ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok"

Transkrypt

1 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006

2

3 ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006

4

5 Przedmowa Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia przekazuje Państwu kolejną edycję Informatora Statystycznego Ochrony Zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego. Informator stanowi podstawową, zbiorczą publikację prezentującą informacje o sytuacji w ochronie zdrowia województwa w 2005 roku. Źródłem informacji do opracowania tablic są sprawozdania sporządzane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także praktyki prywatne. Prezentowane dane w zakresie ochrony zdrowia nie obejmują informacji dotyczących służby zdrowia w zakładach karnych, informacji o jednostkach służby zdrowia podległych resortowi obrony narodowej, resortowi spraw wewnętrznych i administracji. W gromadzeniu i opracowywaniu niektórych materiałów brały udział jednostki wojewódzkie: Wojewódzki Zakład Gruźlicy i Chorób Płuc, Regionalny Szpital Onkologiczny, Wojewódzka Przychodnia Skórno - Wenerologiczna, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Regionalne Centrum Krwiodawstwa oraz Stacje Pogotowia Ratunkowego. Dane dotyczące demografii pochodzą z Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Informator składa się z pięciu działów, w których przedstawiono wybrane informacje o sytuacji demograficznej i zdrowotnej województwa, kadrze medycznej i działalności zakładów opieki zdrowotnej. Dane publikowane w informatorze przedstawiono na poziomie powiatów. Oddając do Państwa rąk Informator Statystyczny Ochrony Zdrowia Województwa Zachodniopomorskiego dziękuję wszystkim osobom i zakładom za współpracę przy przeprowadzaniu badań statystycznych oraz za uwagi i wnioski, które pozwolą na wzbogacenie formy i treści kolejnych edycji. Dariusz Lewiński Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia

6

7 5 S P I S T A B L I C DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I ZDROWOTNA 1.1 Ludność według powiatów Ludność według grup wiekowych w 2005 r Ruch naturalny według powiatów w 2005 r Ruch naturalny na 1000 ludności Przeciętna liczba lat dalszego trwania życia Zgony według płci i powiatów liczby bezwzględne i wskaźnik na 1000 ludności w 2005 r Zgony według przyczyn w powiatach w 2004 roku liczby bezwzględne Zgony według przyczyn w powiatach w 2004 r.- wskaźnik na 10 tys. Ludności Główne przyczyny zgonów w latach 2000, 2001, 2003 i Zgony niemowląt według powiatów w 2005 r Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych Zgony na nowotwory złośliwe w 2004 r. według powiatów Zgony na nowotwory złośliwe w 2004 r. według przyczyn i płci Główne przyczyny zgonów na nowotwory złośliwe w 2004 r Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2004 r. według powiatów Zachorowania na nowotwory złośliwe w 2004 r. według umiejscowienia i płci Zachorowania na wybrane choroby zakaźne Zachorowania na choroby weneryczne Chorzy zarejestrowani na gruźlicę Nowe zachorowania na gruźlicę Leczeni z powodu zaburzeń psychicznych ( bez uzależnień) Wskaźniki dotyczące leczonych z powodu zaburzeń psychicznych Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych Wskaźniki dotyczące leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych Leczeni z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu Wskaźniki dotyczące leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu. 63 DZIAŁ II PERSONEL MEDYCZNY SŁUŻBY ZDROWIA 2.1 Personel medyczny według zawodów Pracujący lekarze według powiatów Pracujący lekarze według głównego miejsca pracy w powiatach Pracujący lekarze dentyści według powiatów Pracujący lekarze dentyści według głównego miejsca pracy w powiatach Pracujące pielęgniarki według powiatów Pracujące pielęgniarki według głównego miejsca pracy w powiatach Pracujące położne według powiatów Pracujące położne według głównego miejsca pracy w powiatach Pracujący personel medyczny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej według powiatów Pracujący personel medyczny w Podstawowej Opiece Zdrowotnej według powiatów wskaźnik na 10 tys.) Pracujący lekarze ogółem w Podstawowej Opiece Zdrowotnej według powiatów Pracujący lekarze rodzinni w Podstawowej Opiece Zdrowotnej według powiatów Pracujący lekarze pediatrzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej według powiatów Pracujący lekarze o innej specjalności w Podstawowej Opiece Zdrowotnej według powiatów Pracujące pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej według powiatów Pracujące położne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej według powiatów Pracujący personel medyczny w poradniach specjalistycznych według powiatów Pracujący lekarze w poradniach specjalistycznych według powiatów Pracujący lekarze dentyści w poradniach specjalistycznych według powiatów Zatrudnienie w szpitalach Zatrudnienie na oddziałach Zatrudnienie w zakładach opieki długoterminowej według powiatów Zatrudnienie specjalistów lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych Zatrudnienie specjalistów lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych Uzyskane specjalizacje przez lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i magistrów Szkolenie średniego personelu medycznego. 120

8 6 DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA 3.1 Jednostki opieki zdrowotnej według powiatów Opieka lekarska nad dziećmi do lat 3 według powiatów Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży w 2005 r Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w 2005 r. liczby bezwzględne Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w 2005 r. wskaźnik na 10 tys. ludności Dane o stanie zdrowia osób dorosłych leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w 2005 r. liczby bezwzględne Dane o stanie zdrowia osób dorosłych leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego w 2005 r. wskaźnik na 10 tys. ludności Osoby dorosłe leczone z powodu chorób układu krążenia w poradniach lecznictwa podstawowego według powiatów Osoby dorosłe leczone z powodu nowotworów w poradniach lecznictwa podstawowego według powiatów Osoby dorosłe leczone z powodu cukrzycy w poradniach lecznictwa podstawowego według powiatów Działalność poradni specjalistycznych Porady specjalistyczne według specjalności i powiatów Porady stomatologiczne według specjalności i powiatów Opieka profilaktyczna nad kobietą ciężarną według powiatów. 150 DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 4.1 Łóżka w szpitalach ogólnych według powiatów (razem ze szpitalami uzdrowiskowymi) Łóżka w szpitalach ogólnych według powiatów ( bez szpitali uzdrowiskowych) Działalność szpitali ogólnych według powiatów ( razem ze szpitalami uzdrowiskowymi ) Działalność szpitali ogólnych według powiatów (bez szpitali uzdrowiskowych ) Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych w 2005 r Działalność oddziałów w szpitalach ogólnych według powiatów Opieka dzienna w szpitalach ogólnych według powiatów Opieka dzienna według oddziałów w szpitalach ogólnych Opieka dzienna w ramach przychodni specjalistycznych Działalność stacji dializ według powiatów Łóżka w zakładach psychiatrycznych według rodzaju zakładów Działalność oddziałów w zakładach psychiatrycznych Łóżka w zakładach opieki długoterminowej według powiatów Działalność zakładów opieki długoterminowej według powiatów Lecznictwo uzdrowiskowe według powiatów Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej według powiatów 195 DZIAŁ V POMOC DORAŹNA, KRWIODAWSTWO, APTEKI I ŻŁOBKI 5.1 Pomoc doraźna zakłady, karetki według powiatów Działalność pomocy doraźnej według powiatów Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Apteki i punkty apteczne według powiatów w 2005 r Żłobki i oddziały żłobkowe według powiatów w 2005 r. 209 WYKAZ KONSULTANTÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 211

9 7 SPIS WYKRESÓW DZIAŁ I 1 Ludność według grup wiekowych- % ogólnej liczby ludności Przyrost naturalny według powiatów w 2005 r.- wskaźnik na 1000 ludności Ruch naturalny na 1000 ludności w województwie Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie na tle kraju Przeciętna liczba lat dalszego trwania życia Zgony według płci w latach Zgony według powiatów i płci wskaźnik na 1000 ludności Główne przyczyny zgonów w 2004 r. kobiety, mężczyźni 35 9 Zgony niemowląt według powiatów wskaźnik na 1000 urodzeń żywych Zgony niemowląt w województwie w wybranych latach wskaźnik na 1000 urodzeń żywych Zgony niemowląt wskaźnik na 1000 urodzeń żywych w województwie na tle kraju Zgony na nowotwory złośliwe według powiatów- wskaźnik na 100 tys. ludności Główne przyczyny zgonów na nowotwory złośliwe w 2004 r Zachorowania na nowotwory złośliwe według powiatów wskaźnik na 100 tys. ludności Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w 2005 r.- wskaźnik na 100 tys. ludności. 52 DZIAŁ II 1 Pracujący lekarze według powiatów- wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujący lekarze według głównego miejsca pracy wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujący lekarze dentyści według powiatów- wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujący lekarze dentyści według głównego miejsca pracy wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujące pielęgniarki według powiatów wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujące pielęgniarki według głównego miejsca pracy wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujące położne według powiatów wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujące położne według głównego miejsca pracy wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujący lekarze ogółem w Podstawowej Opiece Zdrowotnej wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujące pielęgniarki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujące położne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej wskaźnik na 10 tys. ludności Struktura pracujących lekarzy według specjalności w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w procentach Pracujący lekarze w poradniach specjalistycznych- wskaźnik na 10 tys. ludności Pracujący lekarze dentyści w poradniach specjalistycznych wskaźnik na 10 tys. ludności. 102 DZIAŁ III 1 Wskaźnik wizyt domowych lekarzy u dzieci zdrowych do 1 m-ca życia według powiatów Odsetek dzieci i młodzieży zbadanych w ramach profilaktycznych badań lekarskich 2005 r Wskaźniki leczonych na 10 tys. ludności w wieku 0 18 lat według rozpoznania Wskaźnik leczonych na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej według rozpoznania Wskaźnik leczonych z powodu chorób układu krążenia na 10 tys. ludności według powiatów Wskaźnik leczonych z powodu nowotworów na 10 tys. ludności według powiatów Wskaźnik leczonych z powodu cukrzycy na 10 tys. ludności według powiatów Liczba porad specjalistycznych na 1 mieszkańca według powiatów Liczba porad stomatologicznych na 1 mieszkańca według powiatów Wskaźnik wczesnego objęcia opieką kobiet ciężarnych według powiatów. 151 DZIAŁ IV 1 Liczba łóżek na 10 tys. ludności według powiatów (razem ze szpitalami uzdrowiskami) Liczba łóżek na 10 tys. ludności według powiatów (bez szpitali uzdrowiskowych) Wykorzystanie łóżek w procentach według powiatów (razem ze szpitalami uzdrowiskami) Wykorzystanie łóżek w procentach według powiatów( bez szpitali uzdrowiskowych) Wskaźnik wykorzystania łóżek w procentach według oddziałów Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. ludności według rodzaju zakładów psychiatrycznych. 190

10 7 Wskaźnik wykorzystania łóżek według oddziałów w procentach. 191 DZIAŁ V 8 1 Liczba ludności przypadająca na jeden zespół ratownictwa medycznego według powiatów w tys Wyjazdy do wypadków wskaźnik na 1 tys. mieszkańców Wyjazdy do zachorowań wskaźnik na 1 tys. mieszkańców. 206

11 DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I ZDROWOTNA

12 10

13 11 Województwo Zachodniopomorskie według stanu na dzień r. zamieszkiwało osób, co stanowiło ok. 4,4% ludności całego kraju. Z ogólnej liczby ludności : mieszkańcy miast stanowili 69,2% mieszkańcy wsi 30,8% mężczyźni 48,7% kobiety 51,3% Struktura ludności w 2005 r. utrzymuje się na poziomie roku 2000, kiedy to wynosiła: mieszkańcy miast 69,6% mieszkańcy wsi 30,4% mężczyźni 48,9% kobiety 51,0% Struktura ludności wg grup wiekowych wykazuje niewielkie odchylenia w poszczególnych grupach wiekowych. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił tyle samo w 2000 r. co w roku 2005 i stanowił 20,4% ogólnej liczby ludności. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności w 2005 r. wzrósł o 2,7% w stosunku do roku 2000, natomiast w grupie poprodukcyjnej o 0,9%. W porównaniu z rokiem 2000 liczba ludności w województwie zachodniopomorskim zmniejszyła się o ok. 38 tys. Odnotowany spadek liczby zamieszkałych może być spowodowany uzyskaniem aktualnych danych w wyniku ostatniego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2002 roku oraz ujemnym saldem migracji zagranicznej. Ponadto obserwuje się spadek liczby urodzeń żywych z urodzeń w 2000 r. do urodzeń w roku 2005 oraz wzrostem liczby zgonów z zgonów w 2000 r. do w roku 2005, co również mogło mieć wpływ na spadek liczby mieszkańców województwa. Nastąpiło znaczne obniżenie wskaźnika przyrostu naturalnego z 1,1 na 1000 ludności w roku 2000 do 0,6 w roku Największy spadek przyrostu naturalnego czyli tzw. ujemny przyrost naturalny odnotowano w Świnoujściu z - 0,9 w roku 2000 do -1,5 w roku 2005 oraz w Koszalinie odpowiednio z - 0,2 do - 0,6, a następnie w powiecie kamieńskim spadek do - 0,7 i powiecie łobeskim do - 0,3 na 1000 ludności. Niewielki wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego odnotowano w trzech powiatach: choszczeńskim z 1,1 w 2000 r. do 2,9 w 2005 r., w polickim odpowiednio z 3,3 do 4,1 i myśliborskim z 1,2 w 2000 r. do 2,4 w 2005 r. Przez ostatnie lata można było zauważyć stopniowy wzrost dalszego trwania życia w każdej grupie wiekowej, zarówno

14 12 u mężczyzn, jak i u kobiet. Przewidywana długość życia jest krótsza u mężczyzn niż u kobiet. W 2004 r. przeciętna liczba lat dalszego trwania życia w Polsce wynosiła 70,7 dla mężczyzn i 79,2 dla kobiet, a w województwie zachodniopomorskim 70,3 dla mężczyzn i 78,5 lat dla kobiet. W województwie zachodniopomorskim w 2004 r. przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w miastach wynosiło 70,8 tj. o 1,8 roku więcej niż mężczyzn na wsi, a kobiety w miastach żyły 78,7 lat czyli o 0,6 roku dłużej niż mieszkanki wsi. Natomiast w kraju sytuacja odnośnie dalszego trwania życia kobiet przedstawiała się nieco odwrotnie mieszkanki wsi żyły 79,5 lat czyli o 0,4 roku więcej niż kobiety w miastach. Rok 2004 jest kolejnym rokiem, w którym zaobserwowano wzrost trwania średniej długości życia zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wydaje się, iż zmiany te spowodowane są przemianami społecznymi i ekonomicznymi, rozwojem profilaktyki zdrowotnej, a tym samym propagowaniem aktywnego wypoczynku, lepszego, racjonalnego odżywiania, zmniejszeniem rozpowszechniania palenia tytoniu. Ponadto zwiększenie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami z ryzykiem rozwoju chorób serca, usprawnienie wczesnej diagnostyki i efektywności leczenia nowotworów złośliwych, a także zwiększanie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia i zdrowia ma niewątpliwy wpływ na wydłużenie życia ludzkiego. Kontynuując informację dotyczącą kształtowania się przeciętnej liczby lat dalszego trwania życia oraz uwarunkowanie tych zmian przedstawiono umieralność według kilku głównych przyczyn zgonów. Głównymi przyczynami zgonów są choroby określane jako cywilizacyjne, czyli choroby układu krążenia, nowotwory, zewnętrzne przyczyny (urazy, upadki, wypadki, zatrucia, samobójstwa, zabójstwa), zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań. W grupie głównych przyczyn znalazły się też przyczyny tzw. inne czyli objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane. Mimo szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej natężenie umieralności z powodu chorób układu krążenia w województwie zachodniopomorskim kształtuje się od 2000 r. na podobnym poziomie z niewielką tendencja zwyżkową i generalnie ciągle stanowi wysoki poziom zagrożenia życia. W roku 2000 i w 2001 zgony spowodowane chorobami układu krążenia w stosunku do ogólnej liczby zgonów wynosił 44,8%, w roku ,9% natomiast w roku ,4%. Zgony z powodu chorób układu krążenia w 2004 r. w kraju wynosiły ok.47,7% ogólnej liczby zgonów.

15 13 Od wielu lat pogarsza się sytuacja epidemiologiczna chorób nowotworowych, które stanowią drugą pod względem częstości występowania przyczynę zgonów. W województwie zachodniopomorskim choroby nowotworowe stanowiły 25,0% ogólnej liczby zgonów w 2000 r. natomiast w 2004 roku 27,9%. Ogólna liczba zgonów w 2004 r. wynosiła , z czego zgony na nowotwory złośliwe stanowiły osób. Od 2000 roku notuje się niewielki, ale systematyczny spadek udziału zgonów na nowotwory złośliwe w ogólnej liczbie zgonów z 24,6% w 2000 r. do 16,4% w roku W grupie nowotworów złośliwych najwyższy odsetek stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych oskrzeli i płuc i wynosiły one 24,3% liczby zgonów na nowotwory złośliwe, przy czym wskaźnik tych zgonów był wyższy u mężczyzn niż u kobiet i kształtował się w granicach 50%. Kolejne miejsce pod względem liczby zgonów w tej grupie nowotworów zajmowały zgony na nowotwór złośliwy żołądka i stanowiły 6-7% ogólnej liczby zgonów na nowotwory złośliwe. Następne miejsca w grupie głównych przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe zajmowała: trzustka, jelito grube i cienkie, sutek u kobiet i gruczoł krokowy u mężczyzn. Jak widać mimo szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej w zakresie zwalczania chorób nowotworowych nie odnotowano wyraźnej tendencji spadkowej w umieralności na choroby nowotworowe. Trzecią przyczyną zgonów pod względem rozmiarów je powodujących są zewnętrzne przyczyny zgonów, na które składają się wypadki komunikacyjne i pozostałe wypadki, upadki, samobójstwa, zatrucia i przestępstwa. Zewnętrzne przyczyny zgonów są większym zagrożeniem życia mężczyzn niż kobiet (ok.7,0% więcej mężczyzn umiera z tego powodu niż kobiet ). Dynamika zgonów w tej grupie przyczyn utrzymuje się na podobnym poziomie od 2000 r. 7,9% udziału w ogólnej liczbie zgonów, w 2001 r. 7,6%, w 2003 r. - 7,6% i w 2004 r. 7,4% (za 2002 r. brak danych) Czwartą przyczyną zgonów pod względem liczby zgonów u mężczyzn i kobiet są zgony z powodu objawów, cech chorobowych i nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej. W tej grupie przyczyn notuje się podobną liczbę zgonów zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, i kształtuje się ona u mężczyzn od 5,5% w 2000 r. do 6,9% ogólnej liczby zgonów w roku 2004, a u kobiet od 4,6% w roku 2000 do 6,3% w roku Pozostałe główne przyczyny zgonów w 2004 r. stanowiły 6,6% ogólnej liczby zgonów.

16 14 W tej grupie zgonów podkreślić należy dwukrotny wzrost liczby zgonów kobiet z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań w roku 2004 w porównaniu z rokiem Natomiast zgony mężczyzn z powodu powyższych przyczyn są trzykrotnie wyższe niż kobiet i utrzymują się na podobnym poziomie na przestrzeni kilku lat. Zgony w pozostałych dwóch grupach przyczyn utrzymują się na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem liczby zgonów mężczyzn z powodu chorób układu trawiennego (o 28 zgonów więcej) i chorób układu oddechowego (wzrost o 33 zgony) oraz spadkiem zgonów kobiet z powodu chorób układu oddechowego. W województwie zachodniopomorskim zgony z powodu chorób układu oddechowego w 2004 r. wynosiły 3,6% ogólnej liczby zgonów, zaś w Polsce 4,7%. Natomiast zgony z powodu chorób układu trawiennego wynosiły 4,0% w województwie, a w kraju 4,2% ogólnej liczby zgonów. Umieralność niemowląt jest bardzo istotnym miernikiem warunków zdrowotnych społeczeństwa i jakości opieki perinatalnej. Jeśli chodzi o umieralność niemowląt w województwie zachodniopomorskim odnotowano systematyczny, aczkolwiek niezbyt znaczący spadek liczby zgonów niemowląt. W 2005 roku było o 38 zgonów mniej niż w roku Współczynnik umieralności niemowląt uległ obniżeniu z 9,0% zgonów na 1000 urodzeń żywych w roku 2000 do 7,2% w roku Wielkości wskaźników w poszczególnych latach obrazuje poniższe zestawienie rok Zgony niemowląt Współczynnik na 1000 (liczba bezwzględna) urodzeń żywych , , , , , ,2 Źródło: US Ważnymi czynnikami wpływającymi na umieralność niemowląt są: poprawa stanu zdrowia matki, zwalczanie współistniejących nałogów w czasie ciąży, objęcie wczesną opieką kobiet ciężarnych, zmniejszenie częstości urodzeń wśród kobiet w wieku poniżej 18 roku życia, zwiększenie masy urodzeniowej niemowląt i zmniejszenia liczby przedwczesnych urodzeń. Działania terapeutyczne i intensywna działalność profilaktyczna w tym zakresie może w efekcie doprowadzić do spadku umieralności niemowląt.

17 15 ZACHOROWANIA NA WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE W 2005 r. w województwie zachodniopomorskim do najczęściej występujących chorób zakaźnych należały : 1/ grypa zachorowań ( wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 1088,4 a w kraju 1921,4) 2/ ospa wietrzna zachorowań ( wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 274,1, w kraju 387,8 ) 3/ świnka zachorowań ( wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 127,2, w kraju 188,5 ) 4/ bakteryjne zatrucia pokarmowe 1266 zachorowań ( wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 74,7, w kraju 52,6 ) 5 /biegunki u dzieci do lat zachorowań ( wskaźnik na 100 tys. ludności w woj. zachodniopomorskim wyniósł 1423,9, w kraju 2428,9) W większości wojewódzkie wskaźniki zachorowań na 100 tys. mieszkańców w 2005 r. były niższe niż wskaźniki krajowe, z wyjątkiem zachorowań na bakteryjne zatrucia pokarmowe w tym salmonellozy, inne zatrucia i zapalenie opon mózgowych. Wyższy wskaźnik wojewódzki odnotowano również w przypadku pokąsań osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę. W roku 2005 w stosunku do roku 2004 znacznie wzrosła ilość zachorowań na grypę o Spadek zachorowań odnotowano w przypadku innych zatruć o 318 przypadków, szkarlatyny o 40 przypadków, świerzbu o 45 przypadków. Zmalała również ilość zachorowań na choroby wywołane przez ludzki wirus upośledzenia odporności ( B20- B-24) z 9 zachorowań w roku 2004 do 1 zachorowania w roku 2005.

18 16 ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w roku 2005 odnotowano 23 przypadki zachorowań na kiłę (wskaźnik zachorowalności na 100 tys. mieszkańców wyniósł 1,4 i był taki sam jak w roku 2004). Więcej zachorowań na kiłę odnotowano wśród mężczyzn 14 (wskaźnik zachorowań na 100 tys. mężczyzn wyniósł 1,7) niż wśród kobiet (9 zachorowań - wskaźnik zachorowań na 100 tys. wyniósł 1). W 2005 r. zarejestrowano 7 zachorowań na rzeżączkę a więc mniej niż w roku 2004 (10 zachorowań). Wskaźnik zachorowań na rzeżączkę na 100 tys. mieszkańców wyniósł 0,4 w 2005 r., a 0,6 w 2004 r. Więcej zachorowań odnotowano wśród mężczyzn (5) niż wśród kobiet (2). W 2005 r. wskaźnik zachorowań na 100 tys. mężczyzn wyniósł 0,6, a wskaźnik zachorowań na 100 tys. kobiet wyniósł 0,2. ZACHOROWANIA NA GRUŹLICĘ W 2005 zmieniły się zasady klasyfikacji pacjentów w grupach poradnianych. Obecnie w Polsce obowiązuje podział na gruźlicę potwierdzoną i nie potwierdzoną bakteriologicznie oraz według lokalizacji zmian na płucną i pozapłucną. Według zaleceń współczesnej chemioterapii, po zakończeniu 6-8 miesięcznego leczenia należy chorego wypisać z rejestru gruźlicy czynnej. Pacjent, który przebył w pełni przepisane przez lekarza leczenie przeciwprątkowe, nie jest już chory i nie może być wliczany do chorych z czynną gruźlicą. W ostatnich latach liczba chorych na gruźlicę wzrosła tylko statystycznie, co wynikało właśnie z nieprawidłowej klasyfikacji pacjentów. Stosując się do wytycznych Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w 2005 r. wszystkie poradnie na terenie naszego województwa zweryfikowały rejestr pacjentów w grupach gruźlicy czynnej. Stąd mamy dużą różnicę w liczbie chorych zarejestrowanych na gruźlicę w roku 2005 (311 chorych) w porównaniu z rokiem 2004 (598 chorych). W 2005 roku zanotowano 387 przypadków nowych zachorowań na wszystkie postacie gruźlicy (wskaźnik zachorowalności na 100 tys. mieszkańców wyniósł 22,8) i 26 przypadków nowych zachorowań na gruźlicę innych narządów. Więcej przypadków zachorowań na gruźlicę odnotowano w miastach (278) niż na wsi (109). W 2005 r. zanotowano 256 przypadków nowych zachorowań na gruźlicę wśród mężczyzn (wskaźnik na 100 tys. mężczyzn wyniósł 30) i 131 przypadków wśród kobiet (wskaźnik na 100 tys. kobiet wyniósł 15,1). W stosunku do roku 2004 liczba zachorowań wśród mężczyzn wzrosła (247 w 2004 r.) a zmalała wśród kobiet (158 w 2004 r.).

19 17 Biorąc pod uwagę poszczególne grupy wiekowe najwięcej przypadków zachorowań na gruźlicę odnotowano w grupie wiekowej lata (161), natomiast najmniej w grupie wiekowej 0-14 lat (0) i lat (6). ZDROWIE PSYCHICZNE W 2005 r. w poradniach zdrowia psychicznego zanotowano leczonych z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzależnień), w tym leczonych po raz pierwszy. Mężczyźni stanowili 40,5% leczonych ogółem. Dla porównania w roku 2004 zanotowano leczonych, w tym leczonych po raz pierwszy. Według rozpoznania zasadniczego najwięcej odnotowano przypadków zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem (wskaźnik na 100 tys. ludności wyniósł 582,1), schizofrenii (wskaźnik na 100 tys. ludności wyniósł 372,8), organicznych zaburzeń niepsychotycznych (wskaźnik na 100 tys. ludności wyniósł 207,5), depresji nawracających i zaburzeń dwubiegunowych (wskaźnik 143,7). Liczba leczonych z powodu tych zaburzeń w stosunku do roku 2004 była na podobnym poziomie, za wyjątkiem schizofrenii (zarejestrowano przypadków więcej). Liczba pacjentów leczonych z powodu zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym wynosiła i była większa niż w roku 2004 (1 285). Z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych odnotowano leczonych ( z czego 57,8% to mężczyźni), w tym 592 leczonych po raz pierwszy. Dla porównania w roku 2004 odnotowano leczonych, w tym 771 było leczonych po raz pierwszy. Najwięcej zaburzeń spowodowanych było używaniem leków uspokajających i nasennych 523 przypadki, w tym : ostre zatrucie 210 (wskaźnik na 100 tys. ludności 13,8), zespół uzależnienia 297 (wskaźnik na 100 tys. ludności 19,5), zaburzenia psychotyczne 5 (wskaźnik na 100 tys. ludności 0,3) i inne 11 (wskaźnik na 100 tys. ludności 0,7). Zanotowano również 517 przypadków zaburzeń spowodowanych używaniem kilku substancji psychoaktywnych, 170 przypadków używania opiatów i innych substancji pobudzających w tym kofeiny 78. W 2005 roku odnotowano osób leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (z czego 75,5% stanowili mężczyźni), w tym leczonych po raz pierwszy. W roku 2004 zanotowano leczonych, w tym leczonych po raz pierwszy. Liczba leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w 2005 r. jest porównywalna z liczbą leczonych w 2004 r.

