Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:"

Transkrypt

1 Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor:

2 Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja kapitału:* 100% Potencjalny zysk:nieograniczony Partycypacja we wzroście: 110% netto Minimalna kwota: zł Okres subskrypcji: do r. Ryzyko walutowe: brak Forma prawna: polisa, dzięki której produkt zwolniony jest z podatku Belki** Do czasu zakupienia opcji: pieniądze wcześniej wpłacone oprocentowane są 7,5 % p.a. Strona 2

3 Konstrukcja Indeksu (1) JP Morgan Efficiente jest strategią globalnego inwestowania, której celem jest maksymalizowanie zysku przy określonym poziomie ryzyka. Możliwe jest to poprzez wykorzystanie modelu Harrego M. Markowitza, za który otrzymał nagrodę Nobla. Model ten umożliwia efektywną inwestycję w różne klasy aktywów - akcje krajów rozwiniętych, akcje krajów rozwijających się, obligacje, towary i inwestycje alternatywne. Dobór wag powyższych składowych portfela ustalany jest tak, aby maksymalizując zysk z inwestycji zachować nie wyższy niż 8% poziom zmienności (ryzyka). Inwestycja w fundusz JPMorgan Efficiente oparta o zmodernizowaną teorię portfelową, zapewnia maksymalizacje zysku przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Strona 3

4 Konstrukcja Indeksu (2) Strona 4 Udział poszczególnych indeksów wyliczony jest matematycznie przy pomocy modelu granicy efektywności Markowitza udziały są weryfikowane kwartalnie Wagi mogą mieć wartości od 0% do podanej poniżej granicy (Asset Cap) Dywersyfikację zapewnia maksymalne ograniczenie dla poszczególnych klas (Sector Cap) SECTOR SECTOR CAP ASSET ASSET CAP DEVELPOPED EQUITY SECTOR SECTOR SECTOR 50% SECTOR CAP GLOBAL DEBT 50% ALTERNATIVE INVESTMENTS EMERGING MARKETS SECTOR CAP 50% SECTOR CAP 50% S&P 500 Total Return Index DJ EURO STOXX 50 Return Index TOPIX Total Return Index ASSET JP Morgan Global Government Bond Index(EUR Hedged) JP Morgan 3 Month EUR Cash Index ASSET EPRA Total Return Index DJAIG Commodity TR Index ASSET MSCI Daily TR Gross EM USD JP Morgan EMBI+ Index ASSET CAP 50% ASSET CAP ASSET CAP

5 Przewagi JPMorgan Efficiente Fundusz JPMorgan Efficiente posiada wiele zalet. Do najważniejszych możemy zaliczyć: fundusz zarządzany przez najlepszych fachowców jednego z największych banków na świecie JP Morgan pozwala na inwestycje w mocno zdywersyfikowany portfel szerokie spektrum inwestycji ograniczone ryzyko dzięki płynnej alokacji aktywów, uniezależnienie inwestycji od globalnej koniunktury skuteczne wykorzystanie trendów w światowej gospodarce niska zmienność maksymalnie 8% Notowania indeksu dostępne na stronie symbol: EFJPEH8E:IND Strona 5

6 Wyniki historyczne Historyczne wyniki indeksu*** na tle rynków akcji wskazują na to, że strategia osiąga najlepsze wyniki charakteryzując się jednocześnie bardzo dużą stabilnością i powtarzalnością wyników. Strona 6

7 Partcypacja Wartość inwestycji na koniec okresu inwestycji 100% kapitału + 110% Zysku na indeksie (premia) Dodatkowe 10% zysku = partycypacja we wzroście indeksu 110% Przykład. Indeks w ciągu 4 lat wzrośnie o 80%, a wypłata z produktu wyniesie 88%. W okresie grudzień 2000 grudzień 2007 średni zysk z produktu wyniósłby 69%, a maksymalny 98% * Korzyści podatkowe powodują, że 98% zysku z ubezpieczenia odpowiada 120%zysku z produktu opodatkowanego**** Strona 7

8 Dodatkowe informacje (1) Wartość aktuarialna Wartość Aktuarialna Składki - obliczana przez Ubezpieczyciela bieżącą wartość zapłaconej przez Ubezpieczonego składki, uwzględniającą warunki ubezpieczenia; Wartość Aktuarialna Składki może być zarówno wyższa, jak i niższa od składki zapłaconej przez Ubezpieczonego. Wartość aktuarialna jest wyliczana następująco: Wa = Składka * { [100%/ (1+R)^4 ] * (1+ R)^t * (1 + R * d/365) + PF * Co } Gdzie: na lokatę odsetki na inwestycję Okres liczba lat ubezpieczenia w tym przypadku 4 PF partycypacja = 110% Co bieżąca wartość opcji dla 100% partycypacji (cena ustalana na podstawie transakcji umorzenia opcji) R oprocentowanie lokaty t liczba zakończonych pełnych lat ubezpieczenia, t = 0,1,2,3 d liczba dni w bieżącym roku ubezpieczenia tj. liczba dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia lub ostatniej rocznicy do Dnia Wyceny (ustalenia wartości ubezpieczenia) Strona 8

9 Dodatkowe informacje (2) Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu zgonu 100,1 % * składka Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu dożycia (100% * składka) + PREMIA Premia jest wyższą z kwot: d) 0 PLN e) Składka * Współczynnik udziału * WX Współczynnik udziału wielkość określona procentowo zgodnie z Deklaracją Przystąpienia. Dla wszystkich Ubezpieczonych, którzy przystąpili do ubezpieczenia w Okresie Subskrypcji, ustalany jest współczynnik udziału da Ubezpieczonego 5. dnia roboczego po zakończeniu Okresu Subskrypcji. WX = [ Index J t 1 Index J t 0 ] / Index J t 0 Strona 9 gdzie: Index J t 1 wartość indeksu J w dacie t 1 Index J t 0 wartość indeksu J w dacie t 0

10 Dla kogo jest ten produkt Inwestor: zainteresowany inwestycją, która ma szansę przynosić zysk niezależnie od koniunktury na rynkach akcji zainteresowany wysoką partcypacją, czyli udziałem w zysku zainteresowany produktem z 100 % gwarancją kapitału z potencjałem dużo wyższych zysków* zainteresowany produktem będącym alternatywą dla funduszy inwestycyjnych zainteresowany produktem, który będzie uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego zainteresowany unikalnym produktem na rynku finansowym umożliwiającym inwestycję na obligacji, towarów i giełdy przy jednoczesnej gwarancji kapitału zarówno posiadający bardzo duże doświadczenie na rynkach finansowych jak i nie posiadający takich doświadczeń zainteresowany zyskiem absolutnym, a nie jedynie pobiciem benchmark`u, co w tradycyjnym funduszu może oznaczać tylko mniejszą stratę niż poniósł rynek Strona 10

11 Najważniejsze korzyści Do najważniejszych zalet produktu należą: bardzo dobra średnia stopa zwrotu - od 2 stycznia 2003r. do 1 października 2008r. fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 74,09%**** dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego klienta inwestycja w różne klasy aktywów; dodatkowe 10% zysku = partycypacja 110% we wzroście indeksu umożliwienie inwestorowi partycypacji we wzroście rynku, na którym inwestycji były dotychczas zarezerwowane wyłącznie dla największych inwestorów 100% gwarancji kapitału brak ograniczenia zysku zwolnienie produktu z podatku od zysków kapitałowych dzięki odpowiedniej konstrukcji prawnej (grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie) brak ryzyka walutowego alternatywa dla depozytu i funduszy inwestycyjnych możliwość wycofania środków w trakcie inwestycji dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego klienta inwestycja w różne klasy aktywów uzupełnienie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego Strona 11

12 * Inwestycja Efektywna Inwestycja nie jest lokatą bankową i nie daje gwarancji uzyskania zysku za wyjątkiem zwrotu 100% początkowo zainwestowanej kwoty - gwarancja 100% kapitału na koniec okresu odpowiedzialności gwarantowana przez TUnŻ Europa S.A. ** Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych podlegają, co do zasady, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym. *** Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Bloomberg za okres do **** Wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wszelkie przedstawiona w materiale symulacje i wyniki dotyczące indeksu są jedynie symulacjami istnienia indeksu w przeszłości przy zachowaniu wszelkich zasad tworzenia takich symulacji. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz należy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c. Strona 12

13 Autoryzowany dystrybutor: Guru Financial tel całodobowy:

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick w pigułce: 4-letnia inwestycja na strategii Long-Short Momentum obejmującej akcje, obligacje oraz surowce Średnia stopa zwrotu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej

Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Karta informacyjna lokaty strukturyzowanej Lokata strukturyzowana Hat-trick IV w pigułce: 4-letnia inwestycja oparta na strategii obejmującej surowce, obligacje oraz akcje, która dopasowuje się do aktywa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie program QE normalizacja polityki monetarnej niska cena pomaga? powolny proces rebalansowania gospodarki 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord

Bardziej szczegółowo

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU

PZU FIZ Akord. Warszawa, 2015 r. TFI PZU PZU FIZ Akord Warszawa, 2015 r. TFI PZU Sytuacja gospodarcza na świecie 2 PZU FIZ Akord PZU FIZ Akord to fundusz absolutnej stopy zwrotu, zakładający osiąganie zysków w każdych warunkach rynkowych. Decyzje

Bardziej szczegółowo

Rok z Dolarem II -12M

Rok z Dolarem II -12M Rok z Dolarem II -12M Subskrypcja: 01.04.2014 23.04.2014 Inwestycja: 24.04.2014 24.04.2015 Rok z Dolarem II łączy bezpieczeństwo depozytu bankowego oraz korzyści płynące z inwestowania na rynku walutowym,

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU

zysków droga do POLISA GIGANCI RYNKU 100% + 7% KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU KONIEC SUBSKRYPCJI 15 GRUDNIA 2010 ROKU POLISA GIGANCI RYNKU 100% ochrony kapitału lokata do + 7% droga do zysków bez podatku Możesz zarabiać z: PEKAO, PGE, KGHM, PKN ORLEN, TPSA, PZU www.bzwbkaviva.pl

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU Kod OWU: UB_OLIJ132 Poniższe definicje stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena

Profil ryzyka i zwrotu klasy tytułów uczestnictwa. Niezależna ocena GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND EACCEURO (HEDGED) Metodologia i styl jest zarządzany przy użyciu podejścia zespołowego w celu konsekwentnego wypracowywania stóp zwrotu z naciskiem na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Karta informacyjna grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Speedway V z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Speedway V w pigułce: Automatyczne zakończenie okresu ubezpieczenia po 1, 2, 3 albo 4 latach

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Magdalena Szczepańska Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Niniejszy artykuł ma charakter edukacyjny, a jego celem jest przedstawienie nowego rodzaju ubezpieczeń na życie, określanych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012

PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 PROSPEKT INFORMACYJNY 2012 ING DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TOPIEL 12. INTERNET: WWW.INGIKZE.PL

Bardziej szczegółowo