CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ZALEŻNEJ GK"

Transkrypt

1 Strona Tytułowa kwiecień 2014 r. Hotel Sheraton, Warszawa Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? GŁÓWNE ZAGADNIENIA Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem rozwiązań szczególnych? Jakie ograniczenia statutowe i regulaminowe zabezpieczają od tej odpowiedzialności? Kierunki zmian w prawie UE i w prawie polskim. Jakie są kodeksowe i pozakodeksowe możliwości zachowanie niezależności spółek córek? Jakie regulacje wiążą zarząd spółki zależnej? Case studies: problemy i propozycje ich rozwiązywania. Orzecznictwo sądów cywilnych i karnych law in action. PRELEGENCI Dr Karolina Kocemba partner, Kancelaria Tomczak i Partnerzy dr Radosław L. Kwaśnicki Radca prawny, Partner Zarządzający, RKKW Kwaśnicki Wróbel i Partnerzy Grzegorz Maślanko Partner, Grand Thorton Barbara Misterska-Dragan Prezes Zarządu, Misters Audytor Adviser sp. z o.o. Szymon Oprzalski Partner, Adwokat, Radca Prawny, CP Legal Oprzalski Szczeciński sp.k. Marcin Pałucki Wspólnik kancelarii, radca prawny,pałucki Trusiński Prawo i Podatki Sebastian Rudnicki Radca prawny, Senior associate,kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Dorota Szlachetko Reiter, Radca Prawny, Partner,Kancelaria Łatała i Wspólnicy Michał Tomczak adwokat, partner i wspólnik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 Program Dzień I PROGRAM DZIEŃ PIERWSZY, 23 KWIETNIA 9:00 Rejestracja uczestników 9:30 Funkcjonowanie spółki matki i grupy kapitałowej jakie regulacje wiążą zarząd spółki zależnej? Aktualny stan prawny jak poradzić sobie z brakiem rozwiązań szczególnych? Kierunki zmian w prawie UE i w prawie polskim. Aspekt holdingowy w orzecznictwie sądów case study. Balans pomiędzy interesem grupy a interesem spółki zależnej szczególna rola uregulowań wewnętrznych, dobre praktyki. Mec. Grzegorz Maślanko, Partner, Radca Prawny, Grand Thorton 10:30 Przerwa kawowa 11:00 Niezależność spółek córek kodeksowe i pozakodeksowe możliwości i sposoby jej zachowania. Mec. Dorota Szlachetko-Reiter, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Łatała i Wspólnicy 12:15 Granice autonomii zarządu spółki zależnej w podejmowaniu decyzji. Case studies: problemy i propozycje ich rozwiązywania. Orzecznictwo sądów cywilnych i karnych law in action. Wiążące polecenia w praktyce. Pozycja business ownera, rady nadzorczej oraz zasady ich odpowiedzialności. Mec. Dr. Radosław Kwaśnicki, Radca prawny, Partner Zarządzający,Kancelaria Prawna Kwaśnicki, Wróbel & partnerzy 13:15 Lunch 14:15 Klasyfikacja działań na szkodę. Jakie działania mogą być zakwalifikowane jako działania na szkodę spółki zależnej a jakie na szkodę spółki-matki? Jak ich unikać? Mec. Marcin Pałucki, Wspólnik kancelarii, radca prawny, Pałucki Trusiński Prawo i Podatki 15:15 Jak pogodzić interes spółki zależnej z interesem spółki matki i grupy kapitałowej? Mec. Michał Tomczak/Partner i wspólnik/ Kancelaria Tomczak i Partnerzy Mec. Dr Karolina Kocemba, Partner, Kancelaria Tomczak i Partnerzy 16:00 Zakończenie I Dnia Warsztatów

3 Program Dzień I PROGRAM DZIEŃ DRUGI, 24 KWIETNIA 9:00 Rejestracja uczestników 9:30 Odpowiedzialność członków zarządu spółki w kwestii spełnienie nadrzędnych założeń grupy kapitałowej case study. Mec. Michał Tomczak, Partner i wspólnik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy Mec. Dr Karolina Kocemba, Partner, Kancelaria Tomczak i Partnerzy 10:30 Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu spółki zależnej wobec osób trzecich. Mec. Michał Tomczak/Partner i wspólnik/ Kancelaria Tomczak i Partnerzy Mec. Dr Karolina Kocemba, Partner, Kancelaria Tomczak i Partnerzy 11:30 Przerwa kawowa 12:00 Zabezpieczenie od odpowiedzialności zarządu spółki poprzez ograniczenia statutowe i regulaminowe. Rodzaje i przykłady ograniczeń. Ograniczenia a odpowiedzialność karna. Ograniczenia a odpowiedzialność cywilna. Mec. Sebastian Rudnicki, Radca prawny, Senior associate, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy 12:45 Relacje z zagraniczną spółką matką HQ Odpowiedzialność w świetle polskiego prawa. Ubezpieczenie od odpowiedzialności. Mec. Szymon Oprzalski, Partner, Adwokat, Radca Prawny, CP Legal Oprzalski Szczeciński sp.k. 13:30 Lunch 14:30 Optymalizacja współpracy ze spółką matką w zakresie nadzoru oraz audytu wewnętrznego. Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarządu, Misters Audytor Adviser sp. z o.o. 15:30 Zakończenie II Dnia Warsztatów Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Informacje Ogólne DLACZEGO WARTO? Funkcjonowanie grupy kapitałowej nierozerwalnie wiąże się z synergią spółki matki ze spółkami zależnymi. Członkowie zarządu spółek zależnych pełnią rolę spoiwa łączącego strategię spółki dominującej z interesami spółki córki. Spotkanie, będące pierwszym z cyklu, ma na celu dostarczenie odpowiedzi na szereg kluczowych kwestii: Jakie regulacje wiążą zarząd spółki zależnej? Jakie są granicę autonomii zarządu spółki zależnej w podejmowaniu decyzji? Jaką odpowiedzialność prawną, cywilną i karną ponoszą członkowie zarządu? Jakie ograniczenia statutowe i regulaminowe zabezpieczają od tej odpowiedzialności? Jak ułożyć relacje z zagraniczną spółką matką HQ? Spotkanie stworzy platformę wymiany wiedzy, doświadczenia oraz dobrych praktyk związanych z zarządzaniem spółką zależną. Przedyskutowane zostaną możliwości oraz ograniczenia w tym zakresie oraz, z wielu aspektów, poruszona zostanie problematyka karnej, cywilnej oraz prawnej odpowiedzialności zarządu. WARSZTATY KIERUJEMY DO: Członków Zarządu Spółek Zależnych Członków Rad Nadzorczych Spółek Zależnych Departamentów audytu wewnętrznego Spółek Zależnych Prokurentów, Inspektorów nadzoru ORGANIZATOR MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. MIEJSCE WARSZTATÓW Hotel Sheraton ul. Bolesława Prusa Warszawa WIĘCEJ INFORMACJI Agnieszka Łapińska Młodszy Kierownik Projektu T: F:

5 Prelegenci PRELEGENCI Dr Karolina Kocemba partner, Kancelaria Tomczak i Partnerzy jest adwokatem, doktorem prawa i partnerem w kancelarii Tomczak i Partnerzy. Odpowiedzialna za zespół Działu Finansowania Korporacji. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i w zagadnieniach dotyczących spółek giełdowych. Doradza przy procesach pozyskiwania i strukturyzacji finansowania. Ma doświadczenie we wprowadzaniu spółek na rynek GPW oraz na rynek New Connect. Specjalizuje się także w obsłudze grup kapitałowych o strukturze holdingowej. Prowadzi doradztwo przy realizacji projektów z zakresu fuzji i przejęć. Absolwentka Wydziału Prawa i Administacji UW, doktor prawa oraz Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. dr Radosław L. Kwaśnicki, Radca prawny, Partner Zarządzający, RKKW Kwaśnicki Wróbel i Partnerzy radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW (www.rkkw.pl) specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych w 2011 r. uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts jako jedyny polski prawnik w zakresie prawa spółek, w 2010 r. także w ww. zakresie został wyróżniony przez European Legal Experts oraz wskazany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), gdzie wskazano m.in., iż Radosław Kwaśnicki jest skutecznym menadżerem i opiekunem. Kwaśnicki doradza przedsiębiorstwom w sektorach energii, górnictwa, FMCG, farmaceutycznych oraz budowlanych. arbiter krajowy i międzynarodowy; w latach Prezes a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego redaktor oraz autor a także współautor kilku podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego wykładowca na zajęciach dla aplikantów radcowskich (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie) wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim prowadzi blog poświęcony prawu gospodarczemu PRAWO BIZNESU LAW IN ACTION (www.kwasnicki.com.pl) Grzegorz Maślanko Partner w Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna Sp.k. oraz w Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp.k. Grzegorz posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie podatkowym. Zajmuje się również bieżącym doradztwem podatkowym, usługami związanymi z tworzeniem i przekształcaniem podmiotów oraz prawno-podatkową obsługą procesów fuzji i przejęć. Doświadczenie zawodowe zdobył jako prawnik w bankowości i administracji rządowej. Od 2000 roku pracuje w Grupie firm audytorsko-doradczych, działających pod marką Grant Thornton. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień prawno-podatkowych w prasie fachowej. Współautor książek Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w nieruchomości najtrudniejsze problemy w prawie bilansowym i prawie podatkowym oraz Fuzje i przejęcia Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. Prelegent na szkoleniach i seminariach z zakresu prawa handlowego i podatkowego.

6 Prelegenci PRELEGENCI Szymon Oprzalski Partner, Adwokat, Radca Prawny, CP Legal Oprzalski Szczeciński sp.k. Adwokat niemiecki z uprawnieniami polskiego radcy prawnego. Ponad 8 lat zdobywał doświadczenie kształcąc się oraz pracując w Niemczech w tamtejszych kancelariach. W Polsce od 2008 roku. Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego i wpisie na listę prawników zagranicznych przy OIRP Wrocław doradza przedsiębiorcom przede wszystkim w zakresie prawa gospodarczego. Jest specjalistą prawa międzynarodowego, procesowego oraz tworzenia umów handlowych. Ponadto praktykuje jako wykładowca prawa polskiego oraz niemieckiego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jest autorem publikacji z zakresu prawa cywilnego. Jako praktyk prowadzi szkolenia z zakresu istotnych aspektów prawnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce oraz za granicą. Biegle włada językiem niemieckim oraz angielskim. Barbara Misterska-Dragan Prezes Zarządu, Misters Audytor Adviser sp. z o.o. Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończyła również na SGPiS podyplomowe Studium Pedagogiczne i na SGH podyplomowe studia w zakresie metod wyceny spółki kapitałowej. Od roku akademickiego 2012/13 jest słuchaczką na studiach doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego, w Warszawie. Jest biegłym rewidentem, aktywnym członkiem samorządu biegłych rewidentów - Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. W latach była Zastępcą Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych KIBR. Do roku 2006 była Członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. W 1991 roku założyła firmę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., w której do lipca 2012 roku była Prezesem Zarządu. Po utworzeniu przez tę firmę w 2011 roku grupy kapitałowej, jest prezesem zarządu Misters Audytor Adviser sp. z o.o.. Od 2000 do 2001 roku, po połączeniu się Misters Audytor z Deloitte & Touche, była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte & Touche oraz Wiceprezesem Zarządu Deloitte & Touche Audit Sp. z o. o. Od października 2001 r. do listopada 2003 r. była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W tym czasie była członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzanie Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Była Przewodniczącą, między innymi: Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S. A. oraz członkiem Rad Nadzorczych: Polskie Sieci Energetyczne S. A., Ruch S. A. i TVP S.A. W latach była wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji. W latach była wykładowcą na studiach podyplomowych metody wyceny spółek kapitałowych prowadzonych przez SGH, a od 2010 roku jest wykładowcą na studiach podyplomowych rachunkowości i finansów prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Jest współautorką zbiorowych prac: Komentarz do ustawy o rachunkowości, Leasing oraz autorką skryptu Podstawy Rachunkowości. Autorka artykułów poświęconych rachunkowości leasingu, drukowanych m.in. w Parkiecie oraz Monitorze Finansowym. Marcin Pałucki Wspólnik kancelarii, radca prawny,pałucki Trusiński Prawo i Podatki Wspólnik kancelarii, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie obronił pracę magisterską związaną z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Był uczestnikiem Podyplomowego Studium Prawa Spółek (Uniwersytet Łódzki) oraz ukończył kurs i złożył egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Brał udział w Studium Podyplomowym Akademia Psychologii Przywództwa, które skończył z wyróżnieniem. Ukończył szereg szkoleń m.in. dotyczących zarządzania grupami kapitałowymi, arbitrażu, w tym międzynarodowego, prawa autorskiego, a także w zakresie finansów przedsiębiorstw. Był szefem działu prawnego, a następnie prezesem zarządu firmy wydawniczej. Specjalizuje się w prawie spółek, kontraktowym oraz procesowym, a także sportowym, autorskim i reklamy. W ramach swojej praktyki obsługuje procesy inwestycyjne, w tym negocjuje i projektuje umowy inwestycyjne i dezinwestycyjne. Doradza przy projektach restrukturyzacyjnych, w tym zakresie tworząc m. in. umowy holdingowe. Był prelegentem w trakcie szeregu szkoleń dotyczących zagadnień korporacyjnych, w tym w szczególności prawa koncernowego. Jest doradcą zarządów i rad nadzorczych, konsultując decyzje

7 Prelegenci PRELEGENCI podejmowane przez te organy, jak i ich członków. Jest w ww. zakresie pełnomocnikiem procesowym. Oprócz tego jest doradcą przy projektach związanych z biznesem sportowym i reklamowym. Negocjował szereg umów i ugód, których przedmiotem były kwestie prawno-autorskie i wizerunkowe. Sebastian Rudnicki Radca prawny, Senior associate,kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy radca prawny, senior associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Absolwent WPiA UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego UW. Uzyskał dyplom University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies. Mec. Rudnicki specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji, przejęć oraz podziałów spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych), procesów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych, a także ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych oraz innych rodzajów papierów wartościowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów prawa gospodarczego, a także reprezentacją klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Jego zainteresowania zawodowe związane są z prawem spółek handlowych, prawem papierów wartościowych oraz prawem cywilnym. W ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie rynku NewConnect oraz CATALYST. Mec. Rudnicki jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa rynku kapitałowego. Wykładowca szkoleń, kongresów, seminariów czy konferencji poświęconych prawu gospodarczemu. Współautor komentarza Prawo rynku kapitałowego (Wydawnictwo C.H. Beck duża seria) pod red. Prof. Marka Wierzbowskiego. Dorota Szlachetko Reiter/Radca Prawny, Partner/ Kancelaria Łatała i Wspólnicy Od kilkunastu lat zajmuje się prawem gospodarczym, specjalizując się prawie rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie spółek, oraz umowach inwestycyjnych. Posiada tytuł ekspercki międzynarodowej organizacji Global Law Experts w dziedzinie rynków kapitałowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Michał Tomczak adwokat, partner i wspólnik, Kancelaria Tomczak i Partnerzy Odpowiedzialny za zespół Działu Nieruchomości i Inwestycji. Specjalizuje się w prowadzeniu transakcji, prawie procesu deweloperskiego oraz w prawie sportowym. Ma wszechstronne doświadczenie w dziedzinie prowadzenia sporów sądowych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1978). Autor licznych artykułów w prasie fachowej z zakresu prawa handlowego i podatkowego. Współautor opracowań prawniczych: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Instrukcja obsługi; Przekształcenie spółek handlowych. Instrukcja obsługi oraz Spółka komandytowa. Wehikuł i bezpieczeństwo. Instrukcja obsługi. Prowadził liczne szkolenia z zakresu prawa handlowego. Członek rad nadzorczych, m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej MNI SA oraz do stycznia 2013 roku - Rady Nadzorczej KP Legia Warszawa. Prowadził działalność społeczną w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej będąc w latach przewodniczącym Wydziału Dyscypliny. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

8 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Pozycja członka zarządu spółki zależnej GK odpowiedzialność - regulacje - możliwości i ograniczenia, termin: 24 kwiecień 2014 r. Cena zł + 23% VAT do 14 marca 2014 r. Cena zł + 23% VAT - do 28 marca 2014 r. Cena zł + 23% VAT po 28 marca 2014 r. TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP Fax DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 14 marca 2014 r., zł + 23% VAT do 28 marca 2014 r zł + 23% VAT po 28 marca 2014 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 28 marca 2014 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 28 marca 2014 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. M.W0179 data i podpis pieczątka firmy

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian

Ceny transferowe kluczowe obszary proponowanych zmian GŁÓWNE ZAGADNIENIA Projektowane zmiany przepisów w zakresie cen transferowych Limity powodujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji Najczęstsze aktualne problemy i wątpliwości przy sporządzaniu

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa

Zagadnienia Główne. Prelegenci. 1 2 października 2014 r. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl. Hotel Marriott, Warszawa Zagadnienia Główne Prelegenci Obowiązki na strony procesu budowlanego nakładane przez prawo budowlane oraz prawo cywilne Zasady wykładni klauzul FIDIC Dokumentowanie roszczeń na etapie realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl Strona Tytułowa 11 12 września 2012r., Hotel Hyatt, warszawa główne zagadnienia warsztatów 嵣 嵣 Sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej 嵣 嵣 Sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji 14 punktów dla KRRP Prelegenci dr Michał Będkowski-Kozioł Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Agnieszka Koniewicz Radca Prawny, Kancelaria Linklaters

Bardziej szczegółowo

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY

CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY WARSZTATY 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Prelegenci Ministerstwo Finansów Zadaj swoje pytanie ekspertom! Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania szczegółowej odpowiedzi w trakcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2009 r., InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

29-30 października 2009 r., InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa KONFERENCJA Prelegenci Krzysztof Badowski Partner Zarządzający Roland Berger Prezes Zarzadu Hay Group Partner, Advisor Corporate Finance KPMG Marek Świątkowski Partner Domański Zakrzewski Palinka Zenon

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo