System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09"

Transkrypt

1 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon

2 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe II. Wyszukiwanie III. Dodawanie nowego kontrahenta IV. Edycja kontrahenta Sekretariat... 8 I. Korespondencja wychodząca - rejestracja II. Rejestr korespondencji wychodzącej (archiwum) wyszukiwanie, książka nadawcza, raport III. Korespondencja przychodząca - rejestracja IV. Rejestr korespondencji przychodzącej (archiwum) wyszukiwanie, raport V. Ustawienia użytkownika Terminarz I. Informacje podstawowe II. Dodawanie nowego teminu / zadania III. Edycja teminu / zadania IV. Obsługa kalendarza V. Zadania powiązane z korespondencją VI. Wykaz zadań w głównym oknie systemu S t r o n a

3 1. FIRMY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Kartoteka kontrahentów dostępna jest z poziomu panelu głównego systemu MUFLON. Aby otworzyć kartotekę należy kliknąć w ikonę Firmy RYSUNEK 1. WEJŚCIE DO KARTOTEKI KLIENTÓW. Kartoteka klientów dostępna jest także z poziomu innych modułów systemu np. Sekretariat, Faktury, CRM. Jej funkcjonalność jest wtedy dostosowana do potrzeb konkretnego modułu. Kontrahenci dodani za pomocą modułu Firmy, który wywołany jest z poziomu któregokolwiek innego modułu oprogramowania MUFLON, dostępni są w całym systemie. RYSUNEK 2. OKNO GŁÓWNE KARTOTEKI KONTRAHENTÓW. 3 S t r o n a

4 II. WYSZUKIWANIE. Kartoteka klientów umożliwia wyszukiwanie wg. zadanych argumentów. RYSUNEK 3. WYSZUKIWANIE. Argumenty mogą zawierać część oczekiwanej wartości (np. wpisując w pole Skrót/Nazwa słowo trans wyszukamy wszystkie firmy, które w nazwie mają tekst trans ). W trakcie wyszukiwania wielkość liter nie ma znaczenia. Argumenty wyszukiwania można ze sobą łączyć (np. wpisując w pole (np. wpisując w pole Skrót/Nazwa słowo trans oraz w pole Miasto Warszawa, wyszukamy wszystkie firmy z Warszawy, które w nazwie mają tekst trans ). III. DODAWANIE NOWEGO KONTRAHENTA. Aby dodać nowego kontrahenta należy wcisnąć przycisk Dodaj w górnym pasku narzędziowym. RYSUNEK 4. DODANIE NOWEJ FIRMY. Po wciśnięciu przycisku Dodaj pojawia się formatka dodawania kontrahenta, która zawiera jedną zakładkę Dane podstawowe. System Muflon pozwala wprowadzić do kartoteki kontrahentów firmy wraz z ich oddziałami. Do formatki, która się pojawiła zaraz po wciśnięciu klawisza Dodaj należy wpisać dane siedziby głównej wprowadzanego kontrahenta. Po uzupełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zapisz. 4 S t r o n a

5 RYSUNEK 5. FORMATKA DODAWANIA KONTRAHENTA. Po wykonaniu powyższych czynności kontrahent zostanie zapisany w bazie. Po dokonaniu zapisu obok zakładki Dane podstawowe pojawiają się także zakładki umożliwiające zapisanie dodatkowych informacji o firmie tj. Adresy wykaz oddziałów/działów firmy Konta bankowe wykaz kont bankowych Osoby lista pracowników kontrahenta wraz z danymi kontaktowymi, Właściwości firmy Adresy RYSUNEK 6. DODATKOWE ZAKŁADKI. System umożliwia zapisanie nieograniczonej ilości oddziałów/działów kontrahenta. Z poziomu tej zakładki możliwa jest także edycja wprowadzonych danych. Po wypełnieniu wszystkich pól należy wcisnąć przycisk Dodaj. 5 S t r o n a

6 Edycja danych polega na zaznaczeniu adresu na liście, wciśnięciu przycisku Edytuj następnie poprawieniu danych oraz wciśnięcie przycisku Aktualizuj. Po dodaniu pracowników kontrahenta na zakładce Osoby możliwe jest określenie kierownika/dyrektora działu/oddziału. Konta bankowe System umożliwia zapisanie nieograniczonej ilości kont bankowych kontrahenta. Dodawanie oraz edycja przebiega na zasadach identycznych jak na zakładce Adresy. W przeciwieństwie do zakładki Adresy konta bankowe można usuwać. Osoby. System umożliwia zapisanie nieograniczonej ilości pracowników kontrahenta.. Dodawanie oraz edycja przebiega na zasadach identycznych jak na zakładce Adresy. Po wprowadzeniu działów/oddziałów na zakładce Adresy możliwe jest określenie przynależności pracownika do określanego działu bądź oddziału firmy, RYSUNEK 7. WPROWADZANIE PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA. 6 S t r o n a

7 Właściwości firmy RYSUNEK 8. OKREŚLANIE WŁAŚCIWOŚCI FIRMY. Zakładka pozwala określić właściwości firmy. Administrator systemu może dodać nowe właściwości firmy z poziomu panelu administratora. IV. EDYCJA KONTRAHENTA. Aby edytować dane istniejącego kontrahenta należy wcisnąć przycisk Edytuj w górnym pasku narzędziowym. Podczas edycji obowiązują zasady identyczne jak przy dodawaniu nowego kontrahenta RYSUNEK 9. EDYCJA. 7 S t r o n a

8 2. SEKRETARIAT I. KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA - REJESTRACJA. Rejestracja korespondencji wychodzącej odbywa się na zakładce Korespondencja wychodząca. Zakładka ta pozwala przygotowywać tzw. serie wysyłek, drukowanie adresów na etykietach lub kopertach (można to zdefiniować w ustawieniach modułu Sekretariat ). Po przygotowaniu serii wysyłek zapisujemy ją w archiwum. Po zapisaniu w archiwum, przesyłki nie można już usunąć (można ją anulować). RYSUNEK 100. REJESTRACJA KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ. Aby dodać nową korespondencję należy najpierw określić na rzecz jakiego działu / oddziału jest ona wysyłana (1) (oddziały można dodawać w module Firmy -> edycja firmy -> zakładka Adresy administrator musi też nadać prawa poszczególnym użytkownikom do nowych oddziałów/działów) a następnie dodać adresata do listy wciskając przycisk Dodaj (2). Po wciśnięciu przycisku Dodaj pojawi się lista firm (adresatów). Dwukrotne szybkie kliknięcie na wybranej firmie spowoduje dodanie jej do listy wysyłkowej (3). Kolejnym krokiem jest ewentualne wpisanie danych nadawczych (4), które są drukowane w książce nadawczej (można ją drukować na zakładce Rejestr korespondencji wychodzącej ). Następnie przechodzimy do dodawania dokumentów wysyłanych do adresata wskazanego na liście Adresaci (3). Aby tego dokonać należy wpisać nazwę dokumentu w pole Rodzaj dokumentu lub wybrać ją z umieszczonej obok liście rozwijanej (najczęściej wysyłane nazwy dokumentów najlepiej dodać w ustawieniach modułu Sekretariat ). Następnie wpisujemy numer dokumentu w pole Numer(y) dokumentu oraz opcjonalnie określamy datę dokumentu i wpisujemy uwagi. Naciśnięcie przycisku Dodaj (5) spowoduje dodanie dokumentu do listy dokumentów wysyłanych do adresata zaznaczonego na liście Adresaci (3). Po dodaniu dokumentu do listy pola zostają wyczyszczone można dodawać kolejne dokumenty. W zakładce Uwagi (8) można opcjonalnie dodać uwagi, które dotyczą całej wysyłki!nie poszczególnego dokumentu!. Powyższe czynności należy powtarzać aby dodać wszystkie wysyłki i wszystkie związane z nimi dokumenty. 8 S t r o n a

9 Po wprowadzeniu wszystkich przesyłek można wydrukować etykiety na koperty lub drukować bezpośrednio na kopertach (ustawić to można w opcji Ustawienia (9). Jeśli ustawiona jest opcja drukowania na etykietach samoprzylepnych na koperty (opcja zalecana) to po wciśnięciu przycisku Drukuj pojawi się możliwość określenia od której naklejki rozpocząć drukowanie (przydatne jeśli nie zużyliśmy przy wcześniejszym drukowaniu całego arkusza naklejek). Po dokonaniu wyboru pojawi się podgląd wydruku arkusza naklejek możemy drukować. Po wydrukowaniu etykiet/kopert możemy serię wysyłek zapisać w archiwum. W ciągu dnia użytkownik może zapisać wiele serii korespondencji do archiwum. Może to także robić wielu użytkowników mających uprawnienia do danego działu/oddziału firmy. Na koniec dnia można wydrukować jedną wspólną książkę nadawczą (opcja dostępna w zakładce Rejestr korespondencji wychodzącej ). II. REJESTR KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ (ARCHIWUM) WYSZUKIWANIE, KSIĄŻKA NADAWCZA, RAPORT. Rejestr korespondencji wychodzącej (trzecia zakładka) służy do przeglądania archiwum wysłanej poczty. Za jego pomocą można także drukować książkę nadawczą oraz raporty poczty wychodzącej za zadany okres. Ekran przeszukiwania rejestru posiada możliwość określenia wielu warunków wyszukiwania (np. data od do, adresat, rodzaj/nr wysyłanego dokumentu, itd.). Warunki wyszukiwania można ze sobą łączyć np. wyszukujemy dla firmy ADATEC wszystkie faktury wystawione w okresie od do wartości należy wpisać w odpowiednie pola a następnie nacisnąć przycisk Szukaj. RYSUNEK 11. PRZEGLĄDANIE KORESPONDENCJI WYCHODZĄCEJ. Przyciśnięcie prawego klawisza myszki na okienku zawierającym wyniki wyszukiwania poczty wychodzącej spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego pozwalającego na: dodanie dokumentu (tylko w dniu rejestracji przesyłki), uzupełnienie uwag, uzupełnienia danych nadawczych oraz anulowanie przesyłki. Wyniki wyszukiwania można wydrukować jako pocztową książkę nadawczą. Można to zrobić naciskając przycisk Dziennik nadawczy. 9 S t r o n a

10 III. KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA - REJESTRACJA. Rejestracja korespondencji przychodzącej jest podobna do rejestracji korespondencji wychodzącej i odbywa się na zakładce Korespondencja przychodząca. Zakładka ta pozwala przygotowywać tzw. serie przyjętej korespondencji. Po przygotowaniu takiej serii należy ją zapisać w archiwum. Po zapisaniu w archiwum, przesyłki nie można już usunąć (można ją natomiast anulować). RYSUNEK 12. REJESTRACJA KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ. Aby dodać korespondencję przychodzącą należy określić do jakiego działu / oddziału jest ona kierowana (1) (oddziały można dodawać w module Firmy -> edycja firmy -> zakładka Adresy administrator musi też nadać prawa poszczególnym użytkownikom do nowych oddziałów/działów) oraz określamy w jaki sposób została ona dostarczona(2) (domyślnie tradycyjna poczta). Następnie dodajemy nadawcę do listy wciskając przycisk Dodaj (3). Po wciśnięciu przycisku Dodaj pojawi się lista firm (nadawców). Dwukrotne szybkie kliknięcie na wybranej firmie spowoduje dodanie jej do listy nadawców (4). Następnie przechodzimy do dodawania przysłanych do nas dokumentów od nadawcy wskazanego na liście Nadawcy (4). Aby tego dokonać należy wpisać nazwę dokumentu w pole Rodzaj dokumentu lub wybrać ją z umieszczonej obok liście rozwijanej (najczęściej odbierane/wysyłane nazwy dokumentów najlepiej dodać w ustawieniach modułu Sekretariat ). Następnie wpisujemy numer dokumentu w pole Numer(y) dokumentu oraz opcjonalnie określamy datę dokumentu i wpisujemy uwagi. Naciśnięcie przycisku Dodaj (5) spowoduje dodanie dokumentu do listy dokumentów przysłanych przez nadawcę zaznaczonego na liście Nadawcy (4). Po dodaniu dokumentu do listy pola zostają wyczyszczone można dodawać kolejne dokumenty. W zakładce Uwagi (6) można opcjonalnie dodać uwagi, które dotyczą całej poczty otrzymanej od zaznaczonego nadawcy!nie poszczególnego dokumentu!. Powyższe czynności należy powtarzać aby dodać całą otrzymaną pocztę i wszystkie związane z nimi dokumenty. Po dodaniu całej otrzymanej poczty należy wszystko zapisać w archiwum naciskając przycisk Przenieś do archiwum (7). 10 S t r o n a

11 IV. REJESTR KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ (ARCHIWUM) WYSZUKIWANIE, RAPORT. Rejestr korespondencji przychodzącej (czwarta zakładka) służy do przeglądania archiwum otrzymanej poczty. Za jego pomocą można także raporty, które mogą służyć jako potwierdzenie odebrania poczty przez osoby do których jest ona kierowana. RYSUNEK 13. REJESTR KORESPONDENCJI PRZYCHODZĄCEJ. Obsługa tego rejestru odbywa się na tych samych zasadach jak rejestr korespondencji wysyłanej. 11 S t r o n a

12 V. USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA. Każdy użytkownik systemu może zadecydować jak mają wyglądać drukowane przez niego etykiety tzn. jakie elementy mają się drukować i jakie ma być ich rozmieszczenie. Takich ustawień można dokonywać w opcji Ustawienia modułu sekretariat. RYSUNEK 14. USTAWIENIA MODUŁU SEKRETARIAT. Jeśli checkbox obok nazwy pola jest zaznaczony pole będzie się drukowało na etykiecie. Aby zmienić umiejscowienie pola na etykiecie należy kliknąć w jego nazwę na wzorze etykiety (zaznaczy się ono na żółto) a następnie przesunąć klawiszami strzałek znajdującymi się z prawej strony. Po odpowiednim ustawieniu pół należy nacisnąć klawisz Zapisz. Każdy użytkownik może także zadecydować czy etykieta drukowana będzie na arkuszu naklejek (8x3) czy na kopertach służy do tego zakładka Wydruk etykiet. Jeśli zostanie wybrany wydruk bezpośrednio na kopertach należy także ustawić położenie etykiety na kopercie (pola góra oraz lewa ). Najczęściej wysyłane lub odbierane dokumenty najlepiej zapisać na zakładce Dokumenty będzie wtedy można je wybierać z pola rozwijanego (combobox) w trakcie wprowadzania dokumentów. Zakładka Inne zawiera dodatkowe ustawienia. Uwaga! Ustawienia dotyczą każdego użytkownika osobno zmiany wprowadzone przez jednego z użytkowników nie są widoczne u innych użytkowników. 12 S t r o n a

13 3. TERMINARZ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Moduł Terminarz służy do organizacji czasu za pomocą kalendarza zintegrowanego z systemem Mufon. Za pomocą terminarza można rejestrować sprawy do wykonania oraz wszelkie informacje dotyczące danej sprawy takie jak opis czy przebieg wykonania. Do rejestracji oraz zarządzania sprawami/zadaniami służy opcja Terminarz znajdująca się w górnym panelu systemu MUFLON. Każdy użytkownik systemu może prowadzić swój własny terminarz. RYSUNEK 11. URUCHOMIENIE TERMINARZA. Użycie przycisku Treminarz spowoduje wyświetlenie formatki głównej terminarza. RYSUNEK 12. EKRAN GŁÓWNY TERMINARZA. 13 S t r o n a

14 II. DODAWANIE NOWEGO TEMINU / ZADANIA. Aby dodać w terminarzu nowy wpis należy użyć opcji Nowy termin, który znajduje się w górnym panelu narzędziowym. RYSUNEK 13. DODANIE NOWEGO TERMINU. Po wybraniu tej opcji pojawi się ekran dodawania terminu. RYSUNEK 14. EKRAN NOWEGO TERMINU. Po uzupełnieniu pól znajdujących się na formatce należy wcisnąć przycisk Zapisz. Jedynym wymaganym polem jest temat zadania oraz daty rozpoczęcia i zakończenia. Dodatkowo formularz zawiera inne pola pozwalające użytkownikowi np. zapisać szczegóły zadania czy ustawić priorytet lub jego rodzaj. Ważną właściwością opcji Zadania jest możliwość ustawienia przypomnienia o potrzebie wykonania czynności związanej z określonym zadaniem. Przypomnienie jest dostępne po zaznaczeni checkbox a Przypomnienie. 14 S t r o n a

15 RYSUNEK 15. OKIENKO PRZYPOMIENIA. Na okienku przypomnienia można zadecydować o dalszym losie zadania. Można je odłożyć na później, odrzucić lub edytować. III. EDYCJA TEMINU / ZADANIA. Aby edytować istniejący w terminarzu wpis należy użyć opcji Edytuj [1]. Aby usunąć termin należy użyć opcji Usuń termin. Obie opcje znajdują się w górnym panelu narzędziowym. Przed użyciem tych opcji należy zaznaczyć na kalendarzu zadanie, które chcemy usunąć bądź edytować. RYSUNEK 16. EDYCJA / USUNIĘCIE TERMINU. Po użyciu opcji Edytuj pojawia się formularz zadania. Obsługa tego formularza jest taka sama jak podczas dodawania nowego zadania. 15 S t r o n a

16 IV. OBSŁUGA KALENDARZA. Kalendarz zawierający zadania może być wyświetlany na trzy sposoby tzn. może on pokazywać zadania zaplanowane w danym dniu, tygodniu roboczym bądź w całym tygodniu (7 dni). Zmiany dokonujemy za pomocą przycisków znajdujących się w górnym panelu narzędziowym. RYSUNEK 17. ZMIANA WYŚWIETLANIA ILOŚCI DNI KALENDARZA. Z lewej strony znajdują się kalendarze miesięczne. Daty wyświetlane pogrubioną czcionką oznaczają, że w tym dniu są zaplanowane zadania (lub jedno zadanie). Klikając na odpowiednich datach zmieniamy wyświetlanie odpowiedniego tygodnia na kalendarzu z prawej strony. RYSUNEK 18. KALENDARZE MIESIĘCZNE. Zmiany wyświetlanego tygodnia można dokonać także za pomocą strzałek znajdujących się nad kalendarzem tygodniowym. RYSUNEK 19. NAWIGACJA KALENDARZEM TYGODNIOWYM. 16 S t r o n a

17 V. ZADANIA POWIĄZANE Z KORESPONDENCJĄ. System Muflon pozwala powiązać korespondencją z zadaniem, które należy wykonać w związku z wysłaniem lub otrzymaniem korespondencji, Aby powiązać korespondencją z zadaniem należy w archiwum modułu Sekretariat wybrać z menu kontekstowego opcję Dodaj zadanie do kalendarza. RYSUNEK 20. ZADANIE POWIĄZANE Z KORESPONDENCJĄ. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlony formularz podobny do tego, który jest dostępny z poziomu modułu Terminarz. W dolnej części znajdują się informacje dotyczące otrzymanej/wysłanej korespondencji. Po wciśnięciu przycisku Zapisz zostanie dodany nowy termin, który będzie widoczny w module Terminarz. 17 S t r o n a

18 RYSUNEK 21. DODAWANIE ZADANIA POWIĄZANEGO Z KORESPONDENCJĄ. VI. WYKAZ ZADAŃ W GŁÓWNYM OKNIE SYSTEMU. System Muflon może wyświetlać listę zadań do wykonania w najbliższym terminie w głównym oknie aplikacji. Aby uruchomić listę zadań należy zaznaczyć opcję Terminarz w menu Widok, które znajduje się w menu w oknie głównym aplikacji. RYSUNEK 22. WŁĄCZENIE LISTY ZADAŃ. 18 S t r o n a

19 19 S t r o n a RYSUNEK 23. LISTA ZADAŃ W OKNIE GŁÓWNYM SYSTEMU MUFLON.

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ CRM Opis modułu CRM aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ CRM 1.1 Kalendarz 1.2 Grupy docelowe 1.3 Grupy kontrahentów Copyright 2007 System Innovations

Bardziej szczegółowo

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19 07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część V Badania buhaja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja

Dokumentacja Systemu INSEMIK II Podręcznik użytkownika część V Badania buhaja INSEMIK II. Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja INSEMIK II Podręcznik użytkownika Moduł: Badania buhaja ZETO OLSZTYN Sp. z o.o. czerwiec 2009 1 1. Badania buhaja... 3 1.1. Filtr... 3 1.2. Szukaj... 6 1.3. Wydruk... 6 1.4. Karta buhaja... 8 2. Badania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Zarządzanie relacjami z klientami WF-CRM

Materiały szkoleniowe. Zarządzanie relacjami z klientami WF-CRM Materiały szkoleniowe Zarządzanie relacjami z klientami WF-CRM assecobs.pl assecobs.pl/wapro Zawartość Secenariusz I Rejestracja kontrahenta i działań z nim związanych... 3 1. Rejestracja nowego kontrahenta...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji psychologicznych (PS) i rehabilitacyjnych (RE) v.2016.07.001 25-08-2016 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Szybki Start: Wymagania systemowe:

Szybki Start: Wymagania systemowe: Szybki Start: Wersja 1.5 Ostatnia aktualizacja: 10.10.2013 Wymagania systemowe: System dostępny jest poprzez przeglądarkę WWW z komputerów z systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows, w wersjach

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Funkcje CRM w systemie Integra 7

Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM w systemie Integra 7 Funkcje CRM zastosowane w systemie Integra 7 biznesowo wspierają działalność serwisu i pozwalają na zwiększenie wydajności oraz obrotów firmy. MoŜliwości zastosowania funkcji

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek?

Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek? UONET+ Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek? Kalendarz sprawdzianów i kartkówek dostępny jest w module Dziennik i służy do wpisywania zapowiadanych w oddziale sprawdzianów i kartkówek. System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...2 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

Pracownik dodawanie danych o pracownikach

Pracownik dodawanie danych o pracownikach Instrukcja instalacji oraz obsługi programu Rejestr Szkoleń BHP Instalacja: 1. Po ściągnięciu programu na dysk, proszę rozpakować plik zip. 2. W folderze Rejestr Szkoleń BHP znajduje się folder Framework

Bardziej szczegółowo

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów.

Te i wiele innych cech sprawia, że program mimo swej prostoty jest bardzo funkcjonalny i spełnia oczekiwania większości klientów. Instrukcja użytkownika OFERTOWANIE 3.0 Program OFERTOWANIE 3.0 to intuicyjne i łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego przygotowania i wydrukowania profesjonalnie wyglądającej oferty dla klienta, Program

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika dla aplikacji internetowej DM TrackMan.

1. Wstęp Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika dla aplikacji internetowej DM TrackMan. Instrukcja korzystania z aplikacji TrackMan wersja WEB 1. Wstęp... 1 2. Logowanie... 1 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 2 3.3. Przełączanie

Bardziej szczegółowo

Informacje o członkach WSRM na

Informacje o członkach WSRM na Informacje o członkach WSRM na www.wsrm.pl Wszyscy członkowie WSRM mają założone swoje mini strony informacyjne. Nie zakładamy ich samodzielnie, robi to ADMIN strony. W przypadku braku strony (jak ją znaleźć

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani w bazie danych, w szczególności musi być wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

UPS CampusShip Podręczny przewodnik Lipiec 2010 r.

UPS CampusShip Podręczny przewodnik Lipiec 2010 r. 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, znak marki UPS i brązowy kolor są znakami handlowymi United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. UPS CampusShip Podręczny przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja portalu TuTej24.pl

Instrukcja portalu TuTej24.pl Instrukcja portalu TuTej24.pl Spis treści 1. Strona główna... 2 2. Zaloguj się... 4 3. Rejestracja nowego konta... 5 4. Zmiana hasła... 7 5. Moje konto... 8 5.1 Lista ogłoszeń... 8 5.1.1 Aktywne...8 5.1.2

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1

Instrukcja użytkownika. Baza Danych Członków SEP / 1 Instrukcja użytkownika Baza Danych Członków SEP 09.2017 / 1 Spis treści 1. Pierwsze logowanie... 4 2. Interfejs i dostępne opcje... 8 3. Zarządzanie Oddziałem... 11 I. Dodawanie Oddziału... 11 II. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Klienta

Instrukcja obsługi panelu Klienta Instrukcja obsługi panelu Klienta Spis treści I. Logowanie 2 II. Menu aplikacji 2 III. Strefa kierowcy 3 1. ZGŁOŚ SZKODĘ 3 1.1. Określenie rodzaju zdarzenia 3 1.2. Dodawanie uszkodzonych elementów 3 1.3.

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ 15-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry...

Bardziej szczegółowo

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3

1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 30 50 100 Spis treści 1. Nadanie Paczki MINI bez wydruku etykiety zwrotnej... 3 1.1. Dla Klientów nieposiadających konta w enadawcy... 3 1.2. Dla klientów posiadających konto w enadawcy... 7 2. Nadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Uruchom plik setup.exe Pojawi się okno instalacji programu MAC Diagnoza EP. Wybierz przycisk AKCEPTUJĘ. Następnie zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Spis treści: 1. Wstęp...5 2. Uruchamianie programu...6 3. Menu główne...8 4. Korespondencja...9 5. Książka nadawcza...14 6. Korespondenci...

Spis treści: 1. Wstęp...5 2. Uruchamianie programu...6 3. Menu główne...8 4. Korespondencja...9 5. Książka nadawcza...14 6. Korespondenci... Spis treści: 1. Wstęp...5 1.2.Wprowadzenie...5 2. Uruchamianie programu...6 2.2.Wymagania techniczne...6 2.3.Logowanie...6 3. Menu główne...8 3.2.Menu główne...8 4. Korespondencja...9 4.2.Korespondencja...9

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce

Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce Instrukcja nadania i ew. zwrotu Paczki MINI w ramach Pakietu POLECONEGO ecommerce dla sprzedawców internetowych, w tym kontrahentów sprzedających poprzez platformę Allegro 1 Spis treści 1. Nadanie Paczki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW

Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW Mini przewodnik po nowym systemie poczty przez WWW W oknie przeglądarki wpisujemy adres https://poczta.uni.wroc.pl. Zostaniemy przeniesieni na stronę nowego sytemu pocztowego. Tutaj musimy podać swoje

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 02-02-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 4 3. Moi pacjenci... 5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2010 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania programu

Instrukcja uŝytkowania programu PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

PORTAL MAPOWY. 1 z , 07:41. DokuWiki. Elementy menu podstawowego. Warstwy mapy

PORTAL MAPOWY. 1 z , 07:41. DokuWiki. Elementy menu podstawowego. Warstwy mapy 1 z 5 2018-10-03, 07:41 DokuWiki PORTAL MAPOWY Portal Mapowy jest jednym z modułów aplikacji WebEWID. Aplikacja internetowa pozwala na przeglądanie danych przestrzennych. Przeglądarka map umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Opcje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1. INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS

Bardziej szczegółowo