DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ"

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ.

2 PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa z o giełdach towarowych Ustawa z prawo energetyczne Rozporządzenie MF z w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych Dyrektywy UE Domy maklerskie są podmiotami licencjonowanymi i podlegają stałej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.

3 OBRÓT ENERGIĄ ZA POŚREDNICTWEM DOMU MAKLERSKIEGO Zmiany w Ustawie Prawo Energetyczne, które weszły w życie z dniem 9 sierpnia 2010 roku, wprowadziły do obrotu energią elektryczną domy maklerskie, pełniące funkcję podmiotów pośredniczących w obrocie giełdowym Wcześniej obecność wyłącznie na Rynku Praw Majątkowych i Rynku Uprawnień do Emisji CO2 Prawo reprezentowania swoich Klientów w transakcjach giełdowych posiadają tylko domy maklerskie. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą występować tylko w imieniu własnym Klient domu maklerskiego zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie rejestrów i rachunków towarów giełdowych Klienci korzystając z usług Domu Maklerskiego nie muszą spełniać wymogów formalnych oraz ponosić kosztów stałych wynikających z zatrudnienia maklerów giełd towarowych oraz członkostwa w TGE i IRGiT

4 ADRESACI OFERTY DOMU MAKLERSKIEGO W ZAKRESIE OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną odbiorcy końcowi

5 WYMAGANIA FORMALNE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA Z DOMEM MAKLERSKIM UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ rozdzielenie umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych bezpośrednie lub za pośrednictwem Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie (POB) uczestnictwo w Rynku Bilansującym zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich na giełdowych rynkach towarowych (na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich oraz w nawiązaniu do regulacji TGE i IRGiT) udostępnienie Domowi Maklerskiemu Jednostki Grafikowej Klienta lub POB przekazanie TGE i IRGiT oświadczeń o udostępnieniu JG Domowi Maklerskiemu z danymi konfiguracyjnymi przedłożenia kopii posiadanych koncesji celem kwalifikacji klienta do odpowiedniej grupy w stosunku do obowiązków domu maklerskiego (umorzenia kolorowych certyfikatów)

6 OFERTA NOBLE SECURITIES SA prowadzenie rachunku towarów giełdowych i rachunku pieniężnego dostęp do aktualnych informacji rynkowych obsługa i realizacja zleceń na wszystkich rynkach TGE na podstawie dyspozycji Klienta makler może, za zgodą Klienta, wystawić więcej niż jedno zlecenie maklerskie, dostosowując się do aktualnej sytuacji na rynku, tzw. Zlecenie Do Dyspozycji Maklera (DDM) szybka informacja o zawartych transakcjach rozliczanie zawartych transakcji zgodnie z procedurami izby rozrachunkowej polecenia przelewu środków pieniężnych (wyłącznie na rachunek bankowy Klienta) składanie dyspozycji za pomocą ogólnodostępnych kanałów komunikacji, tj. telefon, faks, sieć internet

7 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA RYNKU GIEŁDOWYM ZA POŚREDNICTWEM DOMU MAKLERSKIEGO Bieżące informacje o popycie i podaży oraz cenach na giełdzie energii ułatwiają orientację na rynku Dostęp do giełdowych rynków energii elektrycznej umożliwia dywersyfikację portfela zakupowego i rozproszenie ryzyka Realizacja zlecenia nabycia energii elektrycznej na giełdzie towarowej przez Dom Maklerski może nastąpić po złożeniu przez składającego zlecenie zabezpieczenia na pokrycie kosztów wykonania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z kolorowych certyfikatów, określonych w Prawie Energetycznym. Wysokość zabezpieczenia oraz sposób jego złożenia określa umowa zawarta między domem maklerskim, a składającym zlecenie. Zabezpieczenie może być ustanowione w prawach majątkowych.

8 . ZABEZPIECZENIE ZLECENIA KUPNA KOSZT WYKONANIA OBOWIĄZKÓW

9 PODATEK AKCYZOWY Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Energetyczne sprzedawca energii elektrycznej do odbiorcy końcowego jest zobowiązany uiścić podatek akcyzowy od sprzedanej energii. Dom maklerski jest tylko pośrednikiem, nie jest sprzedawcą. W obrocie giełdowym nie ma możliwości rozpoznania sprzedawcy energii. Obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego powinien spocząć na odbiorcy końcowym. W przypadku wykonania przez Dom Maklerski obowiązku wynikającego z Prawa Energetycznego zielonymi certyfikatami PMOZE-A należącymi do klienta będzie istniała możliwość odzyskania podatku akcyzowego.

10 RYNKI SPOT: RYNKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII S.A. Rynek Dnia Następnego (RDN) - instrumenty godzinowe i blokowe Rynek Dnia bieżącego (RDB) instrumenty godzinowe RYNKI TERMINOWE: Rynek Terminowy Towarowy (RTT) instrumenty tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne (1 kontrakt = dostawa 1MW w każdej godzinie) Aukcje instrumenty kwartalne i roczne minimalna wielkość zlecenia oferenta = 100 kontraktów) minimalna wielkość zlecenia uczestnika = 5 kontraktów) Możliwość zgrupowania zakupów klientów w celu wypełnienia warunków uczestnictwa w aukcji

11 ZABEZPIECZENIA TRANSAKCJI RYNEK SPOT zlecenia kupna zabezpieczone kwotą stanowiącą iloczyn liczby MWh i ceny za 1 MWh, powiększoną o należne podatki, zaliczki na obowiązki Domu Maklerskiego wynikające z Prawa Energetycznego oraz prowizje i opłaty TGE i IRGiT RYNEK TERMINOWY TOWAROWY zlecenia kupna i sprzedaży zabezpieczone depozytem pieniężnym i ew. w pewnej części niepieniężnym na zasadach określonych przez IRGiT

12 DOM MAKLERSKI BEZPIECZNYM POŚREDNIKIEM W TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH NA TGE S.A Zawieranie transakcji na TGE S.A. za pośrednictwem Domu Maklerskiego daje pełną gwarancję ich rozliczenia. Dom Maklerski przyjmuje zlecenia i przesyła je na Giełdę wyłącznie w przypadku posiadania wymaganego pokrycia na złożone dyspozycje, zabezpieczając otrzymanie towaru lub gotówki przez drugą stronę transakcji. Pełen nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór i przejrzyste procedury rozliczeniowe IRGiT Dom Maklerski będąc członkiem Izby Domów Maklerskich stosuje Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.

13 NOBLE SECURITIES SA Obecność na rynku kapitałowym od 1994 roku Działalność na rynku towarowym od 2005 roku Aktywne uczestnictwo w szeregu przemian zachodzących na rynku kapitałowym oraz związanych z nim instytucji Zastosowanie pionierskich rozwiązań i sposobu działania Nasze atuty Duże doświadczenie w zakresie realizacji różnorodnych projektów Profesjonalna organizacja Elastyczność Zachowanie całkowitej poufności

14 Siedziba : NOBLE SECURITIES SA Kraków, ul. Królewska 57 Departament Obrotu Towarami Giełdowymi Warszawa, ul. Domaniewska 39 tel Dziękuję za uwagę!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna

Rynek Dnia Bieżącego. linia biznesowa energia elektryczna Rynek Dnia Bieżącego linia biznesowa energia elektryczna TGE kim jesteśmy? Nowy rynek na TGE - Rynek Dnia Bieżącego I slide 2 Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE

Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Zasady funkcjonowania rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Warszawa 26.06.2013 Rynek giełdowy - rynkiem konkurencyjnym www.tge.pl Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie rynku gazu na TGE

Uruchomienie rynku gazu na TGE Uruchomienie rynku gazu na TGE Leszek Prachniak Dyrektor Działu Notowań leszek.prachniak@tge.pl Szczególna Rola Giełdy Towarowej na rynku gazu w warunkach obowiązywania taryfy www.tge.pl Najpierw konkurencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych

- o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wraz z projektami podstawowych SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-166-03 Druk nr 2175 Warszawa, 31 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM.

DM nie wykonuje korekty informacji podatkowej PIT-8C, jeżeli dane w niej zawarte są błędne, a przyczyna błędu nie leży po stronie DM. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 26 lutego 2015 roku (bez zarządzeń dotyczących Zarządzania Aktywami oraz Obrotu Derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A.

R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. Załącznik nr 1 do Umowy o zarządzanie portfelem. R e g u l a m i n Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez VENTUS AM S.A. I. Postanowienia ogólne. 1 "Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS

OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS OGÓLNE WARUNKI ADMIRAL MARKETS AS Obowiązujące od 17.11.2014 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 1.1. Definicje... 2 1.2. Zastosowanie Ogólnych warunków... 4 1.3. Zmiana Ogólnych warunków, Warunków świadczenia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo