Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy. Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011"

Transkrypt

1 2011 Czynniki wpływające na jakość i reprezentatywność badań dotyczących kompetencji na rynku pracy Anna Ślusarczyk Warszawa, 16 czerwca 2011

2 Zagadnienia Skala przedsięwzięcia Wykorzystane zasoby Realizacja badań: Organizacja Problemy realizacyjne i przyjęte rozwiązania optymalizacyjne Nowe rozwiązania zastosowane w drugim pomiarze

3 Skala przedsięwzięcia W ramach badania Bilans Kapitału Ludzkiego Millward Brown SMG/KRC zrealizował 7 projektów od 16 sierpnia do grudnia 2010 roku. Do badania zastosowano rozległe spectrum metod badawczych. Wywiady bezpośrednie Ankiety audytoryjne Wywiady CATI (B2B) Ankiety CAWI 810 Baza ofert pracy Zebrany materiał to ankiet oraz ofert. Łącznie blisko rekordów danych

4 Skala przedsięwzięcia NAZWA BADANIA CZAS METODY LICZBA ANKIET Ludnośd 90 dni CAPI, PAPI Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (1600 oddziałów) 90 dni Badanie audytoryjne Studenci (1600 kierunków) 90 dni Badanie audytoryjne Pracodawcy 90 dni CATI, CAPI, CAWI Instytucje szkoleniowe 90 dni CATI, CAWI Bezrobotni (próba imienna i metoda stolikowa PUP) (screener) 60 dni CAPI Oferty pracy (z ) 60 dni Internet, teren

5 Wykorzystane zasoby NAZWA BADANIA INFORMACJE REALIZACYJNE LICZBA ANKIETERÓW Ludnośd Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Szkolenie ankieterów i nadzór nad pracą w terenie 2 realizatorów 30 koordynatorów Kontrola jakości pracy ankieterów: 15 kontrolerów Tworzenie skryptów do badao, wprowadzanie danych, kodowanie pytao otwartych, kontrolę poprawności zbiorów danych i ich weryfikacja, opracowanie raportów realizacyjnych Studenci 400 Bezrobotni 500 Pracodawcy Instytucje szkoleniowe Baza ofert pracy (z ) Szkolenie ankieterów i nadzór nad pracą w dwóch ośrodkach CATI, weryfikacja baz kontaktów telefonicznych 2 realizatorów 8 supervisorów Nadzór nad realizacją badao przez Internet Tworzenie skryptów do badao, kodowanie pytao otwartych, przygotowanie zbiorów danych, opracowanie raportów realizacyjnych Nadzór nad zbieraniem ogłoszeo z Internetu oraz z 43 Powiatowych Urzędów Pracy, tworzenie bazy ogłoszeo CATI, 50 CAPI teren, 30 CATI

6 Realizacja badao - organizacja Prawidłowy przebieg całego projektu był uwarunkowany szczegółowym planowaniem i elastycznym kierowaniem zasobów do realizacji poszczególnych badań. Zarządzając badaniami terenowymi korzystano z systemu MRM (Market Research Management), niosącego następujące korzyści: Szybka wysyłka ankieterom CAPI: informacji o zadaniu do wykonania, odpowiednich wersji kwestionariuszy elektronicznych, informacji o terminach realizacji poszczególnych zadań, opisu próby itp. Szybkie pozyskiwanie od ankieterów CAPI: wypełnionych kwestionariuszy, szczegółowych raportów z opisem terminów i rezultatów poszczególnych kontaktów Bieżąca komunikacja z ankieterami w terenie Bieżące raportowanie stopnia realizacji badania Zapewnienie szybkiej reakcji na ewentualne problemy realizacyjne, wypadki losowe, itp. (awaria komputera, konieczność kontaktu centrali z respondentem)

7 Realizacja badao - organizacja W celu dbałości o najwyższą jakość zbieranego materiału badawczego na różnych etapach realizacji podejmowano szereg ukierunkowanych kroków: Szkolenie ankieterów (standardowe i dedykowane poszczególnym badaniom; akcentowanie elementów kluczowych i trudnych) Kontrola terenowa i nieterenowa Stały nadzór supervisorów nad przebiegiem wywiadów telefonicznych Nagrywanie wywiadów w celu ich weryfikacji Analiza i testowanie skryptów w badaniach CATI, CAPI, CAWI Kontrola i weryfikacja zebranego materiału analiza formalna i logiczna

8 Realizacja badao - organizacja W przypadku badania Instytucji Szkoleniowych (metodą CATI i CAWI) zastosowano szereg specyficznych rozwiązań poprzedzających właściwą realizację badania: W obliczu braku kompletnego operatu Instytucji szkoleniowych wstępnym zadaniem było stworzenie takiej bazy. Źródłem dla nowego rejestru Instytucji Szkoleniowych były następujące bazy adresowe: Rejestr Instytucji Szkoleniowych REGON GUS System Informacji Oświatowej Baza HBI - Polska Baza Firm Inne źródła dostępne w Internecie Z nowopowstałego rejestru wyeliminowano duplikujące się rekordy poprzez staranną weryfikację pisowni nazw firm, adresów, numerów telefonów etc.

9 Problemy realizacyjne Jak przy każdym projekcie tak dużej skali napotkano pewne problemy realizacyjne: Nie wystarczająca aktualność baz danych (niewyrejestrowane firmy i nieaktualne telefony, co dotyczy małych przedsiębiorstw; lokalizacji kierunków studiów) Nie w pełni zadowalająca jakość niektórych baz danych (błędne adresy, powtarzające się numery telefonów) Brak zgody Urzędów Pracy na korzystanie z baz bezrobotnych (konieczność realizacji badania w Powiatowych Urzędach Pracy metodą stolikową ) Nierównomierny poziom odmów wśród niektórych grup respondentów: szkoły katolickie odmowa współpracy mieszkańcy dużych miast problemy z dotarciem, niechęć do współpracy Nie zawsze zadowalająca jakość wypełnionych ankiet przez uczniów (ankiety niekompletne, niestaranne, zdawkowe odpowiedzi) Krótki termin realizacji badania wśród studentów z uwagi na początek roku akademickiego w październiku Częste niekompletne wypełnianie ankiet za pośrednictwem Internetu

10 Przyjęte rozwiązania optymalizacyjne Badania realizowane metodą CATI Pracodawcy, Instytucje Szkoleniowe Szczegółowa analiza liczby kontaktów telefonicznych, rezultatów kontaktów na tej podstawie decyzja o skierowaniu kontaktu do realizacji metodą CAPI bądź CAWI. Kierowanie kontaktów z rezultatem odmowa do ponownej realizacji przez innego, sprawdzonego, znanego z efektywności ankietera. Zmiana aranżacji badania ponowna próba realizacji wywiadu metodą CATI po 2 tygodniach od uzyskania odmowy w firmach spora szansa na kontakt z innym pracownikiem lub trafienie w bardziej dogodną dla respondenta porę. Weryfikacja numerów telefonów wyszukiwanie numerów z dostępnych baz i Internetu.

11 Przyjęte rozwiązania optymalizacyjne Badania realizowane w terenie Ludnośd, Uczniowie, Studenci, Pracodawcy, Bezrobotni Motywowanie ankieterów do kilkakrotnego odwiedzania wylosowanych adresów z wykorzystaniem różnych metod kontroli i uzależnienie wynagrodzenia ankieterów od stopnia realizacji próby Wysyłanie listów zapowiednich pod wylosowane adresy Prowadzenie aranżacji i motywowanie do udziału w badaniu w rozmowach telefonicznych z dyrektorami placówek oświatowych i edukacyjnych

12 Przyjęte rozwiązania optymalizacyjne Badania CAWI Pracodawcy, Instytucje szkoleniowe Stosowanie zindywidualizowanego systemu monitów w zależności od postępów wypełniania ankiety przez respondenta różne treści listów przypominających Ponowna próba realizacji wywiadu metodą CATI po kilku nieefektywnych monitach drogą ową. a dodatkowo we wszystkich badaniach zastosowano następujące rozwiązania: Przygotowanie programu wspomagającego kodowanie zawodów według systematyzacji ISCO i rodzaju działalności wg PKD 2007 Weryfikacja poprawności kodowania pytań otwartych przez dwukrotne, niezależne kodowanie części ankiet i badanie zgodności przypisanych kodów

13 Nowe rozwiązania zastosowane w drugiej fali badania Wprowadzenie procedur określających liczbę i częstotliwość prób kontaktów z wylosowanymi podmiotami w badaniach CATI wraz z określeniem sytuacji, w której zostaną uruchomione inne techniki zbierania informacji Aktualizacja operatu instytucji szkoleniowych o dane zawarte w Almanachu Instytucji Szkoleniowych opublikowanym przez Magazyn Nowoczesna Firma oraz w innych źródłach dostępnych w Internecie Bieżąca weryfikacja operatu instytucji szkoleniowych poprzez dodanie pytania weryfikującego fakt oferowania szkoleń firmom zewnętrznym Wprowadzenie zróżnicowanej treści listów zapowiednich wysyłanych do firm i instytucji szkoleniowych Przyjęcie nowych rozwiązań optymalizujących kontrolę wprowadzania danych i kodowania pytań otwartych

14 Dziękuję za uwagę, chętnie odpowiem na pytania.

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną zrealizowanymi w 2011 r. i planowanymi w 2012 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne

Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Załącznik nr 6. Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne Wskaźniki rezultatu długoterminowego (zwane dalej w skrócie wskaźnikami w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6

EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY Runda 6 (2012) INSTRUKCJA DLA ANKIETERA (PAPI) 1. INFORMACJE O BADANIU........................................................... 2 2. NARZĘDZIE BADAWCZE.............................................................

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo