Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013"

Transkrypt

1 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013

2 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Inc. Btrieve jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Btrieve Technologies, Inc. System Symfonia jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sage sp. z o.o. Opracowanie i skład: Sage sp. z o.o. Warszawa lipiec 2012 Symbol dokumentu MXPRPII2013P0001 Copyright Sage sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved.

3 Spis treści Instalacja aplikacji.net Framework... 2 Tworzenie nowej bazy danych oprogramowania Symfonia Produkcja... 6 Konfiguracja podłączania z programem Symfonia Handel... 8 Konfiguracja oprogramowania Symfonia Handel do współpracy z programem Symfonia Produkcja Aktywacja oprogramowania... 15

4 2 Instalacja aplikacji.net Framework Uwaga! Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć oprogramowanie antywirusowe oraz odinstalować wcześniejszą niż 2013 wersję programu Symfonia Produkcja. Następnie należy uruchomić plik setup.exe w nośniku instalacyjnym w folderze Produkcja. Jeżeli na stanowisku roboczym nie jest zainstalowane oprogramowanie NET Framework, to po chwili powinno się pojawić okno widoczne na rysunku poniżej. Rysunek 1: Okno NET Framework Należy zaakceptować licencję NET Framework (przycisk Akceptuję) i rozpocząć instalację oprogramowania NET Framework 4. Rysunek 2: Okno instalacyjne NET Framework 4 Po zainstalowaniu programu NET Framework pojawi się okno instalacyjne oprogramowania Symfonia Produkcja.

5 3 Rysunek 3: Okno instalacyjne oprogramowania Symfonia Produkcja W kolejnym kroku należy wybrać przycisk Dalej. Następnie należy przeczytać i zaakceptować licencję. Rysunek 4: Okno Licencji programu Następnie należy wybrać folder, w którym zostanie zainstalowany program. Uwaga! Zalecane jest aby ścieżka instalacyjna do folderu w którym będzie zainstalowany program była identyczna zarówno na serwerze jak i na stacjach roboczych.

6 4 Rysunek 5: Okno wyboru miejsca instalacji na dysku Po podaniu foldera w którym zostanie zainstalowany program należy wybrać przycisk Dalej. Rysunek 6: Instalacja programu

7 5 Program zaczyna instalację. Rysunek 7: Instalacja programu Po zakończeniu całego procesu instalacji należy wybrać przycisk Zamknij. Rysunek 8: Zakończenie instalacji

8 6 Tworzenie nowej bazy danych oprogramowania Symfonia Produkcja Na początku pracy należy uruchomić konfigurator połączeń z menu Start systemu Windows z zakładki Symfonia >> Symfonia Produkcja Narzędzia >> Konfiguracja bazy Symfonia Produkcja. Otworzy się okno konfiguracyjne. Rysunek 9: Okno konfiguratora połączeń Aby utworzyć nową bazę wybieramy zakładkę Nowa baza. Zostanie uruchomione okno kreator tworzenia nowej bazy. Widoczne są w nim następujące pola: Rysunek 10: Tworzenie nowej bazy Serwer - podajemy nazwę instancji SQL-a w której ma zostać utworzona nowa baza. Baza Danych - podajemy nazwę tworzonej bazy danych. Timeout - domyślnie jest to wartość 300, w zależności od konfiguracji naszego serwera możemy je zwiększyć lub zmniejszyć. Użytkownik - podajemy nazwę użytkownika we wcześniej zdefiniowanej j instancji SQL (pole Serwer) z uprawnieniami system administratora. Hasło - podajemy hasło dla użytkownika (pole Użytkownik) we wcześniej zdefiniowanej instancji SQL (pole serwer) z uprawnieniami system administratora. Nazwa połączenia - podajemy domyślną nazwę połączenia z tworzoną bazą danych. Nazwa ta będzie się podpowiadać przy logowaniu się do programu. Po zdefiniowaniu pól sprawdzamy połączenie z instancją SQL - Sprawdź połączenie. Jeżeli wszystkie parametry są prawidłowe program zakończy testowanie komunikatem: Test zakończony sukcesem Wówczas możemy założyć nową bazę wybierając przycisk Utwórz bazę.

9 7 Rysunek 11: Tworzenie nowej bazy Po utworzeniu nowej bazy danych należy wyłączyć konfigurator połączenia aby zostały zapisane wprowadzone przez nas w programie zmiany. Jeżeli podczas testowania wystąpią błędy, należy zgłosić je do administratora systemu.

10 8 Konfiguracja podłączania z programem Symfonia Handel Uwaga! Poniższą konfigurację przeprowadza się wyłącznie na serwerze, który przechowuje bazę danych programu Symfonia Produkcja. Na początku pracy należy uruchomić konfigurator połączeń z menu Start systemu Windows z zakładki Symfonia >> Symfonia Produkcja Narzędzia >> Konfiguracja bazy Symfonia Produkcja. Otworzy się okno konfiguracyjne. Wybieramy zakładkę Handel. Rysunek 12: Okno konfiguratora połączeń Zostanie uruchomione okno konfiguracji połączenia z programem Symfonia Handel. Widoczne są w nim następujące pola: Rysunek 13: Konfigurowanie połączenia Serwer - podajemy nazwę instancji SQL gdzie znajduje się baza programu Symfonia Produkcja.

11 9 Baza - podajemy nazwę bazy programu produkcyjnego. Wybieramy rodzaj logowania. Prze wyborze logowania do SQL widoczne są następujące pola: Użytkownik podać nazwę użytkownika dla instancji SQL gdzie znajduje się baza programu produkcyjnego. Wskazane jest, aby użytkownik ten miał uprawnienia administratora systemu. Hasło - podajemy hasło dla wyżej zdefiniowanego użytkownika. Następnie zaznaczamy dla jakiej wersji oprogramowania jest konfiguracja połączenia z bazą danych i wybieramy zakładkę Testuj połączenie. Przy prawidłowej konfiguracji zostanie wyświetlony komunikat: Rysunek 14: Okno komunikatu konfiguracji połączenia Podłączenia dla Symfonia Handel - zaznaczone Zarejestruj dla Premium Wybieramy zakładkę Połączenie do HM. Widoczne są w nim następujące pola: DNS - podajemy nazwę bazy Handlu. Rysunek 15: Okno połączenia do Handlu Serwer - podajemy nazwę Serwera Pervasive gdzie znajduje się baza programu Symfonia Handel. Użytkownik podać nazwę użytkownika programu Symfonia Handel. Hasło - podajemy hasło dla wyżej zdefiniowanego użytkownika. Po zdefiniowaniu podłączenia do bazy programu Handel zapisujemy konfigurację. Po zapisaniu konfiguracji rejestrujemy komponenty do bazy programu Symfonia Handel poprzez wybór zakładki Rejestruj. Po zakończeniu rejestracji komponentów pojawi się komunikat: Rysunek 16: Okno komunikatu zarejestrowania komponentów Po zakończeniu rejestracji komponentów zamykamy okno konfiguracji połączeń.

12 10 Konfiguracja oprogramowania Symfonia Handel do współpracy z programem Symfonia Produkcja Należy uruchomić oprogramowanie Symfonia Handel i zalogować się do bazy, która będzie współpracowała z oprogramowaniem Symfonia Produkcja na użytkownika z prawami administratora. Następnie wybrać zakładkę Kartoteki Raporty Systemowe Pomocnicze: Rysunek 17: Okno Licencja - wprowadzanie W prawym górnym rogu wybrać przycisk Nowy raport. W nowo otwartym oknie należy wybrać zakładkę Operacje Wczytaj. Rysunek 18: Operacje - Wczytaj Pojawi się okno, w którym należy podać ścieżkę do wczytania raportu. Raporty znajdują się w folderze, w którym został zainstalowany program Symfonia Produkcja. Domyślnie ścieżka do folderu z raportami to Program Files\Symfonia\Produkcja\Config. Do wczytanie będą następujące raporty: E4WConnectionString, E4WR3-Premium Proctm (ontimer).

13 11 Wczytanie raportu E4WConnectionString W oknie należy zaznaczyć raport E4WConnectionString, który następnie należy wczytać. Rysunek 19: Okno wczytywania raportu Po wczytaniu pliku zostanie otwarte poniższe okno: Rysunek 20: Raport E4WConnectionString Podajemy tutaj nazwę raportu - E4WConnectionString. W wierszu, w pozycji : E4WServerName= - podajemy nazwę instancji SQL, Uwaga! Jeżeli w nazwie instancji występuje znak \ to wpisujemy nazwę instancji SQL z dwoma znakami \ np. serwer\\produkcja. E4WDBName= podajemy nazwę bazy danych programu Symfonia Produkcja, E4WDBUserName - podajemy użytkownika z prawami system administrator SQL, E4WDBUserPassword= - podajemy hasło dla użytkownika zdefiniowanego w pozycji User ID. Po uzupełnieniu wszystkich pozycji zapisujemy raport. Wczytanie raportu E4WR3-Premium Następnie należy wczytać drugi raport E4WR3-Premium, który znajduje się w podkatalogu Permium (Program Files\Symfonia\Produkcja\Config\Premium). Po wczytaniu raportu w otwartym oknie w pozycji nazwa raportu wpisujemy E4WR3-Premium i zapisujemy raport.

14 12 Rysunek 21: Raport E4WR3-Premium Wczytanie raportu Proctm (OnTimer) Kolejnym Raportem do wczytania jest raport Proctm (OnTimer). Raport wczytujemy z pozycji Kartoteki Raporty Procedury. Rysunek 22: Okno Raporty - Procedury Otwieramy procedurę OnTimer i w nowym oknie wybieramy Operację Wczytaj. Pojawi się okno, w którym podajemy ścieżkę do wczytania raportu. Raport znajdują się w folderze gdzie został zainstalowany program Symfonia Produkcja. Domyślnie ścieżka do folderu z raportami to Program Files\Symfonia\Produkcja\Config\Premium. W oknie zaznaczamy raport i go wczytujemy. Nazwa raportu powinna brzmieć Procedura OnTimer. W wierszu if xfactory.user == pomiędzy znakami podajemy nazwę użytkownika który będzie wystawiał dokumenty magazynowe z programu Symfonia Produkcja do programu Symfonia Handel. Użytkownik ten musi mieć odpowiednie uprawnienia magazynowe i odpowiednie uprawnienia do wystawiania dokumentów magazynowych.

15 13 Po zdefiniowaniu użytkownika zapisujemy raport. Rysunek 23: Procedura OnTimer Uruchomienie procedury OnTimer W celu uruchomienia procedury OnTimer w programie Handel należy zalogować się do programu na użytkownika z prawami administratora. Następnie należy wybrać zakładkę Ustawienia i wskazać pozycję Parametry Pracy. Następnie w prawej sekcji okna wybieramy pozycję Wykonywanie Procedur. Rysunek 24: Wykonywanie procedur

16 14 Rozwijamy zaznaczoną pozycję, ustawiamy podświetlenie na pozycję OnTimer i w dolnej części okna wybieramy przycisk OK. Rysunek 25: Wykonywanie procedur cd Po wczytaniu raportów należy zamknąć program handlowy i otworzyć plik amhm.ini (plik znajduje się w folderze %profil użytkownika%\dane aplikacji\sage\config) i wpisać : [Matrix] QueryTimeout=60000 Rysunek 26: Wypełniony raport

17 15 Aktywacja oprogramowania Aby aktywować program Produkcja należy wcześniej prawidłowo wypełnić pola dotyczące danych Firmy, która zakupiła program. Dane te należy wprowadzić zakładce Ustawienia główne poprzez przycisk Edytuj, a po wprowadzeniu Zapisz. Rysunek 27: Okno Ustawienia - wspólne Po uzupełnieniu danych dotyczących firmy należy dwukrotnie kliknąć myszką na pasek widoczny w prawym dolnym rogu programu. Zostanie otwarte okno umożliwiające aktywację oprogramowania. Rysunek 28: Okno Licencja - wprowadzanie Aby aktywować oprogramowanie należy wykonać następujące czynności: 1. Wygenerować ID poprzez wybranie przycisku 1. Wygeneruj swoje ID, 2. Wysłać wygenerowane ID do firmy,w której był zakupiony program, 3. W polu 3 wprowadzić otrzymany klucz.

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Zakładanie nowej firmy. Wersja 2013 Symfonia Faktura Zakładanie nowej firmy Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Rejestracja i aktywacja. Wersja 2013 Symfonia Faktura Rejestracja i aktywacja Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Comarch ERP Auto Update Wersja: 2015.1 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server

Instrukcja instalacji oprogramowania. Studio Magazyn WMS.net. na serwerze IIS z Microsoft SQL 2008 Server SoftwareStudio Sp. z o.o. ul. Ostroroga 5 60-349 Poznań Tel. 061 66 90 641 e-mail: poznan@softwarestudio.com.pl Instrukcja instalacji oprogramowania Studio Magazyn WMS.net na serwerze IIS z Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008.1a Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo