Informacja. Nr 430. Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 430. Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej Grudzień 1996 Hanna Rasz Informacja Nr 430 Istotnym elementem tworzenia rynku rolnego ułatwiającym integrację polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej z Unią Europejską jest budowa struktur usprawniających obrót produktami rolno-żywnościowymi. Ta sfera organizacji rynku rolnego uznana została za jedno z priorytetowych zadań polityki rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Przy realizacji powyższego zadania pomocne mogą być informacje o giełdach rolnych i rynkach hurtowych będących strukturami rynku rolnego i ich zmianach na przestrzeni ostatnich lat w krajach Unii Europejskiej. Przedstawiona informacja omawia największe giełdy rolne oraz handel hurtowy warzywami i zbożami w Europie na podstawie prac Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW, Fundacji na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa.

2 BSE 1 Giełda Giełda to regularnie odbywające się w określonym czasie i miejscu podporządkowane określonym zasadom, spotkania osób pragnących zawrzeć transakcję kupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią dobra zamienne, przy czym ceny w owych transakcjach ustalane są na podstawie istniejącego w danej chwili układu podaży i popytu, a następnie podawane do publicznej wiadomości. Sama giełda nie sprzedaje i nie kupuje towarów, nie ustala też na nie cen, ale zapewniając swoim członkom odpowiednio przygotowane i zorganizowane miejsce, umożliwia dokonanie transakcji. Członkami giełdy są zazwyczaj przedsiębiorstwa produkcyjne lub handlujące towarem będącym przedmiotem obrotu na danej giełdzie, ściślej mówiąc są to osoby fizyczne, które reprezentują te przedsiębiorstwa. 1 Ze względu na przedmiot obrotów giełdy dzielimy na: - towarowe, gdzie handluje się towarami masowymi, dla których można ustalić cech typowe, a więc je wystandaryzować nadając im w ten sposób walor zamienności, - pieniężne, na których pierwotnie handlowano kruszcami szlachetnymi, na przykład złotem, a dopiero później monetami, pieniądzem papierowym, a w końcu papierami wartościowymi, - usługowe (na przykład frachtowe), na których zawierane są kontrakty przewozowe, ubezpieczeniowe lub dotyczące premii ubezpieczeniowych. 2 Cele i funkcje giełdy towarowej Jednym z naczelnych celów giełdy towarowej jako instytucji jest usprawnienie obrotu towarowego zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Ponadto giełda: - zapewnia ujednolicone reguły i standardy prowadzenia handlu, - wprowadza mechanizmy gwarantujące rozliczenie kontraktów i płatności zobowiązań finansowych z nich wynikających, - wprowadza mechanizmy rozstrzygania sporów miedzy uczestnikami, - ogłasza notowania, - przyczynia się do powstawania standardów klasyfikacyjnych używanych w praktyce także poza giełdami, - zapewnia zorganizowane miejsce i ustalony czas zawierania transakcji. Giełdy towarowe, zwłaszcza te największe oddziałują na organizacje i warunki handlu prowadzonego poza giełdą. W przypadku wielu produktów standardy klasyfikacyjne ustalane na giełdzie, warunki kontraktów oraz zwyczaje handlowe ukształtowane na giełdzie są przyjmowane w handlu międzynarodowym łub w obrocie krajowym, a 1 Beata Karczewska: Terminowy handel podbija świat, Giełda terminową, Fundacja Na Rzecz Giełdy Zbożowo- Paszowej, Klasyfikacja giełd, "Zycie Gospodarcze" nr 9/1996.

3 2 BSE ceny giełdowe są podstawą do ustalania cen w transakcjach zawieranych bez pośrednictwa giełdy i są często wyznacznikiem cen światowych. 3 Towarowe giełdy terminowe Przedmiotem transakcji na terminowych giełdach towarowych są kontrakty terminowe (futures), czyli formalne umowy na dostawę lub odbiór w określonym terminie pewnej ilości danego towaru, np. produktu rolnego. Umowy te jak i produkty rolne będące ich przedmiotem, podlegają ściśle określonym standardom, dzięki czemu dla potencjalnego odbiorcy zakupiony na giełdzie określony rodzaj kontraktu terminowego będzie zawsze oznaczał to samo, bez względu na to, skąd i od kogo dany towar będzie pochodził. Cechą charakteryzującą kontrakt terminowy jest cena ustalana na parkiecie giełdy prowadzącej rynek transakcji terminowych Obrót kontraktami terminowymi na giełdzie ma wiele zalet. Inwestor pragnący zawrzeć kontrakt nie musi szukać osoby, która zgodziłaby się być drugą stroną handlu. Inwestor poleca brokerowi 4 zawarcie kontraktu na sprzedaż lub zakup określonego towaru po określonej cenie, w określonym terminie, a ten przesyła to zlecenie na giełdę, gdzie przy odpowiedniej ilości uczestników (czyli osób zainteresowanych zawieraniem kontraktów) może on być zrealizowany. Transakcje terminowe to obecnie najczęściej stosowana forma handlu na dużych giełdach. W krajach Unii są trzy duże giełdy terminowe o zasięgu międzynarodowym, które obracają towarem rolnym: 1. Francuska Międzynarodowa Giełda Terminowa - Mar che a Termę International de France (MATIF) założona w 1984 r. Siedziba giełdy: Paryż. Francuska Międzynarodowa Giełda Terminowa jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się giełd terminowych w świecie. Znajduje się w czołówce giełd, które przewodzą we wprowadzaniu nowych rozwiązań technicznych. W 1995 r. znalazła się na 7 pozycji na światowej liście. Na liście tej liczą się tylko te giełdy, które w ciągu roku przeprowadziły minimum milion transakcji handlowych. Giełd takich jest około Część rolna obrotu na tej giełdzie obejmuje trzy kontrakty: cukier biały, ziemniaki i rzepak. Najdłużej funkcjonującym kontraktem jest kontrakt cukrowy. Uczestnikami, stronami handlującymi są przetwórcy, handlowcy (w tym eksporterzy i importerzy) oraz spekulanci. Rynek cukru na MATIF jest najważniejszym rynkiem towarowym i ma reperkusje cenotwórcze w skali światowej. Pozostałe kontrakty mają znaczenie i zasięg nie przekraczający terenu Francji. 2. Londyńska Towarowa Giełda - London Commodity Exchange (LCE) założona w 3 Włodzimierz Januszkiewicz: Giełdy w gospodarce światowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa Broker - osoba, która realizuje na giełdzie zlecenia na sprzedaż lub kupno towarów dla siebie lub innych firm, za co otrzymuje prowizję. 5 Anna Noga: Największe giełdy świata, "Giełda Terminowa", wydanie specjalne, lipiec 1996.

4 BSE r. połączyła główne, samodzielne, stowarzyszenia handlu terminowego w ramach towarów pochodzenia rolnego dla utworzenia wspólnej giełdy. W styczniu 1991 r. giełda połączyła się z Bałtycką Giełdą Terminową - Baltic Futures Exchange. W ciągu lat działalności, giełda ta dostosowała się do ciągle zmieniającej się natury międzynarodowego handlu giełdowego. Obecnie jest uznana w Europie jako główne centrum terminowego handlu takimi towarami jak kakao i kawa robusta. Pozostałe towary to: biały i surowy cukier, pszenica, jęczmień, ziemniaki, nasiona roślin oleistych i oleje (przede wszystkim sojowy, a także olej kokosowy, rzepakowy, słonecznikowy, lniany, arachidowy), śruta sojowa, mączka rybna, bekon, przyprawy, włókna jutowe i sizalowe. Jednak znaczenie obrotu tymi towarami nie wykracza poza Wyspy Brytyjskie Terminowa Giełda Owoców Cytrusowych w Walencji - Futuros de Citros y Mercaderias de Valencia założona w 1995 r. Terminowa Giełda Owoców Cytrusowych w Walencji to trzecia najmłodsza rolna, terminowa giełda towarowa. Obrót na niej rozpoczął się w dniu r. Przedmiotem handlu są owoce cytrusowe i ich pochodne. Obecnie większość obrotu jest skoncentrowana na pomarańczach. Znaczenie tej giełdy, ze względu na jej młody wiek nie jest duże i nie wykracza za granice Hiszpanii. Rynek hurtowy Rynek hurtowy to nie tylko miejsce zawierania transakcji, lecz także miejsce koncentracji i redystrybucji pokaźnych ilości towarów rolno spożywczych. Transport i przemieszczanie produktów odgrywają tu ogromne znaczenie z różnych powodów. Najistotniejszą rolę odgrywa fakt, że handel dotyczy produktów na ogół łatwo psujących się, nietrwałych (warzywa, owoce świeże, mięso, ryby, mleko i przetwory mleczarskie, kwiaty i rośliny ozdobne) a więc decydujący jest czas i sposób potrzebny do przetransportowania towaru z miejsca produkcji na rynek hurtowy, oraz z rynku na miejsce ostatecznej sprzedaży. Nowoczesny rynek hurtowy składa się z następujących części: - strefa handlowa składająca się z różnych działów towarowych (warzywnoowocowy, roślin ozdobnych i kwiatów, ryb i produktów rybnych, produktów mleczarskich i innych produktów przetworzonych itp.). Przestrzeń taka jest całkowicie ogrodzona i posiada centralne wejście, zaopatrzone w środki niezbędnej kontroli (osób, środków transportu i produktów) przy wchodzeniu i wychodzeniu; - centrum dyrekcyjne przewidziane na biura rynku, biura podmiotów działających na rynku i stowarzyszeń, biura instytucji publicznych i ich reprezentacji, banki, poczta, gastronomia, sklepy, a także pomieszczenie giełdy produktów rolno-spożywczych, sala 6 Witold Pieniążek, Bartosz Urbaniak: Konkurencyjność polskiej giełdy na tle innych giełd europejskich, Fundacja Na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, maszynopis, 1996 r. 7 Włodzimierz Januszkiewicz: Giełdy w gospodarce światowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.

5 4 BSE zebrań itp.; - trzecia strefa lub tzw. przyległa, przeznaczona na lokalizacje działalności uzupełniającej, magazyny przechowywania, stanowiska wielkiej dystrybucji, centra przygotowywania produktów wg. norm UE itp. Normatywy Unii Europejskiej przewidują dla szeregu produktów owocowowarzywnych specjalne certyfikaty określające rodzaj, odmianę, pochodzenie, kaliber - ze wskazaniem w jakim ośrodku wykonano sortowanie, pakowanie i etykietowanie. Tego rodzaju ośrodki mogą znaleźć swoją lokalizację wewnątrz struktur rynków rolnospożywczych. 8 Obrót hurtowy zbożami w Europie W miarę rozwoju handlu i systemów telekomunikacyjnych giełdy zbożowe i nasienne, na których spotykali się sprzedawcy i nabywcy by dobić targu, stały się zbędne. 9 Obecnie umowy są zwyczajowo uzgadniane telefonicznie, a następnie potwierdzane na piśmie. Strony umowy wykazują wiele zaufania zarówno podczas podejmowania ustnych ustaleń, jak i podpisując umowy pisemne zobowiązujące do ich przestrzegania. Spora część tak zawartych transakcji to kontrakty forward, ale nie zawierane na giełdzie. Kontrakty forward to porozumienie pomiędzy dwoma stronami (forma umowy), w którym jedna ze stron zobowiązuje się zakupić aktywa określone w kontrakcie, po określonej cenie, w określonym momencie przyszłości, a druga zobowiązuje się je sprzedać. Cena określana jest w momencie zawierania kontraktu jako cena dostawy. Cena dostawy w określonym kontrakcie nie może się zmieniać podczas trwania kontraktu. W Europie jest bardzo skromna reprezentacja giełd "futures". Handel zbożem jest głównie hurtowy. Sprzedaż detaliczna ma niewielkie znaczenie. Rolnicy we Francji i Niemczech sprzedają 90-95% zbóż spółdzielniom rolniczym i prywatnym kupcom. W Wielkiej Brytanii i Niemczech, chociaż podmiotów handlujących jest wiele to jest tylko pięć dużych spółdzielni i pięciu znaczących kupców, którzy odgrywają decydującą rolę. W krajach, które są głównymi producentami zboża w Unii (Francja, Niemcy, Wielka Brytania) szczebel hurtowy jest zdominowany przez łącznie kilkanaście podmiotów. Handel odbywa się na podstawie umów handlowych, których pryncypia są uznawane międzynarodowo; powszechna jest też akceptacja standardów, nie tylko jakości towarów ale także dostawy, czasu zawarcia kontraktu, zasad płatności W. Ciechomski, J. Kaliński, Marco Sibani: Rolno-spożywcze rynki hurtowe jako narzędzia realizacji polityki gospodarczej stymulującej rozwój krajowego rolnictwa. Programy dla rolnictwa, FAPA, nr 13/1996 r. 9 Plan rozwoju struktur handlu hurtowego produktów rolniczych. Raport finalny, FAPA, Warszawa 1995 r. 10 Witold Pieniążek. Bartosz Urbaniak: Konkurencyjność polskiej giełdy na tle innych giełd europejskich. Fundacja Na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej, maszynopis, 1996 r.

6 BSE 5 Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w krajach Unii Europejskiej Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Holandii W Holandii podstawowe znaczenie w dystrybucji owoców i warzyw odgrywa system aukcyjny. Udział aukcji w hurtowej sprzedaży owoców i warzyw jest bardzo duży i kształtuje się na poziomie 90%. Aukcja jest formą zorganizowanej sprzedaży publicznej określonego towaru, przechodzącego na własność nabywcy, który w toku kolejnych propozycji cenowych zaoferował najwyższa cenę. 11 Udział producentów w aukcji jest dobrowolny lecz członkowie są zobligowani do sprzedaży całej produkcji za ich pośrednictwem. Rozwój technik sprzedaży hurtowej, komunikacji i transportu sprawiły, że od dwudziestu lat hurtowa sprzedaż owoców i warzyw w Holandii ulega coraz większej koncentracji. Znajduje to odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie aukcji oraz wzroście obrotów na istniejących aukcjach. W przeciągu tego okresu liczba aukcji zmniejszyła się o ok. 80%. Obecnie w Holandii znajduje się 20 aukcji owoców i warzyw, a prognozy mówią o dalszej ich redukcji w drodze fuzji lub likwida- Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Niemczech Głównymi kanałami dystrybucji hurtowej owoców i warzyw w Niemczech są niezależnie działający hurtownicy oraz rynki hurtowe. Poziom zorganizowania producentów jest mały, a znaczenie spółdzielczych form w procesie dystrybucji produktów niewielkie. Funkcje kompletowania partii produktów dla odbiorców, w tym stawiających wysokie wymagania sieci supermarketów przejęli hurtownicy. Istotne znaczenie w handlu hurtowym owocami i warzywami w Niemczech odgrywa 9 ponadregionalnych i około 40 regionalnych rynków hurtowych. Największe znajdują się w Berlinie, Frankfurcie, Hamburgu, Stuttgarcie, Karlsruhe, Kolonii, Dusseldorfie, Monachium i Hanowerze. Jednak od kilku lat ich rola w handlu hurtowym zmniejsza się, natomiast wzrasta znaczenie bezpośredniego zaopatrywania odbiorców przez dużych dystrybutorów. Obecnie udział wszystkich rynków hurtowych w obrotach hurtowych owocami i warzywami w Niemczech wynosi ok 20%. Organizacja dystrybucji owoców i warzyw we Francji We Francji można wyróżnić 3 podstawowe kanały hurtowej dystrybucji owoców i warzyw. Są to spółdzielnie producentów, aukcje oraz rynki hurtowe. Udział poszczególnych form organizacyjnych jest uzależniony od regionu i produktu. Ogółem w spółdzielniach zajmujących się dystrybucją produktów jest zrzeszonych około 50% francuskich producentów. W północnych regionach kraju znaczenie spółdzielczych form jest znacznie większe; np. w Bretanii przez spółdzielnie sprzedaje się prawie 100% wyprodukowanych tam pomidorów. Z kolei w regionach południowych współpraca wśród producentów jest mała, a znaczenie spółdzielczych form niewielkie. 11 Leksykon Finansowo-Bankowy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991 r.

7 6 BSE Ogółem w sektorze ogrodniczym w całej Francji działa około spółdzielni producenckich. W północnej części Francji funkcjonuje też aukcyjny system dystrybucji (9 aukcji warzyw) stworzony na wzór systemu holenderskiego. Produkty są przygotowywane do sprzedaży u producentów lub w stacjach pakowania według ogólnie przyjętych standardów jakościowych i mogą być sprzedawane na aukcji bez konieczności fizycznego dostarczenia towaru. Przedmiotem obrotu aukcyjnego są głównie kalafiory i cykoria, w mniejszych ilościach inne warzywa. Istotną rolę w dystrybucji produktów ogrodniczych we Francji odgrywają też rynki hurtowe. Ogółem funkcjonuje ich około 50, w tym 18 o zasięgu ponadregionalnym. Największy rynek hurtowy (Rungis) znajdujący się pod Paryżem zajmuje obszar 290 ha. Oprócz sektora owoców i warzyw znajduje się tam sektor produktów mięsnych, mleczarskich, rybnych oraz roślin ozdobnych. Ogółem na rynku ulokowało się około 900 hurtowników (300 w sektorze owoców i warzyw) i 600 producentów. Ocenia się, że w sektorze owoców i warzyw 13 największych rynków hurtowych, w których umiejscowiło się ponad 850 hurtowników dokonuje około 20% wszystkich obrotów hurtowych (tabela 1). Tabela 1. Liczba hurtowników na rynkach hurtowych we Francji Rynek hurtowy Liczba hurtowników Anger 30 Avignon 34 Bordeaux 38 Grenoble 21 Lille 73 Lyon 52 Marsylia 79 Nantes 69 Nicea 61 Rouen 26 Rungis 295 Stassbourgh 17 Toulouse 59 Ogółem 864 Źródło: Plan Rozwoju Struktur Handlu Hurtowego Produktów Rolniczych, FAPA 1995 r. Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Wielkiej Brytanii W Wielkiej Brytanii podstawą dystrybucji hurtowej owoców i warzyw są rynki hurtowe oraz niezależnie działający hurtownicy. Działalnością handlową na rynkach hurtowych zajmuje się około 657 wyspecjalizowanych hurtowników (tabela 2). W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w wielu innych krajach, handel hurtowy jest silnie skoncentrowany. Udział 9 największych rynków hurtowych w obrotach wszystkich rynków kształtuje się na poziomie 70% (ponad min GBP rocznie).

8 BSE 7 Przedmiotem handlu są zarówno produkty z rodzimej produkcji, jak i produkty importowane. Około 1/3 firm działających na rynkach hurtowych zajmuje się dystrybucją produktów importowanych, podczas gdy przedmiotem działalności 2/3 hurtowników są głównie produkty krajowe. Rozmieszczenie rynków hurtowych w Wielkiej Brytanii jest nierównomierne. W niektórych częściach kraju zagęszczenie jest zbyt duże i występuje negatywne zjawisko nadmiernej konkurencji. Rozmieszczenie rynków w południowo-zachodniej i północnowschodniej części kraju, Belfaście i Szkocji jest racjonalne podczas gdy w hrabstwie Lancashire, Yorkshire, Midlands i na południowym-wschodzie zagęszczenie jest zbyt duże. Ogólnie znaczenie rynków hurtowych w handlu hurtowym owocami i warzywami w Wielkiej Brytanii maleje. Według prognoz opracowanych przez University of Strathclyde w Glasgow obroty rynków hurtowych do 2005 roku zmniejszą się o 25%. 12 Tabela 2. Charakterystyka rynków hurtowych w Wielkiej Brytanii Rynek hurtowy Liczba Szacunkowe obroty w 1993 hurtowników r.(mln GBP) Birmingham Bradford Bristol Cardiff Coventry Derby Doncaster Edinburgh Gateshead Glasgow Huddersfield Hull Leeds Leicester Liverpool Manchester New Covent Garden Nottingham Preston Sheffield Southampton New Spitafields Swansea Western International Wigan Pozostałe bd 186 Ogółem 2350 Źródło: Fresh Produce Journal, 18 listopad, 1994 r. 12 Jacek Niewiadomski: Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Europie, Zeszyty naukowe SGGW, seria "Ekonomika", w druku.

9 8 BSE Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w krajach Unii Europejskiej. Podsumowanie Obecnie można wyróżnić w Europie trzy rodzaje zorganizowanych form dystrybucji hurtowej owoców i warzyw, Są to: - spółdzielnie producentów, - aukcje, - rynki hurtowe. Funkcjonujące formy hurtowej dystrybucji owoców i warzyw ulegają istotnym przemianom strukturalnym. Szczególnie duży wpływ na formę organizacji sprzedaży hurtowej wywiera rozwój dużych sklepów detalicznych (głównie supermarketów), które w istotny sposób wpływają na koncentrację sprzedaży detalicznej. Na podstawie wyników analizy sposobów dystrybucji świeżych owoców i warzyw w Niemczech, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii przeprowadzonej przez Zakład Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa SGGW wyciągnięto następujące wnioski: - W rejonach o rozwiniętej produkcji ogrodniczej oraz dużej koncentracji produkcji zrzeszenia producentów często podejmują się organizacji dystrybucji produktów. Hurtowa dystrybucja owoców i warzyw jest zdominowana przez producentów m.in. w Holandii i północnej części Francji, - Aukcyjny system sprzedaży hurtowej funkcjonujący w Holandii jest mało elastyczny i nie jest w stanie przygotować atrakcyjnej oferty handlowej dla wszystkich potencjalnych nabywców. Dotyczy to głównie konkurujących ze sobą międzynarodowych sieci supermarketów, które potrzebują produktów przygotowanych według specyficznych norm jakościowych, w określonych opakowaniach i oznakowanych w odpowiedni sposób, - W rejonach o słabo rozwiniętej produkcji ogrodniczej oraz dużym jej rozproszeniu zrzeszanie się producentów w spółdzielnie produkcyjne jest utrudnione, a funkcje handlu hurtowego są przejmowane przez hurtowników. Hurtowa dystrybucja owoców i warzyw jest zdominowana przez hurtowników m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii, - Udział rynków hurtowych w obrotach hurtowych świeżymi owocami i warzywami wykazuje tendencję spadkową i obecnie kształtuje się na poziomie %. Spadek znaczenia rynków wiąże się przede wszystkim z intensywnym rozwojem sieci supermarketów. Są one zaopatrywane głównie przez zrzeszenia producentów lub hurtowników z pominięciem rynków hurtowych, - Handel hurtowy owocami i warzywami ulega koncentracji w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, - Istniejące rynki hurtowe w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji pełnią funkcję zaopatrzenia mniejszych sklepów detalicznych oraz placówek żywienia zbiorowego Jacek Niewiadomski: Organizacja dystrybucji owoców i warzyw w Europie, Zeszyły naukowe SGGW, seria "Ekonomika", w druku.

Informacja. Nr 490. Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej

Informacja. Nr 490. Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Terminowe giełdy rolne i obrót hurtowy owocami, warzywami i zbożami w krajach Unii Europejskiej Czerwiec 1997 Hanna

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO

FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO FUNKCJONOWANIE RYNKU OGRODNICZEGO Polska jest istotnym producentem owoców, warzyw i pieczarek w skali Unii Europejskiej, zaś w przypadku jabłek wręcz największym wytwórcą w Europie. Przy bogatej tradycji,

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

HANDEL HURTOWY I ZORGANIZOWANE RYNKI HURTOWE

HANDEL HURTOWY I ZORGANIZOWANE RYNKI HURTOWE HANDEL HURTOWY I ZORGANIZOWANE RYNKI HURTOWE CO TO JEST HANDEL HURTOWY HANDEL HURTOWY jako ogniwo kanału dystrybucji pełni rolę pośrednika między produkcją a konsumpcją, spełniając w zależności od przyjętej

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Instytucje handlu hurtowego na rynku rolnym Instytucje handlu hurtowego na rynku rolnym Rynki niesformalizowane uczestnicy porozumiewają się i zawierają transakcje w sposób dowolny, obowiązuje ich jedynie

Bardziej szczegółowo

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem.

Dzisiaj opakowanie nie jest już dodatkiem do produktu, ale samodzielnym produktem. ROLA OPAKOWAŃ Dla niektórych wyrobów opakowanie stanowi tylko czasowy element logistyczny ułatwiający przemieszczanie. W odniesieniu do artykułów spożywczych opakowanie jest ściśle związane z produktem

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG)

Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) Zmiany importu produktów rolnych i spoŝywczych objętych przed akcesją specjalną klauzulą ochronną (SSG) BoŜena Nosecka 3 listopada 2 grudnia 29 r., Pułtusk Zakres prezentacji Mechanizm SSG Zmiany importu

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY

BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY BADANIE SATYSFAKCJI KONSUMENCKIEJ W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO RAPORT KRAJOWY Polska SPORZĄDZONY PRZEZ IPSOS BELGIUM dla KOMISJI EUROPEJSKIEJ Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne

Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Wpływ zmian cen surowców na rynkach światowych na ceny w handlu zagranicznym Polski oraz ich efekty makroekonomiczne Janusz Chojna Konferencja Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA S.A. Rolno-spożywczy rynek hurtowy

WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA S.A. Rolno-spożywczy rynek hurtowy WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO-OGRODNICZA S.A. Rolno-spożywczy rynek hurtowy Grzegorz Hempowicz Strona 1 Prezes Zarządu WGRO S.A. w Poznaniu w Poznaniu, pierwszy rolno-ogrodniczy rynek hurtowy w Polsce, została

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe,

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 25/2016 (5-18.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Zbiory kukurydzy w kraju jeszcze się nie zakończyły. Do zebrania pozostały pojedyncze plantacje, głównie na południowym-wschodzie

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej

Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Gospodarstwa ogrodnicze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Mgr Jolanta Sobierajewska Warszawa, 28 wrzesień 212 r 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH PRZEMIAN POLSKIEJ GOSPODARKI ( )

CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH PRZEMIAN POLSKIEJ GOSPODARKI ( ) KRYSTYNA ŚWIETLIK CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH PRZEMIAN POLSKIEJ GOSPODARKI (1994-2004) STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 141 WARSZAWA 2008 DR KRYSTYNA SWIETLIK CENY ŻYWNOŚCI W PROCESIE RYNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 14/2016 (4-17.VII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 W ostatnim tygodniu bieżącego u 2015/16, obroty rynkowe starym ziarnem na rynku wewnętrznym są niewielkie.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Podstawowa analiza rynku

Podstawowa analiza rynku Podstawowa analiza rynku Wykład 4 Jerzy Wilkin Co kryje się za pojęciem: rynek? Miejsce styku kupujących i sprzedających Miejsce przejawiania się popytu i podaży Złożony proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 26/2016 (19-31.XII.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Ostatnie dni nie przynoszą większych zmian na krajowym rynku zbożowym. W wielu regionach kraju rynkowa podaż ziarna

Bardziej szczegółowo

Market Microstructure and Financial Intermediation

Market Microstructure and Financial Intermediation Market Microstructure and Financial Intermediation by F. Spulber - Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default Swap Market by Francis A. Longstaff, Sanjay Mithal

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja.

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH. Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej. Informacja. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Regulacja rynku rolnego w Unii Europejskiej i w Polsce Czerwiec 1997 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 489 BSE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim

Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim Możliwości handlu uprawnieniami do emisji co2 na rynku europejskim 1.DM Consus S.A. Dom Maklerski Consus S.A. Doświadczenie Grupy Consus dot. rynku carbon, Licencja Domu Maklerskiego efekt zmian regulacji,

Bardziej szczegółowo

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015

Rynek cukru. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 2/2015 Rynek cukru Czynniki podażowo-popytowe Krajowa bieżąca produkcja cukru 1 z buraków w roku gospodarczym 2 2014/2015 (według wstępnych danych producentów cukru przesłanych do ARR) wyniesie 1 985 tys. ton

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół?

Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? .pl Ceny mięsa i zbóż: co w górę, a co w dół? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 czerwca 2016 Wołowina cieszy się dużą popularnością, więc ceny rosną. Jakie są notowania zbóż, a które produkty w ostatnim

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania giełdy

Warunki funkcjonowania giełdy Giełda towarowa Zarys rozwoju Pierwsza giełda towarowa powstała w Chicago w 1848 r., W 1921r. zatwierdzono ustawę giełdową, Pierwszą powstałą giełdą towarową w tym czasie była Giełda Zbożowo-Towarowa w

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych Departament Rynków Rolnych Projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, Projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016

Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA. Forum Obrotu 2016 Dyrektywa MIFID II w kontekście działalności IRGIT SA Forum Obrotu 2016 IRGIT SA w obecnym stanie prawnym I. Zakres działalności IRGIT SA: 1. IRGIT SA jako giełdowa izba rozrachunkowa ( GIR ) w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym...

Spis treści. Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... Wstęp... 9 Rozdział 1. Zarys teorii marketingu oraz jego znaczenie na rynku żywnościowym... 11 1.1. Zarys teorii marketingu... 11 1.2. Rodzaje marketingu... 16 1.3. Istota marketingu produktów spożywczych...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ DOM MAKLERSKI W GIEŁDOWYM OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ. PODSTAWOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY DOMU MAKLERSKIEGO I JEGO KLIENTÓW Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z 29.07.2005

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r.

Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Michał Tryuk Wiceprezes Zarządu TGE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Towarowa Giełda Energii TGE powstała pod koniec 1999 roku z inicjatywy Ministra Skarbu Państwa jako niezbędny element liberalizacji

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

SPRAWIEDLIWY HANDEL. dla zaawansowanych. Kasia Szeniawska,15 marca 2008, Białobrzegi

SPRAWIEDLIWY HANDEL. dla zaawansowanych. Kasia Szeniawska,15 marca 2008, Białobrzegi SPRAWIEDLIWY HANDEL dla zaawansowanych Kasia Szeniawska,15 marca 2008, Białobrzegi OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO? znak certyfikacyjny FT powstał pod koniec lat 80-tych w Holandii Max Havelaar - twórca znaku odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu Literatura przedmiotu 1. Belniak Stanisław, Wierzchowski Maciej 2005. Źródła informacji o nieruchomościach ; Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2. Bieniek Gerard, Rudnicki

Bardziej szczegółowo

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08

Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 Handel z Polską 2015-06-15 17:00:08 2 Szwajcaria zajmuje 23. miejsce jako partner handlowy Polski. W handlu między Polską a Szwajcarią utrzymuje się trend zmniejszania różnicy wartości między eksportem

Bardziej szczegółowo

System logistyczny dla regionalnych rynków produktów

System logistyczny dla regionalnych rynków produktów Jan Ciesielski - Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. Ireneusz Fechner - Instytut Logistyki i Magazynowania System logistyczny dla regionalnych rynków produktów W systemach logistycznych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zakład Rachunkowości, Rynków Finansowych i Towarowych w Gospodarce Żywnościowej Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 19/2016 (12-25..IX.2016) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA W kraju trwają zbiory kukurydzy uprawianej na kiszonkę. Prognozowana na kolejne dni września słoneczna, sucha i ciepła

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się na formie. Nowa pakowalnia została zaprojektowana oraz zbudowana

oczekiwaniom naszych klientów, zdecydowaliśmy się na formie. Nowa pakowalnia została zaprojektowana oraz zbudowana Biofruit Trading Od załozenia firmy w 2001 roku, Biofruit Trading stale powiększa swoją wiedzę i doświadczenia z zakresu branzy hodowli owoców cytrusowych. Firma skupiła się na wypracowaniu marki swojego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 1 października 2012 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 12.11.2014r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze

Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Rozwój rynku hurtowego i czynniki cenotwórcze Leszek Prachniak Dyrektor Pionu Operacji Giełdowych e-mail:leszek.prachniak@tge.pl 1 Kto może zostać Członkiem Giełdy? Członkami Giełdy mogą być podmioty określone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYNTETYCZNA

INFORMACJA SYNTETYCZNA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 15/2016 (18-31.VII. RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA ZBIÓR 2015 Handel starym ziarnem jest już wyraźnie ograniczony. Cześć wytwórni wstrzymało skup ubiegłorocznych zbóż, deklarując

Bardziej szczegółowo

Rynek biomasy na Towarowej Giełdzie Energii kolejnym krokiem do regulacji rynku biomasy w Polsce

Rynek biomasy na Towarowej Giełdzie Energii kolejnym krokiem do regulacji rynku biomasy w Polsce Rynek biomasy na Towarowej Giełdzie Energii kolejnym krokiem do regulacji rynku biomasy w Polsce Dariusz Bliźniak V-ce Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii S.A Dlaczego biomasa? Naturalne, odnawialne

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.

Kontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk. Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Kalwaria Zebrzydowska: Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach. Numer ogłoszenia: 26974-2011; data zamieszczenia: 22.02.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO INSTRUMENTY POCHODNE JAKO ELEMENT OGRANICZANIA RYZYKA CENOWEGO Rawa Mazowiecka 08 listopada 2012 Tomasz Roszkowski Transakcje zabezpieczające przyszłą cenę sprzedaży towaru rolnego najlepiej przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992

POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 POŚREDNICTWO W POLSCE B 367992 Wprowadzenie - Wiesława Przybylska-Kapuścińsha 7 1. Sektor bankowy w Polsce - Michał Skopowski 11 1.1. Powstanie sektora bankowego w Polsce 11 1.2. Struktura i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsip.piwniczna.iap.pl; www.bip.powiat.nowy-sacz.pl Piwniczna-Zdrój: ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne)

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 05.08.2015r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2014 ROKU (dane ostateczne) Według danych (GUS) w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII

WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII WSPARCIE FINANSOWE DLA EKSPORTERÓW POLSKICH DO WIELKIEJ BRYTANII KLUCZOWE PROBLEMY W EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ PODNOSZONE PRZEZ PRZESIĘBIORCÓW 2 FIRMY OCZEKUJĄ SZEROKIEGO ZAKRESU WSPARCIA W PROWADZENIU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Art. 1. 1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą Agencja Rynku Rolnego, zwaną dalej Agencją.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań

Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań Analiza cen pasz i zbóż paszowych w województwie wielkopolskim na podstawie średnich cen z miesięcznych notowań WODR Poznań Ceny pasz 2011-2012r Prywatni oferenci Prowit LP Prowit T Mieszanka PW Mieszanka

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT

RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT 1 17/2015 (17-30.VIII.2015) RAPORT RYNKOWY ZBOŻA I OLEISTE POLSKA - UE - ŚWIAT POLSKA Utrzymujące się korzystne dla prowadzenia prac żniwnych spowodowały, iż zbiory zbóż w kraju są już mocno zaawansowane.

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego decyzją Urzędu Patentowego RP nr Z-307821 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych

Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rola TGE w organizacji Rynku Praw Majątkowych Rynki prowadzone przez TGE, nowe produkty Leszek Prachniak Dyrektor Departamentu Notowao Towarowa Giełda Energii S.A. Leszek.prachniak@polpx.pl TGE prowadzone

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE JAK POPRAWIĆ KONKURENCYJNOŚĆ RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu NEUF 2007 Nowa Energia- User Friendly październik 2007, Warszawa Konkurencja na REE czy da się konkurować

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo