Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach"

Transkrypt

1 Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

2 Tym razem rządzi strach Indeks JP MORGAN obrazujący poziom apetytu na ryzyko inwestorów obecnie na globalnych minimach

3 Kryzys zadłużenia Beata Kielan Prezes Zarządu GO TFI S.A.

4 Świat po wojnie USA co wujek Bernanke wymyśli, aby ochronić śwait przed recesją Czy ożywienie gospodarcze w Polsce ma szansę się utrzymać 3 najlepsze inwestycje 3 najgorsze inwestycje na review

5 Najlepsze i najgorsze aktywa Stopa zwrotu II kw Inflacyjneśrodowisko oraz chłodzenie gospodarek Emerging Market to podstawowa przyczyna dysparytetu wzrostów w krajch rozwijajacych się i rozwiniętych. Problemy Greckie, Włoskie i Hiszpańskie wręcz wzmocniły rynki największych gospodarek. Stopa zwrotu lokalna waluta lipiec 2011r. Źródło: Opracowanie własne, J.P. Morgan Asset Management

6 Jak długo emerging market będzie zachowywał się gorzej niż spółki amerykańskie? Stopa zwrotu Emerging Markets vs. małe spółki USA

7 GO Barometr Obniżenie prognozy podstawowych wskaźników Źródło: Bloomberg, Consensus Forecasts INC. JP Morgan Asset Management

8 Barometr Gospodarczy Wskaźnik PMI dla światowej gospodarki 50,6 ( lipiec 2011) Globalny PMI osiąga poziomy notowane ostatniow2009r. Widać wyraźny spadek nowych zamówień oraz cen i poziomu zatrudnienia maj '11 czerwiec 11 lipiec 11 Globalne PMI 53,0 52,3 50,6 Nowe Zamówienia 51,9 50,9 49,9 PPI 66,7 60,8 57,7 Zatrudnienie 53,6 53,4 51,6 Źródło: JP Morgan Chase

9 Ogólna Sytuacja w USA efekty poluzowania poliytyki monetarnej więcej szkody niż pożytku CPI zmiana % r/r 3,63% lipiec 11 Agregaty pieniężne M1 oraz M2 zmiana % r/r zaczęły rosnąć Od przełomu marca i kwietnia widać rosnącą stopę bezrobocia Stopa bezrobocia w ujęciu miesięcznym 9,1 % lipiec 11 Dopóki gospodarka nie wygeneruje odpowiedniej lliczby miejsc pracy i wzrostu konsumpcji mamy pewność luzowania polityki pieniężnej, i W długim terminie może to być dobre tylko dla USA,, chociaż też niekoniecznie

10 Spadająca dynamika produkcji przemysłowej to efekt eksportu inflacji - Produkcja przemysłowa od początku 2010 roku notuje dodatnią, ale mocno spadającą dynamikę wzrostu, - Spadek dynamiki konsumpcji spowodowany wzrostem cen, jak również zaburzeniami dostaw z Japonii, na kórym zyskują wyłącznie spółki amerykańskie, ale nie konsumenci Produkcja przemysłowa w USA (zmiana % r/r) 3,7% lipiec 11 Sprzedaż detaliczna USA ( z samochodami) r/r

11 Obniżenie ratingu USA - przyczyny Deficit budżetowy strefa Euro 4,60% USA 11%

12 Obniżenie ratingu USA przyczyny, zadłużenie/pkb Government debt (% GDP, EUROSTAT) Zwiększenie limitu zadłużenia USA bez zwiększenia wpływów budżetowych, generuje groźbę recesji i osłabienie możliwości obsługi tego zadłużenia Zadłużenie (% PKB, MFW)

13 Skutki obniżenia ratingu dla USA i Japonii Struktura oficjalnych rezerw walutowych wg MFW Zmiana udziału w rezerwach walutowych USD Zwiększenie kosztu pieniądza dla USA Wyrzucenie USA z części indeksów obligacyjnych i niektórych portfeli pieniężnych Zestawienie dla tej części rezerw, których struktura alokacji w poszczególne waluty jest oficjalnie rozpoznana przez MFW.

14 Koniec wojny walutowej Poprawiająca się sytuacja na rachunku bieżącym Niemiec EUR/USD Możliwe podwyższki stóp procentowych w strefie Euro Oczekiwania co do zwiększenia podaży pieniądza w USA Obniżenie US Dollar ratingu IndexUSA od 1994 r. EURO/USD są już na fali wzrostowej, U.S. Dollar Index EUR/CHF USD/JPY Źródło: finance.yahoo.com 2011 bardzo prawdopodobne ponowne osłabienie dolara, w szczególności do walut europejskich, z dużą jednak okresową zmiennością w związku z niepewnością dotyczącą finansowania deficytu oraz banków europejskich to się już stało

15 Czy widać pukanie od dołu, tak widać ale ponowna fala umocnienia CHF/EURO pojaiw się pod konie roku EUR\CHF 30 lat EUR/CHF w 30 letnim trendzie spadkowym Po osiągnięciu EUR/CHF=1 Powolna korekta do 1,2, ale w tym roku będą jeszcze zawirowania

16 Dalsze działania w kierunku zwiększenia podaży pieniądza Więcej kasy!!!!! W najbliższym czasie zmiana charakteru polityki FED nie jest przewidywana. Pomimo wzrostu inflacji oraz wzrostu podaży pieniądza, FED zrezygnował z QE3, obiecując inne działania pomocowe. spadek produkcji Japońskich przedsiębiorstw (np: Toyota), wyrównany przez amerykańskie ( Ford ), szwedzkie (Volvo) i nie ma wpływu na globalny popyt. Rynki azjatyckie mogą chwilowo uzupełnić łańcuch dostaw japońskich komponentów głównie Indie oraz Tajwan, Chiny wykazują bardzo dobre wyniki. Dalszy wzrost cen gazu, ropy oraz energii elektrycznej Już widać efekty nadpłyności w postaci wyższej inflacji, osłabienia dolara i wzrostu cen surowców. Nawet jeśli mamy chwilowe korekty Z drugiej strony wyższe stopy procentowe w krajch EM oraz oslabienie popytu mogą przełożyc się na niższą inflację w tym regionie, a względnie słabszy USD będzie prowokował do nabywania aktywów poza granicami USA oraz Szwajcarią.

17 Sytuacja w Polsce dynamika sprzedaży detalicznej wyraźnie spada, dlaczego? PKB niewyrównany sezonowo, za dany kwartał w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego* 4,4 % ( Q1 2011) Dynamika sprzedaży detalicznej* 8,2 % ( VII 2011) Źródło: bankier.pl Produkcja przemysłowa (r/r)* Wskaźnik optymizmu konsumentów* 2,2% ( VI 2011) 79,09 % ( V 2011) *Źródło: bankier.pl

18 Sytuacja w Polsce dynamika sprzedaży detalicznej wyraźnie spada, dlaczego? Sprzedaż detaliczna (zmiana % r/r)

19 Największa liczba/wartość kredytów hipotecznych zostałą udzielona po najniższym kursie CHF/PLN Rata kredytowa dla tej grupy kredytobiorców w CHF jest wyższa niż w PLN, przykład poniżej dla kredytu 200 tys. zł na 20 lat. Kurs CHF/PLN Rata Planow ana Rata kredytowa w CHF Rata pozostało w PLN do spłaty 917, ,4 916, ,8 916, Powrót do kursu opłacalności dla większości kredytobiorców jest w zasadzie niemożliwy. Oznacza to: zamrożenie na rynku nieruchomości na kilka lat (brak obrotu wynikającego ze zwiększajcych się potrzeb i brak poytu na większe mieszkania).

20 Wyniki spółek z 12 kluczowych sektorów za I kwartał 2011 r. (źródło: parkiet.com)

21 Najlepsze i najgorsze rekomendacje na 2011 rok Podsumowując, na wybór w co warto zainwestować mają wpływ następujace czynniki: I. Rosnąca podaż pieniądza w USA, wpłynie znacząco na inflację, jednak w wielu krajach obniżenie możliwości popytowych powstrzymało ten trend II. III. IV. Rosnąca zmienność na walucie i coraz bardziej realne osłabienie USD pomimo kryzysu Europejskiego, zwiększą relatywną konkurencyjność USA a obniżą rozwiniętej Europy Poziom apetytu na ryzyko, ekstremalnie niski, większe prawdopobieństwo przeniesienia części środków do krajów emerging market Odstąpienie od podwyższania stóp procentowych w strefie Euro V. Schładzanie gospodarek Emerging Market nie ma już tak negatywnego wydźwięku

22 W związku z tym rośnie apetyt na inne formy inwestycji I. Nie lubimy obligacji skarbowych szczególnie europejskich, główny powód, ekstremalnie wielka podaż ze wszystkich europejskich krajów, czyli globalny efekt wypychania Chiński popyt może być nie wystarczający; II. W tym środowisku, OBLIGACJE KORPORACYJNE dzięki tym czynnikom wydają się nadal tanie. Tutaj podaż też będzie dość duża ale malejąca ze względu na powolne zwiększanie akcji kredytowej. Wykres: Stopa zwrotu obligacji rządowych od początku roku do Wykres: Stopa zwrotu obligacji korporacyjnych od początku roku do Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych z CITI CORP

23 Wyceny - akcje Szacowane P/E na tle średniej 5letniej Szacowane P/E w zestawieniu ze średnią 5-letnią P/E wyceny stają się coraz bardziej niedoszacowane, ze względu na poprawiające się dane o zyskach spółek, niższe ceny, można znaleźć prawdziwe perełki Region gru 10 Średnie P/E z 5 lat Odchylenie od średniej sty 11 Średnie P/E z 5 lat Odchylenie od średniej lip 11 Średnie P/E z 5 lat Odchyleni e od średniej sie 11 Średnie P/E z 5 lat Odchylenie od średniej USA 12,6 13,3-5,1% 13,4 13,9-3,5% 13,3 13,8-4,6% 12,3 13,7-10,3% Europa 13,3 13,9-4,3% 13,4 13,9-4,2% 11,2 11,6-3,8% 10,3 11,4-9,9% Wielka Brytania 11,2 11,7-4,5% 10,2 11,1-8,1% 10,3 11-6,6% 9,9 10,8-8,6% Japonia 13,8 17,6-21,7% 13,9 17,5-20,6% 13,9 17,4-20,3% 13, ,1% Hong Kong 16,6 16 3,7% 17,2 16 6,9% ,5% 14,4 16,0-10,3% Brazylia 11,6 9,9 17,3% 10,4 9,9 5,7% 10 9,9 1,1% 9,0 10,1-10,1% Chiny 11,9 13,7-13,2% 11,6 13,7-15,1% 11 13,6-19,6% 10,3 13,5-23,6% Indie 16,3 16,3 0,0% 15,3 16,3-6,2% 14,6 16,3-10,5% 14,3 16,1-11,6% Rosja 6,6 8,7-24,3% 6,8 8,6-20,2% 6,6 8,5-22,0% ,5% Źródło: Thomson Datastream, MSCI, J.P. Morgan Asset Management

24 Wyceny- akcje Dywidend yield lipiec 2010 DY w wielu krajach jest wyższy lub poównywalny z rentownością obligacji 10letnich co zwiększa atrakcyjność inwestycji w akcje. Stopa dywidendy lipiec 2011 Bieżąca średnia 5-lat Cash Rate* USA 2 2,1 0,26 Europa 3,9 3,5 1,6 Japonia 1,9 1,7 0,34 Wielka Brytania 3,3 3,8 0,83 Hong Kong 2,7 2,9 0,27 Brazylia 3,3 3,0 12,42 Chiny 2,5 2,1 6 Indie 1,3 1,1 9,41 Rosja 1,9 1,7 4,82 Rentowność obligacji na Źródło: Thomson Datastream, MSCI, Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management

25 Alokacja i stock picking jako jeden z najeważniejszych czynników Zwiększona płynność będzie owocować zwiększonym popytem na akcje, jednak wyboru warto dokonywać selektywnie. I. Nie lubimy akcji dużych spółek szczególnie europejskich, w tym całego sektora bankowego ryzyko związane z tym sektorem nie spadło, w Europie banki znowu mogą wykazywać problemy, a w USA wiele według nowych kryteriów stało się niepłynnych. Spółki te są bardziej skorelowane z GDP. II. III. Lubimy small cap ( USA) które to rynki wykazują znaczy potencjał wzrostu w związku z implementacją technologii, większą elastycznością Rynki Emerging Market będą beneficjentem słąbego dolara i niskich stóp procentowych w Szwajcarii w tej chwili zrealizowały się wszystkie ryzyka, dla krajów rozwiniętych i Emerging Marketsd mogą być beneficjentem tej sytuacji

26 Rynki kapitałowe Poziomy techniczne, Index S&P 500 ishares MSCI Emerging Markets Index Rynki dotarły do ważnych poziomów technicznych, jednak w tym roku jeszcze będzie trzęsienie ziemi

27 Rynki kapitałowe Poziomy techniczne, VOLATILITY S&P 500 za ostatnie 5 lat VOLATILITY S&P 500 od początku roku

28 USD/PLN, WIG 20 Czynniki Rynkowe WIG20 oraz USD/PLN na przestrzeni ostatnich 5 lat Pomiędzy Wig20 a PLN istnieje dodatnia korelacja mocny złoty oznacza większą chęc na na inwestycje w Polsce. W cyklu podwyżek stóp procentoiwych należy oczekiwać umocnienia złotego i napływu kapitału na rynek akcji, pomimo zmian w II-gim filarze. Niestety wysoka inflacja nie sprzyja kursowi i prawdopobnie zloty będzie osłabiał się głównie do EURO, WIG 20 CHF/PLN USD/PLN

29 Wybrane indeksy GPW Zachowanie wybranych indeksów warszawskiej giełdy za ostatnie 5 lat I. Wig 20 wykazuje się coraz większą zmiennością II. Energetyka duże zagrożenie ze strony podaży prywatyzacyjnej ale jest to sektor, kóry jest i będzie beneficjentem sytuacji globalnej, najbliższe 6 miesięcy należą do sektora energetycznego, kóry wykazuje coraz lepsze wyniki WIG Energetyka WIG Banki WIG WIG 20 WIG Paliwa

30 Wyceny- Surowce Podobnie jak akcje zwiększona płynność oznacza wyższy popyt. I. Złoto i srebro jako główny czynnik zabezpieczenia przed inflacją. II. Żywność i energia

31 Podsumowanie aktywa GO FUND FIZ AKCJE (przeważone) Niedoważone Neutralne Przeważone USA małe spółki Hong Kong Emerging Markets Ogólna Sytuacja Rekomendacje OBLIGACJE (neutralne duration) Niedoważone Neutralne Przeważone Wielka Brytania, USA - skarbowe Japonia - skarbowe Emerging Markets wycena na średniej High yield silna rekomendacja SUROWCE Niedoważone Miedź Neutralne Paliwa Przeważone Złoto, Paliwa, Gaz

32 Dziękujemy za uwagę GoTFI S.A. ul. Stawki 2 (Budynek Intraco) Warszawa Tel Fax

33 Nowe emisje GOTFI Obligacje rządowe Obligacje korporacyjne Wierzytelności Portfel 50/25 /25 obligacje rządowe/obligacje korporacyjne/wierzyteln osci Zysk 5% 7% 25% 18% Ryzyko 3,0% 4,50% 10% 4% Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

34 subgo Fund Wierzytelności Rodzaj Funduszu Czas trwania Funduszu Cena emisyjna 1 Certyfikatu serii I FIZ niepubliczny Fundusz utworzony na czas nieokreślony, pierwsze umorzenie r., kolejne ostatni dzień roboczy każdego kolejnego półrocza, fundusz będzie wypłacał dywidendę 1,60 PLN Min. wpłata Opłaty Stopa Zwrotu certyfikatów inwestycyjnych Koszty wydania Certyfikatów do 5 %, wartości wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych, (dla wpłat powyżej negocjowane). Prowizja za zarządzanie do 2 % w skali roku, brak opłat za umorzenie 56% na dzień r. ( od r.) Subskrypcja certyfikatów serii F r r. Wpłaty r r. - aby być pewnym skuteczności zapisu prosimy o wpłaty do r.

35 subgo Obligacje1 Rodzaj Funduszu Czas trwania Funduszu Cena emisyjna 1 Certyfikatu serii K Min. zapis Wykup Certyfikatów Opłaty Przewidywana stopa zwrotu Terminy, wpłaty Polityka Inwestycyjna FIZ niepubliczny Fundusz utworzony na czas nieokreślony, najbliższe umorzenie r., kolejne ostatni dzień roboczy każdego półrocza 1,18 PLN certyfikatów inwestycyjnych Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w okresach półrocznych, w terminie T+2 od daty wyceny Koszty wydania Certyfikatów do 2%, wartości wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych (dla wpłat powyżej negocjowane). Prowizja za zarządzanie do 0,5 % w skali roku, brak opłat za umorzenie Od 8%-12% w skali roku w następnym okresie, dotychczasowa 17% (wycena na r.) r r. - aby być pewnym skuteczności zapisu prosimy o wpłaty do Fundusz zakłada docelowo co najmniej 99% alokację w dłużne zabezpieczone papiery wartościowe a do 1% będzie lokowane w skarbowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w celu zapewnienia odpowiedniej płynności w depozyty bankowe.

36 subgo Micro Rodzaj Funduszu Czas trwania Funduszu Cena emisyjna 1 Certyfikatu serii K Min. zapis Wykup Certyfikatów Opłaty Terminy, wpłaty Polityka Inwestycyjna FIZ niepubliczny Fundusz utworzony na czas nieokreślony 1,44 PLN certyfikatów inwestycyjnych Fundusz dokonuje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych w okresach półrocznych, Koszty wydania Certyfikatów do 5 %, wartości wpłat na objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych (dla wpłat powyżej negocjowane). Brak opłaty za zarządzanie, brak opłat za umorzenie r r., aby być pewnym skuteczności zapisu prosimy o wpłaty do Fundusz zakłada inwestowanie od 0% do 100% Aktywów subgo Micro w udziały lub akcje i prawa do akcji spółek niepublicznych, zamierzających wprowadzić swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu, na rynku NewConnect lub spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect.

37 Strategia Inwestycyjna subgo Obligacje1 Docelowy Przedmiot inwestycji: zabezpieczone dłużne korporacyjne papiery wartościowe Przedmiotem inwestycji są dłużne papiery wartościowe zabezpieczone w następujący sposób: ( do 99% wartości aktywów) hipoteka na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, zastaw lub zastaw rejestrowy, zabezpieczenie finansowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych, cesja wierzytelności, w tym wierzytelności przyszłych, przewłaszczenie na zabezpieczenie praw majątkowych, w przypadku gdy prawa majątkowe będące przedmiotem przewłaszczenia stanowią jedną z dopuszczalnych kategorii lokat Subfunduszu, a w wyniku przewłaszczenia Subfundusz będzie spełniać limity inwestycyjne uwzględniające przedmiot przewłaszczenia. gwarancja lub poręczenie osoby trzeciej w tym gwarancje i poręczenia bankowe lub z funduszy doręczeniowych. Łączna wartość zabezpieczeń musi wynosić co najmniej 100% wartości emisji dłużnych papierów wartościowych. Pozostałe aktywa będą lokowane w instrumenty rynku pieniężnego a także w celu zapewnienia odpowiedniej płynności w depozyty bankowe od 1%.

38 subgo OBLIGACJE 1 Kryteria doboru emitentów Stosujemy sprawdzony system scoringowy: Spółki których obligacje znajdują się w portfelu muszą charakteryzować się następującymi kryteriami: wypracowywanie zysków wysoka marża na sprzedaży oraz wysokie ROE stabilny cashflow Stosowane są tak zwane covenanse to znaczy określone wskaźniki np: maksymalny poziom długu/ebidta Wartość zabezpieczenia w chwili emisji musi przewyższać wartość emisji obligacji o co najmniej 100%

39 subgo OBLIGACJE 1 Benchmark i Stopy zwrotu Funduszy Obligacyjnych

40 subgo Fund Portfeli Wierzytelności pierwszy taki fundusz w Polsce! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

41 Zarabiać na długach? Zarabiać na długach? To możliwe i od dawna robią to inni spółki windykacyjne, banki, kancelarie prawne itp. Teraz rynek wierzytelności dostępny jest również dla Klientów Indywidualnych! Dlaczego warto?

42 Rynek wierzytelności Rynek wierzytelności w Polsce jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków finansowych. Nieregulowane długi Polaków wynoszą blisko 89 MLD PLN. (na dzień 31 marca 2010) W ostatnich latach odnotowaliśmy ogromny wzrost wierzytelności bankowych i telekomunikacyjnych o niskiej wartości jednostkowej. Średnia wartość zadłużenia przeciętnego Polaka wynosi ok złotych. Zazwyczaj długi wynikają z tytułu nieuregulowanych kredytów konsumenckich, zaległych rat oraz niezapłaconych rachunków za telefon komórkowy, telewizję lub internet (dane z raportu "Windykacja 2009" grupy Kruk). Niska wartość jednostkowa długów ma bezpośredni wpływ na skuteczność ich odzyskiwania zdecydowanie łatwiej i szybciej spłacane są małe zobowiązania. W 2010 roku liczba dłużników notowanych w KRD przekroczyła milion.

43 Rynek wierzytelności Zmiana nieregularnego zadłużenia banków w ciągu roku Przedsiębiorstwa Osoby Fizyczne

44 Rynek wierzytelności Czynniki sprzyjające dalszej koniunkturze rynku to między innymi: niskie ceny przy zakupie całych pakietów wierzytelności wprowadzone w 2010 roku ułatwienia prawne umożliwiające szybkie odzyskiwanie należności (e-sąd, KRD) optymistyczne dane historyczne - dotychczasowy zwrot z inwestycji w tym segmencie rynku przynosił zwroty znacznie ponad 20% rocznie Oczekiwana stopa zwrotu z subgo Fund Portfeli Wierzytelności to min. 20% rocznie w okresie 36 miesięcy. Możliwa wypłata dywidendy

45 Rynek wierzytelności Główne obszary ryzyka inwestycyjnego mającego wpływ na rynek wierzytelności masowych to m.in. ryzyko: związane z osłabieniem koniunktury branżowej i makroekonomicznej obniżenia wysokości odsetek ustawowych polityki podatkowej wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży wierzytelności niewypłacalności znaczącego dłużnika związane z przyjęciem niewłaściwej strategii związane z opóźnieniami w odzyskiwaniu wierzytelności subgo Fund Wierzytelności

46 Charakterystyka Funduszu Celem inwestycyjnym Subfunduszu subgo Fund Portfeli Wierzytelności jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości akcji celowych spółek komandytowoakcyjnych, powołanych do nabywania i obsługi portfeli wierzytelności masowych tj. telekomunikacyjnych, bankowych, utilities o niskiej wartości jednostkowej. Spółki dysponować będą aktywami pozyskanymi w ramach kapitału akcyjnego uzyskanego w drodze objęcia akcji spółek komandytowo-akcyjnych przez jedynego akcjonariusza subgo Fund Portfeli Wierzytelności. Spółki komandytowo-akcyjne są platformą do nabywania i obsługi portfeli wierzytelności. Spółki dysponować będą aktywami pozyskanymi w ramach kapitału akcyjnego uzyskanego w drodze objęcia akcji spółek komandytowo-akcyjnych przez jedynego akcjonariusza fundusz.

47 Dotychczasowe wyniki Przykładowe portfele nabyte przez fundusz Wierzyciel Portfel 1 Portfel 2 Portfel 3 Portfel 3 Sektor Detal Detal Detal Detal Wartość nominalna portfela Cena zakupu 4,6 mln PLN 2 mln PLN 1 mln PLN 5 mln PLN od 15% do 25%

48 Oczekiwane Stopy zwrotu Oczekiwana stopa zwrotu z subgo Fund Wierzytelności - przy założeniu dotychczasowej skuteczności serwisantów Partnera Zarządzającego: Oczekiwana stopa zwrotu z aktualnych inwestycji to 40% w skali roku przed odjęciem kosztów i około 35% w skali roku po odjęciu kosztów - przy założeniu dotychczasowej skuteczności serwisantów Partnera Zarządzającego: wartość portfela wierzytelności* suma odzysków wartość inwestycji stopa zwrotu roczna Inwestycja I rok w PLN II rok w PLN , , , , , ,40 112,70% 27,82% *Wycena portfela odbywa się metodą DCF dla portfeli wierzytelności, przy założeniu kosztu kapitału =20%.

49 Korzyści dla Inwestora Pierwszy i jedyny w Polsce fundusz dający osobom fizycznym dostęp do inwestycji na rynku windykacji długów masowych. To segment wierzytelności najlepiej spłacalnych - zwłaszcza gdy średnia wartość długu jest niska. Stabilna i długoterminowa inwestycja (optymalnie okres ok. 3 lat) długi gospodarstw domowych zawsze były i będą, a hossa na tym rynku trwa. Skuteczna strategia windykacji wierzytelności przez profesjonalnego serwisanta oraz nowe regulacje prawne ułatwiające szybki odzysk długów dają Funduszowi możliwość osiągania ponad przeciętnych zwrotów powyżej 20% w skali roku. Produkt pozbawiony zmienności rynkowej fundusz ma niską korelację z rynkiem kapitałowym. Doskonałe narzędzie do dywersyfikacji ryzyka część środków ulokowanych w tym unikalnym i stabilnym Funduszu pozwoli na optymalizację portfela Inwestora.

50 Co już zrobiliśmy i dlaczego warto zainwestować teraz Certyfikat jeszcze sprzedawany bez wyceny wierzytelności po 1,15 zł następna emisja będzie droższa, bo zostaną wycenione nabyte portfele Fundusz nabywa portfele telekomunikacyjne Oczekiwane IRR z już nabytych portfeli 25%- 35% w skali roku.

51 Profil Inwestora Fundusz stworzony jest z myślą o Inwestorach indywidualnych, jak i korporacyjnych, Klientach poszukujących: stabilnej i długoterminowej inwestycji (optymalnie okres ok. 2-3 lat) sposobu na zmniejszenie zmienności portfela fundusz nie jest skorelowany z rynkiem kapitałowym, dzięki czemu jest odporny na zmienności rynkowe optymalnej oferty dla dywersyfikacji ryzyka portfela nowatorskich produktów finansowych o alternatywnej polityce inwestycyjnej

52 subgo Micro Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

53 subgo Micro Subfundusz subgo Micro to najnowsza oferta GO TFI S.A Przedmiotem inwestycji subgo Micro będą: Celem inwestycjncym subgomicro jest wzrost wartości w wyniku wzrostu lokat subgo Micro, jako subfundusz elastycznego inwestowania, będzie docelowo alokował od 0% do 100% aktywów w udziały lub akcje i prawa do akcji spółek niepublicznych, zamierzających wprowadzić swoje akcje do alternatywnego systemu obrotu, na rynku NewConnect lub spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect. Subfundusz subgo Micro zamierza osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż indeks NCINDEX. Polityka alokacyjna będzie zmierzała do uzyskania stopy zwrotu powyżej zera. W tym celu w krótkich okresach czasu sufundusz subgo Micro będzie utrzymywał niską alokację w akcje lub udziały w spółkach z o.o. inwestując w Instrumenty Rynku Pieniężnego

54 Dlaczego New Connect? Indeks rynku NewConncet za ostatni rok Uzyskiwane na najmniejszych spółkach stopy zwrotu są w dłuższym terminie wyższe niż na spółkach bardziej rozwiniętych Dodanie nowego typu aktywa zwiększa potencjał wzrostowy NCINDEX WIG stopa zwrotu NCINDEX 24,0% WIG20 8,7% WIG 20 WIG 13,8% Źródło: obliczenia własne, money.pl

55 Dlaczego New Connect? Polska przoduje w liczbie debiutów, lecz większość z nich to niewielkie emisje na New Connect. Od 2008 roku, zarysował się trend, w którym spółki wolą dokonać wyceny na ASO a następnie przejść na rynek główny, na którym poza ofertami prywatyzacyjnymi podaż jest mała. Liczba debiutów *bez spółek, które przeszły z rynku NC Źródło: Liczba i wartość IPO na giełdach europejskich (łącznie rynki alternatywne i regulowane) Europejski rynek IPO w 2010r. Europejski rynek IPO w 2010r. Giełda Liczba Wartość Liczba Wartość (mln Giełda debiutów (mln EUR) debiutów EUR) Grupa LSE GPW GPW NYSE Euronext Luksemburg Grupa LSE NYSE Euronext Luksemburg OMX Nasdaq OMX Deutsche Boerse Borsa Italiana Oslo Bors Deutsche Boerse 5 53 BME SIX Swiss 4 - SIX Swiss BME 3 19 Wiener Borse 1 38 Oslo Bors 2 91 Athens SE - - Athens SE 1 10 Źródło:

56 Dlaczego New Connect? Dyskonto w emisjach niepublicznych jest wyższe, niż w ofercie publicznej, a tym samym wyższe są uzyskiwane stopy zwrotu. Stopy zwrotu z debiutów na GPW w 2010r. Stopy zwrotu z debiutów na New Connect w 2010r. stopa Spółka zwrotu w dniu debiutu 1 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH* 25,6% 2 Ferro 18,6% 3 INTERBUD-LUBLIN 15,3% 4 PZU 15,2% 5 Harper Hygenics 14,6% 6 Eko Holding 14,6% 7 Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW 7,3% 8 MILKILAND N.V. 6,9% 9 POLMED 6,3% 10 Berling 4,3% 11 OPTeam 3,9% 12 ZUE 1,3% 13 FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP 0,9% 14 ROBYG 0,5% 15 ABC Data 0,4% Źródło: oraz obliczenia własne stopa Spółka zwrotu w dniu debiutu 1 OPONIX 208,6% 2 DEPEND 127,7% 3 POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY 117,1% 4 IPO 109,1% 5 ALKAL 108,2% 6 CSY 108,0% 7 11 BIT STUDIOS 105,7% 8 STANUSCH TECHNOLOGIES 99,8% 9 BIO INVENTIONS 98,0% 10 PROMET 80,0% 11 AZTEC INTERNATIONAL 80,0% 12 SZAR 80,0% 13 ASSETUS 73,9% 14 ANALIZY ONLINE 73,5% 15 REMEDIS 73,3%

57 subgo Micro - zarabiaj na NewConnect! Dyskonto w emisjach niepublicznych jest wyższe, niż w ofercie publicznej, a tym samym wyższe są uzyskiwane stopy zwrotu. Stopy zwrotu z debiutów na GPW w 2011r.* Stopy zwrotu z debiutów na NewConnect w 2011r. l.p Spółka stopa zwrotu w dniu debiutu l.p Spółka stopa zwrotu w dniu debiutu 1 Izostal 28,55% 2 Megaron 14,17% 3 Avia Solutions Group AB 6,06% 4 IDEA TFI 5,00% 5 E-Star Alternative Energy Service 4,82% 6 Open Finance 2,28% 7 Inpro 1,52% 8 BSC Drukarnia Opakowań -0,63% * Bez debiutów spółek przechodzących z NewConnect 1 Runicom 97,5% 2 Direct eservices 91,5% 3 Fabryka Formy 85,0% 4 Nemex 84,2% 5 Balticon 80,0% 6 Bioerg 75,0% 7 icom Vision Holding 66,1% 8 Dom Lekarski 56,5% Źródło: oraz obliczenia własne

58 subgo Micro Kryteria doboru lokat: Top down spółki z najbardziej obiecujących sektorów, np: energia odnawialna, utylizacja śmieci Spółki o przychodach powyżej 10 milionów złotych Doświadczona kadra zarządzająca

59 Korzyści dla Inwestora Średnioterminowa inwestycja (optymalnie okres ok. 2-3 lat), najkrócej 1 rok. Dywersyfikacja na trudnym lecz potencjalnie najbardziej dochodowym rynku nabywanie tych certyfikatów daje możliwości dobrego i skutecznego monitotorowania i ogrniczania ryzyka, fundusz to obowiązkowo co najmniej inwestycji.

60 Dlaczego z GoTFI S.A.? Beata Kielan Licencjonowany doradca inwestycyjny, licencja numer 31 Pełniła funkcję Członka Zarządu w Nordea PTE Sprawowała funkcję Wiceprezesa Skarbiec TFI, zarządzając 14-toma rodzajami funduszy, między innymi pierwszymi w Polsce produktami strukturyzowanymi, zakładała Skarbiec TFI S.A. Doradca w departamencie inwestycji kapitałowych w BRE odpowiedzialna za projekty prywatyzacyjne, nowe inwestycje i restrukturyzację portfela Doradca w CDM Pekao SA Tomasz Kołodziejak Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz międzynarodowy tytuł CIIA (Certified International Investment Analyst) Zarządzał funduszem emerytalnym w Nordea PTE Zarządzał funduszami INVESCO TFI SA Zbigniew Bakota Pełni funkcję Wiceprezesa GO TFI odpowiedzialnego za sprzedaż Pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży w Banku BPH Zarządzał sprzedażą w Biurze Maklerskim BPH Jako Menedżer w Ernst & Young Business Advisoryodpowiadał za projekty strategii instytucji finansowych oraz rozwój kanałów dystrybucji

Z Nowym rokiem Nowym Krokiem! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów

Z Nowym rokiem Nowym Krokiem! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów Z Nowym rokiem Nowym Krokiem! Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów 2013 Rok Wodnego Węża Do 10 marca 2013 króluje WODNYSMOKod 10 marca 2013 prezydencję będzie pełnił WODNY WĄŻ. Czego spodziewać

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności

Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności www.pwc.pl/rynkikapitalowe Gospodarka i rynek kapitałowy w warunkach niepewności Październik 2012 r. Wstęp Postępujący od kilku lat głęboki kryzys finansowy i ekonomiczny wywiera w dalszym ciągu silny

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w latach 2015-2018 Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Warszawa, wrzesień 2014 r. tel.: +48 22 694 50 00 fax: +48 22 694

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo