WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW"

Transkrypt

1 YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny dla młodzieży, oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarz psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog lub minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 2) program rehabilitacji wynikający ze specyfiki oddziału 1) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 3) minimum psycholog - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 4) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) psycholog kliniczny w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 3) minimum psycholog - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 1) średni czas leczenia poniżej 40 dni (sprawozdanie MZ - 03 lub MZ 30 za rok poprzedni) 2) liczba hospitalizowanych długoterminowo (rezydenci) - do 10% 3) udzielanie świadczeń ujętych w profilowane programy terapii np: leczenia chorób afektywnych, zaburzeń snu, leczenia agresji lekoopornej, interwencja kryzysowa, leczenie pierwszego epizodu schizofrenii, 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne) 1) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub specjalista psychiatra w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, odpowienio pkt 1 lub pkt 2); 2) psycholog kliniczny w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3), 3) psychoterapeuta w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) świadczenia ujęte w specjalny program terapii - np. programy leczenie pierwszego epizodu schizofrenii, leczenia zaburzeń odżywiania 2) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne) 2) wysokospecjalistycznych konsultacji lekarskich np. w zakresie genetyki, immunologii w przypadkach uzasadnionych szczególnym profilem oddziału Strona 1

2 YJNEJ świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie świadczenia w oddziale dla przewlekle chorych świadczenia w oddziale psychogeriatrycznym oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie, oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę lub inne choroby zakaźne oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych 4712 oddział psychogeriatryczny 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarz psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) minimum psycholog lub minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum lekarz chorób wewnętrznych (dotyczy 4710) lub minimum lekarz chorób płuc (dotyczy 4714) - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 4) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 1) minimum lekarz psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) terpeuta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek program rehabilitacyjny 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog lub minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty -równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) minimum lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 1) program rehabilitacji wynikający ze specyfiki oddziału 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) psycholog kliniczny lub psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 4) specjalista chorób wewnętrznych (dotyczy 4710) lub specjalista chorób płuc (dotyczy 4714) - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) udzielanie świadczeń ujętych w profilowane programy terapii 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne), 2) wysokospecjalistycznych konsultacji lekarskich np. w zakresie: genetyka, immunologia, w przypadkach uzasadnionych szczególnym profilem oddziału 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek* 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 3) specjalista chorób wewnętrznych - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4); 6) fizjoterapeuta - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną, grupową i rodzinną 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne) 2) wysokospecjalistycznych konsultacji lekarskich np. w zakresie genetyki, immunologii w przypadkach uzasadnionych szczególnym profilem oddziału Strona 2

3 YJNEJ świadczenia w oddziale rehabilitacji psychiatrycznej świadczenia w oddziale zaburzeń nerwicowych świadczenia w oddziale zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży oddział rehabilitacji psychiatrycznej oddział zaburzeń nerwicowych oddział zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży 1) specjalista psychiatra (zamiast minimum lekarz psy)- równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarz psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 5) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program rehabilitacji wynikający ze specyfiki oddziału 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 2) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program diagnostyczno - terapeutyczny wynikający ze specyfiki oddziału 2) kompleksowy program terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) realizacja nie mniej niż 3 profilowanych programów rehabilitacyjnych adresowanych do różnych potrzeb pacjentów i ich rodzin 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne), 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek*; 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) udzielanie świadczeń ujętych w profilowane programy terapii 1) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologiczne, neuroobrazowe, neuropsychologiczne), 2) wysokospecjalistycznych konsultacji lekarskich np. w zakresie: genetyka, immunologia, w przypadkach uzasadnionych szczególnym profilem oddziału 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek*; 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) Strona 3

4 YJNEJ 9 10 świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu oddział psychiatrii sądowej oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog lub minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 1) konsultacji specjalistycznych 2) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dla dzieci i młodzieży- równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) psycholog kliniczny - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) świadczenia ujęte w specjalny program terapii np. leczenia chorób afektywnych, zaburzeń snu 3) dostęp do konsultacji specjalistycznych 4) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) minimum lekarz psychiatra lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 3) psycholog kliniczny lub psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) inne wyspecjalizowane programy terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 7 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy); 2) poświadczenie umiejętności zawodowych zgodnie z odrębnymi przepisami 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) minimum lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii dla dzieci i młodzieży - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 3) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) inne wyspecjalizowane programy terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 7 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy); 2) poświadczenie umiejętności zawodowych zgodnie z odrębnymi przepisami Strona 4

5 YJNEJ świadczenia w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym psychiatrycznym, oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży zakład / oddział opiekuńczo - leczniczy psychiatryczny personel 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) psycholog kliniczny - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) świadczenia ujęte w specjalny program terapii np. leczenia chorób afektywnych, zaburzeń snu 3) dostęp do konsultacji specjalistycznych 4) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) minimum lekarz psychiatra oraz minimum lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik nie mniej niż 0,5 etatu; 2) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami; 1) program rehabilitacyjny; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (...) /Dz. U. Nr 127, poz. 614/ 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) minimum lekarz psychiatra lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 3) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) 1) inne wyspecjalizowane programy terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 7 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy); 2) poświadczenie umiejętności zawodowych zgodnie z odrębnymi przepisami 1) fizjoterapeuta - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 zarejestrowanych łóżek Strona 5

6 YJNEJ świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczy psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatrycznym świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży zakład / oddział opiekuńczo - leczniczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży zakład / oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny zakład / oddział pielęgnacyjno - opiekuńczy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, personel personel personel 1) minimum lekarz psychiatra oraz minimum lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz pediatra - równoważnik nie mniej niż 0,5 etatu; 2) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami; 1) program rehabilitacyjny; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (...) /Dz. U. Nr 127, poz. 614/ 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) minimum lekarz psychiatra oraz minimum lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik nie mniej niż 0,5 etatu; 2) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami; 1) program rehabilitacyjny; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (...) /Dz. U. Nr 127, poz. 614/ 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) minimum lekarz psychiatra oraz minimum lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz pediatra - równoważnik nie mniej niż 0,5 etatu; 2) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 3) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 4) pielęgniarki - liczba zgodnie z odrębnymi przepisami; 1) program rehabilitacyjny; 2) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z dnia 20 października 1995 r. w sprawie organizowania zajęć rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych (...) /Dz. U. Nr 127, poz. 614/ 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) fizjoterapeuta - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 zarejestrowanych łóżek 1) fizjoterapeuta - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 zarejestrowanych łóżek 1) fizjoterapeuta - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 13 zarejestrowanych łóżek Strona 6

7 YJNEJ świadczenia w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi, hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla młodzieży oddział / ośrodek alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji), personel 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego lub 2) lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (dotyczy 2721) - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 3) psycholog kliniczny lub psycholog - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 4) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego 1) program rehabilitacyjny 2) całodobowa opieka terapeuty (dotyczy 2721) 3) 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 2) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek; 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 5) minimum lekarz neurolog lub minimum lekarz chorób wewnetrznych lub minimum lekarz anestezjolog - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek 1) konsultacji specjalisty chorób wewnętrznych i innych specjalistów 2) specjalistycznych badań, w tym badanie poziomu substancji psychoaktywnych 3) świadczeń motywujących do kontynuacji leczenia 1) psycholog kliniczny - równoważnik etatu przeliczeniowego*; 2) psychoterapeuta - - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1) 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek*; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) program motywujący do dalszego leczenia z zapewnieniem jego kontynuacji w oddziale leczenia uzależnień/oddziale terapii uzależnienia od alkoholu, znajdującym się w strukturze organizacyjnej zakładu 2) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) Strona 7

8 YJNEJ 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 2) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) świadczenia w oddziale / ośrodku leczenia uzależnień oddział/ ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) oddział / ośrodek leczenia uzależnień, oddział / ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek; 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 5) minimum lekarz neurolog lub minimum lekarz chorób wewnetrznych lub minimum lekarz anestezjolog - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek 1) konsultacji specjalisty chorób wewnętrznych i innych specjalistów 2) specjalistycznych badań, w tym badanie poziomu substancji psychoaktywnych 3) świadczeń motywujących do kontynuacji leczenia 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek ; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek i minimum lekarz psychiatra 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 5 zarejestrowanych łóżek*; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) program motywujący do dalszego leczenia z zapewnieniem jego kontynuacji w oddziale leczenia uzależnień/oddziale terapii uzależnienia od alkoholu, znajdującym się w strukturze organizacyjnej zakładu 2) program edukacji prozdrowotnej obejmujący profilaktykę zachowań ryzykownych dotyczących np. żółtaczki, HIV, AIDS 3) program post - rehabilitacyjny lub specjalistyczny program dla dzieci i młodzieży z uzależnieniem wraz z programem psychoedukacyjnym dla rodziców 4) wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego każde rozpoczęte 10 na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek (równowaznik etatu zawiera wymiar czasu pracy 3) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty wskazany w kolumnie 6, pkt 1); psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) Strona 8

9 YJNEJ świadczenia w oddziale / ośrodku terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych świadczenia w oddziale / ośrodku terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) oddział / ośrodek terapii uzależnienia od 4746 substancji psychoaktywnych, 4754 oddział / ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi 1) specjalista psychiatra posiadajacy 2 letnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień lub osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień i osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek albo 1) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek i minimum lekarz psychiatra 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 3/4 etatu przeliczeniowego lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek (równowaznik etatu zawiera wymiar czasu pracy każde rozpoczęte 10 wskazany w kolumnie 6, pkt 1); 2) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek* 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 1) specjalista psychiatra posiadajacy 2 letnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień lub osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, 3) dodatkowo osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 pkt 5) etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 5) minimum mgr psychologi - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) Strona 9

10 YJNEJ świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych świadczenia w oddziale / ośrodku rehabilitacji dla uzaleznionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza) oddział / ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych, oddział / ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi, 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub specjalista psychiatra (wyszkolony w zakresie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych) - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 zarejestrowanych łóżek albo osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 zarejestrowanych łóżek i minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, 2) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty pkt 3) psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 9 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 2) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 3) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 4) minimum psycholog - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 5) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych łóżek 1) program terapii - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 2) dostęp do konsultacji lekarza chorób wewnętrznych i innych specjalistów kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 2) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) kompleksowy program terapii, w tym ponad połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy i inne ) Strona 10

11 YJNEJ świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu świadczenia w oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży świadczenia w hostelu dla uzależnionych od alkoholu, oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży hostel dla uzależnionych od alkoholu personel 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) dostęp do konsultacji specjalistycznych 3) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek 1) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 4 godziny dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 2) dostęp do konsultacji specjalistycznych 3) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik etatu przeliczeniowego program rehabilitacyjny 1) konsultacji specjalistycznych; 2) badań laboratoryjnych; 3) interwencji pracownika socjalnego 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych łóżek*; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) kompleksowy program terapii w tym: - połowa oddziaływań to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej, 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć (grupy) 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 1) profilowanych programów terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową 2) programów aktywizacji życiowej. Strona 11

12 YJNEJ 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu personel przeliczeniowego; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik etatu przeliczeniowego świadczenia w hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych świadczenia w izbie przyjęć świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym 2700 hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 4900 izba przyjęć szpitala oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) personel lekarze i inni terapeuci program rehabilitacyjny 1) konsultacji specjalistycznych; 2) badań laboratoryjnych; 3) interwencji pracownika socjalnego 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii 2) pielęgniarka 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 5) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) kompleksowy program terapii 2) program rehabilitacyjny 3) program edukacyjny dla opiekunów 4) pomieszczenia to psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3); 1) profilowanych programów terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową 2) programów aktywizacji życiowej. 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) świadczenia ujęte w specjalny program terapii np. leczenia chorób afektywnych wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) Strona 12

13 YJNEJ świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży lekarze i inni terapeuci lekarze i inni terapeuci 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 5) terapeta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) program rehabilitacyjny 2) pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) programy rehabilitacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) 1) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i 1) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, młodzieży - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych pkt 4); miejsc; ; 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - 3) równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 10 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 8 zarejestrowanych miejsc program terapii 3) pomieszczenia to psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej 1) wyspecjalizowany program terapii np. dla osób z autyzmem wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) Strona 13

14 YJNEJ świadczenia w oddziale dziennym psychiatrycznym geriatrycznym świadczenia w oddziale dziennym zaburz świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od alkoholu oddział dzienny psychiatryczny geriatryczny oddział dzienny zaburzeń nerwicowych oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu lekarze i inni terapeuci lekarze i inni terapeuci lekarze i inni terapeuci 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 młodzieży - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych zarejestrowanych miejsc*; miejsc; 2) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, 3) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - pkt 4); równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 3) zarejestrowanych miejsc; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) świadczenia ujęte w specjalny program terapii np. leczenia chorób afektywnych 2) program rehabilitacyjny 3) program edukacyjny dla opiekunów 4) pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej 1) minimum lekarz psychiatra z certyfikatem psychoterapeuty lub psycholog kliniczny z certyfikatem psychoterapeuty - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) dodatkowo minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 1) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 2) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, 3) program terapii w formie co najmniej 2 sesji psychoterapii indywidualnej lub grupowej dziennie 2) konsultacji specjalistycznych 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 4 zarejestrowanych miejsc; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 4 zarejestrowanych miejsc; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 4 zarejestrowanych miejsc 1) program terapii, w tym profilaktyki nawrotów 2) 5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 3) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 4) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, 3) interwencji pracownika socjalnego; programy rehabilitacyjne adresowane do różnych potrzeb pacjentów wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) 1) specjalista psychiatra z certyfikatem psychoterapeuty - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) psychoterapeuta - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) w zespole superwizor; 1) profilowane programy terapii z systematyczną psychoterapią indywidualną i grupową; 2) przynajmniej 2 pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, dla 25 pacjentów wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych (elektrofizjologicznych, neuroobrazowych, neuropsychologicznych) 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2) 1) kompleksowy program terapii z opisem: założeń, celu, form realizacji, czasu trwania 2) 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 1) innych wyspecjalizowanych programów terapeutycznych np: w zakresie post - rehabilitacji Strona 14

15 YJNEJ lekarze i inni terapeuci 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii 35 świadczenia w oddziale dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych świadczenia w ośrodku leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanyc h oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowany ch lekarze i inni terapeuci uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) program terapii 2) 5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 3) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 4) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, 3) interwencji pracownika socjalnego 1) minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/8 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 2) minimum osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc; 4) minimum psycholog - równoważnik 1/4 etatu przeliczeniowego na każde rozpoczęte 6 zarejestrowanych miejsc 1) program terapii 2) 5 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 3) gabinety do psychoterapii indywidualnej, 4) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej, 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) kompleksowy program terapii z opisem: założeń, celu, form realizacji, czasu trwania 2) 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 1) innych wyspecjalizowanych programów terapeutycznych np: w zakresie post - rehabilitacji i profilaktyki nawrotów 1) specjalista psychiatra - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 1); 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 2); 3) psycholog kliniczny - w wymiarze czasu pracy wskazanym w warunkach wymaganych (kolumna 6, pkt 4) 1) kompleksowy program terapii z opisem: założeń, celu, form realizacji, czasu trwania 2) 6 godzin dziennie zorganizowanych zajęć terapeutycznych 1) innych wyspecjalizowanych programów terapeutycznych np: w zakresie post - rehabilitacji i profilaktyki nawrotów Strona 15

16 YJNEJ 37 świadczenia w poradni zdrowia psychicznego poradnia zdrowia psychicznego, poradnia psychogeriatryczna, poradnia psychosomatyczna lekarska 1) lekarska terapeutyczna 2) lekarska kontrolna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego wizyta domowa/ środowiskowa specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii we współpracy z lekarzem specjalistą psychiatrą specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii psycholog kliniczny lub psycholog psycholog lekarz psychiatra lub psycholog w zespole z pielęgniarką lub pracownikiem socjalnym poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 3) interwencji pracownika socjalnego; 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarz z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 1) 2 psychoterapeutów; 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny w zespole z pielęgniarką lub pracownikiem socjalnym w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) realizującej program opieki czynnej, 3) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego (znajdujących się w strukturach organizacyjnych świadczeniodawcy oraz realizujących świadczenia w ramach kontraktu z NFZ) 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 16

17 YJNEJ 38 świadczenia w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin lekarska 1) lekarska terapeutyczna 2) lekarska kontrolna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym program terapeutyczno - rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym wizyta domowa/ środowiskowa specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży we współpracy z lekarzem specjalistą psychiatrą dzieci i młodzieży specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży psycholog kliniczny lub psycholog psycholog lekarz psychiatra lub psycholog w zespole z pielęgniarką lub pracownikiem socjalnym poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 3) interwencji pracownika socjalnego; 1) specjalista psychiatra dla dzieci i młodzieży zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 wymiaru czasu pracy 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 1) specjalista psychiatra dla dzieci i młodzieży zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 wymiaru czasu pracy 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego psycholog kliniczny (w równoważniku nie mniej niż 0,25 wymiaru zatrudnienia, proporcjonalnie do równoważnika pełnego wymiaru zatrudnienia lekarza w poradni) psycholog kliniczny lub w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (w równoważniku nie mniej niż 0,25 wymiaru zatrudnienia, proporcjonalnie do równoważnika pełnego wymiaru zatrudnienia lekarza w poradni) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarz z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 1) 2 psychoterapeutów; 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu: specjalista psychiatra, lekarz psychiatra, lekarz pediatra, psycholog kliniczny, pedagog specjalny, logopeda 2) specjalista psychiatra 3) psycholog kliniczny 4) pedagog specjalny 5) logopeda 1) zespół w składzie: psycholog kliniczny, pedagog specjalny oraz odpowiednio do potrzeb logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy 2) psycholog kliniczny, pedagog specjalny specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny w zespole z psychoterapeutą ewentualnie z pracownikiem socjalnym w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) realizującej program opieki czynnej, 3) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 17

18 YJNEJ 39 świadczenia w poradni leczenia nerwic 1706 poradnia leczenia nerwic lekarska 1) lekarska terapeutyczna 2) lekarska kontrolna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii we współpracy z lekarzem specjalistą psychiatrą specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii psycholog kliniczny lub psycholog psycholog psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora lekarz z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 1) 2 psychoterapeutów; 2 psychoterapeutów zatrudnionych w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 3) interwencji pracownika socjalnego; specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta, zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) realizującej program opieki czynnej, 3) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 18

19 YJNEJ 40 świadczenia w poradni seksuologii i patologii współżycia 1780 poradnia seksuologiczna i patologii współżycia lekarska 1) lekarska terapeutyczna 2) lekarska kontrolna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii we współpracy z lekarzem specjalistą psychiatrą specjalista psychiatra lub lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii psycholog kliniczny lub psycholog psycholog poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 3) interwencji pracownika socjalnego; 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 2) specjalista psychiatra zatrudniony w równoważniku pełnego 3) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 2) psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub lekarz z certyfikatem wydanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne; 3) psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) 2 psychoterapeutów; 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 3) 2 psychoterapeutów zatrudnionych w równoważniku nie mniej niż 0,5 - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 3) specjalista psychiatra lub psycholog kliniczny lub psychoterapeuta, zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 19

20 YJNEJ 41 świadczenia w poradni psychologicznej 1790 poradnia psychologiczna psychologiczna psychologiczna indywidualnej rodzinnej grupowej sesja wsparcia psychospołecznego psycholog kliniczny lub psycholog zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 wymiaru czasu pracy poradni psycholog zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 poradni psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego 1) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 2) psycholog kliniczny zatrudniony w równoważniku pełnego psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora 1) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; psychoterapeuta zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni 2) psycholog posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin lub zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 1) 2 psychoterapeutów; 2 psychoterapeutów zatrudnionych w równoważniku nie mniej niż 0,5, w poradni 2) 2 osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty lub 1 psychoterapeuta zapewniającej dostęp do konsultacji superwizora i 1 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty 1) psycholog kliniczny lub psychoterapeuta; 2) psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poradnia: 1) czynna co najmniej: 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 12 godzin tygodniowo łącznie, w tym raz w tygodniu w godz. od 14 do 18 2) psycholog lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 50% czasu pracy poradni tygodniowo 3) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 25% czasu pracy lekarza tygodniowo 4) czas pracy psycholog odpowiada polowie czasu pracy lekarza 2) konsultacji specjalistycznych, w tym lekarza psychiatry; 3) interwencji pracownika socjalnego; psycholog kliniczny lub psychoterapeuta, zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 0,5 wymiaru czasu pracy w poradni: 1) realizującej program psychoterapeutyczny, 2) realizującej program opieki czynnej, 3) zatrudniającej ponadto pielęgniarkę 1) świadczeń oddziału dziennego, 2) Zespołu Leczenia Środowiskowego (ZLŚ) 3) oddziału całodobowego 4) specjalistów w poradni wysokospecjalistycznej Strona 20

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego

Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2011 r. 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 4 1. OPIEKA AMBULATORYJNA

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca: Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w psychiatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH

ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH MINISTERSTWO ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORGANIZACJA ZAKŁADÓW PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH Zatwierdzam do wdrożenia Minister Zdrowia Organizacja zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, MZiOS Warszawa, SPIS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

Bardziej szczegółowo