Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik rejestracji/wersji próbnej"

Transkrypt

1 Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie przed wprowadzeniem ich na rynek. Mogą one zostać znacznie zmodyfikowane przed pierwszym wydaniem komercyjnym. W związku z tym przedstawione informacje mogą nie opisywać lub nie odzwierciedlać dokładnie oprogramowania i usług po pierwszym wydaniu komercyjnym. Ten dokument jest udostępniany jedynie w celach informacyjnych i firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, w odniesieniu do tego dokumentu lub informacji, które zawiera.

2 Wersja 1.0 Data publikacji: czerwiec 2012 r. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwołania do witryn sieci Web, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie opisane tu firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy , logo, osoby, miejsca i zdarzenia są fikcyjne i nie mają żadnego związku z jakimikolwiek rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami , logo, osobami, miejscami lub zdarzeniami, o ile nie zaznaczono inaczej. Obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych praw autorskich spoczywa na użytkowniku. Bez ograniczania praw objętych prawem autorskim niniejszego dokumentu ani jego części nie wolno w żadnej formie powielać, przechowywać ani wprowadzać do żadnego systemu umożliwiającego odtworzenie, ani przekazywać za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrań itp.), z wyjątkiem przypadków, w których uzyskano na to pisemną zgodę spółki Microsoft Corporation. Aby poznać dodatkowe szczegóły, zob. informacje firmy Microsoft dotyczące praw autorskich na stronie Firma Microsoft może być właścicielem patentów (lub prowadzić postępowania patentowe), znaków towarowych, praw autorskich lub innych praw związanych z własnością intelektualną, które odnoszą się do treści niniejszego dokumentu. Otrzymanie niniejszego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie ani przekazania innych praw własności intelektualnej z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w pisemnych umowach licencyjnych firmy Microsoft. Microsoft, ActiveSync, Excel, Forefront, Lync, MSN, logo Office, OneNote, Outlook, PowerPoint, logo Server, SharePoint, SkyDrive, Windows i Windows Live są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Produkty firmy Microsoft wspomniane w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Ten dokument odzwierciedla punkty widzenia i założenia aktualne na dzień opracowania, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste i przyszłe wyniki i trendy mogą znacząco różnić się od wszelkich stwierdzeń wybiegających w przyszłość. Firma Microsoft nie odpowiada za błędy lub pominięcia w materiałach. TEN DOKUMENT ZOSTAŁ STWORZONY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I SZKOLENIOWYCH, JEST UDOSTĘPNIANY W TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ JEST ( AS IS ), BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW STRON TRZECICH.

3 Spis treści WPROWADZENIE... 2 KTO POWINIEN KORZYSTAĆ Z TEGO PODRĘCZNIKA... 2 CO ZAWIERA TEN PODRĘCZNIK... 3 OMÓWIENIE USŁUG PAKIETU OFFICE INFORMACJE WSTĘPNE... 8 SAMOUCZEK SCENARIUSZ 1. REJESTROWANIE SIĘ W CELU UZYSKANIA 30-DNIOWEJ WERSJI PRÓBNEJ SCENARIUSZ 2. WERYFIKACJA KWALIFIKACJI SCENARIUSZ 3. WYKONANIE ZADAŃ START HERE (ROZPOCZNIJ TUTAJ) SCENARIUSZ 4. DODANIE DOMENY NIESTANDARDOWEJ DO USŁUGI OFFICE SCENARIUSZ 5. ZARZĄDZANIE USŁUGĄ EXCHANGE ONLINE SCENARIUSZ 6. ZARZĄDZANIE ZBIOREM WITRYN SHAREPOINT SCENARIUSZ 7. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU NA USŁUGĘ OFFICE SCENARIUSZ 8. KORZYSTANIE Z USŁUGI EXCHANGE ONLINE SCENARIUSZ 9. KORZYSTANIE Z USŁUGI SHAREPOINT ONLINE SCENARIUSZ 10. KORZYSTANIE Z USŁUGI LYNC ONLINE SCENARIUSZ 11. UZYSKIWANIE POMOCY TECHNICZNEJ SCENARIUSZ 12. PRZEKSZTAŁCENIE KONTA PRÓBNEGO W PŁATNĄ SUBSKRYPCJĘ CO DALEJ WITRYNA SPOŁECZNOŚCI USŁUGI OFFICE OPISY USŁUG I ARKUSZE DANYCH BLOG ZESPOŁU MICROSOFT ONLINE Microsoft Corporation Page 1

4 Wprowadzenie Microsoft Office 365 dla instytucji edukacyjnych to zestaw narzędzi internetowych, które umożliwiają kadrze nauczycielskiej i uczniom uzyskiwanie dostępu do poczty , ważnych dokumentów, kontaktów i kalendarzy z niemal dowolnego miejsca i urządzenia. Usługa jest udostępniana zgodnie z różnymi planami subskrypcji, które zostały tak zaprojektowane, aby spełniać potrzeby instytucji różnej wielkości. Łączy w sobie wersje online najlepszych narzędzi do komunikacji i współpracy firmy Microsoft oraz pakiet Microsoft Office 2010 Professional Plus. Office 365 bezbłędnie działa z programami, które kadra nauczycielska i uczniowie już znają i których używają: Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint. Ta wyczekiwana usługa chmurowa zapewnia instytucjom możliwość rozwoju i szybszego osiągnięcia sukcesu. Zaawansowane funkcje zabezpieczające firmy Microsoft pomagają chronić dane, a gdy usługa zostanie ostatecznie wprowadzona na rynek, jej dostępność będzie gwarantowana finansowo na poziomie 99,9 procent. Usługa Office 365 została tak zaprojektowana, aby zapewnić działowi IT instytucji edukacyjnej kontrolę nad zasadami i konfiguracją, jakiej potrzebuje, a konserwację serwerów i utrzymanie przekazać firmie Microsoft. Kto powinien korzystać z tego podręcznika Ten podręcznik jest przeznaczony dla administratorów i osób podejmujących decyzje w sprawach technicznych w danej instytucji. Ma pomóc w zyskaniu doświadczenia w zakresie Office 365 i łatwiejszej ocenie korzyści, jakie zapewni szkole lub uniwersytetowi. Można utworzyć do 25 kont użytkowników przeznaczonych dla decydentów w instytucji chcących przetestować Office 365. Założenia Ten podręcznik pomoże uzyskać dostęp do konta próbnego umożliwiającego rozpoczęcie pracy w środowisku Office 365. W podręczniku założono, że używana jest wersja próbna A3 lub zasubskrybowany został jeden z planów A usługi Office365. Przedstawiono tu również informacje o tym, jak przekształcić subskrypcję próbną w płatną. Uwaga Wersja próbna jest dostępna przez okres 30 dni, rozpoczynający się w dniu aktywacji konta. Ta wersja próbna obejmuje 25 licencji dla kadry i 25 dla uczniów. Jeśli w 30-dniowym okresie próbnym zostanie podjęta decyzja o przekształceniu subskrypcji próbnej w płatną, należy przeczytać rozdział Scenariusz 12. Przekształcenie konta próbnego w płatną subskrypcję, aby uzyskać informacje o tym, jak dokonać tej zmiany. Jeśli potrzeba więcej czasu, należy przesłać do pomocy technicznej prośbę o przedłużenie okresu próbnego. Pomoc techniczna będzie dostępna w okresie, w którym wersja próbna będzie aktywna, nawet jeśli zostanie on przedłużony. Administrator konta musi posiadać ogólne umiejętności administrowania systemem Microsoft Windows. Musi również znać sposoby pracy ze służącymi do zarządzania panelami sterowania, przydzielania zasobów i wykonywania innych, typowych zadań administracyjnych. Microsoft Corporation Page 2

5 Aby używać nazwy domeny lub domeny testowej swojej instytucji na koncie Office 365, należy wiedzieć, jak zarządzać nazwą domeny i rekordami, a także mieć dostęp do rekordów DNS (Domain Name System) bieżącej domeny. Co zawiera ten podręcznik Na początku tego podręcznika omówiono usługi dostępne w pakiecie Office 365 i opisano ich możliwości. Pozostała część podręcznika ma zapewnić szczegółowe wskazówki ułatwiające konfigurację środowiska, zarządzanie kontem instytucji oraz używanie usług dostępnych w pakiecie Office 365. Szczegółowe procedury pogrupowano w następujące scenariusze: Scenariusz 1. Rejestrowanie się w celu uzyskania 30-dniowej wersji próbnej Scenariusz 2. Przeprowadzenie weryfikacji domeny Scenariusz 3. Wykonanie zadań Start here (Rozpocznij tutaj) Scenariusz 4. Dodanie domeny niestandardowej do usługi Office 365 Scenariusz 5. Zarządzanie usługą Exchange Online Scenariusz 6. Zarządzanie zbiorem witryn SharePoint Scenariusz 7. Przygotowanie systemu na usługę Office 365 Scenariusz 8. Korzystanie z usługi Exchange Online Scenariusz 9. Korzystanie z usługi SharePoint Online Scenariusz 10. Korzystanie z usługi Lync Online Scenariusz 11. Uzyskiwanie pomocy technicznej Scenariusz 12. Przekształcenie konta próbnego w płatną subskrypcję Ten dokument nie zawiera informacji o migracji zawartości, synchronizacji katalogów lub współistnieniu różnych rozwiązań. Szczegółowe informacje o tych zaawansowanych scenariuszach zawiera Podręcznik wdrożenia usługi Office 365. Omówienie usług pakietu Office 365 Poczta , kalendarz i kontakty Office 365 zapewnia dostęp do poczty , kalendarza i kontaktów niemal z każdego miejsca i w dowolnym czasie, przy użyciu komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń przenośnych, ajednocześnie pomaga zabezpieczać się przed złośliwym oprogramowaniem i spamem. Zarządzanie skrzynkami pocztowymi o pojemności 25 GB jest proste. Można wysyłać wiadomości o rozmiarze do 25 MB. Praca niemal z dowolnego miejsca dzięki automatycznie aktualizowanej poczcie , kalendarzowi, kontaktom na najczęściej używanych urządzeniach, w tym komputerach PC, Microsoft Corporation Page 3

6 Mac, iphone'ach, smartfonach BlackBerry, 1 telefonach z systemem Android, Microsoft Windows Mobile i Windows Phone. 2 Łączność z pakietami Microsoft Outlook 2010 lub Office Outlook 2007 i możliwość korzystania z wszystkich znanych już i używanych zaawansowanych funkcji programu Outlook niezależnie od tego, czy użytkownik łączy się z Internetem w domu, w szkole, czy pracuje offline. Dostęp do poczty , kalendarza i kontaktów przy użyciu niemal każdej przeglądarki internetowej z zachowaniem w aplikacji Outlook Web App tego samego, znanego z programu Outlook sposobu obsługi. Możliwość użycia istniejącej nazwy domeny do tworzenia niestandardowych adresów w usłudze Exchange Online (np. Umożliwienie kadrze łatwego planowania spotkań dzięki udostępnianiu kalendarzy i wyświetlaniu ich obok siebie, sprawdzaniu dostępności współpracowników i sugerowania godzin spotkań z poziomu kalendarza. Pomoc w ochronie organizacji przed spamem i wirusami dzięki usłudze Microsoft Forefront Online Protection for Exchange, która zawiera wiele filtrów i aparatów skanowania wirusów. Witryny zespołowe i publiczne witryny sieci Web Microsoft SharePoint Online pomaga tworzyć witryny służące do udostępniania dokumentów i informacji kadrze naukowe i uczniom. Dzięki tej usłudze: Nauczyciele mogą efektywnie zarządzać zajęciami, udostępniając dokumenty uczniom i ustawiając terminy wykonania zadań, aby wszyscy zawsze mieli aktualne informacje. Można zapewnić wszystkim uczniom dostęp online do informacji o zajęciach, zawsze wtedy i wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Można łatwo chronić informacje nauczycieli i uczniów, kontrolując to, kto może uzyskiwać dostęp, odczytywać i udostępniać dokumenty oraz informacje. Office Web Apps Office Web Apps to wygodne usługi towarzyszące programom Word, Excel, PowerPoint i Microsoft OneNote, które zapewniają łatwy dostęp do dokumentów, możliwość wyświetlania ich i edytowania bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Bezpośrednia edycja arkuszy kalkulacyjnych programu Excel i notatników programu OneNote wraz z innymi osobami w czasie rzeczywistym i informacje o tym, kto wyświetla i edytuje dokumenty użytkownika. Dostęp do plików i wyświetlanie ich we własnym urządzeniu przenośnym. Wyświetlanie wiernie odwzorowanych dokumentów. Pewność, że użytkownicy widzą pliki w taki sam sposób, z zachowaniem identycznego formatowania, zarówno w aplikacjach Office Web Apps, jak i w programach pakietu Office. 1 Użytkownicy usługi BlackBerry Internet Service mają dostęp do poczty w trybie push i mogą dodawać kalendarze i kontakty do swoich urządzeń BlackBerry w ramach przewodowej synchronizacji z programem Outlook na komputerze PC. 2 Dostęp z urządzeń przenośnych zależy od dostępności sieci operatora. Microsoft Corporation Page 4

7 Microsoft Corporation Page 5

8 Wiadomości błyskawiczne i spotkania online Microsoft Lync pomaga znajdować i szybko nawiązywać kontakt z odpowiednią osobą z poziomu już używanych aplikacji pakietu Office. Możliwość znajdowania nauczycieli i uczniów i nawiązywania z nimi kontaktu niemal niezależnie od miejsca dzięki funkcjom informowania o obecności, wiadomościom błyskawicznym, połączeniom audio-wideo i spotkaniom online. Używanie wskaźnika obecności w celu sprawdzania, czy nauczyciele i uczniowie są online i czy są dostępni. Połączenia głosowe i wideo między komputerami pozwalające na komunikację ze współpracownikami. Prowadzenie spotkań online, w tym konferencji w sieci Web, audio i wideo, z ludźmi z własnej instytucji i z zewnątrz. Udostępnianie pulpitu, tablic online i prezentacji współpracownikom oraz partnerom z własnej instytucji i spoza niej. Do nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami Office 365, programów Microsoft Windows Live i MSN Messenger wystarcza jedno klikniecie. Office Professional Plus Office Professional Plus zapewnia kadrze i uczniom zaawansowane narzędzia do wykonywania pracy w jak najlepszy sposób w większej liczbie miejsc wszędzie tam, gdzie mogą używać komputera, telefonu lub przeglądarki internetowej. W ramach Office 365 pakiet Office Professional Plus zapewnia kompletne, już znane, intuicyjne w obsłudze aplikacje potrzebne do utrzymywania komunikacji. Opanowanie obsługi skrzynki pocztowej i kalendarza dzięki Widokowi konwersacji i innym zaawansowanym narzędziom do zarządzania dostępnym w programie Outlook. Wykorzystanie możliwości biznesowych i sieci społecznościowych bezpośrednio w programie Outlook dzięki dodatkowi Outlook Social Connector. Współpraca z zachowaniem kontroli i pewności dzięki funkcji wspólnego tworzenia materiałów. Błyskawiczne udostępnianie pokazów slajdów między lokalizacjami na całym świecie przy użyciu Emisji pokazu slajdów programu PowerPoint. Przygotowywanie prezentacji, które ogląda się tak dobrze, jak łatwo się je tworzy przy użyciu nowych narzędzi do edycji zdjęć i wideo w programie PowerPoint. Szybka praca nad setkami milionów wierszy danych w programie Excel. Przekształcanie olbrzymich ilości danych w ważne informacje. Co jest potrzebne do skorzystania z samouczka Działa najlepiej z dwoma systemami Ten podręcznik został opracowany tak, aby większość zadań można było wykonać w jednym systemie. Niektóre funkcje komunikacji i współpracy Office 365 mogą zostać zaprezentowane jedynie przy użyciu Microsoft Corporation Page 6

9 dwóch systemów. Można użyć systemu wirtualnego, ale jeśli jest hostowany w tym samym systemie, nie będzie można nawiązać połączenia telefonicznego przy użyciu Lync Online. Microsoft Corporation Page 7

10 Wymagania programowe Dostęp do Office 365 można uzyskać za pomocą różnego oprogramowania, np. przeglądarek internetowych oraz pakietów Microsoft Office 2007 i Microsoft Office Pełna lista obsługiwanych systemów operacyjnych i wymagań związanych z każdą usługą znajduje się pod adresem enterprises/ff aspx#bkmk_recommendedoperatingsystemsandsoftware. Aktualni użytkownicy pakietu Business Productivity Online Suite Jeśli system zostanie skonfigurowany do pracy z Office 365, może przestać działać z pakietem Business Productivity Online Suite. Dlatego do pracy z wersją próbną Office 365 należy użyć innej stacji roboczej niż ta, która służy do uzyskiwania dostępu do pakietu Business Productivity Online Suite. Należy też pamiętać, że niestandardowa domena używana z pakietem Business Productivity Online Suite nie może być używana z Office 365. Głos i wideo Jeśli organizacja na to zezwala i sprzęt został odpowiednio skonfigurowany, można używać oprogramowania Microsoft Lync Online do komunikacji głosowej i wideo ze swoimi kontaktami. Do nawiązania połączenia wideo są potrzebne: kamera internetowa i głośniki z mikrofonem, zestaw słuchawkowy lub urządzenie audio USB. Kamera internetowa nie jest wymagana do odbioru połączenia wideo od innej osoby. Informacje wstępne Podczas rejestracji użytkownik tworzy konto Office 365. Ma też wówczas możliwość połączenia istniejącej nazwy domeny ze swoim kontem, aby używać jej z Exchange, SharePoint, Lync i innymi usługami. Przed rozpoczęciem pracy należy znaleźć pewne informacje, a także kilka plików, aby były pod ręką w razie potrzeby. Informacje 1. Dostęp do rejestratora nazwy domeny w celu aktualizacji rekordów DNS i weryfikacji praw własności do nazwy domeny. (Jeśli planowane jest połączenie istniejącej domeny z Office 365). 2. Nazwiska i dane kontaktowe kilku osób z danej instytucji. Będą to administrator IT (prawdopodobnie osoba zakładającą konto) i osoby niebędące administratorami (nauczyciel, uczeń itd.). Dokumenty i zdjęcia 3. Należy znaleźć dokumenty Office najczęściej używane w danej instytucji i mieć je pod ręką. Te dokumenty zostaną przekazane do SharePoint Online. 4. Należy zidentyfikować zestaw slajdów programu PowerPoint, który zostanie użyty podczas spotkania w usłudze Lync Online. Ten zestaw zostanie przekazany do Lync Online. Może to być jeden z dokumentów użytych w SharePoint Online. 5. Podczas pracy z Lync Online opcjonalnie można dodać zdjęcia nauczycieli i uczniów, aby ułatwić obsługę oraz przybliżyć ją do tego, jak usługa Lync Online jest używana w środowisku przedsiębiorstwa. Należy znaleźć zdjęcia kobiety i mężczyzny, których rozmiar nie będzie przekraczał 30 KB, a długość boku wyniesie ok. 2,5 3,8 cm. Microsoft Corporation Page 8

11 Microsoft Corporation Page 9

12 Samouczek Skorzystanie z poniższego szczegółowego samouczka to najszybszy sposób na zapoznanie się z funkcjami dostępnymi w usłudze Office 365. Ten rozdział zawiera informacje o tym, w jaki sposób zarejestrować się, aby uzyskać dostęp do 30-dniowej wersji próbnej Office 365, skonfigurować konto i zainstalować wszystkie niezbędne składniki programowe na komputerze. W związku z tym, że każdy scenariusz opiera się na poprzednich, zalecamy korzystanie z nich w przedstawionej kolejności. Dzięki temu w systemie zostaną skonfigurowani odpowiedni użytkownicy, uprawnienia i składniki wymagane do realizacji następnych zadań. Scenariusz 1. Rejestrowanie się w celu uzyskania 30-dniowej wersji próbnej Organizacja możne zarejestrować się w celu uzyskania dostępu do 30-dniowej wersji próbnej Office 365 pod adresem Zadanie 1. Rejestracja w celu uzyskania dostępu do wersji próbnej 1. Przejdź do strony Kliknij menu Plans & Pricing (Plany i ceny) u góry strony, a następnie polecenie Compare plans (Porównanie planów). 2. Kliknij Sign Up for 30-Day Trial (Zarejestruj się, aby uzyskać 30-dniową wersję próbną). Microsoft Corporation Page 10

13 3. Na stronie Sign Up (Rejestracja) wprowadź informacje o swojej instytucji. 4. W polu New domain name (Nowa nazwa domeny) wprowadź nazwę swojej instytucji lub domeny, która ma być używana z Office 365. Uwaga Nazwa wprowadzona w tym miejscu zostanie użyta do utworzenia domyślnej tożsamości logowania. W tym przykładzie loginem będzie Należy dobrze się zastanowić, jakiej nazwy domeny użyć. Po utworzeniu konta nazwy nie będzie można zmienić. Utworzenie konta próbnego przy użyciu nazwy firmy lub domeny w żaden sposób nie wpłynie na bieżące ustawienia DNS lub poczty Kliknij przycisk Check availability (Sprawdź dostępność). Jeśli nazwa domeny nie jest unikatowa, zostanie wyświetlona prośba o ponowne przeprowadzenie próby. 6. Opcjonalnie można zmienić New Microsoft Online Services ID (Nowy identyfikator Microsoft Online Service). Microsoft Corporation Page 11

14 7. W polu Create new password (Utwórz nowe hasło) wprowadź hasło składające się z co najmniej 8 i maksymalnie 16 znaków. Jeśli hasło nie będzie spełniać wymagań, na stronie zostanie wyświetlona odpowiednia informacja. 8. Kliknij łącze Microsoft Online Subscription Agreement (Umowa subskrypcyjna dotycząca Microsoft Online) i przeczytaj dokument. 9. Kliknij Privacy Statement (Zasady zachowania poufności informacji) i przeczytaj dokument. 10. Jeśli akceptujesz Umowę subskrypcyjną dotyczącą Microsoft Online i Zasady zachowania poufności informacji kliknij przycisk I accept and continue (Zgadzam się. Kontynuuj). Nastąpi logowanie do usług. Uwaga Po zakończeniu 30-dniowego okresu próbnego następuje kolejny 30-dniowy okres, w którym można przekształcić konto w konto z płatną subskrypcją. Dopiero po tym czasie konto, dane i dostosowania zostaną usunięte. Aby uzyskać więcej informacji o przekształcaniu konta w płatną subskrypcję, zob. rozdział Scenariusz 12. Przekształcenie konta próbnego w płatną subskrypcję w dalszej części tego dokumentu. Microsoft Corporation Page 12

15 Scenariusz 2. Weryfikacja kwalifikacji Po zarejestrowaniu konta nastąpi przekierowanie do strony logowania w celu rozpoczęcia procedury weryfikacji nazwy domeny. Podczas logowania nie należy odświeżać strony. Zadanie 1. Weryfikacja kwalifikacji 1. Aby rozpocząć weryfikowanie kwalifikacji, kliknij przycisk Next (Dalej). Aby pominąć ten krok i zweryfikować nazwę domeny później, kliknij I ll verify later (Zweryfikuję później) i przejdź do Zadania 2. Microsoft Corporation Page 13

16 2. Wprowadź nazwę domeny instytucji w dostępnym polu i kliknij przycisk Next (Dalej). 3. Wybierz rejestratora domeny z menu rozwijanego, aby wyświetlić instrukcje weryfikacji nazwy domeny w usłudze Office 365. Microsoft Corporation Page 14

17 4. Aby przejść dalej, wykonaj wyświetlone instrukcje i kliknij Verify (Zweryfikuj). 5. Teraz, gdy nazwa domeny została już zweryfikowana, kliknij przycisk Buy Now (Kup teraz), aby kupić subskrypcję Office 365. Jeśli klikniesz Go directly to trial (Przejdź bezpośrednio do wersji próbnej), przejdź do Scenariusza 3. Wykonanie zadań Start here (Rozpocznij tutaj). 6. Aby rozpocząć proces zakupu, wybierz Plan A usługi Office 365 dla instytucji edukacyjnych, klikając przycisk Add to Cart (Dodaj do koszyka). Microsoft Corporation Page 15

18 7. Następnie można dostosować swoje zamówienie, wybierając kolejne licencje lub dodatki. Po zakończeniu zakupów, kliknij przycisk Check out (Sfinalizuj zakup). 8. Teraz masz możliwość sprawdzenia swojego zamówienia. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk Next (Dalej). 9. Następnie zostanie wyświetlony ekran płatności. Wprowadź informacje rozliczeniowe swojej instytucji i wybierz płatność kartą kredytową lub fakturę, a następnie kliknij Next (Dalej). Microsoft Corporation Page 16

19 10. Teraz zostanie wyświetlona umowa prawna. Po jej zaakceptowaniu zamówienie zostanie potwierdzone, po czym można zalogować się i zacząć używać Office 365. Zadanie 2. Weryfikacja domeny, jeśli wcześniej ją pominięto Jeśli proces weryfikacji domeny został pominięty podczas konfiguracji, po zalogowaniu zostanie wyświetlony monit o wykonanie odpowiednich czynności. Jeśli ten proces został już przeprowadzony, można przejść do Scenariusza 3. Wykonanie zadań Start here (Rozpocznij tutaj). 1. Najpierw zaloguj się do konta Office Następnie kliknij verify a domain (zweryfikuj domenę), aby rozpocząć proces weryfikacji domeny. Microsoft Corporation Page 17

20 3. Zostanie wyświetlony ekran, na którym należy podać nazwę domeny. Aby przeczytać instrukcje dotyczące tego procesu zawarte w tym dokumencie, przejdź do Zadania 1. Microsoft Corporation Page 18

21 Scenariusz 3. Wykonanie zadań Start here (Rozpocznij tutaj) W usłudze Office 365 administratorzy mają do dyspozycji zalecany przepływ pracy o nazwie Start here tasks (zadania Rozpocznij tutaj). W tej sekcji samouczka przedstawiono informacje na temat: dodawania i edytowania kont użytkowników, resetowania haseł do kont użytkowników, wyświetlania strony Setup Overview (Przegląd konfiguracji), tworzenia niestandardowego planu pilotażowego lub wdrożenia, sprawdzania strony głównej dla użytkowników. Zadanie 1. Dodawanie użytkowników do wersji próbnej Po pierwszym zalogowaniu do portalu Office 365 dobrze jest utworzyć drugie konto administratora globalnego. Jeśli administrator będzie niedostępny w związku z nieoczekiwanymi okolicznościami lub jeśli zapomni hasła, drugie konto administratora globalnego umożliwi uzyskanie dostępu do wszystkich funkcji konfiguracji i instalacji. Microsoft Corporation Page 19

22 Najpierw należy utworzyć konto Kim Akers i nadać jej uprawnienia administratora globalnego. Następnie zostanie utworzone standardowe konto użytkownika dla Chrisa Graya. 1. W sekcji Start here tasks (Zadania Rozpocznij tutaj) kliknij łącze Add users (Dodaj użytkowników). 2. W polu First name (Imię) wprowadź Kim, w polu Last name (Nazwisko) wprowadź Akers, w polu Display name (Nazwa wyświetlana) wprowadź Kim Akers, a w polu User name (Nazwa użytkownika) KimA. Uwaga (Opcjonalnie) Można wprowadzić inne szczegóły po kliknięciu opcji Additional Properties (Dodatkowe właściwości). Te szczegóły będą wyświetlane na globalnej liście adresowej Microsoft Exchange Online i Lync Online. Dodatkowe informacje mogą okazać się przydatne na co dzień. Na przykład w razie potrzeby skontaktowania się z kimś, kogo nie ma online, będzie można łatwo wyszukać numer telefonu tej osoby. Microsoft Corporation Page 20

23 3. Kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Na stronie Settings (Ustawienia) w sekcji Assign Role (Przypisywanie roli) wybierz Yes (Tak) w odpowiedzi na pytanie Do you want this user to have administrator permissions? (Czy ten użytkownik ma mieć uprawnienia administratora?). 5. Kliknij łącze Learn more about administrator roles (Dowiedz się więcej na temat ról administratora) i przejrzyj typy ról administratorów dostępne w Office Z listy rozwijanej wybierz typ administratora Global administrator (Administrator globalny). 7. W sekcji Set user location (Ustawianie lokalizacji użytkownika) wybierz odpowiednią lokalizację. 8. Kliknij przycisk Next (Dalej). 9. Na stronie Assign licenses (Przypisywanie licencji) kliknij Microsoft Office 365 Plan A3, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 10. (Opcjonalnie) Na stronie Send password in (Wysyłanie hasła w wiadomości ) zaznacz pole Send (Wyślij wiadomość ), w polu tekstowym wprowadź swój adres , a następnie kliknij Create (Utwórz). Microsoft Corporation Page 21

24 11. Zapisz hasło dla Kim, aby móc je później użyć. 12. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). Kim jest teraz wyświetlana jako użytkownik. 13. Kliknij przycisk New (Nowy), a następnie kliknij pozycję User (Użytkownik). 14. Powtórz kroki od 3 do 12, aby dodać drugiego użytkownika Chrisa Graya (przypisz nazwę użytkownika ChrisG) ale nie nadawaj mu uprawnień administratora. 15. Kliknij Admin (Administracja) u góry ekranu, aby wrócić do głównej strony administracyjnej. Microsoft Corporation Page 22

25 Zadanie 2. Praca z kontami użytkowników. Używanie funkcji edycji zbiorczej 1. Na stronie Users (Użytkownicy) kliknij pole wyboru Select All (Zaznacz wszystko) u góry kolumny, aby zaznaczyć pola, a następnie kliknij Edit (Edytuj). 2. Na stronie Bulk Edit Users (Zbiorcza edycja użytkowników) kliknij pole wyboru Select All (Zaznacz wszystko) u góry kolumny, aby zaznaczyć pola, a następnie kliknij Edit (Edytuj). 3. W sekcji Domain (Domena) wybierz domenę niestandardową zweryfikowaną wcześniej zgodnie z podręcznikiem. 4. Uzupełnij formularz, dodając informacje o swojej firmie. 5. Kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Na stronie Settings (Ustawienia) kliknij przycisk Next (Dalej). 7. Na stronie Assign licenses (Przypisywanie licencji) kliknij przycisk Submit (Prześlij). Uwaga Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenie o treści: You can t edit yourself through bulk edit (Nie możesz edytować swoich ustawień w trybie edycji zbiorczej). 8. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). Zadanie 3. Praca z kontami użytkowników. Resetowanie hasła użytkownika Jednym z najczęściej wykonywanych zadań administracyjnych jest resetowanie hasła zapomnianego przez użytkownika. 1. Na stronie Users (Użytkownicy), wybierz pole obok pozycji Chris Gray. 2. Kliknij przycisk Reset password (Resetuj hasło). 3. Na stronie Send Result in (Wysyłanie wyniku w wiadomości ) kliknij przycisk Reset Password (Resetuj hasło). 4. Na stronie Results (Wyniki) zostanie wyświetlone tymczasowe hasło, które należy zanotować na przyszłość. Następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ). Microsoft Corporation Page 23

26 Uwaga Rolę password administrators (administratorzy haseł) można przypisać wyznaczonym osobom. Administratorzy haseł mogą resetować hasła, ale nie mogą wprowadzać innych zmian w portalu administracyjnym Office 365. Zadanie 4. Wyświetlanie strony Setup Overview (Przegląd konfiguracji) Strona Setup Overview (Przegląd konfiguracji) zawiera przydatne informacje i łącza do funkcji, takich jak jednokrotne logowanie, synchronizacja z Active Directory, migracja skrzynki pocztowej i konfiguracja usługi. 1. U góry strony kliknij menu Admin (Administracja). 2. W sekcji Start here tasks (Zadania Rozpocznij tutaj) kliknij Setup Overview (Przegląd konfiguracji) w kroku Po sprawdzeniu zawartości tej strony kliknij Admin (Administracja) u góry ekranu, aby wrócić do głównej strony administracyjnej. Zadanie 5. Tworzenie niestandardowego planu pilotażowego lub wdrożenia Portal administracyjny Office 365 może pomóc w tworzeniu planu pilotażowego lub planu wdrożenia Office 365. Kreator można uruchamiać dowolną liczbę razy. W tym zadaniu zostanie przedstawiony proces tworzenia planu pilotażowego Office W sekcji Start here tasks (Zadania Rozpocznij tutaj) kliknij pilot or deployment (Pilot lub wdrożenie) w kroku Na stronie Select a plan (Wybór planu) wybierz Pilot, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 3. W sekcji Services (Usługi) wybierz wszystkie usługi, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Zauważ, ze na stronie Existing environment (Istniejące środowisko poczty ) wybrano opcje Exchange 2007 lub Exchange Server Wybierz ustawienia, które najlepiej opisują Twoje wymagania, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Microsoft Corporation Page 24

27 5. Na stronie coexistence (Współistnienie poczty ) wybierz Simple coexistence (Proste współistnienie), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Uwaga W portalu administracyjnym często można napotkać łącza z etykietą learn more (więcej informacji). Prowadzą one do ważnych tematów. 6. Na stronie Users and credentials (Użytkownicy i poświadczenia) wybierz On-premise users with Microsoft Online Services ID sign-on (Użytkownicy lokalni z logowaniem przy użyciu Identyfikatora Microsoft Online Services), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 7. Przejrzyj stronę Summary (Podsumowanie), a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ). 8. Sprawdź zawartość planu. Zauważ, że plan obejmuje zadania związane z konfigurowaniem nie tylko usług, ale również komunikacji z użytkownikami i wdrożenia oprogramowania klienckiego. 9. Kliknij Admin (Administracja) u góry strony, aby wrócić do głównej strony administracyjnej. Microsoft Corporation Page 25

28 Zadanie 6. Sprawdzanie strony głównej dla użytkowników usługi Office 365 Po zalogowaniu się w witrynie administratorzy widzą główną stronę administracyjną. Zwykli użytkownicy (czyli tacy, którym nie przypisano roli administratora) widzą stronę Home (Strona główna) zamiast strony Admin (Administracja). 1. W sekcji Start here tasks (Zadania Rozpocznij tutaj) kliknij Home (Strona główna) w kroku 4. Ta strona umożliwia użytkownikom pobranie oprogramowania potrzebnego na ich stacjach roboczych, uzyskiwanie dostępu do SharePoint Online i uruchamianie Outlook Web Access. Przepływ pracy Start here (Rozpocznij tutaj) u góry strony zapewnia łatwe do znalezienia i zrozumienia odwołania, które mogą być pomocne dla użytkowników. Należy również zauważyć, że dostępna jest sekcja Resources (Zasoby), zawierająca np. porady dostępne po kliknięciu opcji Connecting a mobile device (Podłączanie urządzenia przenośnego). Microsoft Corporation Page 26

29 Scenariusz 4. Dodanie domeny niestandardowej do usługi Office 365 To opcjonalne, choć zalecane ćwiczenie jest przeznaczone dla administratorów, którzy chcą skojarzyć nazwę domeny instytucji (np. fineartschool.edu) z Office 365. Wykonując poniższe kroki, można skonfigurować skrzynki pocztowe o formacie podobnym do zamiast początkowej przypisanej domeny typu Zanim będzie można użyć domeny niestandardowej z usługą Office 365, należy udowodnić swoje prawo własności do domeny. Ten proces w całości przebiega online i jest nazywany weryfikacją. Proces weryfikacji wymaga aktualizacji ustawień DNS dla domeny przy użyciu unikatowego, przypisanego instytucji znacznika. Office 365 następnie wyśle zapytanie do serwera DNS, aby sprawdzić, czy znacznik jest obecny. Jeśli zostanie znaleziony, domena zostanie zweryfikowana. Weryfikacja domeny nie wpływa na bieżący routing poczty ani inne ustawienia DNS niż dostosowywane. Uwaga Poniższe kroki służą do konfiguracji usługi Office 365 jako jedynego serwera poczty e- mail dla wybranej domeny. Wersję próbną usługi Office 365 można skonfigurować tak, aby współdziałała z lokalnym serwerem poczty, ale niniejszy dokument nie obejmuje informacji na ten temat. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Zadanie 1. Dodawanie domeny niestandardowej 1. Przejdź do witryny https://portal.microsoftonline.com i zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora. 2. W kolumnie po lewej stronie pod opcją Management (Zarządzanie) kliknij Domains (Domeny). 3. Na ekranie Domains (Domeny) kliknij Add domain (Dodaj domenę). Microsoft Corporation Page 27

30 4. W polu tekstowym wpisz nazwę domeny, która ma być używana z Office 365, a następnie kliknij przycisk Check Domain (Sprawdź domenę). 5. Przeczytaj informacje w sekcji Domain Confirmation (Potwierdzenie domeny). Jeśli wszystko wskazuje na to, że informacje są prawidłowe, kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli informacje nie są prawidłowe, wybierz inną domenę lub skontaktuj się ze stroną odpowiedzialną za zarządzanie rejestracjami domen. Zadanie 2. Weryfikacja domeny Na stronie Verify domain (Weryfikacja domeny) przedstawiono instrukcje dodawania wymaganych wpisów DNS. Jeśli szczegółowe informacje dotyczące konkretnego rejestratora są dostępne, strona Verify domain (Weryfikacja domeny) będzie zawierać więcej szczegółowych instrukcji odpowiednich dla danego dostawcy DNS. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij łącze Verify a domain at any domain registrar (Zweryfikuj domenę niezależnie od rejestratora domeny) na stronie Verify Domain (Weryfikacja domeny). Zaloguj się w witrynie dostawcy DNS i przejdź do strony, na której zgodnie z instrukcjami można dodawać i edytować ustawienia DNS dla wybranej domeny. Należy pamiętać, że w związku z tym, iż dostawcy DNS obsługują różne funkcje, istnieją dwa sposoby weryfikacji prawa własności: utworzenie rekordu TXT lub rekordu MX. Rekord TXT jest preferowany. Rekord DNS służący do weryfikacji nie wpłynie na sposób funkcjonowania domen nazw. 1. Zaloguj się na stronie administracyjnej swojego dostawcy DNS. Microsoft Corporation Page 28

31 2. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z instrukcjami i zapisz wpis. Wróć do strony weryfikacji w portalu administracyjnym Office 365 i kliknij Verify (Zweryfikuj). Jeśli weryfikacja zakończy się niepowodzeniem, dwukrotnie kliknij wpisy i spróbuj ponownie. Rejestrator mógł zaimplementować DNS w taki sposób, aby aktualizacja wpisów DNS zajmowała od kilku minut do 72 godzin. Na tym etapie wszystko jest gotowe do rozpoczęcia dodawania użytkowników. Konfiguracja DNS zostanie ukończona, gdy wszystko będzie gotowe do rozpoczęcia routingu poczty e- mail do Office Kliknij Configure DNS records (Konfiguruj rekordy DNS). Microsoft Corporation Page 29

32 4. Dodaj pozostałe rekordy DNS do ustawień DNS dla domeny niestandardowej. WAŻNE: Dodanie rekordu MX do ustawień DNS powoduje kierowanie całej poczty dla domeny do Exchange Online. Można to zrobić teraz lub dodać rekord MX później. Jeśli rekord MX nie zostanie dodany, nadal będzie można wysyłać i odbierać pocztę przy użyciu adresu <domena>.onmicrosoft.com. 5. Gdy zakończysz, kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Na stronie Finish (Zakończenie) kliknij przycisk Finish (Zakończ). Scenariusz 5. Zarządzanie usługą Exchange Online W tym scenariuszu przedstawiono konfigurowanie niektórych najpopularniejszych funkcji Exchange Online. Zadanie 1. Tworzenie zewnętrznych kontaktów Zewnętrzne kontakty reprezentują ludzi spoza organizacji, których można dodać do grup dystrybucyjnych i wyświetlić w książce adresowej organizacji lub na innych listach adresów. Zewnętrzne kontakty mają adresy poza organizacją i nie mogą logować się do jej domeny. 1. W pakiecie User and Groups (Grupy użytkowników) usługi Exchange Online kliknij External Contacts (Zewnętrzne kontakty). 2. W sekcji External Contacts (Zewnętrzne kontakty) kliknij New (Nowy). 3. W formularzu New External Contact Form (Formularz nowego kontaktu zewnętrznego) wprowadź następujące informacje: First Name (Imię): Andy Last Name (Nazwisko): Byrne (Food Services) Display Name (Nazwa wyświetlana): Andy Byrne Alias: c-andyb External Address (Zewnętrzny adres ): Microsoft Corporation Page 30

33 4. Kliknij Save (Zapisz). Zadanie 2. Tworzenie grupy dystrybucyjnej Grupa dystrybucyjna, nazywana też grupą publiczną, to zbiór co najmniej dwóch osób wyświetlany w udostępnionej książce adresowej. Gdy wiadomość jest wysyłana do grupy, dociera do wszystkich jej członków. Używanie grupy zamiast wpisywania poszczególnych adresów oszczędza czas i zapewnia wszystkim dostęp do tych samych informacji. W tym zadaniu należy utworzyć grupę dystrybucyjną, której członkami będą Kim Akers i Chris Gray. Grupę dystrybucyjną można opcjonalnie skonfigurować tak, aby mogła odbierać wiadomości od zewnętrznych użytkowników. Dzięki temu można tworzyć listy, takie jak rejestracja, posiłki, sport, przeznaczone do publicznego użytku. 11. U góry strony Users (Użytkownicy) kliknij Admin (Administracja). 12. W sekcji Microsoft Office 365 pod opcją Exchange Online kliknij polecenie Manage (Zarządzaj). 13. Na stronie administracyjnej Exchange Online kliknij Distribution Groups (Grupy dystrybucyjne). Microsoft Corporation Page 31

34 14. W sekcji Distribution Groups (Grupy dystrybucyjne) kliknij New (Nowa). 15. W formularzu New Group (Nowa grupa) dodaj poniższe informacje. Display Name (Nazwa wyświetlana): Food Services Alias: Dining address (Adres ): Twojej domeny> Description (Opis): Grupa dystrybucyjna usług gastronomicznych 16. Zaznacz pole wyboru Make this group a security group (Nadaj tej grupie status grupy zabezpieczeń). Zaznaczenie tego pola umożliwia ograniczenie dostępu do zawartości w usłudze SharePoint Online wyłącznie do członków personelu firmy gastronomicznej. 17. Przeczytaj komunikat w polu Information (Informacje), a następnie kliknij Close (Zamknij). Microsoft Corporation Page 32

35 18. Zwróć uwagę na opcje dostępne dla grup dystrybucyjnych. Jeśli grupie dystrybucyjnej zostanie nadany status grupy zabezpieczeń, użytkownicy nie będą mogli samodzielnie dodawać lub usuwać swojego członkostwa. Kliknij Save (Zapisz). 19. W konsoli administracyjnej Exchange Online wybierz grupę dystrybucyjną Food Services, a następnie kliknij Details (Szczegóły) w menu pod opcją Distribution Groups (Grupy dystrybucyjne). 20. W oknie Food Services kliknij Membership (Członkostwo), a następnie kliknij polecenie Add (Dodaj). 21. Dodaj Kim Akers, Chrisa Graya i Andy'ego Byrne'a do grupy dystrybucyjnej, a następnie kliknij przycisk OK. Zauważ, że zewnętrzni podwykonawcy mogą być członkami grupy dystrybucyjnej. 22. Przewiń w dół do opcji Delivery Options (Opcje dostawy).kliknij pozycję Delivery Options (Opcje dostawy). Wybierz Senders inside and outside my organization (Nadawcy wewnątrz i na zewnątrz mojej organizacji). Microsoft Corporation Page 33

36 24. Przewijaj w dół, aż zobaczysz MailTip (Dodatkowa informacja). 25. Kliknij MailTip (Dodatkowa informacja). Dodatkowe informacje zawierają ostrzeżenia dla użytkowników o potencjalnych problemach związanych z wysyłaniem wiadomości do grupy. Tekst dodatkowych informacji pojawia się, gdy grupa zostanie dodana w polach Do, DW lub UDW nowej wiadomości e- mail. 26. W polu tekstowym pod opcją MailTip (Dodatkowe informacje) wpisz Ta lista zawiera kontakty spoza firmy. 27. Kliknij Close (Zamknij). Zadanie 3. Dodawanie aliasu do skrzynki pocztowej Skrzynka pocztowa jest przypisana do adresu skojarzonego z użytkownikiem. Często w skrzynce pocztowej znajdują się potrzebne dodatkowe adresy służące do innych celów, takich jak odbieranie zapytań dotyczących przyjęć lub informacji od uczniów albo wsparcie klubu w kampusie. Umożliwia to zapewnienie informacji kontaktowych w instytucji takich jak Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z nami pod adresem bez ujawniania rzeczywistego adresu użytkownika. To zadanie pokazuje, jak dodać alternatywny adres do skrzynki pocztowej użytkownika. Microsoft Corporation Page 34

37 1. U góry strony administracyjnej Exchange Online kliknij Mailboxes (Skrzynki pocztowe). 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Chris Gray. 3. W formularzu Chrisa Graya kliknij Options (Opcje ), a następnie polecenie Add (Dodaj). 4. W oknie dialogowym Add an address (Dodawanie adresu ) na stronie sieci Web w polu address (Adres ) wpisz support. 5. Ustaw swoją niestandardową domenę, korzystając z listy rozwijanej, a następnie kliknij OK. 6. Zauważ, że adres jest teraz wyświetlany dla Chrisa Graya w sekcji Other addresses (Inne adresy ). Kliknij Save (Zapisz). Zadanie 4. Konfigurowanie zasad dotyczących urządzeń przenośnych w usłudze Exchange Online W wielu instytucjach obowiązują zasady zabezpieczeń związane z urządzeniami przenośnymi, które łączą się z systemem poczty szkoły lub uniwersytetu. Dzięki usłudze Office 365 dział IT kontroluje te i inne zasady oraz konfiguracje Exchange Online. Aby ustawić zasady zabezpieczeń dotyczące urządzeń przenośnych, należy wykonać poniższe czynności. 1. Na stronie administracyjnej Exchange Online w kolumnie po lewej stronie kliknij Phone and Voice (Telefon i głos). 2. Kliknij Active Sync Device Policy (Zasady dotyczące urządzeń w programie Active Sync) u góry strony. Microsoft Corporation Page 35

38 3. Kliknij New (Nowe). 4. W polu Name (Nazwa) wpisz Require Passwords (Wymagaj haseł). 5. Rozwiń listę Device Security (Bezpieczeństwo urządzeń). 6. Zaznacz pole Require a password (Wymagaj hasła). Microsoft Corporation Page 36

39 7. Zaznacz pole Require an alphanumeric password (Wymagaj hasła alfanumerycznego). 8. Ustaw opcję Password must include this many character sets: (Hasło musi zawierać znaki z następującej liczby zestawów znaków:) na Ustaw opcję Minimum password length (Minimalna długość hasła) na Kliknij Save (Zapisz). Scenariusz 6. Zarządzanie zbiorem witryn SharePoint SharePoint Online zapewnia pojedynczą, zintegrowaną lokalizację, w której kadra nauczycielska i uczniowie mogą efektywnie ze sobą współpracować, dzielić się wiedzą, znajdować zasoby szkolne i informacje. Aby uzyskać więcej informacji o usłudze SharePoint Online, przejdź do witryny Po utworzeniu konta domyślnie jest tworzony zbiór witryn programu SharePoint. W tym scenariuszu jako administrator usługi skonfigurujesz zbiór witryn programu SharePoint, który będzie używany przez pracowników przetwarzających informacje. Zostaną przedstawione informacje na temat tego, jak: uzyskać dostęp do SharePoint Online, przypisać uprawnienia użytkowników do zbioru witryn programu SharePoint, włączyć tworzenie wersji dokumentów. Zadanie 1. Uzyskiwanie dostępu do domyślnego zbioru witryn usługi SharePoint Online Dostęp do witryny SharePoint Online uzyskuje się za pomocą przeglądarki internetowej, po przejściu do adresu URL usługi SharePoint Online. Dostępne adresy URL można znaleźć w dowolnym czasie w portalu Office Jeśli to jeszcze nie zostało zrobione, przejdź do portalu Office 365 (https://portal.microsoftonline.com) i zaloguj się, korzystając z poświadczeń administratora globalnego. 2. W menu u góry strony portalu kliknij Home (Strona główna). 3. W sekcji Team Site (Witryna zespołu) kliknij łącze Visit SharePoint Home (Odwiedź stronę główną programu SharePoint). Zadanie 2. Dostosowywanie strony głównej Zawartość w witrynie SharePoint Online można łatwo zaktualizować zgodnie z własnymi wymaganiami. Microsoft Corporation Page 37

40 1. Na pasku menu obok Site Actions (Akcje witryny) kliknij ikonę Edit (Edytuj). 2. Zastąp tekst Welcome to the Team Site! (Zapraszamy do witryny zespołu) tekstem <nazwa Twojej instytucji> jest w chmurze! 3. Kliknij w menu polecenie Save and Close (Zapisz i zamknij). Zadanie 3. Przypisywanie uprawnień użytkowników do zbioru witryn programu SharePoint Kluczową częścią zarządzania zbiorami witryn jest upewnienie się, że użytkownicy mają właściwy poziom dostępu do informacji. Użytkownicy muszą uzyskać uprawnienia dostępu do zbioru witryn lub podwitryny programu SharePoint. Użytkownicy nie otrzymują dostępu do witryn programu SharePoint automatycznie, co pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa. Administratorzy pracują z poziomu witryny programu SharePoint, przypisując określone poziomy uprawnień poszczególnym użytkownikom lub grupom. Najlepiej jest zapewniać użytkownikom minimalny poziom uprawnień potrzebny im do wykonywania pracy. Grupy to zbiory użytkowników połączonych w celu łatwiejszego zarządzania poziomami uprawnień. 1. Na stronie głównej Home kliknij Share this site (Udostępnij tę witrynę). 2. Na stronie Permission Tools (Narzędzia uprawnień) dwukrotnie kliknij grupę Visitors (Goście). W poniższym przykładzie grupa Visitors (Goście) jest wymieniona na liście jako Visiting Faculty (Odwiedzająca kadra naukowa). Microsoft Corporation Page 38

41 Microsoft Corporation Page 39

42 3. Na stronie Site Settings People and Groups Visitor (Ustawienia witryny Ludzie i grupy Gość) kliknij New (Nowy). 4. Aby wszystkim użytkownikom w firmie przyznać uprawnienia do odczytu, w formularzu Grant Permissions (Udzielanie uprawnień) w sekcji Users/Groups (Użytkownicy/grupy) wpisz Wszyscy użytkownicy uwierzytelnieni. 5. Usuń zaznaczenie pola wyboru Send welcome to the new users (Wyślij powitalną wiadomość do nowych użytkowników). 6. Kliknij przycisk OK. 7. Teraz przyznasz określonym użytkownikom uprawnienia do witryny na poziomie Współautor. Na stronie Permission Tools (Narzędzia uprawnień) dwukrotnie kliknij grupę Members (Członkowie). 8. Kliknij New (Nowe). 9. W formularzu Grant Permissions (Udzielanie uprawnień) wpisz Chris Gray; Kim Akers, a następnie kliknij formant Check Names (Sprawdź nazwy), aby potwierdzić, że wpis został rozpoznany. 10. Kliknij przycisk OK. Kim i Chris mają teraz uprawnienia współautorów witryny SharePoint Online i otrzymają wiadomość z łączem informującą o dostępie. 11. Kliknij Home (Strona główna) w menu Site (Witryna), aby powrócić do strony głównej. Microsoft Corporation Page 40

43 Zadanie 4. Konfigurowanie biblioteki dokumentów SharePoint Online do przechowywania plików używa biblioteki dokumentów. Można ją umieścić na pojedynczej stronie lub dodać jako część strony złożonej. Domyślnie biblioteka dokumentów jest tworzona na stronie głównej w sekcji Shared Documents (Dokumenty udostępnione). Więcej informacji na temat bibliotek dokumentów przedstawiono na stronie Po włączeniu biblioteka dokumentów będzie automatycznie podnosić numer wersji każdego zaewidencjonowanego dokumentu. Ponadto można przechowywać kopię każdej wersji na wypadek konieczności powrotu do poprzedniej. Ewidencjonowaniem dokumentów oraz przywracaniem do poprzedniej wersji można zarządzać w pakiecie Microsoft Office; nie wymaga to przechodzenia do witryny SharePoint Online w przeglądarce. Razem te funkcje pomagają wyeliminować problemy z tworzeniem wersji, które powstają, gdy wielu współautorów pracuje nad dokumentem, korzystając z poczty . Uwaga Zachowywane wersje dokumentów zużywają miejsce na dysku określone przez limit przydziału w usłudze SharePoint Online. 1. Na stronie głównej kliknij Shared Documents (Dokumenty udostępnione). 2. U góry strony w sekcji Library Tools (Narzędzia bibliotek) kliknij Library (Biblioteka). 3. Na wstążce Library Tools (Narzędzia bibliotek) po prawej stronie kliknij Library Settings (Ustawienia biblioteki). Microsoft Corporation Page 41

44 4. Na stronie Document Library Settings (Ustawienia biblioteki dokumentów) kliknij Versioning settings (Ustawienia przechowywania wersji). 5. Na stronie Versioning settings (Ustawienia przechowywania wersji) wybierz Create major and minor (draft) versions (Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze)). 6. Zaznacz pole wyboru Keep the following number of major versions (Zachowaj następującą liczbę wersji głównych) i w polu tekstowym wprowadź Zaznacz pole wyboru Keep the following number of major versions (Zachowaj następującą liczbę wersji pomocniczych) i w polu tekstowym wprowadź Kliknij przycisk OK. 9. We wskaźnikach u góry listy ekranowej kliknij Shared Documents (Dokumenty udostępnione). 10. W górnym menu kliknij polecenie Library (Biblioteka). Microsoft Corporation Page 42

45 11. W sekcji Library (Biblioteka) kliknij Modify View (Modyfikuj widok). 12. Na stronie Modify View (Modyfikowanie widoku) w sekcji Columns (Kolumny) znajdź pozycję Version (Wersja) pod opcją Column Names (Nazwy kolumn) i zaznacz pole wyboru Display (Wyświetl). 13. Kliknij przycisk OK. Teraz będzie wyświetlana kolumna Version (Wersja) zawierająca automatycznie zarządzany numer wersji dla wszystkich dokumentów w bibliotece dokumentów. W dalszej części tego dokumentu zostanie omówione działanie tej funkcji. Zadanie 5. Tworzenie nowej witryny programu SharePoint (podwitryny) To zadanie polega na utworzeniu nowej witryny w zbiorze witryn. Nowa witryna jest czasem nazywana podwitryną. 1. W lewej górnej części strony kliknij Site Actions (Akcje witryny), a następnie polecenie New Site (Nowa witryna). 2. Przejdź do sekcji Featured Items (Proponowane elementy) zawierającej szablony witryn. Witrynę można łatwo utworzyć na podstawie dowolnego z tych szablonów. 3. Kliknij Browse All (Przeglądaj wszystko). 4. Przejrzyj dostępne szablony. Wybierz Decision Meeting Workspace (Obszar roboczy podejmowania decyzji). 5. W polu Title (Tytuł) wprowadź Szkolny program komunikacji. Microsoft Corporation Page 43

46 6. W polu URL name (Nazwa URL) wprowadź SzkolnaKomunikacja. 7. Kliknij Create (Utwórz). Została utworzona witryna na notatki ze spotkań i służąca do śledzenia decyzji. Scenariusz 7. Przygotowanie systemu na usługę Office 365 Teraz, gdy konfigurowanie użytkowników i usług zostało zakończone, można rozpocząć korzystanie z usług z aplikacjami Outlook Web App i SharePoint Online. Aby używać pakietu Microsoft Office z Office 365, należy pobrać i uruchomić instalator Office 365 i Lync 2010 z portalu Office 365. Następnie należy skonfigurować program Outlook do użytku z Exchange Online. W tym scenariuszu przedstawiono instalację poniższego oprogramowania. Lync 2010: aplikacja do ujednoliconej komunikacji, która pomaga pracownikom przetwarzającym informacje zwiększyć produktywność dzięki łatwiejszej współpracy i komunikacji z osobami w innych lokalizacjach lub strefach czasowych, realizowanej przy użyciu wielu różnych opcji komunikacji takich jak wiadomości błyskawiczne, transmisja głosu, wideo i udostępnianie pulpitu. Uwaga Lync Online wymaga klienta Lync Zanim zainstalujesz klienta Lync 2010, odinstaluj program Office Communicator, jeśli znajduje się w systemie. Jeśli korzystasz z domeny niestandardowej, ustawienia DNS przedstawione w Zadaniu 1. muszą zostać zastosowane przed uruchomieniem Instalatora pakietu Office. Instalator pakietu Office 365: sprawdza komputer pod kątem wymaganych aktualizacji i konfiguruje aplikacje komputerowe pakietu Office do współpracy z Microsoft Office 365. Po konfiguracji będzie można: o wysyłać wiadomości z programów Outlook 2007 lub 2010, o zapisywać pliki bezpośrednio w usłudze SharePoint Online z poziomu aplikacji komputerowych pakietu Office. Uwaga Jeśli aplikacja Microsoft Online Sign In znajduje się na komputerze, należy odinstalować ją przed zainstalowaniem Instalatora usługi Office 365. Office Professional Plus (opcjonalnie): wraz z pakietem Microsoft Office Professional Plus użytkownik zyskuje najnowszą wersję aplikacji Office bezbłędnie połączonych i dostarczanych przy użyciu usług chmurowych, tak aby można było uzyskiwać dostęp do dokumentów, poczty i kalendarzy z poziomu niemal każdego urządzenia. Zadanie 1. (Opcjonalnie) Instalowanie pakietu Microsoft Office Professional Plus Konto próbne uprawnia do pobrania i użytkowania pakietu Microsoft Office Professional Plus w okresie próbnym. Przed instalacją pakietu Microsoft Office Professional Plus należy określić, którego komputera można używać z wersją próbną, oraz sprawdzić wymagania systemowe dotyczące pakietu Office 2010 pod adresem Microsoft Corporation Page 44

47 WAŻNE: Zainstalowanie pakietu Microsoft Office Professional Plus spowoduje uaktualnienie istniejącej wersji pakietu Office. Jeśli pod koniec okresu próbnego nie zostanie zakupiona subskrypcja obejmująca pakiet Microsoft Office Professional Plus, trzeba będzie odinstalować pakiet Microsoft Office Professional Plus i ponownie zainstalować bieżącą wersję pakietu Office. W wersji próbnej należy rozważyć zainstalowanie pakietu Microsoft Office Professional Plus na innym systemie niż główny komputer. 1. Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, zaloguj się w portalu administracyjnym Office 365 pod adresem https://portal.microsoftonline.com, korzystając z nazwy administratora i hasła. 2. W sekcji Resources (Zasoby) kliknij Downloads (Materiały do pobrania). Wybierz opcje Language (Język) i Version (Wersja) odpowiednie dla Twojego systemu (32- lub 64-bitowy). Kliknij przycisk Install (Zainstaluj) i wybierz Run (Uruchom), aby uruchomić program instalacyjny. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie instalacji w wielu systemach, wybierz Save (Zapisz), aby zapisać program instalacyjny, a następnie uruchomić go w każdym systemie wymagającym uaktualnienia. Zadanie 2. Instalowanie programu Lync 2010 W poniższych krokach opisano, jak zainstalować klienta Lync 2010 na komputerze z poziomu strony docelowej użytkownika w portalu Office 365. Można też umieścić program instalacyjny Lync 2010 w lokalnym udziale i przekazać użytkownikom prowadzące do niego łącze. 1. Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, zaloguj się w portalu administracyjnym Office 365 pod adresem https://portal.microsoftonline.com, korzystając z nazwy administratora i hasła. 2. W sekcji Resources (Zasoby) kliknij Downloads (Materiały do pobrania). Microsoft Corporation Page 45

48 3. Jeśli to konieczne, przewiń w dół do pozycji Lync Online. 4. W sekcji Resources (Zasoby) kliknij Lync 2010 system requirements (Wymagania systemowe programu Lync 2010) i potwierdź, że Twój system spełnia wymienione wymagania. 5. Wybierz opcje Language (Język) i Version (Wersja), a następnie kliknij Install (Zainstaluj). 6. Przeglądarka może wyświetlić monit o przedstawienie uprawnień umożliwiających pobranie lub uruchomienie klienta Lync Jeśli to konieczne, zatwierdź akcję. Po wyświetleniu monitu wybierz Run (Uruchom). Zależnie od systemu operacyjnego i jego konfiguracji może zostać wyświetlony monit User Access Control (Kontrola dostępu użytkownika). Kliknij przycisk Yes (Tak). 7. W oknie Install Microsoft Lync 2010 (Instalacja programu Microsoft Lync 2010) kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), jeśli chcesz wybrać miejsce instalacji oprogramowania. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj). Microsoft Corporation Page 46

49 8. W oknie usługi Microsoft Update, jeśli jest to dozwolone w Twojej organizacji, kliknij przycisk OK, aby zezwolić na domyślne ustawienie Use Microsoft Update when I check for updates (recommended) (Użyj Microsoft Update, gdy wyszukuję aktualizacje [zalecane]). 9. Po zakończeniu instalacji usuń zaznaczenie pola wyboru Start Lync (Uruchom program Lync) i kliknij Close (Zamknij). Aby uzyskać więcej informacji o używaniu aplikacji Microsoft Online Services Sign In, zobacz Używanie aplikacji do logowania w Scenariuszu 4. Zadanie 2. Instalowanie usługi Office 365 Instalator usługi Office 365 sprawdzi komputer pod kątem wymaganych aktualizacji i skonfiguruje aplikacje komputerowe pod kątem używania z Office 365. Microsoft Corporation Page 47

50 1. W portalu administracyjnym Office 365 przewiń do opcji Set up and configure your Office desktop apps (Konfigurowanie aplikacji komputerowych pakietu Office). 2. Kliknij przycisk Set up (Konfiguruj). 3. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, podaj uprawnienia do uruchamiania oprogramowania. 4. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu kliknij Sign in (Zaloguj) na ekranie logowania do usług Microsoft Online Services. 5. Na ekranie Configure desktop application and install updates (Skonfiguruj aplikację komputerową i zainstaluj aktualizacje) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Yes (Tak) w monicie kontroli dostępu użytkownika, aby podać uprawnienia do instalacji. Microsoft Corporation Page 48

51 7. Na ekranie Review and accept the service agreements (Przejrzyj i zaakceptuj umowy dotyczące usługi) przeczytaj umowę i jeśli zgadzasz się z jej postanowieniami, kliknij I accept (Akceptuję). 8. Po zakończeniu instalacji kliknij Finish (Zakończ). Zadanie 3. Konfigurowanie Po pierwszym uruchomieniu programów Outlook 2010 i Lync 2010 po instalacji oprogramowania zostanie uruchomiona procedura konfiguracji. W tym zadaniu pokazano, w jaki sposób przeprowadzić tę jednorazową konfigurację. Po zakończeniu system jest gotowy do obsługi Office 365. Konfiguracja programu Outlook Uruchom program Outlook Na stronie Outlook 2010 Startup (Uruchamianie programu Outlook 2010) kliknij Next (Dalej). 3. Kliknij Next (Dalej), aby odpowiedzieć Yes (Tak) na pytanie Would you like to configure an account? (Czy chcesz skonfigurować konto poczty ?). 4. W formularzu Auto Account Setup (Automatyczne konfigurowanie konta) dodaj żądane informacje, a następnie kliknij Next (Dalej). Microsoft Corporation Page 49

52 5. Program Outlook 2010 zlokalizuje Office 365 i połączy się z nią, a następnie automatycznie skonfiguruje lokalny system. Gdy zakończysz, kliknij Finish (Zakończ). 6. Program Outlook 2010 połączy się ze skrzynką pocztową Exchange Online, która jest gotowa do użytku. Konfiguracja programu Lync Uruchom program Lync W oknie programu Lync 2010 wprowadź nazwę użytkownika zgodną z adresem logowania i wpisz hasło użytkownika. 3. Kliknij przycisk Zaloguj. 4. Program Lync 2010 przeprowadzi logowanie, a następnie zostanie uruchomione wprowadzenie do programu Lync Microsoft Corporation Page 50

53 Uwaga Aplikacja wprowadzająca do programu Lync 2010 zawiera przydatne informacje o sposobach konfigurowania i używania programu Lync Nie wszystkie funkcje zawarte w samouczku są dostępne w Lync Online. 5. Po zakończeniu zamknij wprowadzenie do programu Lync Zadanie 4. (Opcjonalnie) Powtórzenie konfiguracji dla Chrisa Graya Office 365 obejmuje wiele funkcji współpracy. Aby móc je w pełni docenić, należy dodać co najmniej dwóch użytkowników. Aby jak najlepiej sprawdzić przedstawione tu funkcje, należy powtórzyć Zadania od 1. do 3. na innym komputerze (lub w maszynie wirtualnej) dla użytkownika Chris Gray. To konto będzie używane w ćwiczeniach opcjonalnych w dalszej części tego podręcznika. Scenariusz 8. Korzystanie z usługi Exchange Online Zadanie 1. Uzyskiwanie dostępu do skrzynki pocztowej przy użyciu usługi Outlook Web Access Usługa Outlook Web Access umożliwia efektywną pracę i współpracę niezależnie od miejsca. Gdy użytkownika nie ma przy głównej stacji roboczej, wszystko, czego potrzebuje, aby korzystać z poczty e- mail, kalendarza, zadań, notatek i wiadomości błyskawicznych, to przeglądarka. 28. Przejdź do witryny https://portal.microsoftonline.com i zaloguj się, korzystając z poświadczeń administratora. 29. W menu głównym kliknij Home (Strona główna). 30. W sekcji Outlook kliknij Inbox (Skrzynka odbiorcza). Microsoft Corporation Page 51

54 31. Kliknij New (Nowy), a następnie kliknij Message (Wiadomość). 32. Kliknij Do, dwukrotnie kliknij Food Services na liście, a następnie kliknij przycisk OK. Zauważ dodatkową informację dotyczącą zewnętrznych kontaktów, która jest wyświetlana u góry wiadomości . Przypomina ona, że zewnętrzne kontakty są częścią tej grupy dystrybucyjnej. 33. Dodaj wiadomość do zespołu, a następnie kliknij Send (Wyślij). 34. W prawym górnym rogu ekranu kliknij pozycję Options (Opcje). Microsoft Corporation Page 52

55 35. Pamiętaj, że w przeglądarce internetowej możesz ustawiać odpowiedzi, tworzyć reguły, zmieniać motywy i wykonywać inne czynności. W sekcji See All Options (Zobacz wszystkie opcje) możesz wstawić podpisy i dostosować inne opcje. Gdy zakończysz, zamknij przeglądarkę. Uwaga Ustawienia tworzone w Outlook Web App zwykle nie mają zastosowania do ustawień w programie Outlook. Zadanie 2. Planowanie spotkania online w aplikacji Lync przy użyciu programu Outlook Lync Online, Outlook i Exchange Online współdziałają ze sobą, aby ułatwić tworzenie zaproszeń na spotkania, zawierających łącza do spotkań online. Poniższe instrukcje odnoszą się do programu Outlook Instrukcje dotyczące programu Outlook 2007 są podobne. 1. Na komputerze uruchom program Outlook. 2. Kliknij Kalendarz. 3. Kliknij polecenie Nowe spotkanie online. Łącza do spotkania są automatycznie dodawane do treści wiadomości. Gdy nadejdzie czas spotkania, program Outlook automatycznie wyświetli monit z przypomnieniem. Po kliknięciu przypomnienia otworzy się wiadomość z łączem do spotkania i listą wszystkich jego uczestników. 4. W polu Do wprowadź Chris Gray. 5. Kliknij przycisk Wyślij. 6. Wybierz wiadomość w skrzynce odbiorczej, a następnie kliknij Spotkanie. Microsoft Corporation Page 53

56 Po kliknięciu przycisku Spotkanie można szybko odpowiedzieć na wiadomość z zaproszeniem na spotkanie, a następnie, za pomocą przycisku Spotkanie online, tak jak wcześniej, dodać do zaproszenia łącze programu Lync Online. Zadanie 3. Konfigurowanie poczty programu Outlook na potrzeby urządzenia z systemem Windows Mobile 7 Urządzenie z systemami Windows Mobile 6 lub Windows Mobile 7 można skonfigurować tak, aby było synchronizowane z firmową usługą Microsoft Exchange Online. Ponadto dowolny telefon obsługujący program Exchange ActiveSync (również telefony iphone i telefony z systemem Android) powinien działać prawidłowo z usługą Exchange Online. Synchronizowanie urządzenia przenośnego ułatwia korzystanie z poczty i harmonogramów w kampusie i poza nim. Wcześniej należy się upewnić, że urządzenie przenośne obsługuje Exchange Online. Przed skonfigurowaniem telefonu trzeba sprawdzić, czy korzystanie z poczty jest odpłatne. Porównanie poszczególnych funkcji programu Exchange ActiveSync można znaleźć pod adresem 1. Jeśli jest to pierwsze konto poczty skonfigurowane w telefonie, kliknij przycisk na ekranie głównym telefonu i przejdź do kroku 4. Jeśli nie jest to pierwsze konto skonfigurowane przez Ciebie w telefonie, przesuń palcem w lewo od ekranu głównego. 2. Kliknij Settings (Ustawienia), a następnie wybierz and Accounts (Poczta i konta). 3. Kliknij polecenie Add an Account (Dodaj konto) i wybierz Outlook. 4. Wprowadź adres i hasło, a następnie wybierz Sign In (Zaloguj). System Windows Phone 7 spróbuje skonfigurować konto poczty automatycznie. Jeśli konfigurowanie zakończy się powodzeniem, przejdź do kroku Jeśli konta nie można skonfigurować automatycznie, kliknij Advanced Setup (Ustawienia zaawansowane). Trzeba będzie wprowadzić następujące informacje: a. address: pełny adres , np. b. Password: hasło do konta . c. User name: pełny adres , np. d. Domain: domena, czyli część adresu po np. contoso.com. e. Server: nazwa serwera to m.outlook.com. f. Zaznacz pole Server requires encrypted (SSL) connection (Serwer wymaga połączenia szyfrowanego (SSL). Microsoft Corporation Page 54

57 6. Kliknij przycisk Sign In (Zaloguj). 7. Kliknij przycisk OK, gdy program Exchange ActiveSync zapyta, czy chcesz zastosować zasady w swoim telefonie. Zasady umożliwiają ustawienie hasła w telefonie komórkowym i używanie zdalnego czyszczenia urządzenia do usunięcia wszystkich danych z telefonu komórkowego w razie utraty lub kradzieży. Zadanie 4. Delegowanie skrzynki pocztowej Używanie programu Outlook z Exchange Online pozwala na przekazanie innej osobie uprawnień do zarządzania kalendarzem, pocztą i innymi ustawieniami. Ta funkcja jest nazywana delegowaniem. Umożliwia ona asystentom ds. administracyjnych zarządzać kalendarzami i pocztą z upoważnienia innych osób. Poniższe instrukcję odnoszą się do programu Outlook Delegowanie jest obsługiwane również w programie Outlook Uruchom program Outlook Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Informacje. 3. Kliknij Ustawienia konta. 4. Kliknij polecenie Udzielanie pełnomocnictw. 5. W formularzu Pełnomocnicy kliknij przycisk Dodaj. 6. W formularzu Dodawanie użytkowników dwukrotnie kliknij pozycję Chris Gray, a następnie kliknij przycisk OK. 7. W formularzu Uprawnienia pełnomocnika: Chris Gray dla opcji Skrzynka odbiorcza wybierz Autor (może czytać i tworzyć elementy), a następnie kliknij przycisk OK. 8. W oknie Pełnomocnicy kliknij przycisk OK. Karen przekazała teraz Chrisowi możliwość zarządzania jej kalendarzami, zadaniami i skrzynką odbiorczą. Microsoft Corporation Page 55

58 Zadanie 5. (Opcjonalnie) Uzyskiwanie dostępu do delegowanej skrzynki pocztowej Chris otrzyma wiadomość z informacją o pełnomocnictwie, musi jednak uzyskać informację, jak uzyskać dostęp do delegowanej skrzynki pocztowej. Przed rozpoczęciem tego zadania należy ukończyć Zadanie 4. ze Scenariusza W systemie skonfigurowanym dla Chrisa Graya uruchom program Outlook. 2. Zobaczysz wiadomość od Karen Berg informującą Chrisa, że otrzymał dostęp do skrzynki pocztowej Karen. W tej wiadomości znajdują się również instrukcje dotyczące uzyskiwania dostępu do poczty Karen. 3. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Otwórz. 4. Kliknij Folder innego użytkownika. Microsoft Corporation Page 56

59 W formularzu Otwieranie folderów innego użytkownika w polu Nazwa wpisz Karen Berg i kliknij przycisk OK. Wyświetli się zawartość skrzynki pocztowej Karen Berg. 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiadomość wysłaną wcześniej do listy dystrybucyjnej. W tym przykładzie ma ona tytuł Reminder of enrollment forecasts (Przypomnienie o prognozach wdrożeniowych). 6. Kliknij przycisk Odpowiedz wszystkim. 7. Usuń Temat i zastąp go tekstem Karen informuje, że spóźni się 10 minut na spotkanie. 8. Kliknij przycisk Wyślij. 9. Otwórz nową wiadomość. Zauważ, że opatrzono ją informacją Wysłane w imieniu Karen Berg. Microsoft Corporation Page 57

60 10. Zamknij nową wiadomość. Upewnij się, że jest zaznaczona w skrzynce odbiorczej, i naciśnij klawisz DEL. Nie możesz usunąć wiadomości, ponieważ to uprawnienie nie zostało delegowane. Chris może w podobny sposób uzyskać dostęp również do zadań i kalendarza Karen. Może też dodać skrzynkę pocztową do swojej listy skrzynek pocztowych, co ułatwia uzyskiwanie dostępu do delegowanej zawartości. Scenariusz 9. Korzystanie z usługi SharePoint Online Zadanie 1. Przekazywanie dokumentów do biblioteki dokumentów W ramach tego zadania pliki zostaną przekazane do biblioteki dokumentów dostosowanej w Zadaniu 2. w Scenariuszu Jeśli jeszcze nie zostało to zrobione, przejdź do portalu Office 365 (https://portal.microsoftonline.com) i zaloguj się, korzystając z poświadczeń administratora globalnego. 2. W menu u góry strony portalu kliknij Home (Strona główna). 3. W sekcji Team Site (Witryna zespołu) kliknij łącze Visit SharePoint Home (Odwiedź stronę główną programu SharePoint). 4. Kliknij polecenie Shared Documents (Dokumenty udostępnione). 5. Kliknij Add Documents (Dodaj dokumenty). 6. Jeśli ta opcja jest dostępna, kliknij Upload Multiple Files (Przekaż wiele plików) i przejdź do kroku 7. W przeciwnym razie kliknij przycisk Browse (Przeglądaj) i przejdź do kroku 8. Microsoft Corporation Page 58

61 7. Zależnie od używanej wersji pakietu Office zostaną wyświetlone: okno Upload Multiple Documents (Przekazywanie wielu dokumentów) widoczne poniżej lub strona Browse for files (Przeglądanie w poszukiwaniu plików). Microsoft Corporation Page 59

62 Przekaż kilka dokumentów do biblioteki dokumentów. Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Done (Gotowe). Teraz w witrynie programu SharePoint masz wiele dokumentów. Wyświetlane są informacje na temat każdego dokumentu: typ, nazwa, data modyfikacji, użytkownik, który zmodyfikował dokument, a także numeru wersji. Zadanie 2. Otwieranie i edycja dokumentów przy użyciu aplikacji Office Web Apps W ramach tego zadania należy wyświetlić i edytować dokument w przeglądarce za pomocą aplikacji Office Web Apps. Na liście Shared Documents (Dokumenty udostępnione) kliknij dokument programu Word. Dokument automatycznie otworzy się w aplikacji Outlook Web App. 8. Kliknij pozycję Edit in Browser (Edytuj w przeglądarce). Zostanie wyświetlony pasek narzędzi znany z programu Word. Teraz można edytować dokument, korzystając z funkcji znanych z programu Microsoft Word. Należy pamiętać, że dokument można otworzyć w programie Microsoft Word w dowolnym czasie po kliknięciu Open in Word (Otwórz w programie Word). Microsoft Corporation Page 60

63 9. Wprowadź zmianę w dokumencie. Kliknij menu File (Plik), a następnie polecenie Save (Zapisz). 10. Kliknij menu File (Plik), a następnie Close (Zamknij). 11. Zauważ, że numer wersji edytowanego dokumentu został zaktualizowany. Zadanie 3. Tworzenie wersji dokumentów i ewidencjonowanie w programie Microsoft Word W aplikacjach pakietu Microsoft Office można otwierać i edytować dokumenty hostowane w SharePoint Online. Można też edytować dokumenty online bezpośrednio w programie pakietu Office, a także kontrolować ich wersje, zaewidencjonować i wyewidencjonować dokumenty itd. bez zamykania aplikacji. Otwieranie dokumentu z usługi SharePoint Online w programie Microsoft Word 1. W bibliotece dokumentów SharePoint Online kliknij strzałkę w dół obok nazwy dokumentu i wybierz Edit in Microsoft Word (Edytuj w programie Microsoft Word). 2. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wprowadź nazwę użytkownika i hasło do usługi Office Wprowadź zmianę w dokumencie, a następnie kliknij menu File (Plik). Microsoft Corporation Page 61

64 4. Na powyższym zrzucie ekranu numerem 1 oznaczono adres URL dokumentu. Oznacza to, że program Word edytuje dokument bezpośrednio w SharePoint Online. 5. Kliknij menu File (Plik), a następnie Close (Zamknij). 6. Kliknij menu File (Plik). W sekcji Recent Documents (Najnowsze dokumenty) jest wymieniony Twój dokument. Program Word będzie śledzić najnowsze dokumenty w SharePoint Online w taki sam sposób, jak śledziłby dokumenty lokalne. 7. Kliknij swój plik w sekcji Recent Documents (Najnowsze dokumenty), aby go otworzyć. 8. Kliknij menu File (Plik). Zarządzanie wersjami dokumentów przy użyciu programu Microsoft Word 1. Numerem 2 (na powyższym zrzucie ekranu) w sekcji Versions and Check Out (Wersje i wyewidencjonowanie) oznaczono historię wersji przechowywaną przez usługę SharePoint Online dla danego dokumentu. 2. Kliknij Manage Versions (Zarządzaj wersjami). 3. W kolumnie po lewej stronie kliknij polecenie Save (Zapisz). 4. Zwróć uwagę na informacje o wersji wyświetlane obok opcji Manage Versions (Zarządzaj wersjami) pod opcją Versions and Check Out (Wersje i wyewidencjonowanie). 5. Kliknij polecenie Save (Zapisz), a następnie wybierz menu File (Plik). 6. Kliknij Manage Versions (Zarządzaj wersjami), a następnie Refresh Server Versions List (Odśwież listę wersji na serwerze). 7. Ponownie zwróć uwagę na informacje o wersji wyświetlane obok opcji Manage Versions (Zarządzaj wersjami) pod opcją Versions and Check Out (Wersje i wyewidencjonowanie). Zobaczysz nowy wiersz dotyczący właśnie zaktualizowanej wersji. 8. Kliknij poprzednią wersję dokumentu. 9. Dokument zostanie otwarty z bannerem informującym, że otwarto poprzednią wersję. Kliknij przycisk Restore (Przywróć). 10. Kliknij menu File (Plik). Zauważ, że przywrócona wersja jest teraz ostatnim wpisem na liście wersji. Microsoft Corporation Page 62

65 Ewidencjonowanie dokumentów w programie Microsoft Word 1. Kliknij Zarządzaj wersjami, a następnie Wyewidencjonuj. Dzięki temu inni użytkownicy nie będą mogli edytować dokumentu bezpośrednio w SharePoint Online. Dodatkowo, jeśli użytkownik pobierze kopię do programu Word, zobaczy komunikat informujący, że plik jest tylko do odczytu. 2. Kliknij menu Plik. 3. Zauważ, że została wyświetlona nowa sekcja, w której można zarządzać ewidencjonowaniem i wyewidencjonowaniem dokumentu w programie Word. 4. Stan wyewidencjonowanego dokumentu jest też pokazywany innym użytkownikom SharePoint Online wyświetlającym bibliotekę dokumentów. W kolumnie po prawej w sekcji Powiązane dokumenty kliknij polecenie Otwórz lokalizację pliku (oznaczone numerem 3 na zrzucie ekranu przedstawionym w kroku 3). Spowoduje to otwarcie biblioteki dokumentów, w której przechowywany jest dany dokument. 5. Zauważ, że przy wyewidencjonowanym dokumencie znajduje się teraz ikona przedstawiająca małą zieloną strzałkę. Oznacza ona, że dokument jest wyewidencjonowany. Umieść wskaźnik myszy nad ikoną, aby wyświetlić więcej informacji o dokumencie. Microsoft Corporation Page 63

66 Microsoft Corporation Page 64

67 6. Wróć do programu Word i kliknij Zaewidencjonuj. 7. Wybierz 1.0 Wersja główna (publikuj). 8. W polu Komentarze do wersji wprowadź notatkę dotyczącą wprowadzonych zmian, a następnie kliknij przycisk OK. 9. Dokument zostanie zaewidencjonowany, a program Word automatycznie powiadomi o tym, że wyświetlasz wersję dokumentu tylko do odczytu. 10. Zamknij program Word. Zadanie 4. Uzyskiwanie dostępu do biblioteki dokumentów przy użyciu programu Outlook Czasem użytkownik musi uzyskać dostęp do dokumentów przechowywanych w SharePoint Online, ale nie ma połączenia z Internetem. Jeśli używana wersja pakietu Microsoft Office obejmuje program SharePoint Workspace, można łatwo zachować lokalną wersję dokumentu przy użyciu tej aplikacji. Dodatkowo można opublikować dokument w programach Microsoft Outlook 2007 lub Następnie można otwierać i edytować dokumenty w programie Outlook. Zostaną one zapisane lokalnie. Po nawiązaniu połączenia z Internetem i zalogowaniu się można opublikować edytowane wersje. Jeśli program SharePoint Workspace zostanie użyty do edycji offline, aktualizacje zostaną automatycznie zsynchronizowane z biblioteką dokumentów podczas następnego połączenia. 1. W bibliotece dokumentów w sekcji Library Tools (Narzędzia bibliotek) kliknij Library (Biblioteka). 2. Na wstążce kliknij pozycję Outlook. 3. Kliknij przycisk Allow (Zezwól) w odpowiedzi na pytanie Do you want to allow this website to open a program on your computer? (Czy chcesz zezwolić tej witrynie sieci Web na otwarcie programu na tym komputerze?). 4. Kliknij przycisk Allow (Zezwól) po wyświetleniu komunikatu A website to open web content using this program on your computer (Witryna sieci Web zamierza otworzyć zawartość sieci Web przy użyciu tego programu na tym komputerze). Microsoft Corporation Page 65

68 5. Kliknij przycisk Yes (Tak) w odpowiedzi na pytanie Connect this SharePoint Document Library to Outlook? (Połączyć tę bibliotekę dokumentów programu SharePoint z programem Outlook?). Biblioteka dokumentów zostanie pobrana do programu Outlook i umieszczona w folderze z nazwą biblioteki dokumentów. 6. (Opcjonalnie) Kliknij dwukrotnie dokument. Zwróć uwagę na to, że edytujesz go w trybie offline. Kliknij polecenie Edit Offline (Edytuj offline) i wprowadź zmiany w dokumencie. Wybierz dokument. Zostanie wyświetlony monit o zaktualizowanej wersji na serwerze w związku z tym, że jesteś online. Kliknij Do Not Update (Nie aktualizuj). Zwróć uwagę na strzałkę w górę obok dokumentu, która oznacza konieczność przekazania zmian. Podczas podróży możesz w ten sposób edytować dokumenty w bibliotece dokumentów. Jeśli dokument w usłudze SharePoint Online został zaktualizowany od czasu ostatniego pobrania pliku, zostanie wyświetlone powiadomienie o konflikcie wersji oraz konieczności zapisania pliku w innej lokalizacji. Microsoft Corporation Page 66

69 Scenariusz 10. Korzystanie z usługi Lync Online Zadanie 1. Personalizowanie programu Lync 2010 Program Lync 2010 ma wiele funkcji zaprojektowanych tak, aby można je było personalizować. Można wpisać tekst w sekcji osobistego komentarza, aby poinformować innych, co się dzieje danego dnia, wyświetlić swoje zdjęcie, dodać numery telefonów, dodawać i organizować kontakty itd. Szczegółowe informacje o konfiguracji programu Lync 2010 można znaleźć na stronie Dodawanie zdjęć do programu Lync 2010 Podczas wysyłania wiadomości i rozmów online użytkownik może wyświetlać zdjęcia osób, z którymi się komunikuje. W większych organizacjach umieszczenie zdjęcia obok nazwiska może być bardzo przydatne. Jeśli z usługą Office 365 jest używana funkcja synchronizowania katalogów, zdjęcia zostaną skopiowane automatycznie z usługi Active Directory, o ile się w niej znajdują. Można też dodać zdjęcie do swojego profilu w usłudze Office 365, który będzie używany automatycznie przez program Lync Uwaga Aby uzyskać szczegółowe informacje o wybieraniu odpowiedniego zdjęcia, zob. Co jest potrzebne do skorzystania z samouczka we wcześniejszej części tego podręcznika. 1. Przejdź do witryny https//:portal.microsoftonline.com i zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora. 2. Kliknij Home (Strona główna). 3. W prawym górnym rogu kliknij My Profile (Mój profil). 4. Kliknij niebieską ikonę. Microsoft Corporation Page 67

70 5. Przejdź do zdjęcia profilowego, nie większego niż 30 KB, i kliknij Upload (Przekaż). 6. Kliknij Save (Zapisz). Zdjęcie profilowe będzie następnie używane z programem Lync Ustawienia mogą zostać wprowadzone z kilkugodzinnym opóźnieniem. 7. W kliencie Lync 2010, po zalogowaniu jako Karen Berg, kliknij ikonę Opcje. Ikona Opcje to małe kółko zębate w prawym górnym rogu klienta. Uwaga Jeśli użytkownik kliknie mały trójkąt znajdujący się po prawej stronie kółka zębatego, zamiast okna Lync Opcje, zostanie wyświetlone menu. 8. W oknie Lync Opcje, jeśli nie planujesz używania zdjęć z programem Lync 2010, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż fotografie kontaktów i przejdź do następnego zadania. Microsoft Corporation Page 68

71 9. Kliknij Mój obraz. 10. Wybierz Domyślne zdjęcie firmowe, a następnie kliknij przycisk OK. 11. (Opcjonalnie) Powtórz to zadanie w drugim systemie dla Chrisa Graya. Dodawanie osobistego komentarza 1. U góry, w polu klienta Lync 2010 wpisz komentarz do tego, co dzieje się danego dnia. Inne osoby będą widziały tę informację za pośrednictwem swojego klienta Lync (Opcjonalnie) Powtórz to zadanie w drugim systemie dla Chrisa Graya. Dodawanie informacji o lokalizacji 1. Kliknij Ustaw swoją lokalizację. 2. Wpisz W budynku administracyjnym. Inni użytkownicy od razu będą widzieli Twoją lokalizację. Ta funkcja może być bardzo przydatna, gdy ludzie przemieszczają się z miejsca na miejsce. Microsoft Corporation Page 69

72 Zadanie 2. Dodawanie kontaktów 1. Kliknij pasek wyszukiwania Znajdź kontakt, a następnie wpisz Chris Gray. 2. Kliknij prawym klawiszem myszy kontakt Chris Gray, wybierz polecenie Dodaj do listy kontaktów, a następnie wybierz Wszystkie kontakty. 3. Opcjonalnie dodaj dowolnego użytkownika utworzonego podczas korzystania z wersji próbnej. Zadanie 3. Wyświetlanie wizytówki 1. Umieść kursor nad wpisem Chrisa Graya, aby wyświetlić Wizytówkę. Zauważ, że w głównym widoku wyświetlany jest komentarz Chrisa. 2. Umieść kursor nad każdą ikoną na wizytówce, aby zapoznać się z poszczególnymi funkcjami, takimi jak wysyłanie wiadomości oraz wiadomości błyskawiczne, dzwonienie lub uzyskiwanie dostępu do dodatkowych akcji bezpośrednio z wizytówki. Wyświetlana jest też lokalizacja Chrisa. Microsoft Corporation Page 70

73 Zadanie 4. Wiadomości błyskawiczne 1. Kliknij dwukrotnie kontakt Chris Gray, aby rozpocząć sesję wiadomości błyskawicznych. 2. (Opcjonalnie) W systemie skonfigurowanym dla Chrisa Graya odpowiedz na wiadomość błyskawiczną. Zadanie 5. (Opcjonalnie) Nawiązywanie połączenia w usłudze Lync Online Usługa Lync Online umożliwia prowadzenie połączeń VoIP między dwoma subskrybentami usługi Lync Online w lokalnej sieci lub przez Internet. W sieci firmy musi być dozwolona transmisja głosu przy użyciu protokołu IP (VoIP). Oprócz tego usługa VoIP nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach na świecie. To zadanie wymaga dwóch systemów skonfigurowanych pod kątem usługi Office 365 oraz dwóch osób prowadzących rozmowę głosową. Uwaga Przed nawiązaniem połączenia sprawdź, czy urządzenia dźwiękowe są prawidłowo skonfigurowane. Kliknij Opcje (ikona kółka zębatego), Narzędzia, Opcje, a następnie wybierz Urządzenie audio. Dostosuj ustawienia według potrzeb, a następnie kliknij przycisk OK. 1. W kliencie Lync 2010 Karen Berg dwukrotnie kliknij kontakt Chris Gray. 2. W menu programu Lync 2010 kliknij Połącz, a następnie Połączenie w programie Lync. 3. W systemie Chrisa Graya będzie słychać dzwonienie i wyświetli się monit informujący o połączeniu przychodzącym. Kliknij ikonę telefonu, aby zaakceptować połączenie. Microsoft Corporation Page 71

74 4. Połączenie zostało nawiązane, możesz zacząć rozmawiać. Pamiętaj, że możesz wyciszyć mikrofon, dostosować głośność głośnika i używać klawiatury telefonu itd. dzięki różnym opcjom menu i ikonom. 5. Zakończ połączenie, klikając ikonę telefonu. 6. Zamknij wszystkie otwarte okna. Zadanie 5. Kontrolowanie obecności Program Lync 2010 automatycznie zmienia status obecności, aby wskazać dostępność użytkownika na podstawie kalendarza programu Outlook. Dodatkowo, jeśli użytkownik jest zajęty rozmową telefoniczną lub właśnie uczestniczy w jakichś zajęciach, program Lync wyświetli odpowiedni status. Status jest także odzwierciedlany w programach Outlook, Outlook Web App, SharePoint Online i innych aplikacjach przetwarzających informacje o obecności. Status można też zmienić ręcznie, aby wskazać swoją dostępność, mimo planowanej niedostępności, np. jeśli anulowano zajęcia. Użytkownik może też poinformować innych, że nie chce, aby mu przeszkadzano, co powoduje zablokowanie wszystkich żądań wiadomości błyskawicznych. 1. Otwórz program Lync 2010 i zwróć uwagę na swój status. 2. Przesuń wskaźnik myszy nad ikonę programu Lync na pasku zadań u dołu okna systemu operacyjnego. 3. Kliknij czerwony kwadrat z białą linią oznaczający Nie przeszkadzać. Microsoft Corporation Page 72

75 4. Zmiany statusu Karen zostały zaktualizowane i inni użytkownicy będą widzieć, że nie należy jej przeszkadzać. 5. Otwórz witrynę programu SharePoint używaną w Scenariuszu 8. i kliknij Shared Documents (Dokumenty udostępnione). Status Karen jest widoczny również w witrynie programu SharePoint. 6. Zmień status Karen z powrotem na zielony, aby określić, że jest ona znów dostępna. 7. Zobacz, jak informacje o obecności są aktualizowane w SharePoint Online. 8. Zamknij wszystkie okna przeglądarki. 9. Uruchom program Internet Explorer i przejdź do strony https://portal.office365.com. 10. Zaloguj się jako Chris Gray. 11. W sekcji Outlook kliknij Inbox (Skrzynka odbiorcza). 12. Otwórz wiadomość od Karen Berg. Zauważ, że obecność Karen jest uwzględniona w aplikacji Outlook Web App. 13. Kliknij prawym klawiszem myszy nazwisko Karen i wybierz Chat (Rozmowa). Wpisz wiadomość do Karen, a następnie naciśnij klawisz Enter. 14. Pojawi się wiadomość. Karen może zignorować żądanie, ustawić swój status na Nie przeszkadzać lub zaakceptować zaproszenie do rozmowy. Microsoft Corporation Page 73

76 Zadanie 6. Rozpoczynanie spotkania online Spotkanie online można łatwo rozpocząć, używając funkcji Spotkaj się z w programie Lync W kliencie Lync 2010 Karen Berg kliknij niebieski trójkąt obok ikony menu Opcje. 2. Kliknij Spotkaj się z. 3. Na ekranie Dołącz do spotkania audio kliknij przycisk OK. Microsoft Corporation Page 74

77 4. Kliknij menu Opcje osób i wybierz polecenie Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu. 5. Na liście Zaproś według nazwiska lub numeru telefonu kliknij dwukrotnie kontakt Chris Gray. 6. (Opcjonalnie) W systemie Chrisa Graya zaakceptuj zaproszenie do połączenia konferencyjnego. 7. Kliknij Udostępnij, a następnie Pokaż scenę. 8. W oknie Konwersacja grupowa kliknij Udostępnij, następnie kliknij polecenie Prezentacja programu PowerPoint. Microsoft Corporation Page 75

78 9. Przejdź do prezentacji programu PowerPoint. Wybierz zestaw slajdów, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Slajdy są przygotowane do prezentacji i zostaną wyświetlone. 10. (Opcjonalnie) W systemie Chrisa Graya kliknij Zaakceptuj żądanie udostępniania. 11. Kliknij ikonę Pokaż miniatury znajdującą się u dołu. 12. Można kliknąć dowolny slajd, który zostanie pokazany wraz z animacjami wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu. Przejrzyj opcje dostępne dla Ciebie jako prezentera. Ikony u dołu umożliwiają wysyłanie kliknięć myszy, wiadomości tekstowych, pisanie, tworzenie rysunków, pisanie odręczne oraz przechodzenie do poprzednich oraz do kolejnych slajdów. Microsoft Corporation Page 76

79 13. (Opcjonalnie) Wyświetl prezentację w systemie Chrisa Graya. Zauważ, że Chris może klikać następne pozycje w widoku miniatur, jeśli chce. Slajd wyświetlany przez prezentera będzie miał niebieskie tło. 14. Karen chce teraz pokazać Chrisowi nową witrynę w SharePoint Online. W systemie Karen przejdź do witryny SharePoint Online używanej w Scenariuszu W programie Lync 2010 w oknie Konwersacja grupowa kliknij Udostępnij, następnie kliknij polecenie Program. 16. W oknie Wybierz programy kliknij witrynę programu SharePoint, a następnie polecenie Udostępnij. Microsoft Corporation Page 77

80 17. Przeglądarka Internet Explorer zostanie pokazana innym osobom biorącym udział w spotkaniu, co pozwala na zaprezentowanie im dowolnej witryny. Użytkownik może też udostępnić dokumenty programu Office, aplikacje niestandardowe lub cały pulpit. Udostępnianie programów w aplikacji Lync 2010 przy użyciu usługi Lync Online to bardzo zaawansowane narzędzie do demonstrowania oraz współpracy i rozwiązywania problemów z innymi w czasie rzeczywistym, które pozwala wszystkim wyświetlać te same zdarzenia i zawartość. Pamiętaj, że możesz przekazać kontrolę innym i przestać udostępniać materiały w dowolnym czasie. 18. (Opcjonalnie) Wyświetl udostępnioną zawartość z systemu Chrisa Graya. Scenariusz 11. Uzyskiwanie pomocy technicznej Administratorzy ds. usług mogą przeszukiwać pomoc i zawartość społeczności, wyświetlać aktywne tematy ze stron społeczności usługi Office 365 i tworzony w czasie rzeczywistym raport o kondycji usług, pobierać narzędzia diagnostyczne, zarządzać delegowanymi uprawnieniami administracyjnymi i przesyłać zgłoszenia do pomocy technicznej za pośrednictwem portalu administracyjnego Office 365. W tym scenariuszu zostanie przedstawionych kilka zadań, które można wykonać na stronie Support (Pomoc techniczna). Uwaga Nie należy przesyłać żądań pomocy technicznej podczas wykonywania zadań z tego przewodnika. Zadanie 1. Otwieranie żądania obsługi 1. Przejdź do witryny https://portal.microsoftonline.com i zaloguj się, korzystając z poświadczeń administratora. 2. W kolumnie po lewej stronie w sekcji Support (Pomoc techniczna) kliknij Overview (Przegląd). Microsoft Corporation Page 78

81 3. Zauważ, że pod opcją Request Summary (Podsumowanie żądań) jest wyświetlany status żądań obsługi. 4. W kolumnie po lewej stronie w sekcji Support (Pomoc techniczna) kliknij Service Request (Żądanie obsługi). 5. Kliknij New Request (Nowe żądanie). 6. Uzupełnij pola w sekcji Identify Issue (Identyfikowanie problemu), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 7. W formularzu Add details (Dodawanie szczegółów) wprowadź informacje, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 8. Na stronie Attach File (Dołączanie pliku) kliknij przycisk Cancel (Anuluj). 9. Kliknij Yes (Tak) w odpowiedzi na pytanie Are you sure you to cancel this request? (Czy na pewno chcesz anulować to żądanie). Uwaga Mimo że jest to konto próbne, w okresie próbnym można korzystać z pomocy Microsoft Corporation Page 79

82 technicznej. Nie należy przesyłać żądań pomocy technicznej podczas wykonywania zadań z tego przewodnika. W praktyce zarządzasz żądaniami obsługi na stronie Service Requests (Żądania obsługi), gdzie możesz zobaczyć żądania otwarte i zamknięte, a także te, które oczekują na odpowiedź Twoją lub firmy Microsoft. Zadanie 2. Wyświetlanie kondycji usługi 1. W kolumnie po lewej stronie w sekcji Support (Pomoc techniczna) kliknij Service Health (Kondycja usługi). 2. Jeśli to konieczne, rozwiń listę pod każdą usługą, klikając niebieski trójkąt. Jak widzisz, różne aspekty usługi są śledzone osobno. 3. Zauważ, że poszczególne ikony mają różne znaczenie. 4. Jeśli wyświetlany raport zawiera dowolne pozycje z niebieskim trójkątem w rogu, kliknij trójkąt, aby wyświetlić więcej informacji o zdarzeniu. Scenariusz 12. Przekształcenie konta próbnego w płatną subskrypcję Po zakończeniu okresu próbnego firma Microsoft zaprosi Cię do przekształcenia konta próbnego usługi Office 365 w płatną subskrypcję. Twoi użytkownicy, skrzynki pocztowe, witryny usługi SharePoint Online i ustawienia administracyjne zostaną zachowane. Zakup subskrypcji zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich zaawansowanych narzędzi do komunikacji i współpracy, z których można było korzystać w okresie próbnym. 1. Na stronie Admin Overview (Administrator przegląd) kliknij Purchase now (Kup teraz). 2. Wybierz plan lub usługi, które chcesz kupić, oraz liczbę stanowisk, a następnie kliknij Checkout (Sfinalizuj zakup). Microsoft Corporation Page 80

83 3. Na stronie Purchase subscriptions (Zakup subskrypcji) kliknij More Offers (Więcej ofert), aby zobaczyć dodatkowe oferty. 4. Wybierz plan, który chcesz kupić, i kliknij Add to cart (Dodaj do koszyka) lub Add to cart (Dodaj do koszyka) pod planem A3. 5. Wprowadź liczbę licencji i określ, czy potrzebujesz opcjonalnych dodatków. 6. Kliknij Check Out (Sfinalizuj zakup). Microsoft Corporation Page 81

84 7. Jeśli to konieczne, edytuj Service usage address (Adres korzystania z usługi). 8. Jeśli współpracujesz z partnerem firmy Microsoft, pamiętaj, aby skojarzyć swoje konto z identyfikatorem partnera. Aby to zrobić, musisz mieć identyfikator partnera firmy Microsoft. W sekcji Partner Information (Informacje o partnerze) kliknij Add (Dodaj). Uwaga Dzięki skojarzeniu konta z partnerem firmy Microsoft może on oferować pomoc techniczną lub dodatkowe usługi. Koszt usług pozostaje taki sam. 9. Wprowadź dane w polu Microsoft partner ID (Identyfikator partnera firmy Microsoft). Kliknij przycisk Check ID (Sprawdź identyfikator), a następnie kliknij przycisk OK. 10. Sfinalizuj transakcję zakupu, wprowadzając zamówienie zakupu lub numer karty kredytowej. Microsoft Corporation Page 82

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 WYSOKA DOSTĘPNOŚĆ Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Konfiguracja oprogramowania iscsi Target Software oraz inicjatora iscsi w celu utworzenia sieci iscsi SAN...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk

MATERIAŁY SZKOLENIOWE. Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce. PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk MATERIAŁY SZKOLENIOWE Nowoczesne systemy komunikacji w logistyce PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Spis treści Google Apps aplikacje dopasowane do potrzeb firmy - wprowadzenie... 4 Gmail... 4 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo