Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania"

Transkrypt

1 Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005

2 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5

3 Standardy Definicje (1) Pojęcia podstawowe Zastosowania Architektura wg IBM Samodzielne modularne aplikacje, które mogą być opisane, opublikowane, zlokalizowane i wywoływane przez sieć - generalnie przez WWW. wg Microsoft Programowalna logika aplikacji dostępna za pomocą standardowych protokołów Internetu. wg Gartner Group Komponenty programowe reprezentujące funkcje biznesowe (lub usługi biznesowe) dostępne dla innych aplikacji za pośrednictwem sieci publicznej i przy użyciu ogólnie dostępnych, powszechnych protokołów internetowych.

4 Standardy Definicje (2) Pojęcia podstawowe Zastosowania Architektura Definicja wg Webservices.org: Hermetyzowane, luźno skojarzone, udokumentowane funkcje, oferowane poprzez standardowe protokoły. Hermetyzowane (ang. encapsulated) - implementacja metody nigdy nie jest widziana z zewnątrz. Luźno skojarzone (ang. loosely coupled) - modyfikowanie danej implementacji metody nie generuje problemu propagacji zmiany. Udokumentowane (ang. contracted) - istnieją publicznie dostępne opisy zachowania metod oraz specyfikacja ich interfejsów.

5 Standardy Właściwości Pojęcia podstawowe Zastosowania Architektura Rodzaje usług internetowych Usługi niematerialne (udostepniąjace informacje) Usługi mające odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym (np. autoryzacja karty kredytowej) Sposoby tworzenie usług Zaczynając od projektu oraz opisu usługi, następnie generując odpowiedni kod i na końcu implementując funckjonalność. Obudowując odpowiednim interfejsem już istniejące komponenty

6 Standardy Zastosowania (1) Pojęcia podstawowe Zastosowania Architektura Komunikacja z partnerami biznesowymi w znacznym stopniu wspierają i umożliwiają interakcje B2B. Systemy informatyczne należące do różnych organizacji, mogą się bez przeszkód komunikować. Dzięki wykorzystaniu protokołu HTTP, brak przeszkód ze strony zapór. Integracja systemów wewnątrz przedsiębiorstwa Przy użyciu usług można z łatwością dokonać integracji różnych heterogenicznych systemów w przedsiębiorstwie. umożliwiają aplikacjom wymienianie się informacjami za pośrednictwem Internetu, niezależnie od systemu operacyjnego i oprogramowania.

7 Standardy Zastosowania (2) Pojęcia podstawowe Zastosowania Architektura Dodatkowe możliwości dla przedsiębiorstw Dzięki możliwości publikacji usług i udostępniania ich innym firmom, programiści mogą wybierać pomiędzy tworzeniem własnych komponentów, a korzystaniem z już stworzonych. Z drugiej strony istnieje możliwość oferowania własnych usług innym, zwiększając tym samym liczbę źródeł przychodu.

8 Standardy Architektura Pojęcia podstawowe Zastosowania Architektura

9 Standardy Założenia architektoniczne Pojęcia podstawowe Zastosowania Architektura Usługi oparte są na XML, uniwersalnym języku internetowej wymiany danych Komunikaty przesyłane za pomocą protokołu SOAP Rysunek: Stos protokołów

10 Standardy Przedstawienie standardów Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI Podstawę dla usług stanowi 5 standardów: HTTP - protokół służący do przesyłania komunikatów XML - język wymiany informacji SOAP (Simple Object Access Protocol) - protokół zapewniający prostą, rozszerzalną i wszechstronną infrastrukturę do wymiany komunikatów XML WSDL ( Description Language) - język opisujący pełny kontrakt komunikacji z usługą UDDI (Universal Description, Discovery And Integration) - globalny katalog, rejestr usług umożliwiający ich publikowanie, wyszukiwanie oraz przeglądanie

11 Standardy Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI SOAP (Simple Object Access Protocol) Definicja wg specyfikacji SOAP 1.2 SOAP to prosty protokół, który ma służyć do wymiany ustrukturyzowanych informacji w zdecentralizowanym, rozproszonym środowisku. SOAP wykorzystuje technologie XML do definiowania rozszerzalnej infrastruktury komunikacyjnej określającej strukturę komunikatów, które mogą być wymieniane za pośrednictwem różnych protokołów. Infrastruktura ta ma być niezależna od wszelkich modeli programowania oraz innych semantyk, specyficznych dla poszczególnych implementacji.

12 Cechy SOAP (1) Wprowadzenie Standardy Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI Rozszerzalność SOAP umożliwia włączenie różnych funkcji związanych z systemami rozproszonymi (bezpieczeństwo, wiarygodność, ruting) jako warstwy rozszerzeń. Możliwość stosowania wielu protokołów sieciowych SOAP może być stosowany z dowolnym protokołem transportowym, takim jak TCP, HTTP, SMTP lub nawet MSMQ. Jednak - aby zachować interoperacyjność - konieczne jest zdefiniowanie standardowych wiązań protokołów, które określałyby reguły dla każdego środowiska.

13 Cechy SOAP (2) Wprowadzenie Standardy Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI Niezależność od zastosowanego modelu programistycznego SOAP umożliwia stosowanie dowolnej liczby wzorców wymiany komunikatów (message exchange pattern - MEP), a wzorzec żądanie/odpowiedź (request/response) to tylko jedna z wielu możliwości. Inne przykłady wzorców to: zaproszenie/odpowiedź (solicit/response), powiadomienia (notification) oraz długa wymiana komunikatów pomiędzy systemami peer-to-peer.

14 Wiadomość SOAP Wprowadzenie Standardy Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI SOAP jest protokołem bezstanowym i jednokierunkowym, ale istnieje możliwość budowy bardziej złożonych wiadomości. Stanowi tylko jedną z warstw. Nie zawiera informacji o semantyce przesyłanych danych oraz nie zajmuje się niezawodnością dostarczenia ich do odbiorcy.

15 Standardy Struktura wiadomości SOAP Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI

16 Standardy Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI WSDL ( Description Language) WSDL - język służący do opisu usług oparty na XML. Dokument WSDL określa technikę współdziałania z usługą i pełni rolę kontraktu pomiędzy nią, a klientem. Oto cechy takiego dokumentu: Opisuje używane w komunikacji z usługą typy danych (XML Schema) Definuje operacje i przypisuje odpowiednie do nich komunikaty, a nestępnie grupuje operacje w interfejsy. Określa protokół stosowany do komunikacji z usługą oraz wiązanie pomiędzy nim, a interfejsem. Przypisuje wiązanie do uniklanych adresów URI (punktów końcowych).

17 Standardy Struktura dokumentu WSDL Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI

18 Elementy WSDL Wprowadzenie Standardy Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI Nazwa types message porttype binding service Opis elementu Zawiera definicje typów abstrakcyjnych zdefiniowanych przy użyciu schematu XML. Definicja abstrakcyjnego komunikatu, który może składać się z wielu części, a każda część może być innego typu. Abstrakcyjny zbiór operacji obsługiwanych przez jeden lub kilka punktów końcowych. Specyfikacja konkretnego protokołu i formatu danych dla określonego porttype. Zbiór powiązanych punktów końcowych - punkt końcowy definiowany jest jako połączenie wiązania i adresu (URI)

19 Standardy Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) UDDI - Rozproszony katalog (rejestr biznesowy) - umożliwiający firmom i aplikacjom w szybki i łatwy sposób znajdować i używać usług. Zawiera informacje dotyczące zarówno samych firm, jak i zarejestrowanych przez nie usług. Pełni rolę swoistej książki adrsowej, w której skład wchodzą: białe strony (ang. white pages) - informacje dotyczące dostawcy usługi (adres, dane kontaktowe) żółte strony (ang. yellow pages) - wykaz dostawców usług ułożony według klasyfikacji przemysłowej zielone strony (ang. green pages) - opisy usług wraz z odnośnikami do nich

20 Standardy Architektura UDDI (1) Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI UDDI Business Registry (UBR) publiczny rejestr, który logicznie jest scentralizowany, natomiast fizycznie rozproszony i replikowany. Rysunek: Dodawanie i aktualizacja danych

21 Standardy Architektura UDDI (2) Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI Założenia UBR UBR oferuje publiczne rejestry usług, umożliwiając przedsiębiorstwom reklamowanie swoich usług i pozwala wyszukiwać partnerów biznesowych. Przedsiębiorstwa mogą rejestrowac się u dowolnego operatora i te same informacje po pewnym czasie będą znajdywaly się u każdego operatora. Prywtne rejestry UDDI UDDI nie oznacza wyłącznie publicznego rejestru UBR. Możliwe są również węzły prywatne, nie bedące częścia UBR, jak i prywatne sieci węzłów, które synchronizują się między sobą, ale nie oddziaływują w żaden sposób z UBR.

22 Standardy Budowa rejestru UDDI Przedstawienie standardów SOAP WSDL UDDI

23 Google Wprowadzenie Standardy Google Amazon Google Web APIs - usługa udostępniona przez Google dająca możliwość wykonywania zapytań do wyszukiwarki bezpośrednio ze swojej aplikacji. Usługa ta udostępnia trzy możliwe żądania : Search Requests - przesłanie szukanego zapytania wraz z parametrami - w odpowiedzi uzyskujemy zbiór znalezionych wyników Cache Requests - przesłanie URL - w odpowiedzi uzyskujemy zawartość adresu URL ostatni raz odwiedzaną przez robota Google Spelling Requests - przesłanie zapytania - w odpowiedzi uzyskujemy sugestię poprawy pisowni

24 Standardy Amazon E-Commerce Service Google Amazon Amazon E-Commerce Service - usługa udostępniona przez jeden z największych sklepów internetowych Amazon.com. Usługa ta ma większe podłoże biznesowe w porównaniu do poprzedniego przykładu. A oto część z możliwych operacji, które ona udostępnia: Wyszukiwanie produktów według różnych złożonych kryteriów i pobieranie ich danych. Stworzenie i zarządzanie koszykiem z zakupami. Sprawdzanie danych klientów oraz sprzedawców. Pobieranie listy produktów danego sprzedawcy.

25 Standardy Usługi w.net (1).NET J2EE Dodatkowe narzędzia VS.NET w bardzo dużym stopniu wspieraja usługi. Do ich obsługi.net Framework udostępnia przestrzeń nazw System.Web.Services, w której znajdują się następujące klasy: WebService - klasa podstawowa dla XML, która dostarcza bezpośredni dostęp do wspólnych obiektów ASP.NET, takich jak stan aplikacji i sesji WebServiceAttribute - klasa umożliwiająca dodanie dodatkowych informacji do usługi, np. opisu jej funkcjonalności WebMethodAttribute - atrybut, który określa, które matody wchodzące w skład klasy dziedziczącej po WebService będą możliwe do wywoływania przez klienta usługi

26 Standardy Usługi w.net (2).NET J2EE Dodatkowe narzędzia wsdl.exe.net Framework udostępnia narzędzie wsdl.exe służące do generowania klas na podstawie definicji WSDL. Narzędzie to może wygenerować klasę umożliwiającą dostęp do usługi oraz klasę implementującą usługę. Tworzenie usługi Aby stworzyć prostą usługę, wystarczy w VS.NET stworzyć nowy projekt ASP.NET Web Service i odkomentować metodę HelloWorld.

27 J2EE Wprowadzenie Standardy.NET J2EE Dodatkowe narzędzia i J2EE J2EE w tej chwili jest dominującą technologią w sferze usług Web Services. W przeciwieństwie do poprzedniej technologii, tutaj mamy do wyboru wiele środowisk umożliwiających tworzenie usług oraz późniejsze ich udostępnienie. Jednakże z powodu licznych rozszerzeń oferowanych przez różnych producentów, nie możemy mówić o pełnej przenośności oprogramowania J2EE.

28 Środowiska J2EE Wprowadzenie Standardy.NET J2EE Dodatkowe narzędzia BEA WebLogic Platform 8.1 IBM WebSphere WASP (Web Applications and Services Platform) Apache Axis + Apache Jakarta Tomcat JWSDP (Java Developer Pack)

29 Standardy Dodatkowe narzędzia (1).NET J2EE Dodatkowe narzędzia XMLSpy 2005 Pełne wsparcie dla protokołu SOAP: Iterpreter dokumentów WSDL Tworzenie żądania SOAP, przesyłanie go do usługi Web Service i odbiór odpowiedzi SOAP Potęzny SOAP Debugger Obsługa plików WSDL - edytor wraz z wizualizacją oraz walidator

30 Standardy Dodatkowe narzędzia (2).NET J2EE Dodatkowe narzędzia WST (Web Standard Tools) WST jest rozszerzeniem platformy Eclipse wspierającym tworzenie wielowarstwowych aplikacji Web. Poniżej znajduje się część dostarczanych narzędzi przez to rozszerzenie: Tworzenie i publikowanie schematów WSDL w rejestrze UDDI. Zgłębianie rejestru UDDI i testowanie usług poprzez WSDL. Testowanie usług ze względu na zgodność z WS-I.

31 Wprowadzenie Standardy umożliwiają zestandaryzowaną komunikację pomiędzy programami napisanymi w różnych językach i dla różnych platform. Obecnie jest to najważniejsza technologia wspierająca integrację systemów informatycznych. Główne protokoły, na których bazują usługi : XML - język będący standardem internetowym, na którym oparte są usługi, zwane również XML SOAP - protokół komunikacyjny dla usług WSDL - język opisujący usługę UDDI - rejestr usług

32 Materiały (1) Wprowadzenie Standardy Witryna w całości poświęcona technologii usług Witryna poświęcona usługom w technologii.net Witryna poświęcona usługom w technologii J2EE Specyfikacja protokołu SOAP Specyfikacja języka WSDL Specyfikacja i omówienie UDDI

33 Materiały (2) Wprowadzenie Standardy WSDL - omówienie (Aaron Skonnard) SOAP - omówienie (Aaron Skonnard) Usługi XML podstawy 2.mspx Web services sposób na integrację (Józef Muszyński) Google Web APIs Amazon

34 Materiały (3) Wprowadzenie Standardy XMLSpy Tools webservices.html Rozszerzenia dla platformy Eclipse WST Strona producenta BEA WebLogic Platform Strona producenta WASP a Strona z JWSDP java.sun.com/webservices/jwsdp/index.jsp

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji

Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Marzena Pielecka * Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Wstęp Bardzo gwałtowny rozwój systemów i technologii informatycznych, globalizacja działań oraz coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego mgr inż. Rafał Renk mgr inż. Rafał Knapik prof. dr hab. inż. Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, UAM Poznań Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, ITTI Poznań Standardy

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Rozproszone środowisko dla biologii systemów

Rozproszone środowisko dla biologii systemów Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Lula Nr albumu: 219511 Rozproszone środowisko dla biologii systemów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2008/09 Patryk Czarnik 11 EDI XML 2008/09

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo