CATI i CADAS. Informacje o studiu CATI i platformie internetowej CADAS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CATI i CADAS. Informacje o studiu CATI i platformie internetowej CADAS"

Transkrypt

1 1

2 CATI i CADAS Informacje o studiu CATI i platformie internetowej CADAS

3 Są to wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Ankieterzy prowadząc rozmowę telefoniczną zadają widoczne na ekranie pytania kwestionariusza wywiadu i za pomocą klawiatury zapisują (i/lub nagrywają) odpowiedzi respondentów, które są automatycznie wprowadzane do pamięci komputera. Na bieżąco są kontrolowane postępy badania oraz sprawdzana praca teleankieterów. Badania metodą CATI CATI, czyli Computer Assisted Telephone Interview

4 Badania metodą CATI Pierwsze projekty badawcze wykonywane techniką wywiadu telefonicznego zostały zrealizowane przez Pentor w 1993 roku. Dwa lata później, w lipcu 1995, Pentor uruchomił pierwsze w kraju profesjonalne, w pełni skomputeryzowane studio wyposażone w 20 stanowisk ankieterskich, stając się prekursorem w Polsce badań telefonicznych wspieranych komputerowo, z wykorzystaniem systemu CATI. Studio, systematycznie rozbudowywane i modernizowane w kolejnych latach, w 1999 roku zostało przekształcone w Centrum Badań Telefonicznych i Internetowych. Centrum dysponuje nowoczesnym i zaawansowanym technologicznie zespołem instalacji CATI rozmieszczonych w trzech miastach, obejmującym łącznie 116 stanowisk ankieterskich (Warszawa - 85, Katowice 9 oraz Poznań 22 stanowiska).

5 Projekty CATI w Pentor RI Większość badań telefonicznych stanowią, podobnie jak w całej strukturze naszych usług badawczych, projekty ad hoc - sondaże konsumenckie oraz wywiady business to business. Z roku na rok wzrasta jednak udział badań ciągłych i powtarzalnych. Charakter trackingu mają badania satysfakcji wykonywane m.in. dla producentów samochodów osobowych, telefonów komórkowych, sprzętu komputerowego, wiodących w kraju banków. Techniką CATI przeprowadzane są badania koniunktury bankowej, ubezpieczeniowej oraz biznesowej. Wiele projektów dotyczy wizerunku marki, skuteczności działań promocyjnych i kampanii reklamowych, badania potencjału rynku. Centrum prowadzi regularne sondaże opinii dla tygodnika Wprost, Polskiego Radia, Businessman Magazine oraz doraźne dla innych instytucji, korporacji, a także dla stacji telewizyjnych, redakcji gazet i czasopism.

6 Zespół realizacyjny Pewna jakość Badania CATI są obsługiwane przez stały i doświadczony zespół, składający się z wieloletnich pracowników Instytutu, który ma na swoim koncie wiele przeprowadzonych projektów badawczych. Realizacja części dużych, międzynarodowych projektów badawczych jest poddawana audytowi wykonywanemu przez niezależne firmy zewnętrzne i za każdym razem Instytut Pentor otrzymuje pozytywną opinię o jakości świadczonych usług.

7 Zespół realizacyjny Pewna jakość Rekrutacja i szkolenie ankieterów odbywa się zgodnie ze standardami certyfikatu PKJPA (Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) udzielanego prze Organizację Firm Badania Opinii i Rynku. Po rozmowie kwalifikacyjnej i spełnieniu określonych wymagań pracy ankieterskiej w systemie CATI, każdy ankieter jest zapoznawany najpierw z ogólnymi zasadami etycznego kodeksu ESOMAR i pracy terenowej w badaniach rynkowych, a następnie przechodzi trening obsługi sprzętu i powadzenia wywiadu telefonicznego. Pierwsze wywiady realizuje w obowiązkowej asyście osoby nadzorującej, a przez kolejnych 5 projektów pracuje pod szczególną opieką supervisorów. Badania są monitorowane przez 6 supervisorów rekrutujących się spośród najbardziej doświadczonych ankieterów telefonicznych.

8 Do dyspozycji Klientów są rozbudowane bazy danych, pozwalające zaspokoić różne oczekiwania i rozmaite kryteria doboru próby. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu konsumenckich badań telefonicznych na próbach losowych, w oparciu o technikę Random Digit Dialling i losowanie uczestników metodą Kish a. Uczestników badania dobiera się w dwustopniowym losowaniu: Bazy danych Losowanie gospodarstwa domowego wyposażonego w telefon stacjonarny. Na podstawie kompletnej listy początkowych numerów (prefiksów) badanego obszaru losuje się zestaw konkretnych numerów, które system przekazuje ankieterom. Dobór respondenta spośród członków gospodarstwa domowego. Program ankietowania realizuje dobór uczestnika metodą Kish a polegającą na ustaleniu składu gospodarstwa domowego, automatycznym wylosowaniu uczestnika i wykonaniu procedury kontrolowanego umawiania na wywiad z osobami nieobecnymi w domu. Metoda ta pozwala dotrzeć w sposób całkowicie losowy do każdego gospodarstwa domowego posiadającego telefon stacjonarny, nawet jeśli numer nie figuruje w książkach telefonicznych.

9 BADANIA B2B Bazy danych Przy badaniach typu B2B najczęściej źródłem baz danych jest REGON, oraz baza HBI firmy Hoppenstedt Bonnier Information Sp. z o.o., w mniejszym stopniu wykorzystywane są bazy PKT i Panorama Firm oraz inne powszechnie dostępne bazy internetowe. Bazy te są dostosowywane do formatów wykorzystywanych przez CBTI lub też do formatu sugerowanego przez Klienta. Pozwalają one na wyszukiwanie przedsiębiorstw zgodnie z kryteriami takimi jak: nazwa, miejscowość wraz z województwem; branża EKD. Pozwala to na dotarcie do określonej grupy docelowej, nawet wtedy, jeśli liczy ona kilka lub kilkanaście jednostek. Na życzenie Klienta CBTI w krótkim czasie może przygotować bazę firm tylko w oparciu o nazwę i adres firmy, jak również stworzyć bazę osób zajmujących określone stanowisko oraz inne bazy dostosowane do potrzeb Klienta lub danego projektu.

10 Efektywne wykorzystanie czasu Krótszy cykl przygotowania projektów do realizacji. Wyniki są dostępne niemal natychmiast po zakończeniu badania. Taka procedura likwiduje przepisywanie i kodowanie, zmniejsza liczbę błędów ankieterskich, oszczędza czas i dostarcza wszystkich niezbędnych danych statystycznych. Wywiady telefoniczne gwarantują wysoką jakość badania oraz szybkie zakończenie pracy terenowej. Czemu badania metodą CATI [1/3]?

11 Czemu badania metodą CATI [2/3]? Precyzyjne przeprowadzenie badania CATI zapewnia precyzyjne prowadzenie ankietowania poprzez najbardziej zawiłe scenariusze kwestionariusza, gwarantuje absolutną pewność prawidłowych przejść między pytaniami w zależności od wcześniej udzielanych odpowiedzi, narzuca zawsze prawidłowe rotacje pytań lub odczytywanych odpowiedzi, zapewnia wreszcie daleko idące ujednolicenie zachowań ankieterów pracujących pod bieżącym, ścisłym nadzorem.

12 Moniotorowanie i kontrola Wyrafinowane zarządzanie próbą - wysoka efektywność realizacji próby i kontrola nad reprezentatywnością oraz przebiegiem realizacji próby, np. według ustalonych kwot lub punktów czasowych; Pełny, audiowizualny nadzór pracy ankieterów - korygowanie i daleko idące ujednolicanie zachowań System daje dostęp do wglądu co się dzieje na ekranie dowolnego komputera CATI i pełną kontrolę zgodności zapisów komputerowych z treścią wypowiedzi respondentów. Czemu badania metodą CATI [3/3]? Możliwość bezpośredniej obserwacji przebiegu wywiadów przez Klienta na specjalnych stanowiskach monitoringu. Natychmiastowy dostęp do wyników, nawet w trakcie procesu realizacyjnego.

13 Centrum Badań Telefonicznych i Internetowych charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. W roku ubiegłym przeprowadziliśmy wywiadów CATI. Dwa miliony wywiadów CATI W tym roku przeprowadzimy 2 mln wywiad CATI! Według Katalogu PTBRiO 2008 Pentor Research International należy do ścisłej czołówki firm badawczych w Polsce realizujących badania CATI.

14 Oprogramowanie Obecnie Centrum Badań Telefonicznych i Internetowych wykorzystuje wyłącznie oprogramowanie CADAS. CADAS, czyli Computer Assisted Data Acquisition System to zintegrowany system informatyczny, działający na platformie internetowej w rozległych i lokalnych sieciach teleinformatycznych, wykorzystujący już istniejące lub nowo tworzone narzędzia do: bezpośredniego prowadzenia wywiadów i zdalnego ankietowania elektronicznego transferu i archiwizowania danych wspomagania kontroli zdalnego szkolenia ankieterów komunikowania się w sieci uczestników projektu

15 Co daje praca na platformie CADAS [1/4]? Kontrola CADAS zapewnia unikalny system kontrolowania pracy ankieterów. Poza standardowymi korzyściami płynącymi z komputerowych metod kontroli, takimi jak logiczna zgodność kwestionariusza, specjalne środki komputerowej kontroli gwarantują natychmiastową weryfikację przebiegu wywiadu, pracy ankietera i doboru próby: Godzina realizacji każdego wywiadu Czas trwania wywiadu Czas ekspozycji materiałów wspomagających Rejestracja odpowiedzi otwartych Wyrywkowe zapisywanie fragmentów wywiadu

16 Co daje praca na platformie CADAS [2/4]? Bezpieczna komunikacja System pozwala na swobodne komunikowanie się użytkowników, co powoduje, że stworzona treść może zostać łatwo przetestowana, udostępniona i konsultowana z innymi badaczami. CADAS zapewnia jednocześnie pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez szyfrowany dostęp do aplikacji w sieci Internet oraz podwójne szyfrowanie danych na serwerze.

17 Co daje praca na platformie CADAS [3/4]? Dostęp do częściowych wyników Już po pierwszym dniu zbierania danych dostępne są częściowe wyniki. Stwarza to możliwość wstępnej analizy danych i szybkiego wprowadzania niezbędnych zmian. Możliwość dostępu do częściowych wyników zapewnia również sprawniejsze niż tradycyjne metody kontroli i nadzoru.

18 Co daje praca na platformie CADAS [4/4]? Łatwość modernizacji i uniwersalność Zaletą systemu CADAS jest otwarta architektura umożliwiająca stopniowe rozbudowywanie i dodatkowe wyposażanie w funkcje dobrane specjalnie dla potrzeb klientów Instytutu Pentor. W systemie CADAS dostępne są wszystkie elementy organizacyjne, metodologiczne, kontrolne i informatyczne potrzebne do prowadzenia badań wspomaganych komputerowo: - CAPI Computer Assisted Personal Interviewing - CATI Computer Assisted Telephone Interviewing - CASI Computer Assisted Self Interviewing - CAWI - Computer Assisted Web Interviewing

19 Schemat pracy platformy CADAS

20 CADAS to zespół profesjonalistów System CADAS obsługuje elitarny zespół profesjonalnych ankieterów na stałe związanych z Instytutem Pentor Zaangażowanie ankieterów, system intensywnych szkoleń wraz z rozbudowanymi funkcjami kontrolnymi systemu są gwarantem najwyższej jakości zbieranych danych! System CADAS to praca: 24 koordynatorów sieci dwustopniowej 6 koordynatorów sieci jednostopniowej 430 ankieterów 6 skrypterów 6 kontrolerów 3 zespoły serwisowe obsługujące pracę sieci 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę Infrastruktura CADAS to: 400 laptopów najnowszej generacji 250 telefonów komórkowych umożliwiających przesłanie informacji z dowolnego miejsca w Polsce Autorskie oprogramowanie dostosowane do wszelkich metodologii badawczych. Technika umożliwiająca stuprocentową kontrolę zrealizowanych wywiadów Rozbudowany system zarządzania projektem on-line

21 Większa niż kiedykolwiek przedtem gwarancja jakości zbieranych informacji Nieporównywalna z tradycyjnymi metodami szybkość gromadzenia danych i generowania wyników Ogromne możliwości testowania narzędzia przed rozpoczęciem procesu zbierania danych 5 mocnych argumentów Nowa jakość prezentacji materiałów wspomagających - uatrakcyjnienie i uwiarygodnienie badań dzięki wykorzystaniu multimediów Elastyczność realizacji dostosowana do wymagań Klientów. CADAS to nasza odpowiedź na coraz większe wymagania rynku i trudniejsze warunki realizacji badań!

22 22

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

PTBRiO POLSKIE TOWARZYSTWO BADACZY RYNKU I OPINII. Katalog. 2004 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. IX Edycja ISSN 1644-0811

PTBRiO POLSKIE TOWARZYSTWO BADACZY RYNKU I OPINII. Katalog. 2004 PTBRiO. Rynek badań. Badacze Firmy badawcze. IX Edycja ISSN 1644-0811 PTBRiO POLSKIE TOWARZYSTWO BADACZY RYNKU I OPINII Katalog 2004 PTBRiO Rynek badań IX Edycja Badacze Firmy badawcze ISSN 1644-0811 03 Wewnątrz 52 4P research mix 53 ABM Agencja Badań Marketingowych 54

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki

Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Intraspekcja 2013. Raport z badania i wskazówki Wstęp Intraspekcja to badanie intranetów, którego celem jest poznanie popularnych rozwiązań oraz zidentyfikowanie trendów w projektowaniu wewnętrznych systemów

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem

NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem NIXXIS, Twój partner w efektywnym budowaniu relacji z klientem Nixxis oferuje szeroki zakres usług, które pomogą osiągnąć Twoje cele biznesowe w najbardziej efektywny sposób. Nasze wypróbowane metody wdrażania

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

12:2&=(61( 7(&+12/2*,( 0$5.(7,1* */2%$/1< /2.$/,=$&-$ '73 /2.$/,=$&<-1$, 08/7,0(',$ %8'2:$ Ă:,$'202Ă&,

12:2&=(61( 7(&+12/2*,( 0$5.(7,1* */2%$/1< /2.$/,=$&-$ '73 /2.$/,=$&<-1$, 08/7,0(',$ %8'2:$ Ă:,$'202Ă&, Poland Lionbridge nowoczesna firma Lionbridge to jedna z największych na świecie firm lokalizacyjnych. Świadczymy najwyższej klasy usługi z zakresu marketingu globalnego, tłumaczenia, inżynierii i testowania

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki?

Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy Satysfakcja klienta to stan pozytywnego odbioru usługi, który pośrednio świadczy o akceptacji jakości usługi, jak

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w systemach informacji marketingowej

Nowoczesne technologie w systemach informacji marketingowej 148 prof. nadzw. dr hab. Róża Milic-Czerniak Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Nowoczesne technologie w systemach

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo