Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu"

Transkrypt

1 Xpertis CMS Planowanie czasu pracy w portalu Praca zbiorowa styczeń 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu Aby utworzyć grupę pracowników Wybór okresu Aby zmienić widok Aby zmienić wzorzec czasu pracy Aby zaplanować czas pracy dla podwładnych Aby skopiować plan dla innego pracownika Korekta planu dla pracownika Aby uwzględnić zdarzenia nieplanowane: grafiki Grafik zgodny z planem, kopiowanie grafiku Drukowanie grafików Aby wprowadzić wykonany czas pracy Aby wprowadzić wniosek o odbiór nadgodzin Aby zaplanować grafik na dni wolne/świąteczne Aby odebrać nadgodziny za pracę w dni wolne/świąteczne Nieobecności ad-hoc Aby dodać nieobecność ad-hoc Aby usunąć nieobecność ad-hoc Aby zmienić typ nieobecności ad-hoc Ruchomy czas pracy Ustalanie ruchomego czasu pracy dla grupy Przeglądanie ruchomego czasu pracy na portalu

2 2 18 Wnioski o udzielenie czasu wolnego Składanie wniosku Modyfikowanie bądź usuwanie wniosku Rejestracja wykonania w dniu z wnioskiem o czas wolny

3 Planowanie czasu pracy w portalu 3 1 Logowanie do portalu Aby rozpocząć planowanie czasu pracy, należy zalogować się do portalu Xpertis CMS. 1. Zaloguj się do portalu, podając swoją nazwę użytkownika i hasło. 2. Na stronie startowej portalu wybierz Obsługa pracowników. 3. W lewej części okna wybierz zakładkę Czas pracy. 2 Aby utworzyć grupę pracowników 1. Zaloguj się do portalu Xpertis CMS i wybierz Obsługa pracowników. 2. W dolnej części okna wskaż przycisk Dodaj grupę. 3. Podaj nazwę grupy i zatwierdź ją przyciskiem OK.

4 Planowanie czasu pracy w portalu 4 4. Nazwa utworzonej grupy pojawi się nad wierszem Ňbrak grupyň. Po rozwinięciu wiersza Ňbrak grupyň pojawiają się nazwiska pracowników. Przeciągnij i upuść (drag&drop) na nową nazwę grupy dane pracownika, którego chcesz umieścić w nowo utworzonej grupie. Aby przeciągnąć kilku pracowników, przytrzymaj klawisz Shift podczas zaznaczania pracowników. 3 Wybór okresu Po wybraniu zakładki Planowanie czasu pracy lub Grafiki pracowników użytkownik przegląda dane z wybranego okresu. Nazwa okresu jest widoczna obok ikony kalendarza: Okres można zmienić, wybierając inny z rozwijanej listy: Status okresu Wybrany okres może mieć status: Otwarty do planowania bądź Zamknięty do planowania 4 Aby zmienić widok 1. Aby na ekranie był widoczny jeden tydzień, wskaż zakładkę Tydzień.

5 Planowanie czasu pracy w portalu 5 2. Aby na ekranie był widoczny jeden miesiąc, wskaż zakładkę Miesiąc. 3. Jeżeli chcesz powiększyć obszar kalendarza na cały ekran, kliknij znak w prawym górnym rogu. Kliknięcie zmniejsza widok do pierwotnego obszaru. 5 Aby zmienić wzorzec czasu pracy 1. Zaloguj się do portalu Xpertis CMS i wybierz Obsługa pracowników, a następnie z menu po lewej stronie Czas pracy i Wzorce czasu pracy. 2. Kliknij na przy nazwisku pracownika. W kolumnie Kalendarz widoczna jest lista wzorców czasu pracy. 3. Aby dodać nowy wzorzec, kliknij przycisk Dodaj w dole okna. 4. Określ, od jakiej daty ma obowiązywać nowy wzorzec i z rozwijanej listy (podwójne kliknięcie myszką) wybierz odpowiedni kalendarz.

6 Planowanie czasu pracy w portalu 6 5. Zatwierdź wprowadzone zmiany. 6 Aby zaplanować czas pracy dla podwładnych Uwaga Operator programu Kadry i płace określa, którzy pracownicy będą dostępni do planowania w portalu. Poniższy opis dotyczy tylko działań z poziomu portalu pracowniczego. W portalu należy zaplanować czas pracy dla wszystkich pracowników. 1. Zaloguj się do portalu Xpertis CMS i wybierz Obsługa pracowników. Wskaż pracowników (podwładnych), którym chcesz planować czas pracy w menu w tabeli Grupy podwładnych w kolumnie Wybrany. Można również użyć przycisku Zaznacz wszystkich. 2. Wybierz z menu po lewej stronie Czas pracy, a następnie Planowanie czasu pracy.

7 Planowanie czasu pracy w portalu 7 3. Upewnij się, że wybrany okres (miesiąc) jest Otwarty do planowania. 4. Aby wprowadzać dane dotyczące konkretnego dnia, należy zaznaczyć odpowiedni kafelek, symbolizujący dany dzień. Wybrany kafelek będzie miał czerwoną obwódkę. Można wybrać: (a) jeden dzień dla jednego pracownika (b) cały okres rozliczeniowy dla jednego lub więcej pracowników, zaznaczając pole przy nazwisku pracownika (pracowników) (c) jeden dzień (kilka dni) dla wielu pracowników, klikając wskazany dzień (dni) 5. Z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybierz Edytuj.

8 Planowanie czasu pracy w portalu 8 6. Wprowadź zmiany dla wybranego dnia (dni). 7. Po wprowadzeniu danych naciśnij Zapisz. 8. Wybierz przycisk Weryfikuj, aby sprawdzić poprawność wprowadzonych zmian w planie pracy. 9. Przy pracownikach, dla których zaplanowano czas pracy niezgodnie z Kodeksem Pracy, pojawi się znak. Jeżeli wskażesz go kursorem, pojawi się informacja o błędnie zaplanowanych dniach. 10. Popraw (ewentualne) błędnie zaplanowane dni. Uwaga Program nie pozwoli zapisać planu z błędami. Możesz włączyć widok Pracownicy z błędami, aby łatwiej znaleźć zapisy do skorygowania. 11. Zapisz wprowadzone zmiany. 12. Zamknij planowanie, wybierając Planowanie a następnie Zakończ.

9 Planowanie czasu pracy w portalu Wskaż zamykany miesiąc do planowania i wybierz Wybrany miesiąc lub zamknij wszytkie miesiące do planowania w całym okresie wybierając przycisk Cały okres Uwaga Przełożony musi zakończyć planowanie czasu pracy w portalu dla wszystkich swoich podwładnych, którym planuje czas pracy. 7 Aby skopiować plan dla innego pracownika 1. Upewnij się, że wybrany okres jest Otwarty do planowania. Wskaż pracownika, którego kalendarz ma być skopiowany i wybierz Kopiuj kalendarz. 2. W oknie Kopiowanie wybranego kalendarza określ zakres dat, dla którego zostanie skopiowany kalendarz oraz wybierz pracowników, dla których będzie skopiowany wybrany kalendarz. Możesz wykorzystać przycisk Zaznacz wszystkich, jeżeli chcesz skopiować kalendarz dla całego swojego zespołu.

10 Planowanie czasu pracy w portalu Wybierz Kopiuj aby skopiować kalendarz do wybranych pracowników. Jeżeli wybierzesz Zamknij, opuścisz okno bez wprowadzania zmian w kalendarzach wybranych pracowników. 8 Korekta planu dla pracownika Plan dla danego pracownika można zmienić nawet po zamknięciu planowania. 1. Aby otworzyć planowanie do korekty w wybranym miesiącu, należy wybrać z menu kontekstowego [ Planowanie SS Otwórz do korekty ]. 2. Wybierz z listy miesiąc do korekty. Jeżeli otwierasz miesiąc, który jest już zamknięty do planowania globalnie (czyli na miesiącu rozliczeniowym a nie tylko na pracowniku w okresie), to otwarcie planowania nastąpi w ramach korekty. W następnym kroku pojawi się okno do wprowadzenia powodu korekty. 3. Po poprawieniu danych należy zamknąć korektę, wybierając z menu [ Planowanie SS Zakończ korektę ] 4. Aby przeglądnąć korekty planowania w wybranym okresie dla danego pracownika należy wybierać z menu [ Planowanie SS Wyświetl korekty ] lub [ Raporty SS Eksport planów ].

11 Planowanie czasu pracy w portalu 11 9 Aby uwzględnić zdarzenia nieplanowane: grafiki Grafiki to krótkoterminowe plany pracy dla pracowników, uwzględniające bieżące zdarzenia losowe, jakich nie można było przewidzieć podczas ustalania harmonogramu (np. nieobecności wynikające z choroby, urlopu na żądanie itp.) 1. Zaloguj się do portalu, podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Na stronie startowej portalu wybierz Obsługa pracowników, a następnie zakładkę Czas pracy i Grafiki pracowników z menu po lewej stronie. 2. Wybierz okres, którego będą dotyczyć wprowadzane dane. Upewnij się, że okres/ miesiąc jest otwarty, a planowanie w tym miesiącu zakończone. 3. Uaktywnij warstwę Grafik

12 Planowanie czasu pracy w portalu Aby wprowadzać dane dotyczące dnia, należy wybrać kafelek z godzinami zaplanowanymi w grafiku. Wybrany kafelek będzie miał czerwoną obwódkę. Można wybrać: (a) jeden dzień dla jednego pracownika (b) cały okres rozliczeniowy dla jednego lub więcej pracowników, zaznaczając pole przy nazwisku pracownika (c) jeden dzień dla wielu pracowników, klikając wskazany dzień 5. Wybierz Edytuj z menu kontekstowego. 6. Wprowadź zmiany dotyczące dnia (dni) w oknie Grafik. 7. Po wprowadzeniu danych naciśnij Zapisz. Każdorazowe wybranie przycisku Zapisz weryfikuje przy okazji okres. 8. Zweryfikuj okres i zapisz zmieniony grafik (liczba w czerwonej obwódce nad przyciskiem Zapisz wskazuje, że są niezapisane zmiany w grafiku).

13 Planowanie czasu pracy w portalu Grafik zgodny z planem, kopiowanie grafiku Aby uprościć przygotowywanie grafików, możesz wybrać dla wskazanego pracownika grafik Zgodny z planem albo skopiować grafik jednego pracownika dla drugiego pracownika. Kopiowanie grafiku odbywa się analogicznie jak kopiowane planu pracy. 11 Drukowanie grafików Grafiki można wyeksportować do programu zewnętrznego MS Excel po wybraniu z menu [ Raporty SS Eksport grafików ]. Dla wybranego miesiąca rozliczeniowego generowany jest raport dla pracowników z wprowadzonym planem, grafikiem bądź wykonaniem w zależności od wybranych parametrów sprawozdania. Grafiki można również wydrukować z programu Xpertis Kadry i płace [ Harmonogramy SS Wydruki ]. 12 Aby wprowadzić wykonany czas pracy Uwaga Przełożony musi zatwierdzić w portalu wykonanie dla swoich podwładnych. Po zatwierdzeniu wykonania w portalu, informacje o przepracowanym czasie pracy są przesyłane do programu kadrowo-płacowego, gdzie podlegają wstępnej kwalifikacji. Po zamknięciu miesiąca, na podstawie zatwierdzonych godzin zostanie naliczone wynagrodzenie.

14 Planowanie czasu pracy w portalu Zaloguj się do portalu, podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Na stronie startowej portalu wybierz Obsługa pracowników, a następnie zakładkę Czas pracy i Grafiki pracowników z menu po lewej stronie. 2. Wybierz okres, którego będą dotyczyć wprowadzane dane. Upewnij się, że okres/miesiąc jest otwarty, a planowanie w tym miesiącu zakończone. 3. Uaktywnij widoki warstw Grafik i Wykonanie. 4. Aby wprowadzać dane dotyczące dnia, należy wybrać kafelek z godzinami zaplanowanymi w grafiku. Wybrany kafelek będzie miał czerwoną obwódkę. Można wybrać: (a) jeden dzień dla jednego pracownika (b) cały okres rozliczeniowy dla jednego lub więcej pracowników, zaznaczając pole przy nazwisku pracownika (c) jeden dzień dla wielu pracowników, klikając wskazany dzień 5. Kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz Wykonanie a następnie Wprowadź.

15 Planowanie czasu pracy w portalu Pojawi się karta Wykonanie. Określ godziny, w jakich pracowała dana osoba (można też wskazać zakres czasowy klikając na Zmiana). W polu Opis mogą się wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące danego dnia. 7. Po wprowadzeniu danych naciśnij Zapisz w karcie Wykonanie. 8. Wprowadzona zmiana pojawi się jako dodatkowy kafelek. Jeżeli wyłączysz Grafik, będą widoczne tylko godziny Wykonania. 9. Następnie należy zatwierdzić wykonanie w podanym zakresie dat. Po zatwierdzeniu dane trafiają do rejestru wejść i wyjść i nastąpi ich wstępna kwalifikacja. 13 Aby wprowadzić wniosek o odbiór nadgodzin Uwaga Wniosek o odbiór nadgodzin można wprowadzić dla pracownika, który ma zatwierdzone wykonanie. Jeżeli po wstępnej, automatycznej kwalifikacji godzin pracy okaże się, że wystąpiły nadgodziny (nadmiar przepracowanych godzin), przy nazwisku pracownika pojawi się ikonka. Po dwukrotnym kliknięciu w zegarek wyświetli się lista nadgodzin danego pracownika. 1. Zaloguj się do portalu Xpertis CMS i wybierz Obsługa pracowników, a następnie Czas pracy i Grafiki pracowników z menu po lewej stronie. Uaktywnij widoki warstw Grafik i Wykonanie.

16 Planowanie czasu pracy w portalu Wybierz pracownika, przy którym widoczny jest zegarek i zaznacz jeden dzień w jego grafiku, w którym wystąpiły nadgodziny lub w którym chcemy wprowadzić nadgodziny. (Kliknij kafelek w warstwie Grafik.) 3. Wybierz z menu kontekstowego Wnioski, Odbiór nadgodzin, a następnie Dodaj. 4. W oknie Wniosek odbioru godzin wprowadź datę odbioru (większą niż data wystąpienia nadgodzin) i określ typ i sposób odbioru (Automatyczny bądź Ręczny). (a) Automatycznie zostanie dodany odbiór nadgodzin pracownika w określonym dniu, poczynając od najstarszej nadgodziny; (b) Ręcznie wskaż nadgodziny do odbioru na liście zarejestrowanych nadgodzin i przeciągnij godziny do rozliczenia (drag&drop) do tabeli Szczegółowego wykazu odbioru godzin.

17 Planowanie czasu pracy w portalu 17 Typy odbioru: odbiory na wniosek pracownika, odbiory na wniosek firmy, odbiory za dni wolne, odbiory za dni świąteczne. 5. Naciśnij przycisk Zatwierdź, aby zapisać wprowadzone zmiany. Zostanie dodany odbiór nadgodzin dla określonego wcześniej dnia.

18 Planowanie czasu pracy w portalu Aby zaplanować grafik na dni wolne/świąteczne 1. Zaloguj się do portalu, podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Na stronie startowej portalu wybierz Obsługa pracowników, a następnie zakładkę Czas pracy i Grafiki pracowników z menu po lewej stronie. 2. Wybierz okres, którego będą dotyczyć wprowadzane dane. Upewnij się, że okres jest otwarty, a planowanie w tym miesiącu zakończone. 3. Uaktywnij widok warstwy Grafik. 4. Wybierz pracownika i wskaż dzień świąteczny bądź wolny w kalendarzu (wybrany dzień powinien być otoczony czerwoną obwódką). Wybierz Edytuj z menu kontekstowego. 5. W oknie Grafik zmień typ dnia na Dzień roboczy. Określ, w jakich godzinach pracownik ma pracować.

19 Planowanie czasu pracy w portalu 19 Zapisz wprowadzone zmiany. 6. Zweryfikuj okres i zapisz zmieniony grafik (liczba w czerwonej obwódce nad przyciskiem Zapisz wskazuje, że są niezapisane zmiany w grafiku). 15 Aby odebrać nadgodziny za pracę w dni wolne/świąteczne 1. Wprowadź i zatwierdź czas pracy w dniu wolnym bądź świątecznym (zgodnie z instrukcją na stronie 13). Przy nazwisku pracownika pojawi się ikona się informacja o nadgodzinach pracownika.. Po kliknięciu w tę ikonę wyświetli 2. Aby dać pracownikowi dzień wolny za pracę w święto/dzień wolny, wskaż dzień w warstwie Grafik, w którym chcesz dać mu wolne. 3. Wybierz z menu kontekstowego Odbiór nadgodzin, a następnie Dodaj. 4. W oknie Wniosek odbioru nadgodzin wybierz typ odbioru Za święto. 5. Wybierz Ręczny albo Automatyczny odbiór godzin:

20 Planowanie czasu pracy w portalu 20 (a) Ręczny jeżeli chcesz samodzielnie ustalić za jaki dzień świąteczny jest odbiór. Zaznacz wiersz dotyczący dnia, w którym wystąpiły nadgodziny i przeciągnij go do tabeli Szczegółowego wykazu godzin. (b) Automatyczny system podpowie najstarszy dzień pracy w święto. 6. Naciśnij przycisk Zatwierdź, aby zapisać wprowadzone zmiany. Zostanie dodany odbiór nadgodzin dla określonego wcześniej dnia. 16 Nieobecności ad-hoc W Xpertis Kadry i płace wprowadzono mechanizm rejestracji i obsługi takich nieobecności, które nie zostały jeszcze potwierdzone przez dokumentację przekazywaną do działu HR (czyli rejestrację nieobecności ad hoc). Dzięki temu możliwe jest wydajne zarządzanie czasem pracy pracowników. Informację o nieobecności pracowników otrzymują kierownicy i ewidencjonują ją w systemie za pomocą narzędzi dostępnych przez serwis pracowniczy Xpertis CMS.

21 Planowanie czasu pracy w portalu 21 Taka rejestracja nie zastępuje ewidencji kadrowej i obiegu wniosków związanych z nieobecnościami; jest od niej niezależna. Tylko nieobecność wpisana w Xpertis Kadry i płace jest przetwarzana podczas naliczania list płac, składek ZUS itp. Przykład Pracownik zgłasza swojemu bezpośredniemu przełożonemu, że pod koniec tygodnia planuje urlop. Nie wypełnił jeszcze formalnego wniosku urlopowego, ale przełożony może uwzględnić planowany urlop podczas układania grafiku dla swojego zespołu. Rejestrowanie proste i złożone sposoby: Nieobecność ad-hoc może być rejestrowana na dwa Rejestrowanie proste bez wskazania na typ nieobecności; domyślnie rejestrowanie odbywać się będzie na nieobecności usprawiedliwionej. Rejestrowanie szczegółowe zgodne z typami dostępnymi w systemie. Zmiana sposobu rejestrowania dostępna jest w menu Ustawienia Aby dodać nieobecność ad-hoc 1. Zaznacz w warstwie grafików poszczególne dni (można zaznaczać wiele dni dla kilku pracowników jednocześnie). 2. Wybierz z menu kontekstowego Nieobecność ad-hoc, a następnie Dodaj. (a) Dla rejestrowania prostego wyświetlone zostanie okno z prośbą o potwierdzenie wprowadzenia nieobecności dla zaznaczonych dni. (b) Dla rejestrowania szczegółowego zostanie wyświetlone okienko z dostępnymi typami nieobecności. 3. Po wybraniu typu nieobecności (rejestrowanie szczegółowe) i zatwierdzeniu wyboru, nieobecność ad-hoc zostanie wpisana do tabeli nieobecności ad-hoc i wyświetlona w wybranych dniach w warstwie grafiku.

22 Planowanie czasu pracy w portalu Aby usunąć nieobecność ad-hoc 1. W menu Grafiki wybierz pozycję Nieobecność ad-hoc, a następnie Usuń. 2. Po potwierdzeniu usunięcia, nieobecność zostanie usunięta z tabeli nieobecności i usunięta z grafiku Aby zmienić typ nieobecności ad-hoc Po wstępnym zarejestrowaniu nieobecności ad-hoc można zmienić typ nieobecności. Umożliwia to polecenie [ Nieobecność ad-hoc SS Edytuj ] w menu Grafiki. Polecenie [ Nieobecność ad-hoc SS Edytuj ] w menu Grafiki jest dostępne tylko wtedy, jeżeli w ustawieniach wybrano rejestrowanie szczegółowe (patrz punkt 16). 1. Upewnij się, że jesteś w trybie rejestrowania szczegółowego. 2. Wskaż w grafiku nieobecność ad-hoc, wprowadzoną dla konkretnego pracownika. 3. Z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybierz polecenie Edytuj. 4. Pojawi się okno z listą typów nieobecności. Wskaż odpowiedni typ nieobecności. 5. Wybierając przycisk Dalej akceptujesz wybrany typ nieobecności. Uwaga Po określeniu typu nieobecności w portalu Xpertis CMS, w widoku grafiku nadal będzie widoczna informacja, że nieobecność zarejestrowano ad-hoc.

23 Planowanie czasu pracy w portalu 23 Dopiero nieobecność kadrowa, wpisana w systemie Xpertis Kadry i płace, przesłoni w widoku grafiku na portalu Xpertis CMS nieobecność ad-hoc w dniach jej występowania. 17 Ruchomy czas pracy W Xpertis Kadry i płace można rejestrować ruchomy czas pracy. Może on być wprowadzony dla grupy pracowników na wniosek zakładu pracy bądź na wniosek pracownika. Ruchomy czas pracy może być wprowadzony w kilku wariantach: wyznaczenie jedynie liczby godzin, jaką pracownik ma przepracować danego dnia i przedziału czasowego, w którym pracownik musi stawić się do pracy (tzw. widełki); wyznaczenie różnych godzin rozpoczęcia dnia pracy przez pracownika dla każdego dnia w tygodniu; wyznaczenie różnych godzin rozpoczęcia dnia pracy przez firmę; wariant mieszany zależny od dnia tygodnia Ustalanie ruchomego czasu pracy dla grupy 1. Aby ustalić ruchomy czasu pracy dla grupy pracowników, w programie Xpertis Kadry i płace należy wybrać pozycję [ Harmonogramy SS Ruchomy czas pracy ]. 2. Aby dołączyć nową grupę dla ruchomego czasu pracy, należy wybrać pozycję Dołącz, następnie podać jej opis oraz termin rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania ruchomego czasu pracy. 3. Szczegółowy zapis dni tygodnia służy do wskazania ustalonych wartości ruchomego czasu pracy. 4. Do grupy należy przypisać pracowników, dla których ruchomy czas pracy ma obowiązywać.

24 Planowanie czasu pracy w portalu Przeglądanie ruchomego czasu pracy na portalu 1. Zaloguj się na portalu, podając swoją nazwę użytkownika i hasło. Na stronie startowej portalu wybierz Obsługa pracowników, a następnie zakładkę Czas pracy i Ruchomy czas pracy z menu po lewej stronie. Jeżeli osoba logująca się na portal ma stanowisko kierownicze, wyświetlą się również informacje o ruchomym czasie pracy pracowników podwładnych. 2. Informacje o ruchomym czasie pracy przypisanym pracownikowi są wyświetlane zarówno w planowaniu, jak i w grafikach po najechaniu na kafelek dnia w dymku podpowiedzi.

25 Planowanie czasu pracy w portalu Dodatkowo w planowaniu w menu Ustawienia w sekcji Ruchomy czas pracy można określić, czy w widoku ma być pokazywana informacja o godzinie (lub widełkach) rozpoczęcia doby. 4. Po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż informację w widoku w planowaniu widoczne będą pionowe linie przy kafelku dnia. Linie te będą widoczne tylko dla dni z otwartym planowaniem. Dla dni, dla których zostały określone szczegółowe informacje o godzinie lub widełkach rozpoczęcia pracy w danej dobie, nie ma możliwości zmiany godziny rozpoczęcia pracy podczas planowania. Nie można więc przesunąć takiego kafelka ani edytować w takim dniu godziny rozpoczęcia pracy. Można jedynie zmienić czas pracy w takim dniu poprzez zmianę godziny zakończenia pracy. Kopiowanie kalendarza na takie dni, nie spowoduje zmiany godziny rozpoczęcia pracy w tych dniach. W grafikach informacje o ruchomym czasie pracy nie wpływają na możliwość modyfikacji takiego dnia. Użytkownik może w takim dniu modyfikować godzinę rozpoczęcia pracy w danej dobie pracowniczej.

26 Planowanie czasu pracy w portalu Wnioski o udzielenie czasu wolnego Na portalu pracowniczym można wprowadzać wnioski o udzielenie czasu wolnego wraz z określeniem, kiedy nastąpi odpracowanie Składanie wniosku 1. Zaznacz pojedynczy dzień w warstwie grafiku pracownika i wybierz z menu [ Wnioski SS Udzielenie czasu wolnego ], a następnie Dodaj. 2. Określ datę wniosku, godziny udzielenia czasu wolnego oraz wskaż dzień lub dni, w których nastąpi odpracowanie udzielonego czasu wolnego. 3. Aby wprowadzić dni, w których ma nastąpić odpracowanie, należy wybrać opcję Dodaj, jak na rysunku poniżej. 4. Następnie należy określić dni, w których ma nastąpić odpracowanie oraz ilość godzin i wybrać przycisk Dodaj.

27 Planowanie czasu pracy w portalu Po wprowadzeniu wszystkich danych należy nacisnąć klawisz Zatwierdź. Uwaga Aby możliwe było zatwierdzenie wniosku, liczba godzin wnioskowanych o czas wolny musi się zgadzać z liczbą godzin zadeklarowanych jako Czas odpracowany. Podgląd dnia z wprowadzonym wnioskiem o czas wolny W dniu z wprowadzonym wnioskiem o czas wolny, kafelek w warstwie grafiku zmienia kolor na koralowy. W dymku podpowiedzi pokazana jest informacja o czasie wolnym w tym dniu Modyfikowanie bądź usuwanie wniosku 1. Zaznacz pojedynczy dzień w warstwie grafiku i wybierz [ Wnioski SS Udzielenie czasu wolnego ], a następnie Modyfikuj lub Usuń. 2. Jeżeli w danym dniu zarejestrowanych jest kilka wniosków, wskaż, który wniosek chcesz usunąć i naciśnij przycisk Usuń.

28 Planowanie czasu pracy w portalu Rejestracja wykonania w dniu z wnioskiem o czas wolny Wniosek o czas wolny może być wprowadzony na godzinę bądź klika godzin w dniu pracy. Jeżeli wprowadzasz wykonanie w dniu, w którym występuje wniosek o czas wolny, najlepiej jest wprowadzić wykonanie zawierające w sobie czas wolny. Po zatwierdzeniu wykonania system wprowadzi wykonanie w odpowiednich godzinach, z uwzględnieniem wniosku o czas wolny. Przykład Pracownik ma wyznaczony czas pracy od 8 do 16. Wnioskował o czas wolny dnia w godzinach od Rejestrując wykonanie za ten dzień, wpisał zakres godzin od System automatycznie odliczył jedną godzinę czasu wolnego.

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie...

Spis treści 1. Wstęp Logowanie Główny interfejs aplikacji Ogólny opis interfejsu Poruszanie się po mapie... Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 2 3. Główny interfejs aplikacji... 2 3.1. Ogólny opis interfejsu... 2 3.2. Poruszanie się po mapie... 3 3.3. Przełączanie widocznych warstw... 3 4. Urządzenia...

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi aplikacji E-urlopy. Wstęp. Obsługa aplikacji E-urlopy w zakładce Mój Profil. Konfiguracja przeglądarki do korzystania z Intranetu

Opis obsługi aplikacji E-urlopy. Wstęp. Obsługa aplikacji E-urlopy w zakładce Mój Profil. Konfiguracja przeglądarki do korzystania z Intranetu Opis obsługi aplikacji E-urlopy Wstęp Aplikacja E-urlopy funkcjonuje w oparciu o dane znajdujące się w Centralnym Systemie Informacji Personalnej (CSIP) oraz w bazach lokalnych systemu Kadry Płace 2000,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak rejestrować i rozliczać czas pracy na podstawie grafików? Programy Kadry Optivum oraz Płace Optivum umożliwiają rejestrowanie i rozliczanie czasu pracy za pomocą grafików

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Aby skorzystać z możliwości zgłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na mapie należy wykonać następujące czynności 1. Po wpisaniu adresu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS

Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Obieginformacji. Delegacje w XpertisCMS Praca zespołowa wrzesień 2014 Spis treści 1 Logowanie do portalu. Uprawnienia operatora.............. 1 2 Plany delegacji............................... 2 2.1 Przeglądanie

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Pracownie krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Pracownie krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.04.a Pracownie krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Pracownie krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Przypadek 1 omyłkowo naliczone godziny ponadwymiarowe

Płace Optivum. Przypadek 1 omyłkowo naliczone godziny ponadwymiarowe Płace Optivum Jak skorygować nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe? W programie Płace Optivum w niektórych sytuacjach można skorygować nieprawidłowo wypłacone wynagrodzenie za

Bardziej szczegółowo

SAP Portal - Instrukcja Wnioski urlopowe Kierownik

SAP Portal - Instrukcja Wnioski urlopowe Kierownik SAP Portal - Instrukcja Wnioski urlopowe Kierownik Spis treści 1. Zastosowanie... 2 2. Uruchamianie... 2 3. Wysyłanie wniosku... 2 4. Równoległe zatrudnienie... 5 5. Akceptacja wniosków... 6 6. Zastępstwa...

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PORTALU PRACOWNICZEGO (HCM)

OBSŁUGA PORTALU PRACOWNICZEGO (HCM) OBSŁUGA PORTALU PRACOWNICZEGO (HCM) Spis treści 1. W jaki sposób zalogować się do portalu pracowniczego (HCM)?... 1 2. W jaki sposób sprawdzić wykaz absencji podczas zatrudnienia w SGH?... 1 3. W jaki

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW. TETA Web. Profil: UP_Pracownik w TG

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW. TETA Web. Profil: UP_Pracownik w TG INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW TETA Web Profil: UP_Pracownik w TG UNIT4 Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 23 53-137 Wrocław, ul. Strzegomska 150 A tel. (071) 323 40 00; fax (071) 32340 01 Spis treści I. NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia

Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia Konfiguracja oraz rejestracja czasu pracy dla pracowników służby zdrowia (aktualizacja 21 grudnia 2012) Abstrakt W poradniku przedstawiono konfigurowanie oraz rejestrację czasu pracy w programie kadrowo-płacowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r.

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na 21.06.2010 r. W systemie SZOI została wprowadzona nowa funkcjonalność umożliwiająca tworzenie graficznych harmonogramów pracy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.6.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.6.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.6.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net.

5. Pracownicy. Gabi.NET Sp. z o.o. www.gabi.net.pl. ul. Dąbrowskiego 247/249, 93-231 Łódź, tel. kontaktowy: (22) 826-82-53, e-mail: dok@gabi.net. 5. Pracownicy Znajdujesz się w module PRACOWNICY, gdzie masz dostęp do danych osobowych pracowników Twojego salonu. Z tego poziomu możesz zarządzać czasem pracy personelu Twojego salonu, ustalając grafik

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 1 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach

JLR EPC. Szybki start. Spis treści. Polish Version 2.0. Przewodnik krok po kroku Przewodnik po ekranach JLR EPC Szybki start Spis treści Przewodnik krok po kroku...2-7 Przewodnik po ekranach....8-11 Polish Version 2.0 Szybki start aplikacji JLR EPC 1. Uruchamianie aplikacji Otwórz przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Moduł Delegacje Instrukcja

Moduł Delegacje Instrukcja Moduł Delegacje Instrukcja Zalogowany Użytkownik modułu Delegacje ma dostępne następujące formularze: 1. Rejestracja delegacji Użytkownik w celu wypełnienia nowego polecenia wyjazdu służbowego używa opcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW. TETA Web. Profil: UP_Kierownik w TG

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW. TETA Web. Profil: UP_Kierownik w TG INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW TETA Web Profil: UP_Kierownik w TG UNIT4 Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 40 53-137 Wrocław, ul. Strzegomska 150 A tel. (071) 323 40 00; fax (071) 32340 01 Spis treści I. NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce po lewej stronie Informacje dla pracowników. Wejście po naciśnięciu ikony Intranet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)

Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki) Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Instrukcja

System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI. Instrukcja System Zarządzania Czasem Pracy na Produkcji by CTI Instrukcja Spis treści 1. O programie... 4 2. Konfiguracja programu... 5 3. Logowanie... 6 3.1. Logowanie do programu... 6 3.2. Wylogowanie z programu...

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM Załącznik do zarządzenia nr 202/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TETA HRM System kadrowy TETA HRM dostępny jest na stronie uczelni www.up.wroc.pl w zakładce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu W aukcjach na złom mogą brać udział tylko firmy, które posiadają aktywne konto w Portalu Aukcji Niepublicznych oraz zostały zakwalifikowane do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery

Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery Instrukcja korzystania z portalu Diagnoza Nowej Ery 1. Przypisanie szkoły do nauczyciela Po zalogowaniu się lub rejestracji nowego konta należy wybrać zakładkę Szkoły u góry ekranu. Przejdziesz do okna

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja - Czas pracy PTMW. Zawartość

Instrukcja - Czas pracy PTMW. Zawartość Instrukcja - Czas pracy PTMW Zawartość Logowanie do systemu... 2 PTMW- Pulpit menadżera czasu pracy... 5 Tworzenie listy pracowników... 6 Modyfikacja listy pracowników... 17 Usuwanie listy pracowników...

Bardziej szczegółowo

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika

Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze. Podręcznik użytkownika Obsługa kalendarza wizyt w serwisie elekarze Podręcznik użytkownika Informacje ogólne... 3 Cennik usług... 4 1. Ustawianie cennika w Strefie Lekarza... 4 a) Kolumna specjalizacja... 4 b) Kolumna nazwa

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Jak wprowadzać do dziennika informacje o zadaniach domowych?

UONET+ moduł Dziennik. Jak wprowadzać do dziennika informacje o zadaniach domowych? UONET+ moduł Dziennik Jak wprowadzać do dziennika informacje o zadaniach domowych? W systemie UONET+ nauczyciele mogą wprowadzać informacje o zadaniach domowych przydzielonych uczniom. Czynność tą wykonuje

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Otwarte zostanie okno Pracownik Nowy pracownik, w którym uzupełniamy dane osobowe. Należy wypełnić formatkę

Otwarte zostanie okno Pracownik Nowy pracownik, w którym uzupełniamy dane osobowe. Należy wypełnić formatkę Wprowadzenie danych pracownika Kolejno można rozpocząć wprowadzać dane pracownika przypisując go do wskazanego działu poprzez kliknięcie na daną komórkę organizacyjną w lewej części i dodaj w prawej części

Bardziej szczegółowo

Agrinavia MOBILE. Agrinavia MOBILE. Logowanie. Ogólnie

Agrinavia MOBILE. Agrinavia MOBILE. Logowanie. Ogólnie Agrinavia MOBILE Ogólnie Agrinavia Mobile jest mobilną wersją dla użytkowników Agrinavia Management. Agrinavia mobile daje dostęp do edycji, przeglądania i towrzenia zapisów na polach gospodarstwa. Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ

Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ Instrukcja wniosków urlopowych dla pracowników UŁ (stanowiska nienauczycielskie) Lipiec 2017 COPYRIGHT@CENTRUM INFORMATYKI UŁ 2017 Instrukcja wniosków urlopowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy

Emapi.pl. Wyznaczanie trasy Emapi.pl Wyznaczanie trasy Pierwsze kroki Emapi.pl wyznaczanie trasy Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wyszukiwanie adresu: Lewy panel -> zakładka Oblicz trasę Wybór sposobu poruszania

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA służy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów.

Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Przeglądanie, drukowanie i eksportowanie raportów. Wstążka: Podgląd listy raportów wraz z menu kontekstowym: Podgląd aktualnego raportu wraz z menu kontekstowym: Przeglądanie bieżącego raportu. Zmiana

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Czynności Wychowawców

Czynności Wychowawców Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki

Bardziej szczegółowo

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej Technika tworzenia tzw. widoku

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo