INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r."

Transkrypt

1 INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

2 Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Wszelkie Prawa Zastrzeżone Opracowanie: Przemysław Mirka Starszy inspektor w Oddziale Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje: Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia 2

3 Spis treści I DEMOGRAFIA... 7 Tabela 1. Ludność Polski wg płci, miejsca zamieszkania i wieku w 2013 r... 8 Tabela 2. Ludność województwa mazowieckiego wg płci, miejsca zamieszkania i wieku w 2013 r... 9 Tabela 3. Struktura ludności Polski wg płci i wieku w 2013 r Tabela 4. Struktura ludności województwa mazowieckiego wg płci i wieku w 2013 r Tabela 5. Stan i ruch naturalny ludności Polski w 2013 r Tabela 6. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 7. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego w latach Tabela 8. Współczynniki ruchu naturalnego ludności województwa mazowieckiego w latach Tabela 9. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego wg powiatów w latach 2013 r Tabela 10. Ludność w powiatach województwa mazowieckiego wg płci i miejsca zamieszkania w 2013 r Tabela 11. Odsetek mężczyzn i kobiet wg miejsca zamieszkania w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 12. Ludność Polski wg miejsca zamieszkania, płci i wieku aktywności zawodowej w 2013 r Tabela 13. Ludność województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania, płci i wieku aktywności zawodowej w 2013 r Tabela 14. Ludność województwa mazowieckiego wg płci i wieku aktywności zawodowej w latach Tabela 15. Ludność województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania i wieku aktywności zawodowej w latach Tabela 16. Gęstość zaludnienia w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 r II ZGONY Tabela 17. Zgony wg przyczyn i wieku ludności województwa mazowieckiego w 2012 r Tabela 18. Wybrane przyczyny zgonów w Polsce i województwie mazowieckim w 2012 r Tabela 19. Zgony w województwie mazowieckim wg powiatów, przyczyn i wieku w 2012 r Tabela 20. Zgony niemowląt wg przyczyn w województwie mazowieckim w 2012 r Tabela 21. Wskaźnik umieralności w powiatach województwa mazowieckiego w 2012 r III LECZNICTWO AMBULATORYJNE

4 Tabela 22. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat będących pod opieką lekarza POZ w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 23. Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarza POZ w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 24. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i psychologicznych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r. (zaburzenia psychiczne bez uzależnień) Tabela 25. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i psychologicznych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r. (zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych) Tabela 26. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i psychologicznych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r. (zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu) IV LECZNICTWO STACJONARNE Tabela 27. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych) publiczne i spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatów województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 28. Łóżka i leczeni w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 29. Łóżka i leczeni w wybranych oddziałach w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 30. Łóżka rzeczywiste w wybranych oddziałach w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 31. Leczeni z ruchem międzyoddziałowym w wybranych oddziałach w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 32. Średni pobyt pacjenta w wybranych oddziałach w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 33. Liczba łóżek dla dzieci i liczba leczonych dzieci w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 34. Liczba łóżek dla dzieci i liczba leczonych dzieci w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 35. Liczba łóżek dla dzieci w szpitalach dziecięcych i stacjonarnych (bez psychiatrycznych) wg organów założycielskich na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 36. Liczba łóżek dla dzieci w szpitalach dziecięcych wg organów założycielskich na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r

5 Tabela 37. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych) w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 38. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych) publiczne i spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego wg organów założycielskich na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 39. Oddziały psychiatryczne w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 40. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych), zakłady opiekuńczolecznicze, pielęgnacyjnoopiekuńcze i hospicja na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r.119 Tabela 41. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych), zakłady opiekuńczolecznicze, pielęgnacyjnoopiekuńcze i hospicja na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r.119 Tabela 42. Działalność oddziałów stacjonarnych funkcjonujących w szpitalach psychiatrycznych w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 43. Psychiatryczna opieka zdrowotna w oddziałach dziennych 1, hostelach 1 i zespołach leczenia środowiskowego (domowego) na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r V RATOWNICTWO MEDYCZNE Tabela 44. Ratownictwo medyczne jednostki systemu w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 45. Medyczne działania ratownicze w województwie mazowieckim w 2013 r VI PERSONEL MEDYCZNY Tabela 46. Lekarze specjaliści zatrudnieni w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 47. Dentyści i inni specjaliści zatrudnieni w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 48. Wybrany personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 49. Wybrany personel medyczny z wykształceniem średnim zatrudniony w województwie mazowieckim w 2013 r VII KRWIODAWSTWO Tabela 50. Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i w oddziałach terenowych w latach Tabela 51. Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i w oddziałach terenowych w latach Tabela 52. Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu i w oddziałach terenowych w latach Tabela 53. Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu i w oddziałach terenowych w latach Tabela 54. Przetoczenia w szpitalach regionu radomskiego w latach VIII POZOSTAŁE Tabela 55. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r

6 Tabela 56. Placówki opieki nad dziećmi do lat 3w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 57. Apteki i punkty apteczne województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 58. Działalność zakładów uzdrowiskowych województwie mazowieckim w 2013 r Spis wykresów

7 I DEMOGRAFIA 7

8 Tabela 1. Ludność Polski wg płci, miejsca zamieszkania i wieku w 2013 r. Stan w dniu 31.XII Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś w liczbach bezwzględnych Ogółem w tym i więcej Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 8

9 Tabela 2. Ludność województwa mazowieckiego wg płci, miejsca zamieszkania i wieku w 2013 r. Stan w dniu 31.XII Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś w liczbach bezwzględnych Ogółem w tym i więcej Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 9

10 Tabela 3. Struktura ludności Polski wg płci i wieku w 2013 r. Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach Liczba kobiet na 100 mężczyzn Udział % ludności wsi Ogółem ,6 04 5,2 5,5 4, ,0 w tym 0 0,9 1,0 0, ,0 59 5,1 5,4 4, , ,8 5,0 4, , ,5 5,8 5, , ,8 7,1 6, , ,9 8,3 7, , ,4 8,8 8, , ,8 8,2 7, , ,6 6,9 6, , ,1 6,3 5, , ,8 6,9 6, , ,6 7,6 7, , ,8 6,5 7, , ,6 4,3 5, , ,3 2,7 3, , ,0 2,3 3, , ,2 1,5 2, , ,2 0,7 1, ,8 90 i więcej 0,4 0,2 0, ,6 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 10

11 Tabela 4. Struktura ludności województwa mazowieckiego wg płci i wieku w 2013 r. Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach Liczba kobiet na 100 mężczyzn Udział % ludności wsi Ogółem ,8 04 5,6 6,0 5, ,0 w tym 0 1,0 1,1 0, ,0 59 5,3 5,7 4, , ,7 5,0 4, , ,2 5,5 4, , ,3 6,7 5, , ,7 8,1 7, , ,7 9,0 8, , ,3 8,6 8, , ,7 7,0 6, , ,8 6,0 5, , ,3 6,4 6, , ,5 7,4 7, , ,7 6,4 7, , ,7 4,2 5, , ,2 2,7 3, , ,1 2,4 3, , ,5 1,8 3, , ,4 0,8 1, ,9 90 i więcej 0,5 0,3 0, ,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 11

12 Wykres 1. Ludność według płci i wieku w województwie mazowieckim w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 12

13 Wykres 2. Ludność miast i wsi w województwie mazowieckim w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 13

14 Tabela 5. Stan i ruch naturalny ludności Polski w 2013 r. Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia Ogółem Zgony w tym niemowląt Przyrost naturalny (23) Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Mężczyźni Kobiety Wieś Mężczyźni Kobiety Na ludności Ogółem X 9,60 10,06 4,56 0,46 Miasta X 9,18 10,09 4,34 0,92 Wieś X 10,24 10,01 4,85 0,24 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 14

15 Tabela 6. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego w 2013 r. Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia Ogółem Zgony w tym niemowląt Przyrost naturalny (23) Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Mężczyźni Kobiety Wieś Mężczyźni Kobiety Na ludności Ogółem X 10,44 10,22 3,86 0,21 Miasta X 10,42 9,98 3,19 0,43 Wieś X 10,48 10,66 5,07 0,18 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 15

16 Miejsce zamieszkania Tabela 7. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego w latach Ludność (stan 31 XII) Wskaźnik dynamiki 2009 = 100,0 poprzedni rok = 100, Ogółem ,5 101,8 100,3 100,3 Miasta ,8 101,1 100,3 100,3 Wieś ,8 103,1 100,4 100,3 Urodzenia Ogółem ,7 92,6 100,0 96,7 Miasta ,7 92,3 99,4 96,5 Wieś ,8 93,0 101,1 97,1 Zgony ogółem Ogółem ,7 99,3 102,6 99,6 Miasta ,7 100,9 104,2 100,1 Wieś ,0 96,9 100,0 98,9 Zgony niemowląt Ogółem ,4 72,8 127,2 86,3 Miasta ,1 57,7 113,3 73,9 Wieś ,9 103,1 158,3 106,3 Przyrost naturalny Ogółem X X X X Miasta X X X X Wieś X X X X Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 16

17 Miejsce zamieszkania Tabela 8. Współczynniki ruchu naturalnego ludności województwa mazowieckiego w latach Urodzenia na ludności Wskaźnik dynamiki 2009 = 100,0 poprzedni rok = 100, Ogółem 11,49 11,63 10,86 10,82 10,44 94,2 90,9 99,6 96,5 Miasta 11,44 11,58 10,92 10,82 10,42 94,6 91,1 99,1 96,3 Wieś 11,58 11,72 10,74 10,82 10,48 93,4 90,5 100,7 96,9 Zgony ogółem na ludności Ogółem 10,49 10,22 10,06 10,29 10,22 98,1 97,4 102,3 99,3 Miasta 10,04 9,79 9,63 9,99 9,98 99,5 99,4 103,7 99,9 Wieś 11,31 10,99 10,85 10,81 10,66 95,6 94,3 99,6 98,6 Zgony niemowląt na urodzeń żywych Ogółem 4,91 4,51 3,41 4,33 3,86 88,2 78,6 127,0 89,1 Miasta 5,10 4,08 3,65 4,16 3,19 81,6 62,5 114,0 76,7 Wieś 4,58 5,28 2,96 4,63 5,07 101,1 110,7 156,4 109,5 Przyrost naturalny na ludności Ogółem 1,00 1,41 0,79 0,53 0,21 X X X X Miasta 1,41 1,79 1,30 0,83 0,43 X X X X Wieś 0,27 0,72 0,11 0,01 0,18 X X X X Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 17

18 Tabela 9. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego wg powiatów w latach 2013 r. Ludność Zgony Przyrost stan w dniu Urodzenia Wyszczególnienie w tym 31.XII. Ogółem naturalny (23) niemowląt Powiaty ziemskie Mężczyźni Kobiety Na ludności X 10,41 9,98 4,41 0,43 Białobrzeski Mężczyźni Kobiety Na ludności X 10,54 11,25 14,08 0,71 Ciechanowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,10 10,42 2,17 0,32 Garwoliński mężczyźni kobiety na ludności X 12,08 10,69 2,29 1,39 Gostyniński mężczyźni kobiety na ludności X 9,05 10,25 7,13 1,20 Grodziski mężczyźni kobiety na ludności X 9,98 9,07 3,41 0,91 Grójecki mężczyźni kobiety na ludności X 10,43 11,20 6,80 0,77 Kozienicki mężczyźni kobiety na ludności X 10,07 10,92 1,60 0,85 Legionowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,39 7,46 3,48 2,93 Lipski mężczyźni kobiety na 1000 ludności X 8,49 13,36 3,30 4,87 Łosicki mężczyźni kobiety na ludności X 10,01 12,75 2,74 18

19 Wyszczególnienie Zgony Urodzenia w tym Ogółem niemowląt Ludność stan w dniu 31.XII. Przyrost naturalny (23) Makowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,00 11,39 2,14 1,39 Miński mężczyźni kobiety na ludności X 11,63 9,77 2,30 1,86 Mławski mężczyźni kobiety na ludności X 9,59 11,99 7,02 2,40 Nowodworski mężczyźni kobiety na ludności X 9,68 10,07 7,91 0,38 Ostrołęcki mężczyźni kobiety na ludności X 10,73 9,04 5,30 1,70 Ostrowski mężczyźni kobiety na ludności X 9,26 10,70 2,89 1,44 Otwocki mężczyźni kobiety na ludności X 10,22 9,44 1,60 0,78 Piaseczyński mężczyźni kobiety na ludności X 10,86 7,47 3,78 3,39 Płocki mężczyźni kobiety na ludności X 9,59 10,71 7,52 1,13 Płoński mężczyźni kobiety na ludności X 9,98 11,88 2,25 1,90 Pruszkowski mężczyźni kobiety na 1000 ludności X 10,63 8,72 1,79 1,91 19

20 Ludność Zgony Przyrost stan w dniu Urodzenia Wyszczególnienie w tym 31.XII. Ogółem naturalny (23) niemowląt Przasnyski mężczyźni kobiety na ludności X 10,35 10,70 9,01 0,35 Przysuski mężczyźni kobiety na ludności X 9,36 12,31 4,96 2,95 Pułtuski mężczyźni kobiety na ludności X 9,84 10,99 1,15 Radomski mężczyźni kobiety na ludności X 10,66 9,92 7,47 0,74 Siedlecki mężczyźni kobiety na ludności X 10,99 11,39 2,22 0,40 Sierpecki mężczyźni kobiety na ludności X 9,81 10,71 7,63 0,90 Sochaczewski mężczyźni kobiety na ludności X 9,93 9,69 7,09 0,23 Sokołowski mężczyźni kobiety na ludności X 9,55 12,69 9,35 3,14 Szydłowiecki mężczyźni kobiety na ludności X 9,40 10,61 2,62 1,21 Warszawski Zachodni mężczyźni kobiety na ludności X 9,16 8,31 4,95 0,85 Węgrowski mężczyźni kobiety na ludności X 11,04 10,58 2,68 0,46 20

21 Ludność Zgony Przyrost stan w dniu Urodzenia Wyszczególnienie w tym 31.XII. Ogółem naturalny (23) niemowląt Wołomiński mężczyźni kobiety na ludności X 12,12 8,07 3,27 4,05 Wyszkowski mężczyźni kobiety na ludności X 11,03 9,31 3,69 1,72 Zwoleński mężczyźni kobiety na ludności X 9,76 11,66 11,08 1,89 Żuromiński mężczyźni kobiety na 1000 ludności X 9,84 11,63 12,66 1,79 Żyrardowski mężczyźni kobiety na ludności X 9,82 11,13 5,33 1,31 Powiaty grodzkie mężczyźni kobiety na ludności X 10,48 10,57 3,09 0,09 M. Ostrołęka mężczyźni kobiety na ludności X 10,45 6,91 5,41 3,54 M. Płock mężczyźni kobiety na ludności X 9,15 9,66 1,77 0,51 M. Radom mężczyźni kobiety na ludności X 9,07 10,36 6,04 1,29 M. Siedlce mężczyźni kobiety na ludności X 11,13 7,88 2,35 3,26 M. st. Warszawa mężczyźni kobiety na ludności X 10,73 10,90 2,82 0,17 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 21

22 Wykres 3. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w Polsce i województwie mazowieckim wg wieku w 2013 r i więcej Polska woj. mazowieckie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 22

23 Wykres 4. Współczynniki ruchu naturalnego ludności Polski i województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania w 2013 r. Ogółem na ludności ,60 10,44 10,06 10, ,56 3, ,46 0,21 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Polska woj. mazowieckie Miasta ,18 10,42 10,09 9, ,34 3, ,92 0,43 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Polska woj. mazowieckie Wieś ,24 10,48 10,01 10, ,85 5, ,24 0,18 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Polska woj. mazowieckie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 23

24 Wykres 5. Współczynniki ruchu naturalnego ludności województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania w latach Ogółem na ludności ,49 11,63 10,86 10,82 10,44 10,49 10,22 10,06 10,29 10, ,91 4,51 3,41 4,33 3, ,00 1,41 0,79 0,53 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny 0, Miasta ,44 11,58 10,92 10,82 10,42 10,04 9,79 9,63 9,99 9, ,10 4,08 3,65 4,16 3,19 1,41 1,79 1,30 0,83 0,43 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Wieś ,58 11,72 10,74 10,82 10,48 11,31 10,99 10,85 10,81 10, ,58 5,28 2,96 4,63 5,07 0,27 0,72 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny 0,11 0,01 0, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 24

25 Tabela 10. Ludność w powiatach województwa mazowieckiego wg płci i miejsca zamieszkania w 2013 r. Stan w dniu 31.XII Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś Mężczyźni Kobiety Razem Miasta Wieś Razem Miasta Wieś Województwo: w tysiącach , , , , ,6 920, , ,1 927, , , , , ,3 925, , ,4 931, , , , , ,8 943, , ,3 948, , , , , ,4 947, , ,1 952, , , , , ,7 950, , ,8 955,3 Powiaty: w tysiącach Białobrzeski 33,7 8,0 25,6 17,0 4,0 13,0 16,7 4,1 12,6 Ciechanowski 91,0 47,9 43,0 44,7 22,9 21,8 46,3 25,0 21,2 Garwoliński 108,6 30,6 78,0 53,9 14,9 39,0 54,7 15,7 39,0 Gostyniński 46,5 19,1 27,4 22,6 9,1 13,6 23,9 10,0 13,9 Grodziski 88,6 50,2 38,4 42,3 23,4 18,9 46,3 26,8 19,5 Grójecki 98,7 34,5 64,2 48,6 16,5 32,2 50,1 18,0 32,1 Kozienicki 62,1 18,3 43,8 30,8 8,8 22,0 31,3 9,5 21,8 Legionowski 111,0 58,4 52,7 53,6 27,7 25,9 57,4 30,6 26,8 Lipski 35,6 5,8 29,7 17,7 2,8 14,8 17,9 3,0 14,9 Łosicki 32,1 7,1 25,0 16,0 3,4 12,6 16,1 3,7 12,4 Makowski 46,6 12,8 33,7 23,2 6,1 17,1 23,4 6,8 16,6 Miński 149,9 65,8 84,1 73,1 31,3 41,9 76,8 34,5 42,3 Mławski 74,0 30,9 43,2 36,4 14,7 21,7 37,7 16,2 21,5 Nowodworski 78,5 39,2 39,3 38,4 19,0 19,4 40,1 20,2 19,9 Ostrołęcki 88,1 3,2 84,9 44,7 1,6 43,1 43,4 1,6 41,8 Ostrowski 74,7 24,8 49,9 37,0 11,9 25,1 37,6 12,8 24,8 Otwocki 122,3 75,1 47,2 58,6 35,4 23,2 63,8 39,7 24,1 Piaseczyński 171,6 78,1 93,5 82,0 36,7 45,4 89,6 41,4 48,1 Płocki 111,0 9,8 101,2 55,1 4,8 50,4 55,9 5,1 50,8 Płoński 88,8 27,2 61,7 43,8 12,9 30,9 45,0 14,3 30,7 Pruszkowski 158,2 95,5 62,7 75,2 44,9 30,2 83,0 50,5 32,5 Przasnyski 53,5 20,3 33,3 26,7 9,8 16,9 26,8 10,5 16,3 Przysuski 43,0 6,1 36,8 21,3 3,0 18,4 21,6 3,2 18,5 Pułtuski 51,4 19,2 32,2 25,5 9,2 16,3 25,9 10,0 15,9 Radomski 151,1 28,7 122,3 75,2 13,9 61,3 75,8 14,8 61,0 25

26 Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś Mężczyźni Kobiety Razem Miasta Wieś Razem Miasta Wieś Siedlecki 81,8 1,8 80,0 41,2 0,9 40,3 40,6 0,9 39,7 Sierpecki 53,3 18,5 34,8 26,2 8,7 17,4 27,1 9,7 17,4 Sochaczewski 85,2 37,5 47,7 41,4 17,8 23,6 43,8 19,6 24,1 Sokołowski 55,8 20,9 34,9 27,7 10,0 17,6 28,1 10,9 17,3 Szydłowiecki 40,4 12,1 28,4 20,1 5,9 14,3 20,3 6,2 14,1 Warszawski Zachodni 111,0 39,8 71,2 53,5 18,8 34,7 57,5 21,0 36,5 Węgrowski 67,6 19,6 48,0 33,7 9,5 24,2 33,9 10,1 23,8 Wołomiński 228,8 156,0 72,8 110,5 74,3 36,2 118,3 81,7 36,6 Wyszkowski 73,9 27,2 46,7 36,6 13,1 23,5 37,3 14,1 23,2 Zwoleński 37,0 8,1 28,9 18,4 3,9 14,5 18,6 4,2 14,3 Żuromiński 40,0 10,9 29,1 19,8 5,3 14,5 20,3 5,7 14,6 Żyrardowski 76,4 47,6 28,8 36,5 22,3 14,3 39,9 25,3 14,6 Miasta na prawach powiatów w tysiącach m. st. Warszawa 1 724, ,4 x 791,2 791,2 x 933,2 933,2 x Ostrołęka 52,9 52,9 x 25,4 25,4 x 27,5 27,5 x Płock 122,8 122,8 x 58,1 58,1 x 64,7 64,7 x Radom 218,5 218,5 x 103,8 103,8 x 114,6 114,6 x Siedlce 76,3 76,3 x 36,2 36,2 x 40,2 40,2 x Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 26

27 Tabela 11. Odsetek mężczyzn i kobiet wg miejsca zamieszkania w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 r. Stan w dniu 31.XII Ludność Mężczyźni Kobiety Wyszczególnienie ogółem w w tym ogółem w w tym ogółem w w tym tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % Białobrzeski 33,8 23,9% 76,1% 17,1 23,3% 76,7% 16,7 24,4% 75,6% Ciechanowski 91,2 52,7% 47,3% 44,8 51,2% 48,8% 46,4 54,1% 45,9% Garwoliński 108,6 28,2% 71,8% 53,9 27,6% 72,4% 54,7 28,7% 71,3% Gostyniński 46,6 41,0% 59,0% 22,7 40,0% 60,0% 23,9 42,0% 58,0% Grodziski 87,5 56,6% 43,4% 41,8 55,3% 44,7% 45,7 57,8% 42,2% Grójecki 98,6 34,9% 65,1% 48,6 33,9% 66,1% 50,0 36,0% 64,0% Kozienicki 62,3 29,4% 70,6% 30,9 28,6% 71,4% 31,3 30,3% 69,7% Legionowski 109,9 52,6% 47,4% 53,1 51,7% 48,3% 56,8 53,3% 46,7% Lipski 35,9 16,4% 83,6% 17,8 16,0% 84,0% 18,1 16,7% 83,3% Łosicki 32,3 22,1% 77,9% 16,1 21,2% 78,8% 16,2 23,0% 77,0% Makowski 46,8 27,6% 72,4% 23,3 26,3% 73,7% 23,5 28,9% 71,1% Miński 148,9 43,9% 56,1% 72,7 42,8% 57,2% 76,3 45,0% 55,0% Mławski 74,4 41,7% 58,3% 36,6 40,4% 59,6% 37,8 42,9% 57,1% Nowodworski 78,3 49,9% 50,1% 38,2 49,4% 50,6% 40,1 50,4% 49,6% Ostrołęcki 87,8 3,6% 96,4% 44,6 3,5% 96,5% 43,3 3,7% 96,3% Ostrowski 75,0 33,2% 66,8% 37,2 32,2% 67,8% 37,8 34,1% 65,9% Otwocki 122,0 61,4% 38,6% 58,3 60,5% 39,5% 63,6 62,3% 37,7% Piaseczyński 168,9 45,5% 54,5% 80,7 44,7% 55,3% 88,2 46,2% 53,8% Płocki 110,9 8,9% 91,1% 55,1 8,6% 91,4% 55,8 9,1% 90,9% Płoński 89,0 30,6% 69,4% 43,9 29,4% 70,6% 45,2 31,7% 68,3% Pruszkowski 156,8 60,4% 39,6% 74,5 59,8% 40,2% 82,3 60,9% 39,1% Przasnyski 53,8 37,9% 62,1% 26,8 36,6% 63,4% 27,0 39,1% 60,9% Przysuski 43,3 14,3% 85,7% 21,5 14,0% 86,0% 21,8 14,6% 85,4% Pułtuski 51,4 37,4% 62,6% 25,4 36,1% 63,9% 26,0 38,7% 61,3% Radomski 150,7 19,0% 81,0% 75,0 18,5% 81,5% 75,6 19,5% 80,5% Siedlecki 81,9 2,2% 97,8% 41,2 2,1% 97,9% 40,7 2,3% 97,7% 27

28 Ludność Mężczyźni Kobiety Wyszczególnienie ogółem w w tym ogółem w w tym ogółem w w tym tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % Sierpecki 53,5 34,7% 65,3% 26,3 33,4% 66,6% 27,2 35,9% 64,1% Sochaczewski 85,2 44,0% 56,0% 41,4 43,1% 56,9% 43,8 44,9% 55,1% Sokołowski 56,3 37,5% 62,5% 27,9 36,2% 63,8% 28,4 38,7% 61,3% Szydłowiecki 40,6 29,8% 70,2% 20,2 29,2% 70,8% 20,4 30,5% 69,5% Warszawski Zachodni 109,6 35,8% 64,2% 52,8 35,1% 64,9% 56,8 36,5% 63,5% Węgrowski 67,8 29,0% 71,0% 33,9 28,1% 71,9% 34,0 29,8% 70,2% Wołomiński 225,7 68,2% 31,8% 108,9 67,2% 32,8% 116,8 69,1% 30,9% Wyszkowski 73,8 36,8% 63,2% 36,5 35,8% 64,2% 37,3 37,8% 62,2% Zwoleński 37,1 21,9% 78,1% 18,5 21,1% 78,9% 18,6 22,8% 77,2% Żuromiński 40,3 27,3% 72,7% 19,9 26,7% 73,3% 20,4 27,9% 72,1% Żyrardowski 76,6 62,3% 37,7% 36,6 60,9% 39,1% 40,0 63,4% 36,6% Miasta na prawach powiatów m. st. Warszawa 1 724,4 100% x 791,2 100% x 933,2 100% x Ostrołęka 52,9 100% x 25,4 100% x 27,5 100% x Płock 122,8 100% x 58,1 100% x 64,7 100% x Radom 218,5 100% x 103,8 100% x 114,6 100% x Siedlce 76,3 100% x 36,2 100% x 40,2 100% x Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 28

29 Tabela 12. Ludność Polski wg miejsca zamieszkania, płci i wieku aktywności zawodowej w 2013 r. Stan w dniu 31.XII A. Liczby bezwzględne Wiek Ogółem Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Ogółem Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny B. Odsetki Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Przedprodukcyjny 18,2 19,3 17,1 16,7 18,1 15,5 20,4 21,0 19,8 Produkcyjny 63,4 69,0 58,2 63,5 69,3 58,2 63,4 68,6 58,2 Poprodukcyjny 18,4 11,7 24,6 19,8 12,6 26,3 16,2 10,4 22,0 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wiek przedprodukcyjny: Wiek produkcyjny: Wiek poprodukcyjny: 017 lat dla mężczyzn i kobiet 1864 lata mężczyźni 1859 lat kobiety 65 lat i więcej mężczyźni 60 lat i więcej kobiety 29

30 Tabela 13. Ludność województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania, płci i wieku aktywności zawodowej w 2013 r. Stan w dniu 31.XII A. Liczby bezwzględne Wiek Ogółem Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Ogółem Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny B. Odsetki Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Przedprodukcyjny 18,5 19,8 17,3 17,3 19,0 15,8 20,7 21,3 20,0 Produkcyjny 62,4 67,9 57,4 62,4 67,9 57,6 62,5 67,9 57,2 Poprodukcyjny 19,0 12,3 25,3 20,3 13,1 26,6 16,8 10,8 22,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wiek przedprodukcyjny: Wiek produkcyjny: Wiek poprodukcyjny: 017 lat dla mężczyzn i kobiet 1864 lata mężczyźni 1859 lat kobiety 65 lat i więcej mężczyźni 60 lat i więcej kobiety 30

31 Tabela 14. Ludność województwa mazowieckiego wg płci i wieku aktywności zawodowej w latach Wyszczególnienie Wskaźnik dynamiki = 100,0 poprzedni rok = 100,0 Liczby bezwzględne Wiek przedprodukcyjny Ogółem ,9 100,9 99,9 100,0 Mężczyźni ,9 101,0 99,9 100,1 Kobiety ,8 100,8 99,9 100,0 Wiek produkcyjny Ogółem ,1 99,7 99,7 99,6 Mężczyźni ,0 100,8 99,9 99,8 Kobiety ,2 98,6 99,5 99,3 Wiek poprodukcyjny Ogółem ,2 110,3 102,8 102,9 Mężczyźni ,0 109,6 103,0 103,4 Kobiety ,7 110,7 102,6 102,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wiek przedprodukcyjny: Wiek produkcyjny: Wiek poprodukcyjny: 017 lat dla mężczyzn i kobiet 1864 lata mężczyźni 1859 lat kobiety 65 lat i więcej mężczyźni 60 lat i więcej kobiety 31

32 Tabela 15. Ludność województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania i wieku aktywności zawodowej w latach Miejsce zamieszkania Wskaźnik dynamiki 2009 = 100,0 poprzedni rok = 100,0 Liczby bezwzględne Wiek przedprodukcyjny Miasta (M) ,5 102,3 100,8 100,8 Miasta (K) ,5 102,3 100,7 100,8 Wieś (M) ,1 99,1 98,8 99,0 Wieś (K) ,8 98,7 98,6 98,9 Wiek produkcyjny Miasta (M) ,1 98,6 99,5 99,5 Miasta (K) ,4 96,2 99,0 98,8 Wieś (M) ,3 104,7 100,7 100,4 Wieś (K) ,1 103,4 100,5 100,3 Wiek poprodukcyjny Miasta (M) ,2 113,3 103,7 103,7 Miasta (K) ,4 112,9 103,1 103,2 Wieś (M) ,2 102,8 101,7 102,6 Wieś (K) ,3 106,1 101,6 101,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wiek przedprodukcyjny: Wiek produkcyjny: Wiek poprodukcyjny: 017 lat dla mężczyzn i kobiet 1864 lata mężczyźni 1859 lat kobiety 65 lat i więcej mężczyźni 60 lat i więcej kobiety 32

33 Tabela 16. Gęstość zaludnienia w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 r. Powiat Ludność stan w dniu Powierzchnia w km 2 Ludność na 1 km 2 Województwo mazowieckie ,5 Białobrzeski ,7 Ciechanowski ,8 Garwoliński ,5 Gostyniński ,6 Grodziski ,5 Grójecki ,8 Kozienicki ,8 Legionowski ,7 Lipski ,1 Łosicki ,6 Makowski ,7 Miński ,8 Mławski ,6 Nowodworski ,9 Ostrołęcki ,0 Ostrowski ,3 Otwocki ,6 Piaseczyński ,3 Płocki ,8 Płoński ,4 Pruszkowski ,0 Przasnyski ,9 Przysuski ,7 Pułtuski ,1 Radomski ,7 Siedlecki ,0 Sierpecki ,6 Sochaczewski ,9 Sokołowski ,3 Szydłowiecki ,4 Warszawski Zachodni ,8 Węgrowski ,4 Wołomiński ,9 Wyszkowski ,4 Zwoleński ,5 Żuromiński ,6 Żyrardowski ,3 m. Ostrołęka ,7 m. Płock ,6 m. Radom ,6 m. Siedlce ,8 m. st. Warszawa ,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 33

34 Wykres 6. Gęstość zaludnienia w powiatach ziemskich województwa mazowieckiego w 2013 r. 643,0 284,7 276,3 241,5 198,6 128,8 85,884,5 75,6 77,8 67,8 52,7 48,1 62,6 41,643,7 112,9 98,7 42,0 61,3 61,864,4 43,9 53,7 62,1 115,9 51,0 62,6 49,3 89,4 207,8 55,4 239,9 84,4 64,5 49,6 143,3 34 Białobrzeski Ciechanowski Garwoliński Gostyniński Grodziski Grójecki Kozienicki Legionowski Lipski Łosicki Makowski Miński Mławski Nowodworski Ostrołęcki Ostrowski Otwocki Piaseczyński Płocki Płoński Pruszkowski Przasnyski Przysuski Pułtuski Radomski Siedlecki Sierpecki Sochaczewski Sokołowski Szydłowiecki Warszawski Zachodni Węgrowski Wołomiński Wyszkowski Zwoleński Żuromiński Żyrardowski Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie

35 Wykres 7. Gęstość zaludnienia w powiatach grodzkich województwa mazowieckiego w 2013 r. m. st. Warszaw a 3335,4 m. Siedlce 2385,8 m. Radom 1950,6 m. Płock 1395,6 m. Ostrołęka 1824,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 35

36 II ZGONY 36

37 Tabela 17. Zgony wg przyczyn i wieku ludności województwa mazowieckiego w 2012 r. Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej Ogółem 1 028,7 100,00% Struktura według wieku X X 100% 0,53% 0,11% 0,26% 0,96% 1,80% 3,73% 11,67% 80,94% I. Choroby zakaźne i pasożytnicze A00 B99 w tym: gruźlica układu oddechowego A15 A16 10,2 0,99% ,7 0,16% posocznica A40 A41 5,9 0,58% wirusowe zapalenie wątroby B15 B19 0,8 0,07% II. Nowotwory C00 D48 252,3 24,53% w tym: nowotwory złośliwe C00 C97 245,3 23,84% w tym: żołądka C16 11,7 1,14% okrężnicy, prostnicy, odbytu C18 C21 28,9 2,81% trzustki C25 12,8 1,25% tchawicy, oskrzeli, płuc C33 C34 66,1 6,42% piersi C50 15,8 1,54% gruczołu krokowego C61 11,0 1,07% pęcherza moczowego C67 8,5 0,82% opon mózgowordzeniowych, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego C70 C72 8,8 0,86%

38 Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej III. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych D50 D89 0,8 0,07% w tym: niedokrwistości D50 D64 0,3 0,03% IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych E00 E88 16,1 1,56% w tym: cukrzyca E10 E14 15,0 1,46% V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania F01 F99 w tym: spowodowane substancjami psychoaktywnymi F10 F19 VI. Choroby układu nerwowego G00 G98 0,7 0,06% ,6 0,06% ,4 1,11% w tym: zapalenie opon mózgowordzeniowych G00, G03 0,4 0,04% choroba Alzheimera G30 3,6 0,35%

39 Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej VIII. Choroby układu krążenia I00 I99 w tym: nadciśnienie tętnicze I10 I13 choroba niedokrwienna serca I20 I25 choroby naczyń mózgowych I60 I69 IX. Choroby układu oddechowego J00 J98 485,9 47,23% ,8 2,22% ,5 12,39% ,3 10,24% miażdżyca I70 23,3 2,27% w tym: zapalenie płuc J12 J18 przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40 J47 X. Choroby układu pokarmowego K00 K92 w tym: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy K25 K27 77,2 7,51% ,8 4,84% ,0 2,04% ,6 4,73% ,5 0,73% choroby wątroby K70 K76 17,7 1,72% XI. Choroby skóry i tkanki podskórnej L00 L98 XII. Choroby układu mięśniowoszkieletowego i tkanki łącznej M00 M99 1,6 0,16% ,7 0,17%

40 Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej XIII. Choroby układu moczowopłciowego N00 N98 w tym: choroby kłębuszków nerkowych i choroby cewkowośródmiąższowe nerek N00 N15 XV. Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00 P96 XVI. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe Q00 Q99 XVII. Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane R00R99 XVIII. Zewnętrzne przyczyny zgonu V01 Y89 *brak danych za 2013 r. w tym: wypadki komunikacyjne V01 V99 14,5 1,40% ,1 0,21% ,6 0,26% ,3 0,23% ,9 3,29% ,9 6,70% ,5 1,31% samobójstwa X60 X84 15,1 1,47% Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 40

41 Tabela 18. Wybrane przyczyny zgonów w Polsce i województwie mazowieckim w 2012 r. Wyszczególnienie Zgony ogółem w liczbach bezwzględnych Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory Choroby układu nerwowego Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego udział danej przyczyny w % ogółu zgonów Choroby układu pokarmowego Zewnętrzne przyczyny zgonu Ogółem POLSKA ,67 25,66 1,49 46,15 5,24 4,30 6,13 WOJ. MAZOWIECKIE ,99 24,53 1,11 47,23 7,51 4,73 6,70 Mężczyźni (w stosunku do ogólnej liczby zgonów mężczyzn) POLSKA ,70 27,12 0,67 41,16 5,80 4,70 8,90 WOJ. MAZOWIECKIE ,00 25,52 0,52 42,78 8,01 4,92 9,99 Kobiety (w stosunku do ogólnej liczby zgonów kobiet) POLSKA ,63 24,05 0,82 51,67 4,62 3,87 3,05 WOJ. MAZOWIECKIE ,97 23,45 0,59 52,05 6,96 4,52 3,14 *brak danych za 2013 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 41

42 Wykres 8. Umieralność na nowotwory złośliwe wg ich umiejscowienia na ludności w województwie mazowieckim w 2012 r. tchawicy, oskrzeli, płuc okrężnicy, prostnicy, odbytu piersi trzustki żołądka gruczołu krokowego opon mózgowordzeniowych pęcherza moczowego na ludności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie Wykres 9. Wybrane przyczyny zgonów w Polsce i województwie mazowieckim w 2012 r. Zewnętrzne przyczyny zgonu Choroby układu pokarmowego Choroby układu oddechowego Choroby układu krążenia Choroby układu nerwowego Nowotwory Choroby zakaźne i pasożytnicze WOJ. MAZOWIECKIE POLSKA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 42

43 Tabela 19. Zgony w województwie mazowieckim wg powiatów, przyczyn i wieku w 2012 r. Powiat białobrzeski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 109,5 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 0,3 0,27% Nowotwory 21,3 19,46% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 1,8 1,62% odżywienia i przemian metabolicznych Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,3 0,27% Choroby układu nerwowego 0,6 0,54% Choroby układu krążenia 64,2 58,65% Choroby układu oddechowego 4,1 3,78% Choroby układu pokarmowego 5,0 4,59% Choroby układu moczowopłciowego 1,8 1,62% Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,6 0,54% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 2,1 1,89% Zewnętrzne przyczyny zgonu 7,4 6,76%

44 Powiat ciechanowski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 102,6 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 0,9 0,85% Nowotwory 26,7 26,04% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 2,1 2,03% odżywienia i przemian metabolicznych Choroby układu nerwowego 1,0 0,96% Choroby układu krążenia 46,7 45,46% Choroby układu oddechowego 9,1 8,86% Choroby układu pokarmowego 5,1 5,02% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,8 0,75% Choroby układu mięśniowoszkieletowego i tkanki łącznej 0,4 0,43% Choroby układu moczowopłciowego 1,4 1,39% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,4 0,43% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 1,3 1,28% Zewnętrzne przyczyny zgonu 6,7 6,51%

45 Powiat garwoliński Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 102,0 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 0,2 0,18% Nowotwory 22,5 22,04% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 1,8 1,72% odżywienia i przemian metabolicznych Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,1 0,09% Choroby układu nerwowego 1,0 0,99% Choroby układu krążenia 51,6 50,59% Choroby układu oddechowego 6,3 6,14% Choroby układu pokarmowego 5,3 5,24% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,2 0,18% Choroby układu mięśniowoszkieletowego i tkanki łącznej 0,2 0,18% Choroby układu moczowopłciowego 0,8 0,81% Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,2 0,18% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,1 0,09% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 2,7 2,62% Zewnętrzne przyczyny zgonu 9,1 8,94%

46 Powiat gostyniński Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 108,7 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 1,3 1,18% Nowotwory 28,7 26,38% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 1,5 1,38% odżywienia i przemian metabolicznych Choroby układu nerwowego 1,3 1,18% Choroby układu krążenia 48,1 44,29% Choroby układu oddechowego 8,1 7,48% Choroby układu pokarmowego 4,7 4,33% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,4 0,39% Choroby układu mięśniowoszkieletowego i tkanki łącznej 0,2 0,20% Choroby układu moczowopłciowego 2,1 1,97% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 4,1 3,74% Zewnętrzne przyczyny zgonu 8,1 7,48%

47 Powiat grodziski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 102,7 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 0,2 0,22% Nowotwory 25,7 24,97% Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych 60 i więcej 0,2 0,22% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych 0,6 0,56% Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,5 0,45% Choroby układu nerwowego 0,7 0,67% Choroby układu krążenia 49,1 47,82% Choroby układu oddechowego 9,5 9,29% Choroby układu pokarmowego 4,4 4,26% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,1 0,11% Choroby układu moczowopłciowego 1,3 1,23% Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,1 0,11% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,2 0,22% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 2,5 2,46% Zewnętrzne przyczyny zgonu 7,6 7,39%

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Wybrane elementy zdrowia ludności województwa mazowieckiego w 2013 roku

Opracowanie Wybrane elementy zdrowia ludności województwa mazowieckiego w 2013 roku Opracowanie Wybrane elementy zdrowia ludności województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdzam: Warszawa, 2015 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW Załącznik nr 2 STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Na podstawie danych pochodzących z: - Głównego Urzędu Statystycznego - Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Raport Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach

Raport Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach Raport Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009-2011 Warszawa, marzec 2013 r. Spis treści Wstęp 1 I. Demografia - stan obecny, prognozy do 2035 roku 3 II. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. Mazowieckie krajobrazy 25 lat Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat.

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat. Realizacja zadań na szczeblu powiatu z zakresu systemu pieczy - jako organizator ) pieczy w 1 białobrzeski 2 ciechanowski 3 garwoliński ul. Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi ul. 17 Stycznia 7 06-400

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WARSZAWA 2013 OKE-WSEGiM-4441-1-13 Warszawa, 22 lipca 2013 r. Państwo Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 231) KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 w województwie mazowieckim

NATURA 2000 w województwie mazowieckim NATURA 2000 w województwie mazowieckim "Tylko nieznane przeraża człowieka owieka.. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane." Antoine Marie Roger de Saint-Exup Exupéry EUROPEJSKA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin. VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego.

Regulamin. VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego. Załącznik do Uchwały Nr 1837/264/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2009 r. Regulamin VII Edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Czerwiec 2015 Nr 6 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2014 (X-XII) Warszawa, 11.02. 2015 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59 02-006 Warszawa tel.: (22) 502 10 32; fax: (22) 502 10 46 e-mail: malgorzata.zadurska@wum.edu.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ. Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ. Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Stan dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim (raport z badania przeprowadzonego w powiatach województwa mazowieckiego)

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji za rok 2015 Warszawa, 11.02.2016 r. Małgorzata Zadurska Zakład Ortodoncji WUM ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa tel.: 22 502 10 32; fax: 22 502 10 46 e-mail: malgorzatazadurska@wp.pl malgorzata.zadurska@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej DZIAŁALNOŚĆ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (raport z badania ankietowego przeprowadzonego w 2003 roku) WARSZAWA, 2003 ROK 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Lipiec 2015 Nr 7 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim lipiec : Stopa bezrobocia 8,9%.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki 19 grudnia 2012 r. Agnieszka Ajdyn Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Plan prezentacji 1. 2. 3. Podejmowane

Bardziej szczegółowo

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie. 6 1. Wstęp. 7 2. Podstawowe pojęcia występujące w niniejszym opracowaniu. 8 3. Mapa administracyjna

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 1. Skrócenie czasu dojazdu Cele zmian w Planie Zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania ZRM (o 20) Współpraca z Lotniczym

Bardziej szczegółowo

Badania lekarskie kandydatów na studia

Badania lekarskie kandydatów na studia Badania lekarskie kandydatów na studia Wszyscy kandydaci przyjęci na studia są zobowiązani do dostarczenia do Uczelni zaświadczenia lekarza medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia

Bardziej szczegółowo

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l VI. VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI PR /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 2013 w w w. o k e. w a w. p l VI. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI /PR/ /w 2013 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dz.U.2009.140.1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844 ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD Lp Powiat Imię i Nazwisko prezesa/ przewodniczącego Adres zarządu Warszawski: 1. Warszawa-Bemowo Piotr Rezmer ul. Synów Pułku 2 Warszawa 01-354

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2007 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.05.2008 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022

Bardziej szczegółowo

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW

ANEKS STASTYSTYCZNY ZAŁĄCZNIKI WEDŁUG OBSZARÓW ZAŁĄCZNIKI W UKŁADZIE PODREGIONÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA... 2 2. POZIOM I STOPA BEZROBOCIA... 5 2.1. Poziom bezrobocia... 5 2.2. Stopa bezrobocia... 7 2.3. Zmiany poziomu bezrobocia... 8 3. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH...

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Aneks 2 do Miejskiego Zeszytu Statystycznego Nr 19

Aneks 2 do Miejskiego Zeszytu Statystycznego Nr 19 Aneks 2 do Miejskiego Zeszytu Statystycznego Nr 19 TABLICA 6.11.A. ZASOBY MIESZKANIOWE W PŁOCKU I W WYBRANYCH MIASTACH W ROKU 2011 Źródło: www.stat.gov.pl; Bank Danych Lokalnych: Gospodarka Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2012 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 21.05.2013 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l

XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII w w w. o k e. w a w. p l XV. XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 2013 2013 w w w. o k e. w a w. p l XV. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z GEOGRAFII 1 Pisemny egzamin maturalny z geografii odbył się w całym

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011 Strona 1 z 53 Spis treści Wprowadzenie 4 I. Uwarunkowania zdrowia psychicznego. 5 1. Definicje

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIAT MIŃSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym 100 osób ieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Długość pobytu w placówce w latach do 1. 1-3 4-8 pow. 8 -- 9 15 16 -- 1 17 18 4 40 0 0 -- 2 3 7 -- 4 6 2 -- 12 0 12 14 5 6 6 -- 9 18 4 -- 31 5 3

Długość pobytu w placówce w latach do 1. 1-3 4-8 pow. 8 -- 9 15 16 -- 1 17 18 4 40 0 0 -- 2 3 7 -- 4 6 2 -- 12 0 12 14 5 6 6 -- 9 18 4 -- 31 5 3 Dane dotyczące zgłoszeń wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych do ośrodków adopcyjno opiekuńczych (stan na dzień 1.07.2010 r.) Placówki socjalizacyjne. Nazwa placówki (powiat) Placówka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. "Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy" Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok.

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. Badania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71

arkusz standardowy Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum Specjalne Nr 2 Garwolin 20,93 10,71 140200-00000 Powiat ciechanowski Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczymw Ciechanowie Ciechanów Sienkiewicza 13 10,88 21,75 Powiat garwoliński Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ 1 OPISOWA Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w 2014 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2010 r.

BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa, grudzień 2010 r. Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 299 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 października 2013 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 299 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 299 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Kwiecień 2010 Nr 4 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje się: Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.921 osób z 246.213 osób w marcu do 238.292

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Mazowieckiego PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA WYBRANYM PROBLEMOM ZDROWOTNYM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA LATA

Samorząd Województwa Mazowieckiego PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA WYBRANYM PROBLEMOM ZDROWOTNYM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA LATA Samorząd Województwa Mazowieckiego PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA WYBRANYM PROBLEMOM ZDROWOTNYM W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM NA LATA 2012-2017 2012 1 Spis treści. Wprowadzenie 3 1. Ogólna charakterystyka województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 14.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l

VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w w w. o k e. w a w. p l VII. VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2013 w w w. o k e. w a w. p l VII. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 1. PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE Liczba

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2010 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Zalewska

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14

Adres świadczeniodawcy. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. 222 26-600 Radom. ul. Żwirki i Wigury 14 Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania Uczniowie 2015 wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku)

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora. ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2014" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 10 czerwca 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 022 464 23 15, 022 464 23 12 fax 022 846 76 67 Data opracowania 20.05.2015

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2012 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia.. 213 r. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 212 rok Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. CORTEN MEDIC Tomasz Sikora, ul. Beliny Prażmowskiego 33a, Radom Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2014" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 06 maja 2014 roku)

Bardziej szczegółowo

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. "Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy" Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok.

Adres / miejsce rejestracji / przyjęć pacjentów. Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Pracy Sp. z o.o. ul. 1905 roku 20 lok. Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2015" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty (stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo