Spis treści Katalog szkoleo autorskich Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft Szkolenia autorskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści... 2. Katalog szkoleo autorskich... 3. Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5. Szkolenia autorskie"

Transkrypt

1

2 Spis treści Spis treści... 2 Katalog szkoleo autorskich... 3 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft... 5 Szkolenia autorskie Zarządzanie i audytowanie obszaru IT Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo informacji Linux Bezpieczeostwo IT Aplikacje biurowe Szkolenia Microsoft Microsoft Windows Microsoft Windows Server Microsoft Windows Vista i XP Microsoft Windows Server Bezpieczeostwo Microsoft Microsoft Exchange Server Microsoft SQL Server Microsoft Sharepoint Zarządzanie projektami Microsoft System Center

3 Katalog szkoleo autorskich Kod Nazwa Ilośd dni Cena Zarządzanie i audytowanie obszaru IT ABF Audyt bezpieczeostwa fizycznego zł ABT Audyt bezpieczeostwa teleinformatycznego zł AW Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeostwem Informacji (ISO 27001:2005) zł ZZR Zasady zarządzania ryzykiem i praktyczne metody szacowania ryzyka zł ASI Audytowanie systemów informatycznych zł IT Governance Zarządzanie obszarem technologii informacyjnych I IT Governance zł Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo informacji ABI Administrator Bezpieczeostwa Informacji (ABI) zł SZB 1 System Zarządzania Bezpieczeostwem Informacji ISO cz zł SZB 2 System Zarządzania Bezpieczeostwem Informacji ISO cz zł ODO 1 Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych cz zł ODO 2 Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych cz zł Linux LINUX01 Instalacja, konfiguracja i podstawy administracji systemem Linux zł LINUX02 Administracja usługami sieciowymi w systemach Linux zł Bezpieczeostwo IT SEC01 Bezpieczeostwo w systemie Linux zł SEC02 Bezpieczeostwo systemów informatycznych podstawy zł SEC03 Bezpieczeostwo systemów informatycznych zaawansowany zł 3

4 Kod Nazwa Ilośd dni Cena Aplikacje biurowe AB01 Podstawy obsługi edytora tekstu Word 2003/ zł AB02 Zaawansowana obsługa edytora tekstu Word 2003/ zł AB03 Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel 2003/ zł AB04 Zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel 2003/ zł AB05 Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem aplikacji PowerPoint 2003/ zł AB06 Podstawy obsługi aplikacji Access 2003/ zł AB07 Zaawansowana obsługa aplikacji Access 2003/ zł EXF MS Excel analiza finansowa zł 4

5 Katalog szkoleo autoryzowanych Microsoft Kod Nazwa Ilośd dni Cena Microsoft Windows 7 MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client zł MS 6294 Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments zł Microsoft Windows Server 2008 MS 6416 Updating your Network Infrastructure and Active Directory Technology Skills to Windows Server zł MS 6417 Updating your Application Platform Technology Skills to Windows Server zł MS 6418 Deploying Windows Server zł MS 6419 Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers zł MS 6420 Fundamentals of Windows Server 2008 Network Infrastructure and Application Platform zł MS 6421 Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure zł MS 6422 Implementing and Managing Windows Server 2008 Hyper-V zł MS 6423 Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering zł MS 6424 Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory zł MS 6425 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active Directory Domain Services zł MS 6426 Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory zł MS 6427 Configuring and Troubleshooting Internet Information Services in Windows Server zł MS 6428 Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Terminal Services zł MS 6429 Configuring and Managing Windows Media Services zł MS 6430 Planning and Administering Windows Server 2008 Servers zł MS 6431 Managing and Maintaining Windows Server 2008 Network Infrastructure Servers zł MS 6432 Managing and Maintaining Windows Server 2008 Active Directory Servers zł MS 6434 Automating Windows Server 2008 Administration with Windows PowerShell zł MS 6435 Designing a Windows Server 2008 Network Infrastructure zł MS 6436 Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services zł MS 6437 Designing a Windows Server 2008 Applications Infrastructure zł MS 6445 Implementing and Administering Windows Small Business Server zł 5

6 Microsoft Windows Vista i XP MS 5105 Deploying Microsoft Windows Vista Business Desktops zł MS 5115 Installing and Configuring the Windows Vista Operating System zł MS 5116 Configuring Windows Vista Mobile Computing and Applications zł MS 5117 Installing, Configuring, Troubleshooting, and Maintaining Windows Vista zł MS 5118 Maintaining and Troubleshooting Windows Vista Computers zł MS 5119 Supporting Windows Vista Computers with Desktop Images and Application Packages zł MS 2261 Supporting Users Running the Microsoft Windows XP zł MS 2262 Supporting Users Running Applications on Microsoft Windows XP zł MS 2272 Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional zł MS 2285 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional zł MS 2520 Deploying Microsoft Windows XP Professional zł Microsoft Windows Server 2003 MS 2199 Active Directory Fundamentals zł MS 2273 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment zł MS 2274 Managing a Microsoft Windows Server 2003 Environment zł MS 2275 Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment zł MS 2276 Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts zł MS 2277 Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services zł MS MS 2277 Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts and Network Services zł MS 2278 Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure zł MS 2279 Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure zł MS 2282 Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure zł MS 2368 Zarządzanie środowiskiem systemu Microsoft Windows Server zł MS 2370 Obsługa środowiska systemu Microsoft Windows Server zł MS 2392 Wdrażanie infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003: hosty sieciowe zł MS 2396 Wdrażanie i obsługa infrastruktury sieci systemu Microsoft Windows Server 2003 oraz zarządzanie nią: usługi sieciowe zł 6

7 Kod Nazwa Ilośd dni Cena Bezpieczeostwo Microsoft MS 2801 Microsoft Security Guidance Training I zł MS 2802 Microsoft Security Guidance Training II zł MS 2803 Microsoft Security Guidance Training III zł MS 2804 Microsoft Security Guidance Training IV zł MS 2808 Microsoft Security Guidance Training V zł MS 2810 Fundamentals of Network Security zł MS 2811 Applying Microsoft Security Guidance Training zł MS 2812 Applying Microsoft Security Guidance Training II zł MS 2813 Applying Microsoft Security Guidance Training III zł MS 2823 Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network zł MS 2824 Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server zł MS 2830 Designing Security for Microsoft Networks zł Microsoft Exchange Server MS 2008 Designing a Microsoft Exchange Server 2003 Organization zł MS 2011 Troubleshooting Microsoft Exchange Server zł MS 2400 Implementing and Managing Microsoft Exchange Server zł MS 5047 Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server zł MS 5049 Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server zł MS 5050 Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server zł MS MS MS 5050 Introduction to Installing and Managing Microsoft Exchange Server Managing Messaging Security using Microsoft Exchange Server Recovering Messaging Servers and Databases using Microsoft Exchange Server zł MS 5051 Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server zł MS 5053 Designing a Messaging Infrastructure using Microsoft Exchange Server zł MS 5054 Designing a High Availability Messaging Solution using Microsoft Exchange Server zł 7

8 Kod Nazwa Ilośd dni Cena Microsoft SQL Server MS 2779 Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database zł MS 2780 Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database zł MS 2781 Designing Microsoft SQL Server 2005 Server-Side Solutions zł MS 2782 Designing Microsoft SQL Server 2005 Databases zł MS 2786 Designing Microsoft SQL Server 2005 Infrastructure zł MS 2790 Troubleshooting and Optimizing Database Servers Using Microsoft SQL Server zł MS 6158 Updating Your SQL Server 2005 Skills to SQL Server zł MS 6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database zł MS 6232 Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database zł MS 6234 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services zł MS 6235 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services zł MS 6236 Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services zł Microsoft Sharepoint MS 5060 Implementing Microsoft Windows SharePoint Services zł MS 5061 Implementing Microsoft Office SharePoint Server zł MS MS 5061 Implementing Microsoft Windows SharePoint Services Implementing Microsoft Office SharePoint Server zł MS 6438 Implementing and Administering Windows SharePoint Services 3.0 in Windows Server zł Zarządzanie projektami MS 1846 Microsoft Solutions Framework Essentials zł MS 5927 Microsoft Office Project 2007, Managing Projects zł MS 5928 Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects zł MS 5929 Microsoft Office Project Server 2007, Managing Projects and Programs zł Microsoft System Center MS 6331 Deploying and Managing Microsoft System Center Virtual Machine Manager zł MS 6451 Planning, Deploying and Managing Microsoft System Center Configuration Manager zł 8

9 Szkolenia autorskie 9

10 Zarządzanie i audytowanie obszaru IT Nazwa kursu: Audyt bezpieczeostwa fizycznego Administratorzy bezpieczeostwa informacji, oficerowie bezpieczeostwa, kierownictwo średniego i wyższego szczebla Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymogami przepisów prawa oraz normą ISO w zakresie bezpieczeostwa fizycznego ABF 600 zł 1 dzieo Wymogi prawne bezpieczeostwa fizycznego Aktywa przedsiębiorstwa Odpowiedzialnośd kierownictwa i pracowników Ochrona osób i mienia Systemy zabezpieczeo Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch

11 Audyt bezpieczeostwa teleinformatycznego Administratorzy bezpieczeostwa informacji, kierownictwo średniego i wyższego szczebla, analitycy systemu, administratorzy systemu informatycznego, informatycy, oficerowie bezpieczeostwa Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami norm ISO oraz ISO w zakresie bezpieczeostwa teleinformatycznego ABT 700 zł 1 dzieo Metodologia audytu Socjotechnika w służbie audytu Bezpieczeostwo urządzeo przetwarzania informacji Bezpieczeostwo systemów Zagrożenia jak im przeciwdziaład Rekomendacje zgodne ze standardami i normami Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 11

12 Audytor wewnętrzny SZBI (ISO 27001:2005) Administratorzy bezpieczeostwa informacji, kierownictwo średniego i wyższego szczebla, analitycy systemu, administratorzy systemu informatycznego, informatycy, oficerowie bezpieczeostwa Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeostwem informacji, zdobycie umiejętności sprawdzania i oceny zgodności systemu zarządzania bezpieczeostwem informacji w organizacji z wymaganiami Normy ISO 27001:2005, badania jego efektywności oraz wyszukiwania możliwości udoskonalenia, uzyskanie certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeostwem informacji AW 900 zł 2 dni Wykład + Dwiczenia Definicje audytu Ogólne omówienie normy System zarządzania bezpieczeostwem informacji praktyczne zapoznanie się z poszczególnymi etapami procesu przeprowadzania audytu. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w grupach Przygotowanie i przedstawienie raportów z audytów Omówienie wyników warsztatów Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 12

13 Zasady zarządzania ryzykiem i praktyczne metody szacowania ryzyka Menadżerowie, pracownicy działów ds. ryzyka, audytu, bezpieczeostwa i compliance, kierownicy projektów Nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do opracowania, adekwatnej do potrzeb organizacji, metodyki szacowania ryzyka, nabycie wiedzy dotyczącej wdrażania zarządzania ryzykiem w ogólny system zarządzania organizacją, zdobycie umiejętności sprawdzania i oceny systemu zarządzania ryzykiem, uzyskanie certyfikatu potwierdzajacego nabycie wiedzy na temat zarządzania ryzykiem. ZZR 1020 zł 2 dni Prezentacja i omówienie wymogów prawa dotyczących zarządzania ryzykiem w organizacjach Przedstawienie wybranych standardów i dobrych praktyk dotyczących aspektów ryzyka Warsztaty z szacowania ryzyka Warsztaty z zarządzania ryzykiem Identyfikacja i klasyfikacja ryzyk Metodyki szacowania ryzyk (jakościowe, ilościowe, mieszane) Przygotowanie i przeprowadzenie stress- testów Identyfikacja i klasyfikacja mechanizmów kontrolnych Opracowanie i wdrożenie mechanizmów kontrolnych minimalizujących ryzyko Przeprowadzenie oceny i samooceny mechanizmów kontrolnych Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w organizacji Zadania i odpowiedzialnośd oraz rola audytu wewnętrznego w systemie zarządzania ryzykiem Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 13

14 Audytowanie systemów informatycznych Kandydaci na audytorów CISA i audytorzy wewnętrzni Uzyskanie wiedzy na temat standardów i wytycznych audytu zgodnie z ISACA (Information Systems Audit & Control Association), jako podstawy przygotowao do uzyskania certyfikatu CISA (Certified Information Systsems Auditor), wymaganego zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, zdobycie wiedzy na temat standardów, norm i dobrych praktyk z zakresu zarządzania technologią informacyjną, nabycie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia audytu wybranych obszarów zarządzania technologią informacyjną. ASI 1790 zł 3 dni Prezentacja standardów i wytycznych audytu (Standards and Guidelines) Kodeks Etyki Zawodowej, Standardy obligatoryjne, Wytyczne mandatoryjne sposoby zastosowania standardów, Procedury. Wybrane standardy, normy i dobre praktyki zarządzania IT: COBIT, ISO: 27001, 27005, (ITIL), Prince2, PMBOK, Val IT, DRII Best Practices, BS Zaświadczenie o ukooczeniu kursu wydawane na życzenie Udział w kursie, materiały szkoleniowe, (oraz ew. zaświadczenie) przekąski, napoje, lunch 14

15 Zarządzanie obszarem technologii informatycznych i IT Governance Kierownicy, audytorzy wewnętrzni. Uzyskanie wiedzy na temat standardów, norm i dobrych praktyk z zakresu zarządzania technologią informacyjną. IT Governance 1100 zł 2 dni Zarządzanie IT jako element składowy zarządzania organizacją Zagadnienia IT Governance Prezentacja standardu COBIT Wybrane standardy, normy i dobre praktyki zarządzania IT, w tym: Bezpieczeostwo aktywów informacyjnych ISO: Zarządzanie ryzykiem związanym z IT ISO Zarządzanie usługami IT ISO (ITIL) Zarządzanie projektami Prince2, PMBOK Zarządzanie inwestycjami Val IT Zapewnienie ciągłości usług IT a plany zapewnienia ciągłości działania (na podstawie BS 25999) Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 15

16 Ochrona danych osobowych i bezpieczeostwo informacji Nazwa kursu: Administrator Bezpieczeostwa Informacji (ABI) Administratorzy Bezpieczeostwa Informacji, informatycy, oficerowie bezpieczeostwa, kierownictwo średniego i wyższego szczebla Wymagania: Mile widziane doświadczenie w pracy z ochroną informacji Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wymaganiami, jakie stawiają przepisy prawa polskiego oraz norma ISO 27001:2007 w przygotowaniu kandydatów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeostwa Informacji ABI 900 zł 2 dni Akty prawne oraz normy ISO w elementach dotyczących pracy ABI: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, akty wykonawcze do ustawy, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ochrona danych osobowych w prawie UE, norma PN-ISO/IEC 17799:2007, PN-ISO/IEC 27001:2007 Plan pracy ABI Dokumentacja ABI Nauka z incydentów Raporty Audyt systemu Plan szkoleo pracowników Zgłoszenie zbiorów do GIODO Kontrola GIODO Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przekąski, napoje, lunch, certyfikat 16

17 System Zarządzania Bezpieczeostwem Informacji ISO cz. 1 Administratorzy bezpieczeostwa informacji, kierownictwo średniego i wyższego szczebla, analitycy systemu, administratorzy systemu informatycznego, informatycy, oficerowie bezpieczeostwa SZB zł 1 dzieo Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w zagadnienia bezpieczeostwa informacji w ujęciu normy ISO Standardy bezpieczeostwa informacji Polityka Bezpieczeostwa Procedury bezpieczeostwa Instrukcje polityki bezpieczeostwa Wymagania normy Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 17

18 System Zarządzania Bezpieczeostwem Informacji ISO cz. 2 Administratorzy bezpieczeostwa informacji, kierownictwo średniego i wyższego szczebla, analitycy systemu, administratorzy systemu informatycznego, informatycy, oficerowie bezpieczeostwa Celem szkolenia jest rozwinięcie zagadnieo części pierwszej kursu. SZB zł 1 dzieo Polityka bezpieczeostwa jako deklaracja najwyższego kierownictwa Deklaracja stosowania Audyty wewnętrzne Audyty zewnętrzne Certyfikacja na zgodnośd z normą ISO Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 18

19 Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych cz. 1 Administratorzy bezpieczeostwa informacji, oficerowie bezpieczeostwa, kierownictwo średniego i wyższego szczebla Kurs przeznaczony jest dla osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeostwo informacji oraz są zainteresowane podniesieniem poziomu wiedzy odnośnie konsekwencji karnych naruszeo bezpieczeostwa informacji ODO zł 1 dzieo Wybrane zagadnienia części ogólnej ustawy Kodeks karny Rozdział XXXIII kodeksu karnego przestępstwa przeciwko ochronie informacji Przepisy karne ustaw szczegółowych z zakresu bezpieczeostwa informacji Pojęcie tajemnicy w przepisach prawa polskiego Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 19

20 Wymogi ustawy o ochronie danych osobowych cz. 2 Administratorzy bezpieczeostwa informacji, oficerowie bezpieczeostwa, kierownictwo średniego i wyższego szczebla Kurs przeznaczony jest dla osób, które są odpowiedzialne za bezpieczeostwo informacji oraz są zainteresowane podniesieniem poziomu wiedzy odnośnie konsekwencji karnych naruszeo bezpieczeostwa informacji ODO zł 1 dzieo Wybrane zagadnienia części ogólnej ustawy Kodeks karny Rozdział XXXIII kodeksu karnego przestępstwa przeciwko ochronie informacji Przepisy karne ustaw szczegółowych z zakresu bezpieczeostwa informacji Pojęcie tajemnicy w przepisach prawa polskiego Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 20

21 Linux Nazwa kursu: Instalacja, konfiguracja i podstawy administracji systemem Linux informatycy, managerowie IT Wymagania: Znajomośd sprzętu komputerowego, obsługi komputera oraz technologii sieciowych LINUX zł 3 dni Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poznad system Linux w zakresie instalacji i konfiguracji oraz zdobyd podstawowe umiejętności administracji systemem Wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux Prawa autorskie i zagadnienia Open Source Przygotowanie do instalacji Linuxa Instalacja i wstępna konfiguracja Alternatywne metody instalacji Podstawowe polecenia i pojęcia Linuxa Podstawy zarządzania systemem Automatyzacja zadao Zarządzanie oprogramowaniem Zarządzanie systemami plików Aktualizacja oprogramowania i jądra Drukowanie w systemie Linux X Windows Zgodnośd z systemem Windows Samba Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 21

22 Administracja usługami sieciowymi w systemach Linux informatycy, managerowie IT Wymagania: Znajomośd podstaw systemu Linux oraz technologii sieciowych LINUX zł 3 dni Kurs przeznaczony jest dla administratorów, których zadaniem jest zarządzanie usługami sieciowymi w systemach Linux Opis usług sieciowych systemu operacyjnego Linux oraz zastosowanie w środowisku firmowym Konfiguracja sieci w systemie Linux Konfiguracja usług sieciowych w Linuxie: samba nfs apache postfix dovecot dns ftp dhcp netfilter Wykrywanie i usuwanie podstawowych problemów w systemie Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 22

23 Bezpieczeostwo IT Nazwa kursu: Bezpieczeostwo w systemie Linux informatycy, managerowie IT Wymagania: Znajomośd systemu Linux oraz technologii sieciowych SEC zł 2 dni Kurs przeznaczony jest dla administratorów, którzy odpowiadają za bezpieczeostwo systemów Linux Hardening systemu Zabezpieczanie administracji zdalnej Bezpieczeostwo usług: dns smtp pop3 imap www ftp Monitoring systemu Systemy kontroli dostępu Techniki wykrywania włamao i reakcji na incydenty Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 23

24 Bezpieczeostwo systemów informatycznych podstawy Analitycy systemowi, Administratorzy Systemu Informatycznego, Informatycy, managerowie IT Wymagania: Podstawowa znajomośd technologii sieciowych oraz systemów operacyjnych SEC zł 1 dzieo Kurs przeznaczony jest dla oficerów bezpieczeostwa, administratorów bezpieczeostwa informacji oraz informatyków chcących poznad podstawy bezpieczeostwa systemów informatycznych Wykład Zrozumied bezpieczeostwo Identyfikacja wroga Podstawowe założenia bezpieczeostwa sieci Wprowadzenie do zagadnieo projektowania bezpiecznych środowisk Tworzenie planu bezpieczeostwa Identyfikowanie zagrożeo dla bezpieczeostwa sieci Podstawowe metody ataków sieciowych i związane z tym zagrożenia Analizowanie i planowanie zarządzania ryzykiem Wielowarstwowa struktura bezpieczeostwa Planowanie i realizacja oceny zabezpieczeo oraz reakcji na incydenty Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 24

25 Bezpieczeostwo systemów informatycznych zaawansowany informatycy, managerowie IT Wymagania: Ukooczenie kursu: Bezpieczeostwo systemów informatycznych - podstawy SEC zł 1 dzieo Kurs jest przeznaczony dla administratorów systemu, którzy chcą poznad zaawansowane metody ochrony systemów przedsiębiorstwa Wykład Tworzenie planów bezpieczeostwa dla zasobów fizycznych, komputerów, kont użytkowników, uwierzytelnienia, danych, transmisji danych, styków sieci Bezpieczeostwo protokołu TCP/IP Ochrona informacji w organizacji z wykorzystaniem metod autentykacji i kontroli dostępu Implementacja zasad bezpieczeostwa w transmisji danych, zdalnego dostępu i dostępu bezprzewodowego Wyznaczanie granic ochrony sieci, węzłów dostępowych do sieci oraz kontrola ruchu sieciowego, monitorowanie i śledzenie potencjalnych prób naruszeo Przegląd usług serwerowych: firewall, IDS, IPS, honey-pot, update server Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 25

26 Aplikacje biurowe Nazwa kursu: Podstawy obsługi edytora tekstu Word 2003/2007 Osoby chcące nauczyd się podstaw obsługi edytora tekstu Word Wymagania: Podstawy obsługi komputera AB zł 1 dzieo Przygotowanie do posługiwania się Word 2003/2007 na poziomie podstawowym Umiejętnośd tworzenia dokumentów w edytorze, zapisywanie, otwieranie, wyszukiwanie dokumentów Zasady tworzenia profesjonalnych dokumentów Podstawowe techniki edycyjne Formatowanie dokumentu Umieszczanie i modyfikowanie grafiki w dokumencie Tworzenie tabel Drukowanie Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 26

27 Zaawansowana obsługa edytora tekstu Word 2003/2007 Pracownicy biurowi, managerowie, kierownictwo, osoby pragnące poznad zaawansowane możliwości programu Word Wymagania: Podstawowa znajomośd programu Word AB zł 2 dni Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób chcących pogłębid swoje wiadomości z edytora tekstu Word Wstęp do pracy z zaawansowanymi dokumentami Zaawansowane techniki edycyjne Zarządzanie zawartością dokumentu Formatowanie obiektów w dokumencie Tworzenie listów seryjnych i etykiet Tworzenie kompletnego dokumentu Przygotowanie dokumentu do wydruku Zaawansowane formatowanie tabel Dostosowywanie aplikacji do swoich potrzeb Wykresy Rejestracja makr Zarządzanie zabezpieczeniami dokumentu Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 27

28 Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel 2003/2007 Osoby chcące nauczyd się podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Wymagania: Podstawy obsługi komputera AB zł 1 dzieo Przygotowanie do posługiwania się Excel 2003/2007 na poziomie podstawowym Wprowadzanie różnego rodzaju danych do komórek, edycja i usuwanie danych Automatyzacja wypełniania komórek danymi Operacje na arkuszach Zasady tworzenia prostych formuł obliczeniowych Wykorzystanie prostych funkcji arkusza Formatowanie komórek, autoformatowanie tabeli Podgląd i drukowanie zawartości arkusza Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 28

29 Zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel 2003/2007 Pracownicy biurowi, managerowie, kierownictwo, osoby pragnące poznad zaawansowane możliwości programu Excel Wymagania: Podstawowa znajomośd programu Excel AB zł 2 dni Zaawansowane szkolenie przeznaczone dla osób chcących pogłębid swoje wiadomości z zakresu arkusza kalkulacyjnego Excel Zaawansowane metody pracy z arkuszami kalkulacyjnymi Zaawansowane formatowanie Zaawansowane techniki edycji Analiza danych Używanie funkcji Tworzenie formuł Zaawansowane techniki sporządzania wykresów Importowanie danych zewnętrznych Tabele przestawne Wykorzystanie makr Zarządzanie bazami danych Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 29

30 Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem aplikacji PowerPoint 2003/2007 Osoby chcące nauczyd się podstaw obsługi programu PowerPoint Wymagania: Znajomośd podstaw obsługi komputera AB zł 1 dzieo Przygotowanie do posługiwania się PowerPoint 2003/2007 na poziomie podstawowym Tworzenie nowej prezentacji Definiowanie własnego szablonu Wykorzystanie multimedialnych elementów w prezentacji Prezentowanie informacji za pomocą wykresów i tabel Animowanie obiektów Tworzenie hiperłączy Drukowanie prezentacji oraz materiałów informacyjnych Praca z gotową prezentacją Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 30

31 Podstawy obsługi aplikacji Access 2003/2007 Pracownicy biurowi, managerowie, kierownictwo, osoby pragnące nabyd umiejętności pracy z aplikacją Access Wymagania: Umiejętnośd pracy w środowisku Windows AB zł 2 dni Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyd wiedzę i umiejętności obsługi baz danych przy wykorzystaniu programu Microsoft Access Wprowadzenie do baz danych Obsługa baz danych Tworzenie nowej bazy danych Tworzenie i modyfikowanie tabel Relacji między tabelami Wykorzystanie formularzy Wyszukiwanie informacji Filtrowanie i sortowanie Praca z raportami Wykorzystanie pozostałych narzędzi Imienny certyfikat ukooczenia szkolenia sygnowany przez Akademię Kompetencji KSK Bezpieczeostwo Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, przekąski, napoje, lunch 31

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010

Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 Kalendarium szkoleo Kwiecieo - Czerwiec 2010 tel. +48 032/ 726 63 49; e-mail: biuro@akademiakompetencji.pl Wszystkie szkolenia Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeostwo odbywają się w siedzibie firmy, w

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany USI 12 Microsoft

Bardziej szczegółowo

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012

TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień 2012 Comp S.A. Centrum Edukacyjne ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa tel. 022 465 04 00 fax 022 520 26 53 e-mail: edukacja@comp.com.pl TERMINY SZKOLEŃ W WARSZAWIE: wrzesień - grudzień Nr kursu Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA OTWARTE DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NR KURSU USI 11 Microsoft Office Word Podstawowy USI 11/12 NOWOŚĆ! USI 12 Microsoft Office Word Średniozaawansowany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL

Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Kod NAZWA SZKOLENIA DNI/GODZ. CENA NETTO ECDL Wykaz szkoleń ECDL Podstawy technik informatycznych 3 / 15 Cena do Użytkowanie komputerów 2 / 20 Cena do Przetwarzanie tekstów 5 / 25 Cena do ECDL/E1 Arkusze

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie

Proponowane szkolenie lub prośba o wyjaśnienie w tym zakresie Załącznik nr 2 do Wyjaśnień nr 2 treści SIWZ i zmiany nr 5 treści SIWZ 1 2 3 4 5 6 7 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa Szkolenia RH 124 Red Hat System Administration RH 134 Red Hat System Administration RH 135

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny

Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Projekt: Microsoft i CISCO dla Lubelszczyzny Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Gdynia, styczeń 2014 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń Advanced Solutions Institute POLAND na rok 2012 Szkolenia miękkie

Katalog szkoleń Advanced Solutions Institute POLAND na rok 2012 Szkolenia miękkie Katalog szkoleń Advanced Solutions Institute POLAND na rok 2012 Szkolenia miękkie Sprzedaż i obsługa klientów ilość dni cena netto PRO Prospecting 2 1 200 zł ETY etyka, normy i zachowanie w pracy handlowca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd

Szkolenia e-learning.,,e-learning nauka na odległośd Szkolenia e-learning,,e-learning nauka na odległośd Warszawa 2010 Spis szkoleo -------------------------------------------------------------------------------------------- ECDL podstawy Podstawy technik

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Red Hat Premier Partner

Red Hat Premier Partner . Red Hat Premier Partner Red Hat adresaci kursów ze ścieżki RHCE na RHEL7 Aby wybrać odpowiedni kurs dla siebie wypełnij test: Red Hat Training Skills Assessment Certyfikaty Jboss: RHCJA RHCJD RHCJD in

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2014

Katalog szkoleń 2014 Katalog szkoleń 2014 SPIS TREŚCI O FIRMIE... 3 SZKOLENIA... 5 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (szkolenie certyfikowane)... 5 Warsztaty managerskie z prowadzenia Analizy Wpływu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo