INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych"

Transkrypt

1 INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

2 Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora alternatywa dla inwestycji w akcje i obligacje sprzyjają dywersyfikacji portfela (zmniejszeniu ryzyka) dają dostęp inwestorom do różnych instrumentów bazowych, m.in. złota, ropy czy indeksów zagranicznych nie wymagają wysokich środków czy depozytów (brak mechanizmu dźwigni) inwestycja w nie jest tak prosta jak inwestycja w akcje należy uważad na płynnośd, gdyż nie wszystkie mają zapewnioną płynnośd poprzez animatora lub emisje pierwotne i wykupy oraz opłaty za zarządzanie (w niektórych przypadkach niskie lub brak) 2

3 Inwestycje alternatywne na GPW fundusze ETF (więcej tutaj) obecnie jeden na indeks WIG20 certyfikaty inwestycyjne obecnie 58 instrumentów produkty strukturyzowane, czyli certyfikaty (opisane w dalszej części prezentacji) oraz obligacje (obligacje z wbudowaną opcją) obecnie 125 instrumentów 3

4 Certyfikaty inwestycyjne papiery wartościowe na okaziciela emitowane przez FIZy 1 CI = 1 udział w FIZ, a cena zależy od efektów inwestycji funduszu polityka inwestycyjna może byd kształtowa dowolnie (często złożone strategie) nabywanie certyfikatów: w trakcie sesji na GPW (tak jak akcje) w emisji pierwotnej (subskrypcja zapisy w placówkach określonych domów maklerskich) wycena, czyli wartośd aktywów netto na CI (poniższe ceny mogą się różnid): ciągła na codziennych sesjach giełdowych, kształtowana jest przez popyt i podaż inwestorów cykliczna najczęściej comiesięczna (rzadziej niż w FIO), przeprowadzana przez fundusz, który publikuje wartośd aktywów (między 7 a 21 dniem miesiąca można złożyd wniosek o wykupienie certyfikatów po tej cenie nie ma opłaty za umorzenie certyfikatów) 4

5 Certyfikaty inwestycyjne - rodzaje inwestujące w akcje często koncentrujące się na rynkach zagranicznych np. ARKASWE17 inwestujący w Europie Środkowej i Wschodniej inwestujące w nieruchomości 10 instrumentów od 8 TFI np. BPHFIZSN inwestujące w surowce obecnie dwa INVGLDFIZ (metale szlachetne) i BPHFIZDS inwestujące w instrumenty dłużne obecnie jeden KBCDOLAR inwestujący na rynku amerykaoskim inwestujące na rynku walutowym obecnie jeden BPHFIZKK grający na aprecjację walut rynków wschodzących typu private equity inwestujące w spółki niepubliczne obecnie dwa INVPEFIZ i SECUSIFIZ absolutnej stopy zwrotu zarabiające niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych 6 certyfikatów BPHFIZBI1-6, Investor FIZ (INVFIZ), Opera 3 grosze (OPERA3GR) i PKOBL1 5

6 Certyfikaty strukturalne syntetyczne instrumenty finansowe, których cena naśladuje wartośd określonego wskaźnika rynkowego (np. indeksu giełdowego czy surowca) emitowane najczęściej przez banki inwestycyjne (w związku z czym istnieje ryzyko kredytowe upadku emitenta), m.in. Raiffeisen Centrobank AG, który dodatkowo kwotuje na bieżące swoje instrumenty (płynnośd) emitent zobowiązuje się wykupid od inwestora w określonym terminie płacąc kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru (gwarancja). Funkcja wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu (np. dla certyfikatów Raiffeisena: mnożnik * wartość instrumentu bazowego * kurs walutowy) notowane w systemie ciągłym na sesji giełdowej, podobnie jak akcje są denominowane w złotych, ale naśladują ceny instrumentów bazowych wyrażone w EUR lub USD, w związku z czym ich cena jest wystawiona na ryzyko walutowe (umocnienie złotego powoduje spadek wartości certyfikatu) no i oczywiście ryzyko rynkowe (1:1) więcej informacji na stronach: GPW i DM BOŚ 6

7 Certyfikaty strukturalne - rodzaje dedykowane indeksom giełdowym kupując jeden certyfikat uzyskujemy ekspozycję na rynek akcyjny w danym kraju lub określony segment/branżę np. RCDAXAOPEN na indeks DAX (30 niemieckich blue-chipów) dedykowane koszykom akcji (grupującym spółki z podobnego segmentu/branży, regionu lub nie posiadające indeksu) np. RCSABAOPEN na koszyk 8 spółek z RPA dedykowane pojedynczym akcjom np. RCOMVAOPEN na akcje austriackiej spółki paliwowej OMV AG dedykowane surowcom i ich koszykom naśladują zmiany cen wybranych surowców: rolnych np. pszenicy, kukurydzy, soi, cukru, kakao czy kawy (RCCOFAOPEN) przemysłowych ropy naftowej (RCCRUAOPEN formuła 0,0554 * cena ropy Brent z giełdy ICE * kurs USD/PLN cena ok. 15 zł na dzieo ) czy gazu metali szlachetnych złoto (RCCRUAOPEN formuła 0,1 * cena uncji złota * kurs USD/PLN cena ok. 410 zł na dzieo ), srebro czy platyna 7

8 PRZED DECYZJĄ O INWESTYCJI należy zapoznad się pełną informacją nt. funduszy, m.in. ich termin zapadalności, częstotliwośd wyceny, strategia inwestycyjna, bieżąca wycena aktywów netto, zasady wykupu najlepiej przejrzed statut funduszu, prospekt emisyjny oraz warunki obrotu należy prześledzid płynnośd waloru w ostatnim okresie, gdyż w wielu przypadkach jest znikoma należy samemu obliczyd lub oszacowad bieżącą wartośd NAV 8

9 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r.

Rynki i Instrumenty Finansowe. Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynki i Instrumenty Finansowe Warszawa, 30 listopada 2011 r. Rynek Finansowy Rynek Finansowy, Rynek Kapitałowy RYNEK FINANSOWY RYNEK KAPITAŁOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH RYNEK PIENIĘŻNY 3 Rynek Finansowy

Bardziej szczegółowo

Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW

Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW Myśl globalnie - inwestuj lokalnie, czyli produkty ETP na GPW Bartosz Świdziński, ETP Product Manager Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akademia Tworzenia Kapitału, 2015 1 Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Opisy dla poszczególnych instrumentów finansowych zaprezentowane poniżej nie wyczerpują wszystkich związanych z ich nabyciem ryzyk. Kategorie zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami. Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak

Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami. Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak Inwestycje w indeksy i zarządzanie aktywami Magdalena Gawrońska Krzysztof Zdobylak Agenda Fundusze portfelowe Definicja ETF ETF na świecie ETF w Polsce Kontrakty futures i ostatnie zmiany Opcje na indeksy

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE: Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI

Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku. Grzegorz Łętocha BPH TFI Fundusze surowcowe Nie kupuj kota w worku Grzegorz Łętocha BPH TFI 31 marca 2011 Agenda Dlaczego warto inwestować w surowce? podstawowe statystyki zabezpieczenie przed inflacją koniunktura na rynku surowców

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 457/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. GRUPA KAPITAŁOWA Dom Maklerski BZ WBK ( Dom Maklerski ) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. ( Bank ) prowadzącą działalność maklerską. Siedziba: Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

Bardziej szczegółowo

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WYMOGAMI MIFID W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 1 SPIS TREŚCI A. Transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe 3 Transakcje FX Forward 3 B. Transakcje zabezpieczające

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

ETF-y na Giełdzie - myśl globalnie, inwestuj lokalnie. Warszawa, 12 maja 2015

ETF-y na Giełdzie - myśl globalnie, inwestuj lokalnie. Warszawa, 12 maja 2015 ETF-y na Giełdzie - myśl globalnie, inwestuj lokalnie Warszawa, 12 maja 2015 Bartosz Świdziński, ETP Product Manager Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 1 Plan szkolenia 1. Co to są fundusze ETF

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz inwestować -1-

Zanim zaczniesz inwestować -1- Zanim zaczniesz inwestować -1- Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI, 2014-2- Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo