Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi"

Transkrypt

1 Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie nowego niestandardowego szablonu zabezpieczeń 1. W przystawce Szablony zabezpieczeń w drzewie konsoli rozwiń węzeł Szablony zabezpieczeń. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder C:\WINDOWS\security\templates i wybierz polecenie Nowy szablon. 3. W oknie dialogowym C:\WINDOWS\security\templates w polu Nazwa szablonu wpisz Zasady dla serwera NazwaKomputera, a następnie kliknij przycisk OK. Zadanie 2! Włączenie zasad inspekcji 1. W przystawce Szablony zabezpieczeń w drzewie konsoli kliknij dwukrotnie węzeł Zasady dla serwera NazwaKomputera, kliknij dwukrotnie węzeł Zasady lokalne, a następnie rozwiń węzeł Zasady inspekcji. 2. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania na kontach. 3. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj 4. Wyczyść pole wyboru Sukces, zaznacz pole wyboru Niepowodzenie, 5. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania. 6. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj 7. Wyczyść pole wyboru Sukces, zaznacz pole wyboru Niepowodzenie, 8. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Przeprowadź inspekcję zarządzania kontami. 9. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj

2 2 Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi 10. Wyczyść pole wyboru Sukces, zaznacz pole wyboru Niepowodzenie, 11. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Przeprowadź inspekcję dostępu do obiektów. 12. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj 13. Zaznacz pole wyboru Sukces, zaznacz pole wyboru Niepowodzenie, 14. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Przeprowadź inspekcję zmian zasad. 15. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj 16. Zaznacz pole wyboru Sukces, zaznacz pole wyboru Niepowodzenie, 17. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Przeprowadź inspekcję użycia uprawnień. 18. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj 19. Zaznacz pole wyboru Sukces, zaznacz pole wyboru Niepowodzenie, 20. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Przeprowadź inspekcję zdarzeń systemowych. 21. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj 22. Zaznacz pole wyboru Sukces, zaznacz pole wyboru Niepowodzenie, Zadanie 3! Włączenie właściwości dziennika zdarzeń 1. W przystawce Szablony zabezpieczeń w drzewie konsoli kliknij węzeł Dziennik zdarzeń. 2. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Maksymalny rozmiar dziennika aplikacji. 3. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj w szablonie następujące ustawienie zasad, zmień wartość liczby kilobajtów na 99840, 4. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Maksymalny rozmiar dziennika zabezpieczeń. 5. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj w szablonie następujące ustawienie zasad, zmień wartość liczby kilobajtów na 99840, 6. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Przechowuj dziennik zabezpieczeń przez. 7. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj w szablonie następujące ustawienie zasad, a następnie kliknij przycisk OK.

3 Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi 3 8. W oknie dialogowym Sugerowane zmiany wartości kliknij przycisk OK. 9. W okienku szczegółów kliknij dwukrotnie pozycję Przechowuj dziennik systemu przez. 10. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz pole wyboru Definiuj w szablonie następujące ustawienie zasad, a następnie kliknij przycisk OK. 11. W oknie dialogowym Sugerowane zmiany wartości kliknij przycisk OK. Zadanie 4! Zapisanie szablonu W przystawce Szablony zabezpieczeń w drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Zasady dla serwera NazwaKomputera i wybierz polecenie Zapisz.

4 4 Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 2 Testowanie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu porównasz niestandardowy szablon zabezpieczeń z aktualnymi zasadami zabezpieczeń serwera.! Utworzenie nowej bazy danych odniesienia dla konfiguracji i analizy 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Konfiguracja i analiza zabezpieczeń i wybierz polecenie Otwieranie bazy danych. 2. W oknie dialogowym Otwieranie bazy danych wpisz wartość Test zabezpieczeń na NazwaKomputera, a następnie kliknij przycisk Otwórz. 3. Na liście Importuj szablon zaznacz pozycję Zasady dla serwera NazwaKomputera.inf,, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4! Sprawdzenie serwera 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Konfiguracja i analiza zabezpieczeń i wybierz polecenie Analizuj komputer teraz. 2. W oknie dialogowym Wykonywanie analizy kliknij przycisk OK.! Przejrzenie wyników analizy zasad inspekcji 1. Rozwiń węzeł Konfiguracja i analiza zabezpieczeń, rozwiń węzeł Zasady lokalne, a następnie kliknij pozycję Zasady inspekcji. 2. Zakreśl T, jeśli ustawienie komputera odpowiada ustawieniu w bazie danych. Zakreśl N, jeśli ustawienie komputera różni się od ustawienia w bazie danych. Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania na kontach (T/N) Przeprowadź inspekcję zarządzania kontami (T/N) Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania (T/N) Przeprowadź inspekcję dostępu do obiektów (T/N) Przeprowadź inspekcję zmian zasad (T/N) Przeprowadź inspekcję użycia uprawnień (T/N) Przeprowadź inspekcję zdarzeń systemowych (T/N)! Przejrzenie wyników analizy dziennika zdarzeń 1. Kliknij węzeł Dziennik zdarzeń. 2. Zakreśl T, jeśli ustawienie komputera odpowiada ustawieniu w bazie danych. Zakreśl N, jeśli ustawienie komputera różni się od ustawienia w bazie danych. Maksymalny rozmiar dziennika aplikacji (T/N) Maksymalny rozmiar dziennika zabezpieczeń (T/N) Przechowuj dziennik zabezpieczeń przez (T/N) Przechowuj dziennik systemu przez (T/N)

5 Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi 5 Ćwiczenie 3 Wdrażanie szablonu niestandardowego przy użyciu obiektu GPO Zadanie 1 W ramach tego ćwiczenia zaimportujesz szablon niestandardowy do obiektu GPO, po czym wdrożysz go na swoim komputerze. Następnie przeprowadzisz testy komputera w celu sprawdzenia, czy zasada została zastosowana.! Utworzenie obiektu GPO i jego połączenie 1. W przystawce Group Policy Management (Zarządzanie zasadami grupy) kliknij prawym przyciskiem myszy Forest: nwtraders.msft/domains/ nwtraders.msft/lokalizacje/nazwakomputera/komputery i wybierz polecenie Create and Link a GPO Here (Utwórz i połącz obiekt GPO). 2. W oknie dialogowym New GPO (Nowy obiekt GPO) wpisz wartość Ustawienia zabezpieczeń na NazwaKomputera, a następnie kliknij przycisk OK. Zadanie 2 Zadanie 3! Zaimportowanie szablonu zabezpieczeń do obiektu GPO 1. W przystawce Group Policy Management (Zarządzanie zasadami grupy) rozwiń Forest:nwtraders.msft/Domains/nwtraders.msft/Lokalizacje/ NazwaKomputera/Komputery, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ustawienia zabezpieczeń na NazwaKomputera i wybierz polecenie Edit (Edytuj). 2. W Edytorze obiektów zasad grupy rozwiń węzeł Konfiguracja komputera, a następnie rozwiń węzeł Ustawienia systemu Windows. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ustawienia zabezpieczeń i wybierz polecenie Importuj zasady. 4. Na liście Importuj zasady z zaznacz pozycję Zasady dla serwera NazwaKomputera.inf, a następnie kliknij przycisk Otwórz. 5. Zamknij Edytor obiektów zasad grupy.! Wyłączenie funkcji blokowania dziedziczenia zasad 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy Forest: nwtraders.msft/domains/ nwtraders.msft/lokalizacje/nazwakomputera. 2. Jeśli obok polecenia Block Inheritance (Zablokuj dziedziczenie zasad) znajduje się znacznik wyboru, kliknij polecenie, aby usunąć znacznik. 3. Powtórz krok 2 dla następujących jednostek organizacyjnych: nwtraders.msft/domains/nwtraders.msft/lokalizacje/nazwakomputera/ Komputery nwtraders.msft/domains/nwtraders.msft/lokalizacje/nazwakomputera/ Użytkownicy nwtraders.msft/domains/nwtraders.msft/lokalizacje/nazwakomputera/ Grupy

6 6 Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7! Sprawdzenie, czy konto komputera znajduje się we właściwej jednostce organizacyjnej 1. W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję nwtraders.msft i wybierz polecenie Znajdź. 2. W oknie dialogowym Znajdowanie: Użytkownicy, kontakty i grupy na liście Znajdź zaznacz pozycję Komputery. 3. W polu Nazwa komputera wpisz NazwaKomputera, a następnie kliknij przycisk Znajdź teraz. 4. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy komputer NazwaKomputera i wybierz polecenie Przenieś. 5. W oknie dialogowym Przenieś rozwiń węzeł Lokalizacje/ NazwaKomputera/Komputery, 6. Zamknij okno dialogowe Znajdowanie: Komputery.! Zaktualizowanie ustawień zasad grupy 1. Kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Wiersz polecenia. 2. W wierszu polecenia wpisz gpupdate /force i naciśnij klawisz ENTER.! Sprawdzenie zasad zabezpieczeń komputera lokalnego 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Konfiguracja i analiza zabezpieczeń i wybierz polecenie Analizuj komputer teraz. 2. W oknie dialogowym Wykonywanie analizy kliknij przycisk OK.! Przejrzenie wyników analizy 1. Rozwiń węzeł Konfiguracja i analiza zabezpieczeń, rozwiń węzeł Zasady lokalne, a następnie kliknij pozycję Zasady inspekcji. 2. Zakreśl T, jeśli ustawienie komputera odpowiada ustawieniu w bazie danych. Zakreśl N, jeśli ustawienie komputera różni się od ustawienia w bazie danych. Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania na kontach (T/N) Przeprowadź inspekcję zarządzania kontami (T/N) Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania (T/N) Przeprowadź inspekcję dostępu do obiektów (T/N) Przeprowadź inspekcję zmian zasad (T/N) Przeprowadź inspekcję użycia uprawnień (T/N) Przeprowadź inspekcję zdarzeń systemowych (T/N)

7 Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi 7 Zadanie 8! Przejrzenie wyników analizy dziennika zdarzeń 1. Kliknij węzeł Dziennik zdarzeń. 2. Zakreśl T, jeśli ustawienie komputera odpowiada ustawieniu w bazie danych. Zakreśl N, jeśli ustawienie komputera różni się od ustawienia w bazie danych. Maksymalny rozmiar dziennika aplikacji (T/N) Maksymalny rozmiar dziennika zabezpieczeń (T/N) Przechowuj dziennik zabezpieczeń przez (T/N) Przechowuj dziennik systemu przez (T/N)

8 8 Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 4 Konfigurowanie i testowanie inspekcji zabezpieczeń jednostek organizacyjnych Zadanie 1 W tym ćwiczeniu skonfigurujesz inspekcje zabezpieczeń jednostek organizacyjnych i przeprowadzisz inspekcje testowe.! Włączenie funkcji inspekcji jednostki organizacyjnej 1. W przystawce Użytkownicy i komputery usługi Active Directory rozwiń węzeł nwtraders.msft/lokalizacje. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję NazwaKomputera i wybierz polecenie Właściwości. 3. W oknie dialogowym Właściwości na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Zaawansowane. 4. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń na karcie Inspekcja zaznacz pole wyboru Zezwalaj na propagowanie dziedziczonych wpisów inspekcji z obiektu nadrzędnego do tego obiektu i wszystkich obiektów podrzędnych. Uwzględnij je razem z wpisami tutaj zdefiniowanymi. 5. Na liście Zabezpieczenia kliknij przycisk Usuń. 6. Kliknij przycisk Dodaj. 7. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownik, Komputer lub Grupa w polu Wprowadź nazwę obiektu do wybrania wpisz wartość Wszyscy, 8. W oknie dialogowym Wpis inspekcji zaznacz pole wyboru Niepowodzenie odnoszące się do pozycji Usuwanie obiektów Komputer, a następnie kliknij przycisk OK. 9. W oknie dialogowym Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń kliknij przycisk OK. 10. W oknie dialogowym Właściwości kliknij przycisk OK. Zadanie 2! Podjęcie próby usunięcia konta komputera przy użyciu nieuprawnionego konta 1. Kliknij przycisk Start i wybierz polecenie Wiersz polecenia. 2. W wierszu polecenia wpisz Dsrm CN=NazwaKomputera,OU=Komputery, OU=NazwaKomputera,OU=Lokalizacje,DC=nwtraders,DC=msft i naciśnij klawisz ENTER. 3. W wyświetlonym monicie Czy na pewno chcesz usunąć CN=NazwaKomputera,OU=Komputery,OU=NazwaKomputera,OU= Lokalizacje,DC=nwtraders, DC=msft wpisz T, a następnie naciśnij klawisz ENTER. 4. Zamknij wiersz polecenia.

9 Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi 9 Zadanie 3! Wyfiltrowanie dziennika zabezpieczeń serwera London 1. W przystawce Zarządzanie komputerem (London) w drzewie konsoli rozwiń węzeł Narzędzia systemowe, a następnie rozwiń węzeł Podgląd zdarzeń. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Zabezpieczenia, wybierz polecenie Widok, a następnie wybierz polecenie Filtruj. 3. W oknie dialogowym Właściwości: Zabezpieczenia na liście Źródło zdarzenia zaznacz pozycję Security (Zabezpieczenia). 4. W polu Użytkownik wpisz NazwaKomputeraUser. 5. Wyczyść pola wyboru Informacje i Inspekcja sukcesów. 6. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Inspekcja niepowodzeń, Filtr spowoduje wyświetlenie jednej niepomyślnej inspekcji dla użytkownika NazwaKomputeraUżytkownik.

10

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI

START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI M START: WINDOWS SERVER 2008 PLATFORMA SIECI WEB I APLIKACJI Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie witrynami internetowymi w IIS 7... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie konfiguracji współużytkowanej...

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika

Acronis SharePoint Explorer. podręcznik użytkownika Acronis SharePoint Explorer podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie do programu Acronis SharePoint Explorer... 3 1.1 Obsługiwane wersje programu Microsoft SharePoint... 3 1.2 Obsługiwane lokalizacje

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate Edition 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access. Prezentacja

Microsoft Access. Prezentacja Microsoft Access Prezentacja 1 Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem na przykład analizą zamówień klientów lub ewidencją kolekcji nagrań. Jeśli baza danych nie jest

Bardziej szczegółowo

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0

Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Informacje o wersji dla klientów Canon imagepress Server G100, wersja 1.0 Ten dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Te informacje należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo