BIULETYN STATYSTYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STATYSTYCZNY"

Transkrypt

1 KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz, wrzesień 2015

2 Opracowanie: Oddział Statystyki i Analiz Medycznych Przy wykorzystaniu danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła ul. Konarskiego Bydgoszcz tel , fax Oddział Statystyki i Analiz Medycznych tel , fax

3 Wstęp 1 PRZEDMOWA Biuletyn Statystyczny Ochrona Zdrowia w Województwie Kujawsko- Pomorskim w 2014 roku jest siódmą edycją Biuletynu wydawanego przez Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy (siedemnastą edycją Biuletynu wydawanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy). Opracowanie zawiera podstawowe informacje z zakresu ochrony zdrowia i demografii w województwie kujawsko-pomorskim zgrupowane w sześciu działach i przygotowane głównie w formie tabelarycznej. W poszczególnych działach przedstawiono dane o liczbie ludności, sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu, kadrze medycznej, podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, opiece stacjonarnej, ratownictwie medycznym, krwiodawstwie, lecznictwie uzdrowiskowym i aptekach. W związku z obowiązkiem zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) w zależności od rodzaju danych zaprezentowano je w różnych przekrojach przestrzennych: województwo oraz powiaty. Wiele kategorii przedstawiono w ujęciu dynamicznym; porównanie to ma charakter wyłącznie statystyczny odnosi się do liczby zarejestrowanych faktów, bez oceny ich jakości. Źródło danych statystycznych stanowiła sprawozdawczość statystyczna ustalona w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 prowadzonych przez Ministra Zdrowia oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Prezentację danych dostosowano do zmian jakie nastąpiły w sprawozdawczości statystycznej i przepisach prawnych. W szerokim zakresie wykorzystano materiały wynikowe i zestawienia zbiorcze udostępnione przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy (zachorowania na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia), Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy (krwiodawstwo), Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (ambulatoryjna psychiatryczna opieka zdrowotna), Urząd Statystyczny w Krakowie (ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna). Wykorzystano również dane z Banku Danych Lokalnych i Bazy Demografia Głównego Urzędu Statystycznego oraz publikacje ogólnopolskich instytucji działających w ochronie zdrowia. Pracownicy Wydziału Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego składają wyrazy podziękowania wszystkim osobom i instytucjom za współpracę i okazaną pomoc. Autorzy

4 2 Wstęp SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Demografia Sytuacja zdrowotna Kadra medyczna Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna Pozostała działalność

5 Wstęp 3 SPIS TABLIC Rozdział 1. DEMOGRAFIA Tablica Ludność Polski w podziale na województwa - stan w dniu r Rzeczywista i prognozowana liczba ludności oraz podstawowe wskaźniki demograficzne dla województwa kujawsko-pomorskiego i Polski w latach stan w dniu Ludność według miejsca zamieszkania i płci w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu r Rzeczywisty i prognozowany ruch naturalny ludności województwa kujawsko-pomorskiego i Polski w latach Urodzenia żywe według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2000, 2005, 2010 oraz Zgony ogółem według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2000, 2005, 2010 oraz Przyrost naturalny według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2000, 2005, 2010 oraz Zgony niemowląt według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2000, 2005, 2010 oraz Płodność kobiet według grup wieku oraz dzietność kobiet w powiatach województwa kujawskopomorskiego w 2014 r Ludność według 5-letnich grup wieku w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r. (Liczby bezwzględne) Ludność według 5-letnich grup wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r. (Struktura procentowa) Ludność według 5-letnich grup wieku i płci w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego stan w dniu r. (Liczby bezwzględne) Ludność według 5-letnich grup wieku i płci w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego stan w dniu r. (Struktura procentowa) Rzeczywista i prognozowana dynamika liczby ludności w wieku 65 lat i więcej w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu Ludność według ekonomicznych grup wieku w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego stan w dniu r Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego stan w dniu r Ludność województwa kujawsko-pomorskiego według ekonomicznych grup wieku w latach stan w dniu Ludność według edukacyjnych grup wieku w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego stan w dniu r Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 1995, 2000, 2005, 2010 i 2014 w województwie kujawskopomorskim i w Polsce Rozdział 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Opieka profilaktyczna nad kobietami w ciąży w poradniach dla kobiet według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. resort zdrowia, resort obrony narodowej Opieka profilaktyczna nad kobietami w ciąży w poradniach dla kobiet według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. resort zdrowia, resort obrony narodowej Badania cytologiczne przeprowadzone w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. resort zdrowia, resort obrony narodowej Opieka profilaktyczna nad kobietami w poradniach dla kobiet w Polsce według województw w 2014 r. resort zdrowia, resort obrony narodowej Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi zdrowymi w wieku do lat 3 według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. resort zdrowia, resort obrony narodowej Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży według powiatów województwa kujawskopomorskiego w 2014 r. resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Liczby bezwzględne Strona

6 4 Wstęp Tablica Strona Procentowy udział schorzeń u dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Liczba ludności według faktycznego miejsca zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w latach według wybranych grup wieku stan w dniu Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Liczby bezwzględne Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym roku, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawskopomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej - Liczby bezwzględne Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym roku, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawskopomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Procentowy udział schorzeń u osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy POZ według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Liczby bezwzględne Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy POZ według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym roku, będące pod opieką lekarzy POZ według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Liczby bezwzględne Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym roku, będące pod opieką lekarzy POZ według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Wskaźniki na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej Zachorowania na wybrane choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia zarejestrowane przez stacje sanitarnoepidemiologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach Zachorowania na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia zarejestrowane przez stacje sanitarnoepidemiologiczne według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Liczby bezwzględne Zachorowania na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia zarejestrowane przez stacje sanitarnoepidemiologiczne według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Wskaźniki na 10 tys. ludności Zachorowania, i umieralność na gruźlicę wszystkich postaci w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach Zachorowania i zapadalność na gruźlicę w województwie kujawsko-pomorskim w latach Zachorowania i zapadalność na gruźlicę według wieku w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach Zachorowania na gruźlicę w Polsce według województw w 2014 roku Szczepienia na gruźlicę u dzieci w 1 roku życia w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach Zachorowania na kiłę i rzeżączkę zarejestrowane w poradniach skórno-wenerologicznych w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej)

7 Wstęp 5 Tablica Strona Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową zarejestrowane w poradniach skórnowenerologicznych w województwie kujawsko-pomorskim według płci w latach resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Leczeni po raz pierwszy i pozostający pod obserwacją w poradniach skórno-wenerologicznych w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. resort zdrowia, resort obrony narodowej Zachorowania i zapadalność na choroby weneryczne w Polsce według województw w latach 2010, resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Leczeni ogółem w poradniach zdrowia psychicznego (łącznie z poradniami dla dzieci i młodzieży) w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego (łącznie z poradniami dla dzieci i młodzieży) w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego (łącznie z poradniami dla dzieci i młodzieży) w podziale na grupy wieku, płeć i miejsce zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego (łącznie z poradniami dla dzieci i młodzieży) w podziale na grupy wieku, płeć i miejsce zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego (łącznie z poradniami dla dzieci i młodzieży) w podziale na grupy wieku i rozpoznanie zasadnicze w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego (łącznie z poradniami dla dzieci i młodzieży) w podziale na grupy wieku i rozpoznanie zasadnicze w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Leczeni ogółem w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Leczeni po raz pierwszy w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Leczeni w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu w podziale na grupy wieku, płeć i miejsce zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Liczby bezwzględne Leczeni w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu w podziale na grupy wieku, płeć i miejsce zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowe Wskaźniki na 10 tys. ludności ogółem i danej grupy wiekowej Leczeni w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu w podziale na grupy wieku i rozpoznanie zasadnicze w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Leczeni ogółem i po raz pierwszy w poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach resort zdrowia (od 2012 r. również resort obrony narodowej) Leczeni w poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w podziale na grupy wieku, płeć i miejsce zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Leczeni w poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w podziale na grupy wieku i rozpoznanie zasadnicze w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.- resort zdrowia, resort obrony narodowej Zestawienie zbiorcze leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu i w poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w podziale na grupy wieku w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r.- resort zdrowia, resort obrony narodowej Liczby bezwzględne Zestawienie zbiorcze leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, w poradniach terapii uzależnienia od alkoholu i w poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych w podziale na grupy wieku w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wskaźniki na 10 tys. ludności ogółem i danej grupy wiekowej Zgony i współczynniki zgonów na 10 tys. ludności według grup wieku w województwie kujawskopomorskim w latach Zgony niemowląt według płci i wieku w województwie kujawsko-pomorskim w latach Struktura procentowa zgonów niemowląt według płci i wieku w województwie kujawsko-pomorskim w latach Współczynniki umieralności niemowląt na 1000 urodzeń żywych danej płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Zgony ogółem i według wybranych przyczyn w podziale na grupy wieku w województwie kujawskopomorskim w latach Współczynniki zgonów ogółem i według wybranych przyczyn na 10 tys. ludności w podziale na grupy wieku i płeć w województwie kujawsko-pomorskim w latach

8 6 Wstęp Tablica Strona Zgony ogółem i współczynniki zgonów na 10 tys. ludności według powiatów województwa kujawskopomorskiego w latach Zgony z powodu chorób układu krążenia i współczynniki zgonów na 10 tys. ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Zgony z powodu nowotworów i współczynniki zgonów na 10 tys. ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Zgony z powodu chorób układu oddechowego i współczynniki zgonów na 10 tys. ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Zgony z powodu chorób układu trawiennego i współczynniki zgonów na 10 tys. ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Zgony z powodu przyczyn zewnętrznych i współczynniki zgonów na 10 tys. ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Zgony niemowląt, dzieci i młodzieży według przyczyn i grup wieku w województwie kujawskopomorskim w latach Zgony według przyczyn w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach (Liczby bezwzględne) Zgony według przyczyn w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach (Współczynniki na 10 tys. ludności) Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe i in situ (C00-C97, D00-D09) w województwie kujawsko-pomorskim w latach Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe i in situ (C00-C97, D00-D09) według wieku i płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe i in situ (C00-C97, D00-D09) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe i in situ (C00-C97, D00-D09) według płci i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Zgony na nowotwory złośliwe i in situ (C00-C97, D00-D09) według płci i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe i in situ (C00-C97, D00-D09) według umiejscowienia w województwie kujawsko-pomorskim w latach Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe i in situ (C00-C97, D00-D09) według umiejscowienia i płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Liczby bezwzględne Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe i in situ (C00-C97, D00-D09) według umiejscowienia i płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Współczynniki na 10 tys. Ludności Zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce według województw w 2011 r Zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce według województw w 2011 r Zgony na wybrane nowotwory złośliwe wśród mężczyzn w Polsce według województw w 2011 r Zgony na wybrane nowotwory złośliwe wśród kobiet w Polsce według województw w 2011 r Rozdział 3. KADRA MEDYCZNA Kadra medyczna według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach i w Polsce w 2014 r. stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Kadra medyczna z wyższym wykształceniem według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Kadra medyczna z wyższym wykształceniem według formy zatrudnienia w województwie kujawskopomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Kadra medyczna ze średnim wykształceniem według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Kadra medyczna ze średnim wykształceniem według formy zatrudnienia w województwie kujawskopomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pielęgniarki i położne według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem według uzyskanych kwalifikacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujący lekarze i lekarze dentyści według głównego miejsca pracy w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujące pielęgniarki według głównego miejsca pracy w powiatach województwa kujawskopomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej

9 Wstęp 7 Tablica Strona Pracujące położne według głównego miejsca pracy w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujący fizjoterapeuci według głównego miejsca pracy w powiatach województwa kujawskopomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujący farmaceuci i psycholodzy według głównego miejsca pracy w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujący diagności laboratoryjni i inni pracownicy zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych według głównego miejsca pracy w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujący ratownicy medyczni i dietetycy według głównego miejsca pracy w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Lekarze ze specjalizacją według głównego miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach i w Polsce w 2014 r. stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Lekarze ze specjalizacją według głównego miejsca pracy i stopnia specjalizacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Lekarze ze specjalizacją według głównego miejsca pracy i rodzaju podmiotu wykonującego działalność leczniczą w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Lekarze ze specjalizacją według głównego miejsca pracy i stopnia specjalizacji w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujący lekarze ze specjalizacją według głównego miejsca pracy w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r. resort zdrowia, resort obrony narodowej Lekarze dentyści ze specjalizacją według głównego miejsca pracy w województwie kujawskopomorskim w latach i w Polsce w 2014 r. stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Lekarze dentyści ze specjalizacją według głównego miejsca pracy i stopnia specjalizacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Lekarze dentyści ze specjalizacją według głównego miejsca pracy i rodzaju podmiotu wykonującego działalność leczniczą w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujący lekarze dentyści według głównego miejsca pracy i stopnia specjalizacji w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujący lekarze dentyści ze specjalizacją według głównego miejsca pracy w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r. resort zdrowia, resort obrony narodowej Rozdział 4. PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Porady lekarskie udzielone w poradniach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej według województw w latach stan w dniu resort zdrowia, również resort obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych Porady lekarskie udzielone w poradniach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych Porady udzielone w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według województw w latach stan w dniu resort zdrowia (od 2012 r. resort obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych) Porady udzielone w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (od 2012 r. resort obrony narodowej i resort spraw wewnętrznych) Porady udzielone przez lekarzy specjalistów w wybranych poradniach według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r Pracujący w podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej (Liczby bezwzględne) Pracujący w podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej (Wskaźniki)

10 8 Wstęp Tablica Strona Lekarze pracujący w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia oraz resort obrony narodowej Pielęgniarki pracujące w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia oraz resort obrony narodowej Położne pracujące w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia oraz resort obrony narodowej Działalność różnych form opieki pozaszpitalnej w województwie kujawsko-pomorskim i Polsce w 2014 r. resort zdrowia, resort obrony narodowej Wybrany sprzęt medyczny będący własnością jednostek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Działalność poradni zdrowia psychicznego, poradni terapii uzależnień od alkoholu oraz poradni terapii uzależnień od środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Pracujący w poradniach zdrowia psychicznego, poradniach terapii uzależnienia od alkoholu, poradniach terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz poradniach psychologicznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu resort zdrowia, resort obrony narodowej Rozdział 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Placówki/oddziały stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu Liczba łóżek w szpitalach ogólnych według powiatów w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej, resort spraw wewnętrznych Łóżka w szpitalach ogólnych według województw w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Wybrane wskaźniki w szpitalach ogólnych według województw w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Działalność oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Dodatkowe dane o działalności szpitali ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Dodatkowe informacje o działalności oddziałów położniczo-ginekologicznych w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Sprzęt medyczny (będący własnością jednostek) w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Wybrana kadra medyczna w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Łóżka w całodobowych oddziałach psychiatrycznej opieki stacjonarne w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Łóżka na 10 tys. ludności w całodobowych oddziałach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Wybrane wskaźniki dostępności w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w województwie kujawskopomorskim w 2014 r. - resort zdrowia, resort obrony narodowej Działalność placówek stacjonarnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Działalność placówek1) stacjonarnej długoterminowej opieki zdrowotnej w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Wybrana kadra w szpitalach psychiatrycznych i ośrodkach leczenia uzależnień w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Wybrana kadra w stacjonarnych placówkach długoterminowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia, resort obrony narodowej Rozdział 6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Medyczne działania ratownicze w miejscu zdarzenia w województwie kujawsko-pomorskim w latach Medyczne działania ratownicze w miejscu zdarzenia w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach (Wskaźniki na 1000 ludności) Świadczenia zdrowotne udzielone w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym (nie zakończone hospitalizacją) w woj. kujawsko-pomorskim w latach

11 Wstęp 9 Tablica Strona Medyczne działania ratownicze w miejscu zdarzenia w Polsce według województw w 2014 roku Krwiodawstwo w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Działalność stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach Działalność sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach Działalność uzdrowiskowych zakładów przyrodoleczniczych oraz przychodni uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce według województw w 2014 roku Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu Magistrowie farmacji pracujący w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną/punkt apteczny w województwie kujawskopomorskim i w Polsce w latach stan w dniu Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę ogólnodostępną/punkt apteczny/pracującego mgra farmacji według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach stan w dniu Apteki ogólnodostępne/punkty apteczne oraz liczba mgrów farmacji w Polsce według województw stan w dniu r

12 10 Wstęp UWAGI OGÓLNE 1. Od 2012 r. badaniami statystycznymi zostały objęte oprócz jednostek ochrony zdrowia podległych resortowi zdrowia również jednostki podległe resortowi obrony narodowej. Tabele zawierające dane z jednostek obydwu resortów opatrzono dopiskiem resort zdrowia (MZ), resort obrony narodowej (MON). Dane statystyczne dotyczące MON nie są porównywalne z danymi za lata poprzednie. 2. Większość danych statystycznych prezentowanych w Biuletynie nie obejmuje danych resortu spraw wewnętrznych (MSW), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz danych dotyczących ochrony zdrowia w zakładach karnych (MS). 3. Zestawienia sporządzono w oparciu o dane podmiotów leczniczych, indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarek i położnych. 4. Dane statystyczne zawarte w tablicach mogą być niekompletne. Pomimo obowiązku sprawozdawczego niektóre podmioty wykonujące działalność leczniczą nie przekazały sprawozdań. 5. Podziału danych statystycznych na powiaty dokonano według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. 6. Przy przeliczaniu na określoną liczbę mieszkańców (np. 10 tys.) danych według stanu na koniec roku przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 31 grudnia, a przy przeliczaniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku według stanu w dniu 30 czerwca. Dane dotyczące ruchu naturalnego ludności, umieralności i zachorowalności na nowotwory do 2009 r. przeliczono na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. Z uwagi na przyjętą przez GUS zmianę metodologii liczenia współczynników demograficznych dane od 2010 r. odniesiono do ludności faktycznej zbilansowanej w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku. 7. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości ogółem. 8. Każdy z działów Biuletynu został poprzedzony informacją o pochodzeniu danych statystycznych, ich zakresie podmiotowym i przedmiotowym, a tablice opatrzono odpowiednimi notami o źródle danych. 9. Wyjaśnienia dotyczące podstawowych pojęć i danych liczbowych zamieszczono w uwagach ogólnych do poszczególnych działów. Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) zjawisko nie wystąpiło. Zero: ( 0 ) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5; ( 0,0 ) zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka (. ) zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. Znak x wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe. W tym oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. Z tego oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy.

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie Wyciąg z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA Program pobrany ze strony internetowej GUS (www.stat.gov.pl) i zaktualizowany o zmiany wynikające z rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Pan ianusz Witkowski DP-JII-O232-157/2015/AL. Prezes Głównego. Urzędu Statystycznego

Pan ianusz Witkowski DP-JII-O232-157/2015/AL. Prezes Głównego. Urzędu Statystycznego GUS1504020018 Minister Spraw Wewnętrznych GUS1564020018 DP-JII-O232-157/2015/AL Warszawa, a, dnia fdi- jj. kwietnia 2015 r. Pan ianusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Odpowiadając na pismo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Mapy potrzeb zdrowotnych Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach

Małgorzata Kołpak-Kowalczuk. Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach Małgorzata Kołpak-Kowalczuk Stacjonarna opieka zdrowotna w realizacji potrzeb zdrowotnych populacji województwa podlaskiego w latach 2007-2012 Streszczenie Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19 OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE UL. WIELICKA 267. Wrzesień 2018 r.

MIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE UL. WIELICKA 267. Wrzesień 2018 r. MIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE UL. WIELICKA 267 Wrzesień 2018 r. MIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Projekt z dnia 3 października 2006 roku z dnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego za rok 2009 Kraków, 10.02.2011 r. Zatwierdzam: Dyrektor Wydziału (-) mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 130 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 130 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 130 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Przedmiotem niniejszego opracowania jest infrastruktura ochrony zdrowia i dostępność do służby zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. Dane zaprezentowane zostały na tle Polski oraz innych

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Mapy Potrzeb Zdrowotnych Hospital Management 2015 r. CENTRUM DIAGNOSTYCZNE

Mapy Potrzeb Zdrowotnych Hospital Management 2015 r. CENTRUM DIAGNOSTYCZNE Mapy Potrzeb Zdrowotnych Hospital Management 2015 r. CENTRUM DIAGNOSTYCZNE Andrzej Koronkiewicz MAPY POTRZEB ZDROWOTNYCH ANALIZA PRAWNO MERYTORYCZNA ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH *Nowelizacja ustawy o świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ...

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ... Warszawa 2016 Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 1.1. LUDNOŚĆ... 6 1.2. ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE... 7 1.3. ZACHOROWANIA

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne.

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Lubartowski. Jest to jedyna jednostka na terenie powiatu lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej, do których zalicza się szpitale i sanatoria, udzielają

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11)

INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) INSTRUKCJA DLA SZPITALI W SPRAWIE WYPEŁNIANIA KART STATYSTYCZNYCH SZPITALNYCH OGÓLNYCH (Formularz MZ/Szp-11) Ogólnopolskie Badanie chorobowości szpitalnej jest prowadzone w ramach Programu Badań Statystycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ...

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ... Warszawa 2013 Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 1.1. LUDNOŚĆ... 6 1.2. ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE... 7 1.3. ZACHOROWANIA

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO.

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. Strona 1 z 168 PRZEDMOWA Szanowni Państwo, Jak co roku, przekazujemy Państwu kolejną edycję BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. W wydaniu niniejszym, na rok 2011 umieszczono dane za rok 2010 oraz wybrane dane historyczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 16.08.2017 r. http://warszawa.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2008

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2008 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2007 r (Dz. U. Nr 210, poz. 1521) Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1.01.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH. materiał przygotowała Katarzyna Kamińska

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH. materiał przygotowała Katarzyna Kamińska OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH materiał przygotowała Katarzyna Kamińska Gdynia, 20.06.2017 OSSP. PKB i wydatki publiczne na zdrowie 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 4,4% 4,8% 5,1%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych Polityka ochrony danych osobowych Art. 1 Administratorem Pana/Pani danych osobowych, a w tym dokumentacji medycznej, jest Wojciech J. Baranowski. Art. 2 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Moduł Dane do sprawozdań MZ/GUS

Moduł Dane do sprawozdań MZ/GUS Moduł Dane do sprawozdań MZ/GUS Wersja 4.0.5 20 lutego 2015 2 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Rozpoczęcie pracy z modułem Dane do sprawozdań MZ/GUS... 3 3. Generowanie sprawozdań MZ/GUS...

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Małgorzata Łowcewicz Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo