BIULETYN STATYSTYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN STATYSTYCZNY"

Transkrypt

1 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006 ROKU Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, lipiec 2007

2 Opracowanie: Zespół pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy z Oddziałami Zamiejscowymi w Toruniu i we Włocławku Przy wykorzystaniu danych z niniejszego opracowania prosimy o podanie źródła Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy ul. Karłowicza Bydgoszcz tel./fax (0-52) Oddział Zamiejscowy w Toruniu Plac Teatralny Toruń tel./fax (0-56) Oddział Zamiejscowy we Włocławku ul. Brzeska Włocławek tel./fax (0-54)

3 - 1 - PRZEDMOWA Biuletyn Statystyczny - Ochrona Zdrowia w Województwie Kujawsko- Pomorskim w 2006 roku jest dziewiątą edycją Biuletynu wydawanego przez Kujawsko- Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy, które do 3 lipca 2003 r. funkcjonowało pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Bydgoszczy. Opracowanie zawiera podstawowe informacje z zakresu ochrony zdrowia i demografii w województwie kujawsko-pomorskim przygotowane w formie tabelarycznej. W pięciu działach przedstawiono dane o liczbie ludności, sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu, pracownikach medycznych, ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej, pomocy doraźnej i ratownictwie medycznym oraz opiece stacjonarnej. Podobnie jak w latach ubiegłych, w Biuletynie nie zamieszczono niektórych informacji o podstawowej opiece zdrowotnej, o słuŝbie medycyny pracy i lecznictwie uzdrowiskowym. Dane te są zbierane i opracowywane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. W zaleŝności od rodzaju danych zaprezentowano je w róŝnych przekrojach przestrzennych: województwo, rejony, powiaty. Wiele kategorii przedstawiono w ujęciu dynamicznym; porównanie to ma charakter wyłącznie statystyczny - odnosi się do ilości zarejestrowanych faktów, bez oceny ich jakości. Dla zobrazowania liczbowego materiału statystycznego w opracowaniu zamieszczono diagramy i mapy. Źródło danych statystycznych stanowiła sprawozdawczość statystyczna ustalona w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 prowadzonych przez Ministra Zdrowia oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zakres danych został dostosowany do zmian jakie nastąpiły w sprawozdawczości statystycznej za rok W szerokim zakresie wykorzystano materiały wynikowe i zestawienia zbiorcze udostępnione przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami w Toruniu i we Włocławku (demografia, zatrudnienie farmaceutów, pomoc doraźna i ratownictwo medyczne), Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy (zachorowania na choroby zakaźne), Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (zachorowania na gruźlicę) i Wojewódzką Przychodnię Dermatologiczną w Bydgoszczy (zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową). Wykorzystano równieŝ informacje zawarte w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego i ogólnopolskich instytucji działających w ochronie zdrowia. Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego składają wyrazy podziękowania wszystkim osobom i instytucjom za współpracę i okazaną pomoc. Autorzy Bydgoszcz, lipiec 2007 r.

4 - 2 - SPIS TREŚCI Strona Przedmowa... 1 Uwagi ogólne Demografia Sytuacja zdrowotna Pracownicy medyczni Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna, pomoc doraźna i ratownictwo medyczne Stacjonarna opieka zdrowotna

5 SPIS TABLIC 1. DEMOGRAFIA Tablica Strona Ludność ogółem według faktycznego miejsca zamieszkania w podziale na województwa w latach Ludność według płci i miejsca zamieszkania w podziale na województwa stan w dniu r Ludność województwa kujawsko-pomorskiego według faktycznego miejsca zamieszkania oraz podstawowe wskaźniki demograficzne dla Polski i województwa w latach stan w dniu Powierzchnia, ludność według faktycznego miejsca zamieszkania oraz lokaty w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego w latach Ludność według faktycznego i stałego miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r Ludność według płci i faktycznego miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r Ruch naturalny ludności Polski i województwa kujawsko-pomorskiego w latach Ruch naturalny ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach (Liczby bezwzględne) Ruch naturalny ludności według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach (Współczynniki na 1000 ludności) Zgony niemowląt według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Mierniki dynamiki urodzeń Ŝywych, zgonów i przyrostu naturalnego według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Współczynniki dynamiki urodzeń Ŝywych, zgonów i przyrostu naturalnego według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według faktycznego miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego w latach Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według faktycznego miejsca zamieszkania i płci w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r Struktura procentowa ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym według faktycznego miejsca zamieszkania i płci w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r Współczynniki liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym według faktycznego miejsca zamieszkania i płci w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego stan w dniu r Wskaźniki dynamiki liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym według faktycznego miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego w latach Ludność według wieku i faktycznego miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r Ludność według wieku i płci w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r. (Liczby bezwzględne) Ludność według wieku i płci w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r. (Struktura procentowa) Ludność według wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego stan w dniu r. (Liczby bezwzględne) Ludność według wieku i miejsca zamieszkania w podziale na powiaty województwa kujawskopomorskiego stan w dniu r. (Struktura procentowa) Dynamika liczby ludzi starych (w wieku 65 lat i więcej) w województwie kujawsko-pomorskim w latach stan w dniu SYTUACJA ZDROWOTNA zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (Liczby bezwzględne) zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej oraz danej grupy wiekowej) zdrowotnej w powiecie aleksandrowskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie brodnickim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie bydgoskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie chełmińskim stan w dniu r. resort zdrowia

6 - 4 - Tablica Strona zdrowotnej w powiecie golubsko-dobrzyńskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie grudziądzkim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie inowrocławskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie lipnowskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie mogileńskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie nakielskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie radziejowskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie rypińskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie sępoleńskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie świeckim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie toruńskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie tucholskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie wąbrzeskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie włocławskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w powiecie Ŝnińskim stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w Bydgoszczy stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w Grudziądzu stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej w Toruniu stan w dniu r. resort zdrowia zdrowotnej we Włocławku stan w dniu r. resort zdrowia Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej) Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym roku, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawskopomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Osoby w wieku 19 lat i więcej, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w danym roku, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawskopomorskiego w latach stan w dniu resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej) Osoby w wieku 35 lat i więcej leczone ambulatoryjnie z powodu chorób układu krąŝenia w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Osoby w wieku 35 lat i więcej leczone ambulatoryjnie z powodu cukrzycy w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia Zapadalność na 100 tys. ludności na wybrane choroby zakaźne i zatrucia w województwie kujawskopomorskim i w Polsce w latach Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia zarejestrowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia zarejestrowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. resort zdrowia - liczby bezwzględne Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia zarejestrowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. resort zdrowia - wskaźniki na 100 tys. ludności Zapadalność i umieralność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce i w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia łącznie z innymi resortami

7 - 5 - Tablica Strona Zachorowania na gruźlicę czynną zarejestrowane w poradniach gruźlicy i chorób płuc według rejonów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce i według województw w latach resort zdrowia łącznie z innymi resortami Zachorowania na kiłę i rzeŝączkę zarejestrowane w poradniach skórno-wenerologicznych województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową zarejestrowane w poradniach skórnowenerologicznych województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy i pozostający pod obserwacją w poradniach skórno-wenerologicznych województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. resort zdrowia Leczeni ogółem w poradniach zdrowia psychicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. według wieku, płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2005 r. według wieku, płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności danej grupy) Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. według wieku i rozpoznania zasadniczego resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. według wieku i rozpoznania zasadniczego resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności danej grupy wiekowej) Leczeni ogółem w poradniach zdrowia psychicznego funkcjonujących na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego funkcjonujących na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia Leczeni ogółem w poradniach zdrowia psychicznego funkcjonujących na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według rozpoznania zasadniczego resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego funkcjonujących na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według rozpoznania zasadniczego resort zdrowia Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w podziale na rejony województwa kujawskopomorskiego w 2006 r. według płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia Leczeni ogółem w poradniach zdrowia psychicznego w podziale na rejony województwa kujawskopomorskiego w 2006 r. według rozpoznania zasadniczego resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego w podziale na rejony województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według rozpoznania zasadniczego resort zdrowia Leczeni ogółem w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. według wieku, płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. według wieku, płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności danej grupy) Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. według wieku i rozpoznania zasadniczego resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. według wieku i rozpoznania zasadniczego resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności danej grupy) Leczeni ogółem w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu funkcjonujących na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu funkcjonujących na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia Leczeni ogółem w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu funkcjonujących na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według rozpoznania zasadniczego resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu funkcjonujących na terenie powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według rozpoznania zasadniczego resort zdrowia Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w podziale na rejony województwa kujawskopomorskiego w 2006 r. według płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia

8 - 6 - Tablica Strona Leczeni ogółem w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w podziale na rejony województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według rozpoznania zasadniczego resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w podziale na rejony województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. według rozpoznania zasadniczego resort zdrowia Leczeni ogółem w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w 2006 r. według wieku, płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w 2006 r. według wieku, płci, miejsca zamieszkania i rodzaju opieki resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności danej grupy) Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w 2006 r. według wieku i rozpoznania zasadniczego resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w 2006 r. według wieku i rozpoznania zasadniczego resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności danej grupy) Zestawienie zbiorcze leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu i w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. resort zdrowia (Liczby bezwzględne) Zestawienie zbiorcze leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu i w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. resort zdrowia (Wskaźniki na 100 tys. ludności danej grupy) Podstawowa opieka zdrowotne nad dziećmi w wieku do 3 lat według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w.2006 r. resort zdrowia Wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej nad dziećmi zdrowymi w wieku do 1 roku w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Wizyty profilaktyczne pielęgniarek i połoŝnych u dzieci zdrowych w wieku do lat 3 w ramach podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. resort zdrowia Wskaźnik dotyczący opieki zdrowotnej nad dziećmi zdrowymi w wieku do 1 roku Ŝycia sprawowanej przez pielęgniarki i połoŝne w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu r. resort zdrowia Dzieci i młodzieŝ w wieku 0 18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące po opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. resort zdrowia Liczby bezwzględne Dzieci i młodzieŝ w wieku 0 18 lat, u których stwierdzono schorzenia, będące po opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu r. resort zdrowia Wskaźniki na 100 ludności w wieku 0-18 lat Dzieci i młodzieŝ w wieku 0 18 lat, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w 2006 r., będące po opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu resort zdrowia Liczby bezwzględne Dzieci i młodzieŝ w wieku 0 18 lat, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w 2006 r., będące po opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej według powiatów województwa kujawskopomorskiego - stan w dniu resort zdrowia Wskaźniki na 100 ludności w wieku 0-18 lat Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieŝy według powiatów województwa kujawskopomorskiego w 2006 r. resort zdrowia Opieka profilaktyczna nad kobietami w ciąŝy w poradniach dla kobiet według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2006 r. resort zdrowia Badania cytologiczne przeprowadzone w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Zgony według wieku i płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Współczynniki zgonów według grup wiekowych na 1000 ludności danej płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Struktura procentowa zgonów według grup wiekowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach Struktura procentowa zgonów według płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Przyrosty absolutne liczby zgonów według wieku i płci w województwie kujawsko-pomorskim w latach Procentowe wskaźniki dynamiki liczby zgonów według wieku i płci w województwie kujawskopomorskim w latach

9 - 7 - Tablica Strona Zgony niemowląt według płci i wieku w województwie kujawsko-pomorskim w latach Struktura procentowa zgonów niemowląt według płci i wieku w województwie kujawsko-pomorskim w latach Mierniki dynamiki zgonów niemowląt według płci i wieku w województwie kujawsko-pomorskim w latach Współczynniki zgonów niemowląt na 1000 urodzeń Ŝywych danej płci w Polsce i w województwie kujawsko-pomorskim w latach Zgony według przyczyn (wybranych grup chorób) i współczynniki zgonów w przeliczeniu na 100 tysięcy ludności w podziale na powiaty województwa kujawsko-pomorskiego w latach Zgony według przyczyn w podziale na grupy wiekowe i płeć w województwie kujawsko-pomorskim w latach Współczynniki zgonów według przyczyn na 100 tys. ludności w podziale na grupy wiekowe i płeć w województwie kujawsko-pomorskim w latach PRACOWNICY MEDYCZNI Pracownicy medyczni stan w dniu resort zdrowia Pracownicy medyczni zatrudnieni w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu resort zdrowia Zatrudnieni lekarze według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu resort zdrowia Zatrudnieni lekarze dentyści według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu resort zdrowia Zatrudnieni farmaceuci według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu resort zdrowia Zatrudnione pielęgniarki według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu resort zdrowia Zatrudnione połoŝne według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu resort zdrowia Zatrudnieni felczerzy według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu resort zdrowia Lekarze i lekarze dentyści ze specjalizacją według niektórych specjalności w Polsce stan w dniu resort zdrowia Lekarze i lekarze dentyści ze specjalizacją według niektórych specjalności w województwie kujawskopomorskim stan w dniu resort zdrowia Lekarze specjaliści ogółem w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu resort zdrowia Lekarze specjaliści I stopnia w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu resort zdrowia Lekarze specjaliści II stopnia w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu resort zdrowia Zatrudnieni lekarze specjaliści według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r. resort zdrowia Lekarze dentyści ze specjalizacją ogółem w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu resort zdrowia Zatrudnieni lekarze dentyści ze specjalizacją według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego stan w dniu r. resort zdrowia Wybrany średni personel medyczny w województwie kujawsko-pomorskim stan w dniu resort zdrowia Lekarze zatrudnieni w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu resort zdrowia Pielęgniarki zatrudnione w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu resort zdrowia PołoŜne zatrudnione w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego - stan w dniu resort zdrowia AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA I RATOWNICTWO MEDYCZNE Działalność specjalistycznych poradni lekarskich i stomatologicznych (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzaleŝnień) według specjalności poradni w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowi Pracujący w specjalistycznych poradniach lekarskich i stomatologicznych według specjalności poradni (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzaleŝnień) w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Działalność specjalistycznych poradniach lekarskich i stomatologicznych (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzaleŝnień) według specjalności poradni w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowi

10 - 8 - Tablica Strona Działalność specjalistycznych poradni lekarskich i stomatologicznych (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzaleŝnień) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Pracujący w specjalistycznych poradniach lekarskich i stomatologicznych (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzaleŝnień) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Działalność specjalistycznych poradni lekarskich (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzaleŝnień) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Pracujący w specjalistycznych poradniach lekarskich (bez poradni zdrowia psychicznego i leczenia uzaleŝnień) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Działalność poradni związanych ze specjalnością choroby wewnętrzne (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Pracujący w poradniach związanych ze specjalnością choroby wewnętrzne (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Działalność poradni innych specjalności zachowawczych (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Pracujący w poradniach innych specjalności zachowawczych (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Działalność poradni związanych z opieką nad matką i dzieckiem (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Pracujący w poradniach związanych z opieką nad matką i dzieckiem (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Działalność poradni zabiegowych (razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Pracujący w poradniach zabiegowych (razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Działalność poradni stomatologicznych (poradnie razem) według powiatów województwa kujawskopomorskiego w latach resort zdrowia Pracujący w poradniach stomatologicznych (poradnie razem) według powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Działalność jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzaleŝnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia Świadczenia udzielone w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzaleŝnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Zatrudnienie w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzaleŝnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia stan w dniu Medyczne działania ratownicze w województwie kujawsko-pomorskim w latach Udzielone świadczenia zdrowotne w izbie przyjęć/szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym (nie zakończone hospitalizacją) w województwie kujawsko-pomorskim w latach STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w dniu r. resort zdrowia (tj. bez MON, MSWiA, MS) Działalność zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Działalność oddziałów według rodzaju opieki w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Działalność oddziałów całodobowych według rodzaju opieki i specjalności w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Liczba łóŝek według oddziałów i rodzaju opieki w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Liczba miejsc w oddziałach dziennych stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Działalność oddziałów według rodzaju opieki w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. resort zdrowia Oddziały dzienne funkcjonujące w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Stanowiska dializacyjne w szpitalach ogólnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Miejsca dla noworodków i wcześniaków w szpitalach ogólnych w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia

11 - 9 - Tablica Strona Zestawienie przykładowych propozycji kierunkowych wskaźników łóŝek szpitalnych ostrych dla Polski do 2000 r. według poszczególnych głównych specjalności oraz odpowiednich wskaźników łóŝek w województwie kujawsko-pomorskim (resort zdrowia) stan w dniu ŁóŜka rzeczywiste w publicznych i niepublicznych zakładach stacjonarnej opieki zdrowotnej i wskaźniki na 10 tys. ludności w województwie kujawsko-pomorskim (bez szpitali uzdrowiskowych i sanatoriów) stan w dniu r Szpitale ogólne publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej według organów załoŝycielskich i lokalizacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Podstawowe dane o działalności oddziałów całodobowych w szpitalach ogólnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Dane uzupełniające o szpitalach ogólnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Personel zatrudniony według wybranych zawodów w szpitalach ogólnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Dodatkowe informacje o działalności oddziałów ginekologiczno-połoŝniczych w szpitalach ogólnych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Działalność zakładów opieki psychiatrycznej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Pracownicy działalności podstawowej w zakładach opieki psychiatrycznej w województwie kujawskopomorskim w latach resort zdrowia Pozostałe publiczne i niepubliczne zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej według lokalizacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Działalność całodobowych oddziałów pozostałych publicznych i niepublicznych zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia ŁóŜka w szpitalach uzdrowiskowych w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r

12 UWAGI OGÓLNE Prezentowane w Biuletynie dane statystyczne z zakresu ochrony zdrowia jeśli nie zaznaczono inaczej nie obejmują danych resortu obrony narodowej (MON), resortu spraw wewnętrznych i administracji (MSWiA) oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencji Wywiadu (AW), (do 28 czerwca 2002 r. Urzędu Ochrony Państwa UOP) a takŝe informacji dotyczących słuŝby zdrowia w zakładach karnych (MS). Dane, które nie obejmują ww. resortów, opatrzono dopiskiem resort zdrowia. 2. Zestawienia danych za 2006 r. dokonano w oparciu o dane publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych bez względu na źródło finansowania tych świadczeń oraz w oparciu o dane indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich, pielęgniarskich i połoŝnych udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach środków publicznych. 3. Dane statystyczne zawarte w tablicach mogą być niekompletne. Pomimo obowiązku sprawozdawczego niektóre zakłady niepubliczne oraz praktyki lekarskie nie przekazały sprawozdań. 4. Podziału danych statystycznych na powiaty dokonano według lokalizacji podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. 5. Przy przeliczaniu na określoną liczbę mieszkańców (np. 10 tys., 100 tys.) danych według stanu na koniec roku przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 31 grudnia, a przy przeliczaniu danych charakteryzujących wielkość zjawiska w ciągu roku według stanu w dniu 30 czerwca. Do przeliczenia danych dotyczących ruchu naturalnego ludności przyjęto liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, w pozostałych przypadkach liczbę ludności według faktycznego miejsca zamieszkania. 6. Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się róŝnić od podanych wielkości ogółem. 7. KaŜdy z działów Biuletynu został poprzedzony informacją o pochodzeniu danych statystycznych, ich zakresie podmiotowym i przedmiotowym, a tablice opatrzono odpowiednimi notami o źródle danych. 8. Wyjaśnienia metodyczne dotyczące podstawowych pojęć i metod opracowania danych liczbowych zamieszczono w uwagach ogólnych do poszczególnych działów. Objaśnienia znaków umownych: Kreska ( - ) - zjawisko nie wystąpiło. Zero: ( 0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5; ( 0,0 ) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05. Kropka (. ) - zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. Znak x - wypełnienie pozycji jest niemoŝliwe lub niecelowe. W tym - oznacza, Ŝe nie podaje się wszystkich składników sumy. Z tego - oznacza, Ŝe podaje się wszystkie składniki sumy.

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dział 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 321 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o działalności pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w latach 2005 2007 udostępnił Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 311 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku

Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem w województwie kujawsko pomorskim w 2009 roku I. Sytuacja demograficzna województwa wg GUS Liczba ludności w województwie kujawsko-pomorskim na dzień 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkołach w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie

i termin 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej dla podmiotów o liczbie pracujących nie Wyciąg z programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA Program pobrany ze strony internetowej GUS (www.stat.gov.pl) i zaktualizowany o zmiany wynikające z rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do uchwały Nr XX/258/04 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2004 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2005 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Część I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r.

Mapy potrzeb zdrowotnych. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Mapy potrzeb zdrowotnych Jerzy Gryglewicz Warszawa, 8 października 2015 r. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN

KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW LEWIATAN Aktywizacja osób 50+ - perspektywa organizacji Pracodawców dr Maria Anna Karwowska Prezes Zarządu KPOP Lewiatan Ludność według 5-letnich grup wieku i

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Pan ianusz Witkowski DP-JII-O232-157/2015/AL. Prezes Głównego. Urzędu Statystycznego

Pan ianusz Witkowski DP-JII-O232-157/2015/AL. Prezes Głównego. Urzędu Statystycznego GUS1504020018 Minister Spraw Wewnętrznych GUS1564020018 DP-JII-O232-157/2015/AL Warszawa, a, dnia fdi- jj. kwietnia 2015 r. Pan ianusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Odpowiadając na pismo

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2002,

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2003-2012

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego

statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej statystyczny ochrony zdrowia województwa małopolskiego za rok 2009 Kraków, 10.02.2011 r. Zatwierdzam: Dyrektor Wydziału (-) mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego

BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Zdrowia Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Toruniu BEZROBOTNI według zawodów medycznych i pokrewnych zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19 OCHRONA

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki O K E Gdańsk i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, styczeń 2010 Wstęp Na mocy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO Tomasz Mierzwa,Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU MOCZOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2001-2005 5 Bydgoszcz, 2011 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NARZĄDÓW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY HOSPITALIZACJE W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2000, 2005,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr VI/83/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego REGIONALNY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI U DZIECI I

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 listopada 2009 r. LKA-410-22-06/2009 P/09/166 Pan Jacek Wojewódka Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa

Bardziej szczegółowo

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki i próbnego egzaminu maturalnego z matematyki przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim Gdańsk, grudzień 2010 Wstęp Na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL

Zakres świadczeń SOR/IP/NPL Miejsce udzielania świadczeń- Powiat Miejsce udzielania świadczeń- Miejscowość Miejsce udzielania świadczeń- Adres Zakres świadczeń SOR/IP/ Nazwa świadczeniodawcy Telefon do rejestracji SZPITAL UNIWERSYTECKI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA M. POZNAŃ POWIAT POZNAŃSKI Załącznik nr 2 Wybrane dane statystyczne charakteryzujące opiekę medyczna nad matką i dzieckiem w Wielkopolsce Istnieje około 80 szpitali publicznych w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo