Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes"

Transkrypt

1 Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

2 Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura bliskość centrum dostępność komunikacyjna budynek otoczony parkiem Obszar 2 Zakres tematyczny i organizacja ekspozycji skalowalność i zmienność dwuetapowość realizacji zachowane ciągłości tworzenia Obszar 3 - Sposób realizacji projektu integracja środowisk, współpraca praca organizacyjna, zapewnienie zróŝnicowanego finansowania

3 Obszar promocji Edukacja interaktywna jako: Uzupełnienia sformalizowanej nauki w szkole Zabawa w naukę i nauka w poprzez zabawę Nowoczesna forma poznawania Powstanie placówki edukacji interaktywnej w Rzeszowie jako szansa na: Stworzenie nowej lub uzupełnienie istniejącej przestrzeni publicznej, miejsce spotkań, zabaw, itp. wzrost znaczenia miasta poprzez stworzenie atrakcji turystycznej/edukacyjnej stworzenie zaplecza edukacyjnego zwiększenie zainteresowania nauką

4 Adresaci promocji Działania ania promocyjne maja na celu dotarcie do osób, które mogą pomóc c w realizacji przedsięwzi wzięcia jakim jest utworzenie placówki edukacji interaktywnej w Rzeszowie: Środowisko akademickie i nauczycielskie Władze miasta oraz województwa Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe z Rzeszowa i województwa Podkarpackiego Przedstawicie świata biznesu Mieszkańcy Rzeszowa i okolic Mieszkańcy Podkarpacia

5 Promocja w organizacjach niekomercyjnych Coraz częściej organizacje i stowarzyszenia róŝnego typu wykorzystują pełen en wachlarz narzędzi promocyjnych stosowanych w komercyjnych firmach. Promotion-mixmix obejmuje następujące elementy: reklamę, promocję osobistą, public relations promocję dodatkową. Głównymi celami promocji, podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw, jest informowanie, przekonywanie i przypominanie o ofercie/idei organizacji. Promocja ma jednak nie tylko informować, czy przekonywać. Powinna równieŝ wzmacniać jednostkę przez zdobywanie zaufania opierającego się na reputacji i wiarygodności

6 REKLAMA Techniki promocji Obecnie ta forma promocji nie jest stosowana ze względów finansowych. Po powstaniu placówki reklama będzie odgrywać ogromne znaczenie w zachęceniu ceniu potencjalnych klientów do odwiedzenia placówki oraz w promocji nowych ekspozycji. Będzie moŝna zastosować : środki drukowane reklamy umieszczane w gazetach, czasopismach takŝe ulotki środki publicznego przekazu radio, telewizja; środki korespondencji bezpośredniej ulotki, broszury reklamowe, foldery kierowane za pośrednictwem poczty środki reklamy zewnętrznej róŝnego typu ogłoszenia oszenia o charakterze reklamowym, prezentowane na tablicach (billboardach), autobusach, przystankach i słupach ogłoszeniowych. oszeniowych.

7 Techniki promocji PROMOCJA OSOBISTA Cechą specyficzną promocji osobistej, jako środka komunikacji jest to, Ŝe e więź pomiędzy nadawcą i odbiorcą ma charakter dwustronny. NajwaŜniejszy w tym przypadku jest kontakt między przedstawicielami stowarzyszenia, a potencjalnym interesariuszami. Promocja osobista jest stosowana od początku istnienia ExploRes i będzie stosowana równieŝ po powstaniu ośrodka. Do tej pory przedstawiciele stowarzyszenia spotkali się z przedstawicielami: Władzami m. Rzeszowa Władzami woj. Podkarpackiego Dolina Lotnicza WSK Rzeszów SA Związek Komunalny Wisłok Stowarzyszenia Nasz Dom

8 Techniki promocji PUBLIC RELATIONS Organizacje pozarządowe często wykorzystują w swej działalności PR, co wynika głównie z uzaleŝnienia od zewnętrznych podmiotów. Prezentując pełnioną rolę społeczną, dąŝą do budowania jak najlepszego wizerunku i przychylności ci otoczenia, co warunkuje urzeczywistnianie obranej misji Promocja za pośrednictwem prasy mieści się w ramach niewielkich moŝliwości finansowych i umoŝliwia oddziaływanie na szeroki krąg adresatów dlatego Publicity jest główną i najwaŝniejsza niejsza techniką promocji stosowana obecnie przez stowarzyszenie. Cykl artykułów w Nasz Dom Publikacje w gazetach lokalnych Uczestnictwo w audycji radiowej

9 Techniki promocji PUBLIC RELATIONS - wizerunek KaŜda instytucja posiada szereg moŝliwości budowania swojej toŝsamości, aby być zauwaŝalną i dobrze postrzeganą na zewnątrz. Pierwszym krokiem do stworzenia wizerunku było stworzenie logo Explores. Posiadanie oryginalnego wyróŝnika jest pierwszym elementem walki o miejsce w świadomości potencjalnego klienta. Znak graficzny, cała a jego typografia, barwy, symbol powinien być odzwierciedleniem charakteru działalności i kojarzyć się z nią.

10 Techniki promocji PROMOCJA DODATKOWA Promocja dodatkowa, pomaga w nagłaśnianiu nianiu idei edukacji interaktywnej a takŝe sprzyja zdobywaniu wsparcia ze strony róŝnych środowisk. W ramach promocji dodatkowej przedstawiciele ExploRes: Uczestniczą w konferencjach: Fizyka, częścią kultury prezentacja nt: Kulturotwórcze rcze i edukacyjne znaczenie interaktywnego upowszechniania wiedzy przez eksperyment i zabawę Obecna konferencja W planach jest zorganizowanie Festynu Nauki podczas Dni Rzeszowa.

11 Dziękuj kuję Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Rzeszów, ul. Kraszewskiego 1 tel ,

ExploraNet (nazwa robocza)

ExploraNet (nazwa robocza) Sieciowy Ośrodek Edukacji Interaktywnej ExploraNet (nazwa robocza) Opis projektu wersja 2 Opracował: Tomasz Michalski Stowarzyszenie ExploRes Rzeszów, 2012 1. Przedmiot i zakres opracowania Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations Gminy Mielec

Strategia Public Relations Gminy Mielec Strategia Public Relations wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM

ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM ISTOTA ORAZ MIEJSCE PUBLIC RELATIONS W SYSTEMIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM DEFINICJE Public relations to zarządzanie komunikacją między organizacją a jej grupami opinii ( the management of communication

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH,

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, jako jedna z determinant efektywności funkcjonowania biznesu Terminologia, instrumentarium, cele komunikacji, czynniki efektywności, koszty,

Bardziej szczegółowo

Public relations w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań i perspektywy rozwoju.

Public relations w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań i perspektywy rozwoju. Public relations w administracji publicznej w Polsce. Wyniki badań i perspektywy rozwoju. Rafał Przech PR potrzebny w administracji? Administracja publiczna powinna zabiegać o dobrą reputację i efektywną

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INTERNETOWYCH SERWISÓW REGIONALNYCH

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INTERNETOWYCH SERWISÓW REGIONALNYCH ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE INTERNETOWYCH SERWISÓW REGIONALNYCH Janina Banasikowska Paweł Banasikowski Wstęp Technologie informatyczne stosowane są praktycznie w kaŝdej dziedzinie Ŝycia, a pojawienie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014

STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Załącznik 'I.'" "~o' do Uchwały Nr~'~f:':.( 1..-...,-: ; '"),A..., > ( / c. Li! I Rady Powiatu Nowodworskiego z dni nla,29.12.2011r'. ;. STRATEGIA PROMOCJI POWIATU NOWODWORSKIEGO NA LATA 2012-2014 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg)

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji Agnieszka Buś-Bidas Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Działalność promocyjna gmin w kontekście

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą

Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Plan działań na rzecz polepszenia komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z młodzieŝą Dokument przygotowany przez Federację Mazowia, Fundację Civis Polonus oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach ścieŝki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie PUBLIC RELATIONS. Anita Berezowska Izabela Krzysiak

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie PUBLIC RELATIONS. Anita Berezowska Izabela Krzysiak WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie PUBLIC RELATIONS Anita Berezowska Izabela Krzysiak Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Definicja public relations... 3 2. Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Komunikacja działań CSR w Polsce

Komunikacja działań CSR w Polsce Komunikacja działań CSR w Polsce Raport z badania poświęconego komunikacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zrealizowanego na grupie przedsiębiorstw oraz konsumentów słuchaczy programu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XIII Marketing terytorialny programu rewitalizacji Konkurencja miast powoduje, Ŝe istnieje rynek, gdzie przedkładana jest oferta specyficznych produktów miast i innych miejskich ofert związanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne"

Spis treści Plan promocji Marki Łódzkie Energetyczne Spis treści Plan promocji Marki "Łódzkie Energetyczne" Autorzy: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Pod redakcją: Dr Ewy Kochańskiej Łódź 2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

Strategia i nowe media w komunikacji. Efektywne podejście do budowania spójnego marketingu banku spółdzielczego

Strategia i nowe media w komunikacji. Efektywne podejście do budowania spójnego marketingu banku spółdzielczego Strategia i nowe media w komunikacji Efektywne podejście do budowania spójnego marketingu banku spółdzielczego 2 Usługi doradcze i realizacja projektów z zakresu marketingu, public relations, public affairs,

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania

Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna Raport z badania Olsztyn, 2010 Zawartość Streszczenie... 3 Wstęp... 6 Cele badania... 8 Obszary problemowe... 9 Przebieg badań... 10 Podsumowanie... 32 Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję

w rozwój Liczby mówią same za siebie www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy Przyciągnąć tłumy Zainwestuj w promocję www.rpo.podkarpackie.pl Inwestujemy w rozwój Biuletyn informacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr 2(14)/2013 egzemplarz bezpłatny ISSN 2081-3643 Liczby

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

w instytucjach naukowych i badawczych

w instytucjach naukowych i badawczych Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych mgr Aneta Olejniczak Instytut Lotnictwa Wprowadzenie Ogromne przemiany dokonujące się przez ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013 Wrocław, marzec 2008 AUDYT POTENCJAŁU MARKI Dla Miasta Sieradza WSTĘP DuŜa konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Marketing i komunikacja w biznesie Aleksandra Chmiel Nr albumu: 13517 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W ORGANIZACJACH NON-PROFIT Praca magisterska Praca napisana

Bardziej szczegółowo

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek

Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Sprawy organizacyjne - Zakres materiału i zaliczenie Zakres materiału Materiał z wykładów Public relations II Dr Grzegorz Mazurek Wojcik K., Public relations wiarygodny dialog z otoczeniem, Pacet, Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. promocji ekonomii społecznej

Zespół ds. promocji ekonomii społecznej Zespół ds. promocji ekonomii społecznej Opracował: lider zespołu Mariusz Andrukiewicz na podstawie materiałów wypracowanych przez członków Zespołu. Zespół w składzie: 1. Wiesława Bandurowska Jamróz 2.

Bardziej szczegółowo