GIMNASTYKA. Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMNASTYKA. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 2.2.2 GIMNASTYKA

2 Wprowadzenie Gimnastyka jest dyscypliną sportu, która poprzez bogactwo swoich ćwiczeń, środków i form umożliwia kształtowanie psycho-fizycznego rozwoju dzieci i młodzieży o różnym poziomie umiejętności i sprawności ruchowej. W XXI wieku widoczne są skutki braku gimnastyki na lekcjach wychowania fizycznego w klasach 1-3, a także na kolejnych etapach edukacji. Wychowanie fizyczne, które musi być prowadzone na pierwszych etapach szkolenia jest sztuką bardzo trudną i niezwykle subtelną. Składa się na nią wiedza, umiejętności i doświadczenie nauczyciela, a przede wszystkim dużo zdrowego rozsądku i oczywiście oddanie sprawie. Zabawowe formy ćwiczeń gimnastycznych na lekcjach wychowania fizycznego oraz treningach w klubach sportowych są sprowadzane do ruchów ujętych przede wszystkim w formę ścisłą. Szczególnie nauczyciele wychowania fizycznego i trenerzy powinni pamiętać, że ważne jest ożywienie zajęć zabawami. Właściwie dobrana zabawa sprzyja wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu, kształtuje kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne, ułatwia uczenie się nie tylko czynności motorycznych, nawet po dość intensywnych ćwiczeniach niweluje uczucie zmęczenia, a także rozwija tzw. inteligencję ruchową i pozytywnie, świadomie oraz aktywnie nastawia do kolejnej części zajęć. Aby zabawa mogła sprostać takim wyzwaniom, musi ciągle zaskakiwać ucznia nowymi wyzwaniami ruchowymi. Natomiast posługiwanie się stereotypowym repertuarem zabaw nie tylko niewiele uczy, ale wręcz zniechęca do wykonywania ćwiczeń i rozluźnia dyscyplinę. Nauczyciel upatrujący w zabawach nieograniczone możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia powinien w swoim arsenale posiadać nie tylko szeroki wachlarz zabaw, ale także możliwości ich szybkiego modyfikowania i przekształcania w nowe profile bardziej złożone i wymagające zarówno pod względem fizycznym, motorycznym jak i psychicznym, z wykorzystaniem dużej liczby środków gimnastycznych. Szczególnego znaczenia nabierają zabawowe formy ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych i na przyrządach gimnastycznych, które wzbogacają doświadczenia ruchowe ucznia, oswajają go z przyrządem, a także przygotowują do wykonania finalnej techniki bardziej złożonego i trudnego ćwiczenia. W ostatnim czasie bardzo mocno rozpowszechniany jest pogląd, że gimnastyka jest szkodliwą aktywnością ruchową i może być wykorzystywana na treningach 74

3 a nie na lekcjach wychowania fizycznego, ponieważ stanowi duże zagrożenie dla zdrowia zwłaszcza u osób ze słabo rozwiniętym potencjałem sprawnościowym i ruchowym, a dodatkowo wymaga ciężkiej i żmudnej pracy. Taki stan rzeczy spowodowany jest brakiem doświadczenia kadry, a przede wszystkim wynika z nieznajomości techniki sportowej ćwiczeń gimnastycznych, metodyki nauczania oraz sposobu pomocy i ochrony. Jedno, co w gimnastyce na pewno jest szkodliwe to niewłaściwe prowadzenie zajęć oraz nieodpowiedni dobór ćwiczeń przygotowawczych, pomocniczych i doskonalących w zależności od poziomu przygotowania psychofizycznego ucznia. Wybór zabawy i sposób prowadzenia Wybór zabawowych form gimnastycznych powinien być podyktowany tematem lekcji realizowanym na danych zajęciach w oparciu o poznane i dobrze opanowane czynności motoryczne, w celu ich dalszego doskonalenia i utrwalenia. Zabawowe formy gimnastyczne należy w pierwszej kolejności prowadzić tak, aby brała w nich udział jak największa liczba ćwiczących. Jeżeli będą prowadzone z elementami rywalizacji muszą być uzależnione przede wszystkim od umiejętności pracy w zespole, a nie indywidualnych predyspozycji wybranej grupy uczniów. W dalszej kolejności mogą być stosowane podziały na zastępy o różnej liczebności ćwiczących, jak i samych zastępów. Zabawowe formy gimnastyczne wybiera się przy uwzględnieniu: celu zajęć, sprawności ćwiczących, stopnia opanowania ćwiczenia gimnastycznego zawartego w zabawie, warunków: sala gimnastyczna, przyrządy i przybory, potrzeb wychowawczych i edukacyjnych. Należy także stosować zabawy z indywidualnym udziałem ćwiczących, które uczą umiejętności samodzielnego wyboru rozwiązania danego zadania ruchowego, a także radzenia sobie w sytuacji rywalizacji z partnerami w danej grupie. W zabawach z elementami rywalizacji ważny jest właściwy podział ćwiczących, który powinien być tak przeprowadzony, aby zespoły liczyły taką samą liczbę ćwiczących. Jeżeli brakuje osoby, to losowo wybrany z zespołu mniej licznego wykonuje zadanie dwa razy. Ważne jest, żeby ćwiczący cechowali się podobnym poziomem umiejętności i sprawności fizycznej. Zabawy z elementami rywalizacji można prowadzić stosując formę kto szybciej, kto dokładniej i kto szybciej i dokładniej zachowując wszystkie wskazania bezpieczeństwa i dobrego wychowania. Prowadzenie zabaw wymaga od nauczyciela nie tylko wyboru miejsca, sprzętu i jego właściwego zabezpieczenia, ale przede wszystkim umiejętności organizacyjno- -metodycznych. W każdej zabawie należy wyróżnić trzy składowe: przygotowanie wybór miejsca, przyrządów i przyborów oraz ich sprawdzenie, linii startu i mety, podziały i ustawienia ćwiczących w zależności od możliwości logistycznych, włączenie niećwiczących do pełnienia funkcji sędziów, opisanie zasad i sposobu wykonania (może być poprzedzone wolnym pokazem w celu poznania drogi i czyhających trudności, sygnałów startu); przeprowadzenie rozpoczyna się od momentu wydania sygnału (sygnał powinien często ulegać zmianie i zmuszać uczniów do właściwego odczytywania informacji wysyłanych przez nauczyciela) i włącza cały przebieg zabawy, w trakcie której istotne jest przestrzeganie wcześniej określonych zasad, co do sposobu i jakości wykonania zadań ocenianych przez nauczyciela lub wcześniej powołanych sędziów; zakończenie przede wszystkim właściwa ocena końcowa wskazująca zwycięzców na podstawie dobrej i konsekwentnej analizy jakości, szybkości i poprawności wykonania danego zadania, podsumowanie uzyskanych wyników i wskazanie ewentualnych błędów lub innych rozwiązań a także uporządkowanie miejsca ćwiczeń. Uwaga: Podane w rozdziale przykłady zabaw nie mogą być traktowane jako wzór do naśladowania a służyć jako modele, które wymagają ciągłej modyfikacji i dalszego rozwoju wraz ze wzrostem możliwości i umiejętności uczniów. Trzymanie się pewnych schematów, szczególnie w zabawie, przestaje bawić i zaczyna nudzić a przez to zubożać proces dydaktyczny! Zabawowe formy gimnastyki 1. Karuzela Przyrząd: zbędny. Ustawienie: koło, osoby stoją w postawie o stopach zwartych twarzą do środka koła. Przebieg zabawy: ćwiczący trzymają się za ręce i zaczynają przemieszczać się powolnym krokiem odstawno-dostawnym w lewą stronę, prędkość przemieszczania się powinna stale narastać, aż do rozerwania koła. W zależności od liczby ćwiczących można dokonać podziału na mniejsze podgrupy 75

4 i przeprowadzić zabawę w formie rywalizacji kto szybciej zakręci karuzelą. Wariant II: uczestnicy odliczają do pięciu na sygnał 1, 2, 3, 4 lub 5 obiegają całe koło w pierwszym kierunku na zewnątrz i wracają na swoje miejsce. Wariant III: tę samą zabawę można przeprowadzić zmieniając sposób przemieszczania się np.: w podskokach obunóż, jednonóż czy na czworakach oraz wykonując slalom między ustawionymi na obwodzie koła partnerami przechodząc w zależności od przyjętej pozycji wyjściowej: postawa o stopach zwartych PR w bok z prawej strony ćwiczącego, postawa o stopach zwartych LR w bok z lewej strony ćwiczącego lub odwrotnie, postawa w rozkroku RR w bok przejście między nogami partnera. Uwaga: Ważne jest, aby w trakcie kręcenia karuzelą nie dochodziło do celowego puszczania partnerów zwłaszcza przy dużych prędkościach. Miejsce do ćwiczeń powinno być przestronne! 2. Walka rzędów Liczba uczestników: dowolna parzysta. Przybór: 4 piłki. Ustawienie: cztery rzędy ustawione w kształcie litery X twarzami do środka w postawie rozkrocznej. Przebieg zabawy: ćwiczący trzymają partnerów przed sobą za biodra (stopę, rękę, barki) a pierwszy z rzędu trzyma piłkę. Na sygnał klaśnięcia wszystkie rzędy przesuwają się dowolnym krokiem o jedno miejsce w prawo, dwa klaśnięcia o jedno miejsce w lewo, trzy klaśnięcia o dwa miejsca w lewo, cztery klaśnięcia o dwa miejsca w prawo itd. Wariant II: zabawę można zmodyfikować poprzez podawanie piłki od przodu do tyłu między nogami lub raz z prawej a raz z lewej strony, kiedy piłka dotrze na koniec rzędu ćwiczący biegnie z lewej strony swojego rzędu i ustawia się na początku kolejnego rzędu. Jeżeli zależy nam na zwiększeniu przebiegniętego dystansu to można dodać obiegnięcie kolejnego rzędu z lewej strony. Uwaga: Sygnały należy podawać szybko z użyciem mieszanej kolejności. 3. Alfabet Przyrząd: plansza ćwiczeń wolnych lub materace. Przebieg zabawy: ćwiczący wykorzystując swoje ciała tworzą dowolne litery i starają się pozostać w danej pozycji od 3 do 10 s. Wariant II: w trudniejszej odmianie następuje podział ćwiczących na trzy lub cztery grupy, które mają za zadanie zbudować dowolne słowo z wcześniej przygotowanych liter. Uwaga: Wygrywa ten zespół, który użyje więcej liter lub szybciej zbuduje słowo. 4. Figura Przyrząd: plansza ćwiczeń wolnych lub materace. Przebieg zabawy: nauczyciel daje kartkę z dowolną figurą i sposobem jej wykonania wybranym ćwiczącym, 76

5 Wariant II: nauczyciel pokazuje na planszy dowolne zwierzę, a dzieci naśladują sposób przemieszczania się i odgłosy tego zwierzęcia. Uwaga. W trakcie wykonywania bardziej złożonych zadań należy dodatkowo zabezpieczyć miejsce ćwiczeń materacami i zwracać uwagę na gimnastyczny styl wykonywania czynności ruchowych! 6. Zwierzyniec Przyrząd: plansza ćwiczeń wolnych, skrzynie, ławki, drabinki, obręcze, skakanki, kratownice, liny i materace oraz inne przyrządy gimnastyczne dostępne na sali w zależności od poziomu sprawności uczniów. Przebieg zabawy: nauczyciel wraz z dziećmi buduje przeszkody na planszy, a dzieci starają się je pokonać naśladując sposób przemieszczania wybranych przez siebie zwierząt. Uwaga: Nauczyciel nie ingeruje w sposób, jaki dzieci wykorzystują w celu pokonania przeszkód! a oni dobierają sobie współćwiczących i starają się wykonać zadanie. Wariant II: nauczyciel na kartce daje tylko kształty figur a nie gotowe rozwiązania. Wariant III: figury mają być tak zbudowane, aby nie dotykały swoim kształtem do podłoża lub by były trójwymiarowe. Uwaga: W trakcie wykonywania bardziej złożonych zadań należy dodatkowo zabezpieczyć miejsce ćwiczeń materacami! 5. Zwierzaki Przyrząd: plansza ćwiczeń wolnych lub materace. Przebieg zabawy: nauczyciel pokazuje na planszy dowolne zwierzę, a dzieci naśladują sposób przemieszczania się tego zwierzęcia. foka, kogut, małpka, słoń, niedźwiedź, kangur 7. Berek Przyrząd: plansza ćwiczeń wolnych. Przebieg zabawy: nauczyciel wybiera jedną lub więcej osób, w zależności od liczby ćwiczących i wielkości sali gimnastycznej, na berka. Zadaniem berka jest złapanie, przez dotknięcie, jak największej liczby ćwiczących. Uwaga: Nauczyciel nie ingeruje w sposób, jaki wykorzystują dzieci w celu pokonania przeszkód! Wariant II: osoby złapane przez berka lub berków mogą być uwolnione poprzez przejście osoby jeszcze nie złapanej między nogami lub obiegnięcie dookoła ćwiczącego. 77

6 8. Pozy ciała Przyrząd: plansza ćwiczeń wolnych. Przebieg zabawy: ćwiczący przemieszczają się po planszy w różnych pozycjach oraz w różny sposób, na sygnał nauczyciela ręce lub stopy w siadzie przyjmują oni tę pozycję wyjściową, tak aby ręce lub stopy dotykały się. Uwaga: Nauczyciel koryguje pozycje ciała i sprawdza np.: czy plecy są wyprostowane, ramiona w bok, nogi złączone i wyprostowane a palce u stóp obciągnięte. To wszystko w kolejnych etapach szkolenia stanowi o gimnastycznym stylu wykonania ćwiczeń. Wariant II: zabawę można zmodyfikować poprzez dodawanie trudniejszych zadań ruchowych w pozycjach ciała, które w przyszłości będą stanowiły o poziomie techniki sportowej, na przykład podwójnego salta łamanego przy zeskokach z przyrządów lub w trakcie ćwiczeń wolnych. Uwaga: Tak tworzony profil ćwiczeń gimnastycznych przyczyni się do budowania progresywnej drogi rozwoju i treningu sportowego oraz nie będzie wymagał przeuczania na kolejnych etapach szkolenia! 9. Wyścigi rzędów Liczba uczestników: pięć osób w zespole. Przyrząd: plansza ćwiczeń wolnych. Ustawienie: w rzędach w pozycji leżenie przodem. Przebieg zabawy: pierwsi ćwiczący z rzędu na sygnał start przemieszczają się w podporze przodem pod współćwiczącymi, którzy z leżenia przodem przyjmują pozycję podporu przodem. Kiedy ćwiczący dotrze na koniec rzędu, to przechodzi do leżenia przodem i mówi start do partnera, który leży obok, a ten podaje tę samą komendę dalej, aż dotrze do pierwszej osoby i wtedy rozpoczyna wykonanie zadania. Uwaga: Zarówno leżenie przodem jak i sam podpór przodem należy wykonywać tak, aby ramiona, nogi i tułów były wyprostowane! Wariant II: zabawę można dowolnie zmieniać wykorzystując różne warianty przemieszczania się. Uwaga: Ważne jest zachowanie równomiernych odległości pomiędzy ćwiczącymi w celu wykonania rytmicznego biegu! Zabawowe formy gimnastyki z wykorzystaniem przyrządów Stosowanie zabawowych form gimnastycznych z wykorzystaniem przyrządów w lekcji wychowania fizycznego oraz w treningach na etapie szkolenia wszechstronnego nie tylko przyczyni się do kształtowania kondycyjnych i koordynacyjnych zdolności motorycznych oraz nawyków ruchowych, szczególnie potrzebnych na kolejnych etapach szkolenia, ale przede wszystkim przekona do świadomego i celowego uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze fizycznej. Mimo głodu ruchu, który cechuje dzieci we wczesnym wieku szkolnym, nie każda lekcja gimnastyki w jednakowym stopniu pobudza ich zainteresowanie i daje możliwość wyżycia się. Dlatego ważne jest podane tempo ćwiczeń, częste zmiany, a także przeplatanie ich zabawowymi formami gimnastycznymi na przyrządach. W celu utrzymania płynności ćwiczeń nie należy 78

7 nauczać zbyt wielu czynności ruchowych i przerywać co chwila ich wykonania, aby dokonać poprawy mało istotnych błędów technicznych. Przerwać wykonanie danego ćwiczenia należy tylko wtedy, jeżeli błędy są istotne i zmieniają strukturę ruchu, charakter danego ćwiczenia oraz w sytuacji, kiedy błędy są popełniane przez większość ćwiczących. Wariant II: tę samą zabawę można poprowadzić zmieniając przeszkody i sposób przemieszczania się. 1. Komandos Przyrząd: równoważnia (ustawiona na wysokości 1 m) i materace ułożone pod przyrządem. Ustawienie: w dwóch rzędach za przyrządem. Przebieg zabawy: pierwsi ćwiczący z rzędów na sygnał start dobiegają do równoważni i przemieszczają się w dowolny sposób na jej koniec. Kto wykona zadanie szybciej ten zdobywa punkt. Wygrywa zastęp zdobywający większą liczbę punktów. Wariant II: zabawę można dowolnie zmieniać wykorzystując różne warianty przemieszczania się a także dodając nowe zadania np.: wykonanie obrotu wokół belki. Uwaga: Dodatkowe zadania należy dobierać adekwatnie do możliwości ćwiczących. 3. Piraci Przyrząd: równoważnia (ustawiona na wysokości 1 m), materace ułożone pod przyrządem i w miejscu zeskoków. Ustawienie: w dwóch rzędach po obu stronach za przyrządem. Przebieg zabawy: dwóch ćwiczących z rzędów wchodzą na równoważnię i ustawiają się w pozycji wykroczno- -zakrocznej do walki. Na sygnał prowadzącego rozpoczynają walkę i za pomocą ręki starają się pozbyć rywala z równoważni. Kto wykona zadanie szybciej ten zdobywa punkt. Wygrywa zastęp zdobywający większą liczbę punktów. Wariant II: zabawę tą można zmodyfikować dodając papierowe szable. 2. Baletmistrz Przyrząd: równoważnia (ustawiona na wysokości 1 m) i materace ułożone pod przyrządem a także w miejscu zeskoku. Ustawienie: w dwóch rzędach za przyrządem. Przebieg zabawy: pierwsi ćwiczący z rzędów na sygnał klaśnięcie dobiegają do równoważni, wchodzą dowolnym sposobem i przemieszczają się na jej koniec omijając ustawione przeszkody. Kto wykona zadanie szybciej ten zdobywa punkt. Wygrywa zastęp zdobywający większą liczbę punktów. 79

8 4. Jaskółka Przyrząd: drążek (ustawiony na wysokości 1,5 m) i materace ułożone pod przyrządem. Ustawienie: w dwóch rzędach za przyrządem. Przebieg zabawy: na sygnał prowadzącego dwóch ćwiczących z rzędów biegnie do drążków, wykonują nachwyt oburącz i odbiciem z nóg przechodzą do podporu przodem. W tej pozycji starają się dostać na drugą stronę drążka. Wariant II: tę samą zabawę można przeprowadzić zmieniając sposób przemieszczania się np.: z półobrotami lub w podporze tyłem i innych pozycjach, które mogą wybierać sami ćwiczący. Uwaga: Wszystkie pozycje należy wykonywać tak, aby ramiona i nogi oraz tułów były wyprostowane! Przyrząd: drążek (ustawiony na wysokości 1,5 m), materace ułożone pod przyrządem i w miejscu zeskoków z narysowanymi kołami jako miejsce lądowań. Ustawienie: ćwiczący ustawieni w rzędach po obu stronach przyrządu na wysokości ukośnie ustawionych dwóch części skrzyni. Przebieg zabawy: na sygnał prowadzącego start ćwiczący z rzędów biegną do drążka i z odbicia jednonóż wyskakują kucznie na drążek i odbicia obunóż zeskakują w środek narysowanego koła w pozycji półprzysiadu z ramionami w bok. Wariant II: zabawę można zmodyfikować wykorzystując inny przyrząd (skrzynia) lub dodając inny wariant odbicia bądź zeskoku np.: odbicie z odskoczni zeskok z przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej lub do obręczy trzymanej przez nauczyciela. Uwaga: W trakcie wykonania tych ćwiczeń ważne jest naskakiwanie na skrzynie, a nie pchanie jej. Przy wyskoku kucznym na drążek należy wychylić się, żeby nie wykonać zeskoku w tył. Lądowania należy wykonywać miękko z udziałem amortyzacji w stawach skokowych, kolanowych, biodrowych, do pozycji półprzysiadu z ramionami w bok lub przód skos. 5. Komandos 2 6. Tarzan Przyrząd: ławeczki i drążek (ustawiony na wysokości 1,8 m) oraz materace ułożone pod przyrządem i w miejscu zeskoków. Ustawienie: ćwiczący ustawieni w rzędach po obu stronach przyrządu na wysokości podestu. Przebieg zabawy: na sygnał prowadzącego start ćwiczący biegną do podestu i ustawiają się przodem do drążka i zamachem ramion oraz odbiciem nóg wykonują naskok do zwisu na drążku. W trakcie zamachu w przód (lub w tył) w trakcie jego martwego 80

9 punktu odpychają się rękami od drążka i zeskakują na lub za podest. Wariant II: zabawa może być wykonywana na wyższych wysokościach przy zastosowaniu pomocy. 7. Marsze na poręczach Przyrząd: poręcze (ustawione na wysokości 1,2 m), materace ułożone pod przyrządem i w miejscu zeskoków. Ustawienie: ćwiczący ustawieni w rzędach z jednej strony przyrządu. Przebieg zabawy: na sygnał prowadzącego start ćwiczący odbiciem obunóż przechodzi do podporu, a następnie do przysiadu podpartego, następnie maszeruje na czworakach na koniec żerdzi i wykonuje zeskok do półprzysiadu, co jest sygnałem do rozpoczęcia ćwiczenia przez kolejnego uczestnika. Wariant II: na sygnał prowadzącego start ćwiczący odbiciem obunóż przechodzi do podporu przodem, następnie przemieszcza się w tej pozycji na przemian prawa, lewa ręka na koniec żerdzi i wykonuje zeskok do półprzysiadu, co jest sygnałem do rozpoczęcia ćwiczenia przez kolejnego uczestnika. Wariant III: na sygnał prowadzącego start ćwiczący odbiciem obunóż przechodzi do podporu przodem, następnie przemieszcza się z odbicia oburącz w przód z jednoczesnym przyciągnięciem kolan do klatki piersiowej. Na końcu żerdzi wykonuje zeskok do półprzysiadu, co jest sygnałem do rozpoczęcia ćwiczenia przez kolejnego uczestnika. Wariant IV: na sygnał prowadzącego start ćwiczący odbiciem obunóż przechodzi do zwisu, następnie przemieszcza się w tej pozycji na przemian prawa, lewa ręka na koniec żerdzi i wykonuje zeskok do półprzysiadu, co jest sygnałem do rozpoczęcia ćwiczenia przez kolejnego uczestnika. 8. Strażak Przyrząd: poręcze (ustawione na wysokości 1,5 m) i materace ułożone pod przyrządem i w miejscu zeskoków oraz dwie ławeczki gimnastyczne. Ustawienie: ćwiczący ustawieni w rzędach przed przyrządem na wysokości ławeczek Przebieg zabawy: na sygnał prowadzącego start ćwiczący z rzędów biegną do ławeczek, biegają po niej na czworakach, chwytają dalszą żerdź i z odbicia jednonóż oraz rąk zeskakują kucznie do pozycji półprzysiadu z ramionami w bok. Wariant II: zabawę można zmodyfikować stosując inny sposób przemieszczania się lub dodając inny wariant odbicia lub zeskoku np.: odbicie z dalszej żerdzi nogą wykroczną i zeskok z rozkrokiem w fazie lotu. 9. Smyk Przyrząd: poręcze (ustawione na wysokości 1,5 m), materace ułożone pod przyrządem a także w miejscu zeskoków. 81

10 Ustawienie: ćwiczący ustawieni w rzędach przed przyrządem Przebieg zabawy: na sygnał prowadzącego start ćwiczący z rozbiegu i odbicia obunóż pomiędzy żerdziami wykonują naskok do podporu przodem i zamachem nóg w przód siad okroczny, a następnie przewrót w przód do siadu rozkrocznego, przejście do podporu i zeskok pomiędzy żerdzie kończy rajd. Wariant II: Zabawę można przeprowadzić w formie wyścigu a także stosując różne kombinacje ćwiczeń w zależności od poziomu umiejętności i sprawności uczniów. 10. Alpinista Przyrząd: poręcze (ustawione na wysokości 1,5 m), materace ułożone pod przyrządem i w miejscu zeskoków. Ustawienie: ćwiczący ustawieni w rzędach przed przyrządami. Przebieg zabawy: na sygnał prowadzącego start ćwiczący podbiegają do przyrządów i dowolnym sposobem próbują przejść do siadu rozkrocznego, a następnie wykonują zeskok pomiędzy żerdzie, co jest sygnałem startu dla kolejnej osoby z zespołu. Wariant II: zabawa może być prowadzona w formie rywalizacji kto szybciej i poprawniej wykona zadanie. Przebieg zabawy: na sygnał prowadzącego start ćwiczący podbiegają do przyrządów i dowolnym sposobem próbują wejść na skrzynie do pozycji przysiadu podpartego, a następnie przechodzą do postawy i wykonują zeskok do półprzysiadu, co jest sygnałem startu dla kolejnej osoby z zespołu. Wariant II: zabawę można prowadzić w dwójkach. Dwójka ćwiczących dobiega do skrzyni, jeden z ćwiczących przed skrzynią wykonuje klęk podparty, drugi po jego plecach wchodzi na skrzynię, następnie pomaga partnerowi wejść na skrzynię i trzymając się za ręce wykonują zeskok do półprzysiadu. Wariant III: zabawę można prowadzić w dwójkach. Dwójka ćwiczących dobiega do skrzyni, dwóch ćwiczących jednocześnie i dowolnie wchodzi na skrzynię, następnie wykonują zeskok z półobrotem do półprzysiadu z rękoma położonymi na skrzyni. Wariant IV: zabawę można zmodyfikować wykorzystując inny przyrząd lub przyrządy (kozła, konia), zwiększając wysokość czy dodając inny wariant odbicia lub zeskoku np.: odbicie z odskoczni i skok kuczny lub rozkroczny. Uwaga: w trakcie wykonania tych ćwiczeń ważne jest, aby ćwiczący potrafili wykonywać lądowania i odbicie z odskoczni. Lądowania należy wykonywać miękko! 11. Skoczek Liczba uczestników: dwa zespoły dwunastoosobowe. Przyrząd: skrzynie (ustawione na wysokości 1 m) i materace ułożone za przyrządem w miejscu lądowań. Ustawienie: ćwiczący ustawieni w rzędach przed przyrządami. 82

Wybór zabawy i sposób prowadzenia

Wybór zabawy i sposób prowadzenia gimnastyka 2.1.2. Wprowadzenie Gimnastyka jest dyscypliną sportu, która poprzez bogactwo swoich ćwiczeń, środków i form umożliwia kształtowanie psychofizycznego rozwoju dzieci i młodzieży o różnym poziomie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Witczak Skierniewice

Włodzimierz Witczak Skierniewice Włodzimierz Witczak Skierniewice KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ ZADANIE GŁÓWNE: Odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze. ZADANIE DODATKOWE: Odbicia piłki sposobem oburącz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

SCENARIUSZ ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV SCENARIUSZ ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Temat: Zwinnościowy tor przeszkód. Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Liczba ćwiczących: 10 uczniów Klasa: IV Czas: 45min Cel główny: 1. Wyrabianie sprawności

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych Konspekt lekcji gimnastyki Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych S: kształtowanie siły mm ramion, zwinności, koordynacji, równowagi U: ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy.

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy. KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI Temat: Doskonalenie ćwiczeń dwójkowych statycznych i dynamicznych. Klasa: IIIAC dziewczęta Miejsce: Sala gimnastyczna Przybory i przyrządy: materace Czas: 45 Cele główne: Motoryczność:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego SCENARIUSZE ZAJĘĆ SZKOŁY W RUCHU Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy w unihokeju. Cele Uczeń: zna podstawowe przepisy gry w unihokeja doskonali prowadzenie piłki kijem i strzał na

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie:

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Postaw: Uczeń: kształci śmiałość i odwagę, przestrzega zasad współdziałania w grupie

Bardziej szczegółowo

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych Skulenia (zgrupowania) Skulenie polega na maksymalnym i szybkim zbliżeniu do tułowia nóg ugiętych w stawach kolanowych i biodrowych. W

Bardziej szczegółowo

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej.

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. Próba sprawności Fizycznej od 1 do 100 Opis prób sprawności

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego. Data: 23.02.2009 r. Klasa IV b Liczba uczniów: 25 Nauczyciel prowadzący: Mariola Senyk Temat: Doskonalenie przewrotu w tył. Temat zgodny z podstawą programową. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących.

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących. PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności wzmocni mm obręczy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego edukacji zdrowotnej

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego edukacji zdrowotnej Scenariusz lekcji wychowania fizycznego edukacji zdrowotnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE VI. TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką.

KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE VI. TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką. Obszar nr 1 KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE VI TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką. ZADANIA LEKCJI: Umiejętności - doskonalenie kozłowania piłki po prostej i slalomem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy ZAD. GŁOWNE: Nauczanie rzutu jednorącz z wyskoku ZAD. DODATKOWE: Doskonalenie kozłowania ze zmianą ręki,tempa i kierunku biegu. CELE: Umiejętności -Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego. Klasa IV Liczba uczniów: 26 Nauczyciel prowadzący: Mariola Senyk Temat: Doskonalenie przewrotu w tył. Temat zgodny z podstawą programową. Cele lekcji: Wiadomości:

Bardziej szczegółowo

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt Opis ćwiczeń: Objaśnienia: PZ pozycja zasadnicza RR obie ręce NN obunóż, T - tułów Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt 3. 5. 6. Z PZ, krok w przód, tylna noga na palcu, RR w bok. Przejście do arabeski

Bardziej szczegółowo

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory.

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory. SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI Temat lekcji (zadania główne): Gimnastyka. Piramidy trójkowe i wieloosobowe według inwencji uczniów i nauczyciela. Zadania szczegółowe (cele operacyjne)

Bardziej szczegółowo

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I - Gry i zabawy ruchowe Beata Król

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I - Gry i zabawy ruchowe Beata Król Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I (Gry i zabawy ruchowe) Opracowała: Cele główne lekcji: - doskonalenie umiejętności rzutów piłką, - kształtowanie zwinności, - doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE V. TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką.

KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE V. TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką. KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE V TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką. ZADANIA LEKCJI: Umiejętności - doskonalenie kozłowania piłki po prostej i slalomem ze zmianą

Bardziej szczegółowo

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja.

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: III Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących: 20 chłopców Przyrządy i przybory: kije i piłki

Bardziej szczegółowo

Lekcja I - Kształtowanie siły z wykorzystaniem piłek lekarskich.

Lekcja I - Kształtowanie siły z wykorzystaniem piłek lekarskich. Rafał Kiliański i Małgorzata Przybylska nauczyciele wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 314 Warszawa, ul Porajów 3 W myśl założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół

Bardziej szczegółowo

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu TRENING 1. Miejsce zajęć sala gimnastyczna 2. Czas trwania zajęć 90 minut 3. Liczba ćwiczących 16 4. Pomoce piłki siatkowe, piłki lekarskie,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI Temat: Uczymy się tworzyć piramidy dwójkowe i trójkowe. Zadania lekcji: Umiejętności: Uczeń wykonuje proste piramidy dwójkowe i trójkowe; Sprawność: Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE. Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE. Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa Ustawienie: D przed G w odległości kilku kroków w postawie zasadniczej

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT

TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT TEST SPRAWNOŚCIOWY DLA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ O PROFILU GIMNASTYKA SPORTOWA CHŁOPCÓW/ GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA DZIEWCZĄT Wymóg podstawowy- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej nr 23 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza w Olsztynie na rok szkolny 2017 / 2018 Wtorek - 4.04.2017 r. Miejsce- obiekty sportowe szkoły- ul. Gietkowska 12

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM Zadania główne (temat lekcji): Doskonalimy wytrzymałość biegową Mała zabawa biegowa. Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH Data: 28.03.2014r. Prowadząca: Ewelina Wójcik- Pawlik Klasa: IV a, b, c dziewczęta, 1 chłopiec ZADANIA GŁÓWNE LEKCJI: Tworzenie małych układów tanecznych przy ulubionej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych (Trenerzy WOSSM Kraków: mgr Krystian Pać, mgr Łukasz Terlecki,

Bardziej szczegółowo

Część I Wstępna 15min.

Część I Wstępna 15min. OBSZAR 1 Lekcje wychowania fizycznego UNIHOKEJ Przykładowy scenariusz Temat: Prowadzenie piłki. Doskonalenie podań i przyjęć stroną forhendową i bekhendową kija. Zadania szczegółowe: Umiejętności prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy

Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Scenariusz zajęć z piłki nożnej dla V klasy Temat lekcji: Nauka zwodu pojedynczego. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W zakresie motoryczności uczeń: kształtuje szybkość, zwinność i skoczność, rozwija koordynację ruchową,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ Temat: Układanie koszyczka - prawidłowe ułożenie dłoni na piłce do odbicia sposobem oburącz górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności: -układanie dłoni

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

*Obszar Nr 1 Wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne

*Obszar Nr 1 Wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne *Obszar Nr 1 Wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne Konspekt zajęć wychowania fizycznego z gier i zabaw ruchowych Temat lekcji: Gry i zabawy ruchowe z różnymi przyborami. 1. Sprawności motorycznej: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ ZASADA OGÓLNA: zawody rozegrane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami PZGS, zgodnie z poniższym regulaminem. REGULAMIN 1. Program: Układ gimnastyczny

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA W RUCHU. Akcja MEN Ćwiczyć każdy może Obszar 1 ROK SZKOŁY W RUCHU PUBLICZNE GIMNAZJUM NUMER 2 W KRZEWICY

SZKOŁA W RUCHU. Akcja MEN Ćwiczyć każdy może Obszar 1 ROK SZKOŁY W RUCHU PUBLICZNE GIMNAZJUM NUMER 2 W KRZEWICY Akcja MEN Ćwiczyć każdy może Obszar 1 ROK SZKOŁY W RUCHU SZKOŁA W RUCHU PUBLICZNE GIMNAZJUM NUMER 2 W KRZEWICY Edukacja w szkole gimnazjalnej w zakresie wychowania fizycznego zawiera elementy rozwijające

Bardziej szczegółowo

Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym.

Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym. KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO KLASY IV Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym. Klasa IV Data 03.03.2014r. Ilość uczniów 13 Prowadząca

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM

KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM Temat: Nauka rzutu piłki do kosza z różnych pozycji i. Zadania szczegółowe w zakresie: 1. kształtowania postaw (usamodzielnianie):

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA:

I CEL OCENIANIA: II ZASADY OCENIANIA: I CEL OCENIANIA: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, postępach w tym zakresie. 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym rozwoju, poprzez poznanie własnej sprawności i umiejętności.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4

Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Plan wynikowy do nauczania wychowania fizycznego w klasie 4 Umiejętności finalne U/ Efektywne współdziałanie w zespole N/ Poznawanie wymaganych pojęć Umiejętności składowe Organizacja i uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 3. Zadanie główne : doskonalenie zmiany tempa i kierunku kozłowania poprzez kozioł przed sobą i półobrót.

KONSPEKT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. 3. Zadanie główne : doskonalenie zmiany tempa i kierunku kozłowania poprzez kozioł przed sobą i półobrót. 1 KONSPEKT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 1. Klasa : 3 SP 2. Ilość ćwiczących: 20 3. Zadanie główne : doskonalenie zmiany tempa i kierunku kozłowania poprzez kozioł przed sobą i półobrót. 4. Zadania szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE.

PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLASY 1 PROFIL PŁYWANIE. Wymóg podstawowy- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu. TEST SPRAWNOŚCI SKŁADA SIĘ Z 4 PRÓB W HALI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (klasa III szkoły podstawowej)

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (klasa III szkoły podstawowej) KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (klasa III szkoły podstawowej) Zadanie główne: Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej uczeń: Umiejętności

Bardziej szczegółowo

RUCH W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej:

RUCH W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej: RUCH W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej: W dniu 15 stycznia i 21 marca 2014 r., odbyły się zajęcia edukacyjne zajęcia organizowane w ramach podstawy

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy III.

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy III. Opracowały: Elżbieta Witczak Anna Hajdul Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy III. Zabawy i gry ruchowe. Data: 19.11.05r. Czas: 45 min. Klasa: III Ilość uczniów: 20 Prowadzący: Elżbieta Witczak,

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE Z PRZYBOREM - PRZYKŁADY

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE Z PRZYBOREM - PRZYKŁADY ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE Z PRZYBOREM - PRZYKŁADY PREZENTACJA DYDAKTYCZNA MAJA 0 R. Opracowanie i prowadzenie zajęć: Magdalena Litkowska

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich konspekty zajęć grupowych B 7 Alicja Romanowska Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich Atrakcja dla uczniów!!! Czołganie się przez tunel utworzony przez innych uczestników zabawy daje radość

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego SCENARIUSZE ZAJĘĆ SZKOŁY W RUCHU Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Doskonalenie ataku ćwiczenia wspomagające. Cele Uczeń: zna podstawowe przepisy gry w minisiatkówkę doskonali atak potrafi współpracować

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy ciekawy scenariusz lekcji w pierwszym etapie edukacji. Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej w klasie II

Przedstawiamy ciekawy scenariusz lekcji w pierwszym etapie edukacji. Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej w klasie II Przedstawiamy ciekawy scenariusz lekcji w pierwszym etapie edukacji. Scenariusz zajęć z edukacji ruchowej w klasie II Prowadząca: Irena Etryk, Ewa Stanek Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach Temat:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni.

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat lekcji: Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Cele operacyjne: Umiejętności: Ćwiczenia z laską gimnastyczną wzmacniające poszczególne

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI Cz. I WSTĘPNA KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI TEMAT LEKCJI: NAUKA KOZŁOWANIA PRAWĄ I LEWĄ RĘKĄ W MIEJSCU I W RUCHU Imię i nazwisko prowadzącego: Wojciech Antczak Data prowadzenia lekcji: 06.04.2013 Miejsce

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet

Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Propozycje zmian do PROGRAMU KLASYFIKACYJNEGO 2013 2016 gimnastyka sportowa kobiet Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa 6-8 lat (młodzik) kl. III 8-9 lat (junior młodszy) kl. II 10-11 lat (junior młodszy)

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć treningowych

Konspekt zajęć treningowych Andrzej Antczak Konspekt zajęć treningowych emat: Gry i zabawy w nauczaniu piłki nożnej Zadania : - umiejętności: oswojenie się z piłką - motoryczność: kształtowanie koordynacji, gibkości, sprawności ogólnej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego Scenariusz zajęć wychowania fizycznego Klasa: pierwsza Temat zajęć: Wyścigi rzędów z wykorzystaniem różnych przyborów. Cele zajęć: U: Zapoznanie dzieci z nowymi zabawami ruchowymi K: Doskonalenie pokonywania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA II Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. T 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy.

Rysunek 1. Bieg po kopercie. Pomiar Wykonuje się dwie próby - liczy się czas lepszy. Czas mierzy się z dokładności do 0,1 sekundy. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji na rok 2011/12 SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI SPORTOWYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH NR 2 W BRZESKU NA ROK

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej

W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej W klasie IV, V i VI ocenie podlegają elementy przedstawione poniżej Kozłowanie piłki, rzuty osobiste p. koszykowa Kozłowanie piłki, podania p. ręczna Bieg na dystansie 60m, 300m, 600m ( dz), bieg 12 minut,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z NIETYPOWYM PRZYBOREM

SCENARIUSZ LEKCJI Z NIETYPOWYM PRZYBOREM SCENARIUSZ LEKCJI Z NIETYPOWYM PRZYBOREM Zadanie główne: Współzawodniczymy w grach i zabawach rzutnych Zadanie dodatkowe: doskonalimy szybkość Postawy: przestrzeganie zasad fair play dyscyplina Umiejętności:

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne

Temat zajęć: Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne Scenariusz zajęć ruchowych w grupie dzieci 6-letnich w ramach realizacji akcji Szkoła w ruchu odbytych dnia 6 marca 2014r. w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Chełmie Temat

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Scenariusz zajęć: Nordic walking - Technika marszu nordic, marsz po najbliższej okolicy. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. - co to jest scenariusz (konspekt) lekcji? - budowa scenariusza, - przykładowe scenariusze lekcji.

Lekcja 9. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. - co to jest scenariusz (konspekt) lekcji? - budowa scenariusza, - przykładowe scenariusze lekcji. Lekcja 9. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. - co to jest scenariusz (konspekt) lekcji? - budowa scenariusza, - przykładowe scenariusze lekcji. Konspekt, inaczej plan lekcji, jeszcze inaczej scenariusz,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. TEMAT: Podania, przyjęcia i strzały na bramkę. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z UNIHOKEJA DLA KLASY V CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH AKCJI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ĆWICZYĆ KAŻDY

Bardziej szczegółowo

Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw

Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw Atak szybki kompleks ćwiczeń, gier i zabaw I Metodyka nauczania podań i chwytów piłki Nauczanie podań i chwytów piłki jest bardzo waŝnym elementem w procesie szkolenia młodych zawodników nie tylko ze względu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA. Temat: Układ równoważny wg inwencji ćwiczącej. Część wstępna -sprawdza obecność, przygotowanie do zajęć TOCZONY JADWIGA.

GIMNASTYKA. Temat: Układ równoważny wg inwencji ćwiczącej. Część wstępna -sprawdza obecność, przygotowanie do zajęć TOCZONY JADWIGA. 1 TOCZONY JADWIGA Częstochowa GIMNASTYKA Temat: Układ równoważny wg inwencji ćwiczącej Zadania dodatkowe ucznia -doskonali: przewroty w przód, tył, naskok kuczny, - poznaje proste próby siły wybranych

Bardziej szczegółowo

Realizacja obszaru nr 3

Realizacja obszaru nr 3 Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr 3 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W dniu 25.03.2014r. w hali sportowej Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Załącznik nr 2 SPOSÓB WYKONANIA I KRYTERIA OCENY PRÓB TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I. Sposób wykonania prób testu sprawności fizycznej: 1) skok w dal z miejsca: Sprzęt i pomoce: 2 lub 3 połączone nieruchomo

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy IV PSP Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1.

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Temat: Doskonalenie odbić sposobem górnym z różnych przyborów. Zadania lekcji : U: Doskonalenie odbić sposobem górnym Wykorzystanie odbić górnych we fragmentach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASYFIKACYJNY PIERWSZY KROK oraz KLASA PLUS

PROGRAM KLASYFIKACYJNY PIERWSZY KROK oraz KLASA PLUS PROGRAM KLASYFIKACYJNY PIERWSZY KROK oraz KLASA PLUS Akrobatyka sportowa jest dyscypliną wczesną i coraz większa liczba małych dzieci uczęszcza na zajęcia ogólnorozwojowe z akrobatyki. Dlatego z myślą

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego PSP Sława Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG)

PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) PROGRAM KLASYFIKACYJNY NA LATA 2014 2016 GIMNASTYKA SPORTOWA KOBIET (WAG) Kategorie wiekowe: kl. młodzieżowa 6-8 lat (młodzik) kl. III 8-9 lat (junior młodszy) kl. II 10-11 lat (junior młodszy) kl. I 12-13

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej Test sprawności fizycznej (opracował: dr Adam Haleczko) Test sprawności fizycznej przeprowadzony będzie w formie prób określających poziom rozwoju zdolności motorycznych siły, szybkości, wytrzymałości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. KLASA I a

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. KLASA I a SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat: Bawimy się i ćwiczymy. Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna KLASA I a Przybory i sprzęt: gazeta dla każdego ucznia, 20 30 kulek wykonanych z gazet lub białego

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM Zadanie główne: Poznajemy elementarne ćwiczenia z zakresu piłki nożnej Nauka przyjęcia prostym podbiciem Zadania szczegółowe w zakresie:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM

SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM SCENARIUSZ KAŻDY PIERWSZAK CHCE ZOSTAĆ SIŁACZKIEM CELE: 1. Uświadomienie dzieciom wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia, prawidłowy rozwój i samopoczucie. 2. Zwiększanie sprawności fizycznej: rozwijanie

Bardziej szczegółowo