Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ...

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ..."

Transkrypt

1 Warszawa 2016

2 Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ LUDNOŚĆ ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2013 ROKU ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE II. ROZDZIAŁ PERSONEL MEDYCZNY UPRAWNIONY DO WYKONYWANIA ZAWODU PERSONEL PRACUJĄCY W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA LEKARZE SPECJALIŚCI ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA INNI SPECJALIŚCI ZATRUDNIENI W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA PERSONEL MEDYCZNY PRACUJĄCY W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA ŚREDNI PERSONEL MEDYCZNY PRACUJĄCY W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA PERSONEL MEDYCZNY PRACUJĄCY W SZPITALACH STACJONARNYCH PRACUJĄCY W ZAKŁADACH DŁUGOTERMINOWEJ, STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ III. ROZDZIAŁ STACJE I PUNKTY KRWIODAWSTWA IV. ROZDZIAŁ SZPITALE STACJONARNE OGÓLNE WEDŁUG REGIONÓW I WOJEWÓDZTW DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI STACJONARNYCH OGÓLNYCH DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI STACJONARNYCH OGÓLNYCH DZIAŁALNOŚĆ DZIENNA SZPITALI OGÓLNYCH ŁÓŻKA W SZPITALACH STACJONARNYCH OGÓLNYCH PRACOWNIE BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH W SZPITALACH STACJONARNYCH OGÓLNYCH PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE W SZPITALACH STACJONARNYCH OGÓLNYCH ZAKŁADY RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI IZOTOPOWEJ W SZPITALACH STACJONARNYCH OGÓLNYCH SPRZĘT MEDYCZNY STANOWISKA DIALIZACYJNE I WYKONANE DIALIZY DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYCH W SZPITALACH STACJONARNYCH OGÓLNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKŁADACH DŁUGOTERMINOWEJ, STACJONARNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ V. ROZDZIAŁ FINANSE SAMORZĄDOWYCH, SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POLSKA WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Strona 2 z 130

3 5.11. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Wykaz ilustracji Strona 3 z 130

4 Wykaz aktów prawnych i wykonawczych Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Tekst jednolity Dz.U.2012 poz. 591 z późn.zm. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tekst jednolity Dz.U.2013 poz z późn.zm. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Tekst jednolity Dz.U poz z poźn.zm. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia z 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok Dz.U poz z 2014 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r.w sprawie systemu kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U poz. 594). Słownik użytych symboli i wyrażeń Ściągalność W tym Z tego Ilość sprawozdań wprowadzonych do systemu przez jednostki w roku sprawozdawczym Wartości pośrednie, które nie muszą się sumować na ogółem Wartości pośrednie, które muszą się sumować na ogółem. Nie były zbierane dane X Wartości dla których nie wylicza się wskaźników - Brak danych Strona 4 z 130

5 I. ROZDZIAŁ Wszystkie tablice zamieszczone w tym rozdziale nie uwzględniają danych pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości Strona 5 z 130

6 1.1. Ludność Tabela Ludność według płci, regionów i województw - stan w dniu roku Region / Województwo Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasto Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety POLSKA CENTRALNY POŁUDNIOWY WSCHODNI PÓŁNOCNO-ZACHODNI POŁUDNIOWO-ZACHODNI PÓŁNOCNY Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: Główny Urząd Statystyczny Strona 6 z 130

7 1.2. Zachorowania na choroby weneryczne Tabela Zachorowania na choroby weneryczne w wybranych latach Kiła Lata Kiła i rzeżączka ogółem Razem Wrodzona z tego Wczesna w tym objawowa Późna i nieokreślona Rzeżączka Nieswoiste zapalenie cewki A B A B A B A B A B A B A B A B , ,2 6 0, , , , , , , ,5 61 0, , , , , , , ,0 17 0, , , , , , , ,3 14 0, , , , , ,9 Legenda A liczba bezwzględna B wskaźniki na 100 tyś ludności Źródło: Sprawozdanie MZ-14 Strona 7 z 130

8 Tabela Zachorowania na choroby weneryczne według regionów i województw w 2015 roku Ogółem K i ł a w c z e s n a w tym objawowa Rzeżączka Region / Województwo Liczba Liczba Liczba bez- na 100 tys. ludności bez- na 100 tys. ludności bezwzględna względna względna na 100 tys. ludności Wskaźnik Miejsce Miejsce Miejsce w Wskaźnik w Wskaźnik w kraju kraju kraju P O L S K A ,0 x 587 1,5 x 495 1,3 x ,3 x 649 1,7 x 500 1,3 x CENTRALNY 458 5,8 x 369 4,7 x 307 3,9 x POŁUDNIOWY 59 1,5 x 46 1,2 x 12 0,3 x WSCHODNI 107 1,3 x 72 0,9 x 29 0,4 x PÓŁNOCNO- ZACHODNI POŁUDNIOWO- ZACHODNI 98 1,6 x 59 1,0 x 22 0,4 x 111 1,9 x 75 1,3 x 118 2,0 x PÓŁNOCNY 39 0,6 x 28 0,4 x 12 0,2 x Dolnośląskie 33 1, , ,3 6-7 Kujawsko-pomorskie 47 2, , ,2 14 Lubelskie 23 1, , ,2 2-5 Lubuskie 25 2, , ,7 13 Łódzkie 48 1, , , Małopolskie 15 0, , , Mazowieckie 410 7, , ,6 16 Opolskie 26 2, , ,3 6-7 Podkarpackie 5 0, , ,2 2-5 Podlaskie 4 0, , ,2 2-5 Pomorskie 32 1, , ,8 15 Śląskie 92 2, , , Świętokrzyskie 7 0, , ,2 2-5 Warmińsko-mazurskie 32 2, , , Wielkopolskie 41 1, , , Zachodniopomorskie 32 1, , ,1 1 Źródło: Sprawozdanie MZ-14 Strona 8 z 130

9 1.3. Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2013 roku Tabela1.3.1 Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci w 2013 roku Umiejscowienie Liczba bezwzględna Współczynnik na 100 tys. ludności Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM ,8 393,9 Nowotwór złośliwy wargi, jamy ustnej i gardła C00- C ,3 5,6 Nowotwór złośliwy układu trawiennego i otrzewnej C15 - C ,0 69,5 w tym : Żołądek ,9 9,4 Odbytnica, zgięcie esiczo-odbytnicze i odbyt ,4 15,5 Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe ,5 3,3 Trzustka ,6 8,8 Nowotwór złośliwy układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C30 - C ,3 37,6 w tym : Krtani ,3 1,6 Tchawica, oskrzela i płuco ,5 34,9 Nowotwór złośliwy kości, tkanki łącznej, skóry i sutka C40 - C ,2 132,7 w tym : Czerniak i inny nowotwór złośliwy skóry ,6 42,6 Sutek żeński ,3 Nowotwór złośliwy narządów moczowopłciowych C51 - C ,7 84,8 w tym : Szyjka macicy ,6 Trzon macicy ,7 Jajnik i inne przydatki ,9 Gruczoł krokowy ,3 - Pęcherz moczowy ,9 7,9 Nerka i inne narządy moczowe ,8 10,3 Nowotwór złośliwy o innych i nie określonych umiejscowieniach C69 - C ,2 31,2 w tym : Mózg ,0 6,7 Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej i krwiotwórczej C81 - C ,2 21,4 w tym : Białaczka ,7 8,3 Nowotwory złośliwe niezależnych mnogich umiejscowień i in situ C97, D00 - D ,9 11,1 Źródło Dane Instytutu Onkologii są opracowywane w cyklu dwuletnim Strona 9 z 130

10 Wykres 1 Zachorowania na nowotwory złośliwe według umiejscowienia i płci w 2013 roku na 100 tys. ludności Warga, jama ustna i gardło 5,6 15,3 Układ trawienny i otrzewna 69,5 94,0 Układ oddechowy i narządy klatki piersiowej 37,6 90,3 Kości,tkanka łączna, skóra i sutek 47,2 132,7 Narządy moczowopłciowe 84,8 119,7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 Kobiety Mężczyźni Strona 10 z 130

11 Tabela Zachorowania na nowotwory złośliwe według regionów, województw i płci w 2013 roku Region / województwo Liczba bezwzględna Współczynnik na 100 tys. Ludności Ogółem Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety POLSKA ,8 393,9 Dolnośląskie ,7 433,7 Kujawsko-pomorskie ,6 434,5 Lubelskie ,0 389,8 Lubuskie ,7 363,1 Łódzkie ,7 448,8 Małopolskie ,9 377,0 Mazowieckie ,7 337,3 Opolskie ,6 411,5 Podkarpackie ,8 346,0 Podlaskie ,9 320,6 Pomorskie ,6 455,6 Śląskie ,7 397,8 Świętokrzyskie ,6 403,3 Warmińsko-mazurskie ,9 379,5 Wielkopolskie ,2 422,5 Zachodniopomorskie ,5 381,7 Źródło: Dane Instytutu Onkologii są opracowywane w cyklu dwuletnim Strona 11 z 130

12 Wykres 2 Zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem według województw i płci na 100 tys. ludności w 2013 roku Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie 433,7 455,7 434,5 437,6 389,8 425,0 363,1 408,7 448,8 465,7 377,0 407,9 337,3 331,7 411,5 452,6 Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie 346,0 320,6 356,9 420,8 455,6 477,6 397,8 435,7 Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie 379,5 403,3 454,6 442,9 Wielkopolskie 422,5 447,2 Zachodniopomorskie 381,7 367,5 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 Kobiety Mężczyźni Strona 12 z 130

13 1.4. Zachorowania na gruźlicę Tabela Zachorowania na gruźlicę w 2015 roku. Nowo zarejestrowani w poradniach chorób płuc i gruźlicy Wszystkie postaci W tym gruźlica płuc Liczba Liczba Region/Województwo bez- względna na 100 tys. ludności bez- względna na 100 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Wskaźnik Miejsce w kraju POLSKA ,7 x ,8 x Dolnośląskie , ,8 12 Kujawsko-pomorskie , ,4 6 Lubelskie , ,3 14 Lubuskie , Łódzkie , ,5 15 Małopolskie , , Mazowieckie , ,6 7 Opolskie , , Podkarpackie , ,4 9 Podlaskie , ,8 3 Pomorskie , ,3 8 Śląskie , ,3 16 Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie 132 9, ,9 2 Wielkopolskie 289 8, Zachodniopomorskie , ,3 5 Źródło: Dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Strona 13 z 130

14 1.5. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne Tabela Zachorowania na niektóre choroby zakaźne w wybranych latach Wyszczególnienie 2005 a 2010 a 2012 a 2014 a 2015 AIDS - zespół nabytego upośledzenia Odporności A B 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 Dur brzuszny A B 0,0-0,0 0,0 0,0 Czerwonka A B 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 Bakteryjne zatrucia pokarmowe ogółem w tym: A B 52,6 30,0 26,1 25,3 25,6 Salmonelozy A B 41,4 25,0 21,5 21,8 22,5 Biegunki u dzieci do lat 2 b A B 242,9 360,4 435,6 562,1 592,9 Krztusiec A B 5,0 3,3 12,2 5,5 12,9 Szkarlatyna A B 26,0 36,5 66,0 59,5 69,6 Świerzb A B 30, Włośnica A B 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu A B 2, ,0 1,9 1,9 Wirusowe zapalenie opon mózgowych A B 2,8 3,1 3,3 4,7 2,3 Wirusowe zapalenie mózgu A B 1,0 1,2 0,9 0,9 0,7 Odra A B 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 Wirusowe zapalenie wątroby ogółem c w tym: A B 12,5 10,4 10,1 16,6 20,4 typu B d / A B 4,5 4,3 4,1 7,2 9,1 Świnka A B 188,5 7,2 7,2 6,5 5,7 Grypa i podejrzenia grypy A B 1921,4 1443, ,0 8151,6 9994,7 Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny a Dane skorygowane przez NIZP-PZH w porównaniu z opublikowanymi wcześniej b współczynnik obliczona na 10 tys. dzieci do lat 2 c Od 2010 r. wzw C wg definicji przypadku z 2009/14 r. d łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i VCV Strona 14 z 130

15 Tabela Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia według województw w 2015 roku AIDS Czerwonka Biegunki u dzieci do lat 2 Region / Województwo Liczba bezwzględna Na 100 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzględna Na 100 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzględna Na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju P O L S K A ,4 x 44 0,1 x ,1 x ,3 x 18 0,0 x ,9 x Dolnośląskie 25 0, ,0 1 Kujawsko-pomorskie 3 0, , ,0 8 Lubelskie 3 0, ,7 5 Lubuskie 1 0, ,8 10 Łódzkie 13 0, , ,4 3 Małopolskie 4 0, , ,2 15 Mazowieckie 9 0, , ,4 13 Opolskie 4 0, ,3 11 Podkarpackie 1 0, ,8 2 Podlaskie 8 0, ,4 14 Pomorskie 11 0, , ,5 16 Śląskie 14 0, , ,5 4 Świętokrzyskie ,0 7 Warmińsko-mazurskie 9 0, , ,3 6 Wielkopolskie 8 0, ,8 12 Zachodniopomorskie 9 0, ,5 9 Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Strona 15 z 130

16 Tabela Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia według województw w 2015 roku Bakteryjne zatrucia pokarmowe Razem W tym Salmonelozy Region / województwo Liczba bezwzględna Na 100 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzględna Na 100 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju P O L S K A ,3 x ,8 x ,6 x ,5 x Dolnośląskie , ,4 3 Kujawsko-pomorskie , ,6 7-8 Lubelskie , ,0 12 Lubuskie , ,6 1 Łódzkie , ,5 14 Małopolskie , ,7 16 Mazowieckie , ,1 13 Opolskie , ,0 5 Podkarpackie , ,9 15 Podlaskie , ,1 9 Pomorskie , , Śląskie , ,5 4 Świętokrzyskie , ,4 6 Warmińsko-mazurskie , , Wielkopolskie , ,6 7-8 Zachodniopomorskie , ,8 2 Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Strona 16 z 130

17 Tabela Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia według województw w 2015 roku Ogółem Wirusowe zapalenie wątroby W tym typu B Odra Region / województwo Liczba bezwzględna Na 100 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzględna Na 100 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzględna Na 100 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju P O L S K A ,6 x ,2 x 110 0,3 x ,4 x ,1 x 48 0,1 x Dolnośląskie , , ,1 5-8 Kujawsko-pomorskie , , ,0 1-4 Lubelskie , , Lubuskie , , Łódzkie , , Małopolskie 280 8, , ,3 10 Mazowieckie , , ,1 5-8 Opolskie , , ,1 5-8 Podkarpackie 194 9, , ,0 1-4 Podlaskie , , ,1 5-8 Pomorskie , , ,0 1-4 Śląskie , , ,0 1-4 Świętokrzyskie , , Warmińsko-mazurskie , , Wielkopolskie , , ,2 9 Zachodniopomorskie , , ,6 11 Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny Strona 17 z 130

18 II. ROZDZIAŁ Poza tablicami zawierającymi dane o uprawnionych do wykonywania zawodu wszystkie tablice zamieszczone w tym rozdziale zawierają dane łącznie z Ministerstwem Obrony Narodowej, nie uwzględniają danych pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości Strona 18 z 130

19 2.1. Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu Tabela Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu Według regionów i województw. Stan w dniu roku Region/Województwo POLSKA Liczba Lekarze Dentyści Farmaceuci Liczba Liczba bez- Na 10 tys. ludności bez- Na 10 tys. Ludności bez- względna względna względna Wskaźnik Na 10 tys. ludności Miejsce Miejsce Miejsce Wskaźnik Wskaźnik w kraju w kraju w kraju ,7 x ,4 x ,2 x ,2 x ,5 x ,6 x CENTRALNY ,2 x ,3 x ,1 x POŁUDNIOWY ,4 x ,3 x ,8 x WSCHODNI ,8 x ,2 x ,3 x PÓŁNOCNO-ZACHODNI ,9 x ,2 x ,7 x POŁUDNIOWO- ZACHODNI ,5 x ,3 x ,6 x PÓŁNOCNY ,6 x ,5 x ,1 x Dolnośląskie , , ,3 6 Kujawsko-pomorskie , , ,5 10 Lubelskie , , ,5 5 Lubuskie , , ,0 12 Łódzkie , , ,4 2 Małopolskie , , ,9 4 Mazowieckie , , ,0 3 Opolskie , , ,7 15 Podkarpackie , , , Podlaskie , , ,7 9 Pomorskie , , ,5 1 Śląskie , , ,7 8 Świętokrzyskie , , ,5 11 Warmińsko-mazurskie , , ,4 16 Wielkopolskie , , ,0 7 Zachodniopomorskie , , , Źródło: Sprawozdanie MZ-10A Strona 19 z 130

20 Tabela Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu Według regionów i województw. Stan w dniu roku Pielęgniarki Położne Liczba Liczba Region/Województwo bez- względna Na 10 tys. ludności bez- względna Na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Wskaźnik Miejsce w kraju POLSKA ,4 x ,2 x ,3 x ,4 x CENTRALNY ,5 x ,0 x POŁUDNIOWY ,3 x ,4 x WSCHODNI ,9 x ,4 x PÓŁNOCNO-ZACHODNI ,9 x ,5 x POŁUDNIOWO-ZACHODNI ,1 x ,8 x PÓŁNOCNY ,4 x ,1 x Dolnośląskie , , Kujawsko-pomorskie , , Lubelskie , ,7 3 Lubuskie , , Łódzkie , ,9 6 Małopolskie , ,2 8 Mazowieckie , ,5 11 Opolskie , , Podkarpackie , ,9 1 Podlaskie , ,2 2 Pomorskie , ,9 15 Śląskie , ,8 7 Świętokrzyskie , ,3 4-5 Warmińsko-mazurskie , ,7 16 Wielkopolskie , ,3 4-5 Zachodniopomorskie , , Źródło: Sprawozdanie MZ-10B Strona 20 z 130

21 Wykres 3 Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu lekarze na 10 tys. ludności Dolnośląskie 40,4 Kujawsko-pomorskie 30,3 Lubelskie 39,1 Lubuskie 24,0 Łódzkie 44,9 Małopolskie 36,9 Mazowieckie 48,3 Opolskie Podkarpackie 26,0 26,3 Podlaskie Pomorskie Śląskie 39,4 38,0 43,2 Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 29,8 26,3 31,9 36,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Strona 21 z 130

22 Wykres 4 Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu dentyści na 10 tys. ludności Dolnośląskie 12,1 Kujawsko-pomorskie 6,4 Lubelskie 10,4 Lubuskie 8,1 Łódzkie 12,8 Małopolskie 10,4 Mazowieckie 13,5 Opolskie Podkarpackie 7,5 8,3 Podlaskie Pomorskie 12,1 11,7 Śląskie 9,6 Świętokrzyskie 8,4 Warmińsko-mazurskie 7,0 Wielkopolskie 9,8 Zachodniopomorskie 12,2 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Strona 22 z 130

23 Wykres 5 Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu farmaceuci na 10 tys. ludności Dolnośląskie 9,3 Kujawsko-pomorskie 7,5 Lubelskie 9,5 Lubuskie 6,0 Łódzkie 10,4 Małopolskie 9,9 Mazowieckie 10,0 Opolskie 5,7 Podkarpackie 5,9 Podlaskie 7,7 Pomorskie 10,5 Śląskie 8,7 Świętokrzyskie 6,5 Warmińsko-mazurskie 5,4 Wielkopolskie 9,0 Zachodniopomorskie 5,9 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Strona 23 z 130

24 Wykres 6 Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu pielęgniarki na 10 tys. ludności Dolnośląskie 81,0 Kujawsko-pomorskie 67,8 Lubelskie 79,9 Lubuskie 65,2 Łódzkie 70,7 Małopolskie 73,3 Mazowieckie 76,2 Opolskie 74,9 Podkarpackie 82,8 Podlaskie 80,4 Pomorskie 64,0 Śląskie 82,7 Świętokrzyskie 83,1 Warmińsko-mazurskie 66,8 Wielkopolskie 64,8 Zachodniopomorskie 65,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 Strona 24 z 130

25 Wykres 7 Personel medyczny uprawniony do wykonywania zawodu położne na 10 tys. ludności Dolnośląskie 8,8 Kujawsko-pomorskie 8,8 Lubelskie 10,7 Lubuskie 8,4 Łódzkie 9,9 Małopolskie 9,2 Mazowieckie 8,5 Opolskie 8,4 Podkarpackie 11,9 Podlaskie 11,2 Pomorskie 7,9 Śląskie 9,8 Świętokrzyskie 10,3 Warmińsko-mazurskie 7,7 Wielkopolskie 10,3 Zachodniopomorskie 8,4 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Strona 25 z 130

26 Tabela Lekarze uprawnieni do wykonywania zawodu według wieku, płci i województw. Stan w dniu roku Województwo Razem Lekarze Z tego Z wiersza razem W tym Poniżej i więcej Niewykonujący Stażyści kobiety K M K M K M K M K M zawodu POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Legenda K kobiety M - mężczyźni Źródło: Sprawozdanie MZ-10A Strona 26 z 130

27 Mapa 1 Lekarze ogólni uprawnieni do wykonywania zawodu struktura wieku Strona27 z 130

28 Mapa 2 Lekarze dentyści uprawnieni do wykonywania zawodu struktura wieku Strona28 z 130

29 Mapa 3 Pielęgniarki uprawnione do wykonywania zawodu struktura wieku Strona29 z 130

30 Mapa 4 Położne uprawnione do wykonywania zawodu struktura wieku Strona30 z 130

31 Tabela Lekarze dentyści uprawnieni do wykonywania zawodu według wieku, płci i województw. Stan w dniu roku Lekarze dentyści Województwo Razem Z tego W tym Poniżej i więcej kobiety K M K M K M K M K M Stażyści Z wiersza razem Niewykonujący zawodu POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Legenda K kobiety M mężczyźni Źródło: Sprawozdanie MZ-10A Strona 31 z 130

32 Tabela Pielęgniarki uprawnione do wykonywania zawodu według wieku, płci i województw. Stan w dniu roku Pielęgniarki Z tego Województwo Razem W tym Poniżej i więcej kobiety K M K M K M K M K M POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Legenda K kobiety M - mężczyźni Źródło: Sprawozdanie MZ-10B Strona 32 z 130

33 Tabela Położne uprawnione do wykonywania zawodu według wieku, płci i województw. Stan w dniu roku Położne Województwo Z tego Razem W tym Poniżej i więcej kobiety K M K M K M K M K M POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Legenda K kobiety M mężczyźni Źródło: Sprawozdanie MZ-10B Strona 33 z 130

34 2.2. Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia Tabela Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia e w wybranych latach. Stan w dniu danego roku Lata Lekarze W tym: kobiety Lekarze dentyści w tym: kobiety Farmaceuci f W tym: kobiety Diagności laboratoryjni W tym: kobiety Fizjoterapeuci g Pielęgniarki h Położne h Ratownicy medyczni h A B A A B A A B A A B A A B A B A B A B , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Legenda A liczba bezwzględna B wskaźniki na 10 tys. ludności Źródło: Sprawozdanie MZ-88 e wg podstawowego miejsca zatrudnienia f bez aptek g w tym mgr fizjoterapii lub kierunku równoważnego (Inne kierunki dotyczą osoby, która rozpoczęła studia przed dniem 1 stycznia 1998 r. na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku albo rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej albo rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej). h w tym z wyższym wykształceniem Strona 34 z 130

35 Wykres 8 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia na 10 tys. ludności w wybranych latach 25,0 20,0 15,0 19,9 20,8 22,3 22,5 10,0 5,0 3,1 0,5 3,2 3,4 0,4 0,5 3,3 2,1 0,5 2,2 0, Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci Diagności laboratoryjni Strona 35 z 130

36 Wykres 9 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia na 10 tys. ludności w wybranych latach 46,9 48,4 48,75 48, ,5 5,8 2,74 4,35 5,70 5,74 4,55 3,45 2, Fizjoterapeuci Pielęgniarki Położne Ratownicy medyczni Strona 36 z 130

37 Tabela Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia i Według regionów i województw. Stan w dniu roku Lekarze Lekarze dentyści Farmaceuci j Region / Województwo Liczba bezwzględna na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzględna na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzględna na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju POLSKA ,3 x ,4 x ,5 x ,5 x ,3 x ,5 x CENTRALNY ,1 x ,9 x 525 0,7 x POŁUDNIOWY ,4 x ,0 x 182 0,5 x WSCHODNI ,3 x ,6 x 357 0,4 x PÓŁNOCNO-ZACHODNI ,1 x ,4 x 271 0,4 x POŁUDNIOWO- ZACHODNI ,4 x ,3 x 325 0,6 x PÓŁNOCNY ,0 x ,2 x 328 0,5 x Dolnośląskie , , ,5 5-8 Kujawsko-pomorskie , , ,5 5-8 Lubelskie , , ,7 1-4 Lubuskie , , , Łódzkie , , ,7 1-4 Małopolskie , , ,5 5-8 Mazowieckie , , ,7 1-4 Opolskie , , , Podkarpackie , , , Podlaskie , , , Pomorskie , , ,7 1-4 Śląskie , , , Świętokrzyskie , , , Warmińsko-mazurskie , , , Wielkopolskie , , ,5 5-8 Zachodniopomorskie , , , Źródło: Sprawozdanie MZ-88 i wg podstawowego miejsca zatrudnienia, j bez aptek Strona 37 z 130

38 Wykres 10 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia lekarze, wskaźnik na 10 tys. ludności Dolnośląskie 22,3 Kujawsko-pomorskie 22,4 Lubelskie 24,4 Lubuskie 19,8 Łódzkie 26,3 Małopolskie 22,4 Mazowieckie 26,0 Opolskie 18,9 Podkarpackie 20,7 Podlaskie 24,6 Pomorskie 21,8 Śląskie 24,0 Świętokrzyskie 22,9 Warmińsko-mazurskie 19,4 Wielkopolskie 14,8 Zachodniopomorskie 23,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Strona 38 z 130

39 Wykres 11 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia lekarze dentyści, wskaźnik na 10 tys. ludności Dolnośląskie 3,1 Kujawsko-pomorskie 3,5 Lubelskie 4,1 Lubuskie 5,4 Łódzkie 3,5 Małopolskie 4,0 Mazowieckie 2,6 Opolskie 2,9 Podkarpackie 4,7 Podlaskie 4,1 Pomorskie 3,3 Śląskie 3,2 Świętokrzyskie 3,7 Warmińsko-mazurskie 3,0 Wielkopolskie 0,9 Zachodniopomorskie 3,9 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Strona 39 z 130

40 Wykres 12 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia farmaceuci, wskaźnik na 10 tys. ludności Dolnośląskie 0,5 Kujawsko-pomorskie 0,5 Lubelskie 0,7 Lubuskie 0,3 Łódzkie 0,7 Małopolskie 0,5 Mazowieckie 0,7 Opolskie 0,4 Podkarpackie 0,4 Podlaskie 0,4 Pomorskie 0,7 Śląskie 0,4 Świętokrzyskie 0,4 Warmińsko-mazurskie 0,4 Wielkopolskie 0,5 Zachodniopomorskie 0,3 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Strona 40 z 130

41 Tabela Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia k Według regionów i województw. Stan w dniu roku Region / Województwo POLSKA Diagności laboratoryjni Pielęgniarki l Położne l Liczba bezwzględn a na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzględ na na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzglę dna na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju ,1 x ,8 x ,7 x ,2 x ,4 x ,7 x CENTRALNY ,2 x ,5 x ,7 x POŁUDNIOWY 767 2,0 x ,7 x ,9 x WSCHODNI ,4 x ,7 x ,7 x PÓŁNOCNO-ZACHODNI ,7 x ,5 x ,5 x POŁUDNIOWO-ZACHODNI ,2 x ,5 x ,4 x PÓŁNOCNY ,3 x ,0 x ,8 x Dolnośląskie 587 2, , , Kujawsko-pomorskie 536 2, , ,8 7 Lubelskie 470 2, , ,8 2 Lubuskie 147 1, , , Łódzkie 433 1, , ,0 5 Małopolskie 962 2, , ,7 8-9 Mazowieckie , , , Opolskie 180 1, , ,7 16 Podkarpackie 469 2, , ,3 1 Podlaskie 291 2, , ,4 3 Pomorskie 455 2, , , Śląskie 947 2, , ,7 8-9 Świętokrzyskie 292 2, , ,2 4 Warmińsko-mazurskie 283 2, , ,2 12 Wielkopolskie 652 1, , ,9 6 Zachodniopomorskie 267 1, , ,8 15 Źródło: Sprawozdanie MZ-88 k według podstawowego miejsca zatrudnienia l w tym z wyższym wykształceniem Strona 41 z 130

42 Wykres 13 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia diagności laboratoryjni, wskaźnik na 10 tys. ludności Dolnośląskie 2,0 Kujawsko-pomorskie 2,6 Lubelskie 2,2 Lubuskie 1,4 Łódzkie 1,7 Małopolskie 2,9 Mazowieckie 2,5 Opolskie 1,8 Podkarpackie 2,2 Podlaskie 2,4 Pomorskie 2,0 Śląskie 2,1 Świętokrzyskie 2,3 Warmińsko-mazurskie 2,0 Wielkopolskie 1,9 Zachodniopomorskie 1,6 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Strona 42 z 130

43 Wykres 14 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia pielęgniarki, wskaźnik na 10 tys. ludności Dolnośląskie 48,4 Kujawsko-pomorskie 48,9 Lubelskie 56,5 Lubuskie 45,1 Łódzkie 46,0 Małopolskie 50,8 Mazowieckie 49,7 Opolskie 45,4 Podkarpackie 55,4 Podlaskie 51,6 Pomorskie 41,5 Śląskie 54,0 Świętokrzyskie 55,0 Warmińsko-mazurskie 42,8 Wielkopolskie 36,3 Zachodniopomorskie 42,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Strona 43 z 130

44 Wykres 15 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia położne, wskaźnik na 10 tys. ludności Dolnośląskie 5,0 Kujawsko-pomorskie 5,8 Lubelskie 6,8 Lubuskie 5,6 Łódzkie 6,0 Małopolskie 5,7 Mazowieckie 5,6 Opolskie 4,7 Podkarpackie 7,3 Podlaskie 6,4 Pomorskie 5,0 Śląskie 5,7 Świętokrzyskie 6,2 Warmińsko-mazurskie 5,2 Wielkopolskie 5,9 Zachodniopomorskie 4,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Strona 44 z 130

45 Tabela Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia m Według regionów i województw. Stan w dniu roku Region / Województwo POLSKA Liczba bezwzględna Fizjoterapeuci n na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju Liczba bezwzględna Ratownicy medyczni o na 10 tys. ludności Wskaźnik Miejsce w kraju ,3 x ,5 x ,6 x ,4 x CENTRALNY ,2 x ,6 x POŁUDNIOWY ,7 x ,7 x WSCHODNI ,7 x ,0 x PÓŁNOCNO-ZACHODNI ,2 x ,1 x POŁUDNIOWO-ZACHODNI ,9 x ,7 x PÓŁNOCNY ,6 x ,6 x Dolnośląskie , ,0 7 Kujawsko-pomorskie 921 4, ,6 3 Lubelskie , ,2 5-6 Lubuskie 335 3, ,2 5-6 Łódzkie 767 3, ,8 8 Małopolskie , , Mazowieckie , ,0 16 Opolskie 462 4, , Podkarpackie , ,9 2 Podlaskie 351 3, ,2 1 Pomorskie 832 3, ,0 12 Śląskie , ,2 11 Świętokrzyskie , ,3 4 Warmińsko-mazurskie 517 3, , Wielkopolskie 933 2, , Zachodniopomorskie 691 4, ,1 15 Źródło: Sprawozdanie MZ-88 m według podstawowego miejsca zatrudnienia, n w tym mgr fizjoterapii lub kierunku równoważnego (Inne kierunki dotyczą osoby, która rozpoczęła studia przed dniem 1 stycznia 1998 r. na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku albo rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej albo rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej). o w tym z wyższym wykształceniem Strona 45 z 130

46 Wykres 16 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia fizjoterapeuci Wskaźnik na 10 tys. ludności Dolnośląskie 4,7 Kujawsko-pomorskie 4,4 Lubelskie 5,6 Lubuskie 3,3 Łódzkie 3,1 Małopolskie 5,4 Mazowieckie 4,7 Opolskie 4,6 Podkarpackie 8,6 Podlaskie 3,0 Pomorskie 3,6 Śląskie 4,2 Świętokrzyskie 8,3 Warmińsko-mazurskie 3,6 Wielkopolskie 2,7 Zachodniopomorskie 4,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Strona 46 z 130

47 Wykres 17 Personel pracujący w placówkach ochrony zdrowia ratownicy medyczni. Wskaźnik na 10 tys. ludności Dolnośląskie 4,0 Kujawsko-pomorskie 4,6 Lubelskie 4,2 Lubuskie 4,2 Łódzkie 3,8 Małopolskie 2,9 Mazowieckie 2,0 Opolskie 2,9 Podkarpackie 4,9 Podlaskie 5,2 Pomorskie 3,0 Śląskie 3,2 Świętokrzyskie 4,3 Warmińsko-mazurskie 3,3 Wielkopolskie 3,3 Zachodniopomorskie2,1 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Strona 47 z 130

48 2.3. Lekarze specjaliści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia Tabela Lekarze specjaliści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia Według podstawowego miejsca zatrudnienia. Stan na roku Specjaliści Ogółem Z tego I stopnia II stopnia Specjalności Ogółem A w tym specjaliści w zakresie: B 17,9 2,6 10,1 5,2 Anestezjologii i intensywnej terapii Radiologii Organizacji ochrony zdrowia Chorób wewnętrznych Pediatrii Chorób płuc Chorób zakaźnych Psychiatrii Dermatologii i wenerologii Neurologii A B 1,0 0,1 0,6 0,3 A B 0,7 0,1 0,3 0,2 A B 0,0-0,0 - A B 2,4 0,7 1,0 0,7 A B 1,5 0,6 0,7 0,2 A B 0,4 0,0 0,3 0,1 A B 0,2 0,0 0,1 0,0 A B 0,7 0,1 0,3 0,3 A B 0,3 0,1 0,2 0,0 A B 0,7 0,1 0,4 0,2 Legenda A liczby bezwzględne B Wskaźnik na 10 tys. ludności Źródło: Sprawozdanie MZ-89 Strona 48 z 130

49 Tabela Lekarze specjaliści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia Według podstawowego miejsca zatrudnienia. Stan na roku Specjaliści Ogółem Z tego I stopnia II stopnia Specjalności Ogółem A w tym specjaliści w zakresie: B 17,9 2,6 10,1 5,2 Chirurgii Położnictwa i ginekologii Otolaryngologii i otorynolaryngologii Okulistyki Urologii Kardiologii Onkologii Medycyny ogólnej Medycyny rodzinnej Medycyny ratunkowej A B 2,1 0,2 1,3 0,6 A B 1,1 0,2 0,8 0,2 A B 0,4 0,1 0,2 0,1 A B 0,6 0,1 0,4 0,2 A B 0,2-0,2 0,1 A B 0,7-0,4 0,3 A B 0,2-0,0 0,1 A B 0,2-0,1 0,1 A B 1,7-1,2 0,5 A B 0, ,1 Legenda A liczby bezwzględne B Wskaźnik na 10 tys. ludności Źródło: Sprawozdanie MZ-89 Strona 49 z 130

50 Tabela Lekarze specjaliści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia Według regionów, województw i podstawowego miejsca zatrudnienia. Stan na roku Region / Województwo Ogółem w tym specjalności Liczby bezwzględne % Ogółu lekarzy Radiologii p Chorób wewnętrznych Pediatrii Chorób płuc POLSKA , , CENTRALNY , POŁUDNIOWY , WSCHODNI , PÓŁNOCNO-ZACHODNI , POŁUDNIOWO- ZACHODNI , PÓŁNOCNY , Dolnośląskie , Kujawsko-Pomorskie , Lubelskie , Lubuskie , Łódzkie , Małopolskie , Mazowieckie , Opolskie , Podkarpackie , Podlaskie , Pomorskie , Śląskie , Świętokrzyskie , Warmińsko-Mazurskie , Wielkopolskie , Zachodniopomorskie , Źródło: Sprawozdanie MZ-89 p od 1995 r. specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapi onkologicznej i radiologii dziecięcej Strona 50 z 130

51 Tabela Lekarze specjaliści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia Według regionów, województw i podstawowego miejsca zatrudnienia. Stan na roku Region / Województwo POLSKA Psychiatrii q Dermatologii i wenerologii r w tym specjalności Neurologii r Chirurgii r Położnictwa i ginekologii Otolaryngologii r Okulistyki CENTRALNY POŁUDNIOWY WSCHODNI PÓŁNOCNO-ZACHODNI POŁUDNIOWO- ZACHODNI PÓŁNOCNY Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: Sprawozdanie MZ-89 q łącznie ze specjalistami dziecięcymi r specjaliści w zakresie chirurgii: ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, naczyniowej, onkologicznej, plastycznej Strona 51 z 130

52 2.4. Specjaliści Lekarze dentyści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia Tabela Specjaliści Lekarze dentyści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia Według podstawowego miejsca zatrudnienia. Stan w dniu roku Specjaliści Ogółem z tego I stopnia II stopnia Specjalności Ogółem A w tym specjaliści w zakresie: B 1,8 1,1 0,5 0,2 Chirurgii stomatologicznej Chirurgii szczękowej Ortodoncji Periodontologii Stomatologii ogólnej Stomatologii dziecięcej A B 0,2 0,1 0,1 0,0 A B 0,0 0,0 0,0 0,0 A B 0,1-0,1 0,0 A B 0,1-0,0 0,0 A B 0,9 0,9 - - A B 0,1 0,0 0,0 0,0 Legenda A liczby bezwzględne B wskaźnik na 10 tys. Ludności Źródło: Sprawozdanie MZ-89 Strona 52 z 130

53 2.5. Inni specjaliści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia Tabela Inni specjaliści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia Według podstawowego miejsca zatrudnienia. Stan w dniu roku Specjaliści Ogółem z tego I stopnia II stopnia Specjalności Pielęgniarki z wykształceniem wyższym posiadające tytuł specjalisty Położne z wykształceniem wyższym posiadające tytuł specjalisty A B 4,6 0,7 0,3 3,5 A 1692,0 433,0 94,0 1165,0 B 0,4 0,1 0,0 0,3 Farmaceuci A w tym specjaliści w zakresie: B 0,3 0,2 0,0 0,1 Analityki klinicznej Mikrobiologii Toksykologii A B 0,0 0,0 0,0 0,0 A B 0,0 0,0 0,0 - A B 0,0-0,0 - Diagnostyki laboratoryjnej A w tym specjaliści w zakresie: B 0,8 0,3 0,2 0,4 Analityki klinicznej Mikrobiologii medycznej Toksykologii medycznej A B 0,3 0,2 0,1 0,0 A B 0, ,1 A B 0, ,0 Inni specjaliści A w tym specjaliści w zakresie: B 1,4 0,6 0,3 0,5 Diagnostyki laboratoryjnej Mikrobiologii Toksykologii A B 0,0 0,0 0,0 - A B 0,1 0,0 0,0 - A B 0,0 0,0 0,0 - Legenda A liczby bezwzględne B wskaźnik na 10 tys. Ludności Źródło: Sprawozdanie MZ-89 Strona 53 z 130

54 2.6. Personel medyczny pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w placówkach ochrony zdrowia Tabela Personel medyczny pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w placówkach ochrony zdrowia W osobach według regionów i województw. Stan w dniu roku Region / Województwo Na podstawie stosunku pracy Lekarze w tym specjaliści Lekarze rodzinni Lekarze pediatrzy W ramach umowy cywilnoprawnej Na podstawie stosunku pracy W ramach umowy cywilnoprawnej Na podstawie stosunku pracy W ramach umowy cywilnoprawnej Na podstawie stosunku pracy W ramach umowy cywilnoprawnej POLSKA CENTRALNY POŁUDNIOWY WSCHODNI PÓŁNOCNO-ZACHODNI POŁUDNIOWO-ZACHODNI PÓŁNOCNY Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: Sprawozdanie MZ-11 Strona 54 z 130

55 Tabela Personel medyczny pracujący w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w placówkach ochrony zdrowia W osobach według regionów i województw. Stan w dniu roku Pielęgniarki Położne na podstawie stosunku pracy Region / Województwo Ogółem Pielęgniarki środowiskowe rodzinne w tym: Pielęgniarki środowiskowe nauczania i wychowania w ramach umowy cywilnoprawnej na podstawie stosunku pracy w ramach umowy cywilnoprawnej POLSKA CENTRALNY POŁUDNIOWY WSCHODNI PÓŁNOCNO-ZACHODNI POŁUDNIOWO- ZACHODNI PÓŁNOCNY Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: Sprawozdanie MZ-11 Strona 55 z 130

56 2.7. Średni personel medyczny pracujący w placówkach ochrony zdrowia Tabela Sredni personel medyczny pracujący w placówkach ochrony zdrowia Według podstawowego miejsca zatrudnienia. Stan w dniu danego roku Wyszczególnienie Technicy dentystyczni Technicy farmaceutyczni Technicy elektroniki medycznej Technicy analityki medycznej Technicy elektroradiologii Technicy fizjoterapii Instruktorzy higieny Dietetycy Masażyści w tym niewidomi Instruktorzy terapii zajęciowej Higienistki szkolne Higienistki stomatologiczne Opiekunki dziecięce Źródło: Sprawozdanie MZ-88 Strona 56 z 130

57 2.8. Personel medyczny pracujący w szpitalach stacjonarnych Tabela Personel medyczny pracujący w szpitalach stacjonarnych w osobach, według regionów i województw. Stan w dniu roku Lekarze Lekarze dentyści Region / Województwo Na podstawie stosunku pracy Ogółem W tym specjaliści W ramach umowy cywilnoprawnej Ogółem W tym specjaliści Na podstawie stosunku pracy W ramach umowy cywilnoprawnej POLSKA CENTRALNY POŁUDNIOWY WSCHODNI PÓŁNOCNO-ZACHODNI POŁUDNIOWO-ZACHODNI PÓŁNOCNY Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: Sprawozdanie MZ-29 Strona 57 z 130

58 Tabela Personel medyczny pracujący w szpitalach stacjonarnych W osobach, według regionów i województw. Stan w dniu roku Pielęgniarki Położne Region / Województwo Na podstawie stosunku pracy W ramach umowy cywilnoprawnej Na podstawie stosunku pracy W ramach umowy cywilnoprawnej POLSKA CENTRALNY POŁUDNIOWY WSCHODNI PÓŁNOCNO-ZACHODNI POŁUDNIOWO-ZACHODNI PÓŁNOCNY Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: Sprawozdanie MZ-29 Strona 58 z 130

59 2.9. Pracujący w zakładach długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej Tabela Pracujący w zakładach długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej Stan w dniu danego roku Wyszczególnienie Lekarze Pielęgniarki Psycholodzy Pedagodzy Rehabilitanci Opiekunowie Pracownicy socjalni Salowe Wolontariusze Źródło: Sprawozdanie MZ-29A Strona 59 z 130

60 III. ROZDZIAŁ Tablica zamieszczona w tym rozdziale nie uwzględnia danych pochodzących z Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości Strona60 z 130

61 3. Stacje i punkty krwiodawstwa Tabela 3.1 Stacje i punkty krwiodawstwa w 2015 roku. Według województw Krwiodawcy Wyprodukowano (liczba jednostek) Województwo Oddziały terenowe Ogółem W tym honorowi Koncentrat krwinek czerwonych Osocze świeżo mrożone (KKCz ) (FFP ) POLSKA Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Źródło: Narodowe Centrum Krwi Strona61 z 130

62 IV. ROZDZIAŁ Wszystkie tablice zamieszczone w tym rozdziale zawierają dane z Ministerstwa Obrony Narodowej nie uwzględniają danych pochodzących z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości Strona62 z 130

63 4.1. Szpitale stacjonarne ogólne według regionów i województw Tabela Szpitale stacjonarne ogólne według regionów i województw w 2015 roku Szpitale Łóżka Region / Województwo Ogółem Ogółem Na 10 tys. Ludności Wskaźnik Miejsce w kraju POLSKA ,7 x CENTRALNY ,4 x POŁUDNIOWY ,8 x WSCHODNI ,8 x PÓŁNOCNO-ZACHODNI ,6 x POŁUDNIOWO-ZACHODNI ,5 x PÓŁNOCNY ,9 x Dolnośląskie ,6 4 Kujawsko-pomorskie ,5 10 Lubelskie ,9 2 Lubuskie ,5 15 Łódzkie ,3 3 Małopolskie ,6 13 Mazowieckie ,0 8 Opolskie ,6 14 Podkarpackie ,5 7 Podlaskie ,5 6 Pomorskie ,8 16 Śląskie ,5 1 Świętokrzyskie ,4 5 Warmińsko-mazurskie ,9 12 Wielkopolskie ,3 11 Zachodniopomorskie ,6 9 Źródło : Dane ze sprawozdania Mz-29 Strona63 z 130

64 Wykres 18 Łóżka w szpitalach stacjonarnych ogólnych, wskaźnik na 10 tys. ludności Dolnośląskie 50,6 Kujawsko-pomorskie 46,5 Lubelskie 51,9 Lubuskie 42,5 Łódzkie 51,3 Małopolskie 43,6 Mazowieckie 47,0 Opolskie 42,6 Podkarpackie 47,5 Podlaskie 48,5 Pomorskie 40,8 Śląskie 55,5 Świętokrzyskie 49,4 Warmińsko-mazurskie 43,9 Wielkopolskie 44,3 Zachodniopomorskie 46,6 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Strona64 z 130

65 4.2. Działalność szpitali stacjonarnych ogólnych Tabela Działalność szpitali stacjonarnych ogólnych z ruchem międzyoddziałowym (łącznie z oddziałem neonatologicznym) Według regionów i województw w 2015 roku Region / Województwo Ogółem Leczeni w ciągu roku Wskaźnik na 1 łóżko Miejsce w kraju Osobodni w tys. Przeciętny pobyt chorego Wskaźnik w dniach Miejsce w kraju Wskaźnik w dniach Wykorzystanie łóżka Miejsce w kraju Wskaźnik w % POLSKA ,9 x 44494,7 5,4 x 242,9 x 66,5 CENTRALNY ,8 x 9503,8 5,2 x 249,1 x 68,2 POŁUDNIOWY ,5 x 9737,7 6,0 x 243,1 x 66,6 WSCHODNI ,1 x 8245,4 5,5 x 247,5 x 67,8 PÓŁNOCNO- ZACHODNI POŁUDNIOWO- ZACHODNI ,5 x 6575,8 4,9 x 240,5 x 65, ,4 x 4523,1 5,5 x 237,5 x 65,1 PÓŁNOCNY ,3 x 5908,9 5,2 x 233,8 x 64,1 Dolnośląskie , ,2 5, ,0 9 65,2 Kujawsko-pomorskie , ,0 5, , ,9 Lubelskie , ,1 6, ,4 1 71,3 Lubuskie , ,0 5, ,1 6 66,3 Łódzkie , ,9 5, ,4 5 67,0 Małopolskie , ,3 5, ,8 2 70,1 Mazowieckie , ,9 5, ,5 3 68,9 Opolskie , ,9 5, , ,6 Podkarpackie , ,2 5, , ,0 Podlaskie , ,9 5, , ,1 Pomorskie , ,6 5, , ,0 Śląskie , ,0 6, , ,6 Świętokrzyskie , ,1 5, ,4 4 68,6 Warmińsko-mazurskie , ,3 5, , ,5 Wielkopolskie , ,1 4, ,1 8 65,8 Zachodniopomorskie , ,8 5, ,3 7 65,8 Źródło: Sprawozdanie MZ-29 Strona65 z 130

66 Wykres 19 Działalność szpitali stacjonarnych ogólnych, wskaźnik - leczeni na 1 łóżko Dolnośląskie 43,4 Kujawsko-pomorskie 41,1 Lubelskie 42,8 Lubuskie 47,8 Łódzkie 45,3 Małopolskie 43,3 Mazowieckie 49,1 Opolskie 43,3 Podkarpackie 46,1 Podlaskie 45,5 Pomorskie 46,0 Śląskie 38,9 Świętokrzyskie 47,1 Warmińsko-mazurskie 46,6 Wielkopolskie 50,3 Zachodniopomorskie 45,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Strona66 z 130

67 Wykres 20 Działalność szpitali stacjonarnych ogólnych, wskaźnik przeciętnego pobytu chorego w dniach Dolnośląskie 5,5 Kujawsko-pomorskie 5,6 Lubelskie 6,1 Lubuskie 5,1 Łódzkie 5,4 Małopolskie 5,9 Mazowieckie 5,2 Opolskie 5,5 Podkarpackie 5,2 Podlaskie 5,2 Pomorskie 5,1 Śląskie 6,1 Świętokrzyskie 5,3 Warmińsko-mazurskie 5,0 Wielkopolskie 4,7 Zachodniopomorskie 5,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Strona67 z 130

68 Mapa 5 Działalność szpitali stacjonarnych ogólnych średni czas pobytu w dniach Strona68 z 130

69 Wykres 21 Działalność szpitali stacjonarnych ogólnych, wskaźnik wykorzystania łóżka w dniach Dolnośląskie 238,0 Kujawsko-pomorskie 229,5 Lubelskie 260,4 Lubuskie 242,1 Łódzkie 244,4 Małopolskie 255,8 Mazowieckie 251,5 Opolskie 235,9 Podkarpackie 237,2 Podlaskie 237,7 Pomorskie 237,2 Śląskie 235,8 Świętokrzyskie 250,4 Warmińsko-mazurskie 235,4 Wielkopolskie 240,1 Zachodniopomorskie 240,3 210,0 215,0 220,0 225,0 230,0 235,0 240,0 245,0 250,0 255,0 260,0 265,0 Strona69 z 130

70 Wykres 22 Działalność szpitali stacjonarnych ogólnych, wskaźnik wykorzystania łóżka w % Dolnośląskie 65,2 Kujawsko-pomorskie 62,9 Lubelskie 71,3 Lubuskie 66,3 Łódzkie 67,0 Małopolskie 70,1 Mazowieckie 68,9 Opolskie 64,6 Podkarpackie 65,0 Podlaskie 65,1 Pomorskie 65,0 Śląskie 64,6 Świętokrzyskie 68,6 Warmińsko-mazurskie 64,5 Wielkopolskie 65,8 Zachodniopomorskie 65,8 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 Strona70 z 130

71 Mapa 6 Działalność szpitali stacjonarnych ogólnych wykorzystanie łóżek w % Strona71 z 130

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ...

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ... Warszawa 2013 Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 1.1. LUDNOŚĆ... 6 1.2. ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE... 7 1.3. ZACHOROWANIA

Bardziej szczegółowo

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO.

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. Strona 1 z 168 PRZEDMOWA Szanowni Państwo, Jak co roku, przekazujemy Państwu kolejną edycję BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. W wydaniu niniejszym, na rok 2011 umieszczono dane za rok 2010 oraz wybrane dane historyczne

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY 2009 MINISTERSTWA ZDROWIA

BIULETYN STATYSTYCZNY 2009 MINISTERSTWA ZDROWIA BIULETYN STATYSTYCZNY 2009 MINISTERSTWA ZDROWIA Warszawa 2009 ROZDZIAŁ I TABLICA 1.1 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, REGIONÓW I WOJEWÓDZTW - STAN W DNIU 31.12.2008 R. Miasto Wieś Region / Województwo Ogółem Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY 2010 MINISTERSTWA ZDROWIA

BIULETYN STATYSTYCZNY 2010 MINISTERSTWA ZDROWIA . BIULETYN STATYSTYCZNY 2010 MINISTERSTWA ZDROWIA Warszawa 2010 PRZEDMOWA Jak co roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Wydział Badań i Analiz oraz Współpracy Międzynarodowej przekazują w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY 2007 MINISTERSTWA ZDROWIA

BIULETYN STATYSTYCZNY 2007 MINISTERSTWA ZDROWIA BIULETYN STATYSTYCZNY 2007 MINISTERSTWA ZDROWIA Warszawa 2007 ROZDZIAŁ I TABLICA 1.1 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI, REGIONÓW I WOJEWÓDZTW - STAN W DNIU 31.12.2006 R. Miasto Wieś Region / Województwo Ogółem Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY 2003 MINISTERSTWA ZDROWIA

BIULETYN STATYSTYCZNY 2003 MINISTERSTWA ZDROWIA BIULETYN STATYSTYCZNY 2003 MINISTERSTWA ZDROWIA Warszawa 2003 S P I S T A B L I C DZIAŁ I. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I ZDROWOTNA 1.1 Ludność wg płci i miejsca zamieszkania w latach 1970, 1980, 1990, 1995,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach

Zatrudnienie personelu medycznego w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2010-2014 stan w dniu 31.12 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2009-203 stan w dniu 3.2 personel medyczny ogółem w tym: liczby bezwzględne

Bardziej szczegółowo

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach

Tab. 5.1 Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach Tab. 5. Zatrudnienie personelu medycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w województwie dolnośląskim w latach 2008-202 stan w dniu 3.2 liczby bezwzględne wskaźnik na 0 tys. ludności z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 5fi!2019 z dnia 24.06.2019 r. Zakres udzielanych świadczeń udzielanych w lokalizacji Banacha Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne 2. Anestezjologia i Intensywna Terapia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki https://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjal izacji-wymaganych-do-ich.html 2019-08-29, 00:01 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE, W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM I ŚLĄSKIM NOWOTWORY UWAGI WSTĘPNE Dane prezentowane w niniejszym rozdziale opracowano na podstawie danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów (www.onkologia.org.pl) Ze względu na cykl opracowywania danych

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Kondycja szpitali klinicznych a ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne

Kondycja szpitali klinicznych a ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne Kondycja szpitali klinicznych a ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Ankieta dot. skutków

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 2 listopada 2018 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) (wyłączony)

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą

Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Piotrkowska 104, 90-926 Łódź Łódź, dnia 9 listopada 2017 r. Lista rankingowa na miejsca szkoleniowe nieobjęte rezydenturą Lp. Dziedzina medycyny Numer wniosku Uzyskany wynik

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014

Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 2014 16. Cykliczna Konferencja Naukowa Wyzwania XXI wieku: Ochrona zdrowia i kształcenie medyczne Warszawa 24 kwietnia 218r. Kształcenie podyplomowe lekarzy po roku 214 Joanna Jędrzejczak Centrum Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 PAŹDZIERNIKA 2015 r. 31 PAŹDZIERNIKA 2015 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update

CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W POLSCE W 2009 ROKU - UAKTUALNIENIE Infectious diseases and poisonings in Poland in 2009 - Update CHOROBY ZAKAŹNE ZATRUCA W POLSCE W 00 ROKU UAKTUALNENE nfectious diseases and poisonings in Poland in 00 Update Zmiany zgłoszone do Zakładu Epidemiologii NZPPZH w okresie od października 00 r. do grudnia

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE

Informacje ogólne o kierunku studiów. Nazwa kierunku studiów. Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Informacje ogólne o kierunku studiów Nazwa kierunku studiów LEKARSKI Poziom kształcenia STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIIE Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2014 2015 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dz.U.011.11.896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Nowy projekt UE

Nowy projekt UE Nowy projekt UE 2015-2022 Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznodemograficznych kraju 10 specjalizacji objętych projektem: 1. onkologia

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo