Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego"

Transkrypt

1 Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w grupie kapitałowej Umowy o współpracy pomiędzy spółkami Ochrona informacji spółki PRELEGENCI Dorota Szlachetko Reiter Kancelaria Łatała i Wspólnicy dr Marcin Lewandowski Antares Corporate Finance Sebastian Rudnicki Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Maciej Richter Partner Zarządzający,Grant Thornton Ewa Rytka Hachette Polska Mariusz Rypina Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Wioletta Marciniak- Mierzwa Qualia Development sp. z o.o., Grupa PKO BP PATRONI MEDIALNI: WSPÓŁPRACA:

2 Program Dzień I DZIEŃ PIERWSZY, 23 KWIETNIA 2013 R Rejestracja, poranna kawa Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Niezależność spółek zależnych Ingerowanie w politykę kadrową spółek zależnych Wpływanie na plany spółek zależnych dr Marcin Lewandowski, Prezes Zarządu, Antares Corporate Finance Przerwa kawowa Zarządzanie przez cele w ramach grupy kapitałowej Zarządzanie przez cele jako sposób na podniesienie efektywności zarządzanie w grupie kapitałowej Jak wyznaczać cele w spółkach zależnych Jak określić hierarchię celów i zapobiec kolizji celów Egzekwowanie realizacji celów - praktyczne wskazówki Maciej Richter, Partner Zarządzający, Grant Thornton Przerwa na lunch Sprawozdawczość finansowa i budżetowanie Uprawnienia spółki- matki i obowiązki córek Dobre praktyki w zakresie sprawozdawczości i budżetowania Rola spółki-matki i spółek zależnych w optymalnym przebiegu tych procesów Ewa Rytka, Dyrektor Generalny, Hachette Polska Zakończenie I dnia

3 Program Dzień II DZIEŃ DRUGI, 24 KWIETNIA 2013 R Rejestracja, poranna kawa Schematy organizacyjne w grupie kapitałowej Regulacje wewnętrzne warunkujące współpracę w grupie kapitałowej Komunikacja wewnętrzna w grupie kapitałowej Wioletta Marciniak-Mierzwa, Dyrektor Pionu Qualia Development sp. z o.o., Grupa PKO BP Przerwa na kawę Umowy o współpracy pomiędzy spółkami Współpraca a przejęcie zarządzania Przejęcie zarządzania przedsiębiorstwem a niezależność spółki Rola członków rad nadzorczych we wpływaniu na spółkę Uprawnienia właściciela w ramach umów holdingowych Umowa wspólników Relacje zarząd-akcjonariusze Dorota Szlachetko Reiter, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Łatała i Wspólnicy Przerwa na lunch Ochrona informacji spółki Prawo dostępu spółki-matki do poufnych/objętych tajemnicą przedsiębiorstwa informacji spółek-zależnych Przetwarzanie danych osobowych w ramach grupy kapitałowej Sebastian Rudnicki, Radca prawny, Senior Associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Mariusz Rypina, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, senior associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów uczestnikom

4 Informacje ogólne WARSZTATY KIERUJEMY DO: Warsztaty dedykowane są reprezentantom grup kapitałowych przede wszystkim reprezentującym departamenty nadzoru właścielskiego, prawne i finansowe. DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: Udział w warsztatach pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami, które warto i można implementować w Państwa firmach, tak by jak najbardziej zoptymalizować wspólpracę w ramach grup kapitałowych. Szczegółowe omówienie pozakodeksowych instrumentów nadzoru w kluczowych zakresach funkcjonowania holdingów będzie dla Państwa znakomitą sposobnością by przenieść pewne skuteczne rozwiązania na grunt Państwa organizacji. ORGANIZATOR: Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. WIĘCEJ INFORMACJI Ewelina Stęplewska tel.: (22) MIEJSCE Hotel Marriott Aleje Jerozolimskie 65/ Warszawa

5 Dorota Szlachetko Reiter Radca Prawny, Partner, Kancelaria Łatała i Wspólnicy Od kilkunastu lat zajmuje się prawem gospodarczym, specjalizując się prawie rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie spółek, oraz umowach inwestycyjnych. Posiada tytuł ekspercki międzynarodowej organizacji Global Law Experts w dziedzinie rynków kapitałowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Prelegenci Mariusz Rypina adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, senior associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Mec. Rypina specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym w szczególności w prawie energetycznym, antymonopolowym, transakcjach M&A i rynkach kapitałowych. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, a także tajemnic prawnie chronionych (tajemnice przedsiębiorstwa, informacje poufne, tajemnice zawodowe w szczególności tajemnica bankowa). Jest autorem wielu publikacji z zakresu ww. dziedzin prawa, w tym komentarza Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (wyd. C.H. Beck 2012) w części dotyczącej obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (informacje poufne, bieżące i okresowe). Mec. Rypina obsługiwał szereg projektów, transakcji i procesów inwestycyjnych o wartości kilkuset milionów złotych, także z udziałem dużych grup kapitałowych. W ramach wielu transakcji M&A obsługiwał zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców. Oprócz doświadczenia w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych (w tym w zakresie postępowań w sprawach administracyjnych kar pieniężnych), mec. Rypina posiada bogate doświadczenie procesowe, obejmujące postępowania gospodarcze, w tym antymonopolowe oraz z zakresu regulacji energetyki przed SOKiK. W ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie prawa energetycznego, prowadzi także poszczególne projekty z innych dziedzin prawa. Ewa Rytka Dyrektor Generalny, Hachette Polska specjalista w zarządzaniu kryzysowym z ponad 10-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradztwie w Polsce i Europie Środkowej. Z blisko 3 letnim doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, prowadzeniu due diligence i uczestniczeniu w projektach planowania podatkowego w KPMG w marcu 2000 Ewa Rytka dołączyła do zespołu Kolaja & Partners (obecnie Alvarez Marsal). Pracując jako konsultant, a później jako Dyrektor Wykonawczy odpowiedzialny za rozwój firmy na Bałkanach, brała udział w wielu projektach doradczych, tworzeniu strategii rozwojowych oraz zarządzania tymczasowego w Polsce i Europie Środkowej. Ewa Rytka była odpowiedzialna za umocnienie i stworzenie obecności spółki na Bałkanach z silną koncentracją na rynku serbskim. W Serbii Ewa Rytka zarządzała między innymi procesem audytu operacyjnego i projektem sanacji przedsiębiorstwa produkującego soki. W ramach projektu objęła pozycję Dyrektora Generalnego przedsiębiorstwa. Projekt obejmował wdrożenie architektury zarządczej, przemodelowanie łańcucha dostaw, stworzenie funkcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz poprawę kontroli finansowej i zarządczej nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Istotnym elementem projektu było renegocjowanie stand still z konsorcjum banków dla utrzymania funkcjonowania firmy oraz przygotowania procesu jej sprzedaży. W latach lat Ewa Rytka zarządzała procesem finansowej, operacyjnej i prawnej integracji węgierskiej grupy hutniczej Dunaferr należącej do Grupy Związek Przemysłowy Donbasu. Celem projektu była integracja spółek grupy wokół trzech głównych działalności: produkcji, energetyki i logistyki oraz przygotowanie zamknięcia i sprzedaży spółek niekluczowych. Równolegle do procesu integracyjnego Ewa Rytka zarządzała procesem optymalizacji kosztów pracowniczych obejmującym analizę zatrudnienia, modyfikację systemu motywacyjnego oraz unifikację pakietów socjalnych łączących się spółek. Od 2009 roku związana z Hachette Polska, gdzie po rocznym projekcie optymalizacji objęła funkcję Dyrektora Generalnego. Ewa Rytka posiada tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z kierunku Finanse i Bankowość oraz tytuł MBA programu TRIUM Global Executive MBA prowadzonego przez London School of Economics, HEC oraz NYU Stern Business School. Ewa Rytka jest również Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Interim Managers SIM. Ewa Rytka mówi biegle w języku angielskim i rosyjskim i posiada bierną znajomość języka serbskiego. dr Marcin Lewandowski Prezes Zarządu, Antares Corporate Finance Jest absolwentem kierunku Handel Międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1994 roku związany czynnie z doradztwem gospodarczym. W latach menedżer w BRE Corporate Finance (wcześniej Business Management & Finance SA ), gdzie realizował projekty z zakresu prywatyzacji, poszukiwania kapitału, wycen wartości, restrukturyzacji kapitałowej oraz analiz przedinwestycyjnych. W okresie pracował w firmie F5 Konsulting w Poznaniu (wcześniej W. Frąckowiak i Partnerzy - Wielkopolska Grupa Konsultingowa), przechodząc kolejne szczeble od asystenta do starszego konsultanta. Uczestniczył w projektach związanych z opracowywaniem strategii rozwojowej spółek, analizami strategicznymi i prywatyzacją, dezinwestycjami i sprzedażą spółek, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych, analizami typu due diligence i wycenami wartości dla celów przejęć (firmy w sektorze budowlanym) oraz restrukturyzacją grup kapitałowych. Dr Marcin Lewandowski od 1994 do 2001 roku był wykładowca Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1997 roku za pracę: Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw. Odbył staże naukowe w Belgii oraz Stanach Zjednoczonych (Georgia State University). Jest współautorem lub autorem książek na temat fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w tym Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych (WIG-Press, Warszawa 2001) oraz kilkudziesięciu artykułów specjalistycznych na temat fuzji i przejęć przedsiębiorstw, rynków kapitałowych, zarządzania wartością oraz nadzoru. Dr Marcin Lewandowski współpracuje z renomowanymi firmami szkoleniowymi, był wykładowcą kursów Master of Business Administration oraz kursów specjalistycznych z zakresu finansów przedsiębiorstw, fuzji i przejęć przedsiębiorstw, wyceny wartości, venture capital, zarządzania strategicznego i nadzoru. Od czerwca 2001 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Antares Corporate Finance Sp. z o.o., jest lub był członkiem rad nadzorczych spółek Orzeł Biały SA, Polskie epłatności SA oraz OPTeam SA. Marcin Lewandowski jest Członkiem Założycielem Polskiego Stowarzyszenia Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw (PSBWP). Sebastian Rudnicki radca prawny, senior associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Absolwent WPiA UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego UW. Uzyskał dyplom University of Cambridge British Centre for English and European Legal Studies. Mec. Rudnicki specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji, przejęć oraz podziałów spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych), procesów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych, a także ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych oraz innych rodzajów papierów wartościowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów prawa gospodarczego, a także reprezentacją klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Jego zainteresowania zawodowe związane są z prawem spółek handlowych, prawem papierów wartościowych oraz prawem cywilnym. Mec. Rudnicki jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego. W ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie rynku NewConnect oraz CATALYST. Wioletta Marciniak-Mierzwa Dyrektor Pionu, Qualia Development sp. z o.o., Grupa PKO BP Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami oraz rynku nieruchomości. Posiada certyfikat Project Managera oraz licencję pośrednika w zakresie obrotu nieruchomościami. Przez 13 lat była związana z sektorem bankowości i rynku kapitałowego - pracowała w Banku Staropolskim SA, Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA oraz Banku Pekao SA, zajmując stanowiska eksperckie, kierownicze i menedżerskie. Odpowiadała m.in. za zarządzanie kosztami, project management, obszary organizacji, administracji i logistyki, HR a także wsparcie sieci sprzedaży. W 2010 r. związała się z Grupą PKO BP, obejmując stanowisko Dyrektora Pionu w Qualia Development sp. z o.o. Nadzoruje obszary: zarządzania kosztami i administracji, HR, IT a także corporate governance. Zrealizowała wiele strategicznych projektów o charakterze interdyscyplinarnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów wynagradzania i motywacyjnych, ocen pracowniczych oraz procesów rekrutacji. W ostatnim czasie przeprowadziła strategiczne procesy restrukturyzacji i optymalizacji spółek kapitałowych (tworzenie i przekształcanie spółek, sprzedaż i zakup zorganizowanych części przedsiębiorstwa). Wykładowca na konferencjach i seminariach. Maciej Richter Partner Zarządzający,Grant Thornton Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych i firmach doradczych. Specjalizuje się w obsłudze przejęć i akwizycji oraz w projektach restrukturyzacyjnych, a w szczególności optymalizacji grup kapitałowych. Karierę rozpoczynał w W. Frąckowiak i Partnerzy Wielkopolska Grupa Konsultingowa sp. z o.o jako konsultant odpowiedzialny za projekty prywatyzacyjne i wyceny. Następnie pracował w międzynarodowym koncernie Wavin, gdzie zajmował różne stanowiska, zarówno związane z pełnieniem kierowniczych funkcji w ramach komórek finansowych jak i kierowaniem różnego typu projektami (akwizycyjnymi, IT i logistycznymi) w Polsce i Europie Centralnej. Pracował także u jednego z największych polskich producentów opakowań (TFP) na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. W roku 2006 stanął na czele świeżo utworzonego Departamentu Doradztwa Gospodarczego w firmie Grant Thornton Frąckowiak. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiował także w De Ham Hogeschool w Mechelen, Uniwersytecie w Tilburgu i Uniwersytecie w Antwerpii. Posiada dyplom ACCA.

6 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach w grupie kapitałowej, termin: Cena zł + 23% VAT do 22 marca 2013 r. Cena zł + 23% VAT po 22 marca 2013 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do do 22 marca 2013 r., zł + 23% VAT po 22 marca 2013 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 22 marca 2013 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po do 22 marca 2013 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision 19-20 listopada 2009 r. Radisson Blu,Warszawa M S EDIA UMMIT Największe spotkanie rynku mediów Udział biorą m.in.: Elizabeth Rumińska Eutelsat Polska Jacek Grochowina Polskie Sieci Nadawcze Dominique Lesage

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER KOLEJNA EDYCJA PRAKTYCZNEGO KURSU Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER 13-14.XI.14 PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Aktualnych problemach prawnych Funkcjonowaniu Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014

Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. Aspekty praktyczne 6 lutego 2014 www.taxonline.pl Programy motywacyjne akcyjne, opcyjne, gotówkowe. 6 lutego 2014 Warszawa Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez firmę PwC "Programy

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA

FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA HOT TOPICS 25-26 MAJA / WARSZAWA FORUM BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA 2015 INNOWACYJNE PRODUKTY W DOBIE NISKICH STÓP PROCENTOWYCH inspiracje trendy najlepsze praktyki 25-26 MAJA / WARSZAWA W GRONIE PRELEGENTÓW GOŚĆ SPECJALNY: Esa Tuomi Nordea

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

Efektywne działania sponsoringowe

Efektywne działania sponsoringowe Warsztaty Efektywne działania sponsoringowe Wykorzystuj technologie, twórz kontent, angażuj społeczności W programie m.in.: asponsoring insight w doborze projektów sponsoringowych arentowność kontraktów

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat Strona Tytułowa EFEKTY NEM Hotel Sheraton, Warszawa EFEKTY zarządzanie magazynem EFEKT w przedsiębiorstwie EFEKT Główne zagadnienia Prelegenci Zagospodarowanie magazynu czyli jak Marta Cudziło Dagmara

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo