Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach"

Transkrypt

1 Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

2 Tym razem rządzi strach Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach

3 Kryzys zadłużenia Beata Kielan Prezes Zarządu GO TFI S.A.

4 Świat po wojnie USA co wujek Bernanke wymyśli, aby ochronić śwait przed recesją Czy ożywienie gospodarcze w Polsce ma szansę się utrzymać 3 najlepsze inwestycje 3 najgorsze inwestycje na review

5 Najlepsze i najgorsze aktywa Stopa zwrotu II kw Inflacyjneśrodowisko oraz chłodzenie gospodarek Emerging Market to podstawowa przyczyna dysparytetu wzrostów w krajch rozwijajacych się i rozwiniętych. Problemy Greckie, Włoskie i Hiszpańskie wręcz wzmocniły rynki największych gospodarek. Stopa zwrotu lokalna waluta lipiec 2011r. Źródło: Opracowanie własne, J.P. Morgan Asset Management

6 Jak długo emerging market będzie zachowywał się gorzej niż spółki amerykańskie? Stopa zwrotu Emerging Markets vs. małe spółki USA

7 GO Barometr Obniżenie prognozy podstawowych wskaźników Źródło: Bloomberg, Consensus Forecasts INC. JP Morgan Asset Management

8 Barometr Gospodarczy Wskaźnik PMI dla światowej gospodarki 50,6 ( lipiec 2011) Globalny PMI osiąga poziomy notowane ostatniow2009r. Widać wyraźny spadek nowych zamówień oraz cen i poziomu zatrudnienia maj '11 czerwiec 11 lipiec 11 Globalne PMI 53,0 52,3 50,6 Nowe Zamówienia 51,9 50,9 49,9 PPI 66,7 60,8 57,7 Zatrudnienie 53,6 53,4 51,6 Źródło: JP Morgan Chase

9 Ogólna Sytuacja w USA efekty poluzowania poliytyki monetarnej więcej szkody niż pożytku CPI zmiana % r/r 3,63% lipiec 11 Agregaty pieniężne M1 oraz M2 zmiana % r/r zaczęły rosnąć Od przełomu marca i kwietnia widać rosnącą stopę bezrobocia Stopa bezrobocia w ujęciu miesięcznym 9,1 % lipiec 11 Dopóki gospodarka nie wygeneruje odpowiedniej lliczby miejsc pracy i wzrostu konsumpcji mamy pewność luzowania polityki pieniężnej, i W długim terminie może to być dobre tylko dla USA,, chociaż też niekoniecznie

10 Spadająca dynamika produkcji przemysłowej to efekt eksportu inflacji - Produkcja przemysłowa od początku 2010 roku notuje dodatnią, ale mocno spadającą dynamikę wzrostu, - Spadek dynamiki konsumpcji spowodowany wzrostem cen, jak również zaburzeniami dostaw z Japonii, na kórym zyskują wyłącznie spółki amerykańskie, ale nie konsumenci Produkcja przemysłowa w USA (zmiana % r/r) 3,7% lipiec 11 Sprzedaż detaliczna USA ( z samochodami) r/r

11 Obniżenie ratingu USA - przyczyny Deficit budżetowy strefa Euro 4,60% USA 11%

12 Obniżenie ratingu USA przyczyny, zadłużenie/pkb Government debt (% GDP, EUROSTAT) Zwiększenie limitu zadłużenia USA bez zwiększenia wpływów budżetowych, generuje groźbę recesji i osłabienie możliwości obsługi tego zadłużenia Zadłużenie (% PKB, MFW)

13 Skutki obniżenia ratingu dla USA i Japonii Struktura oficjalnych rezerw walutowych wg MFW Zmiana udziału w rezerwach walutowych USD Zwiększenie kosztu pieniądza dla USA Wyrzucenie USA z części indeksów obligacyjnych i niektórych portfeli pieniężnych Zestawienie dla tej części rezerw, których struktura alokacji w poszczególne waluty jest oficjalnie rozpoznana przez MFW.

14 Koniec wojny walutowej Poprawiająca się sytuacja na rachunku bieżącym Niemiec EUR/USD Możliwe podwyższki stóp procentowych w strefie Euro Oczekiwania co do zwiększenia podaży pieniądza w USA Obniżenie US Dollar ratingu IndexUSA od 1994 r. EURO/USD są już na fali wzrostowej, U.S. Dollar Index EUR/CHF USD/JPY Źródło: finance.yahoo.com 2011 bardzo prawdopodobne ponowne osłabienie dolara, w szczególności do walut europejskich, z dużą jednak okresową zmiennością w związku z niepewnością dotyczącą finansowania deficytu oraz banków europejskich to się już stało

15 Czy widać pukanie od dołu, tak widać ale ponowna fala umocnienia CHF/EURO pojaiw się pod konie roku EUR\CHF 30 lat EUR/CHF w 30 letnim trendzie spadkowym Po osiągnięciu EUR/CHF=1 Powolna korekta do 1,2, ale w tym roku będą jeszcze zawirowania

16 Dalsze działania w kierunku zwiększenia podaży pieniądza Więcej kasy!!!!! W najbliższym czasie zmiana charakteru polityki FED nie jest przewidywana. Pomimo wzrostu inflacji oraz wzrostu podaży pieniądza, FED zrezygnował z QE3, obiecując inne działania pomocowe. spadek produkcji Japońskich przedsiębiorstw (np: Toyota), wyrównany przez amerykańskie ( Ford ), szwedzkie (Volvo) i nie ma wpływu na globalny popyt. Rynki azjatyckie mogą chwilowo uzupełnić łańcuch dostaw japońskich komponentów głównie Indie oraz Tajwan, Chiny wykazują bardzo dobre wyniki. Dalszy wzrost cen gazu, ropy oraz energii elektrycznej Już widać efekty nadpłyności w postaci wyższej inflacji, osłabienia dolara i wzrostu cen surowców. Nawet jeśli mamy chwilowe korekty Z drugiej strony wyższe stopy procentowe w krajch EM oraz oslabienie popytu mogą przełożyc się na niższą inflację w tym regionie, a względnie słabszy USD będzie prowokował do nabywania aktywów poza granicami USA oraz Szwajcarią.

17 Sytuacja w Polsce dynamika sprzedaży detalicznej wyraźnie spada, dlaczego? PKB niewyrównany sezonowo, za dany kwartał w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego* 4,4 % ( Q1 2011) Dynamika sprzedaży detalicznej* 8,2 % ( VII 2011) Źródło: bankier.pl Produkcja przemysłowa (r/r)* Wskaźnik optymizmu konsumentów* 2,2% ( VI 2011) 79,09 % ( V 2011) *Źródło: bankier.pl

18 Sytuacja w Polsce dynamika sprzedaży detalicznej wyraźnie spada, dlaczego? Sprzedaż detaliczna (zmiana % r/r)

19 Największa liczba/wartość kredytów hipotecznych zostałą udzielona po najniższym kursie CHF/PLN Rata kredytowa dla tej grupy kredytobiorców w CHF jest wyższa niż w PLN, przykład poniżej dla kredytu 200 tys. zł na 20 lat. Kurs CHF/PLN Rata Planow ana Rata kredytowa w CHF Rata pozostało w PLN do spłaty 917, ,4 916, ,8 916, Powrót do kursu opłacalności dla większości kredytobiorców jest w zasadzie niemożliwy. Oznacza to: zamrożenie na rynku nieruchomości na kilka lat (brak obrotu wynikającego ze zwiększajcych się potrzeb i brak poytu na większe mieszkania).

20 Wyniki spółek z 12 kluczowych sektorów za I kwartał 2011 r. (źródło: parkiet.com)

21 Najlepsze i najgorsze rekomendacje na 2011 rok Podsumowując, na wybór w co warto zainwestować mają wpływ następujace czynniki: I. Rosnąca podaż pieniądza w USA, wpłynie znacząco na inflację, jednak w wielu krajach obniżenie możliwości popytowych powstrzymało ten trend II. III. IV. Rosnąca zmienność na walucie i coraz bardziej realne osłabienie USD pomimo kryzysu Europejskiego, zwiększą relatywną konkurencyjność USA a obniżą rozwiniętej Europy Poziom apetytu na ryzyko, ekstremalnie niski, większe prawdopobieństwo przeniesienia części środków do krajów emerging market Odstąpienie od podwyższania stóp procentowych w strefie Euro V. Schładzanie gospodarek Emerging Market nie ma już tak negatywnego wydźwięku

22 W związku z tym rośnie apetyt na inne formy inwestycji I. Nie lubimy obligacji skarbowych szczególnie europejskich, główny powód, ekstremalnie wielka podaż ze wszystkich europejskich krajów, czyli globalny efekt wypychania Chiński popyt może być nie wystarczający; II. W tym środowisku, OBLIGACJE KORPORACYJNE dzięki tym czynnikom wydają się nadal tanie. Tutaj podaż też będzie dość duża ale malejąca ze względu na powolne zwiększanie akcji kredytowej. Wykres: Stopa zwrotu obligacji rządowych od początku roku do Wykres: Stopa zwrotu obligacji korporacyjnych od początku roku do Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z CITI CORP

23 Wyceny - akcje Szacowane P/E na tle średniej 5letniej Szacowane P/E w zestawieniu ze średnią 5-letnią P/E wyceny stają się coraz bardziej niedoszacowane, ze względu na poprawiające się dane o zyskach spółek, niższe ceny, można znaleźć prawdziwe perełki Region gru 10 Średnie P/E z 5 lat Odchylenie od średniej sty 11 Średnie P/E z 5 lat Odchylenie od średniej lip 11 Średnie P/E z 5 lat Odchyleni e od średniej sie 11 Średnie P/E z 5 lat Odchylenie od średniej USA 12,6 13,3-5,1% 13,4 13,9-3,5% 13,3 13,8-4,6% 12,3 13,7-10,3% Europa 13,3 13,9-4,3% 13,4 13,9-4,2% 11,2 11,6-3,8% 10,3 11,4-9,9% Wielka Brytania 11,2 11,7-4,5% 10,2 11,1-8,1% 10,3 11-6,6% 9,9 10,8-8,6% Japonia 13,8 17,6-21,7% 13,9 17,5-20,6% 13,9 17,4-20,3% 13, ,1% Hong Kong 16,6 16 3,7% 17,2 16 6,9% ,5% 14,4 16,0-10,3% Brazylia 11,6 9,9 17,3% 10,4 9,9 5,7% 10 9,9 1,1% 9,0 10,1-10,1% Chiny 11,9 13,7-13,2% 11,6 13,7-15,1% 11 13,6-19,6% 10,3 13,5-23,6% Indie 16,3 16,3 0,0% 15,3 16,3-6,2% 14,6 16,3-10,5% 14,3 16,1-11,6% Rosja 6,6 8,7-24,3% 6,8 8,6-20,2% 6,6 8,5-22,0% ,5% Źródło: Thomson Datastream, MSCI, J.P. Morgan Asset Management

24 Wyceny- akcje Dywidend yield lipiec 2010 DY w wielu krajach jest wyższy lub poównywalny z rentownością obligacji 10letnich co zwiększa atrakcyjność inwestycji w akcje. Stopa dywidendy lipiec 2011 Bieżąca średnia 5-lat Cash Rate* USA 2 2,1 0,26 Europa 3,9 3,5 1,6 Japonia 1,9 1,7 0,34 Wielka Brytania 3,3 3,8 0,83 Hong Kong 2,7 2,9 0,27 Brazylia 3,3 3,0 12,42 Chiny 2,5 2,1 6 Indie 1,3 1,1 9,41 Rosja 1,9 1,7 4,82 Rentowność obligacji na Źródło: Thomson Datastream, MSCI, Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management

25 Alokacja i stock picking jako jeden z najeważniejszych czynników Zwiększona płynność będzie owocować zwiększonym popytem na akcje, jednak wyboru warto dokonywać selektywnie. I. Nie lubimy akcji dużych spółek szczególnie europejskich, w tym całego sektora bankowego ryzyko związane z tym sektorem nie spadło, w Europie banki znowu mogą wykazywać problemy, a w USA wiele według nowych kryteriów stało się niepłynnych. Spółki te są bardziej skorelowane z GDP. II. III. Lubimy small cap ( USA) które to rynki wykazują znaczy potencjał wzrostu w związku z implementacją technologii, większą elastycznością Rynki Emerging Market będą beneficjentem słąbego dolara i niskich stóp procentowych w Szwajcarii w tej chwili zrealizowały się wszystkie ryzyka, dla krajów rozwiniętych i Emerging Marketsd mogą być beneficjentem tej sytuacji

26 Rynki kapitałowe Poziomy techniczne, Index S&P 500 ishares MSCI Emerging Markets Index Rynki dotarły do ważnych poziomów technicznych, jednak w tym roku jeszcze będzie trzęsienie ziemi

27 Rynki kapitałowe Poziomy techniczne, VOLATILITY S&P 500 za ostatnie 5 lat VOLATILITY S&P 500 od początku roku

28 USD/PLN, WIG 20 Czynniki Rynkowe WIG20 oraz USD/PLN na przestrzeni ostatnich 5 lat Pomiędzy Wig20 a PLN istnieje dodatnia korelacja mocny złoty oznacza większą chęc na na inwestycje w Polsce. W cyklu podwyżek stóp procentoiwych należy oczekiwać umocnienia złotego i napływu kapitału na rynek akcji, pomimo zmian w II-gim filarze. Niestety wysoka inflacja nie sprzyja kursowi i prawdopobnie zloty będzie osłabiał się głównie do EURO, WIG 20 CHF/PLN USD/PLN

29 Wybrane indeksy GPW Zachowanie wybranych indeksów warszawskiej giełdy za ostatnie 5 lat I. Wig 20 wykazuje się coraz większą zmiennością II. Energetyka duże zagrożenie ze strony podaży prywatyzacyjnej ale jest to sektor, kóry jest i będzie beneficjentem sytuacji globalnej, najbliższe 6 miesięcy należą do sektora energetycznego, kóry wykazuje coraz lepsze wyniki WIG Energetyka WIG Banki WIG WIG 20 WIG Paliwa

30 Wyceny- Surowce Podobnie jak akcje zwiększona płynność oznacza wyższy popyt. I. Złoto i srebro jako główny czynnik zabezpieczenia przed inflacją. II. Żywność i energia

31 Podsumowanie aktywa GO FUND FIZ AKCJE (przeważone) Niedoważone Neutralne Przeważone USA małe spółki Hong Kong Emerging Markets Ogólna Sytuacja Rekomendacje OBLIGACJE (neutralne duration) Niedoważone Neutralne Przeważone Wielka Brytania, USA - skarbowe Japonia - skarbowe Emerging Markets wycena na średniej High yield silna rekomendacja SUROWCE Niedoważone Miedź Neutralne Paliwa Przeważone Złoto, Paliwa, Gaz

32 Dziękujemy za uwagę GoTFI S.A. ul. Stawki 2 (Budynek Intraco) Warszawa Tel Fax

33 Nowe emisje GOTFI Obligacje rządowe Obligacje korporacyjne Wierzytelności Portfel 50/25 /25 obligacje rządowe/obligacje korporacyjne/wierzyteln osci Zysk 5% 7% 25% 18% Ryzyko 3,0% 4,50% 10% 4% Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

34 subgo Fund Wierzytelności Rodzaj Funduszu Czas trwania Funduszu Cena emisyjna 1 Certyfikatu serii I FIZ niepubliczny Fundusz utworzony na czas nieokreślony, pierwsze umorzenie r., kolejne ostatni dzień roboczy każdego kolejnego półrocza, fundusz będzie wypłacał dywidendę 1,60 PLN Min. wpłata Opłaty Stopa Zwrotu certyfikatów inwestycyjnych Koszty wydania Certyfikatów do 5 %, wartości wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych, (dla wpłat powyżej negocjowane). Prowizja za zarządzanie do 2 % w skali roku, brak opłat za umorzenie 56% na dzień r. ( od r.) Subskrypcja certyfikatów serii F r r. Wpłaty r r. - aby być pewnym skuteczności zapisu prosimy o wpłaty do r.

35 subgo Obligacje1 Rodzaj Funduszu Czas trwania Funduszu Cena emisyjna 1 Certyfikatu serii K Min. zapis Wykup Certyfikatów Opłaty Przewidywana stopa zwrotu Terminy, wpłaty Polityka Inwestycyjna FIZ niepubliczny Fundusz utworzony na czas nieokreślony, najbliższe umorzenie r., kolejne ostatni dzień roboczy każdego półrocza 1,18 PLN certyfikatów inwestycyjnych Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w okresach półrocznych, w terminie T+2 od daty wyceny Koszty wydania Certyfikatów do 2%, wartości wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych (dla wpłat powyżej negocjowane). Prowizja za zarządzanie do 0,5 % w skali roku, brak opłat za umorzenie Od 8%-12% w skali roku w następnym okresie, dotychczasowa 17% (wycena na r.) r r. - aby być pewnym skuteczności zapisu prosimy o wpłaty do Fundusz zakłada docelowo co najmniej 99% alokację w dłużne zabezpieczone papiery wartościowe a do 1% będzie lokowane w skarbowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w celu zapewnienia odpowiedniej płynności w depozyty bankowe.

36 subgo Micro Rodzaj Funduszu Czas trwania Funduszu Cena emisyjna 1 Certyfikatu serii K Min. zapis Wykup Certyfikatów Opłaty Terminy, wpłaty Polityka Inwestycyjna FIZ niepubliczny Fundusz utworzony na czas nieokreślony 1,44 PLN certyfikatów inwestycyjnych Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w okresach półrocznych, Koszty wydania Certyfikatów do 5 %, wartości wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych (dla wpłat powyżej negocjowane). Brak opłaty za zarządzanie, brak opłat za umorzenie r r., aby być pewnym skuteczności zapisu prosimy o wpłaty do Fundusz zakłada inwestowanie od 0% do 100% Aktywów subgo Micro w udziały lub akcje i prawa do akcji spółek niepublicznych, zamierzających wprowadzić swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu, na rynku NewConnect lub spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect.

37 Strategia Inwestycyjna subgo Obligacje1 Docelowy Przedmiot inwestycji: zabezpieczone dłużne korporacyjne papiery wartościowe Przedmiotem inwestycji są dłużne papiery wartościowe zabezpieczone w następujący sposób: ( do 99% wartości aktywów) hipoteka na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, zastaw lub zastaw rejestrowy, zabezpieczenie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych, cesja wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych, przewłaszczenie na zabezpieczenie praw majątkowych, w przypadku gdy prawa majątkowe będące przedmiotem przewłaszczenia stanowią jedną z dopuszczalnych kategorii lokat Subfunduszu, a w wyniku przewłaszczenia Subfundusz będzie spełniać limity inwestycyjne uwzględniające przedmiot przewłaszczenia. gwarancja lub poręczenie osoby trzeciej w tym gwarancje i poręczenia bankowe lub z funduszy doręczeniowych. Łączna wartość zabezpieczeń musi wynosić co najmniej 100% wartości emisji dłużnych papierów wartościowych. Pozostałe aktywa będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego a także w celu zapewnienia odpowiedniej płynności w depozyty bankowe od 1%.

38 subgo OBLIGACJE 1 Kryteria doboru emitentów Stosujemy sprawdzony system scoringowy: Spółki których obligacje znajdują się w portfelu muszą charakteryzować się następującymi kryteriami: wypracowywanie zysków wysoka marża na sprzedaży oraz wysokie ROE stabilny cashflow Stosowane są tak zwane covenanse to znaczy określone wskaźniki np: maksymalny poziom długu/ebidta Wartość zabezpieczenia w chwili emisji musi przewyższać wartość emisji obligacji o co najmniej 100%

39 subgo OBLIGACJE 1 Benchmark i Stopy zwrotu Funduszy Obligacyjnych

40 subgo Fund Portfeli Wierzytelności pierwszy taki fundusz w Polsce! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

41 Zarabiać na długach? Zarabiać na długach? To możliwe i od dawna robią to inni spółki windykacyjne, banki, kancelarie prawne itp. Teraz rynek wierzytelności dostępny jest również dla Klientów Indywidualnych! Dlaczego warto?

42 Rynek wierzytelności Rynek wierzytelności w Polsce jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków finansowych. Nieregulowane długi Polaków wynoszą blisko 89 MLD PLN. (na dzień 31 marca 2010) W ostatnich latach odnotowaliśmy ogromny wzrost wierzytelności bankowych i telekomunikacyjnych o niskiej wartości jednostkowej. Średnia wartość zadłużenia przeciętnego Polaka wynosi ok złotych. Zazwyczaj długi wynikają z tytułu nieuregulowanych kredytów konsumenckich, zaległych rat oraz niezapłaconych rachunków za telefon komórkowy, telewizję lub internet (dane z raportu "Windykacja 2009" grupy Kruk). Niska wartość jednostkowa długów ma bezpośredni wpływ na skuteczność ich odzyskiwania zdecydowanie łatwiej i szybciej spłacane są małe zobowiązania. W 2010 roku liczba dłużników notowanych w KRD przekroczyła milion.

43 Rynek wierzytelności Zmiana nieregularnego zadłużenia banków w ciągu roku Przedsiębiorstwa Osoby Fizyczne

44 Rynek wierzytelności Czynniki sprzyjające dalszej koniunkturze rynku to między innymi: niskie ceny przy zakupie całych pakietów wierzytelności wprowadzone w 2010 roku ułatwienia prawne umożliwiające szybkie odzyskiwanie należności (e-sąd, KRD) optymistyczne dane historyczne - dotychczasowy zwrot z inwestycji w tym segmencie rynku przynosił zwroty znacznie ponad 20% rocznie Oczekiwana stopa zwrotu z subgo Fund Portfeli Wierzytelności to min. 20% rocznie w okresie 36 miesięcy. Możliwa wypłata dywidendy

45 Rynek wierzytelności Główne obszary ryzyka inwestycyjnego mającego wpływ na rynek wierzytelności masowych to m.in. ryzyko: związane z osłabieniem koniunktury branżowej i makroekonomicznej obniżenia wysokości odsetek ustawowych polityki podatkowej wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży wierzytelności niewypłacalności znaczącego dłużnika związane z przyjęciem niewłaściwej strategii związane z opóźnieniami w odzyskiwaniu wierzytelności subgo Fund Wierzytelności

46 Charakterystyka Funduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu subgo Fund Portfeli Wierzytelności jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości akcji celowych spółek komandytowoakcyjnych, powołanych do nabywania i obsługi portfeli wierzytelności masowych tj. telekomunikacyjnych, bankowych, utilities o niskiej wartości jednostkowej. Spółki dysponować będą aktywami pozyskanymi w ramach kapitału akcyjnego uzyskanego w drodze objęcia akcji spółek komandytowo-akcyjnych przez jedynego akcjonariusza subgo Fund Portfeli Wierzytelności. Spółki komandytowo-akcyjne są platformą do nabywania i obsługi portfeli wierzytelności. Spółki dysponować będą aktywami pozyskanymi w ramach kapitału akcyjnego uzyskanego w drodze objęcia akcji spółek komandytowo-akcyjnych przez jedynego akcjonariusza fundusz.

47 Dotychczasowe wyniki Przykładowe portfele nabyte przez fundusz Wierzyciel Portfel 1 Portfel 2 Portfel 3 Portfel 3 Sektor Detal Detal Detal Detal Wartość nominalna portfela Cena zakupu 4,6 mln PLN 2 mln PLN 1 mln PLN 5 mln PLN od 15% do 25%

48 Oczekiwane Stopy zwrotu Oczekiwana stopa zwrotu z subgo Fund Wierzytelności - przy założeniu dotychczasowej skuteczności serwisantów Partnera Zarządzającego: Oczekiwana stopa zwrotu z aktualnych inwestycji to 40% w skali roku przed odjęciem kosztów i około 35% w skali roku po odjęciu kosztów - przy założeniu dotychczasowej skuteczności serwisantów Partnera Zarządzającego: wartość portfela wierzytelności* suma odzysków wartość inwestycji stopa zwrotu roczna Inwestycja I rok w PLN II rok w PLN , , , , , ,40 112,70% 27,82% *Wycena portfela odbywa się metodą DCF dla portfeli wierzytelności, przy założeniu kosztu kapitału =20%.

49 Korzyści dla Inwestora Pierwszy i jedyny w Polsce fundusz dający osobom fizycznym dostęp do inwestycji na rynku windykacji długów masowych. To segment wierzytelności najlepiej spłacalnych - zwłaszcza gdy średnia wartość długu jest niska. Stabilna i długoterminowa inwestycja (optymalnie okres ok. 3 lat) długi gospodarstw domowych zawsze były i będą, a hossa na tym rynku trwa. Skuteczna strategia windykacji wierzytelności przez profesjonalnego serwisanta oraz nowe regulacje prawne ułatwiające szybki odzysk długów dają Funduszowi możliwość osiągania ponad przeciętnych zwrotów powyżej 20% w skali roku. Produkt pozbawiony zmienności rynkowej fundusz ma niską korelację z rynkiem kapitałowym. Doskonałe narzędzie do dywersyfikacji ryzyka część środków ulokowanych w tym unikalnym i stabilnym Funduszu pozwoli na optymalizację portfela Inwestora.

50 Co już zrobiliśmy i dlaczego warto zainwestować teraz Certyfikat jeszcze sprzedawany bez wyceny wierzytelności po 1,15 zł następna emisja będzie droższa, bo zostaną wycenione nabyte portfele Fundusz nabywa portfele telekomunikacyjne Oczekiwane IRR z już nabytych portfeli 25%- 35% w skali roku.

51 Profil Inwestora Fundusz stworzony jest z myślą o Inwestorach indywidualnych, jak i korporacyjnych, Klientach poszukujących: stabilnej i długoterminowej inwestycji (optymalnie okres ok. 2-3 lat) sposobu na zmniejszenie zmienności portfela fundusz nie jest skorelowany z rynkiem kapitałowym, dzięki czemu jest odporny na zmienności rynkowe optymalnej oferty dla dywersyfikacji ryzyka portfela nowatorskich produktów finansowych o alternatywnej polityce inwestycyjnej

52 subgo Micro Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

53 subgo Micro Subfundusz subgo Micro to najnowsza oferta GO TFI S.A Przedmiotem inwestycji subgo Micro będą: Celem inwestycjncym subgomicro jest wzrost wartości w wyniku wzrostu lokat subgo Micro, jako subfundusz elastycznego inwestowania, będzie docelowo alokował od 0% do 100% aktywów w udziały lub akcje i prawa do akcji spółek niepublicznych, zamierzających wprowadzić swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu, na rynku NewConnect lub spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect. Subfundusz subgo Micro zamierza osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż indeks NCINDEX. Polityka alokacyjna będzie zmierzała do uzyskania stopy zwrotu powyżej zera. W tym celu w krótkich okresach czasu sufundusz subgo Micro będzie utrzymywał niską alokację w akcje lub udziały w spółkach z o.o. inwestując w Instrumenty Rynku Pieniężnego

54 Dlaczego New Connect? Indeks rynku NewConncet za ostatni rok Uzyskiwane na najmniejszych spółkach stopy zwrotu są w dłuższym terminie wyższe niż na spółkach bardziej rozwiniętych Dodanie nowego typu aktywa zwiększa potencjał wzrostowy NCINDEX WIG stopa zwrotu NCINDEX 24,0% WIG20 8,7% WIG 20 WIG 13,8% Źródło: obliczenia własne, money.pl

55 Dlaczego New Connect? Polska przoduje w liczbie debiutów, lecz większość z nich to niewielkie emisje na New Connect. Od 2008 roku, zarysował się trend, w którym spółki wolą dokonać wyceny na ASO a następnie przejść na rynek główny, na którym poza ofertami prywatyzacyjnymi podaż jest mała. Liczba debiutów *bez spółek, które przeszły z rynku NC Źródło: Liczba i wartość IPO na giełdach europejskich (łącznie rynki alternatywne i regulowane) Europejski rynek IPO w 2010r. Europejski rynek IPO w 2010r. Giełda Liczba Wartość Liczba Wartość (mln Giełda debiutów (mln EUR) debiutów EUR) Grupa LSE GPW GPW NYSE Euronext Luksemburg Grupa LSE NYSE Euronext Luksemburg OMX Nasdaq OMX Deutsche Boerse Borsa Italiana Oslo Bors Deutsche Boerse 5 53 BME SIX Swiss 4 - SIX Swiss BME 3 19 Wiener Borse 1 38 Oslo Bors 2 91 Athens SE - - Athens SE 1 10 Źródło:

56 Dlaczego New Connect? Dyskonto w emisjach niepublicznych jest wyższe, niż w ofercie publicznej, a tym samym wyższe są uzyskiwane stopy zwrotu. Stopy zwrotu z debiutów na GPW w 2010r. Stopy zwrotu z debiutów na New Connect w 2010r. stopa Spółka zwrotu w dniu debiutu 1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH* 25,6% 2 Ferro 18,6% 3 INTERBUD-LUBLIN 15,3% 4 PZU 15,2% 5 Harper Hygenics 14,6% 6 Eko Holding 14,6% 7 Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW 7,3% 8 MILKILAND N.V. 6,9% 9 POLMED 6,3% 10 Berling 4,3% 11 OPTeam 3,9% 12 ZUE 1,3% 13 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP 0,9% 14 ROBYG 0,5% 15 ABC Data 0,4% Źródło: oraz obliczenia własne stopa Spółka zwrotu w dniu debiutu 1 OPONIX 208,6% 2 DEPEND 127,7% 3 POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY 117,1% 4 IPO 109,1% 5 ALKAL 108,2% 6 CSY 108,0% 7 11 BIT STUDIOS 105,7% 8 STANUSCH TECHNOLOGIES 99,8% 9 BIO INVENTIONS 98,0% 10 PROMET 80,0% 11 AZTEC INTERNATIONAL 80,0% 12 SZAR 80,0% 13 ASSETUS 73,9% 14 ANALIZY ONLINE 73,5% 15 REMEDIS 73,3%

57 subgo Micro - zarabiaj na NewConnect! Dyskonto w emisjach niepublicznych jest wyższe, niż w ofercie publicznej, a tym samym wyższe są uzyskiwane stopy zwrotu. Stopy zwrotu z debiutów na GPW w 2011r.* Stopy zwrotu z debiutów na NewConnect w 2011r. l.p Spółka stopa zwrotu w dniu debiutu l.p Spółka stopa zwrotu w dniu debiutu 1 Izostal 28,55% 2 Megaron 14,17% 3 Avia Solutions Group AB 6,06% 4 IDEA TFI 5,00% 5 E-Star Alternative Energy Service 4,82% 6 Open Finance 2,28% 7 Inpro 1,52% 8 BSC Drukarnia Opakowań -0,63% * Bez debiutów spółek przechodzących z NewConnect 1 Runicom 97,5% 2 Direct eservices 91,5% 3 Fabryka Formy 85,0% 4 Nemex 84,2% 5 Balticon 80,0% 6 Bioerg 75,0% 7 icom Vision Holding 66,1% 8 Dom Lekarski 56,5% Źródło: oraz obliczenia własne

58 subgo Micro Kryteria doboru lokat: Top down spółki z najbardziej obiecujących sektorów, np: energia odnawialna, utylizacja śmieci Spółki o przychodach powyżej 10 milionów złotych Doświadczona kadra zarządzająca

59 Korzyści dla Inwestora Średnioterminowa inwestycja (optymalnie okres ok. 2-3 lat), najkrócej 1 rok. Dywersyfikacja na trudnym lecz potencjalnie najbardziej dochodowym rynku nabywanie tych certyfikatów daje możliwości dobrego i skutecznego monitotorowania i ogrniczania ryzyka, fundusz to obowiązkowo co najmniej inwestycji.

60 Dlaczego z GoTFI S.A.? Beata Kielan Licencjonowany doradca inwestycyjny, licencja numer 31 Pełniła funkcję Członka Zarządu w Nordea PTE Sprawowała funkcję Wiceprezesa Skarbiec TFI, zarządzając 14-toma rodzajami funduszy, między innymi pierwszymi w Polsce produktami strukturyzowanymi, zakładała Skarbiec TFI S.A. Doradca w departamencie inwestycji kapitałowych w BRE odpowiedzialna za projekty prywatyzacyjne, nowe inwestycje i restrukturyzację portfela Doradca w CDM Pekao SA Tomasz Kołodziejak Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowy tytuł CIIA (Certified International Investment Analyst) Zarządzał funduszem emerytalnym w Nordea PTE Zarządzał funduszami INVESCO TFI SA Zbigniew Bakota Pełni funkcję Wiceprezesa GO TFI odpowiedzialnego za sprzedaż Pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Banku BPH Zarządzał sprzedażą w Biurze Maklerskim BPH Jako Menedżer w Ernst & Young Business Advisoryodpowiadał za projekty strategii instytucji finansowych oraz rozwój kanałów dystrybucji

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

LTRO i co dalej? Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

LTRO i co dalej? Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. LTRO i co dalej? Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów LTRO i co dalej Poprawa we wskaźnikach czy trwała? Europa dwóch prędkości recesja kontrolowana Emerging market nadzieja inwestorów review

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Debiut NewConnect 29.04.2011 Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Debiut NewConnect 29.04.2011 Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Debiut NewConnect 29.04.2011 Autoryzowany Doradca Kancelaria CSW Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Grupa GO United Grupa finansowych spółek usługowych w tym spółki celowe funduszy Spółka

Bardziej szczegółowo

Czy strategia Kontrarialna ma sens? Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Czy strategia Kontrarialna ma sens? Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Czy strategia Kontrarialna ma sens? Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Szczyt szczytów Strategia Kontrarialna polega na nabywaniu aktywów, bedących aktualnie w silnej bessie (w przeciwieństwie

Bardziej szczegółowo

subgo Obligacje 1 GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Czerwiec 2016 r.

subgo Obligacje 1 GO FUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Czerwiec 2016 r. subgo Obligacje 1 ryzyko stopy procentowej i płynności bankowymi na 30. 06. 2016 Zabezpieczenie obligacji R o d z a j U d z iał% H ipo t e k i 96% Zas taw R e j e s t r o w y na w ie r z y te ln o ś ci

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Nowe Produkty subgo Fund Wierzytelności pierwszy taki fundusz w Polsce! subgo Fund Obligacje 1 Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Nowe Produkty subgo Fund Wierzytelności pierwszy taki fundusz w Polsce! subgo Fund Obligacje 1 Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Nowe Produkty subgo Fund Wierzytelności pierwszy taki fundusz w Polsce! subgo Fund Obligacje 1 Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Omówienie ogólnej sytuacji i prognoz na 2010 rok Beata

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Z Nowym rokiem Nowym Krokiem! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Z Nowym rokiem Nowym Krokiem! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Z Nowym rokiem Nowym Krokiem! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów 2013 Rok Wodnego Węża Do 10 marca 2013 króluje WODNYSMOKod 10 marca 2013 prezydencję będzie pełnił WODNY WĄŻ. Czego spodziewać

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P 500 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Lyxor Asset Management Jedna z największych na świecie i druga w Europie instytucja zarządzająca funduszami typu ETF. Należy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 R. DO 31 GRUDNIA 2013 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7 X 10 XI 2016 r. Cena emisyjna: 1064,82 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym

Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Udział funduszy inwestycyjnych w oszczędnościach gospodarstw domowych w latach 2006-2016 oraz perspektywy rozwoju funduszy w III filarze emerytalnym Tomasz Orlik, czerwiec 2016 Page 1 I For broker/dealer

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U

S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N. EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U S E C U S P R E M I U M S E L E C T I O N II EUROPA FUND InReturn A B S O L U T N A S T O P A Z W R O T U 27.12.2010 31.03.2011 30.09.2011 30.12.2011 25.06.2012 31.07.2012 28.09.2012 30.11.2012 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011

Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 Oferta GPW dla samorządów. Emisja akcji i obligacji. Maj 2011 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) 1Q 2011: 10 debiutów na Głównym Rynku, w tym 2 spółki zagraniczne i 3 przeniesienia

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w 3Q16 Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 października 2016 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A. przez grupę

Bardziej szczegółowo

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor:

Efektywna Inwestycja. Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety. dystrybutor: Efektywna Inwestycja Ciesz się zyskiem gdy łzy zalewają giełdowe parkiety dystrybutor: Charakterystyka Produktu Produkt oparty o: JPMorgan Efficiente (EUR Hedged) Index Okres inwestycji: 4 lata Gwarancja

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych

Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych Nowości w ofercie produktów inwestycyjnych i depozytowych 1 Wyniki pierwszego kwartału Produkty oszczędnościowe i inwestycyjne Suma sald depozytowych i nabyć netto produktów inwestycyjnych wzrosła o 700

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad

KBC Globalny Ochrony 90 Listopad KBC Globalny Ochrony 90 Listopad Pierwszy i jedyny subfundusz Inwestycyjny Otwarty z wbudowanym mechanizmem ochrony kapitału (CPPI) w Polsce. Zarabiaj, kiedy można, Minimalizuj straty kiedy trzeba. Zmienność

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo