Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej Malbork tel/fax: RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Malbork, marzec 2014

2 S P I S T R E Ś C I Strona 1. Wstęp 3-4 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA 2. Analiza bezrobocia według zawodów i specjalności Napływ osób bezrobotnych w 2013 roku według zawodów i specjalności Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni zarejestrowani na dzień roku według zawodów i specjalności Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Analiza ofert pracy Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku wg rodzaju działalności Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku wg zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Wnioski Spis tabel 19 2

3 1. Wstęp Zgodnie z art. 9, ust. 1, pkt. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008, nr 69 poz. 415 z późn. zm.), jednym z zadań należących do samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest opracowanie analiz i sprawozdań rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Polityka rynku pracy, aby funkcjonowała prawidłowo i sprawnie, wymaga w tej dziedzinie, odpowiedniego systemu informacyjnego. Stosowane m.in. przez powiatowe urzędy pracy sprawozdania są podstawowym źródłem informacji o poziomie i strukturze bezrobocia. Dane te jednak są niewystarczające do zapewnienia bieżącej koordynacji systemu szkoleń bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego z potrzebami rynku. System edukacji powinien kształcić w zawodach i specjalnościach, na które występuje zapotrzebowanie na rynku pracy, przyczyniając się do zmniejszenia bezrobocia, a nie do jego wzrostu. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu szkół pod względem kierunków kształcenia, absolwenci zamiast zasilać rejestry powiatowych urzędów pracy, będą mogli podejmować zatrudnienie w firmach, które poszukują pracowników. Zatem opracowując raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych widzimy wiele możliwości, które pomogą w osiągnięciu tego celu. Osoby młode stojąc przed wyborem szkoły czy kierunku studiów będą miał jasny obraz na jakie zawody i specjalności występuje największe zapotrzebowanie. Monitoring zawodów pomoże zbliżyć system edukacji zawodowej, strukturę i treść kształcenia do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Pozwoli na określenie kierunków i natężenia zmian, jakie zachodzą w strukturze kwalifikacyjno zawodowej oraz na określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zwiększając przez to efektywność organizowanych kursów. Stworzy podstawę ułatwiającą podejmowanie decyzji odnośnie rozmiarów, kierunków, treści zarówno kształcenia zawodowego, jak i dokształcania, organizowanych przez ośrodki i organizacje dokształcające oraz poprzez urzędy pracy. Władze oświaty i dyrektorzy szkół być może dokonają wówczas korekty poziomu i struktury kształcenia. Opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok składa się z 2 części: diagnostycznej, która obejmuje analizę bezrobocia, ofert pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok, które opracowano w oparciu o tabele wynikowe wygenerowane przy użyciu aplikacji SI SYRIUSZ. Tabele te przygotowane zostały na podstawie załączników do Sprawozdania MPiPS-01: Załącznik 2 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy, 3

4 Załącznik 3 Bezrobotni oraz oferty pracy wg zawodów i specjalności. - prognostycznej, która zostanie opracowana w II połowie 2014 r. 2. Analiza bezrobocia według zawodów i specjalności 2.1 Napływ osób bezrobotnych w 2013 roku według zawodów i specjalności Wielkość napływu osób bezrobotnych do urzędu pracy wyrażona jest przez liczbę noworejestrujących się osób pozostających bez pracy. Poniższa analiza struktury osób bezrobotnych rejestrujących się w 2013 roku została opracowana na podstawie zawodów i specjalności (kod sześciocyfrowy) Bezrobotni ogółem W 2013 roku do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku napłynęło osoby bezrobotne, z czego osób posiadało zawód, a zarejestrowano w tzw. grupie bez zawodu. W porównaniu do 2012 roku ogólna liczba rejestrujących się bezrobotnych zmalała o 429 osób, tj. o 5,68%. Najwięcej osób w 2013 r. rejestrowało się w następujących zawodach/specjalnościach (40 osób i powyżej): "522301" Sprzedawca* 696 "515303" Robotnik gospodarczy 408 "331403" Technik ekonomista* 164 "711202" Murarz* 140 "753105" Krawiec* 131 "722204" Ślusarz* 119 "512002" Kucharz małej gastronomii* 111 "512001" Kucharz* 110 "931301" Robotnik budowlany 102 "723105" Mechanik samochodów osobowych 80 "753303" Szwaczka 79 "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 73 "911207" Sprzątaczka biurowa 69 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 67 "751204" Piekarz* 66 "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej 62 "751201" niesklasyfikowani Cukiernik* 58 "432103" Magazynier 56 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 53 "311504" Technik mechanik* 52 "513101" Kelner* 51 "514101" Fryzjer* 49 4

5 "731805" Przędzarz 48 "741207" Elektromonter (elektryk) zakładowy 48 "711503" Stolarz budowlany 45 "722314" Tokarz w metalu 42 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 40 "522305" Technik handlowiec* 40 Analizując powyższe dane zauważa się, że w roku 2013 najliczniej rejestrowały się osoby w zawodach: sprzedawca, robotnik gospodarczy, technik ekonomista, murarz, krawiec, ślusarz, kucharz oraz kucharz małej gastronomii Bezrobotne kobiety W 2013 roku w PUP w Malborku zarejestrowały się kobiety (co stanowiło 49,75% ogółu noworejestrujących się bezrobotnych), z czego 716 kobiet zarejestrowano w grupie bez zawodu. W porównaniu do 2012 roku liczba kobiet rejestrujących się w urzędzie zmalała o 246 kobiet, tj. o 6,49 %. (30 i więcej): Wśród bezrobotnych kobiet najwięcej osób zarejestrowało się w następujących zawodach "522301" Sprzedawca* 615 "515303" Robotnik gospodarczy 157 "331403" Technik ekonomista* 145 "753105" Krawiec* 119 "512001" Kucharz* 80 "753303" Szwaczka 78 "911207" Sprzątaczka biurowa 66 "512002" Kucharz małej gastronomii* 56 "731805" Przędzarz 48 "513101" Kelner* 46 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 45 "514101" Fryzjer* 37 "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 32 "941201" Pomoc kuchenna 32 Z powyższych danych wynika, że i w tej grupie najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w zawodzie sprzedawcy, robotnika gospodarczego, technika ekonomisty, krawcowej oraz kucharza. 5

6 2.1.3 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W 2013 roku w urzędzie pracy powiatu malborskiego zarejestrowało się 557 osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (7,82 % ogółu rejestrujących się w 2013 roku), w tym 300 osób bez zawodu. Tabela zawodów, w których rejestrowało się najwięcej osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w 2013 r. (powyżej 5 osób) "522301" Sprzedawca* 31 "512002" Kucharz małej gastronomii* 21 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 15 "331403" Technik ekonomista* 11 "514101" Fryzjer* 9 "422402" Technik hotelarstwa* 8 "711202" Murarz* 6 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 6 "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* 5 "333107" Technik logistyk* 5 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 5 Wśród rejestrujących się absolwentów największą grupę również stanowili sprzedawcy, tuż za nimi uplasowali się kucharze małej gastronomii oraz mechanicy pojazdów samochodowych. 2.2 Bezrobotni zarejestrowani na dzień roku według zawodów i specjalności Analiza struktury osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2013 roku została opracowana na podstawie zawodów i specjalności (kod sześciocyfrowy) Bezrobotni ogółem Według stanu na 31 grudnia 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku zarejestrowane były osoby bezrobotne. Wśród osób zarejestrowanych według stanu na roku: - 16,7 % stanowili bezrobotni nie posiadający zawodu (827 osób), - 83,3% stanowili bezrobotni posiadający zawód (4 125 osób). 6

7 W porównaniu z 2012 rokiem nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku o 149 osób (o 3,1 %). Tabela 2. Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej osób bezrobotnych w końcu 2013 roku (powyżej 30) "522301" Sprzedawca* 621 "515303" Robotnik gospodarczy 237 "331403" Technik ekonomista* 162 "753105" Krawiec* 111 "711202" Murarz* 99 "722204" Ślusarz* 80 "753303" Szwaczka 78 "512001" Kucharz* 72 "512002" Kucharz małej gastronomii* 63 "931301" Robotnik budowlany 59 "911207" Sprzątaczka biurowa 57 "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 57 "751201" Cukiernik* 47 "723105" Mechanik samochodów osobowych 45 "731805" Przędzarz 42 "751204" Piekarz* 41 "432103" Magazynier 40 "311504" Technik mechanik* 39 "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej 38 "723390" niesklasyfikowani Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 37 "513101" Kelner* 36 "611104" Rolnik upraw polowych 33 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 32 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 32 "611190" Pozostali rolnicy upraw polowych 31 Razem zarejestrowanych bezrobotnych Bezrobotne kobiety Według stanu na 31 grudnia 2013 roku w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zarejestrowanych było kobiet (56,52 % ogółu bezrobotnych), 7

8 w tym 534 kobiety, które nie posiadały zawodu, co stanowiło 19,08% ogółu zarejestrowanych kobiet oraz kobiet, które posiadały zawód (80,92 %). Liczba kobiet w porównaniu do końca grudnia 2012 roku wzrosła o 92 kobiety, tj. o 3,4%. Największy udział w liczbie bezrobotnych kobiet miały zawody przedstawione w poniższej tabeli (powyżej 20 osób). Tabela 3. Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej bezrobotnych kobiet w końcu 2013 roku "522301" Sprzedawca* 581 "331403" Technik ekonomista* 152 "753105" Krawiec* 106 "515303" Robotnik gospodarczy 81 "753303" Szwaczka 78 "512001" Kucharz* 56 "911207" Sprzątaczka biurowa 54 "512002" Kucharz małej gastronomii* 44 "731805" Przędzarz 42 "513101" Kelner* 34 "751201" Cukiernik* 27 "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 26 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 24 "611104" Rolnik upraw polowych 24 "514101" Fryzjer* 23 "411004" Technik prac biurowych* 22 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 22 "532201" Opiekunka domowa 22 "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń 21 "941201" gdzie Pomoc indziej kuchenna niesklasyfikowani 21 Liczba bezrobotnych kobiet Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W końcu II półrocza 2013 roku zarejestrowanych było 235 osób do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (4,74 % ogółu bezrobotnych), w tym 109 bezrobotnych bez zawodu i 126 osób z zawodem. Najwięcej osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki zarejestrowanych było w następujących zawodach (2 osoby lub więcej): "522301" Sprzedawca* 18 "512002" Kucharz małej gastronomii* 14 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 6 "331403" Technik ekonomista* 5 "333107" Technik logistyk* 5 "514101" Fryzjer* 5 8

9 "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* 4 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 4 "422402" Technik hotelarstwa* 4 "711202" Murarz* 3 "751201" Cukiernik* 3 "263102" Ekonomista 2 "311206" Technik drogownictwa* 2 "343101" Fotograf* 2 "351203" Technik informatyk* 2 "422103" Technik obsługi turystycznej* 2 "432103" Magazynier 2 "512001" Kucharz* 2 "522305" Technik handlowiec* 2 "931301" Robotnik budowlany Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Na dzień 31 grudnia 2013 roku w PUP w Malborku zarejestrowanych było osób bezrobotnych, którzy pozostają bez pracy więcej niż 12 miesięcy, co stanowiło 32,94% ogółu zarejestrowanych osób. Wśród analizowanej grupy 75 osób nie posiadało zawodu, natomiast osób zarejestrowanych było z zawodem. Najwięcej osób zakwalifikowano do następujących zawodów (powyżej 10 osób): "522301" Sprzedawca* 282 "515303" Robotnik gospodarczy 79 "331403" Technik ekonomista* 72 "753105" Krawiec* 49 "753303" Szwaczka 32 "711202" Murarz* 31 "722204" Ślusarz* 28 "911207" Sprzątaczka biurowa 27 "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 26 "731805" Przędzarz 25 "512001" Kucharz* 20 "751201" Cukiernik* 19 "311504" Technik mechanik* 17 "513101" Kelner* 17 "611104" Rolnik upraw polowych 17 "512002" Kucharz małej gastronomii* 16 "611190" Pozostali rolnicy upraw polowych 15 "722314" Tokarz w metalu 14 "723390" Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 14 "931301" Robotnik budowlany 14 "613003" Rolnik* 13 "712601" Hydraulik 13 "314207" Technik rolnik* 12 "432103" Magazynier 12 "713102" Malarz budowlany 12 "723105" Mechanik samochodów osobowych 12 "741207" Elektromonter (elektryk) zakładowy 12 9

10 "751204" Piekarz* 12 "752205" Stolarz* 12 "711502" Cieśla szalunkowy 11 "732303" Introligator poligraficzny 11 "941201" Pomoc kuchenna 11 "514101" Fryzjer* 10 "532201" Opiekunka domowa 10 "818990" Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej 10 "834101" niesklasyfikowani Kierowca ciągnika rolniczego Analiza ofert pracy W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zgłoszono ofert pracy. Na koniec grudnia 2013 roku w rejestrze urzędu pracy pozostały 32 oferty pracy. W porównaniu do roku 2012 liczba ofert pracy zmalała o Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku według rodzaju działalności W 2013 roku najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy działający w sektorze usług ofert, tj. 84,76 % wszystkich ofert pracy będących w dyspozycji PUP w Malborku; 326 ofert pracy, tj. 14,97% stanowiły oferty zgłoszone z przemysłu, natomiast z rolnictwa wpłynęło 6 ofert, które stanowiły 0,27 % ofert. Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności według sekcji PKD najwięcej ofert pracy zgłoszono: A). Usługi: Tabela 4. Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku wg sekcji PKD (sektor usług) Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 1052 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 346 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 41 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 65 10

11 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 36 B). Przemysł: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 65 Edukacja 54 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 57 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9 Transport i gospodarka magazynowa 30 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Informacja i komunikacja 8 Pozostała działalność usługowa 29 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 Ogółem oferty pracy zgłoszone do PUP Tabela 5. Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku wg sekcji PKD (sektor przemysłu) 0 1 Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku Przetwórstwo przemysłowe 202 Budownictwo 116 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 2 Górnictwo i wydobywanie 6 Ogółem oferty pracy zgłoszone do PUP 326 C). Rolnictwo: Tabela 6. Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku wg sekcji PKD (sektor rolnictwa) Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6 Ogółem oferty pracy zgłoszone do PUP 6 11

12 3.2 Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku według zawodów i specjalności W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących zawodach: Tabela 7. Oferty pracy wg zawodów o najwyższym poziomie zgłoszone w 2013 roku (10 i więcej ofert pracy) Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku "515303" Robotnik gospodarczy 1014 "522301" Sprzedawca* 152 "411004" Technik prac biurowych* 100 "931301" Robotnik budowlany 52 "911207" Sprzątaczka biurowa 43 "432103" Magazynier 30 "332203" Przedstawiciel handlowy 27 "711202" Murarz* 21 "512001" Kucharz* 20 "334306" Technik administracji* 19 "513101" Kelner* 19 "732301" Introligator* 16 "751204" Piekarz* 16 "711101" Konserwator budynków 15 "325905" Opiekunka dziecięca* 13 "331301" Księgowy 13 "343901" Animator kultury* 13 "431102" Fakturzystka 13 "513202" Barman 13 "514101" Fryzjer* 13 "752205" Stolarz* 13 "832203" Kierowca samochodu osobowego 13 "422602" Recepcjonista 12 "514202" Kosmetyczka 12 "523002" Kasjer handlowy 12 "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 12 "332302" Zaopatrzeniowiec 11 "412001" Sekretarka 11 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 11 "751201" Cukiernik* 11 Liczba ofert pracy ogółem

13 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Przez monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych należy rozumieć proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód w równowadze należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy takie samo zapotrzebowanie jak liczba poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawody deficytowe i nadwyżkowe określane są za pomocą wskaźnika intensywności k nadwyżki (deficytu) zawodów ( W n, I ) mierzonej stosunkiem średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie w 2013 roku do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w 2013 roku. W k n, I = średnia miesięczna liczba zgłoszonych ofert pracy w zawodzie k w 2013 roku, średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w zawodzie k w 2013 roku Przyjęto, że zawody o wskaźniku: k W n, I < 0,9 to zawody nadwyżkowe, k 0,9 W n, I 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy), k W n, I > 1,1 to zawody deficytowe 13

14 A). ZAWODY DEFICYTOWE W analizowanym okresie odnotowano 31 zawodów deficytowych, których wskaźnik intensywności przekroczył wartość 1,1. Ranking 31 zawodów deficytowych w 2013 roku przedstawia Tabela 8. L.p. Tabela 8. Ranking 31 zawodów deficytowych w 2013 roku w powiecie malborskim (o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu) Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2013 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2013 roku Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1. "343901" Animator kultury* 1,0833 0, "962106" Kolporter 0,75 0, "732301" Introligator* 1,3333 0, "815102" Operator maszyn 0,6667 0, "341202" przędzalniczych Opiekun osoby starszej* 0,4167 0, "325101" Asystentka stomatologiczna* 0,3333 0, "741103" Elektryk* 0,3333 0, "411004" Technik prac biurowych* 8,3333 2,4167 3, "522302" Sprzedawca w branży mięsnej 0,5 0, "711101" Konserwator budynków 1,25 0, "911204" Pomoc laboratoryjna 0,25 0, "515303" Robotnik gospodarczy 84,5 34 2, "325905" Opiekunka dziecięca* 1,0833 0,5 2, "214202" Inżynier budownictwa - 0,1667 0, "228203" budownictwo Specjalista bezpieczeństwa ogólne i 0,1667 0, "325601" higieny Ratownik pracy medyczny* 0,1667 0, "343202" Dekorator wnętrz 0,1667 0, "532102" Opiekun medyczny* 0,1667 0, "751105" Rzeźnik - wędliniarz* 0,1667 0, "334306" Technik administracji* 1,5833 0,9167 1, "514202" Kosmetyczka 1 0,5833 1, "228301" Fizjoterapeuta 0,4167 0,25 1, "431102" Fakturzystka 1,0833 0,6667 1, "412001" Sekretarka 0,9167 0,5833 1, "832202" Kierowca samochodu 0,5 0,3333 1,5 26. "932910" dostawczego Pomocnik piekarza 0,25 0,1667 1,5 27. "962105" Goniec 0,25 0,1667 1,5 28. "814104" Wulkanizator 0,3333 0,25 1, "513202" Barman 1,0833 0,8333 1,3 30. "332302" Zaopatrzeniowiec 0,9167 0,75 1, "332203" Przedstawiciel handlowy 2,25 1,9167 1,

15 Jak wynika z Tabeli 8 najbardziej deficytowym zawodem był animator kultury wskaźnik intensywności deficytu zawodów wyniósł 13. W zawodzie tym średniomiesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2013 r. wyniosła 1,0833, natomiast średniomiesięczna liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 0,0833. Kolejnymi zawodami deficytowymi były: kolporter, introligator oraz operator maszyn. Wśród ofert pracy znalazły się zapotrzebowania na pracowników w zawodach, w których w ewidencji PUP w Malborku nie figurowały osoby bezrobotne. Zawód przyjmuje wówczas maksymalną wartość wskaźnika (max). Zawodów takich było 69. B). ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE W Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku zanotowano 17 zawodów zrównoważonych, (wartość wskaźnika w przedziale 0,9-1,1). Należy podkreślić, że w 2013 roku w większości zawodami zrównoważonymi były te, których wskaźnik wyniósł 1, czyli średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2013 roku była równa średniej miesięcznej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w 2013 roku. Lp. Kod zawodu Tabela 9. Lista zawodów zrównoważonych w 2013 roku Nazwa zawodu 15 Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2013 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2013 roku Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "216304" Projektant wzornictwa przemysłowego 0,0833 0, "243107" Specjalista do spraw reklamy 0,1667 0, "334201" Sekretarz sądowy 0,0833 0, "341201" Asystent osoby niepełnosprawnej* 0,0833 0, "422602" Recepcjonista "516390" Pozostali pracownicy zakładów 0,0833 0, "522390" pogrzebowych Pozostali sprzedawcy sklepowi 0,1667 0, "532190" (ekspedienci) Pozostały pomocniczy personel 0,0833 0, "532902" medyczny Pomoc dentystyczna 0,0833 0, "541308" Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 0,0833 0, "711501" Cieśla* 0,25 0, "723308" Mechanik maszyn rolniczych 0,0833 0, "752290" Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 0,0833 0, "821903" Monter rowerów i wózków 0,0833 0, "831104" Maszynista pojazdu trakcyjnego 0,1667 0, "912102" Praczka 0,0833 0, "911203" Pokojowa 0,75 0,8333 0,9

16 C). ZAWODY NADWYŻKOWE Do zawodów nadwyżkowych, czyli takich, gdzie liczba ofert pracy w danym zawodzie była niższa niż liczba osób bezrobotnych (wskaźnik intensywności nadwyżki <0,9 ale > 0) zaliczamy 104 zawody. Tabela 10. Lista 30 zawodów nadwyżkowych w 2013 roku o najniższym wskaźniku intensywności nadwyżki L.p Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w 2013 roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowa nych bezrobotnych w 2013 roku Wskaźnik intensywnośc i nadwyżki zawodów 1 "331301" Księgowy 1,0833 1,3333 0, "422603" Rejestratorka medyczna 0,3333 0,4167 0,8 3 "912202" Operator myjni 0,3333 0,4167 0,8 4 "523002" Kasjer handlowy 1 1,3333 0,75 5 "962903" Parkingowy 0,25 0,3333 0, "512090" Pozostali kucharze 0,1667 0,25 0,6667 Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów "813190" chemicznych 0,1667 0,25 0,6667 Operator maszyn do produkcji papierowych artykułów toaletowych i "814304" sanitarnych 0,1667 0,25 0, "833101" Kierowca autobusu 0,1667 0,25 0,6667 Pracownik przygotowujący posiłki 10 "941101" typu fast food 0,5 0,75 0, "911207" Sprzątaczka biurowa 3,5833 5,75 0, "522304" Sprzedawca w branży spożywczej 0,25 0,4167 0,6 Konsultant / agent sprzedaży 13 "524302" bezpośredniej 0,25 0,4167 0,6 14 "524502" Sprzedawca w stacji paliw 0,3333 0,5833 0, "432103" Magazynier 2,5 4,6667 0,5357 "832203" Kierowca samochodu osobowego 1,0833 2,0833 0,52 16

17 17 "931301" Robotnik budowlany 4,3333 8,5 0, "228903" Kosmetolog 0,1667 0,3333 0,5 19 "262101" Archiwista 0,0833 0,1667 0,5 20 "311104" Technik geodeta* 0,1667 0,3333 0,5 21 "321301" Technik farmaceutyczny* 0,1667 0,3333 0,5 22 "332101" Agent ubezpieczeniowy 0,25 0,5 0,5 Pozostali pracownicy administracyjni 23 "334390" i sekretarze biura zarządu 0,0833 0,1667 0, "516502" Instruktor nauki jazdy 0,0833 0,1667 0,5 "532201" Opiekunka domowa 0,75 1,5 0,5 "712612" Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 0,25 0,5 0,5 27 "722307" Operator obrabiarek skrawających* 0,0833 0,1667 0,5 Operator obrabiarek sterowanych 28 "722308" numerycznie 0,1667 0,3333 0,5 29 "912201" Czyściciel pojazdów 0,0833 0,1667 0,5 30 "712501" Monter / składacz okien 0,75 1,5833 0,4737 Analizując dane z Tabeli 10 wynika, że najniższy wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów posiada zawód księgowy. W 2013 roku wskaźnik wyniósł 0,8125 przy średniomiesięcznej liczbie ofert pracy 1,0833 oraz średniomiesięcznej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych - 1, Wnioski 1. W 2013 roku do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku napłynęły osoby bezrobotne, z czego osób posiadało zawód, a zarejestrowano w tzw. grupie bez zawodu. W porównaniu do 2012 roku ogólna liczba rejestrujących się bezrobotnych zmalała o 429 osób, tj. o 5,68%. 2. Według stanu na 31 grudnia 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku zarejestrowane były osoby bezrobotne. W porównaniu z 2012 rokiem nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku o 149 osób (o 3,1 %). 3. Wśród osób zarejestrowanych według stanu na roku: 16,7 % stanowili bezrobotni nie posiadający zawodu (827 osób), 83,3% stanowili bezrobotni posiadający zawód (4 125 osób). 17

18 4. Według stanu na 31 grudnia 2013 roku w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zarejestrowanych było 2799 kobiet (56,52 % ogółu bezrobotnych), w tym 534 kobiety, które nie posiadały zawodu, co stanowiło 19,08% ogółu zarejestrowanych kobiet oraz kobiet, które posiadały zawód (80,92 %). Liczba kobiet w porównaniu do końca grudnia 2012 roku wzrosła o 92 kobiety, tj. o 3,4%. 5. W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku zgłoszono ofert pracy. Na koniec grudnia 2013 roku w rejestrze urzędu pracy pozostały 32 oferty pracy. W porównaniu do roku 2012 liczba ofert pracy zmalała o W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku najwięcej ofert pracy zgłosili pracodawcy działający w sektorze usług ofert, tj. 84,76 % wszystkich ofert pracy będących w dyspozycji PUP w Malborku; 326 ofert pracy, tj. 14,97% stanowiły oferty zgłoszone z przemysłu, natomiast z rolnictwa wpłynęło 6 ofert, które stanowiły 0,27 % ofert. Zgłoszona duża liczba miejsc pracy przez pracodawców w przypadku niektórych zawodów, nie skutkuje w znalezieniu zatrudnienia. Bezpośredni wpływ na to zjawisko ma duży odsetek osób zarejestrowanych w tym zawodzie. Dlatego też, określony został wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. 7. W analizowanym okresie występowały także zawody, których wartość wskaźnika intensywności deficytu (nadwyżki) zawodu jest równy 0. Dla 534 zawodów, w których były zarejestrowane osoby bezrobotne nie zgłoszono ofert pracy. 8. Należy zauważyć, że osoby bezrobotne zarejestrowane w zawodach nadwyżkowych znajdują zatrudnienie w zawodach pokrewnych np.: - dekarz na stanowisku pracownik ogólnobudowlany - przedstawiciel handlowy na stanowisku sprzedawca, handlowiec 18

19 SPIS TABEL Tabela Strona zawodów, w których rejestrowało się najwięcej osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki w 2013 roku (powyżej 5 osób) 6 Tabela 2. Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej osób bezrobotnych w końcu II półrocza 2013 roku (powyżej 30 osób) 7 Tabela 3. Wykaz zawodów, w których zarejestrowanych było najwięcej bezrobotnych kobiet w końcu II półrocza 2013 roku 8 Tabela 4. Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku wg sekcji PKD (sektor usług) 10 Tabela 5. Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku wg sekcji PKD (sektor przemysłu) 11 Tabela 6. Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku wg sekcji PKD (sektor rolnictwa) 11 Tabela Tabela 7. Oferty pracy wg zawodów o najwyższym poziomie zgłoszone w 2013 roku (10 i więcej ofert pracy) Ranking 31 zawodów deficytowych w 2013 roku w powiecie malborskim (o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu) 14 Tabela 9. Lista zawodów zrównoważonych w 2013 roku 15 Tabela 10. Lista 30 zawodów nadwyżkowych w 2013 roku o najniższym wskaźniku intensywności nadwyżki Sporządzili: Szweda Iwona Chlebowski Jacek 19

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2006 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2011 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (94) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy II stopnia Justyna Pahudo Doradca

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 214 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-3 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Płońsk, październik 2010 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo