Standardy realizacji, nadzoru i kontroli badań satysfakcji klienta w stacjach dealerskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy realizacji, nadzoru i kontroli badań satysfakcji klienta w stacjach dealerskich"

Transkrypt

1 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK RYNKU DEALERSKIEGO Standardy realizacji, nadzoru i kontroli badań satysfakcji klienta w stacjach dealerskich Część 2 Metoda: badanie CSI marzec 2014

2 OPIS SYTUACJI W zdecydowanej większości umów dealerskich i serwisowych wyniki badań satysfakcji klientów prowadzone przez importerów poprzez wynajęte firmy badawcze mają ogromny wpływ na wysokość premii i bonusów finansowych dla dealerów. Stanowią więc jeden z najważniejszych czynników kształtujących ich wyniki finansowe. Dodatkowo, w niektórych nowych umowach dealerskich importerzy wprowadzili zapisy, w których zapewnili sobie prawo do wypowiedzenia umowy dealerskiej w trybie natychmiastowym w przypadku nie osiągania wyznaczonych wysokości wyników badań satysfakcji klientów. W ten sposób wyniki badań satysfakcji klienta wpływają już nie tylko na wysokość osiąganych przez dealera dochodów, ale mogą mięć wpływ nawet na funkcjonowanie firmy dealerskiej w autoryzowanej sieci sprzedaży. Z drugiej strony w większości przypadków praktyczna możliwość kontroli przez dealerów standardów przygotowania i prowadzenia badań jest ograniczono poprzez brak jasno opisanych standardów badawczych i ewentualnych procedur kontrolnych wyników badań. W związku z tym Związek Dealerów Samochodów zaleca dealerom stosowanie poniżej opisanych praktyk i zaleceń w celu zapewnienia sobie jak najbardziej kontrolowalnego i obiektywnego wyniku badań satysfakcji klientów oraz możliwości odwoływania się od ich wyników, w przypadku podejrzeń o ich nierzetelność. Intencją Związku było stworzenie prostych, czytelnych kryteriów oceny, tak, aby nawet osoby nie posiadające doświadczenia w metodologii badań CSI, mogły dokonać oceny standardów działania i prezentowanych wyników. Przedstawienie zarówno importerom, zamawiającym badania, jak i ocenianym dealerom informacji na temat tego, jakie czynniki gwarantują uzyskanie rzetelnych wyników i na co należy zwrócić uwagę czytając ofertę oraz raport po badaniu da pewność, że badanie zostało zrealizowane z troską o rzetelność i odpowiedzialność za ocenę pracy innych ludzi, a także, że zastosowano w nim narzędzia gwarantujące wiarygodność i niepodważalność wyników.

3 Rekomendowane zasady przygotowania i realizacji badań CSI w salonach dealerskich I. Podstawowe założenia realizacji badań CSI 1. Dobór próby do badania: Do badania muszą wejść wszyscy klienci, którzy odbyli wizytę w salonie, a nie tylko Ci, których wybrali pracownicy salonu. Dlatego należy sprawdzać, czy: - wszyscy klienci przekazali nr telefonu kontaktowego, - czy zostali poinformowani o tym, że ktoś do nich zadzwoni z badaniem satysfakcji, - została przeprowadzona weryfikacja przyczyn niezrealizowania wywiadów. 2. Pracownicy salonu nie mogą mieć swobodnego dostępu do wyników badania pozwalającego na identyfikacje respondentów biorących udział w badaniu. 3. Badanie musi przebiegać zgodnie zarówno z polityką bezpieczeństwa informacji w salonie jak i w ogóle z ustawą o ochronie danych osobowych 4. Wywiad powinien zostać zrealizowany najpóźniej 3 dni po wizycie klienta w salonie. Po tym terminie respondent może już nie pamiętać szczegółów spotkania co wpływa w istotny sposób na ocenę salonu. II. Ankieterzy wymagania dotyczące ankieterów 1. Ankieterami realizującymi wywiady powinny być osoby, które: - przeszły pozytywnie etap wstępnej rekrutacji, którego elementem był test, polegający na odbyciu rozmowy telefonicznej z personelem odpowiedzialnym za rekrutację. W trakcie testu ocenie podlega: sposób prowadzenia rozmowy, spójność i konsekwencja stosowanej argumentacji. Brzmienie głosu i dykcja są wstępnymi kryteriami, których nie spełnienie eliminuje kandydata z dalszej procedury. - zaliczyły pozytywnie szkolenie merytoryczne obejmujące 3 obszary: 1. Psychologia prowadzenia rozmowy, techniki argumentowania i przekonywania. 2. Budowa narzędzi badawczych, rodzaje pytań, metody sondowania. 3. Posługiwanie się sprzętem komputerowym i stosowanym oprogramowaniem. - przeszły pozytywnie testy praktyczne polegające na prowadzeniu rozmów z podstawionym respondentem. Rozmowy te są nagrywane, zaś ich treść następnie odtwarzana w celu wskazania popełnianych błędów.

4 III. Zaplecze firmy badawczej - wymagania 1.Realizacja wywiadów telefonicznych powinna być prowadzona przez autonomiczny departament CATI. 2. Zespół przeszkolonych ankieterów pod nadzorem supervisora zespołu CATI przeprowadza wywiady w wydzielonym studio badawczym, korzystając ze specjalnie przygotowanych stanowisk telefonicznych wyposażonych w komputery z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, ułatwiającym m.in. zadawanie pytań i pozwalającym na kodowanie w trakcie wywiadu uzyskanych informacji. 3.Rozdział próby dokonywany jest automatycznie przez serwer sieci komputerowej, a zapis wyników wywiadów dokonywany jest przy zastosowaniu sieci komputerowych terminali sprzężonych z centralą telefoniczną i telefonami ankieterskimi. 4.Płynny przebieg procedury wywiadu i kodowania powinien być realizowany w oparciu o dedykowany software, który zapewnia kontrolę nad alokacją próby, przydziałem właściwych wersji kwestionariusza, przestrzeganiem terminu realizacji wywiadów itp. IV. Zasady realizacji wywiadów telefonicznych 1. Rekomendowane zasady ogólne realizacji wywiadów CATI: - wywiad telefoniczny nie powinien trwać dłużej niż 15 minut, - zaleca się ograniczenie liczby pytań otwartych - tematyka powinna być nieskomplikowana ze względu na ograniczenia percepcyjne respondenta 2. Zasady realizacji badań w studio CATI - Dzień pracy laboratorium CATI powinien być podzielony na sesje w przedziale czasowym od 08:30 do 21: W każdej sesji badawczej bierze udział supervisor sprawujących opiekę nad jakością i wydajnością pracy ankieterów. Kontrolę nad ankieterami ułatwia system monitoringu. 3. Do obowiązków supervisora należy bieżąca kontrola pracy ankieterów na sesji - kontroli podlega co najmniej 5 % wywiadów - w tym: - monitorowanie rozmów (możliwość podsłuchu wybranych rozmów), - obserwacja poprawności przebiegu sesji zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej (kontrola zapisu odpowiedzi dokonywanego przez ankieterów),

5 - śledzenie statystyk ankieterskich, - bieżące usuwanie ewentualnych uchybień i reagowanie na sytuacje nieprzewidziane. 4. Praca supervisora/ów jest nadzorowana przez kierownika studia CATI m. in. poprzez okresową kontrolę wypełniania standardów jakości przyjętych w studio. 5. Wywiady CATI mogą też być obserwowane przez Klientów. 6. Dane zgromadzone w badaniu podlegają dodatkowej kontroli w fazie ich przetwarzania, kiedy to weryfikowana jest kompletność i spójność logiczna odpowiedzi badanych. Analiza taka stanowić może podstawę wykrycia przypadków nierzetelnej realizacji wywiadów przez ankieterów. V. Kwestionariusz badania 1. Screener kwestionariusz rekrutacyjny: - czy jest spójny z kontekstem odbytej wizyty - czy występują prawidłowe instrukcje po odpowiedziach na pytania o powody wizyty w salonie ( zakończyć wywiad, sprawdzić z formularzem doboru ). 2. Logiczność: - czy odpowiedzi pasują do pytań, - czy reguły przejścia odsyłają do właściwych pytań (czy dana ścieżka jest logiczna), - czy pytania spontaniczne występują przed wspomaganymi, - pytania jedno, wielowyborowe czy mają uzasadnienie, - czy poszczególne pozycje w kafeterii nie pokrywają się (czy są jednoznaczne), - czy kafeteria jest pełna (*zawiera wszystkie możliwe odpowiedzi), - czy pytania zawierają odpowiedzi nie wiem/ trudno powiedzieć, odmowa odpowiedzi, żadne 3. Instrukcje dla ankietera: - czy występują przy każdym pytaniu, - czy są przejrzyście i zrozumiale napisane.

6 4. Metryczka: - czy jest, - czy zawiera podstawowe pytania demograficzne. Suplement: Zalety realizacji badań techniką CATI korzyści dla klienta - szybkość realizacji badania (zupełny brak prac terenowych, kodowania, druku itd.), - pełna kontrola procesu zbierania danych; możliwość podsłuchu wywiadów w każdym momencie realizacji badania, - możliwość realizacji złożonych kwestionariuszy, wielowariantowych, ze skomplikowanymi filtrami, możliwość przywoływania w tekście pytań wcześniej udzielonych odpowiedzi etc., - pełna kontrola nad realizacją próby, planowaniem ponownych kontaktów, - możliwość generowania raportów z postępu prac wraz z rozkładami odpowiedzi na pytania ankiety. Technika CATI daje pełne możliwości śledzenia przebiegu badania oraz kontroli jakości pracy ankieterów. Osoby nadzorujące przebieg badania mogą na bieżąco: - obserwować stanowiska ankieterskie przez szklaną ścianę, - monitorować przebieg wywiadu prowadzonego z dowolnego stanowiska, - śledzić treść zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi na ekranie komputera, - nagrywać przebieg wywiadu, - śledzić na bieżąco statystyki realizacyjne. Niniejszy dokument został opracowany na rzecz Związku Dealerów Samochodów przez Tomasza Otawa eksperta OTAWA Group sp.j. i Mirosława Kalinowskiego członka Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii,

7 KONTAKT: Związek Dealerów Samochodów Ul. Podchorążych Warszawa

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r.

RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013. Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. RAPORT POKONKURSOWY BEZPIECZNY ESKLEP 2013 Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, 2013r. SPIS TREŚCI 5 7 13 25 29 41 45 51 57 61 65 71 75 81 87 WPROWADZENIE GDZIE UKRYWA SIĘ E-HANDEL BEZPIECZNY ESKLEP

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015

REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 REALIZACJA KONTRAKTU NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ SĄDÓW I PROKURATUR W LATACH 2014-2015 Podsumowanie wyników kontroli prywatnych operatorów pocztowych przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych

Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo