S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU"

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2014 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2015 R.

2 2

3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie IV Zarządzanie nieruchomościami V Koszty funkcjonowania oraz majątek Spółdzielni

4 I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 1. DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW SPÓŁDZIELNI 1.1. Zarząd W 2014 roku Zarząd SIM Ursynów pracował w składzie: Krzysztof Hubert Dziewior Prezes Zarządu i Marek Ziembowicz Zastępca Prezesa Zarządu. Był to 16-ty rok działalności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Działalność Zarządu w 2014 roku koncentrowała się na następujących sprawach: bieżące analizowanie wykonania planu gospodarczo-finansowego na 2014 rok, zapewnienie finansowania inwestycji kontynuowanych, zakończenie realizacji zespołu mieszkaniowo usługowo biurowego z garażami podziemnymi, stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego u zbiegu alei Rzeczypospolitej i Osi Królewskiej w Warszawie oraz zagospodarowanie terenu związanego z tą inwestycją, przygotowania do rozpoczęcia nowych inwestycji, rozliczanie kosztów inwestycji mieszkaniowych, prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego terenów, prowadzenie gospodarki terenami inwestycyjnymi, zawieranie umów o finansowanie budowy mieszkań i lokali użytkowych oraz miejsc postojowych w garażach podziemnych, zawieranie notarialnych umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali i ich sprzedaży wraz z prawem współwłasności w nieruchomości przy alei Rzeczypospolitej 12, zawieranie umów najmu na lokale usługowe i biurowe w budynku przy alei Rzeczypospolitej 14, 4

5 zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych w oparciu o umowy zawarte w tym zakresie, prowadzenie eksploatacji zasobów własnych, przygotowanie i przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w dniu r., promocja działalności Spółdzielni, reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach procesowych, opracowanie planu gospodarczo-finansowego na 2015 rok, zlecenie przeprowadzenia lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres r Rada Nadzorcza W 2014 roku do dnia 06 maja - Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Michał Konwicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Jędrzej Hlebowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej: - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka - Włodzimierz Dybała - Dariusz Kowalczyk - Teresa Kurek - Tadeusz Swat. W dniu r. Walne Zgromadzenie wybrało pięcioosobową Radę Nadzorczą na nową kadencję Rady r. Po ukonstytuowaniu się Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 5

6 Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretarz Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej: - Michał Konwicki - Andrzej Zieliński - Teresa Borzęcka - Jędrzej Hlebowicz - Dariusz Kowalczyk Rada Nadzorcza wykonywała swoje funkcje nadzorcze i kontrolne na posiedzeniach plenarnych i posiedzeniach Komisji. Informacje o pracach Rady Nadzorczej zawarte są w Sprawozdaniu z jej działalności za okres pomiędzy kwietniem 2014 r. a marcem 2015 r Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 06 maja 2014 r. Uczestniczyło w nim - na 156 członków SIM Ursynów - 30 członków, tj. 19,23% statutowej liczby członków. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i rozpatrzeniu projektów uchwał, Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SIM Ursynów w 2013 roku, zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SIM Ursynów za 2013 rok, podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok, udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Kołodko za okres od r. do r., udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Krzysztofowi Keppelowi za okres od r. do r., udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Hubertowi Dziewiorowi za okres od r. do r., udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Markowi Ziembowiczowi za okres od r. do r., 6

7 zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SIM Ursynów w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r., udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej SIM Ursynów, najwyższej sumy zobowiązań, zmiany statutu. 2. ZATRUDNIENIE I SPRAWY PRACOWNICZE Zatrudnienie w SIM Ursynów według stanu na r. wynosiło 18,25 etatów i w porównaniu z r. zmniejszyło się o 1,25 etatu. W 2014 roku zmniejszeniu o 2 etaty uległo zatrudnienie w Biurze Zarządu, natomiast o 0,75 etatu nastąpiło zwiększenie zatrudnienia w Pionie Zarządzania Nieruchomościami na stanowisku Specjalisty ds. Zarządzania Nieruchomościami, w związku z powrotem pracownika do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego. Spółdzielnia przedłużyła na kolejny, tj rok umowę o świadczenie profilaktycznej i leczniczej opieki medycznej w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie, zapewniając pracownikom sprawne przeprowadzanie profilaktycznych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. 3. LUSTRACJA I KONTROLE ZEWNĘTRZNE Na zlecenie SIM "Ursynów" i w wyniku umowy zawartej w dniu r. z Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, w dniach od 16 września 2014 r. do dnia 19 grudnia 2014 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja problemowa z zakresu prowadzonych inwestycji Spółdzielni za okres od dnia r. do dnia r. W dniu 23 stycznia 2015 r. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej przekazał Spółdzielni list polustracyjny, natomiast podsumowanie 7

8 wyników lustracji z udziałem lustratora odbyło się na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu r. W liście polustacyjnym stwierdzono, iż działalność Spółdzielni w okresie objętym lustracją prowadzona była w sposób prawidłowy i Związek nie sformułował wniosków do przedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. W 2014 roku w SIM "Ursynów" została przeprowadzona jedna kontrola zewnętrzna. W okresie od dnia 18 listopada 2014 r. do 01 grudnia 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie analizował: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i innych składek, do których pobierania zobowiązana jest Spółdzielnia oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych naruszeń i nieprawidłowości. 4. SPRAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE I OGÓLNE W październiku 2014 r. w programie prowadzonym na łamach Monitora Rynkowego i Monitora Biznesu przyznano SIM "Ursynów" wyróżnienie i tytuł Symbol Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej Zarząd SIM "Ursynów" otrzymał dyplom od Prezydenta m.st. Warszawy za zajęcie pierwszego miejsca w XXXI konkursie "Warszawa w kwiatach i zieleni 2014" w kategorii osiedli mieszkaniowych. Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia przekazała firmie EKO - SYSTEM zużyte wkłady do drukarek, po sprzedaży których firma ta przekazała uzyskane środki na 8

9 rzecz Domu Dziecka w Konstancinie - Jeziorna, z przeznaczeniem na wypoczynek letni i świąteczne podarunki dla wychowanków tego Domu. Spółdzielnia nadal sprawuje patronat i opiekę nad Miejscem Pamięci - grobem Krystyny Krahelskiej znajdującym się na cmentarzu przy ulicy Anyżkowej, w pobliżu Kościoła św. Katarzyny, ul. Fosa 17. Tradycyjnie, życzenia świąteczno-noworoczne przesłano właścicielom lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez naszą Spółdzielnię oraz urzędom, instytucjom i przedsiębiorstwom współpracującym z SIM "Ursynów". II DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 1. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD KORONĄ Głównymi obszarami aktywności Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów w 2014 roku była niezmiennie od kilku lat działalność inwestycyjna oraz zarządzanie nieruchomościami. Działalność inwestycyjna prowadzona jest przez Zakład Inwestycji, będący jednostką organizacyjną w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Spółka z o.o. Właścicielem Spółki w 100% jest Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów. Działalność ta obejmuje: działania zmierzające do pozyskania nowych terenów inwestycyjnych, regulację stanu prawnego terenów użytkowanych przez Spółdzielnię, planowanie i przygotowanie do rozpoczęcia nowych inwestycji, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Rok 2014 to kolejny trudny rok w polskiej gospodarce. Jednakże pomimo niepewności na rynku pracy i kolejnych obostrzeń warunków udzielania kredytów mieszkaniowych, rok 2014 okazał się być lepszy w zakresie budownictwa mieszkaniowego od roku Liczba wydawanych pozwoleń na budowę zwiększyła się o 13,0 % ogółem, a w tym mieszkań przeznaczonych na sprzedaż aż o 38,3 %. 9

10 Rozpoczynanych budów nowych mieszkań było o 16,3 % więcej, a w tym mieszkań przeznaczonych na sprzedaż o 38,3 % ( w stosunku do 2013 roku, dane GUS). SIM Ursynów kontynuowała i zakończyła w 2014 roku realizację inwestycji Pod Koroną na terenie Wilanowa Zachodniego przy alei Rzeczypospolitej między ulicami Oś Królewska i Nowa 1. Podstawowe dane o tej inwestycji przedstawione są w tabeli nr 1. Tabela nr 1. Podstawowe dane o inwestycjach kontynuowanych w 2014 r. Lp. Wyszczególnienie Liczba lokali Powierzchnia użytkowa ogółem w m 2 mieszkalnych użytkowych mieszkalnych z tego lokali: użytkowych Przedsięwzięcie Pod Koroną al. Rzeczypospolitej 12 budynek mieszkalny miejsca postojowe Przedsięwzięcie Pod Koroną al. Rzeczypospolitej 14 budynek biurowo -usługowy miejsca postojowe Ogółem budynek miejsca postojowe W roku 2014 uzyskano pozwolenia na użytkowanie obydwu budynków: z dniem r. na budynek wielorodzinny z częścią handlowo usługową w parterze (budynek A - Pod Koroną ), 10

11 z dniem r. na budynek biurowo usługowy (budynek B nazwa handlowa ALTO WILANÓW). W 2014 roku Spółdzielnia podpisała 3 umowy na wynajem powierzchni w budynku ALTO WILANÓW z następującymi podmiotami: The Beer Store Złota Kaczka Spółka z o.o. Spółka Komandytowa parter, 72,47 m 2 powierzchni handlowo-usługowej, ERBE Polska Sp. z o.o. II piętro, 327,80 m 2 powierzchni biurowej, VDS Schadenverhütung GmbH Spółka z o. o. - Oddział w Polsce - I piętro, 200,27 m 2 powierzchni biurowej. Czynności związane z aranżacją wynajętych powierzchni, a w tym: udział w negocjacjach, konsultacje w zakresie projektowania, nadzory techniczne nad robotami były i są obecnie realizowane przez Zakład Inwestycji Spółki Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Sp. z o.o. 2. PRZYGOTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI Oprócz prowadzenia czynności inwestycyjnych na terenie Wilanowa Spółdzielnia realizowała prace przygotowawcze następujących inwestycji: Zielony Nugat V Ursynów, w rejonie ulic Nowoursynowskiej i Kokosowej. Zamienne pozwolenie na budowę z 13 grudnia 2013 roku zostało zaskarżone. Decyzją z 28 listopada 2014 r. Wojewoda Mazowiecki skierował sprawę do organu I instancji celem ponownego rozpoznania. Proces znajduje się w fazie bliskiej zakończenia. ul. Dereniowa/Ciszewskiego Ursynów. Uzyskano prawomocną decyzję o warunkach zabudowy. Trwają prace przygotowawcze do zaprojektowania I Etapu. Przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę w III kwartale 2015 r. 11

12 ul. Zięby/rtm. W. Pileckiego Ursynów. W związku z uchwałą Walnego Zgromadzenia SIM Ursynów zezwalającą na zbycie tej nieruchomości Zarząd Spółdzielni podpisał wstępną umowę sprzedaży. Umowa ostateczna zostanie podpisana po uzyskaniu przez nabywcę zadawalającej go decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Dla części północnej nieruchomości uzyskano decyzję WZ dla budynku mieszkalnego z usługami w parterze. Trwa proces uzyskiwania decyzji WZ dla zabudowy handlowo-usługowej. Od decyzji WZ dla południowej części nieruchomości (zabudowa mieszkaniowa) wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. ul. Jastrzębowskiego 22 - Ursynów, w miejscu pawilonu administracyjnego. Uzyskano prawomocną decyzję WZ dla budynku o funkcji mieszkaniowej z usługami i biurami oraz garażem podziemnym i stacją transformatorową. ul. Dolina Służewiecka Ursynów. Prowadzone są przygotowania do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji WZ dla budynku o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i garażem. W ramach tych przygotowań toczy się postępowanie administracyjne dla uzyskania tzw. Decyzji środowiskowej W 2014 roku koszty poniesione przez Spółdzielnię Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów na inwestycje wyniosły złotych. 3. POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI W 2014 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów we współpracy ze spółką pod firmą Brookfield Partners Spółka z o.o. kontynuowała działalność polegającą na komercjalizacji budynku biurowousługowego ALTO WILANÓW przy alei Rzeczypospolitej 14, który w dniu 25 lipca 2014 roku został oddany do użytkowania. Łączna powierzchnia lokali do wynajmu obejmuje około m 2. Budynek ALTO WILANÓW składa się z czterech kondygnacji, jednej podziemnej z przeznaczeniem na garaż wielostanowiskowy oraz trzech kondygnacji 12

13 nadziemnych, z czego na parterze budynku znajduje się powierzchnia handlowo -usługowa, składająca się z 15 lokali, natomiast na pierwszym i drugim piętrze znajdują się powierzchnie biurowe odpowiednio z 7 i 8 lokalami biurowymi. Lokale mogą być łączone w celu zwiększenia ich powierzchni. Lokale usługowo-handlowe na parterze budynku oferowane były na prowadzenie następujących działalności, a mianowicie: cukierni, restauracji, kawiarni, lodziarni, bistra, sklepu z piwem i innymi wyrobami alkoholowymi, pizzerii, drogerii, kantoru, salonu kosmetycznego i fryzjerskiego, kiosku, sklepu z zabawkami i wiedzą, sklepu obuwniczego, sklepu z odzieżą dla dzieci, sklepu z żywnością ekologiczną, biura podróży wraz z usługami towarzyszącymi, a także placu zabaw dla dzieci. Na początku 2014 roku zostały zakończone negocjacje ze spółką pod firmą The Beer Store Złota Kaczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, zaś w dniu 13 lutego 2014 roku została podpisana umowa najmu w przedmiocie wynajęcia lokalu na parterze budynku z przeznaczeniem na sklep z piwem i innymi wyrobami alkoholowymi, a także na prowadzenie usług gastronomicznych. W roku 2014 Spółdzielnia kontynuowała prowadzone od 2013 roku negocjacje ze spółką pod firmą Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o., dotyczące wynajmu powierzchni na parterze budynku z przeznaczeniem na sklep ze sprzedażą kosmetyków, perfum, środków czystości oraz odżywek dla dzieci, artykułów spożywczych pakowanych, wyrobów alkoholowych, karm dla zwierząt, drobnych artykułów przemysłowych, prasy, książek, kwiatów i produktów farmaceutycznych oraz leków sprzedawanych bez recepty. Po wielomiesięcznych negocjacjach i ostatecznym zaakceptowaniu przez Spółkę warunków umowy najmu, Spółka w dniu 28 listopada 2014 roku poinformowała Spółdzielnię o wycofaniu się z prowadzonych rozmów i odstąpieniu od podpisania umowy najmu. Spółdzielnia, równolegle z przedłużającymi się rozmowami z wyżej wymienioną Spółką, rozpoczęła w drugiej połowie roku negocjacje w sprawie 13

14 wynajęcia QBI Polska Zarządzanie Sp. z o.o. całej, dotychczas jeszcze nie wynajętej na parterze, powierzchni handlowo-usługowej z przeznaczeniem na prowadzenie cukierni, restauracji, kawiarni, lodziarni, bistra, salonu kosmetycznego i fryzjerskiego, sklepu z zabawkami i wiedzą, sklepu obuwniczego, biura podróży wraz z usługami towarzyszącymi, a także placu zabaw dla dzieci. Uzgodniono warunki umowy i ustalono datę podpisania umowy najmu - 16 styczeń 2015 roku. W roku 2014 podpisane zostały 4 aneksy do umów najmu na powierzchnie znajdujące się na parterze budynku, tj. ze Społem WSS Śródmieście, The Beer Store Złota Kaczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką Komandytową oraz Tanilek Sp. z o.o. Lokale biurowe na pierwszym i drugim piętrze budynku ALTO WILANÓW oferowane były na działalność prowadzoną przez podmioty gospodarcze zajmujące się wytwarzaniem i sprzedażą produktów farmaceutycznych, sprzedażą i serwisem sprzętu medycznego, produkcją i wydawaniem kart płatniczych, produkcją i zarządzaniem oświetleniem, zintegrowaną komunikacją marketingową, architekturą i inżynierią, budownictwem, projektowaniem, budowaniem i wyposażaniem obiektów sportowych, sterowaniem systemami automatyki budynkowej, usługami w zakresie p.poż. a także kancelarii adwokackiej i instytucjom finansującym. W dniu 16 września 2014 roku podpisana została umowa najmu ze spółką pod firmą Erbe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie wynajęcia lokalu biurowego na II piętrze budynku wraz z miejscami postojowymi w garażu podziemnym. W dniu 19 października 2014 roku podpisana została umowa najmu ze spółką pod firmą VDS Schadenverhütung GmbH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Oddział w Polsce w przedmiocie wynajęcia lokalu biurowego na I piętrze budynku wraz z miejscami postojowymi w garażu podziemnym. W sprawie wynajęcia powierzchni biurowej prowadzone są zaawansowane negocjacje z dwoma podmiotami gospodarczymi. W pozostałym zakresie trwają 14

15 rozmowy i kolejne prezentacje, przygotowywane są aranżacje lokali, jednakże nie rozpoczęto szczegółowych negocjacji. Równocześnie z działaniami mającymi na celu wynajęcie powierzchni w budynku prowadzone były działania marketingowe. Do największych potencjalnych najemców biurowych oraz handlowo-usługowych przesłane zostały foldery reklamowe wraz z ofertą najmu. W grudniu 2014 roku we współpracy ze Społem WSS Śródmieście zorganizowana została na parterze budynku impreza mikołajkowa mająca na celu promowanie budynku ALTO WILANÓW wśród mieszkańców Wilanowa. Rozmowy prowadzone z najemcami zainteresowanymi powierzchnią biurową w budynku ALTO WILANÓW są trudne. Znaczny przyrost powierzchni biurowej na rynku nieruchomości w Warszawie, a przez to zwiększona dostępność i konkurencyjność tej powierzchni, oznacza obniżenie czynszów nominalnych, w związku z koniecznością zaakceptowania proponowanych przez najemców dodatkowych warunków, takich jak: okresowe zwolnienia z czynszu czy kontrybucja finansowa na aranżację powierzchni, przy równoczesnym negocjowaniu krótkich okresów najmu. Dodatkowo właściciele powierzchni biurowych podejmują działania, mające ma celu zatrzymanie w swoim budynku aktualnych najemców. Znalazło to odzwierciedlenie w wielkości powierzchni będącej przedmiotem nowych umów najmu powierzchni biurowych zawieranych w Warszawie w 2014 roku. Była ona mniejsza niż wartość odnotowana w latach ubiegłych. III SPRZEDAŻ LOKALI I SPRAWY CZŁONKOWSKIE 1. ZAWIERANIE UMÓW DEWELOPERSKICH, ZOBOWIĄZUJĄCYCH I SPRZEDAŻ MIEJSC POSTOJOWYCH Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów w 2014 roku kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych (wraz z miejscami postojowymi) 15

16 i użytkowych w inwestycji Pod Koroną, realizowanej przy alei Rzeczypospolitej 12 w Warszawie. Ogółem w okresie sprawozdawczym zawarto 12 umów, w tym: 11 na finansowanie lokali mieszkalnych wraz z 16 miejscami postojowymi, 1 na finansowanie lokalu użytkowego. W minionym roku rozwiązano jedną umowę na finansowanie budowy lokalu mieszkalnego. Do zawartych umów sporządzano aneksy, które dotyczyły między innymi: przesunięcia terminów wpłat poszczególnych rat, zamiany miejsc postojowych. 1.1 Miejsca postojowe w lokalu garażowym W inwestycji Pod Koroną przy alei Rzeczypospolitej 12 w Warszawie, mieszkania sprzedawane były na zasadzie obowiązkowego zakupu przynajmniej jednego miejsca postojowego do danego lokalu. Tabela nr 2. Informacja o miejscach postojowych, które zostały sprzedane w 2014 roku i pozostających w ofercie na dzień r. Lp. Adres budynku ogółem w budynku Liczba miejsc postojowych sprzedanych w 2014 r. pozostających w ofercie na r al. Rzeczypospolitej 12 miejsca postojowe / 1/ w tym 2 miejsca postojowe, z czego 1 miejsce postojowe odzyskane po rozwiązaniu umowy i 1 miejsce postojowe odzyskane po zamianie 2 miejsc na jedno. 16

17 1.2 Lokale mieszkalne i użytkowe W 2014 roku Spółdzielnia kontynuowała sprzedaż ostatnich lokali mieszkalnych i użytkowych w inwestycji Pod Koroną realizowanej przy alei Rzeczypospolitej 12 w Warszawie. Pozostające w ofercie mieszkania były pokazywane wielu osobom zainteresowanym kupnem, lecz ich duża powierzchnia lub mniej korzystne usytuowanie w budynku wydłużały proces sprzedaży. Tabela nr 3. Informacja o lokalach mieszkalnych i użytkowych, na które zostały zawarte umowy deweloperskie i zobowiązujące w 2014 roku i pozostających w ofercie na dzień r. Lp. Adres budynku i rodzaj lokali ogółem w budynku Liczba lokali zawarte umowy w 2014 r. pozostających w ofercie na dzień r al. Rzeczypospolitej 12 lokale mieszkalne lokale użytkowe / w tym dwa mieszkania, z czego 1 mieszkanie rezerwowane dla gospodarza Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Koroną i 1 mieszkanie odzyskane po rozwiązaniu umowy 11 1/ 1 1 W efekcie grudzień 2014 roku zakończył sprzedaż wszystkich mieszkań w inwestycji Pod Koroną. W ofercie sprzedaży pozostał tylko jeden lokal użytkowy. 2. ZAWIERANIE AKTÓW NOTARIALNYCH Notarialna sprzedaż lokali prowadzona była przez cały 2014 rok. Wszystkie umowy dotyczące finansowania budowy lokali mieszkalnych zawierane były wyłącznie w formie aktów notarialnych jako umowy 17

18 deweloperskie. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku, umowy dotyczące finansowania lokali mieszkalnych i użytkowych zawierane były jako umowy przedwstępne ustanowienia odrębnej własności lokali i umowy przedwstępne sprzedaży. Niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie budynku ( r.) przystąpiliśmy do realizowania zobowiązań terminowych zawartych w umowach deweloperskich, tj. ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych (do dnia r.) oraz współwłasności lokali garażowych (do dnia r.). Podjęliśmy działania związane z powiadomieniem Nabywców o dopuszczeniu budynku do użytkowania i możliwości odbioru mieszkań oraz umawianiem Nabywców i sporządzaniem harmonogramu terminów zawierania umów. Po uprawomocnieniu decyzji dopuszczającej budynek do użytkowania ( r.), przystąpiliśmy do podpisywania umów ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży oraz do dalszego koordynowania terminów zawierania aktów notarialnych w Kancelarii notarialnej. Skutkiem powyższych działań, Spółdzielnia wywiązała się z terminowych zobowiązań - dotyczących ustanowienia odrębnej własności lokali i ich sprzedaży - zawartych w umowach podpisanych z Nabywcami. W roku sprawozdawczym zawarto 283 akty notarialne na lokale mieszkalne, użytkowe i miejsca postojowe. 3. WSPÓŁPRACA Z BANKAMI Rok 2014 był rokiem zamykającym inwestycję Pod Koroną przy alei Rzeczypospolitej 12 - wszystkie lokale mieszkalne zostały sprzedane i zostały podpisane umowy ustanowienia odrębnej własności lokali i umowy sprzedaży. 18

19 Tak, jak w latach poprzednich również i w minionym 2014 roku Spółdzielnia pomagała w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych swoim Nabywcom, którzy finansowali zakup ostatnich już lokali mieszkalnych, miejsc postojowych oraz lokali użytkowych we wspomnianej wyżej inwestycji. Jak co roku pomagaliśmy naszym klientom w sporządzaniu oświadczenia inwestora oraz dostarczaliśmy wszelkiego rodzaju dokumenty, które wymagane były do przedłożenia w bankach celem uzyskania kredytów. Będąc w stałym kontakcie z pracownikami banków, w których nasi Nabywcy składali dokumenty kredytowe, udzielaliśmy pracownikom banków wyczerpujących informacji i wyjaśnień (ustnych i pisemnych) oraz udostępnialiśmy inwestycję w celu przeprowadzania wizji lokalnych przez przedstawicieli banków. W 2014 roku z pomocy Spółdzielni przy uzyskaniu kredytów w inwestycji Pod Koroną przy alei Rzeczypospolitej 12 skorzystało 9 klientów, w tym 8 Nabywców lokali mieszkalnych i 1 Nabywca lokalu użytkowego. 4. PROMOWANIE SPRZEDAŻY LOKALI Promowanie działalności Spółdzielni w 2014 roku odbywało się przede wszystkim w formie reklamy w czasopismach, publikacjach i prasie. Atlas Inwestycji Mieszkaniowych w Warszawie wiosna 2014, który kolportowany był na kolejnych edycjach targów mieszkaniowych organizowanych przez Murator EXPO. Wydawnictwo to od lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem gości targowych potencjalnych nabywców mieszkań. W nim promowana była inwestycja na Wilanowie Pod Koroną. Historia Gospodarcza - Woj. Mazowieckie oraz Made in Poland to opracowania, w których SIM Ursynów promowała swoją działalność prezentując przede wszystkim Zarządzane Wspólnoty Mieszkaniowe. Albumy te zostały przekazane różnym firmom oraz instytucjom współpracującym ze Spółdzielnią. 19

20 Monitor Biznesu, niezależny dodatek promocyjno - informacyjny dystrybuowany wraz z wysoko nakładową prasą codzienną, tj. Rzeczpospolitą to kolejne forum, na którym promowana była działalność Spółdzielni. Szczególnej opiece podlegała strona internetowa Spółdzielni, oferta mieszkaniowa aktualizowana była codziennie. W listopadzie i w grudniu Spółdzielnia użyczyła powierzchni atrium w budynku ALTO WILANÓW przy alei Rzeczypospolitej 14 w Warszawie do przeprowadzenia imprez okolicznościowych promujących także inwestycję SIM Ursynów. W 2014 r. sprzedaż ostatnich lokali mieszkalnych nie wymagała bardzo szerokiej, intensywnej i multimedialnej promocji. Potencjalni nabywcy zainteresowani byli bezpośrednią wizją lokalną kończącej się inwestycji oraz oglądaniem mieszkań, a przede wszystkim negocjacją ceny lokalu. 5. SPRAWY CZŁONKOWSKIE Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów zrzeszała 155 członków. W okresie sprawozdawczym w poczet członków przyjęto 13 osób, natomiast z rejestru członków zostały skreślone 2 osoby. Skreślenia nastąpiły w związku z wypowiedzeniem członkostwa na własną prośbę przez dwie osoby. W dniu roku do wszystkich członków Spółdzielni zostały wysłane zaproszenia na Walne Zgromadzenie wraz z informacją o ofercie mieszkaniowej. Walne Zgromadzenie odbyło się dnia roku. W ramach zadań statutowych Spółdzielnia prowadziła bieżące sprawy związane z: prowadzeniem rejestrów z zakresu spraw członkowskich, prowadzeniem korespondencji z członkami. 20

21 IV ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI W 2014 roku Spółdzielnia zarządzała czternastoma Wspólnotami Mieszkaniowymi. Do zarządzanych Wspólnot należały: Wspólnota Mieszkaniowa Cynamonowa 2, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 96, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 94, Wspólnota Mieszkaniowa AL.KEN 90/92, Wspólnota Mieszkaniowa AL. KEN 86/88, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat I, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat II, Wspólnota Mieszkaniowa Jastrzębowskiego 24, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat III, Wspólnota Mieszkaniowa Nowoursynowska 151, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami I, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Brzozami II Al. KEN 51, Wspólnota Mieszkaniowa Zielony Nugat IV, Wspólnota Mieszkaniowa Pod Koroną Al. Rzeczypospolitej 12. o łącznej powierzchni użytkowej ,80 m 2, obejmującymi 1795 lokali mieszkalnych, 149 lokali użytkowych i 1943 miejsc postojowych w 39 lokalach garażowych. W ramach prowadzonego zarządzania nieruchomościami Spółdzielnia świadczyła następujący zakres usług: obsługę organizacyjno prawną, rozliczanie kosztów, windykację należności oraz prowadzenie wymaganej przepisami księgowości i sprawozdawczości, prowadzenie bieżącej eksploatacji, to znaczy: - nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu czystości i porządku, 21

22 - nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń w budynkach oraz pracą całodobowego pogotowia technicznego, - zawieranie umów i kontrola jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa komunalne, - prowadzenie dokumentacji budynków wymaganej przez prawo budowlane, - organizację i przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków w terminach i zakresie określonych w ustawie Prawo budowlane, - nadzór nad pielęgnacją terenów zielonych i realizacją powierzonych prac ogrodniczych, - nadzór nad pracą firm świadczących usługi portierskie i ochrony mienia. Pion Zarządzania Nieruchomościami świadczył również dla Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Brzozami II Al. KEN 51 usługę egzekwowania od wykonawcy budynku usunięcia, w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi, usterek w nieruchomości wspólnej. W ramach tej usługi zorganizowano między innymi komisję przeglądu III-go roku gwarancji budynku przy Al. KEN 51. Niezależnie od tego przeglądu, w trakcie roku powołano na bieżąco kilka komisji do oceny powstałych usterek oraz określenia sposobu i terminu ich usunięcia. W I kwartale 2014 roku, na podstawie art. 30 Ustawy o własności lokali zorganizowano doroczne, sprawozdawcze Zebrania Właścicieli Lokali poświęcone: ocenie pracy Zarządcy wraz z udzieleniem absolutorium, zaakceptowaniem rozliczenia finansowego za rok miniony oraz uchwaleniem planu gospodarczego na 2014 rok. W poszczególnych Wspólnotach te podstawowe punkty porządku obrad uzupełnione były o inne sprawy, które wynikały z bieżących potrzeb tych Wspólnot. Z uwagi na małą frekwencję właścicieli na Zebraniach Właścicieli Lokali, we wszystkich zarządzanych Wspólnotach uchwały zostały przyjęte głosami obecnych na zebraniu oraz zebranymi później, w trybie indywidualnego zbierania głosów. O przyjętych uchwałach wszyscy właściciele lokali zostali poinformowani stosownymi pismami. 22

23 Należy podkreślić, że we wszystkich Wspólnotach Mieszkaniowych właściciele lokali udzielili Spółdzielni - jako Zarządcy Nieruchomości, absolutorium za działalność w 2013 roku. W dniu 10 marca 2014 r. dla budynku przy al. Rzeczypospolitej 12 został zawarty pierwszy akt notarialny w sprawie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, umowy sprzedaży, umowy o podział do korzystania oraz umowy ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej. W związku z powyższym tego dnia z mocy prawa powstała nowa wspólnota, której nadano nazwę: Wspólnota Mieszkaniowa Pod Koroną Al. Rzeczypospolitej 12. Na podstawie Uchwały nr 1/2014 Właścicieli Lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej Pod Koroną Al. Rzeczypospolitej 12 Spółdzielnia podjęła działania w celu nadania Wspólnocie numerów: REGON-u, NIP-u oraz założenia kont bankowych. Następnie zawarła w ich imieniu wszystkie umowy z firmami komunalnymi oraz świadczącymi usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku, konserwacji instalacji i urządzeń oraz ochrony mienia. Dokonano również ubezpieczenia majątkowego Wspólnoty. W dniu 28 kwietnia 2014 roku Spółdzielnia zorganizowała dla Wspólnoty Mieszkaniowej Pod Koroną Al. Rzeczypospolitej 12 pierwsze Zebranie Właścicieli Lokali, na którym zostały przedstawione projekty uchwał umożliwiających jej właściwe funkcjonowanie. Zaproponowane uchwały zostały przyjęte w dniu r. głosami obecnych na zebraniu oraz zebranymi później, w trybie indywidualnego zbierania głosów. O przyjętych uchwałach wszyscy właściciele lokali zostali poinformowani stosownymi pismami. Po raz pierwszy w historii SIM Ursynów, pion Zarządzania Nieruchomościami od lipca 2014 r. rozpoczął zarządzanie należącym do niej nowo wybudowanym budynkiem biurowo - usługowym ALTO WILANÓW. Zostały zawarte stosowne umowy z firmami dostarczającymi media do budynku, a także świadczącymi usługi w zakresie konserwacji instalacji i urządzeń, utrzymania czystości i porządku, ochrony mienia, w tym prowadzenia portierni w części biurowej 23

24 budynku. Dokonano także ubezpieczenia budynku. W ramach bieżącej eksploatacji prowadzono nadzór nad pracą firm świadczących te usługi, a także dokonano zakupu elementów wyposażenia części wspólnej budynku (kwiatów, ławek, koszy na śmieci, stojaków dla rowerów, itp.). Pion zarządzania przygotował budżet dla budynku ALTO WILANÓW na 2014 i 2015 rok wraz z ustaleniem stawki eksploatacyjnej, a także rozpoczął rozliczanie najemców w zakresie mediów dostarczanych indywidualnie do lokali, w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej do podgrzania ciepłej wody oraz dostawy wody i odbioru ścieków. W grudniu 2014 roku została zorganizowana w atrium, przy ustawionej choince, impreza mikołajkowa, a na zewnątrz i wewnątrz budynku wykonano iluminację świąteczną. V KOSZTY FUNKCJONOWANIA ORAZ MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI Rada Nadzorcza, uchwalając w dniu r. plan gospodarczo - finansowy Spółdzielni na 2014 rok przyjęła, że planowane koszty Spółdzielni powinny zamknąć się kwotą zł, a planowane wpływy na pokrycie tych kosztów zł. Poniesione i planowane wielkości kosztów i wpływów w 2014 roku prezentuje niżej zamieszczona tabela nr 4. 24

25 Tabela nr 4. Planowane koszty oraz wpływy na ich sfinansowanie w SIM Ursynów w roku 2014 w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykona rok za 2014 r. nia planu A Koszty ogółem w tym: ,27 1 Materiały ,02 2 Usługi obce ,88 3 Podatki i opłaty ,48 4 Wynagrodzenia ,53 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , Amortyzacja ,18 7 Pozostałe koszty ,75 8 Koszty finansowe ,47 9 Koszty nieruchomości Pileckiego ,12 10 Koszty nieruchomości Wilanów budynek B ,41 w tym: amortyzacja Koszty budowy lokali ,21 12 Koszty poniesione w latach poprzednich ,26 w tym inwestycja zakończona do rozliczenia ,30 13 Pozostałe koszty operacyjne Produkcja do rozliczenia w czasie ,66 B Wpływy w tym: ,05 1 Sprzedaż budynku mieszkalnego ,03 Sprzedaż budynku biurowo usługowego , Nieruchomość Pileckiego ,75 4 Nieruchomość Wilanów budynek B ,79 5 Eksploatacja zasobów własnych ,71 6 Zarządzanie i Administrowanie ,39 7 Przychody z przeszacowania gruntu Pozostałe przychody operacyjne ,79 9 Pozostałe usługi ,64 Korekta podatku dochodowego C odroczonego D Wynik (B-A-C)

26 Poniesione koszty ( zł) i osiągnięte wpływy ( zł) w 2014 roku obejmują dwie podstawowe działalności gospodarcze prowadzone przez Spółdzielnię, a mianowicie: działalność sprzedaży lokali, prowadzenie eksploatacji zasobów własnych i zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, oraz, dodatkowe przychody z działalności inwestycyjnej i operacyjnej nie związanej z działalnością podstawową Spółdzielni. Zasób majątkowy Spółdzielni według stanu na dzień r. wynosił ,64 zł. 1. Podstawowymi składnikami zasobu majątkowego Spółdzielni są: 1) aktywa trwałe ,33 zł z tego: - środki trwałe ,36 zł - inwestycje długoterminowe ,97 zł - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 zł 2) aktywa obrotowe ,31 zł z tego: - rozliczenia krótkoterminowe kosztów ,16 zł - produkcja w toku, produkty ,82 zł - środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe ,08 zł - należności ,25 zł 2. Wymienione składniki zasobu majątkowego mają następujące źródła sfinansowania: 1) fundusze własne ,00 zł z tego: 26

27 - fundusz udziałowy ,29 zł - fundusz zasobowy ,85 zł - zysk za rok ,86 zł 2) rezerwy na zobowiązania ,94 zł z tego: - rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,00 zł - rezerwa na świadczenia emerytalne i rentowe ,00 zł - rezerwa na przyszłe zobowiązania ,94 zł 3) zobowiązania długoterminowe ,51 zł 4) zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ,21 zł z tego: - kredyt bankowy ,33 zł - zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług ,22 zł - inne zobowiązania ,39 zł - fundusz świadczeń socjalnych ,56 zł - fundusz społeczno-wychowawczy ,09 zł - fundusz remontowy ,62 zł 5) Rozliczenie międzyokresowe przychodów ,98 zł Zasób majątkowy Spółdzielni na dzień r. osiągnął wartość zł i w porównaniu ze stanem na dzień r. był niższy o tys. zł. Najważniejsze zmiany to: - wzrost wartości środków trwałych tys. zł 27

28 - spadek wartości inwestycji długoterminowych tys. zł - spadek wartości produkcji w toku tys. zł - wzrost wartości wyrobów gotowych tys. zł - spadek wartości środków pieniężnych tys. zł - wzrost wartości należności tys. zł - spadek wartości pozostałych aktywów tys. zł - wzrost wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych 135 tys. zł Największą pozycję netto w środkach trwałych stanowią budynki tys. zł i prawo wieczystego użytkowania gruntu tyś. zł. Pozostała wartość 473 tys. zł dotyczy maszyn i urządzeń. W 2014 roku Spółdzielnia zakończyła realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze i garażami podziemnymi oraz budynku biurowo-usługowego wraz z garażami podziemnymi w rejonie al. Rzeczypospolitej, ul. Oś Królewska oraz ul. Nowej w Warszawie, w dzielnicy Wilanów. W budynku mieszkalnym powstała Wspólnota Mieszkaniowa natomiast budynek biurowo - usługowy oraz grunt zostały przyjęte na środki trwałe. Zakończenie i rozliczenie inwestycji wpłynęło również na inne pozycje bilansowe, a mianowicie zmniejszenie inwestycji długoterminowych w związku z wyłączeniem działek gruntowych, zmniejszenie produkcji w toku jak również zmniejszenie pozycji rozliczeń międzyokresowych. Wzrost długoterminowych aktywów finansowych dotyczy głównie udziałów w Spółce Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Sp. z o.o. Wielkość produkcji w toku na koniec 2014 r. obejmuje przede wszystkim nakłady poniesione na przygotowanie przyszłych inwestycji, natomiast produkty dotyczą nie sprzedanych w budynku mieszkalnym na Wilanowie miejsc postojowych i lokalu użytkowego. 28

29 Największą pozycję w należnościach krótkoterminowych na dzień r. stanowi należność od urzędu skarbowego z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług. Fundusz zasobowy został głównie powiększony o zysk z roku 2013 w wysokości tys. zł. W Bilansie w pozycji fundusze własne nadal prezentowany jest dodatkowo fundusz remontowy (fundusz specjalny) w wysokości tys. zł stosownie do podjętej uchwały przez Zarząd Spółdzielni. Fundusze specjalne minimalnie zostały wykorzystane i na koniec roku stanowiły kwotę tys. zł. W dniu 02 września 2014 roku pomiędzy Spółką Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Sp. z o.o a Spółdzielnią zawarta została umowa o odnowieniu zobowiązania i pożyczce na pokrycie zobowiązań powstałych w trakcie realizacji wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Zespół mieszkalno-usługowo -biurowy Pod Koroną w wysokości 51 milionów złotych. W umowie ustalono również terminy zwrotu pożyczki. Pozycja bilansowa dotycząca powstania na dzień r. zobowiązań długoterminowych, jak również zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych są pochodną zawarcia tej umowy pożyczki. Rozliczenia międzyokresowe przychodów zmalały głównie o krótkoterminowe rozliczenia, które dotyczyły wpłaconych zaliczek na poczet zakupu lokali w inwestycji Pod Koroną. Po ustanowieniu odrębnych własności lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc postojowych nastąpiło przeniesienie tych wartości na konto przychodów ze sprzedaży. W 2014 roku Spółdzielnia miała problemy z zachowaniem płynności finansowej. Zatory płatnicze powstały głównie w regulowaniu zobowiązań wobec Spółki Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów Sp. z o.o. a dotyczyły realizacji inwestycji Pod Koroną. Zobowiązania te zostaną przez SIM zapłacone w dacie sprzedaży nieruchomości biurowo usługowej po jej komercjalizacji. 29

30 W 2014 roku równolegle były prowadzone starania w sprawie zbycia części nieruchomości gruntowych. Otrzymane ze sprzedaży środki pieniężne będą przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem nowo projektowanych inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę, według naszej oceny, nie występują czynniki ryzyka i nie widzimy żadnych zagrożeń związanych z dalszym funkcjonowaniem Spółdzielni. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014 rok zostało zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, którego wyboru dokonała Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu r. Opinia z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 rok stwierdza, że sprawozdanie: a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r. b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Zarząd SIM Ursynów 30

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 7 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I Informacje i objaśnienia do bilansu INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2014 Spółdzielni Mieszkaniowej "Bocianek" w Kielcach I Informacje i objaśnienia do bilansu 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2011 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2012 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11.

podziału Spółdzielni na nieruchomości. Zarząd systematycznie podejmuje uchwały w przedmiocie określenia odrębnej własności lokali. 11. Ocena działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu w świetle wyników przeprowadzonej całościowej lustracji działalności Spółdzielni w okresie 01.01.2012 r. 31.12.2014 r. i badania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ HUTNICZO-GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ Szanowni członkowie Spółdzielni, Rada Nadzorcza HGSM przedstawia ze swojej działalności sprawozdanie za rok 2014. Podstawą prawną działalności Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16 września1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. nr 188

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI

PRACE RADY NADZORCZEJ GSM W KADENCJI W dniu 29 kwietnia 2015 r. odbyło się Plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad 2.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2010 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, MARZEC 2011 R. 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 3 II Działalność inwestycyjna... 9 III Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ w Spółdzielni Mieszkaniowej Oświata Ochota w Warszawie przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 53/IV z dnia 22 maja 2006 roku i znowelizowane Uchwałą nr 17/VII z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszem zasobowym w Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich 2 Na podstawie pkt 2 ust. 1 83 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 78 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I.

REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie. Rozdział I. REGULAMIN tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w Spółdzielni Mieszkaniowej SYRENA w Warszawie Rozdział I. Pojęcia związane z funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres. od r. do r. SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Wardom za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. W 2015 roku Rada Nadzorcza działała w składzie: Prezydium Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach ZWIĄŻE ^, W!ZVJ^4Y 15-879 Białystok, u, Sw rfccna 11/1 te!. 7445083. 7*2001)1 w. 306, 313 H! P 54? 14-59-9D. Białystok 17.12.2012 Ldz.ZR-310/2012 Rada Nadzorcza i Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ PUŁAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.) Ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. zasad gospodarki finansowej. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N zasad gospodarki finansowej Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu 1. Postanowienia ogólne. 2. Działalność Spółdzielni. 3. Fundusze. 4. Postanowienia końcowe. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I

S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej ROMET Obejmuje okres sprawozdawczy 2013r 2 Przedstawiane sprawozdanie obejmuje ostatni rok działalności Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK. Informacje o działalności Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE Załącznik Nr 5.1 do Protokołu Walnego Zebrania POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW ROD SARENKA II W CZĘSTOCHOWIE... /pieczęć ROD/ Częstochowa, dnia 23 kwietnia 2010 r. U C H W A Ł A N R 0 1 / 2 0 1 0 WALNEGO ZEBRANIA

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/17 Pułtusk, 08.03.2013r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2007 ROKU Do użytku wewnętrznego WARSZAWA, marzec 2008 2 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna...3 II Działalność inwestycyjna...11 III Sprzedaż lokali

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWEM I Podstawy prawne działalności finansowej Spółdzielni. Działalność finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej określona jest w : 1. ustawie z

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015.

PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu r. za rok 2015. PROTOKÓŁ Rady Nadzorczej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych SM L-W OSKAR we Wrocławiu w dniu 02.06.2016r. za rok 2015. Skład komisji: 1. Andrzej Zawadzki Przewodniczący 2. Jan

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej

Regulamin gospodarki finansowej S p ó ł d z i e l n i a M i e s z k a n i o w a K r a k u s w K r a k o w i e I PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze ( tekst jednolity Dz. U. 1995r. nr 54 poz. 288, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Ustęp 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 71-114 Szczecin ul. Jodłowa 7A ------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokół nr 04/04/2016

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010.

P R O T O K Ó Ł. Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. P R O T O K Ó Ł Komisji Rewizyjnej ze sprawdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie za rok 2010. Skład Komisji Rewizyjnej: 1. Rożek Zdzisław - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 63095249000000 F-01/I-01 PKD: 3811 62-200 Gniezno ul. Bolesława Chrobrego 24/25 URBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie

REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ. Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ. w Krakowie Strona /stron 1/9 REGULAMIN GOSPODARKI FINANSOWEJ Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr.. z dnia 20.12.2016 r Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz

Zasady gospodarki finansowej. Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Zasady gospodarki finansowej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz Podstawa prawna 95 ust. 1 pkt 16 Statutu LWSM Wrzeszcz w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. Spółdzielnia prowadzi

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie

Olsztyn, dnia roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Olsztyn, dnia 22.07.2013 roku Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Mrągowie Stosownie do zawartej w dniu 18.04.2013 roku umowy pomiędzy Warmińsko - Mazurskim Związkiem Rewizyjnym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY NADZORCZEJ Z 28.08.2012r. PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady Nadzorczej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE. ZA OKRES od r. do r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BRZOZOWIE ZA OKRES od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rolę i zadania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni, przyjęty przez Zebranie

Bardziej szczegółowo

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP:

Siedziba Biura. ul. Polowa 16 lok , Łomża. kom tel. (86) NIP: Siedziba Biura ul. Polowa 16 lok. 8 18-400, Łomża kom 692 224 924 tel. (86) 218 13 60 zarzadzanienieruchomosciami@negreskodom.pl NIP: 718-204-78-37 Przedsiębiorstwo Deweloperskie Negresko Dom spółka z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. -PROJEKT- Uchwała nr 1 /2015. -części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia.. w sprawie : zaleceń polustracyjnych po przeprowadzeniu lustracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszewie-Borkach za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ S.M. NOWY DWÓR WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWY DWÓR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę.

OGŁOSZENIE. Budynek będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych i podziemny garaż oraz będzie wyposażony w windę. OGŁOSZENIE Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Sierpcu ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń od osób zainteresowanych zawarciem umowy o budowę lokalu mieszkalnego w nowym wielorodzinnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. Załącznik do uchwały nr 8 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 5 zebrania komisji rewizyjnej stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Finansowanie działalności Spółdzielni : 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

MSIG 141/2016 (5026) poz

MSIG 141/2016 (5026) poz MSIG 141/2016 (5026) poz. 18769 18769 Poz. 18769. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-TRANS Elżbieta Sierocka w Radzyminie. [BMSiG-13765/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Rozdział I Podstawa prawna działania Zakładu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo