ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace

2

3 Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne Kalendarz Kalendarz definicje Dodawanie wielu kalendarzy 9-16 Kalendarz widok dzienny, tygodniowy, miesięczny 9-17 Kalendarz modyfikacja definicji 9-18 Kalendarz usuwanie definicji 9-19 Kalendarz rejestracja zdarzeń Kalendarz modyfikacja zdarzeń 9-23 Kalendarz usuwanie zdarzeń 9-24 RCP Rejestr identyfikatorów 9-24 Rejestr przejść 9-25 Rozliczenia dni 9-26 Rozliczenia nieobecności 9-28 Płace 9-31 Listy płatnicze Listy dla umów o pracę Dodanie listy płatniczej 9-32 Realizacja listy płatniczej 9-35 Listy dla umów cywilnoprawnych Listy typu bilans otwarcia Harmonogram list płatniczych Płatnik 9-45 Import dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA Import dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZZA Raport miesięczny składek ZUS RCA Raport o składkach ZUS RZA Raport o przerwach i świadczeniach ZUS RSA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Eksport do ZUA i ZZA Raport zbiorczy RSA, RZA, RCA, DRA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń / Eksport do ZWUA Eksport do pliku NFZ SKO Kartoteki 9-53 Pracownicy Kartoteka pracowników 9-53 Grupy 9-55 Struktura organizacyjna i ich składniki wynagrodzenia 9-55 Składniki wynagrodzenia dla firmy 9-57 Pracownicy 9-60 Identyfikacyjne 9-62 Służbowe i Osobiste 9-63 Kadrowe i Płacowe 9-63 Finansowo Księgowe 9-65 Umowy o pracę 9-65 Umowy cywilnoprawne 9-66 Składniki wynagrodzenia pracownika 9-66 Kalendarz 9-67 Dodawanie zdarzenia 9-70 Bilanse otwarcia 9-72 Ochrona danych osobowych 9-77 Uwagi 9-78 Załączniki 9-78 Alarmy 9-79 Kasy Rachunki bankowe Właściciele Składki ZUS właścicieli 9-84 Profile umów Słowniki 9-87 Kody dokumentów Kadry i Płace 9-89 Kasa i Bank 9-89 Kod dokumentu 9-90 Schematy Schemat składników wynagrodzenia 9-93 Opis składników schematu wynagrodzenia 9-94 Przykład dodawania składnika inicjowanego 9-97 Przykład dodawania składnika wyliczanego 9-98 Schemat obliczeń płacowych Składnik Znacznik Dane stałe Wskaźniki i stawki Koszty uzyskania Zaliczka na PDOF Składki ZUS Koszty podróży służbowej Zasiłki Czas pracy Progi podatkowe Definicje zdarzeń Wzorce kalendarzy Dni świąteczne Państwa Zestawienia Specyfikacja wydruków Wydruki Projektant menu Lista kategorii menu Lista menu Pozycje menu Wybór elementu podpinanego do menu Budowa własnego menu Deklaracje Oświadczenie PIT Oświadczenie PIT Deklaracja PIT-8A Deklaracja PIT Deklaracja PIT Deklaracja PIT-11/ 8B Deklaracja PIT-8S Karta urlopowa

4

5 Kadry System RAKSSQL Kadry i Płace umożliwia gromadzenie informacji dotyczących umów o prace, umów cywilnoprawnych, aneksów do umowy a także wypowiedzenia warunków umowy i wypowiedzenia umowy. Pozwala na definiowanie dowolnych kalendarzy nie tylko dla umów z pracownikiem, również dla działu i firmy. Wszystkie wymienione funkcje omówione zostały w niniejszym rozdziale. Umowy o pracę Aby stworzyć umowę o pracę należy otworzyć menu Kadry/Umowy o pracę lub wcisnąć kombinację klawiszy [Ctrl+F2]. Nastepnie nacisnąć przycisk [DODAJ]/Dodaj umowę o pracę lub wcisnąć klawisz [Insert]. Po wciśnięciu przycisku pojawi się okno: Naciśnij ikonkę aby odblokować i poprawić dane Po wybraniu profilu pola umowy wypełniane są automatycznie na podstawie szablonu z profilu Naciskając na ten przycisk można wybrać pracownika, z którym ma zostać podpisana umowa Na umowie określamy dział, do którego przypisany będzie pracownik Wybierz czas trwania umowy. W tym okresie pojawiać się będzie na liście płac do rozliczenia Kadry i Płace 9-1

6 Aby dodać do umowy aneks należy wybrać z listy pracowników w oknie podstawowym osobę, z którą dana umowa była podpisana, następnie wcisnąć przycisk i z menu wybrać opcję Dodaj aneks, lub wcisnąć skrót klawiszowy [Shift+Ins]. Podobnie dodaje się Wypowiedzenie warunków pracy oraz Rozwiązanie umowy o pracę. Zatwierdzone umowy o pracę zapisywane są w głównym oknie przeglądowym Umowy o pracę. Jeśli do podświetlonej umowy były wystawione inne dokumenty np. aneks do umowy, wypowiedzenie warunków umowy, można je przejrzeć w dolnej części okna. Jeśli pracownik posiada dwie umowy, na liście umów znajdzie się dwa razy. Dodając aneks do umowy ważne jest, aby wskazać właściwą umowę do której aneks ma być dołączony. Podobnie wygląda wystawienie dokumentu Wypowiedzenia warunków pracy jak i Wypowiedzenia umowy. Przeglądanie załączników do podświetlonej umowy. Po wciśnięciu przycisku w dolnej części okna, można rozpocząć dodawanie nowej umowy, aneksu, wypowiedzenie warunków umowy o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę. 9-2 Kadry i Płace

7 Dane podstawowe Tabela 1 Nazwa Nazwa profilu: Pracownik: Pracownik Ulica, dom, lokal Kod pocztowy, Miejscowość Informacje o umowie: Data zawarcia, Data wystawienia Miejscowość Osoba zawierająca Ustalenia stron: Dział/ Jednostka organizacyjna Stanowisko Informacje na zakładce Dane podstawowe Umowy o pracę: Znaczenie Istnieje możliwość zdefiniowania wielu profili ("Kartoteki/Profile umów").można dodać profile do umowy o prace, aneksu do umowy o pracę, wypowiedzenia warunków umowy o prace, rozwiązanie umowy o pracę.po wybraniu profilu pola umowy wypełniane są automatycznie na podstawie szablonu z profilu. Imię i nazwisko pracownika pobierane z listy pracowników znajdującej się w Słownikach. Po uruchomieniu przycisku program umożliwia wybór pracownika z listy kontaktów. Adres zaliczkobiorcy pobrany z kartoteki. Kod pocztowy oraz Miejscowość zamieszkania pobrana z kartoteki. Dwie możliwe daty: data zawarcia oraz wystawienia umowy. Miejscowość, w której zawarta została umowa. Osoba, która podpisywała umowę z pracownikiem w imieniu firmy. Dział, w którym dany pracownik został zatrudniony. Na podstawie tej informacji pracownik zostanie przypisany do działu w strukturze kadrowej. Jest to ważna informacja, którą należy uzupełnić od razu podczas wystawiania umowy. Po wystawieniu listy płatniczej dla tej umowy lub aneksu do umowy, informacje te zostana zablokowane. Umowę o pracę można odblokować naciskając na ikonę w prawym górnym rogu okna. Stanowisko, na którym dany pracownik pracuje. Miejsce wykonywania Wymiar pracy Wynagrodzenie Miejsce, w którym dany pracownik wykonuje swoją pracę. Wymiar pracy należy wybrać z menu wybieralnego, z możliwych opcji. Naciskając klawisz można przejść do słowników i zdefiniować własny wymiar pracy np. pełny etat 1/1, pół etatu 1/2. Informacje te nie mają wpływu na wartość składników wynagrodzenia. Tutaj pracodawca może zanotować wynagrodzenie pracownika. Jednak by zostało ono uwzględnione w systemie KP należy otworzyć zakładkę Dane Płacowe i tam dodać odpowiedni składnik wynagrodzenia. Kadry i Płace 9-3

8 Tabela 1 Nazwa Informacje na zakładce Dane podstawowe Umowy o pracę (ciąg dalszy): Znaczenie Sposób obliczania wynagrodzenia: Nazwa Użytkownik domyślnie ma do wyboru dwie opcje tzn. Ryczałt miesięczny oraz Stawka za godzinę. Po wciśnięciu przycisku użytkownik ma możliwość zdefiniowania nowych rodzajów obliczania wynagrodzenia Sposób obliczania wynagrodzenia związany jest z algorytmem naliczania płacy podstawowej. Zdefiniowany tu sposób wynagrodzenia nie zwalnia użytkownika z konieczności przypisania składników wynagrodzenia do umowy (zakładka Dane płacowe ). W składnikach wynagrodzenia należy określić: dla ryczałtu składnik Wynagrodzenie zasadnicze dla stawki za godzinę składnik Stawka za godzinę Sposób wypłaty wynagrodzenia: Wypłata Jeśli wypłata ma być przekazywana przelewem, należy zaznaczyć to pole. przelewem Kwota przelewu Należy podać odpowiednią kwotę z części wynagrodzenia jaka będzie przekazywana na konto pracownika. Urlop wypoczynkowy: Średnia do urlopu liczona z 12 miesięcy Dzień rozpoczęcia pracy: Data Należy zaznaczyć to pole jeśli średnia ma być liczona w ten sposób. Należy podać datę rozpoczęcia pracy. Dodatek za nadgodziny (limit do przekroczenia): Limit godzin Limit godzin określający próg powyżej którego liczone są nadgodziny. Czas trwania: Czas wykonywania Obowiązuje od/do Warunki wynagrodzenia: Inne warunki : Tutaj określa się rodzaj umowy pod względem jej obowiązywania. Z menu wybieralnego, wciskając przycisk, należy wybrać jedną z możliwych opcji np. okres próbny, czas określony, czas nieokreślony. Należy podać terminy obowiązującej umowy. W tym okresie umowa o pracę będzie pojawiała się domyślnie na listach płatniczych do realizacji. Tu użytkownik może zanotować warunki wynagrodzenia, na których podpisana została umowa. Tu użytkownik może zanotować inne warunki, na których podpisana została umowa. 9-4 Kadry i Płace

9 Po wprowadzeniu danych do umowy i wystawieniu realizacji listy płatniczej - umowy nie da się poprawić. Umowa będzie nieaktywna, a w główce dokumentu widoczny będzie napis [TYLKO PODGLĄD]. Aby uaktywnić umowę należy uruchomić przycisk w górnej części okna. Jeśli w umowie poprawiane były np. składniki wynagrodzenia - to każdą wystawioną realizacje listy płatniczej należy przeliczyć. W tym celu pojawia sie stosowny komunikat. Składniki wynagrodzenia dla umowy Na zakładce Składniki wynagrodzenia umowy należy dodać odpowiednie składniki wynagrodzenia pracownika. Składniki wynagrodzenia dotyczą konkretnej umowy z pracownikiem tzn. powinny określać jego płacę zasadniczą lub umowną stawkę za godzinę, przysługujące mu dodatki, premie, potrącenia itp. Składniki wynagrodzenia są przepisem na wynagrodzenie pracownika gdyż określają z jakich elementów składa się jego wynagrodzenie. Na podstawie przypisanych do umowy składników naliczana jest lista płatnicza. Użytkownik który nie przypisze żadnych składników do umowy pracownika będzie ostrzegany odpowiednim komunikatem. Składniki wynagrodzenia wskazane na umowie mogą pojawiać na różnych listach płatniczych pracownika (lista podstawowa, lista dodatkowa, itp.) ale tylko w okresie obowiązywania umowy. Składnik przypisany do umowy może obowiązywać w krótszym okresie niż cała umowa np. premia kwartalna raz na kwartał, trzynastka w styczniu. Jeśli pracownik posiada kilka umów na każdej umowie powinny być szczegółowo określone składniki wynagrodzenia. Jeśli do umowy wystawiony jest aneks, to w okresie jego obowiązywania składniki pobierane są z aneksu. W części Składniki wynagrodzenia i bilans otwarcia umowy znajdują się: 1. Składniki inicjowane składniki, którym możemy od razu przypisywać wartości kwotowe w różnych okresach czasowych. 2. Składniki wyliczane składniki, którym możemy przypisać formułę określającą sposób ich wyliczenia, obowiązujący w różnych okresach czasowych. Za ich pomocą możemy wyliczyć dodatkową wartość na liście płatniczej pracownika (np. premie z obrotu firmy, dodatek za każdy sprzedany produkt) Kadry i Płace 9-5

10 3. Bilans otwarcia opcja służy do wprowadzania składników naliczonych już w poprzednich miesiącach, na podstawie danych z innych systemów płacowych lub z ewidencji papierowej. Dodaj składniki wynagrodzenia którym można wpisać wartość np. płaca podstawowa, premia miesięczna Dodaj składniki wynagrodzenia którym można przypisać algorytm określający sposób ich wyliczenia np. prowizja ze sprzedaży Wprowadź składniki naliczone w poprzednich miesiącach których nie ma w systemie Tutaj możemy dodać składniki wynagrodzenia z listy dostępnych składników Funkcja znacznie ułatwia pracę użytkownikom. Program zapamiętuje z umowy poszczególne kwoty wynagrodzenia. Na podstawie składników wyliczanych obliczane mogą być różnego rodzaju dodatki, premie lub potrącenia. Składniki wynagrodzenia podpowiadane są w odpowiedniej wysokości określonej na umowie i obowiązują w odpowiednim okresie czasowym. Mogą być rozliczane raz w miesiącu lub na każdej wystawionej liście płatniczej. Wartość składnika inicjowanego powinna być podawana w takiej wysokości jaka musi się znaleźć na liście płatniczej np. jeśli pracownik pracuje 1/2 etatu to podajemy tu wartość za pół etatu. 9-6 Kadry i Płace

11 Składnik inicjowany powinien mieć wpisaną wartość Lista płatnicza na której ma się pojawić dany składnik Wybierz listę płatniczą Wybierz składnik który ma się pojawić na liście płatniczej pracownika Wybierz okres obowiązywania składnika Składnik inicjowany musi posiadać wpisaną wartość. Kwota ta pojawi się na liście płatniczej. Składnik wyliczany nie ma pozycji wartość, jego kwota obliczana jest na podstawie formuły przypisanej do tego składnika. Formuła tego składnika dostępna jest do podglądu w opcji Słowniki/Schemat składników wynagrodzenia. Pozycja Rozliczaj raz w miesiącu dotyczy tych składników wynagrodzenia, które powinny pojawić się na liście płatniczej w tym samym okresie tylko jeden raz (np. płaca podstawowa, premia uznaniowa, potrącenie pożyczki itp.). Składniki, które nie mają zaznaczonej tej pozycji będą domyślnie pojawiały się na każdej liście płatniczej. Jeśli zostanie wskazany okres obowiązywania składnika, to tylko w tym okresie składnik będzie dodawany do listy płatniczej. Jeśli okres obowiązywania nie zostanie wybrany, składnik ten będzie podpowiadany zawsze, chyba że zostanie usunięty z listy lub zostanie wskazana data ograniczająca zakres obowiązywania. Po uruchomieniu przycisku [DODAJ DO LISTY] można wybrać listę płatniczą na której będzie pojawiał się dany składnik. Jeśli zostanie wybranych kilka list, składnik ten pojawi się na wszystkich wybranych listach płatniczych. Przycisk [USUŃ Z LISTY] pozwala usunąć wybór listy płatniczej na której ma się pojawiać składnik. Kadry i Płace 9-7

12 W tej części programu użytkownik przypisuje składniki dotyczące pracownika i jego umowy. Na liście płatniczej pracownika mogą również pojawić się inne składniki wynagrodzenia: składniki wynagrodzenia dla firmy, składniki wynagrodzenia dla działu, grupy płacowej lub dowolne składniki dopisane indywidualnie na listach płatniczych. Więcej informacji... Składniki wynagrodzenia dla firmy oraz składniki dla działu, grupy płacowej i pracownika zostały opisane w rozdziale Kartoteki. Dodawanie składników do umowy zostało opisane w rozdziale Płace/Listy płatnicze... Bilans otwarcia dla umowy Bilans otwarcia dla umowy można wprowadzić na zakładce Dane Płacowe. Opcja ta służy do wprowadzania składników naliczonych już w poprzednich miesiącach, na podstawie danych z innych systemów płacowych lub z ewidencji papierowej. Więcej informacji... Dodawanie bilansu otwarcia dla umów zostało omówione w rozdziale Kartoteki/ Pracownicy. 9-8 Kadry i Płace

13 Umowy cywilnoprawne Aby dodać umowę cywilnoprawną należy ją wybrać z menu Kadry/Umowy Cywilnoprawne lub wcisnąć kombinację klawiszy [Ctrl+F3]. Wyświetlone okno zawiera listę umów oraz drzewo struktury kadrowej: Drzewo struktury kadrowej - zdefiniowane w kartotece pracownika Klliknij przycisk aby dodać nową umowę lub aneks Aby dodać nową umowę cywilnoprawną należy nacisnąć przycisk wciśnięciu tego przycisku pojawi się okno:. Po Po wybraniu profilu pola umowy wypełniane są automatycznie na podstawie szablonu z profilu Dział do którego należy pracownik wybiera się z listy wcześniej przygotowanej w słowniku. Kadry i Płace 9-9

14 Tabela 1 Umowa cywilnoprawna. Nazwa Nazwa profilu: Znaczenie Istnieje możliwość zdefiniowania wielu profili ("Kartoteki/Profile umów").można dodać profile do umowy cywilnoprawnej oraz aneksu do tej umowy. Po wybraniu profilu pola umowy wypełniane są automatycznie na podstawie szablonu z profilu. Pracownik: Pracownik Imię i nazwisko pracownika pobierane z listy pracowników znajdującej się w Słownikach. Po uruchomieniu przycisku program umożliwia wybór pracownika z listy kontaktów. Ulica, dom, lokal Adres zaliczkobiorcy pobrany kartoteki. Kod pocz, Miejsc Kod pocztowy oraz Miejscowość zamieszkania pobrana z kartoteki. Informacje o umowie: Dział/ Jednostka organizacyjna Kod dokumentu Numer umowy Numer kolejny Dział, w którym dany pracownik został zatrudniony. Przypisany dział decyduje o miejscu pracownika w strukturze kadrowej. Jest to jedyne miejsce gdzie dokonuje się przypisania, dlatego należy wskazać dział od razu przy wystawianiu umowy. Jeśli zostanie wystawiony rachunek do umowy informacje te zostaną zablokowane. Aby je uaktywnić należy nacisnąć przycisk. Użytkownik może wybrać rodzaj dokumentu z menu wybieralnego. Może także dodać w Słownikach nowy rodzaj umowy. Numer umowy nadawany automatycznie, lecz może być także zmieniony przez użytkownika. Numer kolejny umowy niezależny od numeru umowy. Może być zmieniony przez użytkownika. Data zawarcia, Dwie możliwe daty zawarcia oraz wystawienia umowy. Data wystawienia Miejscowość Miejscowość, w której zawarta została umowa. Typ umowy Rodzaj umowy wybierany z menu wybieralnego. Wartość umowy Wartość finansowa umowy. Rachunek cyklicz Tutaj można zaznaczyć czy rachunek ma być płacony cyklicznie (regularnie). Osoby reprezentujące zleceniodawcę: Osoby reprez. zleceniodawcę Czas trwania: Rozpoczęcie Zakończenie Tu użytkownik może wpisać kto reprezentuje zleceniodawcę. Określenie czasu rozpoczęcia umowy. Od tej daty umowy cywilnoprawne będą domyślnie pojawiały się na listach płatniczych. Określenie czasu zakończenia umowy. Do tej daty umowy cywilnoprawne będą domyślnie pojawiały się na listach płatniczych Kadry i Płace

15 Tabela 1 Umowa cywilnoprawna cd. Nazwa Znaczenie Sposób wynagrodzenia: Wypłata przelew. Należy zaznaczyć to pole jeśli kwota ma być przelewana na konto. Kwota przelewu Tu należy podać kwotę jaka ma być przekazana na konto. Dokumenty rozliczeniowe: Rodzaj Przedmiot umowy: Przedmiot umowy Tutaj użytkownik może wybrać z menu jaki rodzaj dokumentów będzie dołączany do umowy (dokumenty wymagane przez ZUS). Pole, w którym użytkownik może zanotować co jest przedmiotem umowy. Na zakładce Warunki umowy znajduja się Składki wynagrodzenia gdzie należy określić składnik, który będzie podstawą do wynagrodzenia lub/i dowolne wynagrodzenia dodatkowe (premie, zasiłki itp.). W tym miejscu użytkownik określa jakie kwoty zostają przypisane do umowy. Przypisanie składnika w tym miejscu jest konieczne z uwagi iż są z niego pobierane dane do przeprowadzania obliczeń. Jeśli użytkownik pozostawi puste miejsce zostanie o tym powiadomiony odpowiednim komunikatem. Dodaj składniki wynagrodzenia którym można wpisać wartość np..kwota rachunku Dodaj składniki wynagrodzenia którym można przypisać formułę określającą sposób ich wyliczenia np. dodatek za wypieczone bułki Uruchom przycisk aby dodać składnik z listy składników Kadry i Płace 9-11

16 Do umowy cywilnoprawnej można wystawić aneks. Aneks do umowy cywilnoprawnej jest dodawany wtedy, gdy chcemy zmienić dane w umowie podstawowej, np. zmiana nazwiska, zmiana wartości i przedmiotu umowy. Aby dodać do umowy aneks należy wybrać z listy pracowników w oknie podstawowym osobę, z którą dana umowa była podpisana, następnie wcisnąć przycisk [DODAJ] i z menu wybrać opcję Dodaj aneks do umowy cywilnoprawnej, lub wcisnąć skrót klawiszowy [Shift+Inst]. Kalendarz Więcej informacji... Informacje na temat składników wynagrodzeniowych znajdują się w rozdziale Umowa o prace. Kalendarz jest istotnym elementem programu. Spełnia on dwie funkcje: 1. Służy przede wszystkim do definiowania zaplanowanego czasu pracy. 2. Na kalendarzu odnotowywane są zdarzenia typu choroba, urlopy, zasiłki itp. Dane te są wykorzystywane w procesie naliczania list płac. Zgodnie z pełnionymi funkcjami w programie znajdują się dwie opcje: Opcja Kadry/ Kalendarz definicje przechowuje informacje o tym, które dni w roku są robocze, a które wolne od pracy Opcja Kadry/ Kalendarz rejestracja zdarzeń przechowuje informacje o wszystkich zdarzeniach (chorobach, urlopach, zasiłkach i innych nieobecnościach) Wymienione funkcje zostały omówione poniżej. Kalendarz definicje W programie może istnieć wiele kalendarzy: kalendarze wzorcowe: kalendarze firmowe, kalendarze dla działu kalendarze pracownicze: kalendarze dla pracownika. Te dwa rodzaje kalendarzy zostały ulokowane specjalnie na oddzielnych zakładkach. Zaletą programu jest możliwość tworzenia dowolnej ilości kalendarzy wzorcowych na podstawie, których czerpane są informacje dla kalendarzy pracowniczych. Przykładowo, jeśli w firmie są pracownicy, którzy pracują dwuzmianowo, na cały etat lub na pół etatu, dla nich tworzymy oddzielne kalendarze. Te kalendarze będą służyły w efekcie do tworzenia kalendarza pracownika, który będzie mógł dziedziczyć informacje o dniach właśnie z tych kalendarzy Kadry i Płace

17 Kalendarz służy do definiowania zaplanowanego czasu pracy. Kalendarz przechowuje informacje o tym, które dni w roku są robocze, a które wolne od pracy. Dni świąteczne są przechowywane w osobnej kartotece. Jeśli czas pracy nie został określony na kalendarzu, to normatywny czas pracy pobierany jest z danych stałych. Do zdefiniowania kalendarza mogą być pomocne wzorce kalendarzy omówione w rozdziale Słowniki. Wzorzec jest szablonem, w którym jest zapisana informacja o dniu czy jest to dzień pracy, czy dzień wolny od pracy. Dla dni pracy mogą być szczegółowo określone godziny pracy oraz liczba godzin do przepracowania. Kalendarz może być generowany za pomocą wzorca lub ręcznie. Na kalendarzu zaplanowany jest szczegółowo czas pracy. Jeśli nie korzystamy z żadnego wzorca czas pracy może być definiowany ręcznie przez użytkownika na każdym dniu pracy. Podwójne kliknięcie na dowolnym dniu w kalendarzu (po jego utworzeniu) pozwala zmienić rodzaj dnia, liczbę godzin pracy lub określić czas pracy. Pierwszym kalendarzem, który powinien być utworzony jest kalendarz firmowy. Kalendarzami firmowymi mogą być kalendarze, w których zapisany jest system pracy np: kalendarz na pół etatu kalendarz na pełny etat kalendarze w których zapisany jest czas pracy np.: kalendarz od 07:00 15:00 kalendarz od 11:00 19:00 lub inne dowolnie definiowane przez użytkownika kalendarze. Można również utworzyć tylko jeden kalendarz - firmowy, który będzie kalendarzem wzorcowym dla wszystkich działów i pracowników. Na podstawie kalendarzy firmowych mogą zostać utworzone kalendarze dla działów. Jeśli mamy jeden kalendarz firmowy, w którym zapisane są informacje o dniach pracy i dniach wolnych, można utworzyć kalendarz dla działów, w których wpisane zostaną informacje o godzinach pracy. Każdy dział może pracować w innych godzinach, ale informacje będą dziedziczone z jednego kalendarza - firmowego. W kalendarzach, użytkownik może indywidualnie określić dni wolne, dodatkowe dni pracy, zmienić godziny pracy w jednym lub kilku miesiącach itp. Do tego celu służy opcja Generacja kalendarza na której zaznaczamy zakres dat, w którym wybrany wzorzec (szablon) naniesie na kalendarzu odpowiednie zmiany. Opcja ta dostępna jest podczas tworzenia każdego kalendarza, również firmowego i pracownika. Kalendarze utworzone na podstawie innych kalendarzy (przez operację dziedziczenia), będą miały dni w kolorach przyciemnionych. Kalendarze, w których Kadry i Płace 9-13

18 Uwaga bezpośrednio zostały wygenerowane dni, nie będą już przyciemnione. Dni pracy oznaczone są na żółto, dni wolne od pracy/święta - na niebiesko. Kalendarz, w którym nie zostaną wygenerowane dni pracy, będzie oznaczony na szaro. Jeśli podczas generowania dni w kalendarzu została zaznaczona opcja Oznacz święta jako dni wolne to program automatycznie pobierze ze słownika dni świątecznie i w kalendarzu zaznaczy je jako wolne od pracy (nawet wtedy, gdy były to dni pracy). Kalendarz pracownika jest najważniejszym i docelowym kalendarzem w programie. Może on być wygenerowany na podstawie kalendarza dla działu lub bezpośrednio kalendarza firmowego. Pracownik może mieć wiele kalendarzy. Kalendarz pracownika tworzy się do umowy o pracę. Pracownikom można indywidualnie generować dni pracy w kalendarzu albo pojedynczo klikając na każdym dniu w kalendarzu definiować jego czas pracy. Operacja ta jest jednak bardzo pracochłonna, dlatego zalecane jest utworzenie wzorcowych kalendarzy firmowych lub kalendarza dla działu z którego mogą być dziedziczone wszystkie te informacje. Wówczas, zmiana danych w kalendarzu głównym np. w kalendarzu dla działu, spowoduje że zmiany te zostaną naniesione automatycznie na wszystkich kalendarzach odziedziczonych czyli dla każdego pracownika który dziedziczy informacje z kalendarza działu. Wyjątek stanowi ten okres, w którym kalendarz został predefiniowany nowym wzorcem (opcja Generacja kalendarza ). Kalendarze mogą być tworzone za dowolny okres może to być miesiąc, rok, dwa lata lub na czas trwania umowy. Zakres kalendarza może być dowolnie rozszerzany. Aby to zrobić należy nacisnąć przycisk [EDYTU] na kalendarzu i w pozycji Zakres obowiązywania kalendarza zmienić datę końca. Aby utworzyć kalendarz należy: 1. Uruchomić opcję Kadry/ Kalendarz-definicje lub nacisnąć [Ctrl+Alt+F7] 2. Zostanie otwarte okno Kalendarze 3. Okno Kalendarze składa się z dwóch zakładek (wzorcowe oraz pracownicze). Na zakładce wzorcowe znajdują się kalendarze dla firmy oraz działu. Na zakładce pracownicze kalendarze dla pracowników. Każda z tych kategorii do momentu, gdy nie zostanie utworzony kalendarz będzie pusta. 4. Dla każdej kategorii można zdefiniować kalendarz, posługując się wzorcem za pomocą którego można łatwo zdefiniować dni w kalendarzu. Podstawowym kalendarzem jest kalendarz Firmowy i powinien on być utworzony jako pierwszy. 5. Aby zdefiniować kalendarz firmowy należy ustawić się na kategorii Firmowy. 6. Nacisnąć przycisk [DODAJ] Kadry i Płace

19 7. Pojawi się okno: Kalendarz wzorcowy nie może dziedziczyć dni jest podstawowym kalendarzem Data poczatku i końca kalendarza podpowiada się na podstawie okresu obowiązywania umowy i daty początku naliczeń w systemie. Dni kalendarza mogą być generowane wg wzorca 8. Należy wpisać nazwę kalendarza oraz ustawić jego zakres obowiązywania (domyślnie - początek i koniec obowiązywania kalendarza podpowiada się na podstawie okresu obowiązywania umowy i daty początku naliczeń w systemie). 9. Kalendarz Firmowy jest podstawowym kalendarzem. Nie dziedziczy danych z innego kalendarza. Powinien to być kalendarz, który będzie zawierać jedynie oznaczone dni miesiąca: , ,... itd. Kalendarze działu bądź pracownika będą mogły dziedziczyć z niego informacje. Użytkownik jednak, może utworzyć dowolny kalendarz firmowy -wszystko zależy od inwencji i jego potrzeb. Kalendarz firmowy może posiadać informację o dniu pracy, godzinach i czasie pracy. Możemy skorzystać ze wzorca, który będzie generował wszystkie jego dni kalendarza (patrz Słowniki/ Wzorce kalendarzy ). 10. Po uruchomieniu przycisku [OPERACJE] można wybrać wzorzec z którego będą generowane wskazane dni kalendarza. Ze wzorca mogą być generowane wszystkie dni kalendarza lub wybrany zakres dni, tygodni, miesięcy. Jeśli nie zostanie wskazany wzorzec, kalendarz będzie zaznaczony na szaro. Wskaż zakres generowania wybranym wzorcem Program pobiera ze słownika dni świąteczne i zaznaczy je w kalendarzu jako dni wolne Wybierz lub utwórz wzorzec, z którego będzie generowany kalendarz 11. W programie istnieje wzorzec podstawowy, w którym zapisany jest wzorcowy tydzień pracy. Jeśli wskażemy ten wzorzec jako generujący dni w kalendarzu np. od dnia do , to tylko w tym okresie będą Kadry i Płace 9-15

20 zdefiniowane dni pracy oraz dni wolne od pracy. W pozostałym okresie będzie jedynie informacja o dacie (dla poszczególnych dni). Jeśli zamiast wzorca podstawowego wybrany zostanie inny wzorzec np. taki w którym oznaczymy dni pracy np. od do 16.00, czas pracy 8:00 godzin, to wg tego wzorca będą generowane dni w kalendarzu. Kalendarz można poprawiać tzn. można wiele razy modyfikować jego dni w kalendarzu. Modyfikacja tych dni odbywa się przez ponowne generowanie za pomocą wzorca wybranego okresu kalendarza. W tym celu należy nacisnąć [EDYTUJ] aby poprawić kalendarz oraz klawisz [OPERACJE] i następnie [GENERACJA KALENDARZA...] (Patrz punkt 9.). Jeśli generowane będą te same dni, aktualny będzie jedynie ten ostatni wzorzec. 12. Aby zapisały się generowane wg wzorca dni, należy nacisnąć [ZATWIERDŹ], aby zapisać kalendarz należy nacisnąć przycisk [ZAPISZ]. Zakładanie kalendarza dla firmy i działu wygląda dokładnie tak samo. Kalendarz działu może dziedziczyć dni z kalendarza firmy. Uwaga Kalendarz pracownika zakładany jest do umowy o pracę. Jeśli jest kilka oddzielnych umów z pracownikiem to dla każdej umowy powinien być utworzony osobny kalendarz.. Tworzenie kalendarza dla pracownika wygląda tak jak tworzenie innych kalendarzy. Kalendarz pracownika może zostać utworzony dla dni na które została zawarta umowa lub dla całego roku kalendarzowego. Kalendarz może dziedziczyć informacje z kalendarza innej kategorii np. z kalendarza firmy lub działu. Może dziedziczyć informacje tylko z kalendarza firmowego jeśli jest on jedyny utworzony. Może inicjować dni wg. wzorca np. 3 dni pracy, 2 dni wolne, trzy dni pracy,... itd. Wzorzec kalendarza może być dowolnie definiowany przez użytkownika i oznacza cykliczność powtarzających się dni. Jeśli wzorzec pracy pracownika się zmieni należy: podczas edycji kalendarza pracownika nacisnąć klawisz i [GENERACJA KALENDARZA... ]. Kalendarz nie zawiera informacji o dniach świątecznych. Dni świąteczne definiowane są w Słowniku dni świątecznych. Dodawanie wielu kalendarzy Istnieje możliwość dodawania kalendarzy wielu umowom na raz. Odbywa się to po uruchomieniu opcji "Kadry/Kalendarz-definicje". Należy uruchomić przycisk [OPERACJE]. W oknie należy wskazać kalendarz po którym mają dziedziczyć dane nowo utworzone kalendarze. Wpisać datę początku i datę końca utworzonego kalendarza. Zaznaczyć umowy, które mają być brane do tworzenia kalendarza Kadry i Płace

21 Aby utworzyły się kalendarze do zaznaczonych umów należy nacisnąć przycisk [WYKONAJ]. Poprawianie zbiorczo utworzonych kalendarzy odbywa się po uruchomieniu przycisku [OPERACJE] i wybraniu opcji "Edycja wielu kalendarzy". W oknie pojawią się utworzone wcześniej kalendarze pracowników. Można zmienić datę początku oraz końca kalendarzy. Można również zaznaczyć opcje: Nie pozwalaj rozszerzyć kalendarza poza okres obowiązywania umowy - jeśli opcja będzie zaznaczona kalendarz wygeneruje się tylko w okresie obowiązywania umowy nawet wówczas gdy żądana data początku i końca kalendarza będzie dłuższa. Nie skracaj kalendarzy - jeśli opcja będzie zaznaczona, a użytkownik zaznaczy datę końca kalendarza krótszą niż obowiązująca umowa, program nie pozwoli skrócić kalendarza Kalendarz wygeneruje się do końca trwania umowy. Tylko zaznaczony kalendarz zostanie poprawiony. Kalendarz widok dzienny, tygodniowy, miesięczny Panel kalendarza można oglądać w różnych widokach. Po uruchomieniu programu kalendarz przeglądany jest widoku rocznym. Na pasku narzędziowym kalendarza znajduje się możliwość przełączenia widoku dzisiaj dzień tydzień - tydzień roboczy miesiąc - rok. Kliknięcie na dowolny widok zmienia zakres przeglądania. Przełącz widok kalendarza Wybierz miesiąc - jeśli przeglądasz kalendarz w widoku miesięcznym Oznaczenie bieżącego dnia Kadry i Płace 9-17

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 12 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 12-1 Umowy o pracę... 12-1 Dane podstawowe 12-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 12-6 Bilans otwarcia dla umowy 12-8 Umowy cywilnoprawne... 12-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Wzorce tygodniowe kartoteki obiekty kalendarzowe wzorce czasu pracy wzorce tygodniowe

Wzorce tygodniowe kartoteki obiekty kalendarzowe wzorce czasu pracy wzorce tygodniowe Wzorce tygodniowe Po wprowadzeniu wzorca dla dnia roboczego pracy, można ustalić wzorce tygodniowe, czyli określić wygląd tygodnia pracy - jakie będą go tworzyły dni robocze, dni wolne np. soboty, niedziele,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Otwarte zostanie okno Pracownik Nowy pracownik, w którym uzupełniamy dane osobowe. Należy wypełnić formatkę

Otwarte zostanie okno Pracownik Nowy pracownik, w którym uzupełniamy dane osobowe. Należy wypełnić formatkę Wprowadzenie danych pracownika Kolejno można rozpocząć wprowadzać dane pracownika przypisując go do wskazanego działu poprzez kliknięcie na daną komórkę organizacyjną w lewej części i dodaj w prawej części

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak rejestrować i rozliczać czas pracy na podstawie grafików? Programy Kadry Optivum oraz Płace Optivum umożliwiają rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy za pomocą grafików

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu

Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu Praca zbiorowa styczeń 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu........................... 3 2 Aby utworzyć grupę pracowników.................... 3 3 Wybór okresu...............................

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace w Systim

Kadry i Płace w Systim Kadry i Płace w Systim Aby rozpocząć pracę z kadrami i płacami zacznijmy od pierwszego etapu - przyjęcia nowego pracownika. W tym celu wejdźmy w zakładkę "Kadry". Kadry W zakładce tej pojawi się lista

Bardziej szczegółowo

Sage SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE

Sage SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE Kadry i Płace Sage SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE Program funkcjonuje z trzech pozycji: Firmy, czyli dane wprowadzone na zakładce firmy, będą dotyczyły wszystkich pracowników. Wzorce, czyli dane wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy?

Płace Optivum. Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy? Płace Optivum Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy? Program Płace Optivum wyznacza wynagrodzenie nauczycieli za urlop wypoczynkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy

Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy Konfiguracja oraz rejestracja indywidualnego czasu pracy (aktualizacja 23 maja 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono zasady konfigurowania oraz rejestracji indywidualnego czasu pracy dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Program Płace Optivum umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie tego rodzaju nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płace Optivum. Program Płace Optivum umożliwia ewidencjonowanie i rozliczanie tego rodzaju nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płace Optivum Jak zarejestrować i rozliczyć absencję pracownika z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem (wynikającą z art. 188 Kodeksu pracy)? Od 2 stycznia 2016 roku przysługujące pracownikowi zwolnienie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (aktualizacja 13 czerwca 2013) Abstrakt W poradniku opisano rejestrowanie, oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, o dzieło z przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY. 1 Składniki stałe. 2 Składniki zmienne

RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY. 1 Składniki stałe. 2 Składniki zmienne RAKS 2000 KADRY I PŁACE ALGORYTM NALICZANIA WYNAGRODZENIA ZA URLOP WYPOCZYNKOWY (Obowiązuje od wersji 2.58) Wynagrodzenie za urlop będzie złożone z 2 części. Jedną z nich obliczamy na podstawie składników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki. System Comarch OPT!MA v.17.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2.a

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2.a Forte Kadry i Płace 1 / 23 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2.a UWAGA: Od wersji 2010.2 informacje o pracowniku są ustalane na podstawie wzorca i istnieniu systemu wynagrodzeń w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

enova 6.0 Spis treści

enova 6.0 Spis treści enova 6.0 Instrukcja Spis treści Kadry i Płace... 2 I. Korekta wynagrodzenia i zasiłku chorobowego... 2 II. Storno płacowe przykłady wykorzystania... 13 Księgowość... 19 I. Definicja analityki konta księgowego...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników?

Płace Optivum. Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Płace Optivum Jak wydrukować kartoteki zarobkowe pracowników? Program Płace Optivum gromadzi informacje o zarobkach, zasiłkach i podatkach pracownika (kiedyś również o dodatkach rodzinnych). Dane te dostępne

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia 4Trans 3.10 Zmiany w Module Rozliczenia INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwieranie istniejącej już firmy... 4 3 Dostosowanie ustawień

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM Załącznik do zarządzenia nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM

Nowy rok TM-KP. System klasy ERP dla sektora MSP. Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM System klasy ERP dla sektora MSP Przygotowanie modułu Kadry - Płace do pracy w nowym roku moduł systemu TM-TRANSKOM Wersja : 1.1.001 2 Spis treści Rozdział I Przygotowanie modułu do pracy w nowym roku

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Wykaz zmian w systemie Komadres.M Data wydruku 25/06/2013 12:03:07 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Umowy 9517 Umowy - dodatkowe pole Numer dodatkowy Dodano obsługę pola Numer dodatkowy (dowodu) w nagłówku dokumentu. Pole to wyświetlane

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki

Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Płace i Kadry pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Biuletyn techniczny Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja

Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Rejestracja Czasu Pracy RCP Instrukcja Spis treści 1. Opis Programu...3 2. Połączenie z serwerem...4 3. Instrukcja...5 3.1. Logowanie do systemu...5 3.2. Rejestracja czasu pracy...6 3.3. Tylko podgląd...8

Bardziej szczegółowo

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Praca zespołowa wrzesień 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu. Uprawnienia operatora.............. 1 2 Plany delegacji............................... 2 2.1 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem ministra

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY PŁACE KONFIGURACJA SYSTEMU i SŁOWNIKÓW

Dokumentacja systemu jerp. SYSTEM KADRY PŁACE KONFIGURACJA SYSTEMU i SŁOWNIKÓW Dokumentacja systemu jerp SYSTEM KADRY PŁACE KONFIGURACJA SYSTEMU i SŁOWNIKÓW grudzień 2014 Spis treści Konfiguracja systemu kadry-płace...3 Dokumenty...3 Ewidencja czasu pracy...3 Pracownicy...4 Wynagrodzenia...4

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracownika

Zatrudnienie pracownika Zatrudnienie pracownika W celu dopisania pracownika do kartoteki należy otworzyć kartotekę pracowników wybierając na kryteriach odczytu dział, do którego pracownik ma zostać przypisany, a następnie opcję

Bardziej szczegółowo