SYSTEMY WBUDOWANE I MIKROPROCESORY. Aleksandra Zalewska nr SPRAWOZDANIE NR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEMY WBUDOWANE I MIKROPROCESORY. Aleksandra Zalewska nr SPRAWOZDANIE NR 1"

Transkrypt

1 2013 SYSTEMY WBUDOWANE I MIKROPROCESORY Aleksandra Zalewska nr SPRAWOZDANIE NR 1

2 1 QUARTUS II WPROWADZENIE DO QUARTUSA Program Quartus II firmy Altera jest programem umożliwiającym na projektowanie układów scalonych, oraz na symulację ich działania. Jest on przyjazny ze względu na przejrzysty interfejs graficzny użytkownika, jednakże oprócz takiej opcji symulację można przeprowadzić za pomocą języka VHDL (Very High Speed Integrated Circuits Hardware Description Language). Wszelkie wyniki symulacji (również i błędy) możemy przeanalizować za pomocą otrzymanych raportów, przebiegów czasowych itd. Program Quartus (podobnie jak MaxPlus) ma szerokie zastosowania w projektowaniu układów scalonych. Co najważniejsze pozwala on na analizę zaprojektowanych układów. Dzięki niemu możemy zauważyć takie zjawisko jak hazard. Jest to krótkotrwała, niezamierzona zmiana wartości logicznej sygnału wyjściowego, powstała na wskutek nierównych czasów propagacji dla różnych ścieżek w układzie. Czas propagacji - czas liczony od momentu pojawienia się sygnału wejściowego do momentu ustalenia sygnału wyjściowego.

3 2 Bramki logiczne Bramki logiczne są to układy, które realizują pewne proste funkcje logiczne, których to argumentami mogą być zmienne logiczne 0 lub 1 (Algebra Boole a ), w układach TTL mówimy o nich stan niski lub stan wysoki itp. BRAMKI PODSTAWOWE - realizujące podstawowe funkcje logiczne. Funkcja logiczna Nazwa Symbol Przebiegi czasowe Opis Koniunkcja, iloczyn logiczny AND Stan wysoki na wyjściu, tylko gdy wszystkie wejścia są w stanie wysokim. Alternatywa, suma logiczna OR Stan wysoki na wyjściu, gdy przynajmniej jedno wejścia pozostaje w stanie wysokim Zaprzeczenie NOT Stan na wyjściu jest przeciwny do tego na wejściu. BRAMKI FUNKCJONALNIE PEŁNE pozwalające zbudować układ realizujący dowolną funkcję logiczną. Nazwa Symbol Przebiegi czasowe Opis NAND NOT AND NOR NOT OR

4 3 Hazard Hazardem nazywamy krótkotrwałą, niezamierzoną zmianę wartości logicznej sygnału wyjściowego, powstałą na wskutek nierównych czasów propagacji dla różnych ścieżek w układzie. HAZARD STATYCZNY mamy z nim do czynienia gdy wyjście, które powinno pozostać w tym samym stanie, krótkotrwale zmienia znak na przeciwny: o Hazard statyczny w jedynce, gdy wyjście powinno pozostać w stanie 1 o Hazard statyczny w zerze, gdy wyjście powinno pozostać w stanie HAZARD DYNAMICZNY mamy z nim do czynienia gdy na wyjściu powinna nastąpić pojedyncza zmiana stanu, zmieniła swój stan wielokrotnie SPOSOBY ELIMINOWANIA HAZARDU Stosowanie układów taktujących Wprowadzenie w siatce Karaugh a grup anty-hazardowych zawierających elementy sąsiadujących grup Aby zaprezentować zjawisko hazardu i metodę jego eliminacji, zasymuluje poniższy układ: Wejścia CD Stan AB Y = AC+A BC

5 4 Po eliminacji hazardu (dodaniu dodatkowej grupy antyhazardowej) tablica wygląda następująco: Wejścia CD Stan AB Y=AC+A BC+BCD

6 5 Schemat układu po wprowadzeniu grupy antyhazardowej: Wyniki symulacji po wprowadzeniu dodatkowej grupy antyhazardowej: Jak zauważamy, w drugiej symulacji, nie ma żadnych niepotrzebnych skoków napięcia na wyjściu. HAZARD występuje na skutek nierównych czasów propagacji dla różnych ścieżek układu, czyli sygnał dociera od wejścia do wyjścia w różnym czasie zależnym od długości ścieżki dla tego sygnału. O ile przy pojedynczych bramkach lub układach zjawisko to występuje w małej skali, o tyle w przypadku zaawansowanych układów może być ono bardzo niekorzystne i trudne do przewidzenia, dlatego istnieją sposoby eliminacji hazardu.

7 6 Przerzutniki Przerzutnik (z ang. flip-flop) jest to podstawowy element pamiętający każdego układu cyfrowego, przeznaczonego do przechowywania i ewentualnego przetwarzania informacji. Przerzutnik współtworzy najniższe piętro struktury układu i zdolny jest do zapamiętania jednego bitu informacji. Grupa czterech lub ośmiu połączonych ze sobą przerzutników tworzy następne, wyższe piętro - tzw. rejestr, zdolny już do pamiętania jednego bajtu informacji. Zastosowanie przerzutników: pamiętania stanu układu przechowywania obecnie przetwarzanego słowa danych implementacji liczników implementacji rejestrów przesuwnych (źródło PODZIAŁ PRZERZUTNIKÓW: Przerzutnik Astabilny Przerzutniki Astabline wytwarzają przebiegi samoczynnie, bez udziału sygnału zewnętrznego, podobnie do generatorów sinusoidalnych. Przerzutnik Monostabilny W przerzutniku monostabilnym istnieje tylko jeden trwały stan równowagi, w którym układ może utrzymać się przez czas nieograniczony Przerzutnik Bistabilny Przerzutnik bistabilny charakteryzuje istnienie dwóch stanów równowagi trwałej (dwa stany stabilne), przy czym dla przejścia z jednego stanu do drugiego konieczne jest doprowadzenie zewnętrznego sygnału wyzwalającego Asynchroniczny - pracuje bez sygnału taktującego; stan przerzutnika ustala się bezpośrednio w wyniku zmiany stanu wejść. Synchroniczny - pracuje z udziałem sygnału taktującego, a stan wejść informacyjnych jest przekazywany na wyjście w chwilach występowania narastającego lub opadającego zbocza sygnału taktującego (żródła:

8 7 PRZERZUTNIK RS (ASYNCHRONICZNY) Poniższy przerzutnik RS (Reset - Zeruj; Set -Ustaw) jest przerzutnikiem asynchronicznym (synchroniczne posiadają dodatkowy zegar). Wynik symulacji przerzutnika RS (asynchronicznego) Poniżej przedstawiłam tablicę prawdy dla poszczególnych kombinacji wejść. S R 0 0 X X Przy stanach niskich obu wejść mamy do czynienia ze stanem zabronionym.

9 8 PRZERZUTNIK RS (SYNCHRONICZNY) Jest to odmiana przerzutnika RS z dodatkowym wejściem taktującym (dlatego nazywamy synchronicznym). W tym przerzutniku tabela prawdy się nie zmieni. Różnica jaka tkwi pomiędzy tym przerzutnikiem a poprzednim jest taka, że jakakolwiek zmiana na wyjściu może nastąpić w przypadku rosnącego zbocza zegara własność układów posiadających wejście taktujące. W przerzutniki bez zegara, sama zmiana wartości wejść, zmienia wynik wyjścia układu.

10 9 PRZERZUTNIK JK Należy on do grupy przerzutników synchronicznych, ponieważ posiada wejście taktujące - zegar, za sprawą którego wejścia J i K mogą oddziaływać na wyjścia. Chwile, w których następują te oddziaływania są wyznaczane przez zbocze dodatnie bądź ujemne przebiegu taktującego, dlatego mówimy o synchronizacji układu zboczem narastającym lub opadającym. W chwilach tych stan innych wejść nie powinien się zmieniać. Schemat układu: Nasze analizy symulacji wskazują na to iż nasz układ zgadza się z poniższą tabelą prawdy dla przerzutnika JK: J K Q n Q n Q n

11 10 PRZERZUTNIK D Jest to kolejny przykład przerzutnika synchronicznego. Zasada działania jest podobna do przerzutnika JK jednak posiada on tylko jedno wejście (nie licząc zegara). Nasze analizy symulacji wskazują na to iż nasz układ zgadza się z poniższą tabelą prawdy dla przerzutnika D: D Qn Qn gdzie D i Qn wskazują na obecny stan wejścia i wyjścia, Qn+1 wskazuje na stan wyjścia jaki nastąpi w przypadku wysokiego stanu zegara. Z analizy przerzutników synchronicznych wiemy, że jakiekolwiek zmiany na wyjściu mogą zajść tylko gdy sygnał zegara na to zezwoli dlatego wykazują one więc mniejszą podatność na zakłócenia. Ze względu więc na posiadanie zegarów przez przerzutniki synchroniczne znajdują zastosowanie w budowie liczników.

12 11 Rejestry Rejestr to układ zbudowany w oparciu o przerzutniki zdolny zapisywać, przechowywać i odtwarzać informacje w postaci pojedynczych bitów (0 lub 1). PODZIAŁ REJESTRÓW Ze względu na sposób w jaki wprowadza się dane rejestry można podzielić na: Rejestry szeregowe SISO (Serial In Serial Out, szeregowo-szeregowe) - umożliwiające szeregowe wprowadzenie i odtwarzanie danych (bit po bicie). Rejestry równoległe PIPO (Parallel In Parallel Out, równoległorównoległe) - umożliwiające równoległe wprowadzenie i wyprowadzenie informacji jednocześnie do wszystkich pozycji rejestru. Rejestry szeregowo-równoległe SIPO (Serial In Parallel Out) - umożliwiające szeregowe wprowadzenie i równoległe wyprowadzenie informacji. Rejestry równoległo szeregowe PISO (Parallel In Serial Out) - umożliwiające równolegle wprowadzenie i szeregowe wyprowadzenie informacji. Rejestr uniwersalny pozwala na wprowadzanie i wyprowadzanie danych zarówno szeregowo jak i równolegle, ponadto umożliwia przesuwanie rejestrów w lewo lub w prawo. Rejestry można także podzielić (ze względu na użyte przerzutniki) na synchroniczne i asynchroniczne. PARAMETRY REJESTRÓW Parametrami charakteryzującymi rejestr są: Długość rejestru, równa liczbie przerzutników - N Pojemność rejestru, równa 2 N Szybkość rejestru; o w przypadku rejestru równoległego będzie to czas wprowadzania lub wyprowadzania informacji, o w przypadku rejestru szeregowego maksymalna możliwa częstotliwość impulsów przesuwających, przy której nie następuje zniekształcenie informacji. Może to być też po prostu czas propagacji zastosowanych przerzutników.

13 12 REJESTR PRZESUWAJĄCY W PRAWO REJESTR SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY

14 13 REJESTR SAMOKORYGUJĄCY

15 14 REJESTR 7495 Rejestry mają szerokie i zróżnicowane zastosowanie w technologii informacyjnej, wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z cyfrowymi danymi, poczynając od procesorów (np. pamięci cache), pamięci ROM i RAM, poprzez napędy CD/DVD (bufory odczytu/zapisu), mikrochipy i wykraczając poza komputery, wszystkie urządzenia cyfrowe, bazujące na operacjach na informacji cyfrowej. Rejestry są podstawą pamięci, a ich pojemność określa się wzorem 2^N, dlatego pojemności kości pamięci wynoszą 8, 16, 32, itd. bity/bajty/megabajty.

16 15 Systemy i układy liczące w PC oraz dzielniki częstotliwości Dzielniki częstotliwości to element służący do zmiany częstotliwości sygnału wejściowego n razy (często realizowany za pomocą licznika modulo n). Może przyjmować różne wartości od dzielników dekadowych (np. 1:10, 1:100, 1:10000), przez dzielniki dzielące częstotliwość wejściową za pomocą potęgi liczby 2 (np. 1:4, 1:16, 1:8), dzielniki innych liczb całkowitych (np. 1:3, 1:7, 1:12) i kończąc na dzielnikach ułamkowych (np. 2:3, 2:5, 3:10). DZIELNIK MODULO 3 Dzielnik modulo 3 zbudowany został w oparciu o 2 przerzutniki JK, które są ze sobą sprzężone (sygnał z wyjścia dzielnika po zanegowaniu trafia do wejścia J pierwszego przerzutnika), dzięki czemu dzielnik z założenia dzielący częstotliwość sygnału wejściowego na 4, będzie dzielił tą częstotliwość na 3 (zaznaczony na schemacie)

17 16 DZIELNIK MODULO 4 Budowa dzielnika modulo 4 jest bardzo zbliżona do budowy poprzedniego dzielnika (modulo 3). Różni się on brakiem sprzężenia wyjścia z wejściem J, oraz połączeniem wejść J i K w wejście T.

18 17 Liczniki podobnie jak dzielniki należą do kategorii użytecznych układów sekwencyjnych. Licznik jest bowiem rejestrem, który może być z łatwością zwiększany o 1 modulo pojemność rejestru. Gdy zawartość licznika jest zwiększana poza jego wartość maksymalną, jest on ustawiany na 0. Podobnie jak w przerzutnikach (a przecież z nich zbudowane są liczniki) mamy do czynienia zlicznikami synchronicznymi i asynchronicznymi. Liczniki asynchroniczne są jednak powolne, ze względu na to, iż wyjście jednego przerzutnika wyzwala zmianę stanu następnego przerzutnika. Liczniki synchroniczne mają to do siebie, że wszystkie przerzutniki zmieniają stan jednocześnie, dlatego są znacznie szybsze i stosuje się je w procesorach. (źródło: W. Stallings Organizacja i architektura systemu komputerowego.) LICZNIK SAMOKORYGUJĄCY

19 18 LICZNIK REWERSYJNY Liczniki i dzielniki częstotliwości są to cyfrowe układy liczące, wykorzystywane są oczywiście w budowie komputerów (mikroprocesorów), oraz wszystkich układów cyfrowych, mikroprocesorowych niekoniecznie związanych tylko z komputerami osobistymi lub przemysłowymi, ale wykorzystywane są szeroko tam, gdzie mamy do czynienia z cyfrową reprezentacją danych i operacjami na nich wykonywanymi np. w radiokomunikacji, robotyce, mechatronice oraz wielu innych dziedzinach.

20 19 Kodery, dekodery, transkodery Dekoder - układ kombinacyjny, który działa odwrotnie niż koder, tzn. zamienia kod binarny na kod 1 z n, gdzie tym razem n to liczba wyjść, a nie, jak w przypadku enkodera - wejść. Dekodery dzieli się ze względu na stosunek wejść do wyjść: I. Dekodery pełne nazywane są tak, gdy w dekoderze zachodzi zależność 2 n =m, gdzie n= liczbie wejść, a m= liczbie wyjść II. Dekodery niepełne zyskują takie miano, gdy zachodzi nierówność 2 n >m. DEKODER SN 7442

21 Transkoder to kolejny układ kombinacyjny, potrafiący przetworzyć dowolny kod cyfrowy na dowolny inny kod cyfrowy. Naszym i najczęściej spotykanym przykładem transkodera jest układ zamieniający kod binarny na kod dziesiętny przedstawiony na 7-segmentowym wyświetlaczu. 20 TRANSKODER 7449

22 21 Enkoder to jeden z układów kombinacyjnych służący do zamiany danego kodu, np. dziesiętnego, na kod binarny rozumiany przez komputery i układy cyfrowe. Enkodery można podzielić na: I. Enkodery zwykłe- służące do konwersji kodu 1 z n (kodu pierścieniowego), co oznacza, że brane pod uwagę jest tylko informacje z jednego wejścia, gdyż istnieje fizyczna możliwość aktywacji więcej niż jednego wejścia na raz. II. Enkodery priorytetowe- konwertują kod x z n, czyli uwzględniane jest x wejść, a na wyjściu pojawia się kod wejścia z największym priorytetem ENKODER 74148

23 22 Sumatory i komparatory Sumator jest to układ logiczny, który umożliwia nam wykonania działania sumy na dwóch(lub więcej) liczbach dwójkowych. W zależności od rodzaju sumatora mogą to być liczby jednobitowe lub wielobitowe. Ze względu na rodzaj dodawanych liczb możemy wyróżnić sumatory binarne i dziesiętne. Ze względu na sposób wykonywania obliczeń na kolejnych pozycjach liczb wielocyfrowych, możemy wyróżnić sumatory równoległe i szeregowe. SUMATOR PEŁNY Sumator pełny (Full Adder) oprócz dwóch wejść Ai B posiada również wejście przeniesienia z poprzedniej pozycji (Cin) Symbolicznie, sumator pełny możemy przedstawić za pomocą schematu: Tabela prawdy: Ci-1 Ai Si Bi Ci Ci-1 Bi Ai S Ci

24 KOMPARATOR Komparator, jest to układ cyfrowy który służy do porównywania dwóch liczb binarnych i nie tylko takich. Typowy, uniwersalny komparator realizuje trzy kryteria porównawcze: A=B A>B A<B Proste komparatory sprawdzają tylko czy dane liczby są równe czy nie, jednakże są też specjalne komparatory, które oprócz kryteriów uniwersalnego komparatora, sprawdza również różnice pomiędzy liczbami itp. Sumatory i komparatory mają zastosowanie we wszystkich urządzeniach przetwarzających cyfrowe informacje. Znajdują się one, np. w kalkulatorach, mikroprocesorach komputerów, wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba sprawdzenia jakiegoś warunku czy też jego utworzenia. Sumatory pozwalają zliczać bity, a co za tym idzie dane, na których w danym momencie przeprowadzana jest operacja, a komparatory potrafią porównać do trzech elementów i nadają się bardzo dobrze do tworzenia pętli warunkowych (z użyciem sumatorów).

25 24 RAM, ROM Pamięć RAM (Random-access Memory)- pamięć swobodnego dostępu. Pamięć ulotna- po odłączeniu zasilania znikają wszystkie dane, dlatego musi być cyklicznie odświeżana jej zawartość o bezpośrednim dostępie do dowolnej komórki pamięci. Służy do przechowywania informacji i danych przetwarzanych właśnie programów i poleceń. Parametrami pamięci RAM są pojemność- określa ile danych możemy zapisać, wyrażana w kilobajtach, megabajtach, najnowsze w gigabajtach. Nowsze rodzaje pamięci składają się z matrycy komórek zbudowanych z pojedyńczych tranzystorów i kondensatorów, mogących przechowywać jeden bit informacji. Każda komórka posiada swój adres w postaci numeru wiersza i kolumny. Pamięci można podzielić biorąc pod uwagę technologię wykonania na: SRAM (Static-RAM)- pamięć statyczna, do przechowywania danych nie potrzebuje zasilania, dzięki czemu wyróżnia się krótkim czasem dostępu i głównie używana do produkcji pamięci cache. DRAM (Dynamic-RAM)- pamięć dynamiczna, potrzebuje napięcia zasilającego do przechowywania danych, dane muszą być odświeżane cyklicznie, ą w tym czasie nie ma do nich dostępu, co wpływa na ich dłuższy czas dostępu. LPM_RAM DP

26 25 LPM_RAM DQ

27 26 ALT_RAM Wynik Symulacji: Pamięci przedstawione wyżej różnią się budową i zasadą działania, układ ALTDPRAM charakteryzuje się wejściem blokującym działanie układu, jak widać w wyniku symulacji, ma najkrótszy czas dostępu. Układ LP_RAM_DQ, natomiast, informację wysyła tylko przy rosnącym zboczu zegara inclock.

28 Pamięć ROM (Read-only Memory)- pamięć tylko do odczytu, służy do przechowywania informacji potrzebnych do funkcjonowania danego urządzenia. Programuje je głównie producent urządzenia. Pamięć ta nie potrzebuje zasilania do utrzymania przechowywanych informacji. Podział pamięci ROM PROM (Programmable Memory)- pamięć niezapisana, zapisanie informacji polega na połączeniu wewnętrznych połączeń w pamięci, co powoduje, że błąd eliminuje pamięć z użycia. Można powiedzieć, że jest to pamięć jednokrotnego zapisu. EPROM (Erasable Programmable Memory)- pamięć, której zawartość można skasować naświetlając intensywnie pamięć promieniem UV, kasowana jest cała zawartość. Można w niej wielokrotnie zapisać dane. Jej trwałość oceniana jest na 10 lat. EEPROM (Electrically Erasable Memory)- pamięć, której każdy bit można skasować przy użyciu prądu elektrycznego. Pamięć powinna wytrzymać kasowań. LPM_ROM 27 Zawartość pliku inicjalizacji pamięci Memory Initialization File (.mif) depth=4; głębokość szyny pamięci width=16; szerokość szyny pamięci address_radix=dec; system liczbowy szyny adresowej pamięci data_radix=dec; system liczbowy szyny danych pamięci content zawartość konfiguracji inicjalizacji pamięci begin początek części konfiguracji inicjalizacji pamięci [0..1]:0; warunki zachowania pamięci (jeżeli 0 1 to wpisz 0) [2..3]:1; warunki zachowania pamięci (jeżeli 2 3 to wpisz 1) end; koniec części konfiguracji inicjalizacji pamięci

29 28 Pamięci RAM i ROM niezbędne są do budowy komputerów odkąd powstała ich koncepcja, pamięć ROM służy do obsługi urządzenia, rozruchu odpowiednich komponentów, do przechowywania instrukcji dla procesora itd. Pamięć RAM służy, natomiast, do przechowywania informacji używanych przez użytkownika, oraz uruchomione programy. Parametrami pamięci są czas dostępu i pojemność, które zmieniają się wraz z postępem technologii. Dla przykładu, obecny na zajęciach mikrokomputer Commodore 64 z lat 80-tych wyposażony jest w 64 kilobajty pamięci RAM, a dzisiejsze komputery PC zaopatrzone są w pamięci RAM o pojemnościach rzędu kilki gigabajtów (1 gigabajt= kilobajtów).

UKŁAD SCALONY. Cyfrowe układy można podzielić ze względu na różne kryteria, na przykład sposób przetwarzania informacji, technologię wykonania.

UKŁAD SCALONY. Cyfrowe układy można podzielić ze względu na różne kryteria, na przykład sposób przetwarzania informacji, technologię wykonania. UKŁDAY CYFROWE Układy cyfrowe są w praktyce realizowane różnymi technikami. W prostych urządzeniach automatyki powszechnie stosowane są układy elektryczne, wykorzystujące przekaźniki jako podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych

Bramki logiczne Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych Układy logiczne Bramki logiczne A B A B AND NAND A B A B OR NOR A NOT A B A B XOR NXOR A NOT A B AND NAND A B OR NOR A B XOR NXOR Podstawowe składniki wszystkich układów logicznych 2 Podstawowe tożsamości

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014

Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Lista tematów na kolokwium z wykładu z Techniki Cyfrowej w roku ak. 2013/2014 Temat 1. Algebra Boole a i bramki 1). Podać przykład dowolnego prawa lub tożsamości, które jest spełnione w algebrze Boole

Bardziej szczegółowo

UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak

UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ Układem sekwencyjnym nazywamy układ

Bardziej szczegółowo

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny UKŁADY CYFROWE Układ kombinacyjny Układów kombinacyjnych są bramki. Jedną z cech układów kombinacyjnych jest możliwość przedstawienia ich działania (opisu) w postaci tabeli prawdy. Tabela prawdy podaje

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część VII Układy cyfrowe Janusz Brzychczyk IF UJ Układy cyfrowe W układach cyfrowych sygnały napięciowe (lub prądowe) przyjmują tylko określoną liczbę poziomów, którym przyporządkowywane

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci

Podstawy Informatyki JA-L i Pamięci Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Operator elementarny Proste układy z akumulatorem Realizacja dodawania Realizacja JAL dla pojedynczego bitu 2 Parametry

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. Są najprostszymi układami pamięciowymi.

WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. Są najprostszymi układami pamięciowymi. 72 WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. ą najprostszymi układami pamięciowymi. PZEZUTNIK WY zapamietanie skasowanie Przerzutmik zapamiętuje zmianę

Bardziej szczegółowo

CYFROWE UKŁADY SCALONE STOSOWANE W AUTOMATYCE

CYFROWE UKŁADY SCALONE STOSOWANE W AUTOMATYCE Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5 str. 1/16 ĆWICZENIE 5 CYFROWE UKŁADY SCALONE STOSOWANE W AUTOMATYCE 1.CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z podstawowymi elementami cyfrowymi oraz z

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe układy scalone

Cyfrowe układy scalone Cyfrowe układy scalone Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Cyfrowe układy scalone Układy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10.

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Andrzej Kuś Aleksander Matusz Prowadzący: dr inż. Adam Stadler Układy cyfrowe przetwarzają

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka

PAMIĘCI. Część 1. Przygotował: Ryszard Kijanka PAMIĘCI Część 1 Przygotował: Ryszard Kijanka WSTĘP Pamięci półprzewodnikowe są jednym z kluczowych elementów systemów cyfrowych. Służą do przechowywania informacji w postaci cyfrowej. Liczba informacji,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Instrukcja laboratoryjna Technika cyfrowa Opracował: mgr inż. Krzysztof Bodzek Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z zapisem liczb

Bardziej szczegółowo

4. UKŁADY FUNKCJONALNE TECHNIKI CYFROWEJ

4. UKŁADY FUNKCJONALNE TECHNIKI CYFROWEJ 4. UKŁADY FUNKCJONALNE TECHNIKI CYFROWEJ 4.1. UKŁADY KONWERSJI KODÓW 4.1.1. Kody Kod - sposób reprezentacji sygnału cyfrowego za pomocą grupy sygnałów binarnych: Sygnał cyfrowy wektor bitowy Gdzie np.

Bardziej szczegółowo

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu f wy f P Podzielnik częstotliwości: układ, który na każde p impulsów na wejściu daje

Bardziej szczegółowo

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania

43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania 43 Pamięci półprzewodnikowe w technice mikroprocesorowej - rodzaje, charakterystyka, zastosowania Typy pamięci Ulotność, dynamiczna RAM, statyczna ROM, Miejsce w konstrukcji komputera, pamięć robocza RAM,

Bardziej szczegółowo

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne.

Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. Temat: Pamięci. Programowalne struktury logiczne. 1. Pamięci są układami służącymi do przechowywania informacji w postaci ciągu słów bitowych. Wykonuje się jako układy o bardzo dużym stopniu scalenia w

Bardziej szczegółowo

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011

Układy arytmetyczne. Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Układy arytmetyczne Joanna Ledzińska III rok EiT AGH 2011 Plan prezentacji Metody zapisu liczb ze znakiem Układy arytmetyczne: Układy dodające Półsumator Pełny sumator Półsubtraktor Pełny subtraktor Układy

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

Elektronika i techniki mikroprocesorowe Elektronika i techniki mikroprocesorowe Technika cyfrowa ZłoŜone one układy cyfrowe Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PLAN WYKŁADU idea

Bardziej szczegółowo

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami

Struktura i funkcjonowanie komputera pamięć komputerowa, hierarchia pamięci pamięć podręczna. System operacyjny. Zarządzanie procesami Rok akademicki 2015/2016, Wykład nr 6 2/21 Plan wykładu nr 6 Informatyka 1 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr II, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Jakub Kaźmierczak. 2.1 Sekwencyjne układy pamiętające

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Jakub Kaźmierczak. 2.1 Sekwencyjne układy pamiętające 2 Cyfrowe układy sekwencyjne Cel ćwiczenia LABORATORIUM ELEKTRONIKI Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z cyfrowymi elementami pamiętającymi, budową i zasada działania podstawowych przerzutników oraz liczników

Bardziej szczegółowo

Proste układy sekwencyjne

Proste układy sekwencyjne Proste układy sekwencyjne Układy sekwencyjne to takie w których niektóre wejścia są sterowany przez wyjściaukładu( zawierają sprzężenie zwrotne ). Układy sekwencyjne muszą zawierać elementy pamiętające

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Wykład II Pamięci operacyjne 1 Część 1 Pamięci RAM 2 I. Pamięć RAM Przestrzeń adresowa pamięci Pamięć podzielona jest na słowa. Podczas

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych .Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych.. Przerzutniki synchroniczne Istota działania przerzutników synchronicznych polega na tym, że zmiana stanu wewnętrznego powinna nastąpić

Bardziej szczegółowo

Podział układów cyfrowych. rkijanka

Podział układów cyfrowych. rkijanka Podział układów cyfrowych rkijanka W zależności od przyjętego kryterium możemy wyróżnić kilka sposobów podziału układów cyfrowych. Poniżej podam dwa z nich związane ze sposobem funkcjonowania układów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY WFiIS LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 ĆWICZENIE 01

Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 ĆWICZENIE 01 ĆWICZENIE 01 Ćwiczenie 01 - Strona nr 1 Polecenie: Bez użycia narzędzi elektronicznych oraz informatycznych, wykonaj konwersje liczb z jednego systemu liczbowego (BIN, OCT, DEC, HEX) do drugiego systemu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Układy kombinacyjne

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Układy kombinacyjne Wstęp do Techniki Cyfrowej... Układy kombinacyjne Przypomnienie Stan wejść układu kombinacyjnego jednoznacznie określa stan wyjść. Poszczególne wyjścia określane są przez funkcje boolowskie zmiennych wejściowych.

Bardziej szczegółowo

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające Zapamiętywanie wartości wybranych zmiennych binarnych, jak również sekwencji tych wartości odbywa się w układach

Bardziej szczegółowo

A B. 12. Uprość funkcję F(abc) = (a + a'b + c + c')a

A B. 12. Uprość funkcję F(abc) = (a + a'b + c + c')a Lp. Pytania 1. Jaką liczbę otrzymamy w wyniku konwersji z systemu szesnastkowego liczby 81AF (16) na system binarny? 2. Zapisz tabelę działania opisującą bramkę logiczną, której symbol graficzny przedstawia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 9 Pamięć operacyjna Właściwości pamięci Położenie Pojemność Jednostka transferu Sposób dostępu Wydajność Rodzaj fizyczny Własności fizyczne Organizacja Położenie pamięci

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 13 - Układy bramkowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 13 - Układy bramkowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 13 - Układy bramkowe Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Układy z elementów logicznych Bramki logiczne Elementami logicznymi (bramkami logicznymi) są urządzenia o dwustanowym sygnale wyjściowym

Bardziej szczegółowo

Elektronika (konspekt)

Elektronika (konspekt) Elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 12 Podstawy elektroniki cyfrowej (kody i układy logiczne kombinacyjne) Dwa znaki wystarczają aby w układach

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Pamięci półprzewodnikowe. Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych

Wykład II. Pamięci półprzewodnikowe. Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych Studia stacjonarne inżynierskie, kierunek INFORMATYKA Architektura systemów komputerowych Wykład II Pamięci półprzewodnikowe 1 Pamięci półprzewodnikowe 2 Pamięci półprzewodnikowe Pamięciami półprzewodnikowymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ĆWICZENIE 2) UKŁADY KOMBINACYJNE OPARTE NA STEROWNIKACH PLC I PROGRAMOWANIU W LOGICE DRABINKOWEJ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘĆ PROSZĘ O BARDZO DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci. Ptc 2013/2014 13.12.2013

Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci. Ptc 2013/2014 13.12.2013 Pamięci półprzewodnikowe w oparciu o książkę : Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe, Betty Prince, WNT Ptc 2013/2014 13.12.2013 Pamięci statyczne i dynamiczne Pamięci statyczne SRAM przechowywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów i układy sekwencyjne

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów i układy sekwencyjne Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów i układy sekwencyjne Alfabety i litery Układ logiczny opisywany jest przez wektory, których wartości reprezentowane są przez ciągi kombinacji zerojedynkowych.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA LICZNIKI I REJESTRY. Rev.1.1

LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA LICZNIKI I REJESTRY. Rev.1.1 LABORATORIUM TECHNIKA CYFROWA LICZNIKI I REJESTRY Rev.1.1 1. Cel ćwiczenia Praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej z zakresu projektowania układów kombinacyjnych oraz arytmetycznych 2. Projekty Przy

Bardziej szczegółowo

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Ćwiczenie nr 4: Przerzutniki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI

Arytmetyka komputera. Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka. Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Arytmetyka komputera Na podstawie podręcznika Urządzenia techniki komputerowej Tomasza Marciniuka Opracował: Kamil Kowalski klasa III TI Spis treści 1. Jednostki informacyjne 2. Systemy liczbowe 2.1. System

Bardziej szczegółowo

Pamięć operacyjna komputera

Pamięć operacyjna komputera Pamięć operacyjna komputera Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych

Bardziej szczegółowo

Układy logiczne układy cyfrowe

Układy logiczne układy cyfrowe Układy logiczne układy cyfrowe Jak projektować układy cyfrowe (systemy cyfrowe) Układy arytmetyki rozproszonej filtrów cyfrowych Układy kryptograficzne Evatronix KontrolerEthernet MAC (Media Access Control)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu Programowalne Struktury

Bardziej szczegółowo

Ćw. 1: Systemy zapisu liczb, minimalizacja funkcji logicznych, konwertery kodów, wyświetlacze.

Ćw. 1: Systemy zapisu liczb, minimalizacja funkcji logicznych, konwertery kodów, wyświetlacze. Lista zadań do poszczególnych tematów ćwiczeń. MIERNICTWO ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE Studia stacjonarne I stopnia, rok II, 2010/2011 Prowadzący wykład: Prof. dr hab. inż. Edward Layer ćw. 15h Tematyka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1(rok)/1(sem) Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Układy logiczne. Wstęp doinformatyki. Funkcje boolowskie (1854) Funkcje boolowskie. Operacje logiczne. Funkcja boolowska (przykład)

Układy logiczne. Wstęp doinformatyki. Funkcje boolowskie (1854) Funkcje boolowskie. Operacje logiczne. Funkcja boolowska (przykład) Wstęp doinformatyki Układy logiczne komputerów kombinacyjne sekwencyjne Układy logiczne Układy kombinacyjne Dr inż. Ignacy Pardyka Akademia Świętokrzyska Kielce, 2001 synchroniczne asynchroniczne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska, Wydział PPT Laboratorium z Elektroniki i Elektrotechniki

Politechnika Wrocławska, Wydział PPT Laboratorium z Elektroniki i Elektrotechniki Politechnika Wrocławska, Wydział PP 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie z wybranymi cyfrowymi układami sekwencyjnymi. Poznanie właściwości, zasad działania i sposobów realizacji przerzutników oraz liczników. 2.

Bardziej szczegółowo

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe

1.1. Pozycyjne systemy liczbowe 1.1. Pozycyjne systemy liczbowe Systemami liczenia nazywa się sposób tworzenia liczb ze znaków cyfrowych oraz zbiór reguł umożliwiających wykonywanie operacji arytmetycznych na liczbach. Dla dowolnego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Przerzutniki bistabilne (Flip-Flop) Cel

Ćwiczenie 6. Przerzutniki bistabilne (Flip-Flop) Cel Ćwiczenie 6 Przerzutniki bistabilne (Flip-Flop) Cel Poznanie zasady działania i charakterystycznych właściwości różnych typów przerzutników bistabilnych. Wstęp teoretyczny. Przerzutniki Flip-flop (FF),

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h Instytut Fizyki oświadczalnej UG Układy sekwencyjne 1. Czas trwania: 6h 2. Cele ćwiczenia Poznanie zasad działania podstawowych typów przerzutników: RS, -latch,, T, JK-MS. Poznanie zasad działania rejestrów

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego.

1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego. 1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego. Przerzutniki monostabline w odróżnieniu od przerzutników bistabilnych zapamiętują stan na z góry założony, ustalony przez konstruktora układu,

Bardziej szczegółowo

Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego

Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego Arytmetyka cyfrowa Dla człowieka naturalnym sposobem liczenia jest korzystanie z systemu dziesiętnego, dla komputera natomiast korzystanie z zapisu dwójkowego (binarnego). Zapis binarny - to system liczenia

Bardziej szczegółowo

CZ1. Optymalizacja funkcji przełączających

CZ1. Optymalizacja funkcji przełączających CZ1. Optymalizacja funkcji przełączających 1. Proszę opisać słownie metodę i dokonać optymalizacji łącznej następujących funkcji (najmłodszy bit wejścia proszę oznaczyć A) : F1=SUM m(1,3,5,7,9,13,15) F2=SUM

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TS1C300 020 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TEHNIKA YFOWA 2 T1300 020 Ćwiczenie Nr 6 EALIZAJA FUNKJI EJETOWYH W TUKTUAH

Bardziej szczegółowo

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury

Komputer IBM PC niezależnie od modelu składa się z: Jednostki centralnej czyli właściwego komputera Monitora Klawiatury 1976 r. Apple PC Personal Computer 1981 r. pierwszy IBM PC Komputer jest wart tyle, ile wart jest człowiek, który go wykorzystuje... Hardware sprzęt Software oprogramowanie Komputer IBM PC niezależnie

Bardziej szczegółowo

4. Karta modułu Slave

4. Karta modułu Slave sygnały na magistralę. Można wyróżnić trzy typy układów scalonych takie jak bramki o otwartym kolektorze wyjściowym, bramki trójstanowe i bramki o przeciwsobnym wzmacniaczu wyjściowym. Obciążalność prądową

Bardziej szczegółowo

6. SYNTEZA UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH

6. SYNTEZA UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH 6. SYNTEZA UKŁADÓW SEKWENCYJNYCH 6.1. CEL ĆWICZENIA Układy sekwencyjne są to układy cyfrowe, których stan jest funkcją nie tylko sygnałów wejściowych, ale również historii układu. Wynika z tego, że struktura

Bardziej szczegółowo

Sekwencyjne bloki funkcjonalne

Sekwencyjne bloki funkcjonalne ekwencyjne bloki funkcjonalne Układy sekwencyjne bloki funkcjonalne 2/28 ejestry - układy do przechowywania informacji, charakteryzujące się róŝnymi metodami jej zapisu lub odczytu a) b) we wy we... we

Bardziej szczegółowo

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1

RODZAJE PAMIĘCI RAM. Cz. 1 RODZAJE PAMIĘCI RAM Cz. 1 1 1) PAMIĘĆ DIP DIP (ang. Dual In-line Package), czasami nazywany DIL - w elektronice rodzaj obudowy elementów elektronicznych, głównie układów scalonych o małej i średniej skali

Bardziej szczegółowo

Jednostki miar stosowane w sieciach komputerowych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Jednostki miar stosowane w sieciach komputerowych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Jednostki miar stosowane w sieciach komputerowych mgr inż. Krzysztof Szałajko Jednostki wielkości pamięci Jednostka Definicja Przykład Bit (b) 0 lub 1 Włączony / wyłączony Bajt (B) = 8 b Litera w kodzie

Bardziej szczegółowo

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki.

Literatura. adów w cyfrowych. Projektowanie układ. Technika cyfrowa. Technika cyfrowa. Bramki logiczne i przerzutniki. Literatura 1. D. Gajski, Principles of Digital Design, Prentice- Hall, 1997 2. C. Zieliński, Podstawy projektowania układów cyfrowych, PWN, Warszawa 2003 3. G. de Micheli, Synteza i optymalizacja układów

Bardziej szczegółowo

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie)

Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) Zasada działania pamięci RAM Pamięć operacyjna (robocza) komputera - zwana pamięcią RAM (ang. Random Access Memory - pamięć o swobodnym dostępie) służy do przechowywania danych aktualnie przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Badanie liczników oraz pamięci RAM

Ćwiczenie: Badanie liczników oraz pamięci RAM Badanie liczników i pamięci RAM 1 Ćwiczenie: Badanie liczników oraz pamięci RAM Liczniki Licznikiem nazywamy cyfrowy układ sekwencyjny służący do zliczania i zapamiętywania liczby impulsów podawanych w

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Architektura Systemów Komputerowych. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Architektura Systemów Komputerowych Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Program przedmiotu Struktura i zasada działania prostego systemu mikroprocesorowego Operacje wykonywane przez mikroprocesor i

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11

Spis treúci. Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1. Przedmowa... 9. Wstęp... 11 Księgarnia PWN: Krzysztof Wojtuszkiewicz - Urządzenia techniki komputerowej. Cz. 1 Spis treúci Przedmowa... 9 Wstęp... 11 1. Komputer PC od zewnątrz... 13 1.1. Elementy zestawu komputerowego... 13 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Katalog skrócony układów logicznych CMOS serii 4000

Katalog skrócony układów logicznych CMOS serii 4000 Katalog skrócony układów logicznych CMOS serii 4000 4000 Dwie 3 wejściowe bramki NOR oraz inwerter Czas propagacji: 25ns, 60ns przy 5V Łączny pobór prądu: 0,3mA przy 5V, 0,6mA Częstotliwość danych: 1MHz

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

Elektronika i techniki mikroprocesorowe Elektronika i techniki mikroprocesorowe Technika cyfrowa Podstawowy techniki cyfrowej Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 trochę historii

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28

Spis treści Przełączanie złożonych układów liniowych z pojedynczym elementem reaktancyjnym 28 Spis treści CZE ŚĆ ANALOGOWA 1. Wstęp do układów elektronicznych............................. 10 1.1. Filtr dolnoprzepustowy RC.............................. 13 1.2. Filtr górnoprzepustowy RC..............................

Bardziej szczegółowo

Stan wysoki (H) i stan niski (L)

Stan wysoki (H) i stan niski (L) PODSTAWY Przez układy cyfrowe rozumiemy układy, w których w każdej chwili występują tylko dwa (zwykle) możliwe stany, np. tranzystor, jako element układu cyfrowego, może być albo w stanie nasycenia, albo

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA:

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: TEST KONKURSOWY 1. Do arkusza testu dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której wpisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i miasto. 2. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń

Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Opis przedmiotu 3 części zamówienia Zestawy ćwiczeń Załącznik 4c do SIWZ Lp. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ (szt.) Zestaw powinien składać się min. z modułu bazowego oraz modułów ćwiczeniowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Człowiek- najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawy Automatyki. Człowiek- najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy Automatyki Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Politechnika Warszawska Instytut Automatyki i Robotyki Dr inż.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI PRZERZUTNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI PRZERZUTNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELETRONII PRZERZUTNII el ćwiczenia Zapoznanie się z budową i zasada działania przerzutników synchronicznych jak i asynchronicznych. Poznanie przerzutników asynchronicznych odniesione

Bardziej szczegółowo

3.2. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE

3.2. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI TEORETYCZNE 3. BLOKI KOMUTACYJNE 3.. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami komutacyjnymi. Ćwiczenie wykonywane jest na modułowym zestawie elementów logicznych UNILOG-2. 3.2. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci

Technika Cyfrowa. Badanie pamięci LABORATORIUM Technika Cyfrowa Badanie pamięci Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z budową i zasadą działania scalonych liczników asynchronicznych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Informatyki. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Wstęp do Informatyki. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Wstęp do Informatyki dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Literatura 1. Brookshear, J. G. (2003). Informatyka w ogólnym zarysie. WNT, Warszawa. 3. Małecki, R. Arendt D. Bryszewski A. Krasiukianis

Bardziej szczegółowo

LEKCJA. TEMAT: Pamięć operacyjna.

LEKCJA. TEMAT: Pamięć operacyjna. TEMAT: Pamięć operacyjna. LEKCJA 1. Wymagania dla ucznia: zna pojęcia: pamięci półprzewodnikowej, pojemności, czas dostępu, transfer, ROM, RAM; zna podział pamięci RAM i ROM; zna parametry pamięci (oznaczone

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench Systemy teleinformatyczne Ćwiczenie Program Electronics Workbench Symulacja układów logicznych Program Electronics Workbench służy do symulacji działania prostych i bardziej złożonych układów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera

Test wiedzy z UTK. Dział 1 Budowa i obsługa komputera Test wiedzy z UTK Dział 1 Budowa i obsługa komputera Pytanie 1 Który z elementów nie jest niezbędny do pracy z komputerem? A. Monitor B. Klawiatura C. Jednostka centralna D. Drukarka Uzasadnienie : Jednostka

Bardziej szczegółowo

Opracował: Grzegorz Cygan 2012 r. CEZ Stalowa Wola. Pamięci półprzewodnikowe

Opracował: Grzegorz Cygan 2012 r. CEZ Stalowa Wola. Pamięci półprzewodnikowe Opracował: Grzegorz Cygan 2012 r. CEZ Stalowa Wola Pamięci półprzewodnikowe Pamięć Stosowane układy (urządzenia) DANYCH PROGRAMU OPERACYJNA (program + dane) MASOWA KONFIGURACYJNA RAM ROM (EPROM) (EEPROM)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI UKŁADY KOMBINACYJNE

LABORATORIUM ELEKTRONIKI UKŁADY KOMBINACYJNE LORTORIUM ELEKTRONIKI UKŁDY KOMINCYJNE ndrzej Malinowski 1. Układy kombinacyjne 1.1 Cel ćwiczenia 3 1.2 Podział kombinacyjnych układów funkcjonalnych 3 1.3 Układy komutacyjne 3 1.3.1 Układy zmiany kodów

Bardziej szczegółowo

Komputerowa pamięć. System dziesiątkowego (decymalny)

Komputerowa pamięć. System dziesiątkowego (decymalny) Komputerowa pamięć 1b (bit) - to najmniejsza jednostka informacji w której można zapamiętać 0 lub 1 1B (bajt) - to 8 bitów tzw. słowo binarne (zapamiętuje jeden znak lub liczbę z zakresu od 0-255) 1KB

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI A/C I C/A.

PRZETWORNIKI A/C I C/A. Przetworniki A/C i C/A 0 z 8 PRACOWNIA ENERGOELEKTRONICZNA w ZST Radom 2006/2007 PRZETWORNIKI A/C I C/A. Przed wykonaniem ćwiczenia powinieneś znać odpowiedzi na 4 pierwsze pytania i polecenia. Po wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Luty 2001 Algorytmy (7) 2000/2001 s-rg@siwy.il.pw.edu.pl

Luty 2001 Algorytmy (7) 2000/2001 s-rg@siwy.il.pw.edu.pl System dziesiętny 7 * 10 4 + 3 * 10 3 + 0 * 10 2 + 5 *10 1 + 1 * 10 0 = 73051 Liczba 10 w tym zapisie nazywa się podstawą systemu liczenia. Jeśli liczba 73051 byłaby zapisana w systemie ósemkowym, co powinniśmy

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Technika cyfrowa. Lucas Nülle GmbH 1/7

Table of Contents. Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Technika cyfrowa. Lucas Nülle GmbH 1/7 Table of Contents Table of Contents UniTrain-I Kursy UniTrain Kursy UniTrain: Technika cyfrowa 1 2 2 3 Lucas Nülle GmbH 1/7 www.lucas-nuelle.pl UniTrain-I UniTrain is a multimedia e-learning system with

Bardziej szczegółowo

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu.

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu. 25 aktualizacja firmware (S232TTL)! (urządzenie nie ma restartu ustawień) - w przypadku braku hasła lub jego niezgodności niemożliwy jest dostęp modemowy! - numer telefonu obiektu oraz notatka nie jest

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski

Systemy wbudowane. Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Witold Kozłowski Uniwersytet Łódzki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Systemy wbudowane Witold Kozłowski Zakład Fizyki i Technologii Struktur Nanometrowych 90-236 Łódź, Pomorska 149/153 https://std2.phys.uni.lodz.pl/mikroprocesory/

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo

CYFROWE BLOKI FUNKCJONALNE

CYFROWE BLOKI FUNKCJONALNE CYFROWE BLOKI FUNKCJONALNE MULTIPLEKSER Multiplekser to układ o n wejściach wybierających (adresowych), 2 n wejściach informacyjnych i jednym wyjściu. Każdej z 2 n kombinacji wejść wybierających odpowiada

Bardziej szczegółowo

Technika cyfrowa Układy arytmetyczne

Technika cyfrowa Układy arytmetyczne Sławomir Kulesza Technika cyfrowa Układy arytmetyczne Wykład dla studentów III roku Informatyki Wersja 1.0, 05/10/2010 Układy arytmetyczne UKŁADY ARYTMETYCZNE UKŁADY SUMUJĄCE i ODEJMUJĄCE UKŁADY MNOŻĄCE

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015

Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 Metody numeryczne Technika obliczeniowa i symulacyjna Sem. 2, EiT, 2014/2015 1 Metody numeryczne Dział matematyki Metody rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane

Bardziej szczegółowo

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C)

1.2 Funktory z otwartym kolektorem (O.C) Wydział EAIiIB Laboratorium Katedra Metrologii i Elektroniki Podstaw Elektroniki Cyfrowej Wykonał zespół w składzie (nazwiska i imiona): Ćw. 4. Funktory TTL cz.2 Data wykonania: Grupa (godz.): Dzień tygodnia:

Bardziej szczegółowo