OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ"

Transkrypt

1 Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

2 Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku nieruchomości. Dziś Lokus Nieruchomości to znana i ceniona marka. Naszą firmę tworzą doświadczeni ludzie cechujący się dużym zaangażowaniem i wysoką kulturą osobistą. Stale podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. Specjalizujemy się w obsłudze wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości należących do prywatnych właścicieli. Nasi pracownicy posiadają licencje zawodowe zarządców nieruchomości. Jesteśmy objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami. Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa oraz osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości poprzez dostarczenie pakietu usług najwyższej klasy. Zarządzamy w oparciu o nowoczesne narzędzia poprzez autorski system do zarządzania nieruchomościami oraz możliwość komunikacji za pomocą poczty elektronicznej. Współpraca z nami jest wygodna i bezpieczna. Dodatkowo świadczymy usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa kredytowego i ubezpieczeniowego, aranżacji wnętrz, projektowania, remontów wnętrz oraz opróżniania nieruchomości. Lokus Nieruchomości oferuje pełen pakiet usług niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością, które można podzielić na pięć podstawowych grup: obsługa prawna, obsługa księgowa i bankowa, obsługa techniczna, obsługa administracyjna, zawieranie umów. Wspólnoty Mieszkaniowe, które zawarły z Lokus Nieruchomości umowę o zarządzanie mają zapewnione wszystkie usługi zawarte w w/w. grupach w ramach kompleksowej obsługi nieruchomości.

3 OBSŁUGA PRAWNA: Lokus Nieruchomości współpracuje ze sprawdzoną kancelarią prawną specjalizującą się w tematyce związanej z rynkiem nieruchomości, której na podstawie odrębnego zlecenia można powierzyć prowadzenie spraw sądowych. W ramach obsługi prawnej zapewniamy: organizację wspólnoty mieszkaniowej, weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, kontrolę i egzekwowanie obowiązków wynikających z umów zawieranych z dostawcami mediów oraz podwykonawcami, pomoc i obsługę prawną w przypadku ewentualnych sporów z podwykonawcami z tytułu wykonywanych przez nich umów. OBSŁUGA KSIĘGOWA I BANKOWA: Każda wspólnota jest samodzielna pod względem finansowym co oznacza, że posiada niezależne konta bankowe. W wyniku stosowania tych zasad rozliczenia finansowe w poszczególnych nieruchomościach są przejrzyste i czytelne. Obsługa księgowa i bankowa obejmuje następujące czynności: wystawianie faktur dla najemców, dzierżawców i pozostałych użytkowników nieruchomości, kontrolę finansów wspólnoty oraz obsługę rachunku bankowego wspólnoty, prowadzenie indywidualnych rozliczeń mediów dla poszczególnych właścicieli lokali, windykację należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości niezwłocznie po wystąpieniu zaległości w ich wpłacaniu przez zobowiązane strony, prowadzenie ksiąg rachunkowych w wersji elektronicznej, wykonywanie sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzanie sprawozdania rocznego wraz z deklaracją dla Urzędu Skarbowego, przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej wspólnoty, sporządzanie rocznych planów gospodarczych.

4 OBSŁUGA TECHNICZNA: Obsługa techniczna obejmuje następujące czynności: dbanie o stan techniczny nieruchomości w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane, prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, zlecanie przeglądów rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, zapewnianie prawidłowej gospodarki remontowo budowlanej, bieżącą konserwację nieruchomości oraz znajdujących się w niej urządzeń, zlecanie i kontrolę bieżących napraw i konserwacji budynku, przygotowywanie planów remontów, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie najkorzystniejszych ofert, nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonywanych robót i usług. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: Obsługa administracyjna obejmuje następujące czynności: weryfikację wpłacanych czynszów i opłat związanych z najmem lokali, dzierżawą gruntów, opłat za reklamy i z innych tytułów, prowadzenie spraw związanych z ewidencją lokatorów oraz udziałami w nieruchomości wspólnej przypadającymi właścicielom lokali, organizację zebrań wspólnoty w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku, zapewnianie członkom wspólnoty dostępu do dokumentacji związanej z funkcjonowaniem nieruchomości, informowanie członków wspólnoty o zmianach wysokości opłat na rzecz wspólnoty oraz innych podmiotów, informowanie członków wspólnoty o brakach, szkodach i zaniedbaniach podlegających

5 obowiązkowi usunięcia, składanie rocznych sprawozdań dotyczących zarządzanej nieruchomości najpóźniej do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, ustalanie i przedstawianie właścicielom do wiadomości i zaakceptowania rocznego planu gospodarczego oraz rocznego planu remontowego najpóźniej do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, reprezentowanie właścicieli w zakresie ich obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy o własności lokali przed wszelkimi organami władzy państwowej i samorządowej, przed wszelkimi osobami fizycznymi i prawnymi, przed notariuszami, sądami i innymi osobami nie posiadającymi osobowości prawnej, składanie i odbiór pism, podań, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości oraz podejmowanie innych czynności, które okażą się niezbędne do wykonywania umowy o zarządzanie. ZAWIERANIE UMÓW: Lokus Nieruchomości w ramach powierzonego jej zarządzania zobowiązuje się do zawierania umów z wykonawcami robót budowlanych oraz dostawcami mediów umów dotyczących m. in.: dostawy zimnej i ciepłej wody oraz odbioru ścieków, dostawy energii elektrycznej, cieplnej i gazu, wywozu nieczystości stałych, konserwacji urządzeń technicznych, ubezpieczenia nieruchomości, utrzymania czystości, wykonywania okresowych kontroli, prac remontowo budowlanych i prac konserwacyjnych, usuwania awarii i likwidacji skutków katastrof, ochrony nieruchomości, najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości wspólnej.

6 Każdy element przygotowanej oferty może zostać zmodyfikowany na Państwa życzenie. Wynagrodzenie za czynności zarządzania ustalane jest indywidualnie dla każdej nieruchomości w drodze negocjacji. Ostateczna stawka zależy m. in. od wielkości nieruchomości, stanu technicznego, sytuacji prawnej oraz oczekiwań właścicieli. Lokus Nieruchomości nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za przejęcie nieruchomości od dotychczasowego zarządcy, przygotowywanie korespondencji, uchwał i innych dokumentów dla właścicieli lokali. Dla każdej wspólnoty mieszkaniowej proponujemy wynagrodzenie zarządcy liczone od m 2 powierzchni użytkowej lokali. Obecnie dla usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi stawka VAT wynosi 0%. W skład stawki za usługi zarządzania nie wchodzą koszty eksploatacyjne, takie jak: koszty utrzymania technicznego, drobne remonty i konserwacje, przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej i inne, koszty utrzymania czystości i zieleni, ubezpieczenie budynku, usługi kominiarskie, usługi bankowe. Stawki kosztów eksploatacyjnych ustalane są w planie gospodarczym na rok następny w oparciu o koszty poniesione w roku poprzednim. Plan ten podlega zaopiniowaniu przez właścicieli lokali podczas rocznego zebrania wspólnoty. Jesteśmy otwarci na spotkanie z Państwem w celu omówienia wszystkich szczegółów oferty. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem tel. 32/ lub drogą ową na adres: Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami

Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Najlepsze Praktyki: Usługi zarządzania nieruchomościami Firma zarządzająca Relacje z klientami Zarządzanie nieruchomością Relacje z najemcami i lokatorami POLISH 2014 Instytut Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Funduszu FAQ

Przewodnik po Funduszu FAQ Przewodnik po Funduszu FAQ Fundusz Mieszkań na Wynajem to inicjatywa podjęta przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki której poszerzy się oferta atrakcyjnych jakościowo i cenowo mieszkań do wynajęcia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Cel zamówienia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy (Operatora) do zarządzania segmentem I i II budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X

OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY X OFERTA OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH DLA FIRMY Data przygotowania oferty: marzec 2014 Ważność oferty: 30 wrzesień 2014 Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROZDZIAŁ I Informacje o Oferencie... 3 ROZDZIAŁ II Przedmiot

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SIM URSYNÓW W 2012 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2013 R. 2 3 SPIS TREŚCI I Działalność organizacyjna... 4 II Działalność inwestycyjna... 8 III Sprzedaż lokali i sprawy członkowskie...

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo