HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI"

Transkrypt

1 WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY Elżbieta Grześkowiak Grant Thornton Frąckowiak Iwona Galbierz-Sztrauch Firma doradcza KPMG GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych Nowelizacja a liberizacja prawa Spawozdawczość finansowa: problemy praktyczne Zmiany związane z MSSF w holdingu Optymalizacja podatkowa w holdingu PATRONI MEDIALNI Krystian Łatka Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Krzysztof Horodko TPA Horwath Piotr Staszkiewicz KZWS Audyt rezerwacja uczestnictwa: współpraca:

2 PROGRAM WARSZTATÓW Dzień pierwszy, wtorek, 13 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, Warszawa 9:30 Rejestracja, poranna kawa 10:00 Planowane zmiany w przepisach holdingowych wybrane aspekty prawno-podatkowe Wprowadzenie (historia regulacji holdingowej w kodeksie spółek handlowych) Nowe prawo holdingowe (zakres zmian) Praktyczne zastosowanie nowych przepisów Umowa holdingowa Nowe prawo a system prawny i podatkowy w Polsce Grzegorz Jukiel, Senior Counsel Kancelaria prawna White & Case Magdalena Baliszewska, Senior Counsel Kancelaria prawna White & Case 11:30 Przerwa na kawę 13:30 Opodatkowanie dywidend w holdingu 14: 30 Lunch Cezary Paweł Brejżek doradca podatkowy partner zarządzający i kierownik działu doradztwa biznesowego BPG Polska Audyt Aleksandra Serafin doradca podatkowy dyrektor ds. merytorycznych i jakościowych, BPG Polska Audyt 15:15 Przejęcia przy użyciu spółek holdingowych Bartosz Miłaszewski Managing Partner - Tax Advisor, KZWS Audyt 16:15 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów 11:45 Działanie na szkodę spółki w strukturach holdingowych Radosław Skiba Adwokat, Kancelaria Prawna KWAŚNICKI, WRÓBEL & PARTNERZY 12:30 Optymalizacja podatkowa w holdingach Rafał Śmigórski Tax Partner, Departament Doradztwa Podatkowego, biegły rewident Grant Thornton Frąckowiak

3 PROGRAM WARSZTATÓW Dzień drugi, środa, 14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, Warszawa 9:00 Rejestracja, poranna kawa 9:30 Wybrane problemy VAT w transakcjach między podmiotami wchodzącymi w skład holdingu Krystian Łatka Prawnik, doradca podatkowy Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy 10:30 Wpływ polityki rachunkowości na sprawozdawczość finansową Elżbieta Grześkowiak Partner, Departament Audytu Grant Thornton Frąckowiak 11:30 Przerwa na kawę 11:45 MSSF w holdingu wybrane problemy Prezentacja i wycena udziałów spółek zależnych w spółce dominującej grupy kapitałowej (z uwzględnieniem trwałej utraty wartości udziałów) Podstawowe problemy praktyczne związane z użyciem MSSF przez grupy kapitałowe/holdingi w procesie sporządzania sprawozdań skonsolidowanych (z uwględnieniem aktualizacji MSSF, które weszły w życie w odniesieniu do 2009 r.) Rozliczenie nowo pojawiających się jednostek w holdingu/grupie kapitałowej (business combinations) Krzysztof Horodko Biegły rewident, Partner Zarządzający TPA Horwath 13:00 Lunch 14:00 Wybrane aspekty konsolidacji sprawozdań finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Iwona Galbierz-Sztrauch Starszy Menedżer Firma Doradcza KPMG 15:00 Praktyczne rozwiązania podnoszące rzetelność i wiarygodność sprawozdawczości finansowej w spółkach holdingowych Piotr Staszkiewicz Senior Audit Manager/Certified Auditor KZWS Audyt 16:00 Zasady udostępniania informacji wspólnikom i członkom rady nadzorczej spółki kapitałowej Michał Wasiak Associate Kancelaria prawna Salans 17:00 Zakończenie drugiego dnia warsztatów, wręczenie certyfikatów

4 INFORMACJE DODATKOWE kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ Dotychczas prawo polskie nie wypracowało wystarczających ram prawnych dla działania hioldingów. Jednak obecnie znajdujemy się w przededniu wejścia w życie takich norm. Projekt nowelizacji przepisów dotyczących holdingów wywołał już liczne kontrowersje. Najczęściej zadawane pytanie dotyczy rzeczywistego wymiaru liberalizacji przepisów. W obliczu tych zmian MM Conferences przygotowała warsztaty Holding w świetle zmian prawnych. Warsztaty te pomogą Państwu odpowiedzieć na pytanie o rzeczywiste znaczenie zmian związanych z prawem holdingów, o to, co zmieni się w rzeczywistości i jakie konsekwencje wiążą się z tym. Ponadto pomogą zapoznać się z praktycznymi aspektami sprawozdawczości finansowej w strukturach holdingowych, szczególnie w kontekście zmian wprowadzonych w ubiegłym roku do Międzanorodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Warsztaty pomogą również przyjrzeć się od strony praktycznej opodatkowaniu spółek, a przede wszystkim jego optymalizacji. Ważnym zagadnieniem, które zostanie poruszone podczas warsztatów będzie pytanie o wpływ nowelizacji przepisów na obowiązki skarbowe spółek. Ponadto dwudniowe warsztaty są doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, które mogą okazać się niezwykle cenne w dalszej pracy. WARSZTATY KIERUJEMY DO: Kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników i specjalistów ze spółek o strukturze holdingu, w szczególności z następujących departamentów: prawnych; finansowych; audytu; kontrolingu; Zapraszamy również: podmioty audytorskie; podmioty zajmujące sie sprawozdawczością finansową; kancelarie prawne oraz firmy konsultingowe. WIĘCEJ INFORMACJI Wioleta Domurad tel: CERTYFIKAT Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat poświadczający udział w warsztatach. HOTEL Businessman Institute ul. Trakt Lubelski 40a Warszawa ORGANIZATOR MM Conferences S.A. to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAIZ, Telekomunikacja Polska, Orange, Era, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Zapraszamy na stronę internetową:.

5 PRELEGENCI kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa Grzegorz Jukiel Senior Counsel, White & Case, Warszawa Grzegorz Jukiel doradza w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji bezpośrednich w tym w optymalizacji podatkowej transakcji finansowych. W ciągu kilkunastu lat pracy zawodowej zaangażowany był w wiele fuzji i przejęć i przeglądów podatkowych polskich firm. Przed dołączeniem do White & Case był starszym managerem specjalizującym się w doradztwie finansowym w firmie z tzw. Wielkiej Czwórki. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskie go oraz Szkoły Głównej Handlowej. Jest certyfikowanym doradcą podatkowym. Krystian Łatka Prawnik, doradca podatkowy Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Prawnik, doradca podatkowy, wykładowca i konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych, specjalizujący się w podatku od towarów i usług oraz obsłudze sporów podatkowych. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor artykułów i współautor książek o tematyce podatkowej, w tym kolejnych wydań komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług. Iwona Galbierz-Sztrauch Starszy Menedżer, Firma Doradcza KPMG Dołączyła do Firmy Doradczej KPMG w 1999 roku, gdzie obecnie zajmuje stanowisko Starszego Menedżera. W KPMG zdobyła bogate doświadczenie w zakresie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Brała również udział w projektach doradczych z zakresu implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, projektach zarządzania ryzykiem kredytowym, wdrażaniu SOX 404 oraz przeglądach funkcjonowania kontroli wewnętrznej. Ponadto, zdobyła bogate doświadczenie w zakresie projektów due dilligence, transakcji i emisji papierów wartościowych sektora finansowego. Prowadziła wielokrotnie szkolenia z zakresu rachunkowości, MSR i MSSF oraz SOX. Posiada certyfikaty ACCA i FCCA. Elżbieta Grześkowiak Biegły rewident, Partner Departament Audytu Grant Thornton Frąckowiak W firmie od 1996 roku. Posiada 16-tnastoletnie doświadczenie w audycie. Jest jedną z głównych osób odpowiedzialnych za rozwój Departamentu Audytu w Grant Thornton Frąckowiak. Rozstrzyga pojawiające się kwestie merytoryczne, weryfikuje przeprowadzane prace audytorskie. Specjalizuje się w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań finansowych spółek giełdowych, banków, wdrażaniu MSR/ MSSF, opracowywaniu polityki rachunkowości. Ponadto nadzoruje prace audytorskie w procesie oferty publicznej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu rachunkowości. Radosław Skiba Adwokat, współpracownik Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Adwokat, wieloletni prokurator, współpracownik Kancelarii KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, w której odpowiada za Departament Przestępstw Gospodarczych. W latach pracował w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota, a następnie w latach w Wydziale VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie między innymi współpracował z Komisją Nadzoru Finansowego w zwalczaniu przestępczości na rynku kapitałowym. Wcześniej prawnik w Stowarzyszeniu Klon/Jawor oraz współpracownik WWF Polska. Posiada bogatą wiedzę i praktykę w zakresie prawa karnego, prawa karnego gospodarczego, prawa ochrony środowiska, a także prawa organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych prawu karnemu gospodarczemu oraz prawu ochrony środowiska. Ponadto autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom działania organizacji pozarządowych, wykładowca na Podyplomowym Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi Collegium Civitas.Uczestnik wielu kursów i szkoleń z zakresu zwalczania przestępczości gospodarczej i przestępczości na rynku kapitałowym, w tym organizowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, absolwent kursów Szkoły Giełdowej organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.Biegle posługuje się językiem angielskim. Rafał Śmigórski Tax Partner, Departament Doradztwa Podatkowego, biegły rewident Grant Thornton Frąckowiak Tax Partner w Grant Thornton Frąckowiak, biegły rewident, nadzoruje pracę zespołów i wspiera je w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów i wątpliwości. Weryfikuje ostateczne wersje dokumentacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie doradcze, jest liderem odpowiedzialnym za dwie linie produktowe - ceny transferowe oraz transakcje kapitałowe. Wspiera również realizację projektów w zakresie due diligence, audytów podatkowych oraz bieżącego doradztwa podatkowego. Krzysztof Horodko Biegły rewident, Partner Zarządzający TPA Horwath Krzysztof jest partnerem zarządzającym w Dziale Audytu i Doradztwa Transakcyjnego w grupie TPA Horwath oraz członkiem Zarządu grupy. W 1997r. związał się na kilka lat z firmą Arthur Andersen. Po odejściu z Arthur Andersen założył własną firmę, która w 2005r. stała się częścią grupy TPA Horwath. W trakcie swojego trzynastoletniego doświadczenia Krzysztof brał udział w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych spółek z wielu sektorów gospodarki oraz w projektach z obszaru due diligence, wycen przedsiębiorstw, business consulting. Był także zaangażowany w projekty obejmujące szeroko pojęte doradztwo gospodarcze (m.in. łączenie i podział spółek oraz konwersje pożyczek i kredytów). Krzysztof Horodko jest biegłym rewidentem oraz autorem licznych artykułów o tematyce finansowej oraz prelegentem na konferencjach oraz szkoleniach dotyczących tematyki rachunkowości oraz doradztwa transakcyjnego. Michał Wasiak Associate, Kancelaria prawna Salans Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku do marca 2010 współpracował z kancelarią Clifford Chance, aktualnie współpracuje z kancelarią Salans. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo przy procesach przekształcania oraz łączenia spółek (w tym również połączeń transgranicznych) a także przy transakcjach M&A i joint-venture.

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Warunki uczestnictwa Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Fax 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 22% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do r., zł + 22% VAT po r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Holding w świetle ostatnich zmian prawnych Cena 2795 zł + 22% VAT do 13 marca 2010 r. Cena 3295 zł + 22% VAT po 13 marca 2010 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych Warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA Proszę o wystawienie faktury VAT Skąd dowiedziałeś się o naszych warsztatach? kontakt telefoniczny z naszym konsultantem reklama telewizyjna newsletter W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy i posiada numer NIP Miasto internet (portale tematyczne) od znajomych inne (jakie?) Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 13 marca 2010 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 13 marca 2010 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzy my wanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, wysokość kapitału opłaconego: ,46 zł. data i podpis pieczątka firmy

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen KONFERENCJA 30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA Doświadczenia KE z krajową implementacją PSD Wdrożenie PSD w UK/D Krzysztof Korus Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu

Tworzenie kultury coachingu w organizacji narzędzia i metody ułatwiające osiąganie sukcesu Chcesz realizować zamierzone efekty biznesowe poprzez wdrożenie? Czy wiesz jak wygląda taka kultura? Jak wdrożyć coaching w codzienną praktykę Managerów? Główne zagadnenia: Dowiesz się jak osiągać zamierzone

Bardziej szczegółowo

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji

WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: MAŁGORZATA OLSZEWSKA. Podsekretarz Stanu, Ministerstwo. Administracji i Cyfryzacji 26 marca 2014 r. Sound Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18a, Warszawa WYBRANI CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ: Prezes, IWONA WENDEL Infrastruktury i Rozwoju MAŁGORZATA OLSZEWSKA Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision 19-20 listopada 2009 r. Radisson Blu,Warszawa M S EDIA UMMIT Największe spotkanie rynku mediów Udział biorą m.in.: Elizabeth Rumińska Eutelsat Polska Jacek Grochowina Polskie Sieci Nadawcze Dominique Lesage

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów

Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów Sfałszowane produkty lecznicze Jakie nowe obowiązki i wymogi czekają producentów, importerów i dystrybutorów 10% zniżki dla członków Izby Gospodarczej Farmacja Polska Magdalena Wojciechowicz Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo