MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) MARZEC 2009

2 SPI S T R E Ś C I I. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW... 3 II. WSTĘP... 5 III. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 6 IV. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) V. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH VI. WNIOSKI

3 I. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz oferty według zawodów i specjalności w 2008 roku. Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy. Stan za 2008 rok. Załącznik T-II/P 1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie ropczycko - sędziszowskim stan w końcu 2008 roku Załącznik T-II/P 1a Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko - sędziszowskim stan w końcu 2008 roku Załącznik T-II/P 2 Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P 2a Struktura napływu bezrobotnych, grup zawodowych w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P 3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P 3a Struktura ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P-5 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P-6 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P-7 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P-8 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku 3

4 Załącznik T-II/P-9 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i ofert pracy wg PKD w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku Załącznik T-II/P-10 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty Załącznik T-II/P-11 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2008 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty 4

5 II. WSTĘP Celem poniższego raportu jest zobrazowanie struktury bezrobocia według zawodów, a w szczególności zawodów deficytowych i nadwyżkowych, które mogą mieć wpływ na określenie kierunków kształcenia i zmian w strukturze zawodowokwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy. Raport może być pomocny w: określeniu odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy, ułatwieniu władzom oświatowym dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do zmieniających się potrzeb rynku pracy, przygotowaniu programów aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, mających na celu ułatwienie im powrotu na rynek pracy. W opracowaniu zastosowano metody opisowe i statystyczne opierając się na danych zawartych w tabelach (p. wykaz załączników). 5

6 III.ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Na koniec 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach zarejestrowanych było 4506 osób bezrobotnych. W analogicznym okresie 2007 roku zarejestrowanych było 4838 bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych ponad połowę, czyli 2537 stanowią kobiety. Spośród 4506 bezrobotnych zarejestrowanych na koniec roku, 1557 osób wcześniej nie pracowało lub pozostawali oni bez pracy powyżej 12 miesięcy. W dalszej część raportu w ujęciu tabelarycznym przedstawimy wyniki analizy materiałów dotyczących monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim na koniec 2008 roku. Dokonując analizy bezrobotnych według zawodów można stwierdzić, że najwięcej bezrobotnych (kod 6 cyfrowy) posiadało zawody: Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych "743304" Krawiec 253 "522107" Sprzedawca 210 "722204" Ślusarz 150 "311502" Technik mechanik 131 "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 130 "722304" Tokarz 108 Źródło: T-II/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie ropczycko-sędziszowskim,stan w końcu 2008 roku. 6

7 Spośród ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec 2008 roku 306 osób to bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Najliczniejsze zawody w tej grupie zarejestrowanych (kod 6-cyfrowy) to: Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych "000000" Bez zawodu 72 "241102" Ekonomista 12 "247901" Specjalista administracji publicznej 17 "311401" Technik elektronik 12 "321402" Technik żywienia i gospodarstwa domowego 17 "341404" Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] 11 "341501" Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 13 "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 13 Źródło: T-II/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie ropczycko-sędziszowskim,stan w końcu 2008 roku. Powyżej 12 miesięcy zarejestrowanych było 1061 osób, a najliczniejszymi zawodami w tej kategorii bezrobotnych (kod 6-cyfrowy) były: Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba bezrobotnych "000000" Bez zawodu 94 "311502" Technik mechanik 34 "321206" Technik ogrodnik 30 "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 34 "512201" Kucharz 31 "522107" Sprzedawca 64 Pozostali ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów i "621190" pokrewni 22 "712102" Murarz 25 "722204" Ślusarz 51 "722304" Tokarz 31 "743304" Krawiec 91 Źródło: T-II/P-1 Bezrobotni wg zawodów w powiecie ropczycko-sędziszowskim,stan w końcu 2008 roku. 7

8 Sekcjami PKD (wg 2-cyfrowego kodu), w których zanotowano najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2008 roku, są: Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczyckosędziszowskim. Stan w końcu 2008 roku. 11,91% 16,26% 14,37% "31" ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY "34" PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI 8,85% "72" ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ "74" POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY Źródło: T-II/P-1a Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim,stan w końcu 2008 roku. Najmniejszą liczbę osób bezrobotnych odnotowano natomiast w następujących sekcjach PKD: Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2008 roku Rybactwo 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 Górnictwo 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 4 Źródło: T-II/P-9 Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie ropczyckosędziszowskim, w 2008 roku. 8

9 Z analizy zawodowej osób bezrobotnych wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy wynika, że najwyższe wskaźniki w 2008 roku (wg otrzymały: sekcji PKD) Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2008 roku Przetwórstwo przemysłowe 30,14 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 13,75 Działalność nie zidentyfikowana 22,17 Źródło: T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i ofert pracy wg PKD w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2008 roku. Najniższe bądź zerowe wskaźniki odnotowano w takich sekcjach jak: Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2008 roku Rybactwo 0,00 Górnictwo 0,05 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 0,10 Pośrednictwo finansowe 0,28 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0,00 Źródło: T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i ofert pracy wg PKD w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2008 roku. W 2008 roku napływ osób bezrobotnych wyniósł ogółem 6367 osób, z czego bez zawodu zarejestrowało się 1445 bezrobotnych. Spośród ogólnej liczby zarejestrowanych 3101 osób stanowiły kobiety, wśród których do 12 miesiąca od ukończenia nauki zarejestrowanych było 620 kobiet. Najwięcej osób zarejestrowanych do końca 2008 roku, posiadało zawód: Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem "522107" Sprzedawca 232 "743304" Krawiec 208 "311502" Technik mechanik 188 9

10 "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 187 "321402" Technik żywienia i gospodarstwa domowego 182 "341501" Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 155 "722204" Ślusarz 153 "722304" Tokarz 133 "712102" Murarz 129 "723306" Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 125 "241102" Ekonomista 116 "723105" Mechanik samochodów osobowych 115 "741203" Piekarz 115 "247901" Specjalista administracji publicznej 110 "311503" Technik mechanizacji rolnictwa 82 "311401" Technik elektronik 80 "311302" Technik elektryk 70 "916201" Robotnik placowy 68 "512201" Kucharz 67 "321206" Technik ogrodnik 59 "723106" Mechanik pojazdów samochodowych 54 Źródło: T-II/P-2 Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. Wśród tych bezrobotnych najwięcej osób do 12 miesięcy od ukończenia nauki zarejestrowało się w zawodach: Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni absolwenci "321402" Technik żywienia i gospodarstwa domowego 71 "241102" Ekonomista 48 "341501" Handlowiec [zawód szkolny: Technik handlowiec] 45 "247901" Specjalista administracji publicznej 40 "341404" Organizator usług hotelarskich [zawód szkolny: Technik hotelarstwa] 40 "311502" Technik mechanik 34 "341902" Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] 32 "311401" Technik elektronik 27 "311402" Technik telekomunikacji 22 "723106" Mechanik pojazdów samochodowych 22 Źródło: T-II/P-2 Napływ bezrobotnych wg zawodów w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. 10

11 Na podstawie tabeli T-II/P-2a można prześledzić strukturę napływu bezrobotnych według grup zawodowych. Najliczniejszą grupę osób, które napłynęły w 2008 roku (kod 2-cyfrowy) stanowią: Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. 10,56% 10,34% 14,44% 16,96% "72" ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ "31" ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY "34" PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI "74" POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY Źródło: T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. W tej kategorii szczególnie liczni są przedstawiciele następujących grup elementarnych (kod 4-cyfrowy): Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem "3115" Technicy mechanicy 5,49 "5221" Sprzedawcy i demonstratorzy 4,71 "7433" Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 4,23 "3419" Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 4,14 "7233" Mechanicy - monterzy maszyn i urządzeń* (zawód szkolny: Mechanik - monter maszyn i urządzeń - obejmuje grupę elementarną 7233) 4,12 11

12 "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych - obejmuje grupę elementarną 7231) "3214" Dietetycy i żywieniowcy 3,74 "3415" Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 3,58 "7222" Ślusarze i pokrewni 3,17 "7412" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 3,15 3,78 Źródło: T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. Napływ kobiet zanotowany w 2008 roku najliczniej reprezentują następujące grupy zawodowe (kod 2-cyfrowy): Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotne kobiety "24" Pozostali specjaliści 13,29 "31" Średni personel techniczny 5,83 "32" Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 12,83 "34" Pracownicy pozostałych specjalności 17,90 "51" Pracownicy usług osobistych i ochrony 6,96 "52" Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 8,43 "74" Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 13,63 Źródło: T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. Spośród kobiet, których napływ zanotowano w tutejszym Urzędzie, najliczniejszą grupę (kod 4-cyfrowy) stanowią: Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotne kobiety "7433" Krawcy, kapelusznicy i pokrewni 8,68 "5221" Sprzedawcy i demonstratorzy 8,43 "3419" Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 7,13 "3214" Dietetycy i żywieniowcy 6,54 "3415" Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 5,74 "2411" Ekonomiści 3,98 "3212" Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni 3,98 "2479" Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani 3,77 Źródło: T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. 12

13 Osoby bezrobotne do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, które napłynęły w 2008 roku zasilają zwłaszcza takie grupy zawodowe (kod 2-cyfrowy) jak: Struktura bezrobotnych wg grup zawodowych (absolwenci) w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2008 roku. 21,52% 20,10% 17,78% "21" SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH "24" POZOSTALI SPECJALIŚCI 13,40% "31" ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY 5,03% "32" ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA "34" PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI Źródło: T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. Wśród osób bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki najliczniejszą grupę elementarną (kod 4-cyfrowy) stanowią: Kod grupy Bezrobotni Nazwa grupy zawodów zawodów absolwenci "3214" Dietetycy i żywieniowcy 9,15 "3115" Technicy mechanicy 6,57 "2411" Ekonomiści 6,31 "3114" Technicy elektronicy, telekomunikacji i pokrewni 6,31 "2479" Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani 5,93 "3415" Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) 5,80 "3414" Organizatorzy turystyki i pokrewni 5,41 "3419" Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani 5,03 Źródło: T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. 13

14 IV. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODOWYCH) W ciągu 2008 roku pracodawcy zgłosili 1799 ofert pracy. Najwięcej ofert zgłoszono na następujące stanowiska: Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2008roku "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 333 "522107" Sprzedawca 294 "914103" Robotnik gospodarczy 111 "343101" Pracownik administracyjny [zawód szkolny: Technik administracji] 45 "421102" Kasjer handlowy 33 "913204" Pomoc kuchenna 33 "512201" Kucharz 29 "413103" Magazynier 26 "743604" Szwaczka 22 "931301" Robotnik budowlany 21 "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 21 "741203" Piekarz 20 "932103" Pakowacz 20 "742204" Stolarz 19 "341503" Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] 18 "514102" Fryzjer [zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich] 18 "913207" Sprzątaczka 18 "512302" Kelner 17 "724201" Elektromonter [elektryk] zakładowy 17 "932114" Pomocnik piekarza 17 Źródło: T-II/P-3 Oferty pracy wg zawodów w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. Strukturę ofert pracy wg grup zawodowych w powiecie ropczyckosędziszowskim w 2008 roku przedstawia tabela T-II/P3a. Najwyższy wskaźnik (kod 2- cyfrowy) dotyczył: Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2008roku "34" Pracownicy pozostałych specjalności 6,78 "41" Pracownicy obsługi biurowej 20,96 14

15 "51" Pracownicy usług osobistych i ochrony 5,78 "52" Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 16,90 "74" Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 5,56 "91" Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 11,06 "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 5,73 Źródło: T-II/P-3a Struktura oferty pracy wg grup zawodowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku.. W 2008 roku urząd pracy odnotował najwięcej ofert pracy zaliczających się do następujących sekcji PKD: Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w 2008 roku Przetwórstwo przemysłowe 19,46 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 27,96 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne 13,79 Źródło: T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i oferty pracy wg PKD w powiecie ropczycko-sędziszowskim,, w 2008 roku. Urząd Pracy nie zanotował natomiast żadnych ofert pracy w następujących sekcjach PKD: Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w 2008 roku Rybactwo 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 Działalność nie zidentyfikowana 0 Źródło: T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i oferty pracy wg PKD w powiecie ropczycko-sędziszowskim,w 2008 roku. 15

16 V. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Analiza zawodów nadwyżkowych i deficytowych według wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) przyjmuje następujące wartości: k W n I < 0,9 zawody nadwyżkowe k 0,9 W n I 1,1 zawody zrównoważone (wskazujące na równowagę na rynku pracy) W n I k > 1,1 zawody deficytowe LEGENDA: zawody nadwyżkowe (czyli takie zawody na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie, niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) zawody zrównoważone (czyli takie zawody które wskazują na równowagę na rynku pracy) zawody deficytowe (czyli takie, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie) Ranking zaw odów deficytow ych i nadw yżkow ych w pow iecie ropczycko-sędziszow skim w 2008 roku zawody nadwyżkowe zawody zrównoważone zawody deficytowe Źródło: T-II/P-5 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. 16

17 Analiza grupy zawodów nadwyżkowych i deficytowych w powiecie ropczycko - sędziszowskim w 2007 roku na podstawie tabeli T II /P-5 Lp Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "63" LEŚNICY I RYBACY 0 2 "61" ROLNICY 0 3 "64" ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY 0 4 "31" ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY 0,038 5 "32" ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA 0, "24" POZOSTALI SPECJALIŚCI 0,081 7 "72" 8 "21" ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH 0,1066 0, "62" OGRODNICY 0, "74" POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 0, "34" PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI 0, "73" ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH, ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI 0, "22" SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA 0, "71" GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI 0, "23" SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA 0, "51" PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY 0, "83" KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW 0, "81" OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH 0, "82" OPERATORZY I MONTERZY MASZYN 0, "13" KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 21 "52" MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY 1, "91" PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH 1, "33" NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY 24 "12" KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI 2 25 "93" ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE 2 2, "42" PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW 3, "41" PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ 5,8 Źródło: T-II/P-5 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. 17

18 Biorąc pod uwagę grupy zawodów i specjalności (kod 6 - cyfrowy) stwierdzić można, że w zdecydowanej mierze przeważają zawody nadwyżkowe, co wyraźnie ilustruje poniższa tabela: Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2008 roku zawody nadwyżkowe zawody zrównoważone zawody deficytowe Źródło: T-II/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku. Biorąc natomiast pod uwagę kod 4 - cyfrowy tabela T-II/P-6 obrazuje następujący stan: Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2008 roku zawody nadwyżkowe zawody zrównoważone zawody deficytowe Źródło: T-II/P-6 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim,, w 2008 roku.. 18

19 ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNICY POZOSTAŁYCH SPECJALNOŚCI SPECJALIŚCI NAUK PRZYRODNICZYCH I OCHRONY ZDROWIA SPECJALIŚCI NAUK FIZYCZNYCH, MATEMATYCZNYCH I TECHNICZNYCH SPECJALIŚCI SZKOLNICTWA ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY ROBOTNICY ZAWODÓW PRECYZYJNYCH, CERAMICY, WYTWÓRCY WYROBÓW GALANTERYJNYCH, ROBOTNICY POLIGRAFICZNI I POKREWNI POZOSTALI SPECJALIŚCI NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Grupami zawodów (wg 2 - cyfrowych kodów) w najmniejszym stopniu generującymi długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczycko - sędziszowskim są: Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczyckosędziszowskim w 2008 roku. 0,30 0,25 0,25 0,25 0,21 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,13 0,11 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 "72" "42" "32" "34" "22" "21" "23" "31" "73" "24" "33" "13" Źródło: T-II/P-7 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku.. 19

20 KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI OPERATORZY I MONTERZY MASZYN ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH ROLNICY PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ OGRODNICY OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ WYDOBYWCZYCH I PRZETWÓRCZYCH POZOSTALI ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I OCHRONY MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY GÓRNICY I ROBOTNICY BUDOWLANI LEŚNICY I RYBACY KIEROWCY I OPERATORZY POJAZDÓW Z kolei grupą zawodów, w największym stopniu generującą długotrwałe bezrobocie w powiecie są (wg 2 - cyfrowych kodów): 0,60 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczyckosędziszowskim w 2008 roku. 0,50 0,40 0,30 0,50 0,50 0,42 0,41 0,38 0,37 0,36 0,36 0,36 0,34 0,31 0,30 0,29 0,29 0,29 0,20 0,10 0,00 "12" "82" "93" "91" "61" "41" "62" "81" "74" "51" "52" "64" "71" "63" "83" Źródło: T-II/P-7 Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku.. 20

21 Ranking zawodów (wg kodu 2 - cyfrowego) zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko - sędziszowskim, w 2008 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty przedstawia tabela T-II/P-10. Najmniejsze szansę na uzyskanie zatrudnienia mają osoby w następujących grupach zawodów: Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2008 roku ze względu na wskaźnik sznsy uzyskania oferty. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEŚNICY I RYBACY ROLNICY ROLNICY I RYBACY PRACUJĄCY NA WŁASNE POTRZEBY NAUCZYCIELE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I INSTRUKTORZY ŚREDNI PERSONEL TECHNICZNY ŚREDNI PERSONEL W ZAKRESIE NAUK BIOLOGICZNYCH I OCHRONY ZDROWIA OGRODNICY ROBOTNICY OBRÓBKI METALI I MECHANICY MASZYN I URZĄDZEŃ "63" "61" "64" "33" "31" "32" "62" "72" Źródło: T-II/P-10 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. 21

22 Z kolei grupami zwodów o największej szansie uzyskania oferty pracy są: Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim w 2008 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. 0,60 0,50 0,53 0,40 0,30 0,37 0,20 0,10 0,12 0,13 0,13 0,16 0,17 0,00 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH W HANDLU I USŁUGACH MODELKI, SPRZEDAWCY I DEMONSTRATORZY KIEROWNICY DUŻYCH I ŚREDNICH ORGANIZACJI ROBOTNICY POMOCNICZY W GÓRNICTWIE, PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE I TRANSPORCIE KIEROWNICY MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW PRACOWNICY OBROTU PIENIĘŻNEGO I OBSŁUGI KLIENTÓW PRACOWNICY OBSŁUGI BIUROWEJ "91" "52" "12" "93" "13" "42" "41" Źródło: T-II/P-10 Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w 2008 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. 22

23 VI. WNIOSKI Wnioski wypływające z powyższej analizy pozwalają stwierdzić, że monitorowany obszar rynku pracy charakteryzuje się głęboką nierównowagą. Wyraźny jest nadmiar zawodów nadwyżkowych w stosunku do deficytowych (352:127), zaś zawodów zrównoważonych jest zbyt mało (17), by mogły ten obraz zmienić. Zawody deficytowe i nadwyżkowe zostały zidentyfikowane w oparciu o wskaźnik intensywności, a zilustrowane na podstawie zgłoszonych w PUP Ropczyce na koniec 2008 r. ofert pracy oraz liczby zarejestrowanych w tym samym czasie bezrobotnych. Niewątpliwie dane statystyczne, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, nie odzwierciedlają rzeczywistości. Trudno jednoznacznie i bardzo wyraźnie określić, na które zawody występuje największy popyt ze strony pracodawców, a które zawody są deficytowe, gdyż do urzędu zgłaszana jest tylko część ofert pracy. Zakłady pracy poszukując pracowników korzystają nie tylko z usług pośrednictwa pracy. Nawiązanie kontaktu z pracownikami PUP traktują jako alternatywne źródło pozyskiwania personelu w stosunku do innych dostępnych metod rekrutacyjnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wielu ofert pracy zgłaszanych do tutejszego urzędu pracy nie można zrealizować pomimo tego, że w ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy figurują osoby wykształcone w zawodach preferowanych przez pracodawcę. Trudności z obsadzaniem wakatów w takiej sytuacji spowodowane są np. długotrwałą przerwą w wykonywaniu zawodu czy z wiekiem osób bezrobotnych. 23

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W 2 0 0 5 R O K U

R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W 2 0 0 5 R O K U POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2 39-100 Ropczyce tel./fax 22-18-523 rzro@praca.gov.pl www.pup-ropczyce.pl R A N K I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H I N A D

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2 39-100 Ropczyce tel./fax 22-18-523 rzro@praca.gov.pl www.pup-ropczyce.pl M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H I

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim www.praca.powiatminski.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Miosk Mazowiecki, październik 2010r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009 r. 14 229 uczn URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU Wrzesień, 2008 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2010 roku Stalowa Wola, październik 2010 r. Spis treści Wstęp..3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w I półroczu 2009 roku 1. Wstęp Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W I-PÓŁROCZU 2008 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska 101, 21-500 Biała Podlaska, tel. (0-83) 343-81-74, 343-81-68 fax. 343-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Puławach Zespół ds. Obsługi Informatycznej i Analiz Statystycznych RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁAWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Przedruk w całości lub

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet.

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet. 1 Analizę problemu bezrobocia w Katowicach przeprowadzono w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu za I półrocze 2006 r. W opracowaniu uwzględniono również

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2007r. 1. WSTĘP

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2007r. 1. WSTĘP RAPORT Świdnica, dnia 14.09.2007r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w I PÓŁROCZU 2007r. 1. WSTĘP /Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania/ Celem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo