Korzystanie z poczty i Internetu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzystanie z poczty e-mail i Internetu"

Transkrypt

1 Korzystanie z poczty i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby efektywnie korzystać z oprogramowania. Niniejszy przewodnik zawiera mnóstwo użytecznych informacji na temat personalizowania komputera. Obejmuje on tematykę omawianą przez Jean White w klipie wideo: Korzystanie z poczty i Internetu. Przewodnik może być przydatny podczas zapoznawania się z funkcjami systemu Windows 7. W tym przewodniku Poczta usługi Windows Live... 2 Pobieranie i instalowanie programu Poczta usługi Windows Live... 2 Importowanie wiadomości do programu Poczta usługi Windows Live... 2 Korzystanie w wielu kont w programie Poczta usługi Windows Live... 3 Program Internet Explorer Korzystanie z paska adresu programu Internet Explorer Korzystanie z funkcji przeglądania na kartach... 5 Korzystanie z funkcji przeglądania InPrivate... 5 Ponowne otwieranie ostatniej sesji przeglądania... 6 Korzystanie z obiektów Web Slice... 7 Korzystanie z akceleratorów... 7

2 Poczta usługi Windows Live Poczta usługi Windows Live to bezpłatny program poczty do pobrania, który umożliwia uzyskiwania dostępu do poczty z wielu kont pocztowych oraz zarządzanie kalendarzami z jednego miejsca. Program Poczta usługi Windows Live zapewnia narzędzia pozwalające prowadzić korespondencję ze współpracownikami i przyjaciółmi, odczytywać źródła sieci Web oraz zarządzać kontaktami i zdarzeniami kalendarza. Oprogramowanie Poczta usługi Windows Live zastępuje aplikacje Outlook Express i Poczta systemu Windows, programy poczty znane z poprzednich wersji systemu Windows. Pobieranie i instalowanie programu Poczta usługi Windows Live Aby rozpocząć, przejdź do witryny programu Poczta usługi Windows Live w sieci Web: 1. Na stronie pobierania programu Poczta usługi Windows Live wybierz język z listy rozwijanej, a następnie kliknij przycisk Pobierz. 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Uwaga Po uruchomieniu programu Poczta usługi Windows Live po raz pierwszy zostanie wyświetlony monit o dodanie konta . Można użyć istniejącego konta lub utworzyć nowe konto. Importowanie wiadomości do programu Poczta usługi Windows Live Jeśli na komputerze zainstalowano program Microsoft Outlook Express 6, Poczta systemu Windows lub Poczta usługi Windows Live w wersji beta, po zainstalowaniu programu Poczta usługi Windows Live automatycznie zostaną do niego zaimportowane wszystkie istniejące konta, ustawienia i wiadomości . Zainstalowanie programu Poczta usługi Windows Live powoduje również zaimportowanie wszystkich kontaktów z listy kontaktów systemu Microsoft Windows oraz wszystkich zdarzeń Kalendarza systemu Windows Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 2

3 Można importować wiadomości z innych programów poczty na komputerze, takich jak Microsoft Outlook Express, w celu wyświetlania ich w programie Poczta usługi Windows Live. Aby zaimportować wiadomości: 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz hasło Poczta usługi Windows Live. Na liście wyników kliknij pozycję Poczta usługi Windows Live. 2. Jeśli pasek menu nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Menu w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknij opcję Pokaż pasek menu. 3. Na pasku menu kliknij menu Plik, wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Wiadomości. 4. Wybierz program poczty , z którego chcesz importować wiadomości, a następnie kliknij przycisk Dalej. 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Korzystanie w wielu kont w programie Poczta usługi Windows Live Dużą zaletą korzystania z programu Poczta usługi Windows Live jest możliwość zarządzania wieloma kontami , takimi jak Hotmail, Gmail lub Yahoo!, z jednego miejsca. W programie Poczta usługi Windows Live można uzyskiwać dostęp do wiadomości ze wszystkich tych kont Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 3

4 Aby dodać konto 1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu wyszukiwania wpisz hasło Poczta usługi Windows Live. Na liście wyników kliknij pozycję Poczta usługi Windows Live. 2. W lewym okienku kliknij opcję Dodaj konto Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Program Internet Explorer 8 Nowe funkcje programu Internet Explorer 8 w systemie Windows 7 umożliwiają szybsze uzyskiwanie dostępu do informacji. Korzystanie z paska adresu programu Internet Explorer 8 Pierwszą rzeczą, jaka może rzucać się w oczy po rozpoczęciu wpisywania adresu sieci Web, jest ulepszony pasek adresu Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 4

5 Po wpisaniu adresu, który był odwiedzany wcześniej, zostanie on wyświetlony na liście adresów. Lista jest podzielona na kategorie i pokazuje najnowszą historię przeglądania oraz elementy ulubione. Nie trzeba nawet wpisywać adresu w całości, wystarczy go kliknąć. Aby usunąć adres z paska adresu, wskaż go, a następnie kliknij przycisk Usuń. Adres zostanie usunięty z historii przeglądania. Korzystanie z funkcji przeglądania na kartach Przeglądanie na kartach jest funkcją programu Internet Explorer umożliwiającą otwieranie wielu stron sieci Web w pojedynczym oknie przeglądarki. Strony sieci Web można otwierać na nowych kartach, a przełączanie się między nimi odbywa się przez kliknięcie karty, która ma być wyświetlona. Aby otworzyć nową pustą kartę: W programie Internet Explorer 8 kliknij przycisk Nowa karta w wierszu kart. Aby otworzyć nową kartę przy użyciu łącza na stronie sieci Web: Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij łącze lub kliknij łącze prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Otwórz w nowej karcie. Korzystanie z funkcji przeglądania InPrivate Przeglądanie przy użyciu opcji InPrivate uniemożliwia programowi Internet Explorer przechowywanie danych o sesji przeglądania. Dzięki temu osoba używająca tego samego komputera nie będzie mogła dowiedzieć się, jakie witryny były odwiedzane ani co było wyszukiwane w sieci Web. Po uruchomieniu przeglądania InPrivate program Internet Explorer otwiera nowe okno. Funkcja przeglądania InPrivate działa wyłącznie podczas korzystania z tego okna. W tym oknie można otworzyć dowolną liczbę kart i każda z nich będzie chroniona przez funkcję przeglądania InPrivate. Jednak otwarcie innego okna przeglądarki spowoduje, że nie będzie ono chronione przez funkcję przeglądania InPrivate Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 5

6 Aby włączyć przeglądanie InPrivate, należy wykonać dowolną spośród następujących czynności: W programie Internet Explorer 8 kliknij przycisk Bezpieczeństwo, a następnie kliknij polecenie Przeglądanie InPrivate. Otwórz nową kartę, a następne na nowej stronie kliknij polecenie Otwórz okno przeglądania InPrivate. Aby zakończyć sesję przeglądania InPrivate, należy zamknąć okno przeglądarki. Ponowne otwieranie ostatniej sesji przeglądania Jeśli podczas sesji przeglądania nastąpi przypadkowe lub celowe zamknięcie jednej lub kilku kart bądź całej sesji, można użyć programu Internet Explorer w celu ponownego otwarcia zamkniętych kart lub sesji przeglądania. Aby ponownie otworzyć karty zamknięte podczas bieżącej sesji przeglądania: 1. W programie Internet Explorer 8 kliknij przycisk Nowa karta. 2. Na nowej stronie w obszarze Otwórz ponownie zamknięte karty znajdź i kliknij adres strony sieci Web, którą chcesz otworzyć. Aby ponownie otworzyć ostatnią zamkniętą sesję przeglądania: 1. W programie Internet Explorer 8 kliknij przycisk Nowa karta. 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Otwórz ponownie ostatnią sesję przeglądania. Wszystkie strony sieci Web, które były otwarte przed zamknięciem programu Internet Explorer po raz ostatni, zostaną otwarte w nowych kartach Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 6

7 Korzystanie z obiektów Web Slice Obiekty Web Slice ułatwiają uzyskiwanie informacji z określonych obszarów strony sieci Web. Jeśli często sprawdzasz pocztę , notowania giełdowe lub aukcje internetowe, możesz korzystać z obiektów Web Slice w celu monitorowania zmian na takich stronach sieci Web. Dzięki obiektom Web Slice nie musisz ponownie otwierać witryny sieci Web za każdym razem, gdy chcesz sprawdzić, czy nastąpiła aktualizacja. Jeśli na stronie jest dostępny obiekt Web Slice, na pasku poleceń zostanie wyświetlony zielony przycisk Web Slice. Aby subskrybować obiekt Web Slice, kliknij przycisk. Obiekt zostanie wyświetlony w menu Ulubione. Kiedy zostaną udostępnione nowe informacje, obiekt Web Slice zostanie wyróżniony. Kliknij przycisk, aby przejść bezpośrednio do witryny. Przycisk Web Slice będzie również wyświetlany na stronach sieci Web z udostępnioną zawartością. Aby dodać obiekt Web Slice do paska Ulubione: 1. W programie Internet Explorer 8 przejdź do strony zawierającej obiekt Web Slice. 2. Wykonaj jedną z następujących procedur: Kliknij przycisk Obiekt Web Slice na pasku poleceń. Kliknij przycisk Obiekt Web Slice na stronie. 3. W oknie dialogowym kliknij polecenie Dodaj do paska ulubionych. Dodany obiekt Web Slice zostanie wyświetlony po lewej stronie paska Ulubione. Aby wyświetlić nowe informacje, kliknij obiekt Web Slice w celu bezpośredniego przejścia do witryny sieci Web. Korzystanie z akceleratorów Do tej pory wyszukiwanie informacji na temat czegoś, co na stronie sieci Web przyciągnęło uwagę użytkownika, albo sprawdzanie adresu na mapie wymagało czasochłonnego kopiowania i wklejania lub ponownego wpisywania tekstu w innym pasku adresu. Akceleratory udostępniają łatwiejszy sposób. Aby na przykład dowiedzieć się więcej o jakiejś miejscowości, wystarczy wyróżnić jej nazwę i kliknąć przycisk akceleratora, który zostanie wyświetlony. Następnie można wyszukać ją na mapie. Akceleratorów można także używać do innych często wykonywanych czynności, takich jak tłumaczenie słów, obsługa poczty lub prowadzenie blogów Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 7

8 Program Internet Explorer zawiera wybór akceleratorów, które można dowolnie dodawać lub usuwać. Aby użyć akceleratora: 1. W programie Internet Explorer 8 przejdź do strony sieci Web zawierającej tekst, do którego chcesz zastosować akcelerator, a następnie wyróżnij ten tekst. 2. Kliknij przycisk Akcelerator, aby wyświetlić listę akceleratorów. Aby znaleźć nowe akceleratory: 1. W programie Internet Explorer 8 kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj dodatkami. 2. W lewym okienku w obszarze Rodzaje dodatków kliknij polecenie Akceleratory, aby wyświetlić listę bieżących akceleratorów. 3. Kliknij opcję Znajdź więcej akceleratorów w dolnej części ekranu. 4. Na stronie galerii programu Internet Explorer w sieci Web kliknij akcelerator, który chcesz zainstalować, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj akcelerator. 5. W oknie dialogowym Dodawanie akceleratorów wykonaj jedną z następujących czynności: Jeśli dodajesz nowy akcelerator, kliknij przycisk Dodaj. Jeśli zastępujesz istniejący akcelerator, kliknij przycisk Zamień. Jeśli nie ufasz wyświetlonej witrynie sieci Web, kliknij przycisk Anuluj Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona 8

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com

Przewodnik po nowych opcjach. www.htc.com Przewodnik po nowych opcjach www.htc.com INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2009 HTC Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows i Windows Mobile są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

Windows Mobile 6 Professional. Przewodnik po nowych funkcjach

Windows Mobile 6 Professional. Przewodnik po nowych funkcjach Windows Mobile 6 Professional Przewodnik po nowych funkcjach Wrzesień 2007 2 Przewodnik po nowych funkcjach systemu Windows Mobile 6 Professional Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Nowy odświeżony wygląd

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Microsoft Apps

Instrukcja obsługi Microsoft Apps Instrukcja obsługi Microsoft Apps Wydanie 1 2 Microsoft Apps informacje Microsoft Apps informacje Dzięki pakietowi Microsoft Apps możesz korzystać z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w swoim telefonie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft OneNote 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Przełączanie między wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath

Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Najważniejsze porady dotyczące programu InfoPath Układ Przy projektowaniu nowego, pustego formularza warto rozważyć umieszczenie formantów wewnątrz tabel układu w celu ustalenia struktury formularza. Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft PowerPoint 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Znajdowanie potrzebnych informacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

7 sekretów Windows 7

7 sekretów Windows 7 Menedżer poświadczeń Identyfikator Windows Live Live Mesh SkyDrive SkyDrive w Windows 7 Tryb pełnoekranowy Menu kontekstowe 12 7 sekretów Windows 7 W tym rozdziale znajdziesz informacje o przydatnych,

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

Windows Mobile 6.1 Professional

Windows Mobile 6.1 Professional Windows Mobile 6.1 Professional Przewodnik nowych funkcji systemu Kwiecień 2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Copyright 2008 High Tech Computer Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Torch 9800 Smartphone

BlackBerry Torch 9800 Smartphone BlackBerry Torch 9800 Smartphone Podręcznik użytkownika Wersja: 6.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-941426-0127010155-009 Spis

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41

Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Rozdział 2. Podłączenie i dostęp do internetu... 41 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział 1. Przygotowanie do pracy w sieci... 9 Czym jest sieć komputerowa... 9 Przygotowanie komputera do pracy w sieci... 10 Karta sieciowa... 10 Projekt 1. Instalacja karty sieciowej...

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Interfejs programu Internet Explorer

Interfejs programu Internet Explorer Konfiguracja programu Internet Explorer Internet Explorer daje ogromne możliwości dostosowywania go do indywidualnych upodobań i potrzeb. Opcje internetowe Większość opcji służących ustawianiu przeglądarki

Bardziej szczegółowo