Page 1. Architektura systemów GIS. Architektura klient-serwer. Geoinformaacyjne usługi sieciowe DESKTOP. dr inż. Adam Iwaniak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Page 1. Architektura systemów GIS. Architektura klient-serwer. Geoinformaacyjne usługi sieciowe DESKTOP. dr inż. Adam Iwaniak"

Transkrypt

1 Geoinformaacyjne usługi sieciowe dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, r. Architektura systemów GIS Aspekt: Funkcjonalny (ramy funkcjonalne systemu ) Logiczny (główne komponenty systemu i powiązania między nimi) Fizyczny (fizycznym rozmieszczeniem węzłów sprzętowych) DESKTOP Oprogramowanie GIS Dane przestrzenne Architektura klient-serwer Serwer bazy danych Dane graficzne i opisowe Obiektowy model danych Analizy przestrzenne i atrybutowe (SQL) Oprogramowanie GIS Oprogramowanie GIS Oprogramowanie GIS Oprogramowanie GIS Page 1

2 3 i n-warstwowa architektura Serwer aplikacyjny Serwer bazy danych Serwer bazy danych Przeglądarka www Przeglądarka www Przeglądarka www Przeglądarka www SOA Service Oriented Architecture (SOA) to nowy paradygmat programowania, w którym patrzy się na system informatyczny jako zbiór luźno powiązanych usług, które komunikują się między sobą. Podstawową zaletą takiej architektury jest pokonanie złożoności współczesnych systemów informatycznych, lepsze wykorzystanie możliwości, jakie dają sieci komputerowe oraz pozwala na łatwe powtórne użycie kodu. W. Bielski Według prognoz firmy analitycznej Gartner, w roku 2008 stosowanie SOA będzie podstawową praktyką w inżynierii oprogramowania, kończąc tym samym czterdziestoletnią dominację monolitycznych systemów. Web Services Definicja wg Webservices.org: Hermetyzowane, luźno skojarzone, udokumentowane funkcje, oferowane poprzez standardowe protokoły. Hermetyzowane (ang. encapsulated) implementacja metody nigdy nie jest widziana z zewnątrz. Luźno skojarzone (ang. loosely coupled) modyfikowanie danej implementacji metody nie generuje problemu propagacji zmiany. Udokumentowane (ang. contracted) - istnieją publicznie dostępne opisy zachowania metod oraz specyfikacja ich interfejsów. Page 2

3 WSDL UDDI WSDL (ang. Web Services Description Language język opisu usług WWW) jest językiem w formacie XML przeznaczonym do opisu usługi WWW. Dokument WSDL zawiera wszystkie informacje potrzebne do wywołania usługi (lokalizacja, nazwa, parametry). UDDI (ang. Universal Description, Discovery and Integration uniwersalny opis, odkrywanie i integracja) jest specyfikacją bazy danych, w których dostawcy usług rejestrują swoje usługi przy pomocy dokumentów WSDL. Architektura Web Services K.Kunicki Usługi geograficzne (za Kompendium SDI, J.Gaździcki) Page 3

4 Projekt ustawy o IIP Art Organy publiczne odpowiedzialne na podstawie odrębnych przepisów za gromadzenie, aktualizację lub udostępnianie danych przestrzennych tworzą i utrzymują sieć infrastruktury obejmującą, co najmniej następujące usługi danych przestrzennych: usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych; usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych; usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii całych zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp bezpośredni; usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności; usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 powinny uwzględniać potrzeby użytkowników oraz być powszechnie dostępne za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innego odpowiedniego środka telekomunikacji. Projekt ustawy o IIP 3. Organy wiodące organizują, koordynują i monitorują działania, o których mowa w ust. 1, w zakresie przyporządkowanych tym organom tematów danych przestrzennych. 4. Usługi danych przestrzennych, o których mowa w ust. 1 umożliwiają lokalizowanie i selekcjonowanie danych według następujących kryteriów lub ich kombinacji: słowa kluczowe; klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych; jakość i aktualność zbiorów danych przestrzennych; stopień dostosowania do usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust 1; położenie geograficzne; warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych; organy publiczne odpowiedzia lne za tworzenie, administrowa nie, utrzymywanie i dystrybuowa nie zbiorów oraz usług danych przestrzennych. Model rozproszony SDI Kataster Serwer wms Planowanie Przestrzenne Serwer wms Klient wmc Statystyka Serwer wms Page 4

5 OGC - Web Map Services GetCapabilities uzyskanie metadanych opisujących zawartość informacyjną serwisu oraz akceptowane parametry zamówienia mapy GetMap uzyskanie obrazu mapy, której geoprzestrzenne parametry oraz wymiary są zdefiniowane w zamówieniu mapy GetFeatureInfo uzyskanie informacji o niektórych obiektach pokazywanych na mapie Interoperacyjnść usługi WMS Interoperacyjnść usługi WMS Page 5

6 Interoperacyjnść usługi WMS Usługi OGC OGC - Web Features Services GetCapabilities opis możliwości serwera. W szczególności musi wskazać, jakie rodzaje obiektów zwraca oraz jakie operacje na poszczególnych obiektach są możliwe do wykonania. DescribeFeatureType zwraca opis struktury obiektów, które obsługuje. GetFeature zwraca konkretne obiekty, zgodne z warunkami postawionymi przez klienta i to zarówno atrybutowymi opisowymi jak i przestrzennymi. Transaction pozwala na modyfikację obiektów: tworzenie, modyfikację oraz skasowanie. LockFeature pozwala na zablokowanie jednego lub więcej obiektów na czas trwania transakcji. Page 6

7 Object-relationship Diagram for SDI Architecture V3 June 2005 DDN current now: Metadata are derived Spatial Data OGC WCS CAT WMS WFS Symbols future planned.: are loaded to or stored in stored in coupled to or integrated with Software/Service Information Interface Function OGC Web Coverage Service OGC Catalog Service Metadata DB/Index Spatial DBMS OGC Web Map Service OGC Web Feature Service made searchable through extracts draws layers extracts Web Coverage Services WCS Catalog Services Web Feature Services makes maps Web Mapping Services CAT requests GML Metadata requests map requests raster WCS data provides application access through WFS Application Client are derived for each queries WMS advertised by MetaDB searches WMS records harvested to Portal Engine 1 2 3,4 UI WFS contains interacts with Community Registry CAT Catalog Client Web Client executes or schedules UDDI queries registered services WFS enhances query with??? accessed via feeds server info to Gazetteer 1. builds query screens for 2. submits queries/requests to 3. returns search responses 4. presents maps or data UDDI register/update Thesaurus OGC - Web Processing Services GetCapabilities funkcja umożliwia uzyskanie metadanych opisujących możliwości serwisu. DescribeProcess uzyskanie szczegółowych informacji o jednym lub wielu procesach, które mogą być wywołane przez operację Execute obejmujące również specyfikację parametrów wejściowych i wyjściowych Execute operacja pozwalająca na wykonanie procesu opisanego przez WPS z podaniem parametrów wejściowych i wyjściowych. Łączenie serwisów OGC WMC OGC WMS OGC WMS façade WPOC WPOS OGC WMC façade WPOS façade WSC WSS WPOC façade request response WSS - Web Security Service WPOS - Web Pricing and Ordering Service Page 7

8 Koniec Dziękuję za uwagę Page 8

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5 Standardy

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Metoda zestawiania internetowych usług złożonych w dziedzinie geograficznych systemów informacyjnych

Metoda zestawiania internetowych usług złożonych w dziedzinie geograficznych systemów informacyjnych 122 KNWS 2010 Metoda zestawiania internetowych usług złożonych w dziedzinie geograficznych systemów informacyjnych Piotr Grobelny Streszczenie: W ramach artykułu zaprezentowana została metoda zestawiania

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE

INFORMACJA I INFORMATYKA W LOGISTYCE Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. Krzysztof Samp Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation

System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation Rozdział 4 System monitorowania zgłoszeń, rozszerzeń i defektów aplikacji WWW, bazujący na mechanizmie przepływu zadań - Microsoft Workflow Foundation Streszczenie. Rozdział prezentuje system informatyczny

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Mgr inż. Paweł Buchwald Symulacja informacyjno decyzyjnych systemów zarządzania Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor Dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo