INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

2 Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika projektu bezpłatnego programu Microsoft Lync 2010 Attendee. Poniższa instrukcja opisuje: Miejsce i sposób pobrania oprogramowania, Proces instalacji, Sprawdzenie poprawności ustawień audio w programie, Zasady podłączania się do wykładów synchronicznych, Najczęściej występujące pytania i problemy wraz z odpowiedziami i rozwiązaniami. Załącznik - Przykłady konfiguracji programów antywirusowych w przypadku problemów z podłączaniem się do sesji wykładów online

3 Instrukcja pobrania i instalacji programu Microsoft Lync 2010 Attendee 1. W celu pobrania oprogramowania Microsoft Lync 2010 Attenedee należy kliknąć odpowiedni link: Jest to wersja instalacji dla użytkowników nie posiadających uprawnień administratora na komputerze. Użytkownik ten musi jednak posiadać uprawnienia do instalowania oprogramowania. Jest to sugerowana wersja instalacji w przypadku, gdy uczestnik wykładu łączy się z sesją wykładu z domu W przypadku, gdy użytkownik komputera nie ma uprawnień do instalowania oprogramowania na swoim komputerze, lub gdy uczestnik wykładu łączy się z sesją wykładu w miejscu, gdzie może nie mieć takich uprawnień (np. w szkole), może okazać się konieczne zainstalowanie oprogramowania przez administratora. Wersja przeznaczona do instalacji przez administratora znajduje się pod linkiem: Po zainstalowaniu programu przez administratora, dostęp do aplikacji będzie możliwy dla każdego konta użytkownika na komputerze. 2. Po kliknięciu wybranego linku wyświetli się strona Centrum Pobierania firmy Microsoft. Na stronie należy kliknąć przycisk Pobierz, aby uruchomić okno pobierania oprogramowania. Proces pobierania i instalacji oprogramowania przedstawiony zostanie na przykładzie wersji instalacji dla użytkowników posiadających uprawnienia administratora.

4 3. Po kliknięciu przycisku Pobierz wyświetlone zostanie okno pobierania pliku instalacyjnego. Kliknięcie przycisku Uruchom rozpocznie proces pobierania, a następnie instalacji oprogramowania. 4. Aby uruchomić proces instalacji należy po zakończeniu procesu pobierania, w kolejnym oknie kliknąć przycisk Uruchom. 5. W następnym oknie zaznaczamy potwierdzenie przeczytania i akceptacji warunków umowy licencyjnej, a następnie klikamy przycisk Zainstaluj. 6. Po zakończeniu procesu instalacji klikamy przycisk Zakończ.

5 Sprawdzenie poprawności ustawień audio programu Microsoft Lync 2010 Attendee 1. Po zainstalowaniu oprogramowania, a przed podłączeniem się do sesji wykładu zaleca się sprawdzenie poprawności ustawień programu Microsoft Lync 2010 Attendee. W celu odbioru dźwięku z wykładu, należy prawidłowo skonfigurować urządzenia audio. W tym celu uruchamiamy program (np. poprzez menu Start na pasku zadań). Wyświetlone zostanie okno Lync Attendee Opcje. W tym oknie należy przejść do sekcji Urządzenie audio. 2. W sekcji Urządzenie audio powinna być widoczna lista urządzeń zainstalowanych na danym komputerze. Aby sprawdzić, czy podczas sesji wykładu synchronicznego możliwe będzie odbieranie dźwięku z wykładu, należy kliknąć przycisk Play dla urządzenia Głośnik. Jeżeli urządzenia są skonfigurowane poprawnie, będzie możliwe usłyszenie przykładowego dźwięku programu. W przeciwnym wypadku, należy wybrać z listy urządzeń audio inne, dostępne urządzenie lub sprawdzić ustawienia urządzeń audio w systemie Windows.

6 Zasady podłączania się do wykładów synchronicznych 1. Podłączenie się do sesji wykładu synchronicznego należy rozpocząć od połączenia się za pomocą przeglądarki Internet Explorer lub Firefox z adresem sesji. Adres ten umieszczany jest na portalu AS Kompetencji (http://www.askompetencji.eduportal.pl) w odpowiednim komunikacie umieszczanym w dniu wykładu. 2. Należy kliknąć link do wykładu występujący w komunikacie. Można go również skopiować do paska adresu w przeglądarce internetowej. 3. Zostanie uruchomione okno programu Lync 2010 Attendee. W oknie tym koniecznie należy wskazać opcję Dołącz jako gość, wpisać swoje imię i nazwisko w pole Wyświetlana nazwa (wymagana), a następnie kliknij przycisk Dołącz.

7 4. W kolejnym kroku wyświetlone zostanie okno z wyborem sposobu podłączenia się do sesji wykładu. Obowiązkowo należy wskazać opcję Użyj programu Lync (zintegrowane audio i wideo). Podłączenie się do sesji przy wskazaniu innej opcji wiąże się z brakiem możliwości odbioru audio lub wideo! 5. Po podłączeniu do wykładu na ekranie komputera wyświetlone zostanie okno programu, w którym widoczne będą treści wykładu, obraz z kamery wykładowcy oraz możliwe będzie usłyszenie wykładowcy.

8 6. Jeżeli aplikacja Microsoft Lync 2010 Attendee nie została jeszcze zainstalowana na komputerze uczestnika wykładu to po kliknięciu linku do wykładu wyświetlone zostanie okno przeglądarki internetowej, w którym użytkownik może wskazać jeden z 3 sposobów podłączenia się do wykładu: 6.1. za pomocą przeglądarki internetowej (tryb bez audio i video), po zainstalowaniu Plug-in u Microsoft Silverlight 4.0, 6.2. za pomocą aplikacji Microsoft Lync 2010 Attendee wybranie tej opcji powoduje pobranie i zainstalowanie aplikacji (zalecane rozwiązanie!) za pomocą aplikacji Microsoft Office Communicator W takim wypadku należy liczyć się z możliwością pojawienia się problemów z podłączeniem, a następnie korzystaniem z wykładu on-line.

9 Najczęściej występujące pytania i problemy 1. Nie mogę się podłączyć do sesji wykładu pomimo zainstalowania programu Microsoft Lync 2010 Attendee. Podłączenie do sesji wykładu oznacza skorzystanie z połączenia za pomocą protokołu https, podobnie jak to się odbywa w przypadku korzystania z niektórych stron internetowych. Jeżeli na komputerze zainstalowany i włączony jest program antywirusowy lub Firewall, to programy te mogą blokować niektóre połączenia w tym wypadku do sesji wykładu. Jeśli taki problem występuje to można spróbować wyłączyć powyższe programy na czas trwania wykładu. Można również spróbować skonfigurować te programy tak, by nie blokowały połączeń za pomocą programu Microsoft Lync 2010 Attendee (opis przykładowych konfiguracji w Załączniku 1 na końcu instrukcji) Innym znanym powodem takiej sytuacji jest błędnie ustawiona data w systemie Windows. Należy ustawić właściwą datę, a następnie ponownie podłączyć się do sesji wykładu. 2. Po podłączeniu do sesji wykładu nie słyszę dźwięku lub nie widzę obrazu z kamery. Najczęstszym powodem takiego problemu jest podłączenie się do sesji wykładu za pomocą przeglądarki internetowej zamiast dedykowanego do tego oprogramowania Microsoft Lync 2010 Attendee. Audio i Video nie są dostępne po podłączeniu się do sesji za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej. Kolejnym powodem takiej sytuacji może być blokowanie połączenia z sesją wykładu przez programy antywirusowe lub Firewall lub błędnie ustawiona data w systemie Windows. Jeśli do połączenia z sesją użyto programu Microsoft Lync 2010 Attendee i problem występuje, to zaleca się wyłączenie ww. programów zabezpieczających na czas trwania wykładu oraz ustawienie prawidłowej daty w systemie. Można również spróbować skonfigurować te programy tak, by nie blokowały połączeń za pomocą programu Microsoft Lync 2010 Attendee (opis przykładowych konfiguracji w Załączniku 1 na końcu instrukcji) 3. Po podłączeniu do sesji wykładu nie widzę prezentacji. W celu wyświetlenia udostępnianych przez wykładowcę materiałów (co najczęściej odbywa się automatycznie) należy wyświetlić Scenę. Opcja ta znajduje się w menu Udostępnij.

10 Kolejnym powodem takiej sytuacji może być blokowanie połączenia z sesją wykładu przez programy antywirusowe lub Firewall lub błędnie ustawiona data w systemie Windows. Jeśli do połączenia z sesją użyto programu Microsoft Lync 2010 Attendee i problem występuje, to zaleca się wyłączenie ww. programów zabezpieczających na czas trwania wykładu oraz ustawienie prawidłowej daty w systemie. Można również spróbować skonfigurować te programy tak, by nie blokowały połączeń za pomocą programu Microsoft Lync 2010 Attendee (opis przykładowych konfiguracji w Załączniku 1 na końcu instrukcji) 4. Czy możliwe jest korzystanie z wykładów synchronicznych, jeżeli na komputerze nie jest zainstalowana żadna z zalecanych przeglądarek internetowych (Internet Explorer, Firefox)? Podłączając się do sesji wykładu należy korzystać przede wszystkim z oprogramowania Microsoft Lync 2010 Attendee. Zaleca się jednak korzystanie z darmowej przeglądarki Internet Explorer, której producentem jest firma Microsoft producent programu Microsoft Lync 2010 Attendee. Korzystanie z przeglądarki Firefox również nie powinno powodować problemów z korzystaniem z wykładów online. 5. Podczas uczestniczenia w wykładzie słyszę zakłócenia dźwięku lub widzę obraz z kamery z opóźnieniem. Problemy z jakością dźwięku i obrazu mogą być spowodowane słabą jakością łącza internetowego lub słabą wydajnością sprzętu komputerowego z pomocą którego korzystamy z wykładu. Zaleca się przed podłączeniem do sesji wykładu wyłączenie zbędnego oprogramowania mogącego wpływać na jakość odbioru wykładu. Na jakość tą mogą wpływać: otwarte okno przeglądarki internetowej, uruchomiony program do obsługi poczty elektronicznej, pracujący w tle program antywirusowy (szczególnie w trakcie skanowania dysków w poszukiwaniu wirusów), uruchomiony komunikator internetowy np. gadu-gadu, pracujący w tle program do połączeń Peer-2-Peer służący do pobierania plików z zasobów internetowych, lub inne programy mocno obciążające pracę procesora lub korzystające z połączenia internetowego. Jeżeli przyczyna leży po stornie sprzętu, jedynym rozwiązaniem jest aktualizacja sprzętu (procesor i pamięć RAM). Poprawę jakości może dać udostępnienie większej ilości miejsca na dysku twardym, jeśli znajduje się na nim mało wolnych zasobów (mniej niż 500MB).

11 Załącznik Przykłady konfiguracji programów antywirusowych w przypadku problemów z podłączaniem się do sesji wykładów online Poniżej znajdują się dwa przykładowe opisy konfiguracji programów antywirusowych na potrzeby podłączania się do sesji wykładu. Należy pamiętać, że konfiguracja innych programów niż opisane powinna przebiegać w sposób analogiczny, jednak umiejscowienie właściwych opcji może się znacząco różnić. Jeśli mamy pewność, że problem z podłączeniem do sesji wykładu związany jest z blokowaniem programu Lync 2010 Attendee przez program antywirusowy (najlepiej to zweryfikować wyłączając program na czas sesji wykładu możliwe jest sprawdzenie poprzez podłączenie się do starej sesji) to należy poszukiwać podobnych jak przedstawione niżej rozwiązań. 1. Program Kaspersky Internet Security Należy uruchomić program Kaspersky Internet Security (w zależności od wersji programu, wersji systemu, lokalizacji może się to odbywać na różne sposoby). Po wyświetleniu okna programu należy kliknąć opcję Ustawienia.

12 1.2. Następnie należy wskazać sekcję Zagrożenia i wykluczenia W sekcji tej w obszarze Wykluczenia należy kliknąć przycisk Ustawienia.

13 1.4. W wyświetlonym oknie należy przejść do zakładki Zaufane aplikacje Pod zakładką widoczne są wszystkie aplikacje, jakie użytkownik wskazał jako zaufane, czyli takie, co do których ma pewność, że nie stanowią zagrożenia dla systemu. Aby wskazać program Microsoft Lync 2010 Attendee należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie wskazać lokalizację, w której program został zainstalowany (na każdym komputerze program może być zainstalowany w innym miejscu, jednak najczęściej poszukiwania należy rozpocząć od folderu Program files). Po pomyślnym wskazaniu programu powinien być widoczny na liście Zaufanych aplikacji.

14 2. Program ESET NOD32 Antyvirus 2.1. Należy uruchomić program ESET NOD32 Antyvirus (w zależności od wersji programu, wersji systemu, lokalizacji może się to odbywać na różne sposoby). Po wyświetleniu okna programu należy rozwinąć sekcję Moduły i filtry i wskazać sekcję IMON. W wyświetlonej sekcji należy kliknąć przycisk Ustawienia W wyświetlonym oknie należy przejść do zakładki Zaawansowane. Następnie w sekcji Wyłączanie programów ze skanowania modułu IMON, należy kliknąć przycisk Edycja.

15 2.3. W kolejnym oknie należy wskazać program Microsoft Lync 2010 Attendee, aby nie był blokowany przez program antywirusowy należy kliknąć przycisk Dodaj. W tym miejscu należy wskazać ścieżkę dostępu do miejsca, w którym program Lync jest zainstalowany. Domyślna lokalizacja widoczna jest na poniższym rysunku.

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach

Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach Instalacja aplikacji dostępowej KSOmniPharm w aptekach 1 / 40 Table of contents Aplikacja dostępowa KS-OmniPharm... 3 1. Instalacja aplikacji dostępowej... 5 1.1. Problemy z usługą KS-OmniPharm... 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji Instalacja Serwera aktualizacji Spis treści Wstęp 4 Jak działa automatyczna aktualizacja 5 Aktualizacja z wykorzystaniem mechanizmu udostępnienia plików w systemie Windows 6 Konfiguracja serwera aktualizacji...

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Free Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo