Konsolidacja FP- Depozyty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsolidacja FP- Depozyty"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011

2 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty Przeglądanie listy dyspozycji utworzenia depozytów MF Przelew środków na depozyt/oddanie środków w zarządzanie Akceptowanie dyspozycji utworzenia depozytu MF Wycofanie akceptu depozytu MF Przekazanie do realizacji dyspozycji utworzenia depozytu MF Anulowanie dyspozycji utworzenia depozytu MF Przekazanie do realizacji anulowania dyspozycji utworzenia depozytu u Ministra Finansów Raporty z dyspozycji utworzenia depozytu u Ministra Finansów Przeglądanie listy depozytów MF Zerwanie depozytu MF Wycofanie akceptu zerwania depozytu MF Przekazanie do realizacji zerwania depozytu MF Raporty z depozytów terminowych u Ministra Finansów

3 Wstęp Niniejsza instrukcja stanowi załącznik do instrukcji użytkowej systemu dostępnej na stronie internetowej Banku i opisuje funkcjonalność systemu w zakresie modułu Konsolidacja Finansów Publicznych Depozyty. Funkcjonalność przeznaczona jest dla jednostek sektora finansów publicznych i umożliwia tym jednostkom przekazywanie wolnych środków w depozyt lub zarządzanie Ministrowi Finansów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. Konsolidacja FP Depozyty Dla jednostek sektora finansów publicznych w menu aplikacji pojawia się dodatkowa zakładka Konsolidacja FP- Depozyty. Wybranie opcji Konsolidacja FP - Depozyty daje użytkownikowi możliwość: po wybraniu odnośnika Lista dyspozycji Przeglądania listy dyspozycji utworzenia depozytu terminowego u Ministra Finansów, Złożenia dyspozycji przelania środków na depozyt terminowy u Ministra Finansów, Anulowania dyspozycji utworzenia depozytu u Ministra Finansów, Wydruku dyspozycji utworzenia depozytu u Ministra Finansów o statusie aktywna lub zakończona, Wyświetlenia i wydruku raportów ze złożonych dyspozycji utworzenia depozytów u Ministra Finansów. po wybraniu odnośnika Lista depozytów Przeglądania listy depozytów terminowych u Ministra Finansów, Zerwania aktywnego depozytu u Ministra Finansów, Wydruku dyspozycji zerwania depozytu u Ministra Finansów o statusie przekazany do zerwania lub zerwany, Wyświetlenia i wydruku raportów z depozytów terminowych u Ministra Finansów. 1. Przeglądanie listy dyspozycji utworzenia depozytów MF Po wyborze opcji Konsolidacja FP - Depozyty, a następnie odnośnika Lista dyspozycji użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy dyspozycji utworzenia depozytów terminowych u Ministra Finansów. Menu główne Konsolidacja FP - Depozyty 3

4 Ustawienia związane z wyświetlaniem listy dyspozycji utworzenia depozytu u MF są zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno (ściślej dla każdej przeglądarki) poprzez mechanizm trwałego cookie przeglądarki. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania ilości rekordów prezentowanych na stronie poprzez wpisanie wartości w polu Liczba rekordów na stronie. Lista dyspozycji utworzenia depozytu MF może być ograniczana (filtrowana) przez wybranie statusu dyspozycji. Lista statusów dyspozycji utworzenia depozytu MF prezentuje następujące wartości: Po wyborze określonego statusu dla dyspozycji lub wartości Wszystkich należy nacisnąć przycisk [Pokaż]. Lista dyspozycji utworzenia depozytu terminowego u Ministra Finansów prezentuje następujące informacje: Przeglądanie listy dyspozycji utworzenia depozytu MF Status informacja o etapie realizacji dyspozycji MF (lista ikon statusów z opisem zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny Status ): 4

5 Statusy dyspozycji utworzenia depozytu MF Identyfikator dyspozycji identyfikator dyspozycji złożenia depozytu nadawany przez system (kolejny numer dla klienta), Referencja nazwa referencji wpisanej podczas wprowadzania dyspozycji depozytu u MF, pole może być puste Data złożenia dyspozycji data utworzenia dyspozycji depozytu u MF, Data realizacji dyspozycji data realizacji przez system bankowy dyspozycji założenia depozytu u MF, Data zakończenia depozytu, Kwota kwota dyspozycji depozytu u MF w PLN. W przypadku dyspozycji utworzenia depozytu MF o statusie Zakończona lub Aktywna użytkownik ma możliwość wydruku danych dyspozycji po wyborze przycisku [Drukuj dyspozycję] dostępnego na formatce ze szczegółami dyspozycji. 5

6 Prezentacja formatki ze szczegółami dyspozycji o statusie "Zakończona" Poniżej zaprezentowano przykładowy wydruk dyspozycji utworzenia depozytu w formacie PDF. Wydruki są zgodne z szablonami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów i uwzględniają klasyfikację klienta (odpowiednio Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego lub Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe ). Na wydruku widoczna jest data wykonania wydruku dyspozycji oraz data i godzina przyjęcia dyspozycji. Prezentacja formatki z wydrukiem dyspozycji o statusie "Aktywna" w formacie PDF 6

7 2. Przelew środków na depozyt/oddanie środków w zarządzanie W celu złożenia dyspozycji przelania środków na depozyt terminowy należy wybrać listę dyspozycji i odnośnik Przelew środków na depozyt (lub odnośnik Oddanie środków w zarządzanie link przyjmuje nazwę w zależności od klasyfikacji klienta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia ). Formatka definiowania nowej dyspozycji utworzenia depozytu u Ministra Finansów zawiera następujące pola: Referencja referencje własne klienta, pole może zawierać maksymalnie 35 znaków. Pole nie jest wymagane, Rachunek do obciążenia wybór rachunku do obciążenia z dostępnej listy. Na liście wyboru pojawią się rachunki wskazane przez Klienta jako podlegające konsolidacji; pole wymagane, Kwota lokaty kwota w PLN środków dla depozytu u Ministra Finansów, pole wymagane, Wnioskowana data realizacji dyspozycji data, kiedy dyspozycja ma zostać zrealizowana (data założenia depozytu). Format daty RRRR-MM-DD. W zakresie daty utworzenia dyspozycji system wykonuje walidację związaną z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia , pole wymagane, Data zakończenia lokaty data zapadalności depozytu w formacie RRRR-MM-DD. Tworzenie nowej dyspozycji utworzenia depozytu MF W przypadku poprawnie wprowadzonych i zapisanych danych pojawia się komunikat: dodano nową dyspozycję depozytu MF Po kliknięciu na datę w kolumnie Data złożenia dyspozycji przy wybranej dyspozycji otwarte zostanie okno prezentujące szczegóły wybranej dyspozycji. Dodatkowo po wyborze odnośnika Data złożenia dyspozycji użytkownik ma możliwość edycji dyspozycji utworzenia depozytu MF o statusie,,nowa. W celu modyfikacji dyspozycji należy wprowadzić dane w polach, które chcemy zmodyfikować oraz użyć przycisku [Zapisz dyspozycję]. 7

8 Edycja dyspozycji utworzenia depozytu MF o statusie ''Nowa'' Na formatce nowej dyspozycji dostępny jest przycisk [Usuń] umożliwiający usunięcie dyspozycji. Operacja usunięcia dyspozycji utworzenia depozytu MF jest możliwa wyłącznie dla dyspozycji o statusie Nowa i wymaga potwierdzenia. Usunięcie dyspozycji utworzenia depozytu MF o statusie ''nowa'' W przypadku, gdy w dyspozycji utworzenia depozytu u Ministra Finansów data realizacji jest niezgodna z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia , 8

9 system uniemożliwia złożenie dyspozycji. W takim przypadku na formatce ze szczegółami dyspozycji zostanie zaprezentowany komunikat: Dyspozycja niezgodna z umową. Data utworzenia depozytu jest wcześniejsza niż dopuszczalna. Definiowanie nowej dyspozycji utworzenia depozytu u MF - komunikat ostrzegawczy informujący o dyspozycji niezgodnej z umową W przypadku, gdy w polu Wnioskowana data realizacji dyspozycji oraz Data zakończenia lokaty zdefiniowana data przypada na dzień wolny generowany jest komunikat ostrzegawczy jak na ekranach poniżej i w takim przypadku nie ma możliwości złożenia dyspozycji utworzenia depozytu u MF. Prezentacja kalendarza dni wolnych dla wybranego roku dostępna jest w opcji Tabele - Kalendarz dni wolnych. Definiowanie nowej dyspozycji utworzenia depozytu MF - komunikat ostrzegawczy informujący, iż data otwarcia depozytu nie może przypadać na dzień wolny 9

10 Definiowanie nowej dyspozycji utworzenia depozytu MF - komunikat ostrzegawczy informujący iż data końca depozytu nie może przypadać na dzień wolny 2.1. Akceptowanie dyspozycji utworzenia depozytu MF Użytkownik z prawem podpisu ma możliwość akceptowania nowej dyspozycji utworzenia depozytu MF. W tym celu należy wybrać z listy dyspozycję o statusie,,nowa oraz kliknąć w ikonę ze statusem dyspozycji. Wybór dyspozycji utworzenia depozytu MF do akceptacji Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami dyspozycji, wraz z okienkiem do podpisu. Po naciśnięciu przycisku [Podpisz] i wpisaniu pinu karty identyfikacyjnej (zgodnie z wymaganą kombinacją podpisów dla lokat) pojawia się komunikat: dyspozycja została zaakceptowana i dyspozycja otrzymuje status gotowa do przekazania. 10

11 Akceptacja dyspozycji utworzenia depozytu MF 2.2. Wycofanie akceptu depozytu MF Przed przekazaniem dyspozycji do realizacji użytkownik może wycofać wszystkie akcepty dyspozycji. W tym celu należy nacisnąć w ikonę dyspozycji utworzenia depozytu MF o statusie gotowa do przekazania oraz wybrać przycisk [Wycofaj akcept] dostępny dla formatki ze szczegółami wybranej dyspozycji. Po wykonaniu tej akcji pojawia się komunikat: akceptacja została wycofana i dyspozycja otrzymuje status nowa. Wycofanie akceptów dyspozycji utworzenia depozytu MF 11

12 2.3. Przekazanie do realizacji dyspozycji utworzenia depozytu MF Dyspozycje MF gotowe do przekazania do banku mogą być przekazane do realizacji poprzez naciśnięcie w ikonę statusu gotowa do przekazania oraz wybranie przycisku [Przekaż do realizacji] dostępnego dla formatki ze szczegółami wybranej dyspozycji. Po wykonaniu tej akcji pojawia się komunikat: dyspozycję przekazano do realizacji i dyspozycja otrzymuje status przekazana do realizacji status aktywna.. W wyniku wysłania dyspozycji do systemu dyspozycja otrzymuje Przekazanie do realizacji dyspozycji utworzenia depozytu MF Przy próbie wysłania dyspozycji do Banku nastąpi ponowna weryfikacja daty utworzenia depozytu i jeśli dyspozycja została złożona zgodnie z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów nastąpi jej przekazanie do Banku. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, system wyświetli komunikat o braku możliwości realizacji dyspozycji Anulowanie dyspozycji utworzenia depozytu MF Użytkownik ma możliwość anulowania dyspozycji utworzenia depozytu MF, o ile do czasu jej realizacji pozostały co najmniej dwa dni robocze. W tym celu należy wybrać z listy dyspozycję o statusie aktywna oraz kliknąć w ikonę ze statusem dyspozycji. Wybór dyspozycji utworzenia lokaty MF do anulowania 12

13 Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami dyspozycji, na której należy nacisnąć przycisk [Podpisz]. Anulowanie dyspozycji utworzenia depozytu MF Po poprawnie wprowadzonej wymaganej kombinacji podpisów pojawia się komunikat: dyspozycja anulowania dyspozycji została zaakceptowana i dyspozycja otrzymuje status gotowa do anulowania. W przypadku, gdy data dyspozycji anulowania depozytu jest niezgodna z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów system uniemożliwi anulowanie dyspozycji. Na formatce ze szczegółami dyspozycji zostanie zaprezentowany komunikat: Brak możliwości anulowania dyspozycji. Data dyspozycji anulowania założenia depozytu jest późniejsza niż dopuszczalna. Formatka ze szczegółami dyspozycji o statusie "gotowe do anulowania" prezentująca komunikat o braku możliwości anulowania dyspozycji 13

14 2.6. Przekazanie do realizacji anulowania dyspozycji utworzenia depozytu u Ministra Finansów Dyspozycje utworzenia depozytu u MF gotowe do anulowania mogą być przekazane do realizacji poprzez naciśnięcie w ikonę statusu gotowe do anulowania oraz wybranie przycisku [Przekaż do realizacji] dostępnego dla formatki ze szczegółami wybranej dyspozycji. Po wykonaniu tej akcji pojawia się komunikat: dyspozycja anulowania przekazana do realizacji i dyspozycja otrzymuje status przekazana do anulowania. W wyniku wysłania dyspozycji do systemu dyspozycja otrzymuje status anulowana. Wybór dyspozycji utworzenia lokaty MF do przekazania do realizacji anulowania Przekazanie do realizacji dyspozycji anulowania depozytu MF Przy próbie przekazania do Banku dyspozycji anulowania utworzenia depozytu nastąpi ponowna weryfikacja daty utworzenia depozytu i jeśli dyspozycja została złożona co najmniej na dwa dni robocze przed datą realizacji nastąpi przekazanie dyspozycji anulowania do systemu bankowego. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, system wyświetli komunikat: Dyspozycja niezgodna z umową. Data dyspozycji anulowania depozytu jest późniejsza niż dopuszczalna. 14

15 Przekazanie do realizacji dyspozycji anulowania depozytu MF - Komunikat informujący o braku możliwości przekazania do realizacji dyspozycji anulowania utworzenia depozytu MF 3. Raporty z dyspozycji utworzenia depozytu u Ministra Finansów Po wyborze odnośnika Raporty na formatce Lista dyspozycji utworzenie depozytu u Ministra Finansów użytkownik ma możliwość wyświetlenia raportu zleceń utworzenia depozytów u Ministra Finansów według daty założenia depozytu. W pierwszym kroku należy określić przedział czasowy, w którym ma nastąpić założenie depozytu (określić datę początkową oraz datę końcową terminu utworzenia depozytów w formacie RRRR- MM-DD) oraz wybrać przycisk [Pokaż]. Kryteria raportu listy depozytów MF Raport stronicowanej listy zleceń utworzenia depozytów MF prezentuje następujące informacje: Identyfikator, Referencje, Status, Data utworzenia depozytu, Data zapadalności depozytu, Kwota depozytu. Raport zawiera również podsumowanie ilości dyspozycji z sumami częściowymi dla każdej z dat początku depozytu. 15

16 Raport listy zleceń utworzenia depozytów MF Raport można wydrukować naciskając prawy przycisk myszy w oknie z wyświetlonym raportem i wybierając komendę Drukuj. 16

17 4. Przeglądanie listy depozytów terminowych u Ministra Finansów Po wyborze opcji Konsolidacja FP - Depozyty a następnie odnośnika Lista depozytów użytkownik ma możliwość wyświetlenia listy depozytów terminowych u Ministra Finansów oraz wygenerowania raportu z tych depozytów według daty zapadalności. Menu główne Konsolidacja FP Depozyty Lista depozytów terminowych u Ministra Finansów może być ograniczana (filtrowana) przez wybranie statusu depozytu MF. Lista statusów depozytów MF prezentuje następujące wartości: Układ listy depozytów MF może być zmieniany wg następujących porządków (z możliwością jego odwrócenia): Dodatkowo użytkownik ma możliwość zdefiniowania ilości rekordów prezentowanych na stronie poprzez wpisanie wartości w polu Liczba rekordów na stronie. Po zdefiniowaniu kryterium wyszukiwania depozytów należy wybrać przycisk [Pokaż]. 17

18 Lista depozytów terminowych u Ministra Finansów prezentuje następujące informacje: Przeglądanie listy depozytów MF Status informacja o statusie depozytu (lista dostępnych statusów zostanie wyświetlona po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę kolumny Status ): Statusy depozytów terminowych u Ministra Finansów Numer referencyjny depozytu numer identyfikujący depozyt przekazywany z systemu bankowego Identyfikator identyfikator dyspozycji założenia depozytu nadawany w systemie (kolejny numer dla klienta), Referencja nazwa referencji wpisanej podczas wprowadzania dyspozycji utworzenia depozytu, Data utworzenia data początku depozytu, Data zakończenia data zapadalności depozytu, Kwota kwota depozytu w PLN, Okres depozytu [w dniach], Oprocentowanie stopa procentowa dla depozytu. Wstawiając znacznik w polu odwrotnie decydujemy o zamianie kolejności wyświetlania danych. 18

19 Ustawienia związane z wyświetlaniem listy depozytów są zapamiętywane dla każdego użytkownika osobno (ściślej dla każdej przeglądarki) poprzez mechanizm trwałego cookie przeglądarki. Kliknięcie na datę w kolumnie Data utworzenia przy wybranym depozycie powoduje otwarcie okna prezentującego szczegóły wybranego depozytu. Szczegóły depozytu MF o statusie zakończony Formatka, ze szczegółami depozytu MF prezentuje następujące dane: Rachunek do obciążenia numer rachunku Klienta, z którego przekazano środki na depozyt, Numer referencyjny depozytu, Identyfikator dyspozycji, Referencja, Data utworzenia depozytu, Data zakończenia depozytu, Kwota kwota depozytu w PLN, Okres lokaty (różnica pomiędzy datą zakończenia depozytu i datą otwarcia depozytu), Oprocentowanie wartość oprocentowania dla depozytu, Odsetki estymowane odsetki wyliczone przy zakładaniu depozytu, Status. 19

20 4.1. Zerwanie depozytu terminowego u Ministra Finansów Użytkownik ma możliwość zerwania depozytu MF. W tym celu należy wybrać z listy depozyt o statusie aktywny oraz kliknąć w ikonę ze statusem depozytu. Wybór depozytu MF do zerwania Zostanie zaprezentowana formatka ze szczegółami depozytu, na której należy nacisnąć przycisk [Podpisz]. Po złożeniu podpisów (zgodnie z wymaganą kombinacją podpisów dla lokat) depozyt otrzymuje status gotowy do zerwania Dyspozycja zerwania została zaakceptowana.. Pojawia się komunikat: Zerwanie depozytu MF W wyniku zerwania depozytu nastąpi całkowita utrata odsetek. Dyspozycja zerwania depozytu może być złożona nie później niż dwa dni robocze przed terminem jego zapadalności. W innym przypadku system uniemożliwi złożenie takiej dyspozycji - na formatce ze szczegółami depozytu zostanie zaprezentowany komunikat: Brak możliwości zerwania depozytu. Data dyspozycji zerwania depozytu jest późniejsza niż dopuszczalna. 20

21 Zerwanie depozytu MF - komunikat informujący o braku możliwości zerwania depozytu 4.2. Wycofanie akceptu zerwania depozytu MF Przed przekazaniem do realizacji dyspozycji zerwania depozytu MF użytkownik może wycofać wszystkie akcepty dla dyspozycji zerwania depozytu. W tym celu należy nacisnąć w ikonę depozytu MF o statusie gotowa do zerwania oraz wybrać przycisk [Wycofaj akcept] dostępny dla formatki ze szczegółami wybranego depozytu. Po wykonaniu tej akcji pojawia się komunikat; akceptacja zerwania została wycofana i depozyt otrzymuje ponownie status aktywny. Wycofanie akceptów zerwania depozytu MF 21

22 4.3. Przekazanie do realizacji zerwania depozytu MF W celu przekazania do banku dyspozycji zerwania depozytu przekazane należy nacisnąć ikonę statusu gotowe do zerwania oraz wybranie przycisku [Przekaż do realizacji] dostępnego dla formatki ze szczegółami wybranego depozytu. Po wykonaniu tej akcji pojawia się komunikat: dyspozycja zerwania przekazana do realizacji i depozyt otrzymuje status przekazany do zerwania Wybór depozytu MF do przekazania zerwania do realizacji Przekazanie do realizacji zerwania depozytu MF Przy próbie wysłania dyspozycji zerwania depozytu do banku nastąpi weryfikacja daty zerwania depozytu i jeśli dyspozycja została złożona zgodnie z umową nastąpi jej przekazanie do banku. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, system wyświetli komunikat: Dyspozycja niezgodna z umową. Data dyspozycji zerwania depozytu jest późniejsza niż dopuszczalna. 22

23 Przekazanie do realizacji zerwania depozytu MF - Komunikat informujący o braku możliwości przekazania do realizacji dyspozycji zerwania depozytu MF Dla depozytów o statusie Zerwany lub przekazanych do zerwania o statusie zerwanie w trakcie realizacji użytkownik ma możliwość wydruku dyspozycji wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego (odpowiednio dyspozycji wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie) po wyborze przycisku [Drukuj dyspozycję zerwania] dostępnego na formatce ze szczegółami dyspozycji. Prezentacja formatki ze szczegółami depozytu MF statusie "Zerwany" Poniżej zaprezentowano przykładowy wydruk dyspozycji zerwania depozytu w formacie PDF. Wydruki uwzględniają klasyfikację klienta - odpowiednio Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego lub Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie ). Na wydruku widoczna jest data wykonania wydruku oraz data przyjęcia przez Bank dyspozycji zerwania depozytu. 23

24 Prezentacja formatki z wydrukiem dyspozycji zerwania depozytu w formacie PDF 5. Raporty z depozytów terminowych u Ministra Finansów Po wyborze odnośnika Raporty na formatce Lista depozytów terminowych u Ministra Finansów użytkownik ma możliwość wyświetlenia raportu depozytów według daty zapadalności. W pierwszym kroku należy określić przedział czasowy w jakim ma przypadać termin zakończenia depozytu (datę początkową oraz datę końcową w formacie RRRR-MM-DD) oraz wybrać przycisk [Pokaż]. Kryteria raportu zleceń utworzenia depozytów Ministra finansów Raport listy depozytów Ministra Finansów prezentuje następujące informacje: Numer referencyjny depozytu numer przekazywany z systemu defbank-pro, Referencje, Status, Data utworzenia depozytu, Data zapadalności depozytu, Kwota depozytu Estymowana wartość naliczonych odsetek (przy założeniu, że depozyt zostanie rozliczony w dacie zapadalności). Raport zawiera również podsumowanie ilości depozytów z sumami częściowymi dla każdej z dat. 24

25 Raport listy depozytów Ministra Finansów Raport można wydrukować naciskając prawy przycisk myszy w oknie z wyświetlonym raportem i wybierając komendę Drukuj. 25

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Przelewy

Rozdział 11. Przelewy Rozdział 11. Przelewy 11.1. Przelewy Opcja Przelewy umożliwia: Wprowadzanie przelewów (zwykłych, własnych, ZUS i US), Import przelewów z plików o określonym formacie (szczegółowy opis formatów znajduje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF

Wyciągi. Lista operacji na wyciągu w postaci PDF Wyciągi Wybór odnośnika Wyciągi dla danego rachunku, dla którego udostępnione są wyciągi elektroniczne umożliwia użytkownikowi wyświetlenie, wydruk oraz pobranie w postaci pliku PDF listy operacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24

Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkowania w zakresie realizacji operacji walutowych w aplikacji GB24 Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA. Spis treści

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl

Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl 81811111 Podręcznik uŝytkownika systemu biznes.toyotabank.pl wersja dokumentu 1.2 wersja aplikacji 2.18.01 liczba stron 81 data aktualizacji 2 marca 2010 Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,01.07.2016 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI... 2 Wypłaty gotówkowe otwarte... 3 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną.

Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Niniejsze materiały stanowią własność Ministerstwa Finansów i są objęte ochroną prawną. Materiały te przeznaczone są wyłącznie na użytek własny. Przekazywanie, używanie, powielanie, reprodukowanie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. w systemie BGK@24BIZNES BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Instrukcja użytkowania Systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP) oraz Systemu identyfikacji masowych płatności Premium (SIMP Premium) w systemie BGK@24BIZNES Luty, 2015

Bardziej szczegółowo

1.15. Wyciągi/Raporty

1.15. Wyciągi/Raporty 1.15. Wyciągi/Raporty Opcja Wyciągi/Raporty umożliwia definiowanie i pobieranie wyciągów w formie elektronicznej do rachunków w trybie dziennym, tygodniowym, dwutygodniowym i miesięcznym oraz pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss

Instrukcja pobierania informacji o Masowych Płatnościach Przychodzących w systemie BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl 2. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA Przewodnik użytkownika wersja na dzień

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol

1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. CorpoInterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH CorpoInterCOMP Instrukcja użytkownika Wersja 0.1 Bydgoszcz, Maj 2006 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1

E-zlecenia. Opis modułu. Menu aplikacji. E-zlecenia 1 E-zlecenia 1 E-zlecenia Opis modułu Moduł jest przeznaczony dla kontrahentów z umowy abonamentowej. Umożlwia on zlecanie za pomocą Internetu badań, oraz rejestrowanie wizyt pacjentom posiadającym ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Proces uprawniania w module klubowym

Proces uprawniania w module klubowym Proces uprawniania w module klubowym Każdy użytkownik klubowy po zalogowaniu się do aplikacji klubowej klika przycisk Wnioski o uprawnienie Rys. 1 poz. 1 co skutkuje ewentualnym wywołaniem istniejacej

Bardziej szczegółowo

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY NOWA LOKATA Aby złożyć dyspozycję założenia nowej lokaty należy z menu górnego wybrać zakładkę Produkty a następnie z menu bocznego zakładkę Lokaty i Nowa lokata. Na ekranie wyświetli się formularz z polami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza edycja przelewów

Zbiorcza edycja przelewów Rozdział 11 Przelewy 11.12. Zbiorcza edycja przelewów Tylko przelewy nowe, wprowadzone do systemu mogą zostać zmodyfikowane. W celu zmodyfikowania przelewów należy zaznaczyć na liście przelewy o statusie

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ.

Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ. Elektroniczny wniosek o urlop wypoczynkowy krok po kroku Wprowadzenie: Niniejsza instrukcja opisuje proces wnioskowania o nieobecność z wykorzystaniem PI portalu informacyjnego pracowników UJ. Istotne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK

APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE. Opis działać W KROKACH PRACOWNIK APLIKACJA mhr ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE Opis działać W KROKACH PRACOWNIK 1 SPIS TREŚCI I. JAKIE KROKI WYKONAĆ... 3 II. LOGOWANIE... 3 III. WYŚWIETLENIE KARTY CELÓW... 3 IV. ZAPOZNANIE SIĘ PRACOWNIKA Z WYZNACZONYMI

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika

Centrum Usług Internetowych. Instrukcja Aplikacji def3000/ceb. def3000/ceb. Dokumentacja użytkownika entrum Usług Internetowych Instrukcja Aplikacji Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 5 Rozdział 2 Uruchomienie systemu 6 2.1 Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów korporacyjnych e FIRMA plus Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP. Suplement do Instrukcji użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH INTERCOMP Suplement do Instrukcji użytkownika Wersja 1.1 Bydgoszcz, Kwiecień 2007 SPIS TREŚCI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA... 1 MENU SYSTEMU...1 KREDYTY...2 ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online Spis treści 1 SERWIS INTERNETOWY DLA PARTNERA HANDLOWEGO ONLINE... 3 2 PIERWSZY KROK: WYGENEROWANIE HASŁA I ZALOGOWANIE SIĘ

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB

Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB Obsługa rachunków wirtualnych w usłudze CIB 1 Spis treści: 1. Opis rozwiązania...3 1.1 Przeglądanie listy transakcji na rachunkach wirtualnych....3 1.1.1 Wyszukiwanie operacji...3 1.1.2 Wyświetlenie listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KONTRAHENCI

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

1. Brak możliwości autoryzacji przelewów.

1. Brak możliwości autoryzacji przelewów. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Home Banking - klient Pomoc 0 Program Home Banking jest elementem systemu NOVUM BANK umożliwiającym klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby

Bardziej szczegółowo