Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013"

Transkrypt

1 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013 ZBOŻA JARE, ZBOŻA OZIME, RZEPAK OZIMY, GROCH SIEWNY, ZIEMNIAK odmiany jadalne. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata r. Publikacja opracowana przez COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Cicibór Duży Listopad 2012r

2 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80, Biała Podlaska tel , fax Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2013 zboża jare, zboża ozime, rzepak ozimy, groch siewny, ziemniak odmiany jadalne Opracował: dr inż. Piotr Pszczółkowski mgr inż. Wiesław Czajka Publikacja chroniona prawem wydawcy; każda reprodukcja całości lub jej części wymaga zgody wydawcy Wydawca: SDOO Cicibór

3 Wstęp W systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego ( PDOiR) corocznie badana jest wartość gospodarcza odmian, z uwzględnieniem nowo zarejestrowanych w krajowym rejestrze (RO), oraz niektórych ze wspólnotowego katalogu odmian (CCA).Na podstawie wyników badań, tworzone są listy zalecanych odmian (LZO)do uprawy w woj. lubelskim. Listy zalecanych odmian kierujemy do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Głównymi odbiorcami są przede wszystkim rolnicy i producenci rolni a także przedsiębiorstwa i służby nasienne. Podstawą prawną takiego działania jest ustawa o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2007r. Nr 41, poz. 271 z późniejszymi zmianami), oraz porozumienia zawarte pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych a Samorządem Województwa Lubelskiego i Lubelską Izbą Rolniczą. Prowadzone badania są współfinansowane na podstawie zawartych umów pomiędzy: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym a Województwem Lubelskim i Lubelską Izbą Rolniczą. Odmiana jest uznawana za jeden z głównych czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej we współczesnym rolnictwie. Postęp odmianowy osiągany jest w drodze zamierzonych zmian mających warunkować poprawę określonych właściwości rolniczych i użytkowych odmian. Postęp hodowlany należy kojarzyć nie tylko ze wzrostem plonowania, ale obejmuje również wiele innych cech stanowiących o wartości gospodarczej odmian, w tym jakości plonu, odporności lub tolerancji na różne czynniki takie jak choroby, szkodniki, niskie temperatury, nadmiar lub brak opadów i inne. Należy podkreślić dużą zależność kształtowania się właściwości odmian od warunków środowiska w jakich są uprawiane. Dobrze dobrane odmiany powinny przyczyniać się do racjonalizacji poziomu nawożenia, zabiegów ochrony roślin, wpływają tym samym na ograniczenie kosztów produkcji i poprawę rentowności. Prezentowana lista zalecanych odmian, obejmuje tylko ważne gospodarczo gatunki roślin dla których prowadzone są systematycznie badana w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w województwie lubelskim. Warunkiem wpisania odmiany na listę zalecanych odmian(lzo) jest odpowiednia liczba doświadczeń, co najmniej trzy w danym województwie przez okres dwóch lat. Taki system badań w dużym stopniu eliminuje napływ na rynek odmian często nadmiernie reklamowanych, o małej przydatności do uprawy w warunkach klimatyczno-glebowych lubelszczyzny. Decyzja o włączeniu odmiany na listę odmian zalecanych ( LZO) podejmowana jest kolegialnie przez dyrektora stacji koordynującej badania w systemie PDOiR oraz Zespół Wojewódzki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Odmiany zamieszczone na listach (LZO) wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach województwa, potwierdziły swój wysoki potencjał plonowania. Szczegółowe wyniki doświadczeń realizowanych w sezonie 2011/2012 zamieszczone są w oddzielnej publikacji pt. Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych i Rolniczych w woj. lubelskim w 2012 r., oraz na stronie internetowej SDOO w Ciciborze Dużym:

4 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Hewilla 4 Kandela 5 Łagwa 6 Ostka Smolicka 7 Parabola 8 Tybalt 9 Trappe Listę zalecanych odmian pszenicy jarej na województwo lubelskie opracowano na podstawie wyników uzyskanych ze ścisłych eksperymentów polowych prowadzonych w trzech punktach doświadczalnych woj. lubelskiego, oraz z jednego punktu doświadczalnego woj. mazowieckiego (SDOO Seroczyn, powiat siedlecki). Badania realizowano w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w woj. lubelskim w latach Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Rok Lp. Odmiana wpisania do krajowego Plon ziarna średnia ( ) rejestru / rok a 1 a 2 Hodowca włączenia do LZO Wzorzec dt/ha 58,2 65,9 elitarne (grupa E) 1 Bombona 2005/ DANKO Hodowla Roślin Choryń jakościowe (grupa A) 1 Arabella 2011/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 2 Hewilla 2006/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 3 Kandela 2010/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 4 Łagwa 2009/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 5 Ostka Smolicka 2010/ Hodowla Roślin Smolice, Grupa IHAR 6 Parabola 2006/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 7 Tybalt 2005/ Irena Szyld ul. Celtycka 41a Kalisz chlebowe (grupa B) 1 Trappe 2008/ KWS Lochow Polska Kondratowice Wzorzec średnia z wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

5 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2012). Lp. Odmiana Wysokość roślin (cm) Wyleganie Porastanie Wyrównanie ziarna >2,5mm w % Ilość glutenu mokrego Mączniak Rdza Brunatna Brunatna plamistość liści 9 Septorioza liści Septorioza plew 1 Bombona 97 7, ,6 6,5 7,4 6,7 7,6 2 Arabella 92 7, ,3 7,4 7,4 6,6 7,1 3 Hewilla 99 6, ,2 7,0 7,3 6,4 7,0 4 Kandela 91 6, ,3 7,9 7,6 6,8 7,3 5 Łagwa 95 7, ,9 7,5 7,3 6,7 7,2 6 Ostka Smolicka 95 6, ,1 7,0 7,5 6,8 7,7 7 Parabola 92 7, ,6 6,9 7,4 6,4 7,0 8 Tybalt 84 7, ,3 8,3 7,3 6,8 7,3 9 Trappe 89 7, ,5 7,6 7,6 6,8 7,3 Skala 1-9 : 9 wartość bardzo duża, 5 średnia, 1 bardzo mała. Bombona odmiana elitarna (grupa E). Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała, na rdzę źdźbłową mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zasypowym średnia. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki średnia. Odmiana w warunkach Lubelszczyzny siódmy rok na liście odmian zalecanych do uprawy wśród odmian elitarnych, uzyskała 94 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy. Arabella Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka i rdzę żółtą duża, na rdzę brunatną dość duża, na septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie w kłosie ziarna dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki średnia. W dwuletnim cyklu badań uzyskano plon ziarna w wysokości 104 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 101 % wzorca w technologii intensywnej. Odmiana pierwszy rok na liście odmian zalecanych do uprawy.

6 Hewilla Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i chorób podstawy źdźbła- średnia, na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach dość duża. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża do bardzo dużej, liczba opadania bardzo duża. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon ziarna w wysokości 102 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 103 % wzorca w technologii intensywnej, piąty rok na LZO dla Lubelszczyzny. Kandela Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę żółtą - duża do bardzo dużej, na mączniaka i rdzę brunatną duża, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew - średnia, na fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań woj. lubelskim uzyskano plon ziarna w wysokości 106 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 104 % wzorca w technologii intensywnej, drugi rok na LZO dla Lubelszczyzny. Łagwa Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon ziarna w wysokości 103 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 101 % wzorca w technologii intensywnej, drugi rok na LZO dla Lubelszczyzny. Ostka Smolicka Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew- duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbłaśrednia, na mączniaka- dość mała, na rdzę żółtą - mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała 107 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 111 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, drugi rok na liście LZO dla woj. lubelskiego. Jest to obecnie najwyżej plonująca odmiana w tym gatunku. Parabola - Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na ważniejsze choroby średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała na wysokim poziomie agrotechniki 102 % wzorca, oraz 100 % wzorca na podstawowym poziomie uprawy. Odmiana ta ze wszystkich zalecanych odmian w woj. lubelskim odznacza się bardzo dobrym wyrównaniem ziarna oraz największą masą 1000 ziaren, szósty rok na LZO.

7 Tybalt Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka i rdzę brunatną duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna bardzo duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana ta w ścisłych doświadczeniach polowych woj. lubelskiego potwierdziła swój wysoki potencjał plonowania, uzyskując stosownie; 106 % W na a 1 i 108 % wzorca na a 2. Od siedmiu lat na liście odmian zalecanych dla Lubelszczyzny. Trappe Odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę liści dość duża, na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach przeciętna. Masa 1000 ziaren i wyrównanie małe, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań warunkach Lubelszczyzny uzyskała 104 % wzorca na a 1 i 106 % wzorca na a 2. Czwarty rok na liście LZO.

8 Pszenica ozima charakterystyka odmian pszenicy ozimej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 - Legenda 2 - Natula 3 - Ostroga 4 Tonacja 5 Skagen 6 Smuga 7 Bogatka 8 Fidelius 9 Jantarka 10 Meteor 11 Nutka Listę zalecanych odmian do uprawy pszenicy ozimej na obszarze województwa lubelskiego opracowano na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w siedmiu punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Rok wpisania Plon ziarna do średnia Lp. Odmiana krajowego ( ) rejestru / rok włączenia a 1 a 2 do LZO Mrozoodporność w skali 9 Wzorzec dt/ha 70,7 82,8 Hodowca jakościowe (grupa A) 1 Legenda / Poznańska Hodowla Roślin Tulce 2 Natula 4,5 2009/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 3 Ostroga / DANKO Hodowla Roślin Choryń 4 Tonacja 5,5 2001/ Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 5 Skagen 4,5 2009/ Saaten-Union Polska Wągrowiec 6 Smuga 6,5 2004/ DANKO Hodowla Roślin Choryń chlebowe (grupa B) 1 Bogatka / DANKO Hodowla Roślin Choryń 2 Fidelius 5,0 2010/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 3 Jantarka 5,0 2010/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 4 Meteor 3,5 2007/ SW Seed sp.z o.o. Wrocław 5 Nutka / Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR Mrozoodporność w skali 9 - wg COBORU (Wstępne wyniki plonowania odmian 2012) Wzorzec średnia z wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i choroba

9 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2012). Lp. Odmiana Wysokość roślin (cm) Wyleganie Porastanie Wyrównanie ziarna >2,5mm w % Liczba opadania Ilość glutenu mokrego Mączniak Rdza brunatna Brunatna plamistość liści Septorioza liści Septorioza plew 1 Legenda 110 6, ,7 7,2 8,0 7,0 7,7 2 Natula 99 7, ,7 7,0 7,9 6,5 7,4 3 Ostroga 93 7, ,8 8,2 8,1 7,3 7,6 4 Tonacja 98 7, ,5 6,6 8,0 6,8 7,4 5 Skagen 91 7, ,0 6,8 8,2 7,1 7,4 6 Smuga 101 7, ,2 6,5 7,8 6,1 6,6 7 Bogatka 96 6, ,7 6,7 7,8 6,5 7,0 8 Fidelius 93 7, ,1 7,6 7,7 6,0 6,7 9 Jantarka 93 7, ,7 7,2 8,2 6,6 7,4 10 Meteor 88 7, ,6 7,2 7,8 6,9 7,2 11 Nutka 100 7, ,2 8,0 6,6 7,0 Skala 1-9 : 9 wartość bardzo duża, 5 średnia, 1 bardzo mała. Legenda - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę plew duża, na septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny wysokie do bardzo wysokich o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duża. Wydajność mąki dość dobra. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała plon 106 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy, szósty rok na LZO dla woj. lubelskiego. Natula - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała plon 107 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 104 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, drugi rok na LZO dla woj. lubelskiego.

10 Ostroga - Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną- duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła dość duża, na fuzariozę kłosów- przeciętna, na mączniaka dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren dość duża do bardzo dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duża. Wydajność ogólna mąki dość dobra. W trzyletnim cyklu badań uzyskała 117 % W na podstawowym poziomie agrotechniki i 109 % wzorca na poziomie intensywnym, trzeci rok na LZO dla Lubelszczyzny. Tonacja - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność duża. Odporność na septoriozę plew duża, na septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła - dość duża, na rdzę brunatną średnia, na mączniaka mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia, Odporność na porastanie w kłosie średnia. Liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża do bardzo dużej. W trzyletnich badaniach na podstawowym poziomie agrotechniki uzyskała 106 % wzorca na poziomie intensywnym i 104 % W, po jednym roku nieobecności powrót tej odmiany na LZO dla woj. lubelskiego. Skagen - Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na septoriozę liści i plew duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatna, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała plon 110 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 107 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, drugi rok na LZO. Smuga - odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność średnia. Odporność na fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka średnia, na septoriozę liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała, na rdzę brunatną mała. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W 2012 roku w badaniach PDOiR na Lubelszczyźnie uzyskała plon ziarna na podstawowym poziomie 110 % wzorca na poziomie intensywnym 108 % wzorca. W badaniach laboratoryjnych przeprowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odmiana ta potwierdziła swoje wysokie parametry jakościowe ziarna. Jest obecnie najczęściej kontraktowaną i skupowaną odmianą poprzez duże podmioty gospodarcze obecne na lubelskim rynku zbożowym. W czasie ostatniej zimy odznaczała się najlepszym przezimowaniem ze wszystkich odmian znajdujących się w Krajowym Rejestrze, jak też odmian będących w obrocie handlowym w Polsce.

11 Bogatka Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W badaniach PDOiR w warunkach woj. lubelskiego odmiana ta uzyskała 102 % wzorca na przeciętny poziomie agrotechniki i 103 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, siódmy rok na LZO dla Lubelszczyzny. Fidelius Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę brunatną dość duża, na fuzariozę kłosów- średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 100 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W badaniach PDOiR w warunkach woj. lubelskiego odmiana ta plonowała najwyżej ze wszystkich badanych odmian uzyskując 112 % wzorca na przeciętny poziomie agrotechniki i 115 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, pierwszy rok na LZO dla Lubelszczyzny. Jantarka Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporność na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka, ilość glutenu oraz wskaźnik sedymentacji SDS średnie. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W dwuletnim cyklu badań PDOiR w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała 109 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 107 % wzorca na wysokim poziomie uprawy, pierwszy rok na LZO woj. lubelskiego. Meteor Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność dość mała. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła dość duża, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów przeciętna. Rośliny niskie o dość dużej odporność na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań PDOiR w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała 107 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 102 % wzorca na wysokim poziomie uprawy, czwarty rok na LZO woj. lubelskiego. Nutka Odmiana chlebowa (grupa B) przydatna na cele młynarsko piekarskie. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby zróżnicowana: na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną i mączniaka dość mała. Wysokość roślin średnia, odporna na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach dość mała. Gęstość zsypna średnia, liczba opadania duża, zawartość glutenu dość duża a jego jakość wyrażona indeksem dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań uzyskała 101 % wzorca na a 1 i 107 % W na a 2, od ośmiu lat na LZO dla Lubelszczyzny.

12 Jęczmień jary charakterystyka odmian jęczmienia jarego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Atico 2 Basic 3 Conchita 4 Iron 5 KWS Olof 6 Stratus 7 - Suweren Lista zalecanych odmian do uprawy jęczmienia jarego na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Doświadczenia polowe realizowano w czterech punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Lp. Rok wpisania do krajowego Plon ziarna średnia ( ) Odmiana rejestru / rok włączenia a 1 a 2 do LZO Wzorzec dt/ha 64,3 73,3 Hodowca 1 Atico P 2009/ Małopolska Hodowla Roślin-HBP Kraków 2 Basic P 2011/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 3 Conchita B 2009/ KWS Lochow Polska Kondratowice 4 Iron P 2011/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 5 KWS Olof P 2010/ KWS Lochow Polska Kondratowice 6 Stratus B 1999/ Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 7 Suweren P 2010/ Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR Wzorzec średnia z wszystkich badanych odmian P odmiana pastewna B odmiana browarna a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

13 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2012). Lp. Odmiana Wysokość roślin (cm) Wyleganie Wyrównanie ziarna >2,5mm w % Zawartość białka ( N x 6,25 ) skali 9 Mączniak Plamistość siatkowa Rdza jęczmienia Rynchosporioza Czarna plamistość 1 Atico 80 6, ,9 7,2 7,2 7, Basic 71 6, ,3 7,4 7,7 7,9 7,6 3 Conchita 71 6, ,3 7,5 7,6 7,9 7,5 4 Iron 72 6, ,0 7,5 7,4 8,1 7,5 5 KWS Olof 74 5, ,2 7,6 7,6 8,0 7,6 6 Stratus 76 6, ,1 7,1 7,4 7,5 7,2 7 Suweren 79 5, ,9 7,3 7,6 7,8 7,3 Skala 1-9 :9 wartość bardzo duża, 5 średnia, 1 bardzo mała. Atico Odmiana typu pastewnego. Odporność na rynchosporiozę dość duża, na mączniaka, czarną plamistość i plamistość siatkową- średnia, na rdzę jęczmienia dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Odmiana ta w ścisłych doświadczeniach polowych woj. lubelskiego w trzyletnim cyklu badań potwierdziła swój wysoki potencjał plonowania. Uzyskała stosownie 102 % wzorca na a 1 i 102 % wzorca na a 2, trzeci rok na liście odmian zalecanych do uprawy na Lubelszczyźnie. Basic Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość dość duża, na rdzę jęczmienia średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana ta w ścisłych doświadczeniach polowych woj. lubelskiego w dwuletnim cyklu badań uzyskała 105 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy, pierwszy rok na liście odmian zalecanych do uprawy na Lubelszczyźnie. Conchita Odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Odporność na rdzę jęczmienia dość duża, mączniaka, rynchosporiozę, plamistość siatkową i czarną plamistość - średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała plon 103 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy, drugi rok na LZO dla woj. lubelskiego. Iron Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na rdzę jęczmienia i czarną plamistość dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie.

14 Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana ta w ścisłych doświadczeniach polowych woj. lubelskiego w dwuletnim cyklu badań uzyskała 103 % wzorca niezależnie od zastosowanej technologii uprawy, pierwszy rok na liście odmian zalecanych do uprawy na Lubelszczyźnie. KWS Olof Odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka prawdziwego i czarną plamistość dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia. Rośliny średnio wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana ta w ścisłych doświadczeniach polowych woj. lubelskiego w trzyletnim cyklu badań plonowała najwyżej ze wszystkich badanych odmian. Uzyskała stosownie 108 % wzorca na a 1 i 107 % wzorca na a 2, drugi rok na liście odmian zalecanych do uprawy na Lubelszczyźnie. Stratus Odmiana typu browarnego. Wartość technologiczna ziarna dobra. Zdrowotność przeciętna. Rośliny średniej wysokości, odporność na wyleganie duża. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre. Ziarno o dość małej zawartości białka. Wymagania glebowe przeciętne. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań plonowała: 102 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 100 % \wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Od dziewięciu lat na liście LZO dla Lubelszczyzn. Suweren Odmiana typu pastewnego. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę średnia, na czarną plamistość dość mała, na mączniaka prawdziwego - mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W dwuletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny uzyskała plon 105 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 105 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, drugi rok na liście LZO dla woj. lubelskiego.

15 Jęczmień ozimy - charakterystyka odmian jęczmienia ozimego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Lomerit 2 Maybrit 3 Merlot 4 Scarpia Lista zalecanych odmian do uprawy jęczmienia ozimego na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona po raz szósty dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w trzech punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Lp. Odmiana Mrozoodporność w skali 9 Rok wpisania do krajowego rejestru / rok włączenia do LZO Plon ziarna średnia ( ) a 1 a 2 Wzorzec dt/ha 59,1 65,1 Hodowca 1 Lomerit / KWS Lochow Polska Kondratowice 2 Maybrit / Saaten-Union Polska Wągrowiec 3 Merlot 4,5 2003/ Saaten-Union Polska Wągrowiec 4 Scarpia / Saaten-Union Polska Wągrowiec Mrozoodporność w skali 9 - wg COBORU (Wstępne wyniki plonowania odmian 2012). Wzorzec średnia z wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

16 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian (COBORU 2012). Lp. Odmiana Wysokość roślin (cm) Wyleganie Wyrównanie ziarna >2,2 mm w % Zawartość białka ( N x 6,25 ) skala 9 Mączniak prawdziwy Plamistość siatkowa Rdza jęczmienia 1-9 Rynchosporioza 1-9 Czarna plamistość Lomerit 97 6, ,3 7,0 7,5 7,8 7,5 2 Maybrit 97 5, ,3 6,8 7,7 7,8 7,0 3 Merlot 105 7, ,0 7,1 8,2 8,0 7,2 4 Scarpia 99 6, ,4 7,1 7,4 7,9 7,2 Skala 1-9 : 9 wartość bardzo duża, 5 średnia, 1 bardzo mała. Lomerit - odmiana typu pastewnego. Mrozoodporność przeciętna. Odporność na większość chorób dość duża, jedynie na mączniaka średnia. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna dobre, zawartość białka mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Odmiana ta w trzyletnim cyklu badań PDOiR w woj. lubelskim uzyskała 103 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 100 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, szósty rok na LZO. Maybrit - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka duża, rdzę jęczmienia, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i czarną plamistość- dość duża, na plamistość siatkową średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała 101 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 100 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, drugi rok na LZO dla woj. lubelskiego. Merlot - odmiana typu pastewnego o kłosie wielorzędowym ościstym. Mrozoodporność nieco poniżej średniej. Odporność na rdzę jęczmienia bardzo duża, na pozostałe choroby duża lub dość duża. Rośliny dość wysokie o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna dobre, zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Odmiana ta w trzyletnim cyklu badań PDOiR na Lubelszczyźnie uzyskała 100 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 103 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, szósty rok na LZO dla Lubelszczyzny. Scarpia - odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na rynchosporiozę dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość- średnia, na mączniaka mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała najwyższe plony ze wszystkich badanych odmian niezależnie od zastosowanej technologii uprawy, tj. 105 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 102 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Czwarty rok na LZO dla Lubelszczyzny.

17 Pszenżyto ozime - charakterystyka odmian pszenżyta ozimego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Algoso 2 Aliko 3 Fredro 4 Moderato 5 Todan 6 Trismart 7 Tulus Lista zalecanych odmian do uprawy pszenżyta ozimego na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w pięciu punktach doświadczalnych w województwie. Zalecane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Lp. Odmiana Mrozoodporność w skali 9 Rok wpisania do krajowego rejestru / rok włączenia do LZO Plon ziarna średnia ( ) a 1 a 2 Wzorzec dt/ha 73,2 81,8 Hodowca 1 Algoso 4,0 2007/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 2 Aliko / Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 3 Fredro 4,5 2010/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 4 Moderato 5,5 2004/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 5 Todan 5,5 2003/ Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR 6 Trismart 6,5 2007/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 7 Tulus 4,0 2009/ Saaten-Union Polska Wągrowiec Mrozoodporność w skali 9 - wg COBORU ( Wstępne wyniki plonowania odmian 2012) Wzorzec średnia z wszystkich badanych odmian a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

18 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2012). Lp. Odmiana Wysokość roślin (cm) Wyleganie Porastanie Wyrównanie ziarna >2,2 mm w % Liczba opadania Zawartość białka ( N x 5,83 ) skala 9 Mączniak Rdza Brunatna Rynchosporioza 1-9 Septorioza liści Septorioza plew 1 Algoso 116 7, ,7 6,7 7,2 6,6 7,4 2 Aliko 122 6, ,8 7,3 8,1 6,9 7,1 3 Fredro 111 7, ,5 8,0 8,0 7,2 7,6 4 Moderato 120 6, ,3 8,3 8,0 7,2 7,2 5 Todan 117 6, ,8 7,8 8,3 7,2 7,2 6 Trismart 118 6, ,4 6,0 7,6 6,3 7,1 7 Tulus 111 7, ,9 8,2 8,1 7,2 7,2 Skala 1-9 : 9 wartość bardzo duża, 5 średnia, 1 bardzo mała. Algoso Odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia, na fuzariozę kłosów dość mała, na septoriozę liści mała, na mączniaka mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnia. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta uzyskała 103 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 108 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, czwarty rok na LZO dla woj. lubelskiego. Aliko Odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność duża. Odporność na rdzę źdźbłową duża, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka, septoriozę liści, septoriozę plew i rynchosporiozę - przeciętna, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania mała. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań w warunkach Lubelszczyzny odmiana ta potwierdziła swój wysoki potencjał plonowania, uzyskując 105 % wzorca na podstawowym poziomie uprawy i 109 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Od sześciu lat na LZO. Fredro Odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Plenność dobra do bardzo dobrej, mrozoodporność przeciętna. Odporność na fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na rdzę brunatną i septoriozę plew duża, na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na rdzę żółtą mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosach dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W badaniach PDOiR na Lubelszczyźnie w latach (2011/12) uzyskała 112 % wzorca na podstawowym poziomie uprawy i 111% wzorca na wysokim poziomie agrotechniki, pierwszy rok na LZO dla woj. lubelskiego.

19 Moderato Odmiana pastewna, typu tradycyjnego (o normalnej wysokości roślin).mrozoodporność powyżej średniej. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na septoriozę liści duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę plew i rynchosporiozę dość duża, na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosach dość mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. W trzyletnim cyklu badań (2010/12) odmiana ta plonowała na poziomie 101 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 105 % wzorca na wysokim poziomie uprawy, od ośmiu lat na LZO dla Lubelszczyzny. Todan Odmiana typu tradycyjnego, mrozoodporność powyżej średniej. Odporność na rdzę brunatną duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża. Rośliny dość wysokie o małej odporności na wyleganie. Termin dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnich badaniach na Lubelszczyźnie odmiana ta uzyskała 103 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 106 % wzorca na wysokim poziomie uprawy, od ośmiu lat na LZO. Trismart Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin, mrozoodporności duża. Odporność na septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia, na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość mała, na septoriozę liści mała do bardzo małej, na rdzę brunatną bardzo mała. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. W trzyletnim cyklu badań (2010/12) odmiana ta potwierdziła swój wysoki potencjał plonotwórczy, uzyskując 102 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 105 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Czwarty rok na liście zalecanych odmian dla Lubelszczyzny. Tulus Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin, mrozoodporności prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka, septoriozę plew i liści oraz fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań (2010/12) odmiana ta uzyskała 106 % wzorca poziomie a 1 i 105 % wzorca na poziomie a 2. Drugi rok na liście zalecanych odmian dla Lubelszczyzny.

20 Żyto ozime - charakterystyka odmian żyta ozimego zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bosmo 2 Dańkowskie Diament 3 Stanko 4 Brasetto F 1 5 Gonello F 1 6 Pallazzo F 1 7 SU Skaltio F 1 Lista zalecanych odmian do uprawy żyta ozimego na obszarze województwa lubelskiego została sporządzona po raz szósty dla tego gatunku, na podstawie badań prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) w dwóch punktach doświadczalnych w województwie lubelskim i jednym punkcie doświadczalnym w województwie mazowieckim, powiat siedlecki (SDOO Seroczyn). Proponowane odmiany wybrano spośród badanych odmian w latach Tabela 1. Plon ziarna zalecanych odmian (% wzorca). Lp. Rok Odmiana wpisania do krajowego Plon ziarna średnia ( ) rejestru / rok włączenia a 1 a 2 do LZO Wzorzec dt/ha 79,5 75,7 Hodowca 1 Bosmo 2001/ Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR 2 Dańkowskie Diament 2005/ DANKO Hodowla Roślin Choryń 3 Stanko 2007/ Dr Stanisław Ramenda Antoniny 4 Brasetto F / KWS Lochow Polska Kondratowice 5 Gonello F / KWS Lochow Polska Kondratowice 6 Pallazzo F / KWS Lochow Polska Kondratowice 7 SU Skaltio F / Saaten-Union Polska Wągrowiec Wzorzec średnia z wszystkich badanych odmian F 1 - odmiana mieszańcowa a 1 przeciętny poziom agrotechniki a 2 wysoki poziom agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami)

21 Tabela 2. Ważniejsze cechy odmian, ziarna odporność na wybrane choroby wg Listy Opisowej Odmian ( COBORU 2012). Lp. Odmiana Wysokość roślin (cm) Wyleganie Porastanie Wyrównanie ziarna >2,2 mm w % Liczba opadania Zawartość białka Mączniak Rdza brunatna Rdza źdźbłowa 1-9 Rynchosporioza 1-9 Septorioza liści 1 Bosmo 152 5, ,0 7,5 7,7 7,4 6,6 2 Dańkowskie Diament 142 5, ,2 6,8 7,3 7,4 6,4 3 Stanko 143 5, ,9 6,8 7,5 7,4 6,4 4 Brasetto F , ,9 6,9 7,1 7,4 6,8 5 Gonello F , ,8 6,6 6,8 7,4 6,7 6 Pallazzo F , ,9 6,6 6,7 7,4 6,6 7 SU Skaltio F , ,2 7,0 7,5 7,8 6,8 Skala 1-9 : 9 wartość bardzo duża, 5 średnia, 1 bardzo mała. Bosmo odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno, o dobrej zimotrwałość. Zdrowotność dobra, odporność na rdzę brunatną bardzo duża na mączniaka i rdzę źdźbłową dość duża, na rynchosporiozę i septoriozę liści przeciętna. Rośliny dość wysokie o średniej odporność na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.. Odporność na porastanie ziarna w kłosach przeciętna. Zawartość białka dość dużą, liczba opadania dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W badaniach PDOiR w woj. lubelskim w trzyletnim cyklu badań u odmiany tej uzyskano 90 % wzorca na poziomie a 1 i 87 % wzorca na poziomie a 2. Dańkowskie Diament - odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Zimotrwałość dobra. Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę przeciętna, na mączniaka i choroby podstawy źdźbła dość mała. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnia, liczba opadania i zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań w woj. lubelskim odmiana ta uzyskała plon ziarna w wysokość 90 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 91 % wzorca na wysokim poziomie uprawy. Stanko - odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na rdzę brunatną dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową i septoriozę liści- średnia, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosach i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W warunkach Lubelszczyzny jest to najwyżej plonującą odmiana z grupy odmian populacyjnych. W badaniach PDOiR w latach (2010/12) uzyskano plon nasion w wysokości; 94 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 91 % wzorca na wysokim poziomie uprawy.

22 Brasetto F 1 - odmiana mieszańcowa, trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka, rdzę źdźbłowa, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną i rynchosporiozę średnia. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Jest to aktualnie najwyżej plonująca odmiana w tym gatunku. W badaniach PDOiR w latach (2010/12) uzyskano plon nasion w wysokości; 110 % wzorca na przeciętnym poziomie uprawy i 111 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Drugi rok na LZO dla Lubelszczyzny. Gonello F 1 - odmiana mieszańcowa, trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną i rynchosporiozę średnia, na rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Zawartość białka mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie (2010/12) odmiana ta uzyskała 104 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 110 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Drugi rok na LZO dla Lubelszczyzny. Pallazzo F 1 - odmiana mieszańcowa, trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka i septoriozę liści dość duża na rdzę brunatną, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie (2010/12) odmiana ta uzyskała 109 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 110 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Pierwszy rok na LZO dla Lubelszczyzny. SU Skaltio F 1 - odmiana mieszańcowa, trójkomponentowa przeznaczona do uprawy na ziarno. Plenność bardzo dobra. Odporność na septoriozę liści dość duża, na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka prawdziwego mała. Rośliny średniej wysokości, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość małe. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. W trzyletnim cyklu badań na Lubelszczyźnie odmiana ta uzyskała 109 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechniki i 111 % wzorca na wysokim poziomie agrotechniki. Pierwszy rok na LZO dla Lubelszczyzny.

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012

Lista Zalecanych Odmian do uprawy w województwie lubelskim w roku 2012 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Lublinie Lista Zalecanych Odmian

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2018 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór 80,

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest prawnie

Bardziej szczegółowo

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU

wg Listy Opisowej Odmian - COBORU wg Listy Opisowej Odmian - COBORU RZEPAK JARY FENJA - Odmiana populacyjna. Zawartość tłuszczu w nasionach duża, glukozynolanów średnia. Zawartość białka ogólnego w suchej masie beztłuszczowej nieco mniejsza

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2014 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2015 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Publikacja współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. uprawa aktualności 24 ZBOŻA. Nowe odmiany wpisane do Krajowego Rejestru Nowe odmiany zbóż ozimych W 2017 roku na podstawie badań rejestrowych prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych, należących

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2011 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI GROCH

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Goplana 2 Kandela 3 Mandaryna 4 Rusałka 5 Serenada 6 Tybalt 7 Harenda Listę odmian zalecanych w

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY NA TERENIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2008/2009 PSZENICA OZIMA LEGENDA (2005) Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność dość duża. Odporność na septoriozę plew -

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do KR Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w 2011 roku przeprowadzono w trzech punktach. W SDOO Węgrzce przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki.

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Wyniki. Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu - mgr Mirosław Helowicz Wstęp. Celem badań było sprawdzenie plonowania odmian form ozimych i jarych pszenicy przy listopadowym terminie siewu, ich mrozoodporności,

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA LZO 2010

PSZENICA OZIMA LZO 2010 LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI PSZENICA OZIMA LZO 2010 LUDWIG Odmiana jakościowa (grupa A). Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA 2017( )

PSZENICA JARA 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENICA JARA 2017(2015-2017) Bukówka.Październik 2017 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001 III Żyto ozime Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia się najwyższą mrozoodpornością, jak również posiada najniższe wymagania w odniesieniu do gleby i przedplonu oraz dość dobrze znosi

Bardziej szczegółowo

Średni plon odmian owsa w dt/ha w 2012r.

Średni plon odmian owsa w dt/ha w 2012r. Ocena odmian zbóż za sezon 2011/ roku na podstawie doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego prowadzonych w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2011/

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA ROK 2017 zboża jare zboża ozime rzepak ozimy

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul.

1.1. Pszenica ozima B B. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) DSV Polska sp. z o.o Wągrowiec ul. 1.1. Pszenica ozima Tabela 3 Pszenica ozima odmiany badane w 2018 r. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR 1 ) LOZ 2 ) 1 Patras 2012 2015 2 rtist 2013 2016 3 RGT Kilimanjaro 2014 2017 4 Formacja 2017 5 Ostroga

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2013 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych)

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2016 r. Rok wpisania do: Hodowca (lub polski przedstawiciel KRO LOZ dla odmian zagranicznych) Pszenica jara Pszenica jara, ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy, posiada duże wymagania pokarmowe i glebowe. W konsekwencji posiada małą zdolność pobierania składników pokarmowych z gleby.

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 (2012-2014) Zeszyt 2 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2015 roku wynosiła ponad 1,3 mln ha i była podobna do lat poprzednich.

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew może poprawić

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010 WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH W POKAZOWYM GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM W CHWAŁOWICACH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W RADOMIU Wstęp W roku w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

Pozostałe odmiany siewnych zbóż ozimych 2018 w ofercie DABEST. Jęczmień, Pszenżyto, Żyto, Pszenica

Pozostałe odmiany siewnych zbóż ozimych 2018 w ofercie DABEST. Jęczmień, Pszenżyto, Żyto, Pszenica Pozostałe odmiany siewnych zbóż ozimych 2018 w ofercie DABEST Jęczmień, Pszenżyto, Żyto, Pszenica Jęczmień EUFORA - odmiana pastewna dwurzędowa; plonowanie bardzo dobre na wszystkich stanowiskach; dobra

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza

I Pszenica ozima. Rok wpisania do: KRO *) LOZ **) 1 Bogatka Grupa jakości. Lp. Odmiana. 2 Figura Markiza I Pszenica ozima Pszenica ozima ma największe znaczenie spośród zbóż uprawianych w Polsce. Od wielu lat hodowla pszenicy zarówno w kraju, jak i za granicą wykazuje duży postęp. Świadczy o tym wpisywana

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r.

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2013 r. I Pszenica ozima Wzrost popularności uprawy pszenicy w Polsce polega na szerokim zastosowaniu zebranego ziarna, dużych możliwościach produkcyjnych w warunkach klimatycznych i glebowych naszego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica zwyczajna jara - Krzysztof Springer - ZDOO Nowy Lubliniec Uwagi ogólne W roku do Krajowego rejestru wpisano cztery nowe odmiany pszenicy zwyczajnej jarej: Atrakcja, Fala, KWS Sunny, MHR Jutrzenka.

Bardziej szczegółowo

Dyrektor: mgr inż. Norbert Styrc

Dyrektor: mgr inż. Norbert Styrc Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe w woj. śląskim ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek,

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2013 roku wynosiła ponad 1052 tys. ha i była o około 232tys. ha większa

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości

VI Pszenica jara. Tabela 31. Pszenica jara odmiany badane w 2017 r. Rok wpisania do: KRO LOZ. Grupa, jakości VI Pszenica jara Pszenica jara odgrywa mniejszą rolę w uprawie zbóż niż pszenica ozima ze względu na niższą plenność i zawodność plonów. Uprawa tego gatunku ma jednak duże znaczenie w niektórych rejonach,

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych.

Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. Dobór odmian zbóż przydatnych w gospodarstwach ekologicznych. W sezonie 2012/2013 w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS średnia łączna powierzchnia uprawy pszenicy ozimej w Polsce w latach 2009-2011 wynosiła ponad 1,9 mln ha, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2007

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2007 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2007 ZBOŻA JARE ZBOŻA OZIME RZEPAK OZIMY ZIEMNIAKI Pawłowice, marzec 2007 1 Stacja Doświadczalna

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. 1. Uwagi ogólne

Żyto ozime. 1. Uwagi ogólne Żyto ozime 1. Uwagi ogólne Doświadczenie z żytem w sezonie 2013- założono w trzech punktach doświadczalnych: w Karzniczce, Wyczechach i w Lubaniu. Oceniano w nich 19 odmian (9 mieszańcowych, 10 populacyjnych).

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2014 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2016 Karzniczka, luty 2016 "Europejski

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2017 Karzniczka, luty 2017 Europejski

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Rok wpisu do KR Rok włącz do LZO Kod kraju pochodz. Pszenica ozima Uwagi ogólne Doświadczenie z pszenicą ozimą w województwie małopolskim w sezonie 2010/11 założono w trzech punktach: tj. SDOO Węgrzce

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim 2015 Radostowo, luty

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica jara 2018

WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim. Pszenica jara 2018 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko-pomorskim Pszenica jara

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2006

LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2006 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach Stacja Koordynująca PDO w województwie śląskim ul. Wiejska 25, 44-180 Toszek, tel./fax 032 2334187 LISTY ZALECANYCH ODMIAN ZBÓŻ I RZEPAKU OZIMEGO DO UPRAWY

Bardziej szczegółowo