Karta informacyjna grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie Błękitna Energia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta informacyjna grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie Błękitna Energia"

Transkrypt

1 Karta informacyjna grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie Błękitna Energia Inwestycja w gaz ziemny: o Cena najniższa od lat świetny moment na rozpoczęcie inwestycji o Przyszłościowe i ekologiczne paliwo Potencjalny zysk nawet 110% składki zainwestowanej Brak podatku od zysków kapitałowych dzięki zastosowaniu formy prawnej grupowego na życie i dożycie Ograniczone ryzyko dzięki gwarancji kapitału odpowiednio 100% lub 90% Jasno określone zasady inwestycji Możliwość skorzystania z trzymiesięcznej polisolokaty z gwarantowanym zyskiem 10,125% w skali roku Niska składka minimalna zł. Krótki okres inwestycji 29 miesięcy Początek subskrypcji: 22 czerwca 20 Koniec subskrypcji: 17 lipca 20 Koniec okresu wpłat składek: 23 lipca 20 Początek okresu : 28 lipca 20 Koniec okresu : Część Lokacyjna: 28 października 20 Część Inwestycyjna: 27 grudnia 2011 Ubezpieczenie Błękitna Energia jest produktem przygotowanym we współpracy Wealth Solutions SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w formie prawnej grupowego na życie i dożycie. Szczegóły, takie jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji z, opłaty oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA - zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Błękitna Energia dostępnych u autoryzowanych dystrybutorów.

2 Dlaczego warto zainwestować w gaz ziemny Odwieczna reguła inwestowania głosi: kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Cena gazu ziemnego jest obecnie bardzo niska (wykres obok) i trudno przypuszczać, aby spadła jeszcze bardziej. Jednocześnie wiele czynników, które przedstawiamy poniżej, świadczy o nadchodzącym wzroście cen tego surowca. Właśnie nastał więc znakomity moment na zainwestowanie w gaz. 1. Mniej odwiertów wyższa cena W ostatnich trzech kwartałach nastąpił silny spadek cen gazu, spowodowany głównie zmniejszonym zapotrzebowaniem ze strony przemysłu. Skłoniło to producentów do drastycznego ograniczenia czynnych odwiertów, co zaowocuje zmniejszeniem produkcji od 2010 r. Oznacza to, że gdy powróci popyt, gaz stanie się towarem deficytowym. Ponowne uruchomienie produkcji jest bowiem procesem długotrwałym, a magazynowanie gazu nie opłaca się ze względu na wysokie koszty. Ostatnio z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 2002 r. w kolejnym cena gazu wzrosła o ponad 80%. 2. Ekologiczne paliwo lip Notowania gazu ziemnego (na nowojorskiej giełdzie NYMEX, w USD) sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze Strona 2 Gaz ziemny jest najczystszym z paliw kopalnych, stanowiąc jednocześnie alternatywę dla ropy naftowej czy węgla kamiennego. Świat, zmierzając w stronę czystych źródeł energii, coraz częściej wybiera ten surowiec - od trzydziestu lat dynamika wzrostu jego zużycia w gospodarce światowej była największa ze wszystkich źródeł energii pierwotnej. Chociażby obecna administracja amerykańska, z prezydentem Obamą na czele przywiązana jest bardzo do problematyki ekologicznej. Nie przypadkowo już od jakiegoś czasu wszystkie nowo powstające elektrownie w USA, korzystające ze źródeł nieodnawialnych, napędzane są gazem ziemnym. Kontynuacja tego trendu już wkrótce sprawić może, że gaz ziemny stanie się drugim paliwem globalnym za ropą naftową a przed węglem kamiennym. Gaz ziemny jest paliwem kopalnym. Występuje samodzielnie bądź towarzyszy złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. Jego głównym składnikiem jest metan. Gaz używany jest do produkcji energii elektrycznej, napędzania silników spalinowych, w przemyśle oraz w gospodarstwach domowych. Największymi producentami gazu ziemnego na świecie są Rosja, Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz Kanada. 3. W ślad za ropą Stosunek ceny baryłki ropy naftowej do ceny jednego metra sześciennego gazu kształtuje się obecnie na poziomie powyżej 15:1. Z podobną sytuacją nie mieliśmy do czynienia od 1991 roku, a historyczna średnia tego współczynnika wynosi 9,5:1. Oznacza to, że gaz jest zbyt tani w stosunku do ropy. Biorąc pod uwagę fakt, że obydwa paliwa można stosować zamiennie do produkcji energii elektrycznej czy napędzania silników spalinowych, wzrost cen gazu ziemnego w reakcji na wzrastającą cenę ropy naftowej jest tylko kwestią czasu. 4. Gaz jako paliwo samochodowe Drożejąca ropa oraz względy ekologiczne sprawiają, że gaz ziemny coraz częściej używany jest w transporcie. Kilka miesięcy temu telekomunikacyjny gigant firma AT&T zdecydowała się na przestawienie nań całej swojej floty samochodowej. Na początek zakupi 8000 ciężarówek Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,-zł w pełni opłaconym, NIP , REGON

3 napędzanych tym paliwem. Do przedsięwzięcia dopłaca rząd USA 8 tys. dolarów do każdej ciężarówki. Wiele wskazuje również na to, że w ramach pakietu energetycznego Kongres przyjmie ustawę dotującą przestawianie na gaz słynnych osiemnastokołowych ciężarówek, których po USA jeździ 6,5 miliona. Byłoby to równoznaczne ze znaczącym wzrostem popytu na ten surowiec. Już teraz otwarcie stacji benzynowej sprzedającej również gaz ziemny łączy się z ulgami podatkowymi. 5. Kryzys się skończy Strona 3 Ceny surowców wykazują silną korelację z tempem zmian wzrostu gospodarczego. Największą stopę zwrotu można uzyskać gdy gospodarka światowa wychodzi z recesji wtedy bowiem tempo zmian jest największe. Choć światowa gospodarka pogrążona jest obecnie w kryzysie, to taka sytuacja nie będzie trwać wiecznie. Poprawa koniunktury w najbliższych latach przełoży się na wzrost cen surowców, w tym gazu ziemnego. Cena terminowa gazu ziemnego Za stabilnym wzrostem cen gazu ziemnego stoją nie tylko przytoczone wcześniej argumenty, ale również oczekiwania wszystkich uczestników rynku gazu ziemnego co do kształtowania się jego ceny w przyszłości. Oczekiwania te znajdują odzwierciedlenie w tzw. cenach terminowych gazu, czyli w ustalanych z góry cenach, po jakich odbiorcy gazu są skłonni kupować go w przyszłości. Wykres cen terminowych gazu pokazuje, że podmioty zainteresowane kupnem lub sprzedażą gazu w przyszłości szacują, że w dniu zakończenia inwestycyjnego Błękitna Energia jego cena będzie wyższa o ponad 80 proc. Jak działa mechanizm Błękitna energia Gaz ziemny notowany jest w formie kontraktów terminowych. Instrumentem bazowym w ubezpieczeniu inwestycyjnym Błękitna Energia jest najbliższy kontrakt na amerykański gaz ziemny Henry Hub na nowojorskiej giełdzie towarowej (NYMEX). Aktualne notowania gazu ziemnego pod postacią kontraktów są dostępne m.in. na stronie: *Ubezpieczyciel ani Ubezpieczający nie ponoszą odpowiedzialności za notowania prezentowane na podanej stronie. Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,-zł w pełni opłaconym, NIP , REGON

4 W dniu rozpoczęcia, czyli 28 lipca 20 zostanie określona cena odniesienia. Będzie ona średnią wartością cen gazu z pięciu kolejnych dni roboczych (tj. 22, 23, 24, 27 i 28 lipca 20) w ten sposób ograniczymy nagłe wahnięcia notowań. Ostatniego dnia, czyli 27 grudnia 2011 ponownie odczytamy cenę gazu. Po tym okresie Inwestor otrzyma 90 lub 100 proc. zainwestowanej składki (w zależności od wybranego przez siebie na początku wariantu) plus odpowiednio lub proc. udziału we wzroście cen gazu, pod warunkiem, że jego cena w trakcie trwania inwestycji nie przekroczy 200 proc. wartości początkowej. Dokładna wartość wskaźnika udziału we wzroście ceny gazu dla każdego wariantu Błękitnej Energii zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji. Strona 4 Dla przykładu załóżmy, że Klient wybrał wariant z 90-proc. gwarancją kapitału, wskaźnik udziału we wzroście ceny gazu został ustalony na 110 proc., a na koniec trwania cena gazu wzrośnie o 80 proc., w międzyczasie nie przekraczając ograniczenia wzrostu na poziomie 200 proc. wartości początkowej. Oznacza to, że Klient otrzyma 90 proc. składki zainwestowanej plus premię wysokości 88 proc. (110 proc. x 80 proc. wzrostu ceny). W sumie otrzyma zatem 178 proc. składki zainwestowanej na początku czyli 78 proc. zysku wolnego od podatku belki. Gwarancja kapitału po 29 miesiącach Wynik inwestycji po 3 miesiącach 90% 90% Składki % udziału we wzroście cen gazu Lokata (opcjonalnie) 10,125% (w skali roku) 100% 100% Składki 40 60% udziału we wzroście cen gazu Jak widzimy na powyższym schemacie do wyboru są różne warianty inwestycji. Wariant z 90- procentową gwarancją kapitału przewidziany jest dla Inwestorów, którzy w zamian za wyższy udział we wzroście cen gazu skłonni są zaryzykować niewielką część składki. W wariancie ze 100- procentową gwarancją kapitału Klienci zyskują pełną ochronę składki, ale potencjalny zysk jest mniejszy. Dodatkowo istnieje możliwość ulokowania ¼ inwestowanej składki na 3-miesięcznej polisolokacie oprocentowanej aż 10,125% w skali roku (co można porównać do oprocentowania 12,5% w przypadku produktu opodatkowanego). Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,-zł w pełni opłaconym, NIP , REGON

5 Parametry produktu strukturyzowanego Nazwa Wariant Forma prawna Warunki Ubezpieczenia Wariant I Błękitna Energia I Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Błękitna Energia Wariant II Błękitna Energia II Wariant III Błękitna Energia III Wariant IV Błękitna Energia IV Strona 5 Umowa grupowego na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA Błękitna Energia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Warunki Ubezpieczenia Błękitna Energia Minimalna wpłata zł Okres subskrypcji 22 czerwca 20 do 17 lipca 20 Okres wpłaty składki 22 czerwca 20 do 23 lipca 20 Część Lokacyjna Nie dotyczy 25% Składki Nie dotyczy 25% Składki Część Inwestycyjna Okres Poziom gwarancji kapitału w dniu zakończenia okresu Opłata wstępna Opłata w przypadku rezygnacji z Sposób obliczenia końcowej wartości świadczenia ubezpieczeniowego w ch Błękitna Energia 100% Składki 75% Składki 100% Składki 75% Składki Część Lokacyjna (warianty II oraz IV): 28 lipca 20 do 28 października 20 Część Inwestycyjna: 28 lipca 20 do 27 grudnia 2011 Część Lokacyjna (Wariant II): Gwarancja 100% składki lokacyjnej na koniec okresu Część Inwestycyjna (Wariant I i II): Gwarancja 100% składki zainwestowanej na koniec okresu Od 0% do 5% od Części Inwestycyjnej Część Lokacyjna (Wariant IV): Gwarancja 100% składki lokacyjnej na koniec okresu Część Inwestycyjna (Wariant III i IV): Gwarancja 90% składki zainwestowanej na koniec okresu Wartość wykupu jest obliczana przez Ubezpieczyciela zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia Błękitna Energia i uwzględnia koszt rezygnacji wynoszący 200 zł. 1. Wysokość sumy z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest niezmienna w całym Okresie odpowiedzialności i w zależności od wariantu obliczana jest w następujący sposób: 1) Wariant I Błękitna Energia I i Wariant III Błękitna Energia III : Suma z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tj. od r. do r. równa jest 100,1% Składki Zainwestowanej. 2) Wariant II Błękitna Energia II i Wariant IV Błękitna Energia IV : a) Suma z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli zgon nastąpił do dnia r. włącznie, równa jest sumie 100,1% Składki Lokacyjnej i 100,1% Składki Zainwestowanej. b) Suma z tytułu zgonu Ubezpieczonego w Okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli zgon nastąpił od dnia r. włącznie, równa jest 100,1% Składki Zainwestowanej. 2. Wysokość sumy z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu w zależności od wariantu obliczana jest następująco: 1) Wariant I Błękitna Energia I : Suma dla Części Inwestycyjnej z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tj. do r. równa jest 100% Składki Zainwestowanej. 2) Wariant II Błękitna Energia II : a) Suma dla Części Lokacyjnej z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tj. do r., równa jest sumie Składki Lokacyjnej i Składki Lokacyjnej pomnożonej przez wynik dzielenia 10,125% przez 4. Suma z tytułu dożycia = Składka Lokacyjna + Składka Lokacyjna * b) Suma dla Części Inwestycyjnej z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tj. do r., równa jest 100% Składki Zainwestowanej. Suma z tytułu zgonu = 100% * Składka Zainwestowana Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,-zł w pełni opłaconym, NIP , REGON

6 3) Wariant III Błękitna Energia III : Suma dla Części Inwestycyjnej z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tj. do r. równa jest 90% Składki Zainwestowanej. 4) Wariant IV Błękitna Energia IV a) Suma dla Części Lokacyjnej z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tj. do r., równa jest sumie Składki Lokacyjnej i Składki Lokacyjnej pomnożonej przez wynik dzielenia 10,125% przez 4. Suma z tytułu dożycia = Składka Lokacyjna + Składka Lokacyjna * Strona 6 b) Suma dla Części Inwestycyjnej z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, tj. do r., równa jest 90% Składki Zainwestowanej. 3. Dla Części Inwestycyjnej Suma z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca Okresu odpowiedzialności może zostać powiększona o Premię, której wysokość dla Ubezpieczonego jest ustalana przez Ubezpieczyciela, w terminie 5 Dni roboczych od ostatniego dnia Okresu odpowiedzialności dla Części Inwestycyjnej. 4. Zasady ustalania i przyznawania Premii dla Ubezpieczonego: Jeżeli po zakończeniu Okresu odpowiedzialności okaże się, że nie został spełniony warunek, iż P (MAX) jest większe od iloczynu P Initial i 200%, Ubezpieczonemu będzie przysługiwała Premia równa iloczynowi Składki Zainwestowanej, współczynnika udziału oraz większej z dwóch wartości jakimi są: zero procent oraz pomniejszony o 100% iloraz P Final i P Initial. Jeżeli po zakończeniu Okresu odpowiedzialności okaże się, że został spełniony warunek, iż P (MAX) jest większe od iloczynu P Initial i 200%, Premia wyniesie 0 zł. Wzór matematyczny: Jeżeli warunek: P (MAX) > P Initial * 200% a) nie jest spełniony, to Premia wynosi: Składka Zainwestowana * współczynnik udziału * Max [0%, ] b) jest spełniony, to Premia wynosi 0 zł Gdzie: Współczynnik udziału - wielkość określona procentowo, która jest ustalana 7. Dnia roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji; dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystąpili do danego wariantu i w danym Okresie Subskrypcji, ustalana jest jednakowa wartości współczynnika udziału; Ubezpieczony w dniu przystąpienia do Wariantu I Błękitna Energia I lub Wariantu II Błękitna Energia II, lub Wariantu III Błękitna Energia III, lub Wariantu IV Błękitna Energia IV informowany jest o przedziale procentowym, w którym będzie się mieścić ostateczna wartość współczynnika udziału, odpowiednio w zależności do wariantu zgodnie z Załącznikiem nr 1A do Deklaracji Przystąpienia lub z Załącznikiem nr 1B do Deklaracji Przystąpienia, lub z Załącznikiem nr 1C do Deklaracji Przystąpienia, lub z Załącznikiem nr 1D do Deklaracji Przystąpienia. P Initial średnia arytmetyczna cen Surowca w datach obserwacji t i na zamknięcie dnia, dla i = 1,2,3,4,5. P Final cena Surowca w dacie obserwacji t 6 na zamknięcie dnia. P (MAX) najwyższa cena Surowca spośród cen Surowca na zamknięcie dnia w poszczególnych Datach obserwacji. Data obserwacji - każdy Dzień roboczy pomiędzy datą obserwacji t 5 włącznie a datą obserwacji t 6 włącznie. Surowiec oraz daty obserwacji t i dla i = 1,2,3,4,5 oraz t 5 i t 6 wyszczególnione są dla Wariantu I Błękitna Energia I w Załączniku nr 1A do Deklaracji Przystąpienia, dla Wariantu II Błękitna Energia II w Załączniku nr 1B do Deklaracji Przystąpienia, dla Wariantu III Błękitna Energia III w Załączniku nr 1C do Deklaracji Przystąpienia, dla Wariantu IV Błękitna Energia IV w Załączniku nr 1D do Deklaracji Przystąpienia. Metoda ustalania Premii dla Ubezpieczonego jest niezmienna przez cały Okres odpowiedzialności. Wysokość sumy na wypadek zgonu, sumy na wypadek dożycia do końca Okresu odpowiedzialności oraz sposób ustalania Premii dla każdego Ubezpieczonego określane są w Certyfikacie Ubezpieczenia Błękitna Energia. W odniesieniu do zapisów formuł matematycznych i ich opisów słownych, w przypadku wątpliwości co do interpretacji opisu słownego lub wzoru matematycznego, rozstrzygającym jest zawsze zapis formuły matematycznej. Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,-zł w pełni opłaconym, NIP , REGON

7 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Towarzystwo Ubezpieczeń Europa SA prowadzi działalność od 1995 r. i jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń notowanym na warszawskiej GPW. W 2002 r. zostało zarejestrowane Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Tak powstała Grupa Kapitałowa EUROPA. Grupa specjalizuje się w ch dedykowanych dla polskiego sektora finansowego (bancassurance), ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń dla kredytów hipotecznych, oferując swoim klientom szeroki zakres produktów, obejmujący zarówno spłaty zobowiązań kredytowych (w tym kredytów i pożyczek hipotecznych), mienia będącego przedmiotem kredytowania lub leasingu, jak i życia kredytobiorcy i leasingobiorcy. Stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, zarówno indywidualnych, jaki i korporacyjnych, oferując im nowe, innowacyjne produkty ubezpieczeniowe. Obie Spółki współpracują w Polsce z ponad 50 bankami, firmami leasingowymi i pośrednikami finansowymi. Spośród 15 największych banków w Polsce, aż 11 współpracuje z Grupą. Spółki GK EUROPA otrzymały od prestiżowej agencji Fitch Ratings rating oceniający Siłę Finansową Ubezpieczyciela (IFS): A na rynku krajowym i BBB- w płaszczyźnie międzynarodowej. Perspektywa obu ratingów została określona jako stabilna. Strona 7 Dlaczego nie ma podatku? Produkt ma formę prawną grupowego na życie i dożycie, gdzie stroną zawierającą umowę jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA oraz Wealth Solutions SA. Kwota wpłacona przez Ubezpieczonego to składka ubezpieczeniowa, która wpłacana jest na konto Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Środki wypłacane przez Ubezpieczyciela po zakończeniu okresu to świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu dożycia Ubezpieczonego do końca okresu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty uzyskane z tytułu ubezpieczeń osobowych są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych ( podatku Belki ). Wypłata środków przed terminem W trakcie trwania możliwe jest wcześniejsze wycofanie środków. Szczegółowe zasady rezygnacji z określają Warunki Ubezpieczenia. Wartość wykupu jest obliczana zgodnie z Warunkami Ubezpieczenia Błękitna Energia i uwzględnia koszt rezygnacji wynoszący 200 zł. Jak przystąpić do? Jeżeli chcesz przystąpić do, wypełnij deklarację on-line na stronie Jeżeli masz pytania, chcesz się spotkać z doradcą napisz na lub zadzwoń pod numer (22) Ubezpieczenie Błękitna Energia jest produktem przygotowanym we współpracy Wealth Solutions SA i Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w formie prawnej grupowego na życie i dożycie. Szczegóły, takie jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji z, opłaty oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA - zawarte są w odpowiednich Warunkach Ubezpieczenia Błękitna Energia dostępnych u autoryzowanych dystrybutorów. Ubezpieczenie Błękitna Energia nie jest lokatą bankową. W trakcie trwania wartość zainwestowanych środków może podlegać wahaniom, a w przypadku rezygnacji z przed końcem okresu na jaki zawarta została umowa Klient musi się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. W Części Inwestycyjnej Wealth Solutions SA i Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego (zysku), ani uzyskania określonego wyniku. Gwarancja zwrotu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA z Części Lokacyjnej 100% składki lokacyjnej i z Części Inwestycyjnej odpowiednio, w zależności od wariantu 100% albo 90% składki zainwestowanej w przypadku dożycia do końca okresu Części Lokacyjnej i Inwestycyjnej. Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym ,-zł w pełni opłaconym, NIP , REGON

Karta informacyjna grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie Błękitna Energia

Karta informacyjna grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie Błękitna Energia Karta informacyjna grupowych ubezpieczeń na życie i dożycie Błękitna Energia Inwestycja w gaz ziemny: o o Cena najniższa od lat świetny moment na rozpoczęcie inwestycji Przyszłościowe i ekologiczne paliwo

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Twister Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Twister w pigułce: Zakres ubezpieczenia życie i dożycie Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Złoża Zysku

lokata ze strukturą Złoża Zysku lokata ze strukturą Złoża Zysku Lokata ze strukturą to wyjątkowa okazja, aby pomnożyć swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Lokata ze strukturą Złoża Zysku to produkt łączony, składający się z promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana WIGwam w pigułce: Strategia pozwalająca zyskać na wzroście indeksu WIG20 Okres inwestycji 1 rok Brak podatku od zysków kapitałowych Partycypacja

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata Kameleon III w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na unikalnej strategii Deutsche Banku Zysk na wzroście lub spadku notowań 140 firm Średnia stopa zwrotu

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Mocne Surowce

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Mocne Surowce Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Mocne Surowce Szansa na 7% premii, przy wyborze Wariantu II Brak podatku od zysków kapitałowych Gwarancja kapitału na koniec okresu odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Warunki Finansowe Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY IX_1

Warunki Finansowe Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY IX_1 Warunki Finansowe Ubezpieczenia DB ELITA FUNDUSZY IX_1 1. Okres Subskrypcji od 06.02.2014 r. do 24.02.2014 r. Okres Subskrypcji może ulec wydłużeniu, zgodnie z zapisami Rozdziału 4 pkt. 6 Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA BŁĘKITNA ENERGIA (kod: 2009_BIXBEAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Speedway V w pigułce: Automatyczne zakończenie okresu ubezpieczenia po 1, 2, 3 albo 4 latach

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Kameleon w pigułce:

Karta informacyjna. Kameleon w pigułce: Karta informacyjna Kameleon w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na unikalnej strategii Deutsche Banku Zysk na wzroście lub spadku notowań 140 firm Średnia stopa zwrotu za 4-lata 62,75 proc. (minimalna

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Globalne Inwestycje III Dzięki mechanizmowi zabezpieczenia korzystnych stóp zwrotu i jednoczesnej ochronie 100% wpłaconego

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick w pigułce: 4-letnia inwestycja na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce Średnia stopa zwrotu

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Nowe Horyzonty

CU Gwarancja Nowe Horyzonty inwestycje Produkty gwarantowane CU Gwarancja Nowe Horyzonty W ofercie od 9 marca do 3 kwietnia 2009 roku Dzięki ochronie 100% wpłaconego kapitału możesz osiągać stabilne zyski wbrew obecnym trendom rynkowym

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału lat (włącznie) Zysk Składka Instrument bazowy produkt strukturyzowany Elita Europy Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia Pakietu Perfekcyjny Duet w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia Pakietu Perfekcyjny Duet w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia Pakietu Perfekcyjny Duet w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w Regulaminie otwierania i prowadzenia Pakietu Perfekcyjny

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5²

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD topp 5² Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD topp 5² to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu

Kopalnia Złota II subskrypcja produktu Kopalnia Złota II subskrypcja produktu 1 Niniejsza prezentacja stanowi opracowanie własne Grupy Ubezpieczeniowej Europa. Informacje w niej zawarte przeznaczone są wyłącznie na potrzeby tego szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD 5 stars

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD 5 stars Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD 5 stars to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela Amplico Life Pierwsze Amerykańsko-Polskie

Bardziej szczegółowo

db Elita Funduszy XII_3

db Elita Funduszy XII_3 db Elita Funduszy XII_3 3 letnie ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym z 100% gwarancją zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności Subskrypcja trwa od 02.03.2015 do 25.03.2015 db Elita

Bardziej szczegółowo

Struktura Innowacyjne Technologie

Struktura Innowacyjne Technologie Struktura Innowacyjne Technologie MICROSOFT APPLE GOOGLE Struktura Innowacyjne Technologie to oferta skierowana do tych, którzy pragną pomnożyć oszczędności i jednocześnie dbają o bezpieczeństwo swoich

Bardziej szczegółowo

Polisa inwestycyjna Biała Lokomotywa *

Polisa inwestycyjna Biała Lokomotywa * Karta informacyjna Polisa inwestycyjna Biała Lokomotywa * Oferta przygotowana wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz Polska Życie S.A Biała Lokomotywa w pigułce 2-letnia inwestycja oparta o indeksy

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA ALEJA GWIAZD (kod: 2009_BIXAJAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. X SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH:

LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: Oczekujących stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych Dysponujących doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych

Lokata strukturyzowana Złoto dla zuchwałych Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią

Bardziej szczegółowo

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. XI SUBSKRYPCJA LOKATY INWESTYCYJNEJ BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. LOKATA INWESTYCYJNA PRZEZNACZONA JEST DLA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: oczekujących stopy zwrotu wyższej

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

Lokomotywa Europy II. grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Lokomotywa Europy II. grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Lokomotywa Europy II grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Charakterystyka ubezpieczenia Ubezpieczyciel: Forma prawna: Okres ubezpieczenia: TU na Życie Europa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA MOCNA PIĄTKA (kod: 2009_BIXMPAJ00_v.01) 1. Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Wealth Solutions SA regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick IV w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na strategii obejmującej surowce, obligacje oraz akcje, która dopasowuje się do aktywa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z ceną ropy naftowej ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie

Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Karta Produktu db Elita Funduszy XIII_3 Wariant 100 Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Ubezpieczający/Ubezpieczony:. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Agent: Deutsche

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Lokata Kameleon II w pigułce:

Karta informacyjna. Lokata Kameleon II w pigułce: Karta informacyjna Lokata Kameleon II w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na unikalnej strategii Deutsche Banku Zysk na wzroście lub spadku notowań 140 firm Średnia stopa zwrotu za 4-lata 62,75 proc.

Bardziej szczegółowo

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Warunki X subskrypcji Lokaty Inwestycyjnej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 1) Kwota minimalna i waluta lokaty inwestycyjnej 4.000 PLN 2) Okres subskrypcji od 12 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. 3) Okres

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie i dożycie Skarby Ziemi Plus

Ubezpieczenie na życie i dożycie Skarby Ziemi Plus 28 stycznia 2009 Ubezpieczenie na życie i dożycie Skarby Ziemi Plus 6,48%* gwarantowanego zysku już po pierwszych 12 miesiącach ubezpieczenia plus zyski na wzrostach i spadkach cen szerokiego spektrum

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor: Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor: Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick III w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na strategii Long-Short Momentum obejmującej surowce, obligacje oraz akcje, opracowanej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 50 (kod: 2009_BIXSPAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 50 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak

5.000 PLN OKRES SUBSKRYPCJI OKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ % składki na poczet certyfikatu Brak PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE 1/2 FORMA I NAZWA PRODUKTU HORYZONT INWESTYCYJNY WALUTA MIN. SKŁADKA NA POCZET CERTYFIKATU Grupowe Ubezpieczenie Strukturyzowane BRIC 4 Strony Zysku 2 lata PLN 5.000 PLN

Bardziej szczegółowo

DEFENDER OBROŃ SWOJE INWESTYCJE..

DEFENDER OBROŃ SWOJE INWESTYCJE.. DEFENDER OBROŃ SWOJE INWESTYCJE.. ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25% Duma Przedsiębiorcy 1/16 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 30 października 2015 r. i obowiązująca do

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki!

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Twoja emerytura. Wyższa emerytura. Niższe podatki! Twoja emerytura Wyższa emerytura Niższe podatki! Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania Mogę zarabiać, korzystając z wiedzy i doświadczenia liderów światowych inwestycji. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.08.2013r. do 31.08.2013r.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.08.2013r. do 31.08.2013r. REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.08.2013r. do 31.08.2013r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator V (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w Ropę PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Europejskie Spółki oraz Certyfikatu Depozytowego serii P4EQUP141204 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym jako forma długoterminowego oszczędzania Ewa Wierzbicka Instytut Zarządzania Wartością, SGH w Warszawie Konferencja 20 21.06. 2016r. Ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013

Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Lokata inwestycyjna oparta o kurs GBP/PLN Londyńska lokata III SUBSKRYPCJA: 01.10.2013 31.10.2013 Londyńska lokata III łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku

Bardziej szczegółowo

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia?

produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? produkty strukturyzowane połączenie wody i ognia? definicja produkty strukturyzowane zasada działania formy prawne przykłady według SEC (Securities and Exchange Commission, zasada 461),są to papiery wartościowe,

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy

Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy Karta Produktu Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Gwiazdy Europy zgodna z Rekomendacją PIU z dnia 14 kwietnia 2014 r. Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY

PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego na WIG20 serii PLN-100-WIG20-20110609 PODSTAWOWE PARAMETRY UMOWY Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Emitent: Bankowy Papier Wartościowy Alior Bank SA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V

OPIS Negocjator V. Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Negocjator V OPIS Negocjator V I. Negocjator V jest produktem finansowym, stanowiącym połączenie terminowej lokaty oszczędnościowej zawartej z Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców

db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców db Firma z Przyszłością Rachunek o charakterze inwestycyjno-rozliczeniowym dla przedsiębiorców Rachunek db Firma z Przyszłością Dla kogo jest to interesujące rozwiązanie: Przedsiębiorcy prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od r. do r.

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od r. do r. REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Negocjator V Obowiązuje od 01.10.2013r. do 31.10.2013r. 1. 1. Niniejsza Promocja Negocjator V (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo