Instrukcja obsługi Microsoft Apps

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Microsoft Apps"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Microsoft Apps Wydanie 1

2 2 Microsoft Apps informacje Microsoft Apps informacje Dzięki pakietowi Microsoft Apps możesz korzystać z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w swoim telefonie z oprogramowaniem Nokia Belle w wersji Aby sprawdzić swoją wersję oprogramowania, wybierz *#0000#. Pakiet zawiera następujące aplikacje: Microsoft Lync 2010 Mobile Microsoft OneNote Microsoft Document Connection Microsoft PowerPoint Broadcast W pakiecie Microsoft Apps dostępna jest także funkcja interfejsu Połączenie konferencyjne Nokia, która jest zintegrowana z wezwaniami na spotkanie i zaproszeniami do uczestnictwa w połączeniu konferencyjnym. Możesz łatwo dołączyć do konferencji telefonicznej za pomocą jednego dotknięcia w kalendarzu. W większości przypadków do używania pakietu Microsoft Apps jest potrzebne połączenie transmisji danych. Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych. Pakiet Microsoft Apps może być obsługiwany przez przedsiębiorstwo lub zakupiony jako usługa z pakietu Office 365. Dostępność usług z pakietu Microsoft Office 365 może się różnić w zależności od regionu. Pobieranie i instalowanie pakietu Microsoft Apps Pobieranie: Przy użyciu aplikacji do aktualizacji oprogramowania w telefonie Przy użyciu aplikacji Nokia Suite na komputerze Po zainstalowaniu pozwól na ponowne uruchomienie telefonu lub zrób to ręcznie, jeśli zostanie wyświetlony monit. Instalowanie za pomocą klienta aktualizacji oprogramowania 1 Wybierz >. 2 Wybierz > Zaznacz aktualizacje. 3 Wybierz Microsoft Apps z listy. 4 Wybierz Uruch. ponow., aby zakończyć aktualizację i uruchomić ponownie telefon.

3 Pierwsze kroki 3 Instalowanie za pomocą pakietu Nokia Suite 1 Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB, a następnie otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze. 2 Wybierz. 3 Wybierz Otwórz, aby wyświetlić aktualizacje dostępne dla Twojego telefonu. 4 Wybierz Microsoft Apps > Zainstaluj. 5 Zaloguj się na swoje konto Nokia, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie komputera. Pierwsze kroki Dowiedz się, jak rozpocząć korzystanie z pakietu Microsoft Apps. Konfigurowanie pakietu Microsoft Apps 1 Na ekranie głównym wybierz. 2 Wprowadź adres i hasło konta firmowego lub konta pakietu Office W razie potrzeby wprowadź nazwę domeny firmowej i nazwę użytkownika. 4 Wybierz Zaloguj. Po skonfigurowaniu aplikacji możesz usunąć ten widżet z ekranu głównego. Łączenie się z pakietem Microsoft Apps Ustawienia pakietu Microsoft Apps wymagają środowiska wewnętrznej bazy danych Microsoft. Używając poniższych ustawień, można skonfigurować programy Exchange ActiveSync, Lync 2010 i SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem IT. Po skonfigurowaniu konta pakietu Microsoft Apps wybierz aplikację w widoku Skonfigurowane usługi:, a następnie wybierz Uruchom. W razie niepowodzenia konfiguracji jakiejś aplikacji wybierz ją w widoku Nie skonfigurowano usług, określ ustawienia, a następnie wybierz Połącz. Jeśli chcesz zsynchronizować program OneNote z usługą SkyDrive, musisz zmapować swoje konto usługi Windows Live w telefonie. Ustawienia programu Exchange ActiveSync Serwer: Adres internetowy serwera firmowego lub serwera Exchange ActiveSync pakietu Office 365. Domena: Nazwa domeny przypisanej do Twojej firmy. Nazwa użytkownika: Twoja firmowa nazwa użytkownika.

4 4 Microsoft Lync 2010 W zależności od wewnętrznej bazy danych Twojej firmy konieczne może być określenie niektórych lub wszystkich poniższych ustawień programu Lync. Ustawienia programu Lync 2010 Adres logowania Lync: Adres logowania specyficzny dla programu Lync. Domena: Nazwa domeny przypisanej do Twojej firmy. Nazwa użytkownika: Twoja firmowa nazwa użytkownika. Serwer wewnętrzny Adres internetowy serwera firmowego lub wewnętrznego serwera odnajdywania programu Lync pakietu Office 365. Serwer zewnętrzny Adres internetowy serwera firmowego lub zewnętrznego serwera odnajdywania programu Lync pakietu Office 365. Ustawienia programu SharePoint Adres UAG SharePoint: Adres internetowy serwera firmowego Unified Access Gateway. Witryna programu SharePoint: Adres internetowy głównego serwera firmowego lub serwera witryny programu SharePoint pakietu Office 365. Domena: Nazwa domeny przypisanej do Twojej firmy. Nazwa użytkownika: Twoja firmowa nazwa użytkownika. Microsoft Lync 2010 Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Lync Microsoft Lync 2010 informacje Wybierz >. Program Microsoft Lync 2010 należący do pakietu Microsoft Apps umożliwia korzystanie z aplikacji biznesowych firmy Microsoft w smartfonach z oprogramowaniem Nokia Belle. Program Lync zapewnia jeden interfejs do obsługi informacji o dostępności, wiadomości czatu, połączeń głosowych i spotkań online. Wszystkie Twoje kontakty są współdzielone przez programy Lync 2010, Exchange 2010 i SharePoint Cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem programu Lync Server Programu Lync można używać z: klientami PC, klientami urządzeń mobilnych,

5 Microsoft Lync telefonami stacjonarnymi, dostępem wdzwanianym dla telefonów stacjonarnych. Klient programu Lync Mobile jest udostępniany do użytku razem z prawidłowo licencjonowaną kopią programu Microsoft Lync Server 2010 (lokalnie) lub z usługą pakietu Office 365 (Lync Online). Do korzystania z lokalnej wersji programu Lync Mobile jest potrzebna zainstalowana aktualizacja Lync Server 2010 Mobility Service Update. Licencja programów Lync Server 2010 i Lync Online jest zazwyczaj przeznaczona dla użytkowników biznesowych. Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych. Logowanie 1 Wybierz >. 2 Wypełnij pola Adres logowania i Hasło. Twój adres logowania to zazwyczaj pełny adres . 3 Jeśli używasz lokalnej wersji programu Lync 2010, wypełnij pola Nazwa użytkownika i Domena. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem IT. 4 Wybierz Zaloguj. Jeśli logowanie nie powiedzie się z powodu tymczasowego błędu, np. błędu sieciowego, program Lync 2010 ponowi próbę logowania. W razie wystąpienia błędu stałego, np. wprowadzenia nieprawidłowej nazwy użytkownika, jest wyświetlane powiadomienie. Zaakceptuj powiadomienie, zmień informacje logowania, a następnie zaloguj się ponownie. 5 Jeśli chcesz dołączać do spotkań, używając swojego numeru telefonu komórkowego, wpisz swój numer telefonu razem z numerem kierunkowym kraju, a następnie wybierz Dalej. Jeśli Twoje konto programu Lync Mobile obsługuje program Enterprise Voice, w zależności od ustawień konfiguracji wprowadzonych przez administratora zostanie wyświetlona opcja Zadzwoń z pracy lub Przekazywanie połączeń bądź obie te opcje. 6 Wybierz Gotowe. Po zalogowaniu się w programie Lync 2010 po raz pierwszy zostaną zapisane szczegóły Twojego konta i nie trzeba będzie ich wprowadzać podczas każdego logowania. Wylogowanie z programu Lync 2010 Wybierz > Wyloguj.

6 6 Microsoft Lync 2010 Twoje kontakty i dostępność Wybierz > oraz. Wszystkie kontakty są wyświetlane na karcie Wyświetl kontakty i pogrupowane w różne kategorie nazywane grupami kontaktów. Po zalogowaniu się w programie Lync 2010 w telefonie zostanie automatycznie zaktualizowana lista kontaktów telefonu, tak aby była zgodna z listą kontaktów programu Lync 2010 na komputerze. Dostęp do kontaktów możesz także uzyskać za pośrednictwem firmowej książki kontaktów. Wyszukiwanie kontaktów Wybierz, a następnie zacznij wpisywać nazwę kontaktu. Wyświetlanie wizytówki Rozwiń grupę kontaktów, a następnie wybierz kontakt. Ustawianie statusu dostępności lub pisanie notatki W obszarze wyświetlania statusu dostępności wybierz status dostępności lub wpisz notatkę. Program Lync 2010 zaktualizuje Twój status na podstawie kalendarza programu Microsoft Outlook. Dodawanie kontaktu 1 Wybierz, a następnie zacznij pisać nazwę kontaktu. 2 Wybierz kontakt, a następnie wybierz > Dodaj kontakt oraz grupę, do której chcesz dodać kontakt. Usuwanie kontaktu 1 Rozwiń grupę kontaktów, a następnie wybierz kontakt, który chcesz usunąć. 2 Wybierz > Usuń kontakt. Wysyłanie wiadomości lub SMS do kontaktu Rozwiń grupę kontaktów, a następnie wybierz kontakt i Wyślij wiadomość e mail lub Wyślij wiadomość SMS. Wysyłanie wiadomości czatu Za pomocą programu Lync 2010 możesz wysyłać wiadomości czatu do jednej lub kilku osób. Wiadomości można wysyłać do każdej osoby z listy kontaktów telefonu i katalogu firmowego. Wybierz > oraz.

7 Microsoft Lync Rozwiń grupę kontaktów, a następnie wybierz kontakt. 2 W sekcji Wyślij wiadomość błyskawiczną wybierz identyfikator kontaktu w programie Lync. 3 Napisz wiadomość, a następnie wybierz. 4 Aby zakończyć rozmowę za pomocą wiadomości czatu, wybierz > Zakończ rozmowę. Wskazówka: Zakończenie konwersacji powoduje jej usunięcie z listy Wyświetl konwersacje. Jeśli rozmowa zostanie zakończona przez Twojego rozmówcę, zostanie zachowana na liście Wyświetl konwersacje. Możesz późnej usunąć ją z tej listy. Wysyłanie lokalizacji 1 W oknie konwersacji wybierz > Wyślij lokalizację. 2 Zweryfikuj swoją aktualną lokalizację na mapie, a następnie wybierz Wyślij. Program Lync 2010 wyśle wiadomość czatu zawierającą lokalizację oraz łącze do mapy. Wskazówka: Możesz dodać niestandardowy podpis, np. nazwę firmy lub nazwę ulicy, aby pomóc danej osobie w zidentyfikowaniu Twojej lokalizacji. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach. Dodawanie kontaktu do rozmowy W oknie konwersacji wybierz oraz kontakt. W każdej chwili możesz zaprosić nową osobę do rozmowy, ale do trwającej konwersacji za pomocą wiadomości czatu możesz dodać tylko jeden kontakt na raz. Przełączanie między trwającymi rozmowami W oknie konwersacji wybierz > Wyświetl konwersacje oraz rozmowę, do której chcesz się przełączyć. Wskazówka: Nieodebrane konwersacje znajdują się na liście na ekranie głównym. Wysyłanie rozmowy za pomocą poczty 1 W oknie konwersacji wybierz > Wyślij jako wiadomość e mail. 2 Wpisz wymagane informacje, a następnie wyślij wiadomość. Nawiązywanie połączenia Wybierz >.

8 8 Microsoft Lync 2010 Jeśli Twoje konto programu Lync obsługuje program Enterprise Voice i jest skonfigurowane pod kątem opcji Zadzwoń z pracy, możesz łączyć się z krajowymi i międzynarodowymi numerami telefonów z Twojego telefonu komórkowego za pośrednictwem programu Lync Server. Dostęp do funkcji Zadzwoń z pracy możesz uzyskać przy użyciu wizytówki, okna rozmowy za pomocą wiadomości czatu lub aplikacji Zadzwoń. Nawiązywanie połączenia w programie Lync przy użyciu wizytówki 1 Wybierz. 2 Rozwiń grupę kontaktów, a następnie wybierz kontakt, do którego chcesz zadzwonić. 3 W sekcji Zadzwoń z pracy wybierz identyfikator kontaktu w programie Lync lub numer telefonu. 4 Odbierz połączenie przychodzące z programu Lync Server. Nawiązywanie połączenia w programie Lync przy użyciu okna konwersacji za pomocą wiadomości czatu 1 Wybierz. 2 Odbierz połączenie przychodzące z programu Lync Server. Nawiązywanie połączenia w programie Lync przy użyciu aplikacji Zadzwoń 1 Wybierz. 2 Wpisz numer telefonu razem z numerem kierunkowym kraju. 3 Wybierz. 4 Odbierz połączenie przychodzące z programu Lync Server. Jeśli Twoje konto programu Lync nie obsługuje programu Enterprise Voice, możesz nawiązywać połączenia telefoniczne z osobami z listy kontaktów w ramach swojego abonamentu telefonicznego. Nawiązywanie połączenia przy użyciu telefonu komórkowego 1 Wybierz. 2 Rozwiń grupę kontaktów, a następnie wybierz kontakt, do którego chcesz zadzwonić. 3 Wybierz numer telefonu danej osoby. Program Lync 2010 umożliwia dostęp do wiadomości głosowych z połączeń wykonanych na firmowy numer telefonu, jeśli w Twojej firmie jest dostępna firmowa poczta głosowa. Uzyskiwanie dostępu do firmowej wiadomości głosowej Wybierz >.

9 Microsoft Lync Ta funkcja wiadomości głosowych różni się od funkcji wiadomości głosowych Twojego telefonu. Aby uzyskać dostęp do wiadomości głosowych pozostawionych przez osoby dzwoniące bezpośrednio na Twój numer telefonu komórkowego, wykonaj kroki określone przez operatora. Dołączanie do spotkania 1 Otwórz wezwanie na spotkanie Lync w swoim kalendarzu, a następnie wybierz Dołącz do spotkania Lync. W zależności od sposobu skonfigurowania spotkania przez organizatora na spotkanie musisz poczekać w poczekalni do chwili wpuszczenia lub możesz wejść od razu. 2 Aby dołączyć do spotkania, odbierz połączenie przychodzące z programu Lync Server. Możesz mówić, słuchać i uczestniczyć w rozmowach za pomocą wiadomości czatu, ale nie zobaczysz materiałów, które mogą być udostępniane na spotkaniu Lync. 3 Aby zakończyć spotkanie, wybierz > Zakończ spotkanie. Nawet jeśli Twoje konto programu Lync nie obsługuje programu Enterprise Voice, możesz dołączać do spotkań Lync przy użyciu telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem IT. Zmiana ustawień Ustawienia różnych funkcji programu Lync możesz zmienić w dowolnym momencie. Aby uzyskać dostęp do ustawień głosu, zaloguj się w programie Lync Mobile. Wybierz > i > Ustawienia. Zmiana adresu i hasła logowania Wybierz, a następnie edytuj adres i hasło logowania. Zmiana sposobu uruchamiania Wybierz, a następnie zaznacz pole wyboru Uruchom program Lync po włączeniu telefonu lub usuń jego zaznaczenie. Ta funkcja będzie dostępna tylko w przyszłym wydaniu aktualizacji pakietu Microsoft Apps dla telefonów z oprogramowaniem Nokia Belle. Dodawanie numeru telefonu na potrzeby spotkań Zaloguj się na swoje konto programu Lync, wybierz, a następnie w polu Numer mojego telefonu komórkowego wprowadź numer telefonu razem z numerem kierunkowym kraju.

10 10 Microsoft OneNote Włączanie i wyłączanie opcji Zadzwoń z pracy 1 Zaloguj się na konto programu Lync i upewnij się, że jest ono skonfigurowane pod kątem programu Enterprise Voice i opcji Zadzwoń z pracy. 2 Wybierz. 3 Przesuń suwak Zadzwoń z pracy na odpowiednią pozycję. Wskazówka: Gdy opcja Zadzwoń z pracy jest włączona, połączenia telefonu z krajowymi i międzynarodowymi numerami telefonów odbywają się za pośrednictwem programu Lync Server Zmiana ustawień opcji Przekazywanie połączeń 1 Zaloguj się na konto programu Lync i upewnij się, że jest ono skonfigurowane pod kątem programu Enterprise Voice i opcji Przekazywanie połączeń. 2 Wybierz, a następnie zmień następujące ustawienia: Aby włączyć lub wyłączyć Przekazywanie połączeń, przesuń suwak Przekazywanie połączeń na odpowiednią pozycję. Jeśli chcesz określić numer, na który mają być przekazywane połączenia, upewnij się, że Przekazywanie połączeń jest włączone, a następnie wybierz odpowiednią opcję z listy Przekazuj moje połączenia na numer. Aby możliwa była zmiana tego ustawienia, Przekazywanie połączeń musi być włączone. Jeśli chcesz, aby wszystkie połączenia w programie Lync przychodziły jednocześnie na inny numer, upewnij się, że Przekazywanie połączeń jest włączone, a następnie wybierz opcję z listy Jednoczesny sygnał. Aby można było zmienić to ustawienie, Przekazywanie połączeń musi być włączone. Microsoft OneNote Dowiedz się, jak tworzyć i edytować notatki w swoim telefonie. Microsoft OneNote informacje Wybierz >. Program Microsoft OneNote umożliwia tworzenie i edytowanie notatek w telefonie z oprogramowaniem Nokia Belle. Możesz dodawać zdjęcia i formatować tekst notatek. Oprócz przechowywania notatek lokalnie w telefonie możesz otwierać, wyświetlać i edytować notatniki programu OneNote 2010 w usłudze Windows Live SkyDrive. Notatniki są synchronizowane automatycznie. Aby móc otwierać i udostępniać notatki w usłudze SkyDrive, musisz zalogować się przy użyciu bezpłatnego identyfikatora Windows Live ID.

11 Microsoft OneNote 11 Notatniki i sekcje są pomocne w porządkowaniu dokumentów. Każdy notatnik składa się z co najmniej jednej sekcji. Sekcje służą do przechowywania stron będących rzeczywistymi dokumentami programu OneNote. Tworzenie identyfikatora Windows Live ID Przy użyciu identyfikatora Windows Live ID i hasła możesz uzyskiwać dostęp do usług firmy Microsoft, takich jak Windows Live SkyDrive, w telefonie lub na komputerze. Przejdź do strony signup.live.com, a następnie wykonaj wyświetlane czynności. Jeśli masz jedno z poniższych kont, masz już identyfikator Windows Live ID: Hotmail Twój własny adres zarejestrowany jako identyfikator Windows Live ID Messenger SkyDrive MSN Zune Pass Xbox LIVE Tworzenie notatek Po zalogowaniu się w programie OneNote Twoje notatniki przechowywane w usłudze Windows Live SkyDrive będą widoczne w telefonie. Jeśli nie masz żadnych notatników, zostanie utworzony notatnik Osobisty (sieć). Za pomocą klienta urządzenia mobilnego programu OneNote możesz tworzyć i modyfikować strony, ale nie możesz tworzyć ani modyfikować notatników i sekcji. Notesy i sekcje możesz tworzyć na komputerze lub przy użyciu aplikacji internetowej, a nastepnie synchronizować je ze smartfonem z oprogramowaniem Nokia Belle za pośrednictwem usługi SkyDrive. Wybierz >. Tworzenie notatek w usłudze SkyDrive Wprowadź swój identyfikator Windows Live ID i hasło, a następnie wybierz Zaloguj. Notatki możesz zacząć robić od razu bez logowania, w utworzonym notatniku Osobisty. Wszystkie utworzone notatki zostaną umieszczone w telefonie. Tworzenie notatek w telefonie Wybierz pomiń ten krok..

12 12 Microsoft OneNote Tworzenie szybkich notatek Wybierz. Tworzenie notatek w istniejącym notatniku Otwórz sekcję w notatniku, a następnie wybierz. W programie OneNote do synchronizacji notatników z usługą SkyDrive są używane sekcje Osobisty (sieć) i Notatki niezaszereg., więc nie usuwaj ani nie zmieniaj ich nazw. Usuwanie notatek 1 Wybierz >. 2 Wybierz i przytrzymaj notatkę, a następnie wybierz Usuń stronę. Możesz usunąć notatnik lub sekcję za pomocą programu Microsoft OneNote 2010 na komputerze z systemem Windows lub przy użyciu aplikacji OneNote Web App. Ukrywanie udostępnionych notatników Notatniki udostępnione Ci przez innych użytkowników w usłudze Windows Live SkyDrive są widoczne w Twoim telefonie. Możesz je ukryć. 1 Wybierz >. 2 Wybierz > Ustawienia. 3 W sekcji Notatniki w usłudze SkyDrive ustaw opcję wybranego notatnika na wartość Wył.. Porządkowanie notatek Notatki zapisane w usłudze Windows Live SkyDrive można porządkować za pomocą programu Microsoft OneNote 2010 na komputerze z systemem Windows lub przy użyciu aplikacji OneNote Web App. Można na przykład: segregować lub przenosić notatki, wysyłać notatki, tworzyć lub usuwać notatniki i sekcje, zmieniać kolory notatników. Synchronizowanie notatek Każdy notatnik, który chcesz otworzyć w swoim telefonie, musi być zapisany w usłudze Windows Live SkyDrive. Możesz to zrobić na dwa sposoby: Tworzyć notatniki w usłudze SkyDrive przy użyciu aplikacji OneNote Web App.

13 Microsoft Document Connection 13 Udostępniać swoje notatniki w usłudze SkyDrive za pomocą programu Microsoft OneNote 2010 na komputerze z systemem Windows. Synchronizowanie notatek w usłudze SkyDrive z telefonem Aby otworzyć swoje notatniki w usłudze SkyDrive, zaloguj się w aplikacji OneNote w swoim telefonie. Synchronizowanie notatek z telefonu z usługą SkyDrive Jeśli nie zalogujesz się podczas otwierania programu OneNote po raz pierwszy, Twoje notatki zostaną zachowane w telefonie i nie będą synchronizowane z usługą SkyDrive. Wybierz > Synchronizuj z usługą SkyDrive. Microsoft Document Connection Dowiedz się, jak zarządzać dokumentami w swoim telefonie. Microsoft Document Connection informacje Aplikacja Document Connection umożliwia zarządzanie dokumentami w telefonie. Możesz wyświetlać wszystkie pliki przechowywane lokalnie w telefonie oraz jako załączniki . Za pomocą aplikacji Document Connection możesz także uzyskać dostęp do firmowych witryn programu Microsoft SharePoint 2010 w swojej sieci firmowej lub w pakiecie Microsoft Office 365 oraz wyświetlać i udostępniać przechowywane tam dokumenty. Do uzyskania dostępu do programu SharePoint jest potrzebny zabezpieczony dostęp mobilny, np. przez sieć VPN w telefonie z oprogramowaniem Nokia Belle lub rozwiązanie Unified Access Gateway. Wszystkie pliki są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, ale tylko poniższe pliki są wyświetlane w widoku Ulubione: PowerPoint Word Excel PDF 1 Wybierz >. 2 Jeśli chcesz otworzyć witrynę programu SharePoint teraz, wybierz Tak. Jeśli chcesz pominąć ten krok i otworzyć witrynę programu SharePoint później, wybierz Nie.

14 14 Microsoft Document Connection Na pasku narzędzi u dołu znajdują się dwie karty: Ulubione dokumenty i Miejsca. Aby przejrzeć zawartość witryny programu SharePoint, wybierz daną witrynę na karcie Miejsca. Na karcie Miejsca są wyświetlane Twoje ulubione witryny programu SharePoint, lokalizacja dokumentów zapisanych w pamięci telefonu (Lokalne), załączniki e- mail oraz ostatnio wyświetlane witryny programu SharePoint. Na karcie Ulubione dokumenty są wyświetlane wszystkie dokumenty z miejsc oznaczonych jako ulubione. W widoku SharePoint Explorer znajdują się foldery, dokumenty i inna zawartość. Dostępność usług pakietu Microsoft Office 365 może się różnić w zależności od regionu. Sortowanie i filtrowanie dokumentów Dokumenty można sortować i filtrować na kartach Ulubione dokumenty i Miejsca. Sortowanie dokumentów Wybierz > > Sortuj według daty, Sortuj według tytułu lub Sortuj według miejsca. Filtrowanie dokumentów Wybierz >, lub. Wskazówka: Aby wyczyścić wszystkie zastosowane filtry, wybierz. Otwieranie dokumentu 1 Wybierz > >. Możesz również wybrać dokument w widoku SharePoint Explorer. 2 Wybierz dokument, który chcesz otworzyć. 3 Jeśli dokument jest pusty, otwórz witrynę programu SharePoint, a następnie oznacz ją jako ulubioną, aby dodać dokumenty do listy. Otwieranie witryny programu SharePoint i oznaczanie jej jako ulubionej Po otwarciu witryny programu SharePoint zostanie ona dodana do karty Miejsca. Możesz oznaczyć miejsce jako ulubione, co spowoduje dodanie wszystkich dokumentów z tego miejsca do listy Ulubione dokumenty. Wybierz >.

15 Emisja programu Microsoft PowerPoint 15 Otwieranie witryny programu SharePoint Wybierz > Otwórz adres URL, a następnie wpisz adres internetowy witryny programu SharePoint. Oznaczanie miejsca jako ulubionego Wybierz >. Po oznaczeniu miejsca jako ulubionego właściwości dokumentu zostaną zapisane na liście Ulubione dokumenty w celu oszczędzania energii baterii i zmniejszenia kosztów transmisji danych. Po otwarciu dokument zostaje pobrany do telefonu. Dokumenty z witryny programu SharePoint można aktualizować w dowolnym momencie. Można je synchronizować, aby mieć pewność, że w telefonie znajdują się ich najnowsze wersje. Synchronizowanie najnowszych dokumentów z telefonem Wybierz > Synchronizuj. Udostępnianie dokumentów Aby udostępnić dokument, możesz wysłać łącze do dokumentu, jeśli znajduje się on w witrynie programu SharePoint, lub wysłać dany dokument jako załącznik, jeśli jest on zapisany w Twoim telefonie. Wysyłanie łącza Wybierz i przytrzymaj dokument, a następnie wybierz Wyślij łącze. Wysyłanie dokumentu jako załącznika Wybierz i przytrzymaj dokument, a następnie wybierz Wyślij jako załącznik. Emisja programu Microsoft PowerPoint Dowiedz się więcej na temat emisji programu Microsoft PowerPoint. Wyświetlanie emisji programu PowerPoint Emisja programu Microsoft PowerPoint umożliwia wyświetlenie prezentacji programu PowerPoint w telefonie, podczas gdy osoba prowadząca wyświetla pokaz slajdów zdalnie za pomocą Usługi emisji programu PowerPoint w programie SharePoint lub Windows Live. Do wyświetlenia prezentacji w telefonie nie jest potrzebny program PowerPoint. Osoba prowadząca musi wysłać do Ciebie łącze do emisji z komputera w trybie online.

16 16 Emisja programu Microsoft PowerPoint 1 Po otrzymaniu łącza w wiadomości lub wiadomości czatu wybierz go. Zostanie otwarta aplikacja emisji programu PowerPoint. 2 Dotknij ekranu, aby uzyskać dostęp do elementów sterujących.

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800

Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Instrukcja obsługi Nokia Lumia 800 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pierwsze kroki 6 Klawisze i części 6 Klawisze Wstecz, Start i Szukaj 7 Wkładanie karty SIM 8 Ładowanie telefonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625

Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Podręcznik użytkownika Nokia Lumia 625 Wydanie 1.0 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... W telefonie znajduje się podręcznik użytkownika masz go zawsze pod ręką. Na ekranie startowym przesuń palcem

Bardziej szczegółowo

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi

U5i. Rozszerzona instrukcja obsługi U5i Rozszerzona instrukcja obsługi Spis treści Dodatkowa pomoc...5 Czynności przygotowawcze...6 Przygotowanie telefonu do pracy...6 Pomoc w telefonie...8 Widok telefonu...9 Przegląd menu*...10 Nawigacja...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-03-02 SWD-20150302144616871 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BlackBerry Classic Smartphone Wersja: 10.3.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2015-05-27 SWD-20150527115758500 Spis treści Konfiguracja i podstawowe funkcje...6 Nowości w tym wydaniu... 6 Smartfon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5330 Mobile TV Edition Wydanie 2 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Szybki start 6 Klawisze i inne elementy 6 Wkładanie karty SIM i baterii 7 Wkładanie i wyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97. Wydanie 5 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N97 Wydanie 5 Spis treści Bezpieczeństwo 6 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Pamięć współdzielona 8 Poczta Exchange 8 Znajdowanie pomocy 9 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014

2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone Acer Liquid E3 Duo podręcznik użytkownika Model: E380 Wersja publikacji: 04/2014 Acer Liquid E3 Duo Smartfon Numer modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM

Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Podręcznik użytkownika Nokia 515 Dual SIM Wydanie 2.1 PL Psst... Ten przewodnik to nie wszystko... Instrukcje zawarte w tym podręczniku użytkownika dotyczą najnowszej dostępnej wersji oprogramowania. Jeśli

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1

ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 ipad Podręcznik użytkownika Dotyczy oprogramowania ios 5.1 Spis treści 9 Rozdział 1: Przegląd 9 Omówienie 10 Przyciski 12 Tacka karty Micro SIM 12 Ekran początkowy 16 Korzystanie z ekranu wielodotykowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C2-00

Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Instrukcja obsługi Nokia C2-00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Dwa słowa o telefonie 5 Telefon z dwiema kartami SIM 5 Klawisze i części 5 Pierwsze kroki 6 Wkładanie karty SIM i baterii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia X2 00 Wydanie 1.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Informacje ogólne 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Usługi sieciowe 5 Pamięć współdzielona 6 Kody dostępu 6 Aktualizacje

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo