w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627"

Transkrypt

1 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK ogólne - publiczne publicznych ogólne - pozostałe psychiatryczne - publiczne niepubliczny psychiatryczne - pozostałe ch razem Szpitale LICZBA LECZONYCH 2 LICZBA OSOBODNI ogólne - publiczne ogólne - pozostałe psychiatryczne - publiczne psychiatryczne - pozostałe razem Uwaga: 1 uwzględniono działalność jednostek zlikwidowanych w ciągu roku - bez zakładów opieki długoterminowej -od 2010r. do działalności szpitali wlicza się oddziały neonatologiczne -od 2011r. uwzględniono działalność szpitali MON i MSWiA

2 Tab. 4.2 Działalność szpitali w latach Szpitale LICZBA CHORYCH NA 1 ŁÓŻKO 1 PRZECIĘTNY POBYT CHOREGO W CIĄGU ROKU ogólne - publiczne 48,7 48,1 45,8 47,2 47,0 5,1 5,2 5,4 5,2 5,2 ogólne - pozostałe 44,2 41,8 38,2 34,8 37,7 5,4 5,3 6,0 6,1 5,5 psychiatryczne-publiczne 7,7 7,8 7,8 7,5 10,6 42,8 44,0 45,3 43,0 30,1 psychiatryczne - pozostałe 6,9 6,3 9,8 9,5 9,4 47,1 49,2 31,4 41,9 32,5 razem 41,1 40,7 39,2 39,7 41,1 6,4 6,4 6,5 6,3 5,9 ŚREDNIE WYKORZYSTANIE ŁÓŻKA W ROKU 1 Szpitale w dniach % w dniach % w dniach % w dniach % w dniach % ogólne - publiczne 249,8 68,4 249,7 68,4 245,6 67,3 246,2 67,5 246,5 67,5 ogólne - pozostałe 237,5 65,1 223,2 61,1 227,7 62,4 212,4 58,2 207,9 57,0 psychiatryczne-publiczne 328,8 90,1 343,0 94,0 355,3 97,3 322,1 88,2 318,7 87,3 psychiatryczne - pozostałe 323,1 88,5 310,5 85,1 306,9 84,1 396,2 108,5 307,0 84,1 razem 261,3 71,6 259,3 71,0 256,0 70,1 251,0 68,8 244,2 66,9 Uwaga: 1 uwzględniono działalność jednostek zlikwidowanych w ciągu roku - bez zakładów opieki długoterminowej -od 2010r. do działalności szpitali wlicza się oddziały neonatologiczne -od 2011r. uwzględniono działalność szpitali MON i MSWiA

3 Tab. 4.3 Działalność w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej w latach LP NAZWA ODDZIAŁU KOD ODDZIAŁU MIEJSCA (STAN W DNIU ) LICZBA PACJENTÓW OBJĘTYCH OPIEKĄ W CIĄGU ROKU SPRAWOZDAWCZEGO OSOBODNI POBYTU Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy 3 psychiatryczny Hospicjum stacjonarne RAZEM PODLEGŁE MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA: Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy Hospicjum stacjonarne RAZEM PODLEGŁE SAMORZĄDOWI GMINY: Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny Hospicjum stacjonarne RAZEM PODLEGŁE SAMORZĄDOWI POWIATU: Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i 3 młodzieży Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy 4 psychiatryczny Hospicjum stacjonarne RAZEM POZOSTAŁE PODMIOTY LECZNICZE: RAZEM PUBLICZNE: OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE:

4 KOD ODDZIAŁU Tab. 4.3 Działalność w zakładach długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej w latach c.d. LP NAZWA ODDZIAŁU LICZBA CHORYCH NA 1 ŁÓŻKO PRZECIĘTNY POBYT CHOREGO ŚREDNIE WYKORZYSTANIE ŁÓŻKA W ROKU % WYKORZYSTANIA ŁÓŻKA Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy ,6 1,7 1,7 1,9 215,8 182,2 182,2 195,5 353,1 303,7 303,7 367,2 83,2% 83,2% 83,2% 100,6% 2 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy ,3 1,3 1,5 251,0 251,0 239,1 326,3 326,3 348,0 89,4% 89,4% 95,4% Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy 3 psychiatryczny ,2 1,2 1,2 1,3 315,6 289,6 289,6 287,6 381,5 359,8 359,8 361,1 98,6% 98,6% 98,6% 98,9% 4 Hospicjum stacjonarne ,3 9,9 11,0 27,6 20,9 20,9 254,9 206,6 229,6 56,6% 62,9% 62,9% RAZEM PODLEGŁE MARSZAŁKOWI :: 1,4 1,4 1,4 1,3 277,8 251,7 251,7 275,2 377,7 351,4 351,9 360,0 96,3% 96,4% 96,4% 98,6% 1 Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy ,8 3,5 3,5 3,0 75,0 106,0 106,0 122,4 287,1 367,7 367,7 367,3 100,7% 100,7% 100,7% 100,6% 2 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy ,1 1,8 1,8 1,7 252,3 274,7 274,7 213,7 538,6 482,2 487,1 361,2 132,1% 133,5% 133,5% 99,0% 3 Hospicjum stacjonarne ,8 19,4 10,8 7,6 32,2 29,3 29,3 41,1 635,0 568,6 315,9 310,3 155,8% 86,5% 86,5% 85,0% RAZEM PODLEGŁE SAMORZĄDOWI GMINY: 3,1 2,8 2,8 2,4 150,2 162,8 162,8 150,9 472,9 458,2 448,3 359,4 125,5% 122,8% 122,8% 98,5% 1 Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy ,5 2,8 2,4 2,2 141,5 139,3 139,3 140,0 353,7 394,2 336,6 310,1 108,0% 92,2% 92,2% 85,0% 2 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy ,7 1,4 2,5 2,3 122,6 126,1 126,1 132,4 328,5 174,6 317,5 305,6 47,8% 87,0% 87,0% 83,7% Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy dla 3 dzieci i młodzieży ,1 322,4 367,5 100,7% Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy 4 psychiatryczny ,4 0,9 0,9 0,8 289,5 288,8 288,8 311,0 392,9 246,8 246,8 234,3 67,6% 67,6% 67,6% 64,2% 5 Hospicjum stacjonarne ,9 18,4 18,4 6,9 12,3 14,7 14,7 28,9 354,9 269,8 269,8 198,0 73,9% 73,9% 73,9% 54,2% RAZEM PODLEGŁE SAMORZĄDOWI POWIATU: 2,7 1,7 2,1 1,7 131,7 138,3 138,3 164,9 356,2 238,0 297,0 286,5 65,2% 81,4% 81,4% 78,5% 1 Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy ,2 2,1 2,1 2,6 165,3 150,8 150,8 159,4 363,2 320,4 312,2 410,6 87,8% 85,5% 85,5% 112,5% 2 Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy ,1 1,9 1,9 2,0 182,5 182,3 182,3 181,9 374,4 347,5 345,3 357,6 95,2% 94,6% 94,6% 98,0% Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy dla 3 dzieci i młodzieży ,3 1,0 1,0 1,1 487,9 336,6 336,6 323,0 628,2 336,6 336,6 355,3 92,2% 92,2% 92,2% 97,3% Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy 4 psychiatryczny ,7 1,8 1,8 1,9 204,7 197,2 197,2 204,4 342,9 356,4 359,7 398,4 97,6% 98,5% 98,5% 109,2% 5 Hospicjum stacjonarne ,8 12,5 14,6 13,7 20,3 20,6 20,6 18,4 321,0 259,1 302,3 252,6 71,0% 82,8% 82,8% 69,2% RAZEM NIEPUBLICZNE: 2,6 2,5 2,5 2,8 123,5 150,7 135,9 134,6 343,7 387,4 337,6 370,5 94,2% 106,1% 92,5% 101,5% RAZEM PUBLICZNE: 2,1 1,7 1,9 1,6 170,2 180,3 181,6 202,3 344,0 377,3 336,9 325,7 94,3% 103,4% 92,3% 89,2% OGÓŁEM WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE: 2,4 2,1 2,2 2,3 139,8 161,4 151,3 154,4 343,9 383,3 323,4 351,9 94,2% 105,0% 88,6% 96,4%

5 Tab. 4.4 Oddziały szpitalne w latach Wyszczególnienie łóżek łózek na 10 tyś. ludności długoterminowe - SPZOZ ,3 długoterminowe - pozostałe ,7 długoterminowe ,1 krótkoterminowe - SPZOZ ,6 krótkoterminowe - pozostałe ,4 krótkoterminowe ,0 psychiatryczne - SPZOZ ,2 psychiatryczne - pozostałe ,1 psychiatryczne ,2 ogółem ,3 SPZOZ Pozostałe podmioty lecznicze Wyszczególnienie lekarze w osobach 1 pielęgniarki i położne w osobach 1 różnica ( ) długoterminowe - SPZOZ długoterminowe - pozostałe długoterminowe krótkoterminowe - SPZOZ krótkoterminowe - pozostałe krótkoterminowe psychiatryczne - SPZOZ psychiatryczne - pozostałe psychiatryczne ogółem SPZOZ Pozostałe podmioty lecznicze Uwaga: 1 zatrudnienie na oddziałach 2 łącznie z danymi z zakładów opieki długoterminowej - w szpitalach psychiatrycznych dla pielęgniarek wyliczono wskaźnik zatrudnienia w etatach -od 2010r. do działalności szpitali wlicza się oddziały neonatologiczne -od 2011r. uwzględniono działalność szpitali MON i MSWiA różnica ( ) różnica ( )

6 dolnośląskie pozostałe podmioty lecznicze zakłady podległe samorządom powiatowym i gminnym zakłady podległe samorządowi województwa zakłady podległe MON, MSWiA Minister Zdrowia oraz Rektor AM łóżek średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko lekarzy pielęgniarek i położnych Tab Baza i działalność podmiotów opieki stacjonarnej w 2012 r. Organy założycielskie Oddziały wg specjalizacji Uwaga: zabiegowe ,4 67,5% 4,7 52, zachowawcze ,9 71,2% 5,9 43, krótkoterminowe razem ,3% 5,3 48, długoterminowe ,3 43,6% 22,4 7, psychiatryczne ,7 73,3% 40,0 6, ogółem ,4 68,6% 5,4 46, zabiegowe ,7 72,5% 4,2 62, zachowawcze ,3 70,0% 3,5 72, krótkoterminowe razem ,0 71,2% 3,9 67, długoterminowe ,5 62,3% 19,6 11,6 4 6 psychiatryczne ,0 95,4% 33,3 10, ogółem ,4 71,1% 4,6 56, zabiegowe ,6 65,9% 4,1 58, zachowawcze ,8 72,8% 5,8 46, krótkoterminowe razem ,0 70,1% 5,0 51, długoterminowe ,1 77,0% 21,8 12, oddziały/zakłady opieki długoterminowej ,0 98,6% 275,2 1, psychiatryczne ,2 91,3% 31,7 10, ogółem ,5 77,1% 7,7 36, zabiegowe ,8 47,6% 3,2 55, zachowawcze ,8 59,9% 4,7 47, krótkoterminowe razem ,4 54,3% 3,9 50, długoterminowe ,9 87,4% 24,4 13, oddziały/zakłady opieki długoterminowej ,7 81,8% 161,9 1, psychiatryczne ,9 67,4% 26,4 9, ogółem ,3 64,2% 6,7 34, zabiegowe ,5 42,9% 3,3 48, zachowawcze ,1 57,0% 4,8 43, krótkoterminowe razem ,0 50,7% 4,1 45, długoterminowe ,2 77,3% 21,7 13, oddziały/zakłady opieki długoterminowej ,5 101,5% 134,6 2, psychiatryczne ,0 84,1% 32,5 9, ogółem ,6 73,0% 10,8 24, zabiegowe ,4 57,1% 3,8 54, zachowawcze ,9 66,3% 5,2 46, krótkoterminowe razem ,2 62,2% 4,6 49, długoterminowe ,6 77,7% 22,2 12, oddziały/zakłady opieki długoterminowej ,9 96,4% 154,4 2, psychiatryczne ,7 88,1% 31,6 10, ogółem ,7 72,2% 7,7 34, oddziały krótkoterminowe : oddziały zabiegowe + oddziały zachowawcze - w szpitalach psychiatrycznych dla pielęgniarek wyliczono wskaźnik zatrudnienia w etatach -od 2010r. do działalności szpitali wlicza się oddziały neonatologiczne

7 oddzały krótkoterminowe oddziały zabiegowe łóżek rzeczywistych leczonych osobodni leczenia średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego w roku chorych na 1 łóżko Tab. 4.6 Działalność oddziałów szpitalnych wg specjalizacji w 2012 r. Wyszczególnienie Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci ,4 77,1% 8,3 33, ,9 51,2% 11,8 15,9 Oddział ginekologicznopołożniczy ,5 53,8% 3,9 51, Oddział ginekologiczny ,5 44,8% 2,9 56, Oddział patologii ciąży ,4 93,5% 3,2 105,1 Oddział położnictwa i 4458 neonatologii ,1 55,9% 4,1 49,6 Oddział ginekologii 4460 onkologicznej ,8 89,0% 5,9 55, Oddział chirurgiczny ogólny ,1 57,8% 3,7 56,7 Oddział chirurgiczny dla 4501 dzieci ,5 54,9% 2,9 68,2 Oddział chirurgii klatki 4520 piersiowej ,8 56,7% 8,6 24, Oddział chirurgii naczyniowej ,5 60,4% 5,3 41,6 Oddział chirurgii 4540 onkologicznej ,7 53,6% 4,2 46, Oddział chirurgii plastycznej ,9 51,5% 4,1 46, Oddział kardiochirurgiczny ,8 71,4% 6,9 37, Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,5 51,1% 5,2 36, Oddział neurochirurgiczny ,9 80,0% 7,6 38, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,1 58,4% 4,9 43, Oddział okulistyczny ,2 50,5% 2,0 90,9 Oddział okulistyczny dla 4601 dzieci ,2 69,4% 2,5 99, Oddział otolaryngologiczny ,5 46,4% 2,4 71,8 Oddział otolaryngologiczny 4611 dla dzieci ,3 51,8% 1,9 99,5 Oddział chirurgii szczękowo twarzowej ,8 45,7% 3,4 49, Oddział urologiczny ,9 53,4% 2,5 76, Oddział transplantologiczny ,3 96,0% 7,4 47,0 Oddział leczenia zaburzeń 4704 nerwicowych ,4 74,1% 51,5 5, Szpitalny oddział ratunkowy ,6 28,4% 1,5 70,4 oddziały zabiegowe razem ,4 57,1% 3,8 54,3

8 oddzały krótkoterminowe c.d. oddziały zachowawcze łóżek rzeczywistych leczonych osobodni leczenia średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego w roku chorych na 1 łóżko Tab.4.6 Działalność oddziałów szpitalnych wg specjalizacji w 2012 r. - c.d. Wyszczególnienie Oddział chorób 4000 wewnętrznych ,5 72,2% 5,6 46, Oddział alergologiczny ,2 24,4% 2,4 37,3 Oddział alergologiczny dla 4011 dzieci ,4 42,3% 4,9 31, Oddział diabetologiczny ,8 61,6% 6,5 34, Oddział endokrynologiczny ,7 74,7% 4,1 67,2 Oddział endokrynologiczny 4031 dla dzieci ,0 41,1% 2,8 53, Oddział gastroenterologiczny ,9 68,5% 4,5 55, Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,7 41,3% 3,4 44, Oddział hematologiczny ,5 116,6% 8,5 49,8 Oddział immunologii 4080 klinicznej ,3 42,5% 5,4 28,5 Oddział immunologii 4081 klinicznej dla dzieci ,6 50,3% 3,0 60, Oddział kardiologiczny ,8 72,0% 3,8 68,7 Oddział kardiologiczny dla 4101 dzieci ,6 44,5% 3,4 47,8 Oddział intensywnego 4106 nadzoru kardiologicznego ,7 63,5% 1,9 123, Oddział angiologiczny ,2 71,6% 5,8 44, Oddział nefrologiczny ,0 85,5% 6,7 46,9 Oddział nefrologiczny dla 4131 dzieci ,7 65,7% 4,4 54, Oddział toksykologiczny ,5 50,3% 3,8 47, Oddział dermatologiczny ,7 69,2% 5,5 45, Oddział neurologiczny ,1 81,7% 6,9 43, Oddział neurologiczny ,0 62,7% 7,0 32,7 Oddział neurologiczny dla 4221 dzieci ,2 61,1% 4,2 52, Oddział onkologiczny ,3 60,6% 2,4 92,3 Oddział onkologiczny dla 4241 dzieci ,7 70,3% 6,5 39, Oddział chemioterapii ,6 68,4% 1,7 144, Oddział radioterapii ,9 88,2% 23,0 14,0 Oddział gruźlicy i chorób 4270 płuc ,5 77,7% 10,0 28, Oddział pulmonologii ,8 65,4% 7,0 34,4 Oddział pulmonologii dla 4273 dzieci ,3 37,4% 3,5 38, Oddział reumatologiczny ,8 66,3% 7,6 31, Oddział chorób zakaźnych ,1 55,9% 6,0 34,1 Oddział chorób zakaźnych 4341 dla dzieci ,8 35,8% 2,8 47, Oddział pediatryczny ,7 45,4% 4,0 41, Oddział neonatologiczny ,4 54,4% 4,9 40,3 oddziały zachowawcze razem ,9 66,3% 5,2 46,2 oddziały krótkoterminowe razem ,2 62,2% 4,6 49,8

9 oddziały psychiatryczne oddziały długoterminwe łóżek rzeczywistych leczonych osobodni leczenia średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego w roku chorych na 1 łóżko Tab.4.6 Działalność oddziałów szpitalnych wg specjalizacji w 2012 r. - c.d. Wyszczególnienie 4060 Oddział geriatryczny ,3 16,5% 6,3 9,6 Oddział medycyny 4180 paliatywnej ,5 70,0% 18,6 13, Oddział rehabilitacyjny ,2 83,1% 21,7 14,0 Oddział rehabilitacyjny dla 4301 dzieci ,5 60,4% 21,0 10,5 Oddział rehabilitacji narządu 4302 ruchu ,8 66,5% 21,0 11,6 Oddział rehabilitacji 4306 neurologicznej ,6 68,9% 33,1 7,6 Oddział rehabilitacji 4306 neurologicznej ,7 44,3% 31,1 5,2 Oddział rehabilitacji 4308 kardiologicznej ,0 86,6% 19,7 16,0 Oddział rehabilitacji 4310 pulmonologicznej ,3 98,4% 19,0 18, Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy ,0 106,9% 155,8 2,5 Podmiot/oddział opiekuńczoleczniczy ,1 95,6% 176,1 2,0 Podmiot/oddział opiekuńczoleczniczy dla dzieci i ,4 99,0% 322,7 1,1 młodzieży Podmiot/oddział opiekuńczoleczniczy psychiatryczny ,4 91,1% 276,2 1, Hospicjum stacjonarne ,7 69,5% 19,7 12,9 odziały długoterminowe ,3 90,0% 55,7 5,9 Oddział psychiatryczny 4700 ogólny ,4 90,8% 29,5 11,2 Oddział psychiatryczny dla 4701 dzieci ,1 83,6% 33,0 9,3 Oddział rehabilitacji 4702 psychiatrycznej ,2 103,3% 44,8 8,4 Oddział psychiatryczny dla 4705 dzieci i młodzieży ,9 56,1% 29,6 6,9 Oddział psychiatryczny dla 4710 chorych somatycznie ,9 90,9% 38,2 8, Oddział psychogeriatryczny ,7 73,3% 40,0 6, Oddział psychiatrii sądowej ,5 97,9% 68,8 5,2 Oddział psychiatrii sądowej o 4732 wzmocnionym ,3 92,7% 225,5 1,5 zabezpieczeniu Oddział psychiatrii sądowej o 4733 wzmocnionym ,3 104,7% 179,2 2,1 zabezpieczeniu dla dzieci Oddział odwykowy o 4737 wzmocnionym ,9 102,2% 172,1 2,2 zabezpieczeniu dla dzieci Oddział/Ośrodek leczenia 4740 uzależnień ,1 77,6% 31,9 8,9

10 oddziały psychiatryczne c.d. łóżek rzeczywistych leczonych osobodni leczenia średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego w roku chorych na 1 łóżko Tab.4.6 Działalność oddziałów szpitalnych wg specjalizacji w 2012 r. - c.d. Wyszczególnienie Oddział/Ośrodek leczenia 4742 alkoholowych zespołow abstynencyjnych Oddział/Ośrodek terapii 4744 uzależnienia od alkoholu Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych 4748 po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych za współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi psychiatryczne ,9 84,6% 8,8 35, ,8 75,0% 29,3 9, ,7 79,9% 11,5 25, ,0 79,2% 122,4 2, ,6 71,4% 34,3 7, ,7 88,1% 31,6 10,2 województwo razem ,7 72,2% 7,7 34,1 Uwaga: uwzględniono działalność jednostek zlikwidowanych w ciągu roku 1 łącznie z 145 łóżkami rehabilitacyjnymi w szpitalach uzdrowiskowych -od 2010r. do działalności szpitali wlicza się oddziały neonatologiczne -od 2011r. uwzględniono działalność szpitali MON i MSWiA Łóżka województwie dolnośląskim 2011 roku Łóżka w województwie dolnośląskim w 2012 roku łóżka długoterminowe (w szp. ogólnych) 0.10% łóżka krótkoterminowe 68,56% łóżka zachowawcze 0.35% łóżka opieki długoterminowej 0.18% łóżka krótkoterminowe 68,56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% łóżka zabiegowe 0.28% łóżka psychiatryczne 0.09% 0.00%

11 łóżek średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko Tab. 4.7 Działalność oddziałów szpitalnych wg organów założycielskich w 2012 r. Wyszczególnienie Minister Zdrowia oraz Rektor AM - podmiotów leczniczych 4 ( przedsiębiorstw /jednostek /komórek - 4) 4000 Oddział chorób wewnętrznych ,6 81,0% 8,2 36, Oddział alergologiczny dla dzieci ,1 45,5% 5,3 31, Oddział endokrynologiczny ,6 68,4% 5,2 48, Oddział endokrynologiczny dla dzieci ,0 41,1% 2,8 53, Oddział gastroenterologiczny ,3 65,3% 4,3 55, Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,7 41,3% 3,4 44, Oddział hematologiczny ,5 116,9% 13,4 31, Oddział kardiologiczny ,5 82,1% 5,4 55, Oddział angiologiczny ,8 73,6% 4,9 54, Oddział nefrologiczny ,9 96,7% 7,2 49, Oddział nefrologiczny dla dzieci ,7 59,6% 4,9 44, Oddział medycyny paliatywnej ,7 28,4% 28,4 3, Oddział dermatologiczny ,1 66,6% 5,0 48, Oddział neurologiczny ,1 86,6% 9,6 32, Oddział onkologiczny 6 211,5 57,9% 1,3 165, Oddział onkologiczny dla dzieci ,7 70,3% 6,5 39, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,7 86,8% 6,8 46, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci ,5 48,6% 9,1 19, Oddział reumatologiczny ,7 70,3% 6,0 42, Oddział rehabilitacyjny ,9 29,3% 19,4 5, Oddział rehabilitacji neurologicznej ,3 73,2% 21,9 12, Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,8 35,8% 2,8 47, Oddział neonatologiczny ,8 64,1% 5,7 40, Oddział ginekologiczno-położniczy ,6 76,9% 5,0 56, Oddział chirurgiczny ogólny ,9 61,1% 4,5 49, Oddział chirurgiczny dla dzieci ,1 42,2% 2,6 58, Oddział chirurgii naczyniowej ,0 64,9% 6,3 37, Oddział chirurgii plastycznej ,5 55,5% 4,8 42, Oddział kardiochirurgiczny ,9 70,4% 7,2 35, Oddział neurochirurgiczny ,8 82,7% 8,6 34, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,4 73,8% 6,4 41, Oddział okulistyczny ,0 61,4% 2,4 94, Oddział okulistyczny dla dzieci ,2 69,4% 2,5 99, Oddział otolaryngologiczny ,7 57,5% 3,6 57, Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej ,2 60,9% 3,6 61, Oddział urologiczny ,9 81,9% 3,1 96, Oddział transplantologiczny ,9 101,9% 7,1 52, Oddział psychogeriatryczny ,7 73,3% 40,0 6, Szpitalny oddział ratunkowy 21 0,8 0,2% 1,5 0,5 razem ,4 68,6% 5,4 46,0

12 łóżek średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko Tab. 4.7 Działalność oddziałów szpitalnych wg organów założycielskich w 2012 r.c.d. Wyszczególnienie MON i MSWiA - podmiotów leczniczych 2 ( przedsiębiorstw /jednostek /komórek - 2) 4000 Oddział chorób wewnętrznych ,3 99,5% 5,4 67, Oddział gastroenterologiczny ,3 87,5% 7,3 44, Oddział kardiologiczny ,7 39,4% 1,6 88, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 9 240,3 65,8% 1,7 138, Oddział dermatologiczny ,5 70,5% 4,2 61, Oddział neurologiczny ,0 92,1% 10,8 31, Oddział onkologiczny ,2 77,6% 2,7 105, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,4 55,7% 7,0 29, Oddział rehabilitacyjny ,5 62,3% 19,6 11, Oddział chirurgiczny ogólny ,1 94,8% 3,5 98, Oddział chirurgii klatki piersiowej 4 182,5 50,0% 5,4 34, Oddział chirurgii naczyniowej ,0 57,5% 4,3 49, Oddział chirurgii onkologicznej ,9 29,0% 2,8 37, Oddział kardiochirurgiczny ,2 94,9% 5,5 63, Oddział neurochirurgiczny ,9 86,3% 9,4 33, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,7 81,3% 7,6 39, Oddział okulistyczny ,0 71,5% 2,4 106, Oddział otolaryngologiczny ,3 57,9% 2,3 91, Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej 9 168,7 46,2% 3,7 45, Oddział urologiczny ,1 63,6% 2,7 85, Oddział psychiatryczny (ogólny) ,0 95,4% 33,3 10, Szpitalny oddział ratunkowy 6 525,2 143,9% 5,5 94,7 Marszałek Województwa - podmiotów leczniczych 16 razem ,4 71,1% 4,6 56,8 Szpitale ogólne podległe Marszałkowi Województwa ( przedsiębiorstw /jednostek /komórek - 13) 4000 Oddział chorób wewnętrznych ,6 79,9% 6,3 46, Oddział alergologiczny 7 115,4 31,6% 2,0 57, Oddział alergologiczny dla dzieci ,5 34,9% 4,1 31, Oddział endokrynologiczny ,1 85,0% 3,2 98, Oddział gastroenterologiczny ,4 77,4% 6,8 41, Oddział hematologiczny ,4 116,3% 6,0 70, Oddział immunologii klinicznej 4 155,3 42,5% 5,4 28, Oddział immunologii klinicznej dla dzieci ,6 50,3% 3,0 60, Oddział kardiologiczny ,2 79,0% 5,0 57, Oddział kardiologiczny dla dzieci ,6 44,5% 3,4 47, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego 6 218,7 59,9% 2,2 101, Oddział angiologiczny ,1 70,7% 8,6 30, Oddział nefrologiczny ,0 71,8% 5,9 44, Oddział nefrologiczny dla dzieci ,2 80,3% 3,8 77, Oddział toksykologiczny ,5 50,3% 3,8 47, Oddział medycyny paliatywnej ,0 77,8% 18,1 15, Oddział dermatologiczny ,2 70,2% 7,1 36, Oddział neurologiczny ,5 84,0% 7,1 43, Oddział neurologiczny dla dzieci ,2 61,1% 4,2 52, Oddział onkologiczny ,6 55,2% 2,5 79, Oddział chemioterapii ,6 68,4% 1,7 144,7

13 łóżek średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko Tab. 4.7 Działalność oddziałów szpitalnych wg organów założycielskich w 2012 r.c.d. Wyszczególnienie 4244 Oddział radioterapii ,9 88,2% 23,0 14, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,5 76,0% 12,4 22, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci ,1 52,3% 13,4 14, Oddział gruźlicy i chorób płuc ,9 78,1% 9,1 31, Oddział pulmonologii ,8 69,5% 7,1 35, Oddział pulmonologii dla dzieci ,2 57,6% 4,5 47, Oddział reumatologiczny ,4 93,8% 6,9 49, Oddział rehabilitacyjny ,2 84,2% 21,3 14, Oddział rehabilitacji neurologicznej ,9 69,8% 26,7 9, Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,1 58,4% 20,3 10, Oddział chorób zakaźnych ,0 57,2% 6,0 34, Oddział pediatryczny ,0 50,1% 3,8 48, Oddział neonatologiczny ,7 67,9% 6,0 41, Oddział ginekologiczno-położniczy ,0 65,2% 4,8 49, Oddział ginekologiczny ,8 54,7% 3,4 58, Oddział patologii ciąży ,4 93,5% 3,2 105, Oddział położnictwa i neonatologii ,1 55,9% 4,1 49, Oddział ginekologii onkologicznej ,3 97,3% 6,1 58, Oddział chirurgiczny ogólny ,1 78,4% 4,1 69, Oddział chirurgiczny dla dzieci ,0 59,7% 3,0 72, Oddział chirurgii klatki piersiowej ,2 57,0% 8,9 23, Oddział chirurgii naczyniowej ,7 57,2% 5,1 41, Oddział chirurgii onkologicznej ,2 73,2% 4,6 58, Oddział chirurgii plastycznej ,5 41,0% 2,9 52, Oddział neurochirurgiczny ,7 75,0% 6,4 43, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,5 71,4% 4,8 54, Oddział okulistyczny ,1 53,7% 2,5 77, Oddział otolaryngologiczny ,5 48,1% 2,1 82, Oddział otolaryngologiczny dla dzieci 4 189,3 51,8% 1,9 99, Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej 10 69,5 19,0% 2,3 30, Oddział urologiczny ,2 50,7% 2,3 81, Oddział transplantologiczny ,5 87,5% 8,1 39, Oddział psychiatryczny (ogólny) ,3 98,7% 23,6 15, Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży ,9 56,1% 29,6 6, Szpitalny oddział ratunkowy 29 81,1 22,2% 1,1 73,0 razem ,7 71,4% 5,5 47,3 Szpitale psychiatryczne podległe Marszałkowi Województwa ( przedsiębiorstw/jednostek/komórek- 4) 4220 Oddział neurologiczny ,0 62,7% 7,0 32, Oddział rehabilitacji neurologicznej ,7 44,3% 31,1 5, Oddział psychiatryczny ogólny ,3 93,0% 31,3 10, Oddział psychiatryczny dla dzieci ,1 69,9% 25,7 9, Oddział rehabilitacji psychiatrycznej ,2 103,3% 44,8 8, Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie ,9 90,9% 38,2 8, Oddział psychiatrii sądowej ,5 97,9% 68,8 5, Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu ,3 92,7% 225,5 1, Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci ,3 104,7% 179,2 2, Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci ,9 102,2% 172,1 2, Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień ,5 79,0% 31,9 9,1

14 łóżek średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko Tab. 4.7 Działalność oddziałów szpitalnych wg organów założycielskich w 2012 r.c.d. Wyszczególnienie 4742 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołow abstynencyjnych ,9 84,9% 8,8 35, Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) ,7 79,9% 11,5 25, Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych za współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi ,6 71,4% 34,3 7,6 razem ,6 89,5% 30,2 10,8 Oddziały/zakłady opieki długoterminowej podległe Marszałkowi Województwa ( przedsiębiorstw /jednostek /komórek - 6) 5160 Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy ,2 100,6% 195,5 1, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy ,0 95,4% 239,1 1, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny ,1 98,9% 287,6 1,3 Samorząd powiatowy i gminny razem Ogólem Marszałek województwa: - podmiotów leczniczych powiatowych 12 i gminnych ,0 98,6% 275,2 1, ,5 77,1% 7,7 36,7 Szpitale ogólne podległe samorządowi powiatowemu i gminnemu ( przedsiębiorstw /jednostek /komórek - 18) 4000 Oddział chorób wewnętrznych ,7 67,3% 5,2 47, Oddział gastroenterologiczny ,1 76,5% 5,2 53, Oddział kardiologiczny ,7 67,3% 3,5 69, Oddział medycyny paliatywnej ,3 71,9% 15,4 17, Oddział dermatologiczny ,1 80,3% 9,4 31, Oddział neurologiczny ,2 73,5% 5,2 51, Oddział onkologiczny ,9 78,3% 2,1 135, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,9 76,7% 8,0 34, Oddział reumatologiczny ,0 78,4% 7,1 40, Oddział rehabilitacyjny ,3 89,9% 22,6 14, Oddział rehabilitacji neurologicznej ,7 80,5% 41,4 7, Oddział chorób zakaźnych ,3 46,1% 5,9 28, Oddział pediatryczny ,6 42,4% 4,1 38, Oddział neonatologiczny ,5 44,5% 3,9 41, Oddział ginekologiczno-położniczy ,7 45,7% 3,2 51, Oddział chirurgiczny ogólny ,9 49,6% 3,8 47, Oddział chirurgiczny dla dzieci ,7 55,0% 3,3 60, Oddział chirurgii onkologicznej 15 36,2 9,9% 2,8 13, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,7 56,6% 3,6 57, Oddział okulistyczny ,6 40,7% 1,6 95, Oddział otolaryngologiczny ,0 35,9% 1,7 76, Oddział urologiczny ,6 44,0% 2,2 74, Oddział psychiatryczny (ogólny) ,2 106,4% 20,6 18, Szpitalny oddział ratunkowy ,6 30,6% 1,0 108,0 razem ,4 59,3% 4,8 45,1 Szpitale psychiatryczne podległe samorzadowi powiatowemu i gminnemu ( przedsiębiorstw /jednostek /komórek - 1) 4700 Oddział psychiatryczny ogólny ,7 54,7% 29,1 6, Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu ,4 72,7% 27,5 9,7 razem ,2 61,7% 28,4 7,9

15 łóżek średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko Tab. 4.7 Działalność oddziałów szpitalnych wg organów założycielskich w 2012 r.c.d. Wyszczególnienie Oddziały/zakłady opieki długoterminowej podległe samorzadowi powiatowemu i gminnemu ( przedsiębiorstw /jednostek /komórek - 15) 5160 Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy ,5 87,8% 136,0 2, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy ,8 87,9% 150,0 2, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży ,5 100,7% 322,4 1, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny ,3 64,2% 311,0 0, Hospicjum stacjonarne 16 0,0 0,0% 0,0 0,0 razem ,7 81,8% 161,9 1,8 Ogólem samorząd powiatowy i gminny: ,3 64,2% 6,7 34,9 Pozostałe podmioty lecznicze - podmiotów leczniczych 93 Szpitale pozostałych podmiotów leczniczych ( przedsiębiorstw /jednostek /komórek - 69) 4000 Oddział chorób wewnętrznych ,4 65,6% 5,1 47, Oddział alergologiczny 44 85,0 23,3% 2,5 34, Oddział diabetologiczny ,8 61,6% 6,5 34, Oddział gastroenterologiczny ,9 45,4% 2,1 78, Oddział geriatryczny 27 60,3 16,5% 6,3 9, Oddział kardiologiczny ,9 93,9% 3,8 90, Oddział angiologiczny 1 0,0 0,0% 0,0 0, Oddział medycyny paliatywnej ,4 83,1% 19,8 15, Oddział onkologiczny ,2 59,5% 2,5 87, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,1 77,3% 6,4 44, Oddział gruźlicy i chorób płuc ,3 76,5% 14,3 19, Oddział pulmonologii ,5 57,9% 6,7 31, Oddział pulmonologii dla dzieci ,4 31,6% 3,2 36, Oddział reumatologiczny ,4 58,7% 8,7 24, Oddział rehabilitacyjny ,4 84,0% 21,6 14, Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,5 60,4% 21,0 10, Oddział rehabilitacji narządu ruchu ,8 66,5% 21,0 11, Oddział rehabilitacji neurologicznej ,4 59,0% 37,0 5, Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,6 90,3% 19,7 16, Oddział rehabilitacji pulmonologicznej ,3 98,4% 19,0 18, Oddział pediatryczny ,5 45,3% 4,1 40, Oddział neonatologiczny ,7 36,9% 3,7 36, Oddział ginekologiczno-położniczy ,8 39,9% 3,0 48, Oddział ginekologiczny ,3 29,4% 2,0 54, Oddział ginekologii onkologicznej 4 149,5 41,0% 4,1 36, Oddział chirurgiczny ogólny ,0 48,5% 3,1 56, Oddział chirurgii onkologicznej 49 73,2 20,0% 2,5 29, Oddział chirurgii plastycznej 2 170,5 46,7% 2,0 86, Oddział kardiochirurgiczny ,0 61,9% 8,0 28, Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci 4 186,5 51,1% 5,2 36, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,4 38,2% 5,0 27, Oddział okulistyczny ,5 36,0% 1,4 95, Oddział otolaryngologiczny ,5 41,8% 2,5 61, Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej 1 17,0 4,7% 1,7 10, Oddział urologiczny 23 53,8 14,7% 3,3 16, Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych ,4 74,1% 51,5 5, Szpitalny oddział ratunkowy 6 113,0 31,0% 1,1 103,3 razem ,9 57,0% 5,5 37,7

16 łóżek średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko Tab. 4.7 Działalność oddziałów szpitalnych wg organów założycielskich w 2012 r.c.d. Wyszczególnienie Szpitale psychiatryczne pozostałych podmiotów leczniczych ( przedsiębiorstw/jednostek/komórek- 9) 4700 Oddział psychiatryczny ogólny ,6 90,0% 31,2 10, Oddział psychiatryczny dla dzieci ,2 89,1% 36,2 9, Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień ,3 74,9% 31,8 8, Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołow abstynencyjnych ,3 82,8% 9,0 33, Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu 6 330,0 90,4% 45,0 7, Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ,0 79,2% 122,4 2,4 razem ,0 84,1% 32,5 9,4 Oddziały/zakłady opieki długotermniowej pozostałych podmiotów leczniczych ( przedsiębiorstw /jednostek /komórek - 48) 5160 Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy ,6 112,5% 159,4 2, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy ,6 98,0% 181,9 2, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży ,3 97,3% 323,0 1, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny ,4 109,2% 204,4 1, Hospicjum stacjonarne ,6 69,2% 18,4 13,7 razem Ogólem niepubliczne: - uwzględniono działalność jednostek zlikwidowanych w ciągu roku -od 2010r. do działalności szpitali wlicza się oddziały neonatologiczne -od 2011r. uwzględniono działalność szpitali MON i MSWiA ,5 101,5% 134,6 2, ,5 86,7% 30,5 10,4

17 łóżek leczonych osobodni średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko Tab. 4.8 Działalność oddziałów w szpitalach publicznych i niepublicznych w 2012 r. Wyszczególnienie szpitale publiczne 4000 Oddział chorób wewnętrznych ,0 75,4% 5,9 46, Oddział alergologiczny ,4 31,6% 2,0 57, Oddział alergologiczny dla dzieci ,4 42,3% 4,9 31, Oddział endokrynologiczny ,7 74,7% 4,1 67, Oddział endokrynologiczny dla dzieci ,0 41,1% 2,8 53, Oddział gastroenterologiczny ,8 75,3% 5,7 48, Oddział gastroenterologiczny dla dzieci ,7 41,3% 3,4 44, Oddział hematologiczny ,5 116,6% 8,5 49, Oddział immunologii klinicznej ,3 42,5% 5,4 28, Oddział immunologii klinicznej dla dzieci ,6 50,3% 3,0 60, Oddział kardiologiczny ,5 69,2% 3,8 65, Oddział kardiologiczny dla dzieci ,6 44,5% 3,4 47,8 Oddział intensywnego nadzoru 4106 kardiologicznego ,7 63,5% 1,9 123, Oddział angiologiczny ,7 72,5% 5,8 45, Oddział nefrologiczny ,0 85,5% 6,7 46, Oddział nefrologiczny dla dzieci ,7 65,7% 4,4 54, Oddział toksykologiczny ,5 50,3% 3,8 47, Oddział medycyny paliatywnej ,8 66,0% 18,2 13, Oddział dermatologiczny ,7 69,2% 5,5 45, Oddział neurologiczny ,1 81,7% 6,9 43, Oddział neurologiczny dla dzieci ,2 61,1% 4,2 52, Oddział onkologiczny ,5 61,2% 2,3 95, Oddział onkologiczny dla dzieci ,7 70,3% 6,5 39, Oddział chemioterapii ,6 68,4% 1,7 144, Oddział radioterapii ,9 88,2% 23,0 14, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,2 77,0% 9,0 31,4 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 4261 dla dzieci ,9 51,2% 11,8 15, Oddział gruźlicy i chorób płuc ,9 78,1% 9,1 31, Oddział pulmonologii ,8 69,5% 7,1 35, Oddział pulmonologii dla dzieci ,2 57,6% 4,5 47, Oddział reumatologiczny ,2 77,9% 6,6 42, Oddział rehabilitacyjny ,5 82,3% 21,8 13, Oddział rehabilitacji neurologicznej ,0 75,1% 31,4 8, Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,1 58,4% 20,3 10, Oddział chorób zakaźnych ,1 55,9% 6,0 34, Oddział chorób zakaźnych dla dzieci ,8 35,8% 2,8 47, Oddział pediatryczny ,7 45,4% 3,9 42, Oddział neonatologiczny ,9 59,4% 5,2 41, Oddział ginekologiczno-położniczy ,3 59,5% 4,2 52, Oddział ginekologiczny ,8 54,7% 3,4 58, Oddział patologii ciąży ,4 93,5% 3,2 105, Oddział położnictwa i neonatologii ,1 55,9% 4,1 49, Oddział ginekologii onkologicznej ,3 97,3% 6,1 58, Oddział chirurgiczny ogólny ,0 62,5% 4,0 56, Oddział chirurgiczny dla dzieci ,5 54,9% 2,9 68, Oddział chirurgii klatki piersiowej ,8 56,7% 8,6 24, Oddział chirurgii naczyniowej ,5 60,4% 5,3 41, Oddział chirurgii onkologicznej ,5 64,2% 4,5 52, Oddział chirurgii plastycznej ,5 51,6% 4,2 44, Oddział kardiochirurgiczny ,1 77,0% 6,5 43,1

18 łóżek leczonych osobodni średnie wykorzystanie łóżka w roku % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko Tab. 4.8 Działalność oddziałów w szpitalach publicznych i niepublicznych w 2012 r. c.d. Wyszczególnienie szpitale publiczne c.d Oddział neurochirurgiczny ,9 80,0% 7,6 38, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,2 68,6% 4,9 50, Oddział okulistyczny ,5 54,9% 2,2 89, Oddział okulistyczny dla dzieci ,2 69,4% 2,5 99, Oddział otolaryngologiczny ,7 47,6% 2,3 74, Oddział otolaryngologiczny dla dzieci ,3 51,8% 1,9 99, Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej ,7 46,8% 3,4 50, Oddział urologiczny ,1 58,4% 2,5 84, Oddział transplantologiczny ,3 96,0% 7,4 47, Oddział psychiatryczny (ogólny) ,8 98,8% 24,4 14,8 Oddział psychiatryczny dla dzieci i 4705 młodzieży ,9 56,1% 29,6 6, Oddział psychogeriatryczny ,7 73,3% 40,0 6, Szpitalny oddział ratunkowy ,9 28,2% 1,5 68,1 razem: ,5 67,5% 5,2 47,0 szpitale pozostałych podmiotów leczniczych 4000 Oddział chorób wewnętrznych ,4 65,6% 5,1 47, Oddział alergologiczny ,0 23,3% 2,5 34, Oddział diabetologiczny ,8 61,6% 6,5 34, Oddział gastroenterologiczny ,9 45,4% 2,1 78, Oddział geriatryczny ,3 16,5% 6,3 9, Oddział kardiologiczny ,9 93,9% 3,8 90, Oddział angiologiczny ,0 0,0% 0,0 0, Oddział medycyny paliatywnej ,4 83,1% 19,8 15, Oddział onkologiczny ,2 59,5% 2,5 87, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,1 77,3% 6,4 44, Oddział gruźlicy i chorób płuc ,3 76,5% 14,3 19, Oddział pulmonologii ,5 57,9% 6,7 31, Oddział pulmonologii dla dzieci ,4 31,6% 3,2 36, Oddział reumatologiczny ,4 58,7% 8,7 24, Oddział rehabilitacyjny ,4 84,0% 21,6 14, Oddział rehabilitacyjny dla dzieci ,5 60,4% 21,0 10, Oddział rehabilitacji narządu ruchu ,8 66,5% 21,0 11, Oddział rehabilitacji neurologicznej ,4 59,0% 37,0 5, Oddział rehabilitacji kardiologicznej ,6 90,3% 19,7 16, Oddział rehabilitacji pulmonologicznej ,3 98,4% 19,0 18, Oddział pediatryczny ,5 45,3% 4,1 40, Oddział neonatologiczny ,7 36,9% 3,7 36, Oddział ginekologiczno-położniczy ,8 39,9% 3,0 48, Oddział ginekologiczny ,3 29,4% 2,0 54, Oddział ginekologii onkologicznej ,5 41,0% 4,1 36, Oddział chirurgiczny ogólny ,0 48,5% 3,1 56, Oddział chirurgii onkologicznej ,2 20,0% 2,5 29, Oddział chirurgii plastycznej ,5 46,7% 2,0 86, Oddział kardiochirurgiczny ,0 61,9% 8,0 28, Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci ,5 51,1% 5,2 36, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,4 38,2% 5,0 27,9

19 łóżek leczonych osobodni średnie wykorzystanie % wykorzystania przeciętny pobyt chorego chorych na 1 łóżko Tab. 4.8 Działalność oddziałów w szpitalach publicznych i niepublicznych w 2012 r. c.d. Wyszczególnienie 4600 Oddział okulistyczny ,5 36,0% 1,4 95, Oddział otolaryngologiczny ,5 41,8% 2,5 61, Oddział chirurgii szczękowo - twarzowej ,0 4,7% 1,7 10, Oddział urologiczny ,8 14,7% 3,3 16, Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych ,4 74,1% 51,5 5, Szpitalny oddział ratunkowy ,0 31,0% 1,1 103,3 razem: ogółem szpitale: szpitale pozostałych podmiotów leczniczych c.d ,9 57,0% 5,5 37, ,1 64,7% 5,3 44,5 szpitale publiczne psychiatryczne 4220 Oddział neurologiczny ,0 62,7% 7,0 32, Oddział rehabilitacji neurologicznej ,7 44,3% 31,1 5, Oddział psychiatryczny ogólny ,8 88,7% 31,2 10, Oddział psychiatryczny dla dzieci ,1 69,9% 25,7 9, Oddział rehabilitacji psychiatrycznej ,2 103,3% 44,8 8,4 Oddział psychiatryczny dla chorych 4710 somatycznie ,9 90,9% 38,2 8, Oddział psychiatrii sądowej ,5 97,9% 68,8 5,2 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym 4732 zabezpieczeniu ,3 92,7% 225,5 1,5 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym 4733 zabezpieczeniu dla dzieci ,3 104,7% 179,2 2, Oddział odwykowy o wzmocnionym ,9 102,2% 172,1 2, Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień ,5 79,0% 31,9 9, Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych ,9 84,9% 8,8 35, Oddział terapii uzależnienia od alkoholu ,4 72,7% 27,5 9,7 Oddział/Ośrodek leczenia zespołów 4748 abstynencyjnych po substancjach ,7 79,9% 11,5 25,4 psychoaktywnych (detoksykacji) Oddział/Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych za 4754 współistniejącymi zaburzeniami ,6 71,4% 34,3 7,6 psychotycznymi razem: ,7 87,3% 30,1 10,6 szpitale psychiatryczne pozostałych podmiotów leczniczych 4700 Oddział psychiatryczny ogólny ,6 90,0% 31,2 10, Oddział psychiatryczny dla dzieci ,2 89,1% 36,2 9, Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień ,3 74,9% 31,8 8,6 Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych 4742 zespołow abstynencyjnych ,3 82,8% 9,0 33,6 Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od ,0 90,4% 45,0 7,3 alkoholu Oddział/Ośrodek rehabilitacji dla 4750 uzależnionych od substancji psychoaktywnych razem: ogółem szpitale psychiatryczne: ogółem województwo dolnośląskie - uwzględniono działalność jednostek zlikwidowanych w ciągu roku -od 2010r. do działalności szpitali wlicza się oddziały neonatologiczne -od 2011r. uwzględniono działalność szpitali MON i MSWiA ,0 79,2% 122,4 2, ,0 84,1% 32,5 9, ,5 86,7% 30,5 10, ,2 66,9% 5,9 41,1

20 Tab. 4.9 Oddziały stacjonarne i baza łózkowa wg powiatów w 2012 r.. Nazwa powiatu Kod i nazwa oddziału łóżek Liczba łóżek na 10 tys. mieszkańców powiatu bolesławiecki dzierżoniowski głogowski górowski jaworski 4000 Oddział chorób wewnętrznych 43 4, Oddział neurologiczny 42 4, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 7 0, Oddział rehabilitacji neurologicznej 25 2, Oddział chorób zakaźnych 15 1, Oddział pediatryczny 15 8, Oddział neonatologiczny , Oddział ginekologiczno-położniczy 25 5, Oddział chirurgiczny ogólny 30 3, Oddział chirurgii onkologicznej 15 1, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej 15 1, Oddział psychiatryczny , Oddział psychiatryczny dla dzieci 23 12, Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie 23 2, Oddział psychiatrii sądowej 45 5, Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień 44 4, Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołow abstynencyjnych 24 2, Szpitalny oddział ratunkowy 8 0, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy 60 6, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny , Hospicjum stacjonarne 9 1, Oddział chorób wewnętrznych 56 5, Oddział opieki paliatywnej 32 3, Oddział gruźlicy i chorób płuc 32 3, Oddział pediatryczny 21 11, Oddział neonatologiczny , Oddział ginekologiczno-położniczy 26 4, Oddział chirurgiczny ogólny 30 2, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej 15 1, Oddział okulistyczny 21 2, Oddział psychiatryczny dla dzieci 32 17, Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy 82 7, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy 80 7, Oddział chorób wewnętrznych 50 5, Oddział neurologiczny 26 2, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii 6 0, Oddział pediatryczny 30 16, Oddział neonatologiczny , Oddział ginekologiczno-położniczy 42 9, Oddział chirurgiczny ogólny 30 3, Oddział chirurgiczny dla dzieci 12 6, Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej 22 2, Podmiot/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy 54 6, Oddział chorób wewnętrznych 30 8, Oddział pediatryczny 22 27, Oddział ginekologiczno-położniczy 22 11, Oddział chirurgiczny ogólny 22 6, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy 30 8, Oddział chorób wewnętrznych 45 8, Oddział pediatryczny 15 15, Oddział chirurgiczny ogólny 24 4, Podmiot/oddział opiekuńczo-leczniczy 24 4,6

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2011-2015 podm iotów : podm iotów : podm iotów : podm iotów :

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu

Załącznik Nr 13 do aktualizacji Planu Tabela 26. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych Powiat Nazwa jednostki Nr księgi rej. Specjalność zgodnie z VIII częścią kodu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 225 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień, hospicjach stacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013

PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 Załącznik do Uchwały LIII/886/2006 Nr Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 marca 2006 roku PROGRAM WOJEWÓDZKI STRATEGIA POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006-2013 CZĘŚĆ II DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W LIKWIDACJI DZIAŁ REJESTRACJI PODMIOTÓW LECZNICZYCH I STATYSTYKI MEDYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2014 ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ Strona 1 Załącznik Nr 2 do Regulaminu 2017 WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADÓW LECZNICZYCH SPZOZ II III Część IX Część X Oddział Wewnętrzny Szpital SPZOZ 01 001 4000 HC.1.1. 07 43 1.08.1975 Oddział

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8

Wyszczególnienie. wskaźnik na 10 tys. ludności , , , , ,8 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 liczba porad Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga:

Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Załączniki do rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 marca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 marca 2000 r. Opracowano na podstawie:. Dz.U. 2000 r. Nr 30, poz. 379 w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna

Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna Załącznik nr 2 Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego 1) 0. Podstawowa opieka zdrowotna 0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach a uzależnień,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r.

UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 27 października 2010r. UCHWAŁA NR 2955 /10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 27 października 2010r. W SPRAWIE: w sprawie przyjęcia Raportu Lecznictwo Stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku NA PODSTAWIE:

Bardziej szczegółowo

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI

0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI Kod Opis 0010 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ 0011 PORADNIA (GABINET) LEKARZA POZ DLA DZIECI 0012 PORADNIA (GABINET) LEKARZA RODZINNEGO 0020 PUNKT FELCZERSKI 0030 PORADNIA (GABINET) PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2012 r. Poz. 2291 UCHWAŁA NR 1131/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna Źródło danych statystycznych. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO - 1 - WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2013 Łódź CZERWIEC 2014 - 2 - Wojewódzkie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 25 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 2639 UCHWAŁA NR IV/36/2016 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 AKTUALIZACJA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ ZESPÓŁ ds. EWALUACJI W SKŁADZIE 1 1. dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. UJ Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 2. dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski

WYKAZ TELEFONÓW. Oddział Kliniczny Endokrynologiczny, Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych Sekretariat Gabinet lekarski WYKAZ TELEFONÓW ODDZIAŁY Szpitalny Kliniczny Oddział Ratunkowy Obszar segregacji medycznej i przyjęć 895386511, 895386432 Gabinet lekarski 895386289 Dyżurka położnych 895386285 Izba Przyjęć 895386302,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r.

UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 7 listopada 2012r. UCHWAŁA Nr 1465/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 7 listopada 2012r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 czerwca 2017 r. Poz. 2996 UCHWAŁA NR 738/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia

0. Podstawowa opieka zdrowotna. 1. Poradnie specjalistyczne, oddziały jednego dnia Załączniki do rozporządzenia z dnia. (Dz.U. Nr.., poz ) Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 261 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej, zakładach opieki hospicyjno-paliatywnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r.

UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. UCHWAŁA nr 3108/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 października 2014r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014

Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Zestawienie dotyczące danych z zakresu kolejek oczekujących dla okresu styczeń 2014 - lipiec 2014 Legenda oznaczeń w kolumnie "okres sprawozdawczy": TAK - otrzymano komunikat i został on poprawnie zaimportowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 5 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA - 293 - Źródło danych statystycznych i definicji. Dane statystyczne o szpitalach ogólnych, zakładach psychiatrycznej opieki stacjornej, hospicjach stacjornych, zakładach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r.

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 listopada 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r.

Strona 1 z 5 Aneks nr 1 z dnia r. do Regulaminu Organizacyjnego SPSZOZ Zdroje z dnia r. ANEKS NR 1 z dnia 29.06.2018 r. DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE Z DNIA Działając w oparciu o zapis ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2010 roku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/296/18 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/102/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz likwidacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w zakładach, nie oraz indywidualnych i grupowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r. Poz. 999

Warszawa, dnia 22 maja 2017 r. Poz. 999 Warszawa, dnia 22 maja 2017 r. Poz. 999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2017 r. Poz. 999 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Nowy Szpital w Olkuszu

Nowy Szpital w Olkuszu Rejestracja/Transport sanitarny Punkt przyjęć planowych Obszar internistyczny Obszar chirurgiczny Dyżurki lekarskie Dyżurka OIOM Lekarz dyżurny OIOM Pracownia EEG i EMG Szpitalny oddział ratunkowy/izba

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 11 grudnia 2002 r. 1880 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zak adów opieki zdrowotnej oraz szczegó owych zasad ich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 748 UCHWAŁA NR XXVII/177/17 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r.

Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. Uchwała Nr 1225/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2008r. w sprawie przyjęcia Raportu lecznictwo stacjonarne w Województwie Świętokrzyskim w 2007 roku Na podstawie art.14 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE:

UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: UCHWAŁA Nr 2300/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 LISTOPADA 2013r. W SPRAWIE: przyjęcia Raportu Stacjonarna i Całodobowa Działalność Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w

Bardziej szczegółowo

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia.

5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. 5. Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach wraz z profilem oddziałów oraz liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia. Na terenie województwa łódzkiego, na dzień 31 grudnia 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 KATOWICE 2015 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego

TERYT lokalizacji oddziału szpitalnego Załącznik 11. Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego liczba, rozmieszczenie, ze wskazaniem liczby łóżek, struktura

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 KODY RESORTOWE SPECJALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Komórki organizacyjne danej specjalności wykonujące usługi na rzecz dzieci należy oznaczyć kodem nieparzystym, o jeden wyższym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 29 maja 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów w Makowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej "systemem", składa się z dziesięciu części.

System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej systemem, składa się z dziesięciu części. Tekst ujednolicony ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Profil oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia stan na dzień rok

Profil oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia stan na dzień rok Profil oddziałów szpitalnych wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia stan na dzień 01.01.2015 rok Lp. Powiat Nazwa i adres szpitala Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 września 2017 r. Poz. 4909 UCHWAŁA NR XXX/634/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 3086 UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo