Prezentacja wyników 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK. 15 marca 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK. 15 marca 2015"

Transkrypt

1 Prezentacja wyników roku Grupa Kapitałowa KRUK 15 marca 2015

2 Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Strategia rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2

3 KRUK w roku: wzrost zysku netto o 55% do 152 mln zł oraz 571 mln zł nowych i zdywersyfikowanych inwestycji Dynamiczny wzrost zysku netto Zysk netto w roku wyniósł 151,8 mln zł, w porównaniu do 97,8 mln zł w całym roku (wzrost o 55%) W samym 4 kwartale roku zysk netto Grupy wyniósł 25,7 mln zł i był o 46% wyższy od zysku netto w 4. kwartale roku, kiedy wyniósł 17,6 mln zł Rekordowe spłaty W roku spłaty z pakietów własnych od klientów wyniosły rekordowe 711,8 mln zł i były o 32% wyższe od spłat w roku, kiedy wyniosły 537,7 mln zł W samym 4. kwartale roku spłaty z portfeli nabytych wyniosły 183,5 mln zł i były o 18% wyższe niż spłaty analogicznym okresie roku Wysokie inwestycje Grupa KRUK w roku zainwestowała 571 milionów złotych (z czego 215 mln zł w czwartym kwartale) w 59 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,8 miliarda złotych. Nakłady były o 55 procent wyższe w porównaniu do roku, a także wyższe od historycznie najlepszego dla Grupy 2011 roku Nakłady w Polsce wyniosły 456 mln zł, w Rumunii 95 mln zł, a w Czechach i na Słowacji 18 mln zł Dywersyfikacja portfela wierzytelności W roku KRUK nabył zdywersyfikowany portfel wierzytelności konsumenckich, hipotecznych oraz korporacyjnych W ubiegłym roku KRUK rozpoczął nabywanie na istotną skalę portfeli wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie inwestując 230 mln zł w portfel od Getin Noble Banku o wartości nominalnej 710 mln zł oraz 70 mln zł w portfel od BZ WBK o wartości nominalnej 443 mln zł 3

4 Nowe rynki i dobre finansowanie będą wspierać realizację strategii na lata Rozwój geograficzny i produktowy Dobry dostęp do finansowania Rekomendacja dywidendy z zysku roku Strategia na lata KRUK zwiększa swój potencjał inwestycyjny poprzez obecność na nowych rynkach w przekroju geograficznym oraz produktowym W Polsce rozwija się rynek wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie W roku banki w Rumunii sprzedały pierwsze duże portfele wierzytelności hipotecznych oraz korporacyjnych W roku KRUK wszedł na duży i perspektywiczny rynek wierzytelności w Niemczech W roku KRUK pozyskał elastyczne 10-letnie finansowanie kredytem bankowym od Getin Noble Banku do wartości 260 mln zł, finansowanie w euro do równowartości 70 mln zł w ramach obowiązującej umowy kredytowej, a także 5-letni kredyt od BNP Paribas o wartości do 30 mln zł netto, w roku, wartość dostępnych linii kredytowych wzrosła o 285 mln zł W grudniu KRUK wyemitował dwie 6-letnie serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł i oprocentowaniu WIBOR + 3,35 p.p. W grudniu KRUK uruchomił II Program Emisji Obligacji Publicznych o wartości nominalnej do 150 mln zł KRUK posiada na bilansie miejsce na dalsze inwestycje wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec roku wyniósł 1,3, przy kowenancie na poziomie 2,5 Po dobrym roku Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję Rekomendacja wypłaty dywidendy w kolejnych latach będzie zależna od perspektyw rozwoju, zapotrzebowania na finansowanie inwestycji, a także aktualne poziomu zadłużenia i sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KRUK KRUK planuje dalszy rozwój geograficzny. Do 2019 KRUK planuje być obecny w kolejnych czterech krajach Europy. Rozwojowi w przekroju geograficznym będzie towarzyszył rozwój produktowy (macierz KRUKa - slajd 26) oraz dalsze doskonaleniu obszarów operacji i analiz W perspektywie najbliższych 5 lat, w Polsce KRUK zamierza również rozwijać komplementarne biznesy w branży finansowej poza branżą windykacyjną. 4

5 0 Potroiliśmy pieniądze inwestorów, którzy zaufali nam przy debiucie; zysk netto KRUKa wzrósł czterokrotnie od 2010 roku Średnioroczny wzrost Zmiana `10/`14 EPS (w zł) 2,34 4,03 4,80 5,77 8,95 41,7% 282,5% Wzrost EPS - 72,2% 19,1% 20,2% 55,1% - ROE 27,4% 27,9% 25,6% 23,5% 25,9% - Zysk netto (w mln zł) 36,1 66,4 81,2 97,8 151,8 45,5% 320,5% Konsensus* zysku netto na r. 146,6 mln zł ,75 zł ,70 zł maj 11 październik 11 marzec 12 sierpień 12 styczeń 13 czerwiec 13 listopad 13 kwiecień 14 wrzesień 14 luty 15 * Konsensus Thomson Reuters z dnia r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych stooq.com 5

6 % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% W roku zysk netto Grupy Kruk wzrósł o 55%, EBITDA gotówkowa o 42% 700 Wpływy gotówki z działalności windykacyjnej (mln zł) inkaso zysk netto Wyniki finansowe (mln zł) wpłaty z portfeli nabytych EBITDA gotówkowa* % 9 ROE (%)** 22% 23% % 28% % 81 24% 98 26% w mln zł 2007 `14/`13 CAGR `07-` `14/`07 przychody 63,6 405,6 487,9 20% 34% EBIT 11,5 152,9 208,2 36% 51% sprawy w obsłudze na koniec roku w mln szt. (portfele nabyte i inkaso) nominał spraw w obsłudze na koniec roku w mld zł (portfele nabyte i inkaso) 1,1 2,8 145% 4,7 26,9 470% EBITDA gotówkowa* 34,2 344,3 489,0 42% 46% skumulowane spłaty z portfeli nabytych w mln zł zysk netto 8,7 97,8 151,8 55% 51% Liczba pracowników*** % * EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych przychody z windykacji pakietów własnych ** zwrot z kapitałów własnych na koniec okresu *** w tym pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych 6

7 Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Strategia rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 7

8 Bankowe wierzytelności nieregularne: kontynuacja trendów w Polsce i aktywna sprzedaż przez banki w Rumunii Polska Bankowe wierzytelności z utratą wartości (w mln zł) Rumunia Bankowe wierzytelności z utratą wartości (w mln zł*) sty 10 sty 11 sty 12 sty 13 sty 14 konsumenckie hipoteczne (detal) korporacyjne Wartości nieregularnych wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych utrzymują się na wysokich poziomach odpowiednio 28 i 33 mld zł Wartość nieregularnych wierzytelności hipotecznych od 2010 roku wzrosła prawie czterokrotnie do 11,3 mld zł na koniec roku sty 10 sty 11 sty 12 sty 13 sty 14 ogółem Od połowy roku wartość nieregularnych wierzytelności bankowych w Rumunii spadała w wyniku kilku dużych transakcji sprzedaży portfeli korporacyjnych i hipotecznych, KRUK, oczekując dalszej podaży, pozyskał w grudniu roku licencję na nabywanie portfeli zabezpieczonych hipotecznie w Rumunii Źródło: NBP *- przeliczone po kursie NBP RON/PLN z dnia r. 8

9 Potencjał rynku wierzytelności nieregularnych w Czechach i na Słowacji jest stabilny i wynosi obecnie 27 mld zł Czechy Bankowe wierzytelności z utratą wartości (w mln zł*) Słowacja Bankowe wierzytelności z utratą wartości (w mln zł*) sty 10 sty 11 sty 12 sty 13 sty 14 sty 10 sty 11 sty 12 sty 13 sty 14 konsumenckie hipoteczne (detal) korporacyjne Wartość nieregularnych wierzytelności w Czechach od trzech lat utrzymuje się na stabilnym poziomie Systematycznie rośnie wartość nieregularnych wierzytelności hipotecznych, która na koniec roku wyniosła 4,4 mld zł konsumenckie hipoteczne (detal) korporacyjne Wartość nieregularnych wierzytelności na Słowacji od 2010 roku wzrosła o 24% do 9,3 mld zł W roku nieregularne wierzytelności zabezpieczone hipoteczne drugi rok z rzędu rosły szybciej (+24%) od wierzytelności konsumenckich (+10%). * - przeliczone po kursach NBP CZK/PLN oraz EUR/PLN z dnia r. 9

10 Rynek niemiecki pod względem wartości udzielonych kredytów jest 10-krotnie większy od polskiego Niemcy Kredyty zaciągnięte w bankach (w mln zł*) konsumenckie hipoteczne (detal) korporacyjne W Niemczech, rozwiniętej i stabilnej gospodarce, wartości kredytów konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych utrzymują się na stałych poziomach od 4 lat według stanu na koniec roku odpowiednio mld, mld oraz mld zł. Deutsche Bundesbank nie ujawnia poziomów wierzytelności nieregularnych, ale szacunki mówią o szkodliwości na poziomie 3-3,5%. Oznacza to ponad 300 mld złotych wierzytelności nieregularnych (3-4 razy więcej, niż w Polsce). *- przeliczone po kursie EUR/PLN z dnia r. 10

11 2,0 3,1 2,7 3,5 6,9 7,4 9,4 13,4 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% W roku nastąpił dwukrotny wzrost nakładów na polskim rynku wierzytelności konsumenckich i hipotecznych Polska wartość nominalna portfeli konsumenckich* i hipotecznych (mld zł) nakłady inwestycyjne (mld zł) Rumunia wartość nominalna portfeli konsumenckich* (mld zł) nakłady inwestycyjne (mld zł) 10 średnie ceny** 10 średnie ceny** % 12% 12% 11% 0,3 0,4 0,3 0,4 17% 14% 11% 1,2 1,0 1,0 15% 2, % 10% 11% 8% 8% 6% 6% 1,2 2,1 2,5 2,5 2,6 0,2 2,2 1,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0, Podaż nieregularnych wierzytelności detalicznych osiągnęła najwyższy w historii poziom 13,4 mld zł przy dwukrotnie większych nakładach inwestycyjnych niż w ubiegłym roku. Podaż wierzytelności konsumenckich na rynku rumuńskim w roku pozostała na wysokim poziomie około 250 mln zł, przy wartości nominalnej 2,2 mld zł Istotny wzrost wartości nominalnej to efekt ponad 20% wzrostu w segmencie portfeli konsumenckich (z 9,4 do 11,7 mld zł) a także sprzedaży przez banki dużych portfeli wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie o łącznej wartości nominalnej 1,7 mld zł. W roku w Rumunii otworzył się rynek wierzytelności hipotecznych oraz korporacyjnych, przy wartościach nominalnych odpowiednio 1,8 mld zł oraz 5,1 mld zł W 2015 roku KRUK chce być aktywny we wszystkich trzech segmentach rynku * - portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP ** - średnia cena jako procent wartości nominalnej 11

12 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% Nakłady na portfele konsumenckie w Czechach pozostają stabilne; rynek portfeli korporacyjnych w Polsce ma potencjał do wzrostu 14 Czechy i Słowacja 14 Polska - portfele korporacyjne 12 wartość nominalna portfeli konsumenckich (mld zł)* 12 wartość nominalna portfeli korporacyjnych (mld zł) nakłady inwestycyjne (mld zł) nakłady inwestycyjne 10 średnie ceny** 10 średnie ceny** 9% % 21% 19% 8 6 7% 6% 6% 4 2 1,8 0,3 1,5 0,3 0,2 1, % 4% 3% 3,8 2,1 1,8 2,0 1,0 1% 1,1 1,2 2,0 0,03 0,25 0,03 0,03 0,05 0,10 0,06 0, Wartość nakładów na portfele konsumenckie na czeskim i słowackim rynku wierzytelności wyniosła około 200 mln zł Wartość nakładów na portfele korporacyjne w Polsce wyniosła 130 mln zł przy wartości nominalnej 2,0 mld zł Wartość nominalna portfeli konsumenckich wyniosła 1,0 mld zł i spadła w porównaniu do roku Skłonność banków do sprzedaży portfeli korporacyjnych w roku pozostawała niska. Segment ma potencjał do wzrostu w przyszłości. * - portfele konsumenckie = niezabezpieczone wierzytelności osób fizycznych + wierzytelności niehipoteczne MSP ** - średnia cena jako procent wartości nominalnej 12

13 Rynek w Polsce kontynuuje przesunięcie z segmentu inkaso do sprzedaży wierzytelności, przy stabilnym rynku inkaso w Rumunii Polska Wartość nominalna spraw detalicznych* przekazanych do inkaso (mld zł) Rumunia Wartość nominalna spraw detalicznych* przekazanych do inkaso (mld zł) 11, ,3 9,7 9,7 9, , ,0 3, ,6 3,2 4,5 4,5 2,7 4,4 4, W roku banki kontynuowały trend przesunięcia z segmentu inkaso do segmentu sprzedaży wierzytelności, odnajdując wymierne korzyści w przyspieszeniu sprzedaży portfeli Rynek inkaso w Rumunii pozostaje stabilny na poziomie 4,5-4,6 mld zł wartości nominalnej spraw przekazywanych do obsługi rocznie * portfele detaliczne = portfele konsumenckie i hipoteczne osób fizycznych 13

14 KRUK umocnił udziały w rynku zakupów i inkaso w regionie na poziomie ponad 20% Nakłady na portfele (w mln złotych i udział rynkowy*) Wartość nominalna spraw przyjętych do inkaso w Polsce i Rumunii (w mld zł i udział rynkowy) % 3,1 23% % 3,1 22% % ,3 27% % ,3 29% % ,7 23% % ,1 26% % ,4 21% KRUK jest liderem na polskim i rumuńskim rynku zakupów wierzytelności KRUK utrzymał wysoki, ponad 20% udział w bardzo konkurencyjnym rynku inkaso w Polsce i w Rumunii Udział Grupy na rynku zakupów wierzytelności w poszczególnych krajach wg wartości nakładów Polska** 21% Rumunia*** Czechy i Słowacja*** 38% 9% * Polska (konsumenckie, hipoteczne, korporacyjne), Rumunia (konsumenckie), Czechy i Słowacja (konsumenckie) ** Portfele konsumenckie, hipoteczne i korporacyjne *** Portfele konsumenckie 14

15 KRUK to wiodący podmiot wśród polskich firm zarządzających wierzytelnościami W Polsce Grupa KRUK pozyskała w roku sprawy o łącznej wartości nominalnej 5,3 mld PLN, czyli więcej niż suma spraw obsługiwanych przez jej czterech największych konkurentów z zestawienia gazety Parkiet *. Struktura polskiego rynku inkaso GK Best 3% W segmencie zakupów wartość nominalna pozyskanych wierzytelności wyniosła 2,5 mld zł, przy niespełna połowie tej kwoty pozyskanej przez drugiego w zestawieniu konkurenta. Grupa KRUK przyjęła do obsługi w Polsce sprawy o wartości nominalnej ponad 2,7 mld zł. Grupa KRUK pozostaje największym podmiotem na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami z udziałem w zakupach na poziomie 21% oraz udziałem w inkaso na poziomie 31%. pozostali 42% 31% Casus Finanse 13% DTP 1% EGB Investment s 11% Struktura polskiego rynku wierzytelności w roku wg wartości nominalnej spraw (mln PLN)* wierzytelności kupione wierzytelności zlecone Kruk Ultimo GK Best Casus Finanse DTP EGB Investments pozostali * zestawienie obejmuje podmioty, które udostępniły Gazecie Giełdy Parkiet dane dotyczące wartości nominalnej przyjętych do windykacji na zlecenie i zakupionych wierzytelności. Pozycja pozostali jest szacunkiem Grupy KRUK dotyczącym pozostałej wielkości rynku na podstawie przetargów, w których uczestniczyła. Źródło: Opracowanie własne na podstawie artykułu Tort rośnie, a i chętnych na niego jest coraz więcej GG Parkiet z dnia 17 lutego 2015 oraz szacunkowych danych KRUK S.A. 15

16 Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Strategia rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 16

17 Nakłady inwestycyjne Grupy KRUK w roku były najwyższe w historii, głównie dzięki zakupom dużych portfeli hipotecznych Nominalna wartość nabytych spraw w mln zł kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. Nakłady inwestycyjne na nowe portfele w mln zł kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. Grupa KRUK w roku zainwestowała 571 milionów złotych w 59 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,8 miliarda złotych. Nakłady były o 55 procent wyższe w porównaniu do roku, a także wyższe od historycznie najlepszego dla Grupy 2011 roku. Średnia cena zapłacona przez Grupę Kruk wyniosła 15,1% względem 9,7 i 8,6% odpowiednio w i 2012 roku. Wyższa cena to przede wszystkim efekt zakupu dużych portfeli zabezpieczonych hipotecznie. 17

18 Strategia ugodowa przynosi wymierne efekty - spłaty w roku wyniosły 712 mln złotych, z czego 65% pochodziło z ugód Nakłady KRUK na portfele (w mln zł) Spłaty na portfelach nabytych (w mln zł) Przychody i koszty (w mln zł i jako % spłat) % % Polska Rumunia % Czechy i Słowacja Nakłady na portfele w Polsce wzrosły o 121%, głównie w wyniku dużych inwestycji w nowy segment wierzytelności hipotecznych Około 20% inwestycji zostało dokonanych poza Polską Spłaty z portfeli wzrosły o 32% r/r i osiągnęły najwyższy w historii poziom 712 mln zł Około 65% spłat pochodziło z ugód podpisanych z osobami zadłużonymi Grupa utrzymuje wysoką efektywność operacyjną i niski poziom wskaźnika kosztów do spłat, który w roku wyniósł 23%, o 6 p.p. mniej niż w roku. 18

19 Rekordowe spłaty i kolejne dobre inwestycje w roku umacniają fundamenty dalszego rozwoju Grupy KRUK Nakłady KRUK na portfele (w mln zł) Spłaty na portfelach nabytych (w mln zł) Przychody i koszty (w mln zł i jako % spłat) 4 kw kw kw % 3 kw kw kw % 2 kw. 44 Polska Rumunia 2 kw kw % 1 kw. 269 Czechy i 1 kw. Słowacja kw % Nakłady na portfele wyniosły 571 mln złotych, z czego 85% w 1. i 4. kw. głównie w wyniku dużych inwestycji w portfele hipoteczne w Polsce W 4. kwartale Grupa zwiększyła aktywność w Rumunii oraz w Czechach i na Słowacji W czwartym kwartale poziom spłat wyniósł 184 mln złotych Największy poziom spłat KRUK osiągnął w 2 kw. To efekt spłat jednorazowych Udział kosztów w spłatach w roku systematycznie utrzymywał się na poziomie znacznie poniżej 30%, co wynika z udziału spłat z portfeli zabezpieczonych oraz ciągłego doskonalenia efektywności 19

20 Grupa KRUK - historyczna krzywa spłat do nakładów poniesionych w latach Średnioważona krzywa spłat dla portfeli nabytych w latach kalendarzowych Razem 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 10Y+ Inwestycje z lat % 21% 45% 39% 36% 36% 28% 23% 26% 31% 16% + 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Średnioważona krzywa spłat dla portfeli nabytych w latach Spłaty do nakładów = 300% Stopa dyskontowa* = 39% Czynniki kształtujące krzywą spłat: Skuteczność stosowanych narzędzi : Skuteczność działań polubownych w tym rozmów telefonicznych, wizyt bezpośrednich i przekazu medialnego, Skuteczność windykacji sądowej, Skuteczność biura informacji gospodarczej Rejestru Dłużników ERIF BIG, Zachowania osób zadłużonych, Sytuacja makroekonomiczna, Otoczenie prawne. Wpłaty z portfeli nabytych (stan na koniec roku) w mln zł Historyczne (do końca r) Oczekiwane (ERC**) na Wpływy mln zł mln zł *stopa dyskontowa = annualizowany IRR z półrocznych przepływów, przy założeniu inwestycji w portfele w połowie roku kalendarzowego ** ERC - poziom przewidywanych niezdyskontowanych przepływów z portfeli nabytych do końca roku 20

21 KRUK osiąga powtarzalne przychody na konkurencyjnym rynku inkaso Wartość nominalna inkaso i pobierana prowizja (w mld zł i jako % wart. nom) Przychody i marża inkaso (w mln zł i jako % przychodów) Marża pośrednia inkaso (w mln zł) 3,1 1,0% 31,7 39% 12,4 3,1 1,3% 39,9 47% 18,7 Polska Rumunia ,3 1,0% Czechy i Słowacja ,9 38% ,4 Wartość nominalna wierzytelności przyjętych do inkaso w roku wyniosła 3,1 mld zł i była zbliżona do tej z roku Wyłączając jednorazowy efekt przychodów osiągniętych w pierwszym kwartale roku z tytułu obsługi portfela korporacyjnego na rzecz inwestora finansowego przychody i marża inkaso pozostają stabilne Grupa Kruk odnosi dobre wyniki na konkurencyjnym rynku inkaso dzięki efektowi skali i wysokiej efektywności operacyjnej. 21

22 W roku Grupa KRUK przeprowadziła dwie duże kampanie reklamowe skierowane do osób zadłużonych Cele wiosennej kampanii reklamowej : Zachęcenie do kontaktu telefonicznego w celu podpisania ugody lub spłaty zobowiązania. Aktywizacja osób zadłużonych, które nie odpowiedziały na poprzednie próby kontaktu lub zwlekają z podjęciem działań Podtrzymanie obecności Grupy KRUK w mediach oraz jej pozytywnego wizerunku w świadomości osób zadłużonych. Reklama telewizyjna: Twój dług dotyka także Twoich bliskich" Product placement ugody z firmą KRUK w serialu "Ojciec Mateusz" Cele jesiennej kampanii reklamowej : Wskazanie negatywnego wpływu nadmiernego zadłużenia na rodzinę jako pozafinansowego motywatora do spłaty Budowa motywacji do spłaty zadłużenia wśród osób, które dotychczas unikały rozwiązania problemu, przy zachowaniu pozytywnej motywacji wśród rzetelnych płatników Wskazanie realności problemu i zachęcenie do działań - wyznaczenia celu, jakim jest spłata zadłużenia Utrzymanie i rozwijanie pozytywnego wizerunku KRUKa jako firmy otwartej na problemy osób zadłużonych. 22

23 Grupa KRUK umocniła pozycję lidera pod względem znajomości marki na rynkach polskim i rumuńskim Znajomość całkowita nazwy i marki Grupy KRUK w Polsce KRUK Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3 Konkurent 4 Konkurent 5 4% 7% 10% 10% 10% 54% Znajomość całkowita nazwy i marki Grupy KRUK w Rumunii KRUK Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3 Konkurent 4 Konkurent 5 2% 2% 3% 4% 10% 36% Grupa KRUK po raz kolejny była najbardziej rozpoznawalną marką z branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce, z 44-punktową przewagą nad drugą w rankingu firmą. Po zmianie logotypu Grupa utrzymuje swoją pozycję i rozpoznawalność (w grudniu roku również 54%) W roku KRUK pozostawał najbardziej rozpoznawalną marką także na rynku rumuńskim z rozpoznawalnością na poziomie 36% Źródło: Raport z badania dotyczącego znajomości firm windykacyjnych w Polsce i w Rumunii, Debt Collecting Services A Romanian Market Overview - grudzień, TNS 23

24 Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Strategia rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 24

25 KRUK ma strategię na utrzymanie dynamicznego wzrostu na lata Cel strategiczny na lata : Osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto. Ekspansja w przekroju geograficznym i produktowym (macierz rozwoju KRUKa) Wzrost na obecnych rynkach umocnienie pozycji na rynkach zakupów niezabezpieczonych wierzytelności konsumenckich rozwój biznesu zakupów i windykacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie rozwój biznesu zakupów i windykacji portfeli nieregularnych wierzytelności korporacyjnych rozwój biznesu inkaso. Rozwój pozostałych produktów pożyczki i informacja gospodarcza Nowy biznes Ekspansja zagraniczna KRUK planuje konsekwentnie wchodzić na nowe rynki, a w bliskim kręgu zainteresowania są: Hiszpania Włochy Portugalia Wielka Brytania Doskonalenie efektywności zarządzania nabytym portfelem KRUK zarządza portfelem wierzytelności, którego łączna wartość nominalna w momencie nabycia wyniosła 21,7 mld zł. Zwiększenie dotarcia do osób zadłużonych z nabytego dotychczas portfela poprzez: rozwój zarządzania procesowego rozwój sieci doradców terenowych zwiększanie skuteczności komunikacji marketingowej Doskonalenie wycen portfeli i analiz operacyjnych Do końca roku Grupa nabyła 370 portfeli wierzytelności i przeprowadziła ponad 2 tys. procesów wyceny. Pogłębianie doświadczenia poprzez: doskonalenie statystycznych modeli wycen portfeli wierzytelności doskonalenie modeli scoringowych i prognostycznych wspierających procesy operacyjne na bazie nabytych spraw w przeszłości (ponad 3 mln), a także przyjmowanych co roku do inkaso (średnio 1 mln rocznie). Grupa identyfikuje, że źródłem jej sukcesu biznesowego jest jej kultura organizacyjna i kompetencje w obszarach takich jak np. zarządzanie ludźmi, operacje masowe, analiza statystyczna, zarządzanie finansami i ryzykiem i marketing. Czynniki te są niezależne od branży zarządzania wierzytelnościami i dlatego Grupa KRUK planuje w horyzoncie roku 2019 wejście w nowe, komplementarne przedsięwzięcia w sektorze finansowym na rynku polskim. 25

26 Zakup portfeli wierzytelności Macierz rozwoju KRUKa - duży potencjał rozwoju działalności w przekroju produktowym i geograficznym Obecne linie biznesowe Polska Rumunia Czechy Słowacja Niemcy Hiszpania Włochy Portugalia Wielka Brytania Konsumenckie Hipoteczne Korporacyjne Inkaso Pożyczki konsumenckie Informacja gospodarcza 26

27 Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Strategia rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 27

28 KRUK zmniejsza ryzyko wahań wyniku finansowego z tytułu zmian stopy procentowej dzięki zmianie kwalifikacji zakupionych portfeli na metodę zamortyzowanego kosztu od początku roku POWODY ZMIANY Rosnące ryzyko istotnego negatywnego wpływu zmiany stóp procentowych na wynik finansowy poprzez aktualizację wartości portfela wierzytelności w metodzie FVTPL. Zwiększenie istotności portfeli hipotecznych, które mają dłuższą oczekiwaną spłacalność i które są w związku z tym bardziej narażone na wpływ zmiany stóp procentowych w metodzie FVTPL. Ewolucja interpretacji MSR 39, w ostatnich latach, która uczyniła metodę AMC bardziej atrakcyjną dla firm kupujących portfele wierzytelności EFEKTY ZMIANY Utrzymanie dotychczas obowiązującej logiki rozpoznawania przychodów z portfeli zakupionych suma przychodów jest równa sumie wpływów pomniejszonych o cenę zakupu, a rozkład przychodów w czasie (za wyjątkiem wpływu stopy wolnej od ryzyka) jest zbliżony w obu metodach. Zmniejszenie wpływu zmiany stopy wolnej od ryzyka na wyniki w przyszłości. Obniżenie wyniku w roku ze względu na nie uwzględnienie obniżki stopy wolnej od ryzyka dla portfeli zakupionych w r i kwalifikowanych do metody AMC. Różnice w stosowanych metodach Moment zakupu portfela przez KRUK Dozwolone pod MSR 39 metody kwalifikacji nabywanych portfeli wierzytelności Metoda wartości godziwej przez wynik finansowy (ang. fair value through P&L, FVTPL) Metoda zamortyzowanego kosztu (ang. amortised cost method, AMC) Stopa dyskontowa Koszty bezpośrednie związane z obsługą portfela Początkowa wartość nabycia Podział na stopę wolną od ryzyka oraz marżę. Stopa wolna od ryzyka zmienia się w wyniku zmian stóp procentowych i wpływa na wynik. Uwzględnienie planowanych przyszłych kosztów windykacji w prognozie przepływów pieniężnych na poziomie rynkowym. Równa cenie zakupu portfela (Podatek od czynności cywilnoprawnych jest kosztem bieżącego okresu). Stała stopa dyskontowa od momentu nabycia portfela. Brak wpływu zmiany stóp procentowych na aktualizację wartości portfeli nabytych. Uwzględnienie planowanych przyszłych kosztów bezpośrednich w prognozie przepływów pieniężnych. Równa cenie zakupu portfela powiększonej o koszty transakcyjne (np. podatek od czynności cywilnoprawnych (1%)) Wartość bilansowa na mln zł i będzie maleć w czasie 505 mln zł i będzie rosnąć wraz ze wzrostem inwestycji Łącznie mln zł 28

29 KRUK szybko rosnący i wysoko rentowny biznes z silną generacją gotówki Portfele nabyte w mln zł `14/`13 CAGR `14/`10 nakłady na pakiety nabyte % 31% spłaty na portfelach % 38% Rachunek wyników Przychody z działalności operacyjnej % 31% Portfele wierzytelności własnych % 39% w tym aktualizacja Usługi windykacyjne % -8% Inne produkty i usługi % 60% Marża pośrednia % 41% Marża procentowo 45% 52% 57% 55% 60% - - Portfele wierzytelności własnych % 48% Usługi windykacyjne % -10% Inne produkty i usługi % - EBITDA % 47% marża EBITDA 28% 37% 42% 40% 45% - - ZYSK NETTO % 43% marża zysku netto 22% 24% 24% 24% 31% - - ROE 28% 28% 26% 24% 26% - - EPS (PLN) 2,3 4 4,8 5,8 8,9 53% 40% EBITDA GOTÓWKOWA* % 40% Przychody/Wartość godziwa nabytych portfeli 45% 32% 35% 34% 32% - - Aktualizacja/Wartość godziwa nabytych portfeli 4,0% 2,7% 0,5% -1,3% 0,6% - - Źródło: KRUK S.A. *- EBITDA gotówkowa = EBITDA + spłaty na pakietach własnych przychody z windykacji pakietów własnych 29

30 Grupa KRUK wyniki kwartalne w roku w mln zł 1 kw. 2. kw. 3. kw. 4. kw. Zmiana 14/13 Portfele nabyte nakłady na portfele nabyte 268,9 44,2 41,6 215,4 367,2 570,7 55% spłaty na portfelach 153,8 206,6 167,9 183,5 537,7 711,8 32% Rachunek wyników Przychody z działalności operacyjnej 120,1 143,6 103,8 120,4 405,6 487,9 20% Portfele wierzytelności własnych 109,1 132,1 92,5 108,7 355,7 442,4 24% w tym aktualizacja 5,7 12,4-13,3 2,6-13,3 7,5 - Usługi windykacyjne 8,0 8,3 7,6 7,8 39,9 31,7-21% Inne produkty i usługi 3,0 3,2 3,7 3,9 9,9 13,8 39% Marża pośrednia 69,4 98,4 58,1 68,1 222,9 293,9 32% Marża procentowo 58% 68% 56% 57% 55% 60% - Portfele wierzytelności własnych 65,5 93,7 53,5 63,1 202,3 275,9 36% Usługi windykacyjne 2,8 3,6 2,9 3,1 18,7 12,4-34% Inne produkty i usługi 1,1 1,1 1,6 1,9 1,8 5,7 216% Koszty ogólne 15,5 17,1 17,1 22,6 60,4 72,4 20% Koszty opcji menadżerskich 0,2 2,9 1,3 2,8 2,6 7,3 181% EBITDA 54,1 80,0 40,4 45,0 162,3 219,5 35% marża EBITDA 45% 56% 39% 37% 40% 45% - ZYSK NETTO 40,0 60,1 26,0 25,7 97,8 151,8 55% marża zysku netto 33% 42% 25% 21% 24% 31% - ROE kroczące 26% 28% 26% 26% 24% 26% - EBITDA GOTÓWKOWA* 98,8 154,5 115,8 119,9 344,3 489,0 42% Źródło: KRUK S.A. 30

31 Grupa KRUK P&L w podziale na segmenty geograficzne (układ prezentacyjny) w mln zł 1. kw. 2. kw. 3. kw. 4. kw. Przychody z działalności operacyjnej 120,1 143,6 103,8 120,4 405,6 487,9 20% Zmiana 14/13 Polska 71,7 90,5 52,8 69,4 223,5 284,4 27% Rumunia 41,2 46,8 50,5 44,2 180,0 182,7 1% Pozostałe kraje 7,3 6,4 0,5 6,7 2,1 20,9 886% Marża pośrednia 74,8 93,0 58,1 68,1 222,9 293,9 32% Marża procentowo 62% 65% 56% 57% 55% 60% - Koszty ogólne -15,5-17,1-17,1-22,6-60,4-72,4 20% EBITDA 54,1 80,0 40,4 45,0 162,3 219,5 35% Rentowność EBITDA 45% 56% 39% 37% 40% 45% - Przychody/Koszty finansowe -12,4-16,8-12,5-13,7-54,5-55,3 2% Zysk netto 40,0 60,1 26,0 25,7 97,8 151,8 55% Rentowność zysku netto 33% 42% 25% 21% 24% 31% - Źródło: KRUK S.A. 31

32 Grupa KRUK wybrane pozycje bilansowe (układ prezentacyjny) mln zł AKTYWA Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 35,3 70,5 Należności z tytułu dostaw i usług 9,0 10,9 Należności z tytułu podatku dochodowego 0,0 0,0 Inwestycje w pakiety wierzytelności i pożyczki 1 063, ,2 Pozostałe należności 17,8 16,5 Zapasy 0,5 0,5 Rzeczowe aktywa trwałe 20,1 20,3 Inne wartości niematerialne 10,4 11,0 Wartość firmy 1,0 1,0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2,4 3,5 Pozostałe aktywa 2,5 2,1 Aktywa ogółem 1 162, ,6 PASYWA Kapitał własny 415,6 585,1 w tym Zyski zatrzymane 311,2 462,9 Zobowiązania 747,3 931,6 w tym: Kredyty i leasingi 112,9 349,2 Obligacje 574,5 489,5 Pasywa ogółem 1 162, ,6 WSKAŹNIKI Dług odsetkowy 687,5 838,6 Dług odsetkowy netto 652,2 768,1 Dług odsetkowy netto do Kapitałów Własnych 1,6 1,3 Dług odsetkowy do 12-miesięcznej EBITDA gotówkowej* 1,9 1,6 Źródło: KRUK S.A. 32

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r.

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r. Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK 10 maja 2015 r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w 1 kwartale 2015 roku: 51 mln zł wyniku netto, wysokie 187 mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w I kwartale 2014: rekordowe 40 mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I półrocze roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrzesień Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk netto Grupy KRUK w I

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2014 roku. CC GROUP SMALL & MIDCAP CONFERENCE 5TH EDITION 26 marca 2015 roku

Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2014 roku. CC GROUP SMALL & MIDCAP CONFERENCE 5TH EDITION 26 marca 2015 roku Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników roku CC GROUP SMALL & MIDCAP CONFERENCE 5TH EDITION 26 marca 2015 roku Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Strategia rozwoju Wyniki finansowe Załączniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Marzec 2014 Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk netto Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Publiczna emisja obligacji KRUK S.A. serii W 2. Oferujący

Publiczna emisja obligacji KRUK S.A. serii W 2. Oferujący Publiczna emisja obligacji KRUK S.A. serii W 2 Oferujący Listopad Zastrzeżenie Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Marzec 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 KRUK lider na atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Publiczna emisja obligacji KRUK S.A. serii AB 3

Publiczna emisja obligacji KRUK S.A. serii AB 3 Publiczna emisja obligacji KRUK S.A. serii AB 3 Współoferujący Czerwiec 2016 r. Zastrzeżenie Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2015 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 Grupa KRUK lider na atrakcyjnym rynku zarządzania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2015 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 Grupa KRUK lider na atrakcyjnym rynku zarządzania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Styczeń 2014 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 2 KRUK lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu

Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu KRUK S.A. Giełdowa Spółka Roku 2014 wg rankingu Pulsu Biznesu Raport analityczny dla inwestorów indywidualnych KRUK S.A. - UPDATE Pierwszy raport analityczny SII na temat spółki KRUK S.A. został opublikowany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 2015 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 Grupa KRUK lider na atrakcyjnym rynku zarządzania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Sierpień 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie 2 KRUK lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów 2015 roku Grupa KRUK

Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów 2015 roku Grupa KRUK Prezentacja wyników pierwszych trzech kwartałów roku Grupa KRUK 1 listopada r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Nowe rynki i nowe inicjatywy Wyniki finansowe Załączniki 2 Po 3 kwartałach roku KRUK zarobił

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 Grupa KRUK - lider na atrakcyjnym rynku zarządzania wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 Grupa KRUK lider na atrakcyjnym rynku zarządzania wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

Publiczna emisja obligacji KRUK S.A. serii AF 1. Współoferujący

Publiczna emisja obligacji KRUK S.A. serii AF 1. Współoferujący Publiczna emisja obligacji KRUK S.A. serii AF 1 Współoferujący Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał informacyjno-marketingowy ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 2011 ROKU

PREZENTACJA WYNIKÓW 2011 ROKU Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW 2011 ROKU KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK ma za sobą świetny rok 84% wzrost

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników 2012 roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrocław, marzec 2012 Agenda Wstęp Rynek windykacyjny Działalność operacyjna Kierunki rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 półrocza 2015 roku Grupa KRUK. 30 sierpnia 2015 r.

Prezentacja wyników 1 półrocza 2015 roku Grupa KRUK. 30 sierpnia 2015 r. Prezentacja wyników 1 półrocza roku Grupa KRUK 30 sierpnia r. Agenda Wstęp Rynek wierzytelności Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 W 1. półroczu roku KRUK zarobił 108 mln zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK. 1 kwartał 2016

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK. 1 kwartał 2016 Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 1 kwartał 2016 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 Grupa KRUK -lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK. 1 kwartał 2016

Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK. 1 kwartał 2016 Prezentacja Spółki Grupa Kapitałowa KRUK 1 kwartał 2016 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Pozycja rynkowa Wyniki finansowe Strategia i podsumowanie Załączniki 2 Grupa KRUK - lider na atrakcyjnym rynku

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Wyniki i sytuacja Grupy po III kwartałach 2012 r. oraz plany na kolejne miesiące roku Warszawa, 16 listopada 2012 r. AGENDA Sytuacja na rynku obrotu wierzytelnościami

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

KRUK S.A. 1. Profil spółki

KRUK S.A. 1. Profil spółki KRUK S.A. 1. Profil spółki Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej KRUK jest kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami zakupionymi na własny rachunek (88% przychodów 2013 r.) oraz obsługa wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI Debiut obligacji na Catalyst - BEST S.A. - BEST II NSFIZ - BEST III NSFIZ 13 września 2011 r. SPIS TREŚCI Otoczenie rynkowe Emisja obligacji Grupa BEST Wybrane dane finansowe Cele strategiczne I OTOCZENIE

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r. Grupa Kapitałowa KRUK PREZENTACJA WYNIKÓW trzech pierwszych kwartałów oraz trzeciego kwartału 2011 r. KRUK S.A. Grupa Kapitałowa Listopad, 2011 Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za I kw. 2015 r. Agenda Podsumowanie I kw. 2015 r. Wyniki finansowe za I kw. 2015 r. Wyniki operacyjne Pozycja DTP na rynku wierzytelności w Polsce oraz jego perspektywy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 2015 roku Grupa KRUK

Prezentacja wyników 2015 roku Grupa KRUK Prezentacja wyników roku Grupa KRUK 7 marca 2016 r. Agenda Wstęp Rynek Działalność operacyjna Plany rozwoju Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK wypracował w roku 35% wzrostu zysku netto i zainwestował 489

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r.

Prezentacja DT Partners. Warszawa, 2014 r. Prezentacja DT Partners Warszawa, 2014 r. Grupa DTP Co nas wyróżnia Grupa DTP jest liderem w segmencie wierzytelności niedetalicznych, czyli małych i średnich firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r.

Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r. Prezentacja wyników Grupy DTP S.A. za II kw. 2015 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę DTP S.A. (dalej Spółka ) w celu udostępnienia interesariuszom jako dokument

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

IPO i co dalej? Kwiecień 2012

IPO i co dalej? Kwiecień 2012 IPO i co dalej? Kwiecień 2012 AGENDA 1. O KREDYT INKASO S.A. 2. IPO I CO DALEJ? 3. DROGA KREDYT INKASO S.A. 4. O CZYM NIE PISZĄ W KSIĄŻKACH 2 O KREDYT INKASO S.A. PODSTAWOWE FAKTY Emitent Kredyt Inkaso

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014

Wyniki skonsolidowane za 2013 rok. Warszawa, marzec 2014 Wyniki skonsolidowane za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I kwartał 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Maj 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK wypracował w Ikw. 2013 zysk netto

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A.

Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Grupa Kapitałowa EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 08.05.2012 r. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2011 /2010 67% 30

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014

Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 Przejęcie 60% Santander Consumer Bank S.A. (Polska) 10 kwietnia 2014 1 Bank Zachodni WBK S.A. (dalej BZ WBK ) informuje, że niniejsza prezentacja w wielu miejscach zawiera twierdzenia dotyczące przyszłości,

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

BEST informacja o Spółce

BEST informacja o Spółce BEST informacja o Spółce marzec 14 r. BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności na skalę masową. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Charakter projektu: Podmiot: Rola PROFESCAPITAL: Emisja obligacji SMS Kredyt Holding Sprzedaż rocznych

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku / Warszawa, 13 maja 2013 r. Podsumowanie wyników za IQ 2013 r. Nabycie nowych wierzytelności w wyniku cesji o łącznej wartości nominalnej 3,3 mln zł oraz wzrost

Bardziej szczegółowo