20 18 Według rozpoznania zasadniczego najwięcej odnotowano przypadków zespołów uzależnień (wskaźnik na 100 tys. ludności 336,5), używania szkodliwego 833 (wskaźnik na 100 tys. ludności - 49,2), zespołów abstynencyjnych bez majaczenia 372 (wskaźnik na 100 tys. ludności 22,0) oraz ostrych zatruć 453 (wskaźnik na 100 tys. ludności 26,7).

21 19 TABL 1.1 LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW ( stan w dniu r.) Powiaty Ludność ogółem z ogółem mężczyźni kobiety miasta gminy WOJEWÓDZTWO M. KOSZALIN X M. SZCZECIN X M.ŚWINOUJSCIE X BIAŁOGARD CHOSZCZNO DRAWSKO POM GOLENIÓW GRYFICE GRYFINO KAMIEŃ POM KOŁOBRZEG KOSZALIN ŁOBEZ MYŚLIBÓRZ POLICE PYRZYCE SŁAWNO STARGARD SZCZ SZCZECINEK ŚWIDWIN WAŁCZ Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

22 20 TABL. 1.2 LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH W 2005 r. Grupy wiekowe Ludność ogółem Miasto Wieś Województwo Wiek przedprodukcyjny lata lat lat lat Wiek produkcyjny mężczyźni lata kobiety lat Wiek poprodukcyjny mężczyźni 65 lat i więcej kobiety 60 lat i więcej w% do ogólnej liczby ludności wiek przedprodukcyjny 20,4 18,6 24,6 wiek produkcyjny 65,6 66,7 63,0 Wiek poprodukcyjny 14,0 14,7 12,4

23 21 wartości w % LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH % ogólnej liczby ludności ,0 14,7 12, ,6 66,7 63, ,4 18,6 24,6 0 Ogółem Miasto Wieś wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

24 22 TABL. 1.3 RUCH NATURALNY WEDŁUG POWIATÓW W 2005 r. Powiaty Urodzenia żywe Zgony ogółem Przyrost naturalny urodzenia żywe Wskaźnik na 1000 ludności zgony przyrost naturalny WOJEWÓDZTWO ,0 8,5-0,6 M. KOSZALIN ,8 8,5-0,6 M. SZCZECIN ,5 9,8-1,3 M.ŚWINOUJSCIE ,8 8,9-1,5 BIAŁOGARD ,2 9,6 0,6 CHOSZCZNO ,0 8,3 2,9 DRAWSKO POM ,8 9,5 0,3 GOLENIÓW ,4 8,4 2,0 GRYFICE ,4 9,0 1,4 GRYFINO ,0 8,6 1,4 KAMIEŃ POM ,1 9,8-0,7 KOŁOBRZEG ,4 7,9 1,5 KOSZALIN ,8 8,7 1,1 ŁOBEZ ,7 10,0-0,3 MYŚLIBÓRZ ,9 8,6 2,4 POLICE ,6 6,5 4,1 PYRZYCE ,1 8,7 1,4 SŁAWNO ,1 0,9 STARGARD SZCZ ,6 8,6 1,1 SZCZECINEK ,9 9,6 0,3 ŚWIDWIN ,8 9,4 1,4 WAŁCZ ,4 9,3 1,1

25 23 PRZYROST NATURALNY WEDŁUG POWIATÓW w 2005 r. wskaźnik na 1000 ludności -2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 WOJEWÓDZTWO M. KOSZALIN M. SZCZECIN M.ŚWINOUJŚCIE BIAŁOGARD CHOSZCZNO DRAWSKO POM. GOLENIÓW GRYFICE GRYFINO KAMIEŃ POM. KOŁOBRZEG KOSZALIN ŁOBEZ MYŚLIBÓRZ POLICE PYRZYCE SŁAWNO STARGARD SZCZ. SZCZECINEK ŚWIDWIN WAŁCZ

26 24 TABL. 1.4 RUCH NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI Lata Polska Województwo urodzenia zgony przyrost naturalny urodzenia zgony przyrost naturalny ,3 10,2 4,1 14,7 8,7 6, ,2 10,0 1,2 11,6 8,8 2, ,2 9,7 0,5 10,1 8,6 1, ,9 9,9 0,0 9,8 8,8 1, ,8 9,5 0,3 9,8 8,7 1, ,5 9,4 0,1 9,5 8,4 1, ,3 9,4-0,1 9,3 8,8 0, ,2 9,6-0,4 9,3 8,8 0, ,3 9,5-0,2 9,4 9,0-0,4

27 25 RUCH NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, ,0 urodzenia zgony przyrost naturalny

28 26 PRZYROST NATURALNY NA 1000 LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE NA TLE KRAJU -1,5-0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6, Polska Województwo

29 27 TABL. 1.5 PRZECIĘTNA LICZBA LAT DALSZEGO TRWANIA ŻYCIA Polska Województwo Lata mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,5 75,5 65,1 74, ,6 76,4 66,5 75, ,9 77,3 68,5 77, ,8 77,5 68,1 77, ,7 78,0 69,0 77, ,2 78, , ,4 78,8 69,9 78, ,5 78,9 70,1 78, ,7 79,2 70,3 78,5 Źródło danych: Rocznik Demograficzny

30 28 PRZECIĘTNA LICZBA LAT DALSZEGO TRWANIA ŻYCIA Kobiety Polska Województwo Mężczyźni Polska Województwo

31 29 TABL. 1.6 ZGONY WEDŁUG PŁCI I POWIATÓW liczby bezwzględne i wskaźnik na 1000 ludności w 2004 r. Powiaty Liczby bezwzględne Wskaźnik na 1000 ludności ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO ,0 10,2 7,8 M. KOSZALIN ,2 9,1 7,3 M. SZCZECIN ,8 11,3 8,5 M.ŚWINOUJSCIE ,0 9,2 6,9 BIAŁOGARD ,1 7,8 5,9 CHOSZCZNO ,7 11,9 7,5 DRAWSKO POM ,5 9,3 7,7 GOLENIÓW ,7 9,5 7,9 GRYFICE ,9 10,4 7,5 GRYFINO ,9 9,5 8,4 KAMIEŃ POM ,4 10,4 8,4 KOŁOBRZEG ,8 8,9 6,8 KOSZALIN ,7 10,4 7,1 ŁOBEZ ,6 12,4 8,9 MYŚLIBÓRZ ,6 10,7 8,5 POLICE ,0 6,8 5,2 PYRZYCE ,8 10,7 8,9 SŁAWNO ,3 10,9 7,9 STARGARD SZCZ ,0 9,4 6,6 QSZCZECINEK ,9 9,1 8,7 ŚWIDWIN ,9 11,1 8,7 WAŁCZ ,0 10,7 7,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

32 30 liczba zgonów ZGONY WEDŁUG PłCI W LATACH Ogółem Mężczyźni Kobiety

33 WAŁCZ ŚWIDWIN SZCZECINEK STARGARD SZCZ. SŁAWNO 31 ZGONY WEDŁUG POWIATÓW I PŁCI wskaźnik na 1000 ludności PYRZYCE POLICE MYŚLIBÓRZ ŁOBEZ KOSZALIN KOŁOBRZEG KAMIEŃ POM. GRYFINO GRYFICE GOLENIÓW DRAWSKO POM. CHOSZCZNO ogółem mężczyźni kobiety BIAŁOGARD M.ŚWINOUJSCIE M. SZCZECIN M. KOSZALIN WOJEWÓDZTWO 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

34 32 TABL. 1.7 ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W POWIATACH W 2004 ROKU liczby bezwzględne w tym z powodu Powiaty Zgony ogółem chorób układu krążenia Nowotwo rów zewnętrznych przyczyn zgonów chorób układu trawiennego chorób układu oddecho wego Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych Pozosta łych WOJEWÓDZTWO M. KOSZALIN M. SZCZECIN M.ŚWINOUJSCIE BIAŁOGARD CHOSZCZNO DRAWSKO POM GOLENIÓW GRYFICE GRYFINO KAMIEŃ POM KOŁOBRZEG KOSZALIN ŁOBEZ MYŚLIBÓRZ POLICE PYRZYCE SŁAWNO STARGARD SZCZ SZCZECINEK ŚWIDWIN WAŁCZ Źródło danych :Urząd Statystyczny w Szczecinie

35 33 TABL. 1.8 ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W POWIATACH W 2004 roku wskaźnik na 10 tys. ludności w tym z powodu Powiaty Zgony ogółem chorób układu krążenia nowotwo rów zewnętrznych przyczyn zgonów chorób układu trawiennego chorób układu oddechow ego Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych Pozosta łych WOJEWÓDZTWO 90,0 39,9 25,2 6,7 3,6 3,2 6,0 5,5 M. KOSZALIN 81,4 35,5 26,2 4,6 2,7 3,1 4,9 4,5 M. SZCZECIN 97,9 39,9 29,5 7,0 4,7 3,1 6,5 7,2 M.ŚWINOUJSCIE 80,3 35,8 21,7 4,4 3,2 1,5 10,2 3,7 BIAŁOGARD 101,4 49,9 28,8 7,5 2,3 4,8 1,7 6,6 CHOSZCZNO 96,7 43,2 26,5 7,4 3,4 4,0 6,6 5,8 DRAWSKO POM. 84,6 38,5 22,9 9,6 3,1 2,6 2,7 5,3 GOLENIÓW 86,5 39,3 21,7 8,2 3,6 3,6 5,4 4,7 GRYFICE 89,5 41,9 22,5 6,6 3,3 3,3 6,7 5,3 GRYFINO 89,4 42,1 24,6 5,3 2,3 4,2 5,4 5,4 KAMIEŃ POM. 93,9 48,2 26,7 5,6 2,5 2,1 3,8 5,0 KOŁOBRZEG 77,7 30,4 23,2 5,4 2,4 2,8 10,7 2,9 KOSZALIN 87,3 38,9 21,2 8,3 3,5 2,5 7,7 5,2 ŁOBEZ 106,2 45,6 33,6 8,6 3,9 3,1 4,4 7,0 MYŚLIBÓRZ 95,6 46,8 24,7 4,5 3,4 6,2 5,5 4,6 POLICE 60,0 26,1 15,4 3,7 4,2 1,9 5,1 3,7 PYRZYCE 98,0 46,9 24,7 9,2 5,5 3,5 4,2 4,0 SŁAWNO 93,4 43,3 25,6 7,4 2,3 3,6 5,0 6,2 STARGARD SZCZ. 79,8 32,5 21,6 7,5 3,5 3,8 5,6 5,3 SZCZECINEK 88,8 45,3 20,6 5,7 3,0 1,8 8,0 4,5 ŚWIDWIN 98,8 49,0 24,4 6,9 3,5 3,9 5,9 5,3 WAŁCZ 89,7 39,7 26,8 8,4 4,2 2,0 4,4 4,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

36 34 TABL. 1.9 GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW W LATACH 2000, 2001, 2003 i 2004 MĘŻCZYŹNI Przyczyna zgonu liczba zgonów % ogólnej l. zgonów mężczyzn liczba zgonów % ogólnej l. zgonów mężczyzn liczba zgonów % ogólnej l. zgonów mężczyzn liczba zgonów % ogólnej l. zgonów mężczyzn Choroby układu krążenia , , , ,7 Nowotwory , , , ,5 Zewnętrzne przyczyny zgonu , , , ,2 Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane 457 5, , , ,9 Choroby układu trawiennego , ,3 Choroby układu oddechowego 290 3, , , ,8 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 100 1, ,1 98 1,2 KOBIETY Przyczyna zgonu liczba zgonów % ogólnej l. zgonów kobiet liczba zgonów % ogólnej l. zgonów kobiet liczba zgonów % ogólnej l. zgonów kobiet liczba zgonów % ogólnej l. zgonów kobiet Choroby układu krążenia , , , ,9 Nowotwory , , ,3 Zewnętrzne przyczyny zgonu 291 4, , ,0 Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane 438 6, , , ,3 Choroby układu trawiennego 251 3, , ,5 Choroby układu oddechowego 225 3, , , ,3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 12 0,2 18 0,3 25 0,4 29 0,4 */ Brak danych za rok 2002

37 35 GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW W 2004 r. KOBIETY 7% 4% 4% 0% 4% 52% 29% Choroby układu krążenia Nowotwory Zewnętrzne przyczyny zgonu Objawy,cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych Choroby układu trawiennego Choroby układu oddechowego. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowań GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW W 2004 roku MĘŻCZYŹNI 7% 4% 4% 1% 11% 43% 30% Choroby układu krążenia. Nowotwory. Zewnętrzne przyczyny zgonu. Objawy,cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych Choroby układu trawiennego. Choroby układu oddechowego. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

38 36 TABL ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW W 2005 r. Powiaty liczba bezwzględna Ogółem Miasto Wieś na 1000 urodzeń żywych liczba bezwzględna na 1000 urodzeń żywych liczba bezwzględna na 1000 urodzeń żywych WOJEWÓDZTWO 114 7, ,4 47 8,2 M. KOSZALIN 6 7,1 6 7,1 X X M. SZCZECIN 20 5,8 20 5,8 X X M.ŚWINOUJSCIE 3 9,9 3 9,9 X X BIAŁOGARD 4 8,0 1 3,4 3 14,4 CHOSZCZNO 4 7,1 3 11,7 1 3,3 DRAWSKO POM. 5 8,6 4 11,7 1 4,2 GOLENIÓW 6 7,3 2 4,5 4 10,5 GRYFICE 2 3,1 1 3,8 1 2,7 GRYFINO 5 6,0 2 5,3 3 6,6 KAMIEŃ POM. 2 4,6 1 4,3 1 4,8 KOŁOBRZEG 4 5,6 2 5,3 2 6,0 KOSZALIN 5 8,0 1 8,2 4 7,9 ŁOBEZ 2 5,3 2 11,6 0 0 MYŚLIBÓRZ 6 8,0 4 9,2 2 6,4 POLICE 6 9,1 2 5, PYRZYCE 4 9,7 1 6,7 3 11,5 SŁAWNO 4 6,9 1 3,8 3 9,5 STARGARD SZCZ ,0 8 11,1 5 11,5 SZCZECINEK 6 7,8 3 6,8 3 9 ŚWIDWIN 6 11, ,3 WAŁCZ 1 1, ,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

39 37 ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW wskaźnik na 1000 urodzeń żywych 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 WOJEWÓDZTWO M. KOSZALIN M. SZCZECIN M.ŚWINOUJSCIE BIAŁOGARD CHOSZCZNO DRAWSKO POM. GOLENIÓW GRYFICE GRYFINO KAMIEŃ POM. KOŁOBRZEG KOSZALIN ŁOBEZ MYŚLIBÓRZ POLICE PYRZYCE SŁAWNO STARGARD SZCZ. SZCZECINEK ŚWIDWIN WAŁCZ Ogółem Miasto Wieś

40 38 TABL ZGONY NIEMOWLĄT NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH Lata Polska Województwo ,3 16, ,6 16, ,5 8, ,9 9, ,1 9, ,7 8, ,5 6, ,0 7, ,8 7,8 Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie

41 39 ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE W WYBRANYCH LATACH wskaźnik na 1000 urodzeń żywych 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 16,1 16,7 6,0 4,0 8,5 9,9 9,0 8,9 6,7 7,8 7,8 2,0 0,

42 40 ZGONY NIEMOWLĄT WSKAŹNIK NA 1000 URODZEŃ ŻYWYCH W WOJEWÓDZTWIE NA TLE KRAJU 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Polska Województwo

43 41 TAB ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 r. WEDŁUG POWIATÓW POWIATY Liczby bezwzględne Wskaźnik na 100 tys. ludności ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO ,8 119,6 M. KOSZALIN ,5 157,7 M. SZCZECIN ,6 139,9 M. ŚWINOUJŚCIE ,8 114,0 BIAŁOGARD ,5 129,7 CHOSZCZNO ,4 114,5 DRAWSKO POM ,5 120,9 GOLENIÓW ,6 103,4 GRYFICE ,2 93,8 GRYFINO ,5 100,6 KAMIEŃ POM ,6 122,7 KOŁOBRZEG ,7 109,3 KOSZALIN ,1 106,1 ŁOBEZ ,4 148,9 MYŚLIBÓRZ ,6 123,0 POLICE ,9 69,7 PYRZYCE ,7 89,1 SŁAWNO ,8 125,7 STARGARD SZCZ ,8 96,5 SZCZECINEK ,2 98,3 ŚWIDWIN ,1 135,8 WAŁCZ ,3 106,5 Źródło: Regionalny Rejestr Nowotworów złośliwych w Szczecinie

44 WAŁCZ ŚWIDWIN SZCZECINEK STARGARD SZCZ. 42 ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG POWIATÓW- wskaźnik na 100 tys. ludności SŁAWNO PYRZYCE POLICE MYŚLIBÓRZ ŁOBEZ KOSZALIN KOŁOBRZEG KAMIEŃ POM. GRYFINO GRYFICE GOLENIÓW DRAWSKO POM. CHOSZCZNO BIAŁOGARD mężczyźni kobiety M. ŚWINOUJŚCIE M. SZCZECIN M. KOSZALIN WOJEWÓDZTWO

45 TABL ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 r. WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI 43 Przyczyny zgonów ( wg MKCH i PZ Liczby bezwzględne Wskaźnik na 100 tys. Rewizja Dziesiąta ) ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO ,8 119,6 Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła ,8 1,7 Nowotwory złośliwe narządów trawiennych : - przełyku - żołądka - jelita grubego i jelita cienkiego - odbytnicy i kanału odbytu - wątroby i przew. żółciowych wewnątrzwątrobowych - pęcherzyka żółciowego - trzustki - zgięcia esiczo-odbyt. i innych narządów trawiennych Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej: - krtani - oskrzeli i płuc - serca i śródpiersia - innych i niedokładnie określonych części narządów ,5 4,4 14,6 9,7 4,4 4,4 1,1 8,5 1,6 60,7 3,3 56,2 0,7 oddechowych 4 4-0,5 - Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej ,2 0,4 39,8 1,2 8,4 7,7 3,2 5,5 4,1 8,2 1,5 17,6 0,6 16,6 0,5 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry - czerniak złośliwy - inne nowotwory złośliwe skóry Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich ,1 1,3 0,7 1,7 1,2 0, ,0 0,3 Nowotwór złośliwy sutka ,1 6,9 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych - szyjki macicy - trzonu macicy - jajników - innych i niedokładnie określonych części narządów płciowych Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych - gruczołu krokowego - prącie i jądro X X X X x X X X X X X X x 12,6 12,1 0,5 15,2 6,1 3,0 5,1 1,0 X X X

46 c.d. TABL ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004r. WEDŁUG PRZYCZYN I PŁCI 44 Liczby bezwzględne Wskaźnik na 100 tys. Przyczyny zgonów ( wg MKCH i PZ Rewizja Dziesiąta ) ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety Nowotwory złośliwe układu moczowego - nerki - pęcherza moczowego i moczowodu Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części CSN - mózgu - innych części CSN Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego Nowotwory złośliwe niedokładnie określone wtórne i o niedokładnym umiejscowieniu Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych - choroba Hodgkina - chłoniaki nieziarnicze - szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych - białaczki ,5 4,5 7,0 4,5 4,2 0,3 5,2 2,6 2,5 4,7 4,4 0, ,1 0, ,2 16, Źródło: Regionalny Rejestr Nowotworów Złośliwych w Szczecinie ,5 0,6 4,0 1,0 3,9 9,3 0,6 2,9 1,5 4,4

47 TABL GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 r. Przyczyna liczba zgonów Mężczyźni % ogólnej l. zgonów mężczyzn liczba zgonów Kobiety % ogólnej l. zgonów kobiet Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca , ,8 Nowotwór złośliwy żołądka 120 8,2 73 7,0 Nowotwór złośliwy trzustki 70 4,8 71 6,8 Nowotwór złośliwy j. grubego i j. cienkiego 80 5,5 67 6,4 Nowotwór złośliwy sutka 1 0,1 60 5,8 Nowotwór złośliwy szyjki macicy Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego x x 53 5, ,9 x x Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego i moczowodu 58 4,0 22 2,1

48 46 GŁÓWNE PRZYCZYNY ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 r. Mężczyźni 70,0 60,0 4,0 6,9 Kobiety 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 5,5 4,8 8,2 31,8 2,1 5,1 5,8 6,4 6,8 7,0 13,8 0,0 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca Nowotwór złośliwy trzustki Nowotwór złośliwy sutka Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego Nowotwór złośliwy żołądka Nowotwór złośliwy j.grubego i j.cienkiego Nowotwór złośliwy szyjki macicy Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego i moczowodu

49 TABL ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 r. WEDŁUG POWIATÓW 47 Powiaty Liczby bezwzględne Wskaźnik na 100 tys. ludności ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO ,6 291,1 M. KOSZALIN ,6 354,3 M. SZCZECIN ,4 345,0 M. ŚWINOUJŚCIE ,4 323,0 BIAŁOGARD ,7 320,3 CHOSZCZNO ,7 264,5 DRAWSKO POM ,4 285,4 GOLENIÓW ,9 285,0 GRYFICE ,8 239,4 GRYFINO ,7 239,5 KAMIEŃ POM ,5 323,2 KOŁOBRZEG ,9 249,0 KOSZALIN ,0 255,8 ŁOBEZ ,9 277,2 MYŚLIBÓRZ ,2 290,0 POLICE ,0 152,0 PYRZYCE ,5 227,8 SŁAWNO ,5 285,4 STARGARD SZCZ ,0 250,4 SZCZECINEK ,0 254,7 ŚWIDWIN ,0 307,5 WAŁCZ ,9 287,5 Źródło: Regionalny Rejestr Nowotworów Złośliwych w Szczecinie

50 WAŁCZ ŚWIDWIN SZCZECINEK 48 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG POWIATÓW - wskaźnik na 100 tys. ludności STARGARD SZCZ. SŁAWNO PYRZYCE POLICE MYŚLIBÓRZ ŁOBEZ KOSZALIN KOŁOBRZEG KAMIEŃ POM. GRYFINO GRYFICE GOLENIÓW DRAWSKO POM. CHOSZCZNO BIAŁOGARD M. ŚWINOUJŚCIE mężczyźni kobiety M. SZCZECIN M. KOSZALIN WOJEWÓDZTWO

51 49 TABL ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 r. WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Wskaźniki na 100 tys. ludności ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety WOJEWÓDZTWO ,6 291,1 Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła ,3 3,6 Nowotwory złośliwe narządów trawiennych: ,7 67,9 - odbytnicy i odbytu - jelita grubego i jelita cienkiego - żołądka - trzustki - przełyku - wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątr. - zgięcia esiczo-odbytniczego i innych niedokładnie określ. narządów trawiennych Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej: - oskrzeli i płuc - krtani, tchawicy i j. nosowej ,3 23,0 20,6 10,1 7,2 8,5 3,0 121,3 111,6 8,0 1,7 11,1 17,4 12,9 10,0 1,8 12,1 2,6 38,0 35,4 1,8 0,8 - serca i śródpiersia Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej ,7 1,3 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry ,7 12,9 Nowotwory złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich ,2 2,3 Nowotwór złośliwy sutka ,6 43,0 Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych: - szyjki macicy - trzonu macicy - jajników - innych i niedokładnie określonych części żeńskich narządów płciowych Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych: - gruczołu krokowego - jąder i prącia X X X X X X X X X X X X X 28,4 24,9 3,5 60,2 25,3 17,5 13,8 3,7 X X X

52 50 c.d. TABL ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WEDŁUG UMIEJSCOWIENIA I PŁCI Liczby bezwzględne Wskaźniki na 100 tys. ludności Wyszczególnienie Nowotwory złośliwe układu moczowego: - pęcherza moczowego - nerek Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części CSN: - mózgu - inne części CSN Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych: - choroba Hodgkina - chłoniaki nieziarnicze - szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych - białaczki ogółem mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,4 16,0 10,4 7,9 7,5 0,4 11,4 5,1 6,3 7,5 7,0 0, ,1 4, ,5 20, ,8 1,3 9,1 2,3 6,1 17,2 2,1 6,6 3,0 5,6 Źródło: Regionalny Rejestr Nowotworów Złośliwych w Szczecinie

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ...

Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 II. ROZDZIAŁ III. ROZDZIAŁ... Warszawa 2016 Spis treści WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I WYKONAWCZYCH... 4 SŁOWNIK UŻYTYCH SYMBOLI I WYRAŻEŃ... 4 I. ROZDZIAŁ... 5 1.1. LUDNOŚĆ... 6 1.2. ZACHOROWANIA NA CHOROBY WENERYCZNE... 7 1.3. ZACHOROWANIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO.

BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. Strona 1 z 168 PRZEDMOWA Szanowni Państwo, Jak co roku, przekazujemy Państwu kolejną edycję BIULETYNU STATYSTYCZNEGO. W wydaniu niniejszym, na rok 2011 umieszczono dane za rok 2010 oraz wybrane dane historyczne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR

Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej POKONAĆ NOWOTWÓR Katowice 2006 Dyrektor Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego: Ryszard Majer

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Zapadalność. I.3. Zapadalność

Zapadalność. I.3. Zapadalność I.3. Zapadalność Ocenę stanu zdrowia ludności uzupełniają informacje na temat rozpowszechniania się chorób w populacji. Rejestracja przypadków zachorowań jest trudniejsza w porównaniu z odnotowywaniem

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje: Uchwała nr 250/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wprowadził(a) Joanna Kopeć Środa, 02 Marzec 2011 09:02 Uchwała Nr 250/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach

Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Raport o zdrowiu mieszkańców Miasta Krakowa i jego uwarunkowaniach Urząd Miasta Krakowa Kraków, 2015 Opracowanie: IBMed Sp. z o.o. ul. Emaus 14a 30 201 Kraków Na zlecenie: Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo