lokata ze strukturą Czarne Złoto

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lokata ze strukturą Czarne Złoto"

Transkrypt

1 lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na życie i dożycie opartej na notowaniach ropy naftowej WTI. Ofertę przygotował eurobank we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A. lokata 8% ubezpieczenie na życie na 24 miesiące produkt strukturyzowany do 50% zysku + gwarantowana ochrona kapitału najważniejsze korzyści niska minimalna kwota inwestycji 5000 zł atrakcyjne oprocentowanie Lokaty promocyjnej 8% w skali roku możliwość uzyskania nawet do 50% zysku (tzw. premii) z inwestycji w produkt strukturyzowany oparty na notowaniach ropy naftowej WTI możliwość osiągnięcia zysku niezależnie od sytuacji rynkowej zarówno przy wzroście, jak i spadku cen ropy naftowej gwarancja ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji = 100,1% ubezpieczenie na życie i dożycie przez cały okres inwestycji zwolnienie uzyskanych po 24 miesiącach zysków z produktu strukturyzowanego z podatku Belki Skorzystanie z oferty lokata ze strukturą jest możliwe wyłącznie w okresie zapisów, który trwa od do o lokacie ze strukturą Lokata promocyjna ze strukturą Czarne Złoto to oferta dla wszystkich, którzy pragną pomnożyć oszczędności i jednocześnie dbają o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To ciekawa alternatywa dla wszelkich produktów oszczędnościowych i funduszy inwestycyjnych. Na produkt składają się: lokata promocyjna oraz produkt strukturyzowany Czarne Złoto oparty na notowaniach ropy naftowej WTI Szczegółowe warunki otwarcia i prowadzenia lokat promocyjnych określa regulamin lokaty promocyjnej zakładanej do produktu lokata ze strukturą. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia (m.in. okres zapisów, sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki rezygnacji, ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela warunki wypłaty premii) zawierają warunki ubezpieczenia Czarne Złoto dostępne w placówkach banku i na eurobank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego. Decyzja o zawarciu transakcji i wartości zainwestowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Premia z produktu strukturyzowanego Czarne Złoto nie jest gwarantowana. Szczegółowe warunki jej osiągnięcia znajdują się w warunkach ubezpieczenia Czarne Złoto. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia po zakończeniu okresu zapisów Klient musi się liczyć z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

2 oszczędności cechy lokaty promocyjnej atrakcyjne stałe oprocentowanie 8% minimalna kwota 5000 zł okres trwania od dnia złożenia dyspozycji do końca okresu zapisów, tj. do nieodnawialny charakter po zakończeniu odsetki do dyspozycji Klienta przy rezygnacji/zerwaniu przed upływem okresu zapisów utrata całości odsetek dostępna tylko w połączeniu z inwestycją w produkt strukturyzowany Czarne Złoto cechy struktury Czarne Złoto gwarancja ochrony kapitału na koniec okresu inwestycji 100,1% możliwość osiągnięcia zysku do 50% zainwestowanego kapitału ubezpieczenie na życie i dożycie przez cały okres inwestycji minimalna kwota 5000 zł, przekazywana z lokaty promocyjnej po jej zakończeniu 24-miesięczny okres inwestycji możliwość osiągnięcia zysku niezależnie od sytuacji rynkowej zarówno przy wzroście, jak i spadku cen ropy naftowej zwolnienie zysków z podatku tzw. podatku Belki przeznaczona dla osób w wieku lat na czym polega lokata ze strukturą Zasada konstrukcji produktu Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest prosta: w okresie zapisów inwestujesz w produkt strukturyzowany minimalnie 5000 zł. Środki przeznaczone na produkt strukturyzowany są w okresie zapisów lokowane na atrakcyjnie oprocentowanej 8% lokacie. Po zakończeniu zapisów odsetki z lokaty przekazujemy na Twoje konto osobiste (są do Twojej dyspozycji), a kapitał lokaty na produkt strukturyzowany Czarne Złoto. Inwestycja w ten produkt trwa 24 miesiące i przez cały ten czas jesteś objęty ubezpieczeniem na życie i dożycie przez TUnŻ EUROPA S.A. Po zakończeniu okresu inwestycji otrzymasz gwarantowane świadczenie w wysokości 100,1% zainwestowanej kwoty powiększone o wypracowaną PREMIĘ, której wysokość zależy od zmian notowań ropy naftowej. Warunkiem wypłaty PREMII jest zmiana notowań aktywnego kontraktu futures na ropę naftową WTI (Western Texas Intermediary Light Sweet Crude Oil) nieprzekraczająca przedziału (, ) wartości początkowej ceny w całym okresie trwania inwestycji. Cena Ropy 100% Scenariusz wzrostowy Scenariusz spadkowy PREMIA PREMIA Data początkowa Data końcowa PREMIA = Wartość końcowa surowca WTI Wartość początkowa surowca WTI - 1 * współczynnik udziału * składka gdzie: współczynnik udziału wielkość mieszcząca się w przedziale od 90% do 110%; ostateczna wartość współczynnika ustalana jest po zakończeniu okresu zapisów; składka kwota wpłacona tytułem przystąpienia do ubezpieczenia Czarne Złoto; Wartość_końcowa_surowca_WTI oficjalna cena rozliczeniowa aktywnego kontraktu futures na surowiec WTI, notowanego na giełdzie NYMEX w dniu Wartość_początkowa_surowca_WTI - oficjalna cena rozliczeniowa aktywnego kontraktu futures na surowiec WTI, notowanego na giełdzie NYMEX w dniu

3 przykład 1 (scenariusz wzrostowy) Zainwestowana kwota (składka) = zł Wartość początkowa ropy naftowej = 82 dol. / baryłka Wartość końcowa ropy naftowej = 120 dol. / baryłka Wartość końcowa ropy naftowej względem wartości początkowej = 146,34% Cena ropy naftowej w okresie obserwacji nie przekroczyła przedziału (, ) wartości początkowej ceny PREMIA = 46,34% = 4634 zł WTI Light Sweet Crude Oil +46% Start Koniec przykład 2 (scenariusz spadkowy) Zainwestowana kwota (składka) = zł Wartość początkowa ropy naftowej = 82 dol. / baryłka Wartość końcowa ropy naftowej = 65 dol. / baryłka Wartość końcowa ropy naftowej względem wartości początkowej =79,27% Cena ropy naftowej w okresie obserwacji nie przekroczyła przedziału (, ) wartości początkowej ceny PREMIA = 20,73% = 2073 zł WTI Light Sweet Crude Oil -20% Start Koniec przykład 3 (scenariusz pesymistyczny) Zainwestowana kwota (składka) = zł Wartość początkowa ropy naftowej = 82 dol. / baryłka Wartość końcowa ropy naftowej = 90 dol. / baryłka Wartość końcowa ropy naftowej względem wartości początkowej = 109,76% Cena ropy naftowej w okresie obserwacji przekroczyła przedział (, ) wartości początkowej ceny PREMIA = 0 zł WTI Light Sweet Crude Oil Start Koniec Do obliczeń przyjęto współczynnik udziału równy 100%, którego wartość zostanie ostatecznie ustalona po zakończeniu okresu zapisów. Przykłady mają wyłącznie charakter symulacji możliwych wyników, nie gwarantują osiągnięcia podobnych wartości i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta decydującego się skorzystać z produktu. Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie, w przypadku śmierci Klienta w okresie odpowiedzialności (tj. okresie trwania inwestycji w produkt strukturyzowany), uprawnieni wskazani do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki. Wypłata świadczenia następuje w terminie 30 dni od otrzymania przez Ubezpieczyciela zawiadomienia o zgonie ubezpieczonego. Świadczenie z tytułu zgonu jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Ochronę ubezpieczeniową świadczy TUnŻ EUROPA S.A.

4 oszczędności Za przystąpienie do Struktury Czarne Złoto oraz rezygnację z produktu w okresie zapisów Bank ani Ubezpieczyciel nie pobierają opłat. W przypadku rezygnacji ubezpieczonego z ubezpieczenia w Okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciel wypłaci Wartość wykupu, wyliczoną zgodnie ze wzorem: WARTOŚĆ WYKUPU = 100,1% * składka 0,016% * składka * LD gdzie: LD liczba dni liczonych od daty rezygnacji wpisanej w oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia do ostatniego dnia okresu odpowiedzialności jak skorzystać z lokaty ze strukturą Czarne Złoto? 1. przyjdź do dowolnej placówki eurobanku; pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego 3. następnie otworzysz lokatę promocyjną, która będzie trwała od momentu złożenia dyspozycji do zakończenia okresu zapisów (tj. do ) 2. jeśli nie jesteś jeszcze naszym Klientem, w ciągu 15 minut założysz konto 4. po zakończeniu okresu zapisów odsetki przelewamy na Twoje konto, a kwotę kapitału przekazujemy na inwestycję w produkt strukturyzowany Czarne Złoto na 24 miesiące przez cały ten czas jesteś objęty ubezpieczeniem na życie i dożycie przez TUnŻ EUROPA S.A. 5. po 24 miesiącach zainwestowana kwota i wypracowany zysk wracają na Twoje konto osobiste

5 ryzyka związane z produktem strukturyzowanym Czarne Złoto Poziom ryzyka inwestycyjnego: niskie. Ze względu na gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności, ubezpieczony otrzymuje zwrot 100,1% wartości początkowej inwestycji i jest to wartość gwarantowana przez Ubezpieczyciela po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Ryzyko inwestycyjne: ryzyko nieosiągnięcia zysku z inwestycji, który jest zależny od zmian notowań kontraktów terminowych ropy naftowej WTI. Należy wziąć pod uwagę, że zysk z inwestycji może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale, jeśli nie zostanie spełniony warunek do wypłaty premii, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 3 Warunków Ubezpieczenia Czarne Złoto. W takim wypadku wysokość premii dla ubezpieczonego wyniesie 0 zł, a ubezpieczonemu zostanie wypłacona gwarantowana suma ubezpieczenia z tytułu dożycia do końca okresu odpowiedzialności równa 100,1% zainwestowanej kwoty. Ryzyko utraty części środków w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia: rezygnacja z ubezpieczenia w trakcie trwania okresu odpowiedzialności nie gwarantuje zwrotu 100,1% zainwestowanego kapitału. W przypadku wycofania środków po zakończeniu okresu zapisów Ubezpieczyciel wypłaca wartość wykupu wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w Rozdziale 11 pkt. 4-5 Warunków Ubezpieczenia Czarne Złoto. Może to oznaczać wypłatę kwoty niższej niż zainwestowana. Ryzyko zmienności rynku: zmiana cen ropy naftowej, która wpływa na zysk z inwestycji, jest nieprzewidywalna w czasie i może podlegać różnym wahaniom. Zależy ona od wielu czynników rynkowych, które związane są m.in. z sytuacją polityczno-gospodarczą, zmianą parametrów makroekonomicznych, poziomem inflacji, oceną ryzyka inwestycyjnego, zmianą kursu walut, zmianą stóp procentowych oraz relacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Wartość tych zmiennych jest nieprzewidywalna, wobec powyższego Klient powinien liczyć się z możliwością nieosiągnięcia oczekiwanych zysków. Ryzyko Ubezpieczyciela i Banku: Klient, przystępując do ubezpieczenia, powinien rozważyć wiarygodność Ubezpieczyciela i Banku oraz wziąć pod uwagę ryzyko kredytowe, rozliczeniowe i operacyjne leżące po stronie Ubezpieczyciela i Banku. Ryzyko prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne: Klient przystępując do ubezpieczenia powinien przyjąć do wiadomości również inne rodzaje ryzyka o charakterze prawnym, rachunkowym, podatkowym oraz operacyjnym, niezależne od Banku i Ubezpieczyciela. Ryzyko nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową: Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do nieobjęcia ochroną ubezpieczeniową wszystkich Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia i zwrotu zapłaconej składki w terminie 14 dni roboczych od zakończenia okresu zapisów Klientowi na rachunek bankowy w przypadku, gdy: 1) nie została osiągnięta co najmniej minimalna wartość współczynnika udziału, o którym mowa w Rozdziale 5 pkt. 3 Warunków Ubezpieczenia Czarne Złoto, wskazana w Załączniku nr 1 do Deklaracji Przystąpienia. 2) liczba Klientów, którzy przystąpili do ubezpieczenia wyniesie mniej niż ) zagrożona była możliwość realizacji świadczeń wynikających z Warunków Ubezpieczenia Czarne Złoto. Oceny zagrożenia realizacji świadczeń, o którym mowa powyżej, dokonuje Ubezpieczyciel w porozumieniu z Ubezpieczającym. Odwołanie okresu zapisów lub odmowa objęcia ochroną może nastąpić w związku ze zmianą ceny instrumentu bazowego w czasie trwania okresu zapisów, która może wynikać ze: zmian na rynkach walutowych zmian kursu walut zmian stóp procentowych

6 Eurobank nie świadczy usług doradztwa w zakresie inwestycji, jak również nie udziela porad czy rekomendacji związanych z inwestowaniem w produkt strukturyzowany. Ostateczna decyzja zainwestowania własnych środków należy wyłącznie do Klienta. Przed rozpoczęciem inwestycji Klient powinien wziąć pod uwagę ryzyko transakcji, potencjalne korzyści i straty z tym związane, charakterystykę rynku oraz konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe. Klient powinien w sposób niezależny ocenić czy jest w stanie podjąć ryzyko inwestycyjne związane z produktem strukturyzowanym. Eurobank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej inwestycji. Informacje zawarte w materiałach informacyjnych przedstawione zostały zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednakże autorzy nie gwarantują ich kompletności. Szczegóły ubezpieczenia, takie jak: sposób i forma wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, warunki wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia, opłaty oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Czarne Złoto dostępnych w oddziałach Euro Banku S.A. oraz na stronie internetowej Minimalna kwota składki wynosi 5000 zł. Ubezpieczony otrzyma zwrot 100,1% składki po zakończeniu okresu odpowiedzialności pod warunkiem dożycia do końca okresu odpowiedzialności. Rezygnacja z ubezpieczenia w trakcie trwania okresu odpowiedzialności nie gwarantuje zwrotu 100,1% składki. Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie, w przypadku śmierci ubezpieczonego, uprawnieni wskazani przez ubezpieczonego do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu ubezpieczonego otrzymają 100,1% składki. Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn. Ochronę ubezpieczeniową świadczy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA S.A.

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA

Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Niemiecki Wzrost I Pakiet PUBLIKACJA HANDLOWA 1 Na czym polega Pakiet: Konto Oszczędnościowe + Lokata Inwestycyjna Min kwota środków oprocentowanych

Bardziej szczegółowo

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY

NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY NOWE PERSPEKTYWY II ZARABIAJ NIEZALEŻNIE OD KONIUNKTURY ZASTRZEŻENIE Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktowe nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Magdalena Szczepańska Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Niniejszy artykuł ma charakter edukacyjny, a jego celem jest przedstawienie nowego rodzaju ubezpieczeń na życie, określanych

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym MultiPharma WARUNKI UBEZPIECZENIA (kod: 2012_BIMP_v01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel

Bardziej szczegółowo

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut

Alternatywa dla aktywnych inwestorów. ING Turbo. Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut Alternatywa dla aktywnych inwestorów ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji, surowców oraz walut ING Turbo Szybka reakcja na zmiany wartości akcji, indeksów, obligacji,

Bardziej szczegółowo

Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych 2014-11-02. Jacek Rodzinka

Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych 2014-11-02. Jacek Rodzinka Analiza ofert instytucji finansowych Jacek Rodzinka Kredyt i cena kredytu Kredyt bankowy to operacja, podczas której bank zobowiązuje się udostępnić określoną sumę pieniędzy na określony cel, natomiast

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor: Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor: Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo