MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa!"

Transkrypt

1 MARKETING - jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące i pobudzone potrzeby oraz dostarczaniu produktów nabywcom wraz z informacją i promocją we właściwym czasie, właściwych miejscach i po odpowiednich cenach

2 MARKETING Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa!

3 KLIENT - to każda jednostka organizacyjna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych na rynku.

4 KOMUNIKOWANIE SIĘ Z NABYWCAMI Komunikacja z klientem odbywa się poprzez powiadomienie go o ofercie i usługach, ale także poprzez zbieranie i gromadzenie danych rynkowych oraz wykorzystywanie ich do doskonalenia swoich ofert i usług (np. badania marketingowe)

5 BADANIA MARKETINGOWE - systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych

6 METODY ZBIERANIA INFORMACJI 1. Ankieta 2. Wywiad 3. Badania panelowe 4. Obserwacja 5. Eksperyment 6. Techniki projekcyjne

7 BADANIA PANELOWE - polegają na systematycznym badaniu stałej grupy osób, która zgadza się dostarczać dane w określonym czasie

8 OBSERWACJA - metoda pozyskiwania danych pierwotnych, polegająca na celowym obserwowaniu prowadzonym według ustalonego planu

9 EKSPERYMENT - działanie, którego istotą jest świadomy i dokładnie zaplanowany wpływ prowadzącego badanie na analizowane zdarzenia czy zachowania osób uczestniczących w eksperymencie

10 TECHNIKI PROJEKCYJNE - podświadome przeniesienie przez respondenta własnych cech na oceniane osoby lub rzeczy (np. test skojarzeń słownych)

11 PROMOCJA - aktywna faza procesu komunikowania się z klientem; poinformowanie otoczenia o działalności i ofercie firmy, kształtowanie pozytywnego wizerunku, tworzenie i pobudzanie popytu zgodnie z intencjami i interesem firmy

12 INSTRUMENTY PROMOCJI 1. Marketing bezpośredni 2. Promocja sprzedaży 3. Public relations 4. Reklama

13 MARKETING BEZPOŚREDNI - (promocja bezpośrednia) zespół działań i środków bezpośredniego oraz zindywidualizowanego oddziaływania na nabywców

14 KANAŁY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Sprzedaż osobista 2. Reklama pocztowa (Direct mail) 3. Reklama internetowa 4. Telemarketing 5. Wydarzenia marketingowe (Event marketing) 6. Rozgłos

15 DIRECT MAIL - wszelka działalność promocyjna prowadzona za pośrednictwem przesyłek pocztowych, kierowanych do wybranego segmentu rynkowego, zaadresowanych do konkretnej osoby

16 EVENT MARKETING - działania nastawione na organizowanie spotkań z klientami w szczególnych miejscach, z ciekawą oprawą oraz atrakcyjnym programem

17 PROMOCJA SPRZEDAŻY - obejmuje narzędzia tworzące dodatkowe i nadzwyczajne korzyści o charakterze ekonomicznym lub psychologicznym, zwiększające stopień atrakcyjności produktu dla nabywcy

18 PUBLIC RELATIONS (PR) - świadomy, zaplanowany i systematyczny proces budowania wizerunku i pielęgnowania relacji różnych podmiotów z ich bliższym i dalszym otoczeniem, zwanym publicznością

19 DZIAŁANIE W ZAKRESIE PR 1. Kontakt z mediami 2. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 3. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 4. Lobbing 5. Doradztwo

20 LOBBING - oddziaływanie na decyzje organów państwowych w taki sposób, aby interesy reprezentowane przez daną grupę zostały uznane za interes publiczny; obejmuje działania, które służą przekazywaniu informacji między władzami samorządowymi a stowarzyszeniami

21 REKLAMA Usatysfakcjonowani klienci są najlepszą reklamą Philip Kotler

22 REKLAMA - wszelka płatna forma nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług lub idei przez określonego nadawcę

23 REKLAMA DZIAŁA W OPARCIU O REGUŁĘ AIDA A attention przyciągnięcie uwagi I interest wzbudzenie zainteresowania D desire wzbudzenie pożądania, pragnienie posiadania, uczestniczenia A action akcja, działanie

24 PROCES TWORZENIA KAMPANII REKLAMOWEJ (6M) 1. Wybór rynku docelowego (market) 2. Określenie celów (mission) 3. Stworzenie przekazu reklamowego, apelu, sloganu (message) 4. Wybór mediów (media) 5. Określenie wydatków na reklamę (money) 6. Ocena działań reklamowych (measurement)

25 PODZIAŁ REKLAMY ZE WZGLĘDU NA MEDIA 1. Media ATL (above the line) 2. Media BTL (below the line)

26 ATL - to przede wszystkim tzw. mass media: telewizja, radio, prasa; rolę mediów uzupełniających pełnią nośniki reklamy zewnętrznej (billboardy, megaplakaty)

27 BTL - działania reklamowe, które nie są zaliczane do ATL, czyli do działań wykorzystujących mass media

28 BTL - PODZIAŁ 1. Podstawowe materiały promocyjne (np. zegary, kalendarze, naklejki, podstawki pod napoje), ulotki konsumenckie, plakaty reklamowe stojące, formy ambient marketingu itp. 2. Uzupełniające wydawnictwa reklamowe (broszury, katalogi), telefon, gazety ogłoszeniowe, listy reklamowe, gadżety, kasety wideo itp.

29 CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH RODZAJÓW MEDIÓW

30 GAZETY - ZALETY elastyczność precyzja czasowa dobre pokrycie rynku lokalnego szeroka akceptowalność wysoka wiarygodność

31 GAZETY - OGRANICZENIA krótki czas oddziaływania niska jakość materiałów wąskie grono odbiorców walka o przyciągnięcie uwagi odbiorcy

32 INTERNET - ZALETY łatwy dostęp względnie niskie koszty ogromne grono odbiorców szeroki zasięg możliwość szybkiego kontaktu z odbiorcą nieograniczone zasoby graficzne i estetyczne

33 INTERNET - OGRANICZENIA nieumiejętność w obsłudze brak czasu mało popularny w niektórych kręgach nabywców

34 BRANŻOWY WYKAZ FIRM I INSTYTUCJI - ZALETY doskonałe pokrycie lokalne wysoka wiarygodność szeroki zasięg niskie koszty

35 BRANŻOWY WYKAZ FIRM I INSTYTUCJI - OGRANICZENIA silna konkurencja długi czas od zakupu do realizacji reklamy ograniczenia kreatywne ograniczony przekaz informacji małe możliwości wyróżnienia instytucji

36 ULOTKI - ZALETY niski bądź średni koszt duży zasięg większe możliwości graficzne i estetyczne

37 ULOTKI - OGRANICZENIA wskaźnik zainteresowania jedynie 3 % odbiorców skierowane nie zawsze do potencjalnych klientów czasochłonna dystrybucja

38 AMBIENT MARKETING - to wszelkie formy marketingu niestandardowego

39 MARKETING PARTYZANCKI - forma reklamy niestandardowej polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od grupy docelowej (np. napisy sprayem na murach prezentujące daną markę czy wlepki)

40 MARKETING PARTYZANCKI - PRZYKŁAD

41 MARKETING WIRUSOWY - jest specyficznym rodzajem działań marketingowych polegającym na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów

42 MARKETING WIRUSOWY - PRZYKŁAD

43 MARKETING WIRUSOWY - PRZYKŁAD

44 REKLAMA TIZEROWA - działania marketingowe składające się z dwóch etapów; przyciągnięcie uwagi i wzbudzenie zainteresowania nieznanym dotąd symbolem oraz wyjaśnienie danego symbolu

45 REKLAMA TIZEROWA - PRZYKŁAD

46 FLASHMOB - określenie, którym przyjęło się nazywać sztuczny tłum ludzi gromadzących się niespodziewanie w miejscu publicznym w celu przeprowadzenia krótkotrwałego zdarzenia, zazwyczaj zaskakującego dla przypadkowych świadków.

47 BURZA MÓZGÓW - technika wywodząca się z psychologii społecznej, która ma na celu doskonalenie decyzji grupowych; forma dyskusji dydaktycznej, wykorzystywana do generacji nowych pomysłów oraz rozwiązywania problemów

48 ZALETY BURZY MÓZGÓW w krótkim czasie duża liczba nowych pomysłów, rozwiązań problemu pobudza do twórczego myślenia rozwija umiejętność słuchania i powstrzymywania się od krytyki cudzych wypowiedzi oszczędza czas i pieniądze

49 WADY BURZY MÓZGÓW lęk przed cudzą oceną spadek indywidualnej motywacji trudności w jednoczesnym przetwarzaniu danych o cudzych pomysłach i generowaniu własnych

50 ANTY-REKLAMA Często zdarza się, że reklama działa w sposób odwrotny do zamierzonych celów!

51 ANTY-REKLAMA dwuznaczność hasła reklamowego złe skojarzenia naruszenie godności osobistej

52 Opracowała Ilona Kurcz

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

AGENCJA REKLAMOWA: SŁOWNICZEK BRANŻOWY

AGENCJA REKLAMOWA: SŁOWNICZEK BRANŻOWY AGENCJA REKLAMOWA: SŁOWNICZEK BRANŻOWY REKLAMA informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11 Adam Stefański Hotelarstwo. Tom I Marketing usług hotelarskich Podręcznik technik hotelarstwa kwalifikacja T.11 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 I rok stacjonarne studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

MARKETING BEZPOŚREDNI

MARKETING BEZPOŚREDNI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną MARKETING BEZPOŚREDNI Wykład 3 z Marketingu Partnerskiego II rok niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r.

Marketing mix. Marketing mix. Semestr letni 2013 r. Marketing mix Wrocław 2013 Marketing mix Zbiór dających się sterować taktycznych instrumentów marketingowych produkt, cena, dystrybucja i promocja których kompozycję firma ustala w taki sposób, aby wywołać

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Jerzy Hausner (red.) Jarosław Górniak Sylwia Kołdras Stanisław Mazur Romana Paszkowska KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Poradnik Kraków, 1999 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 SŁOWNICZEK POJĘĆ STOSOWANYCH W PORADNIKU

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku Komunikacja rynkowa: Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y Social media marketing in communication

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych

Zeszyty Naukowe nr 9. Innowacje w komunikacji marketingowej. Bogna Pilarczyk. 1. Wprowadzenie. 2. Istota innowacji marketingowych Zeszyty Naukowe nr 9 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Innowacje w komunikacji marketingowej 1. Wprowadzenie Współcześnie panuje kult innowacji, a samo pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW

INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE BANKÓW dr Agnieszka Stolarska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II WNS, Instytut Ekonomii i Zarządzania Katedra Strategii Ekonomicznych i Marketingu INSTRUMENTY MARKETINGU W DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Marketing organizacji niedochodowych 1. Istota marketingu. W literaturze istnieje wiele definicji marketingu. Tadeusz Sztucki stwierdza, że marketing jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji

Bardziej szczegółowo

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy

Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami lokalnymi na przykładzie Ostródy Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusz Kotarbińskiego Studia podyplomowe Public Relations Monika Kuczyńska Relacje medialne między organami administracji samorządowej a mediami

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Wykładowca: Mieczysław Bąk TEMATY DO OMÓWIENIA (1/2) Światowy kryzys gospodarczy klątwa czy wyzwanie? Strategia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce

Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Strategia marki dla sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce Poznań, 1 czerwca 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo