Opis zmian w wersji 464 ToyDMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian w wersji 464 ToyDMS"

Transkrypt

1 Opis zmian w wersji 464 ToyDMS Zmiany w module dokumentów sprzedaży Utworzono wydruk formularza TAX FREE Dodano drukowanie duplikatów faktur UE oraz duplikatów korekt Dodano parametr drukuj datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku Wydruk noty korygującej wykonano w technologii FastReport Poprawiono wywołanie wydruku korekty faktury eksportowej Zmieniono wymagany rabat flotowy wymagany do refundacji Wydruk salda punktów Toyota MORE wykonano w technologii FastReport Zmiana znaku graficznego ISO na dokumentach Zmiany w module kartoteki klientów Wydruk formularza zgłoszeniowego do programu Toyota MORE wykonano w technologii FastReport Dodano możliwość filtrowania klientów po dacie dodania akcji marketingowej Uniezależniono kody akcji marketingowych LTS od kodów akcji marketingowych dealera Zmiany w module rejestracji czasu pracy Umożliwiono dodawanie danych do modułu Rejestracji Czasu Pracy Zmiany w module serwisu Dodano nowe specjalizacje dla stanowisk warsztatowych oraz pracowników Wykonano zawężenie wyboru pracowników w harmonogramie Dodano podgląd pracowników w harmonogramie Rozszerzono zakres możliwych do powiązania z podzleceniem w PNG usług obcych i materiałów dodatkowych Wydruki Dokumenty sprawy TU wykonano w technologii FastReport Wydruk "Wykaz czynności dla programu POS" wykonano w technologii FastReport Wydruk "Protokół naprawy gwarancyjnej (PNG)" wykonano w technologii FastReport Zmiany w module depozytu opon Wydruki potwierdzeń przyjęcia/wydania opon wykonano w technologii FastReport Zmiany w module samochodów używanych Umożliwiono przekazywanie samochodów używanych pomiędzy oddziałami zewnętrznymi firmy Zmiany w module salon samochodów Wydruk "Konfiguracja samochodu nowego" wykonano w technologii FastReport. 34 Zmiany w module wydruków Do zestawienia ONS-300 dodano parametry umożliwiające doliczanie wartości usług do wartości robocizny

2 2. Przyspieszono działanie zestawienia OTH Zmiany w module transmisji Dodano rozszerzony typ harmonogramu transmisji TMPL dla transmisji LTSImport Zmiany w module CRM i zadań Dodano aktualizację treści zdarzeń CRM powiązanych z zadaniami treścią tego zadania Zmiany w module słowników Dodano możliwość rejestrowania katy klienta typu Voucher

3 Zmiany w module dokumentów sprzedaży 1. Utworzono wydruk formularza TAX FREE. Utworzono wydruk formularza TAX FREE. Wydruk ten dostępny jest dla działu sprzedaży części zamiennych dla dokumentów typu paragon i tylko dla dokumentów podstawowych (bez korekt). Aby w formularzu TAX FREE znalazły się dane klienta należy go wcześniej powiązać z dokumentem WZ na części. Formularz TAX FREE nie posiada swojej własnej numeracji dokumentów, więc numery pobierane są z paragonów, do których formularz będzie drukowanych. Wydruk formularza TAX FREE został wykonany w technologii wydruków FastReport. Ekran 1 - Sposób wywołania wydruku TAX FREE - 3 -

4 Ekran 2 - Okno wydruku formularza TAX FREE - 4 -

5 2. Dodano drukowanie duplikatów faktur UE oraz duplikatów korekt. Dodano możliwość drukowania duplikatów faktur UE oraz duplikatów korekt faktur UE. Ekran 3 - Wydruk duplikatu faktury UE - 5 -

6 3. Dodano parametr drukuj datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku. Dodano do wydruków faktur UE sprzedaży samochodów nowych i używanych, parametr umożliwiający włączenie/wyłączenie drukowania daty dopuszczenia nowego środka transportu do użytku. Domyślnie parametr ten będzie włączony dla każdej nowo drukowanej faktury UE. Ekran 4 - Okno parametrów wydruku z widocznym nowym parametrem - 6 -

7 4. Wydruk noty korygującej wykonano w technologii FastReport. Wydruk noty korygującej wykonano w technologii FastReport. Ekran 5 - Okno wydruku noty korygującej - 7 -

8 5. Poprawiono wywołanie wydruku korekty faktury eksportowej. Poprawiono wywołanie wydruku korekty faktury eksportowej dla samochodów używanych. 6. Zmieniono wymagany rabat flotowy wymagany do refundacji. Zmieniono wymagany rabat flotowy na robociznę z 25% do 35% wymagany do refundacji za rabaty flotowe. Poprzednia wartość rabatu 25% była błędna. Od wersji 464 systemu ToyDMS wymagane rabaty za naprawy flotowe do refundacji wynoszą: Robocizna = 35% Materiały = 15% Dla faktur za naprawy flotowe gdzie został użyte inne rabaty flotowe nie będzie można wykonać faktury do refundacji upustów przez TMPL. Opis schematu działania systemu w tym zakresie oraz pomoc dotyczącą utworzenia faktury za refundacje za rabaty flotowe znajduje się w opisie aktualizacji 458 systemu ToyDMS

9 7. Wydruk salda punktów Toyota MORE wykonano w technologii FastReport. Wydruk salda punktów programu Toyota MORE wykonano w technologii FastReport. Ekran 6 - Okno wydruku salda punktów Toyota MORE - 9 -

10 8. Zmiana znaku graficznego ISO na dokumentach. Zmieniono znak graficzny ISO na wszystkich dokumentach gdzie znak ten był umieszczony, m.in.: dokumenty sprzedaży, wydruki serwisowe itp... Ekran 7 - Wygląd stopki dokumentu zawierający znak graficzny ISO

11 Zmiany w module kartoteki klientów 1. Wydruk formularza zgłoszeniowego do programu Toyota MORE wykonano w technologii FastReport. Wydruk formularza zgłoszeniowego uczestnika do programu Toyota MORE wykonano w technologii FastReport. Ekran 8 - Wydruk formularza zgłoszeniowego do Toyota MORE

12 2. Dodano możliwość filtrowania klientów po dacie dodania akcji marketingowej. Filtr klientów w kartotece klientów rozbudowano o możliwość filtrowania klientów powiązanych z akcjami marketingowymi po dacie dodania tych akcji do bazy danych. Ekran 9 - Okno filtra w kartotece klientów

13 3. Uniezależniono kody akcji marketingowych LTS od kodów akcji marketingowych dealera. Uniezależniono kody akcji marketingowych LTS od kodów akcji marketingowych dealera. Możliwe jest więc tworzenie przez dealera własnych akcji marketingowych z dowolnym kodem akcji niezależnie od akcji marketingowych LTS utworzonych w systemie poprzez TMPL. Aby ułatwić rozróżnienie źródła akcji (T TMPL, D Delaer) wprowadzono kody źródła przed nazwami akcji w wielu miejscach gdzie są one wyświetlane: Słownik akcji marketingowych. Filtr kartoteki klientów (zakładka Inne, część Systemy zewnętrzne ). Edycja klienta (zakładka Akcje marketingowe ). Raport CRM-001 (parametry)

14 Zmiany w module rejestracji czasu pracy 1. Umożliwiono dodawanie danych do modułu Rejestracji Czasu Pracy. Umożliwiono dodawanie danych do modułu Rejestracji Czasu Pracy. Możliwe jest dodanie zarówno czasu rozpoczęcia/zakończenia pracy pracownika w dniu pracy jak i pozycji przepracowanych przez pracownika, powiązanych z usterkami w zleceniach. Ekran 10 - Okno zarządzania godzinami pracy pracowników (dane z modułu RCP) W oknie powyżej widoczne są czasy rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika oraz wyliczony czas pobytu w pracy. Ta ostatnia kolumna pozwala łatwo znaleźć nieprawidłowości w przypadku nie zakończenia pracy przez pracownika o właściwym czasie. Przyciskiem Dodaj możliwe jest rozpoczęcie dodawania pracownikowi rozpoczęcia/zakończenia dnia pracy oraz dodanie w tym dniu pozycji przepracowanych przy usterkach w zleceniach serwisowych. Przyciskiem Modyfikuj możliwe jest modyfikowanie pracownikowi czasu pobytu w pracy oraz czasu pracy przy poszczególnych usterkach w zleceniach serwisowych. Przyciskiem Usuń możliwe jest usunięcie wszystkich danych, zarówno czasu pobytu w pracy jak i czasów pracy przy poszczególnych zleceniach serwisowych. UWAGA: Odzyskanie usuniętych danych jest niemożliwe

15 Ekran 11 Okno dodawania danych o dniu pracy pracownika Ekran 12 - Okno dodawania czasu pracy pracownika przy usterce w zleceniu serwisowym

16 UWAGA: W celu normalizacji danych w aktualizacji 464 wszystkie wpisy w RCP, gdzie data zakończenia pracy przekracza aktualną datę zostaną usunięte. Od aktualizacji 464 stacje rejestrujące pracę mechaników w module RCP powinny rejestrować te dane codziennie. Oznacza to, że mechanicy powinni codziennie rejestrować rozpoczęcie i zakończenie pracy. Jeśli mechanik nie zarejestruje zakończenia pracy w module RCP przez kilka dni to system w momencie gdy praca ta zostanie zakończona, podzieli pracownikowi pracę na każdy dzień osobno (nawet niedziele i święta). Przykład: 1. Mechanik rejestruje rozpoczęcie pracy w RCP dnia o godzinie 08: Zapomniał zakończyć pracę w RCP tego dnia. 3. W dniu zakończył pracę w module RCP o godzinie 15:40. Przepracowany czas mechanika w RCP wg. pracochłonności: Ekran 13 - Pracochłonność wg przykładu powyżej w dniu

17 Ekran 14 - Pracochłonność wg przykładu powyżej w dniu Jak został wyliczony czas nominalny i czas efektywnie przepracowany: 1. W dniu od godziny 08:00 do godziny 23:59 liczba przepracowanych godzin wynosi 15,99 2. W dniu od godziny 00:00 do godziny 15:40 liczba przepracowanych godzin wynosi 15,67 Przykład powyższy obrazuje dlaczego ważna jest codzienna kontrola danych rejestrowanych w module RCP. Dane te następnie pobierane są do modułu analizy biznesowej raportu Drive For Profit, który wysyłany jest do TMPL przez dział księgowości. Raport ten generowany jest co miesiąc, 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. WAŻNE: Osoby kontrolujące dane z modułu RCP mają więc 4 dni czasu na poprawę ew. błędnie zarejestrowanych danych przez mechaników w module RCP, zanim dane te trafią do raportu Drive For Profit

18 Zmiany w module serwisu 1. Dodano nowe specjalizacje dla stanowisk warsztatowych oraz pracowników. Dodano nowe specjalizacje dla stanowisk warsztatowych oraz pracowników: pracownik diagnosta, stanowisko diagnostyczne pracownik kierowca, stanowisko pojazd pracownik - express service, stanowisko - express service Ekran 15 - Okno specjalizacji dla stanowiska warsztatowego

19 Ekran 16 - Okno specjalizacji dla pracownika

20 2. Wykonano zawężenie wyboru pracowników w harmonogramie. UWAGA: Dotyczy to tylko sposobu harmonogramowania ustawionego na pracowników. Wykonano zawężenie wyboru pracowników w zależności od wybranego rodzaju operacji. Przykład: Jeśli w harmonogramie operator wybierze operację typu 004 diagnoza to tylko pracownicy posiadający taką specjalizację pojawią się do wyboru. 3. Dodano podgląd pracowników w harmonogramie. UWAGA: Dotyczy to tylko sposobu harmonogramowania ustawionego na pracowników. Dodano okno podglądu pracowników powiązanych z operacją w harmonogramie. Ekran 17 - Okno harmonogramu z widocznym oknem podglądu pracowników powiązanych z operacją w harmonogramie

21 4. Rozszerzono zakres możliwych do powiązania z podzleceniem w PNG usług obcych i materiałów dodatkowych. Rozszerzono zakres możliwych do powiązania z podzleceniem w protokole naprawy gwarancyjnej, usług obcych i materiałów dodatkowych. Obecnie wszystkie typy pozycji usług obcych i materiałów dodatkowych będzie można powiązać z podzleceniem w PNG. Poniżej ekran z widocznymi różnymi rodzajami pozycji usług obcych i materiałów dodatkowych. Ekran 18 - Okno dodawania pozycji do podzlecenia

22 5. Wydruki Dokumenty sprawy TU wykonano w technologii FastReport. Zestaw wydruków Dokumenty sprawy TU został wykonany w technologii FastReport. Ekran 19 - Okno podglądu wydruku protokołu przyjęcia/wydania pojazdu

23 Ekran 20 - Okno podglądu wydruku protokołu uszkodzeń nie ujętych w ocenie technicznej

24 Ekran 21 - Okno podglądu wydruku formularza kontroli jakości

25 Ekran 22 - Okno podglądu wydruku arkusza bieżącej kontroli jakości

26 Ekran 23 - Okno podglądu wydruku formularza uszkodzeń dodakowych

27 6. Wydruk "Wykaz czynności dla programu POS" wykonano w technologii FastReport. Wydruk "Wykaz czynności dla programu POS" wykonano w technologii FastReport. Ekran 24 - Okno wydruku czynności serwisowych w ramach pakietu POS

28 7. Wydruk "Protokół naprawy gwarancyjnej (PNG)" wykonano w technologii FastReport. Wydruk "Protokół naprawy gwarancyjnej (PNG)" wykonano w technologii FastReport. Ekran 25 - Okno wydruku protokołu naprawy gwarancyjnej (PNG)

29 Zmiany w module depozytu opon 1. Wydruki potwierdzeń przyjęcia/wydania opon wykonano w technologii FastReport. Wydruku potwierdzeń przyjęcia/wydania opon w module depozytu opon wykonano w technologii FastReport. Ekran 26 - Okno podglądu wydruku dokumentu przyjęcia opon do depozytu

30 Ekran 27 - Okno podglądu wydruku dokumentu wydania opon z depozytu

31 Zmiany w module samochodów używanych 1. Umożliwiono przekazywanie samochodów używanych pomiędzy oddziałami zewnętrznymi firmy. Umożliwiono przekazywanie samochodów używanych pomiędzy oddziałami zewnętrznymi firmy. Możliwe jest utworzenie dokumentu M- na samochód używany, do którego zostanie utworzony plik XML, pozwalający następnie w innym oddziale (u innego dealera będącego oddziałem) wczytanie pliku XML, który z kolei utworzy dokument M+ oraz fakturę zakupową lub umowę zakupową do samochodu (wymagane ze względu na raport Drive For Profit). Poniżej schemat tworzenie dokument M- na oddział zewnętrzny. Wygenerowany plik należy zapisać a następnie wczytać go w systemie ToyDMS na oddziale zewnętrznym, do którego samochód będzie przekazywany. Ekran 28 - Schemat przekazania samochodu używanego na oddział zewnętrzny

32 Plik XML do wczytania można generować dowolną ilość razy również po zatwierdzeniu dokumentu M-. Procedurę przyjęcia samochodu rozpoczynamy w module przyjęć na magazynie docelowym gdzie samochód ma zostać przyjęty. Z menu funkcje należy wywołać opcję Modułu -> Dodaj M+ Zewnętrzny. Następnie należy wskazać plik XML do wczytania i potwierdzić wczytanie przyciskiem Wczytaj. Zostaną wczytane dane z pliku XML. W zakładce Zakup widoczne będą dane dokumentu zakupowego, który zostanie założony w systemie. Również automatycznie zostanie dodany pojazd do kartoteki pojazdów (o ile nie istnieje) oraz klient z dokumentu zakupowego (o ile nie istnieje). Jeśli klient już istnieje ale posiada inne dane teleadresowe to zostanie otwarte okno uzgadniania danych klientów. Ekran 29 - Okno tworzenia dokumentu M+ na podstawie pliku XML UWAGA: Funkcjonalność opisana powyżej wymaga odpowiedniej konfiguracji jednostki organizacyjnej na oddziale obcym. W tej sprawie należy kontaktować się z działem HD naszej firmy

33 Po wczytaniu pliku należy utworzyć dokument przyciskiem Utwórz dok.. Zostanie utworzony dokument M+, dokument zakupu (faktura/umowa), dodany samochód do kartoteki wraz z klientem z dokumentu zakupu. Ekran 30 - Komunikat o utworzeniu dokumentu M+ W ten sposób przyjęty samochód używany znajduje się już na magazynie docelowym i można go sprzedać klientowi

34 Zmiany w module salon samochodów 1. Wydruk "Konfiguracja samochodu nowego" wykonano w technologii FastReport. Wydruk "Konfiguracja samochodu nowego" wykonano w technologii FastReport. Ekran 31 - Okno wydruku konfiguracji samochodu nowego

35 Zmiany w module wydruków 1. Do zestawienia ONS-300 dodano parametry umożliwiające doliczanie wartości usług do wartości robocizny. Do zestawienia ONS-300 dodano parametry umożliwiające doliczanie wartości usług do wartości robocizny. Ekran 32 - Parametry wydruku ONS-300 pozwalające doliczyć wartość usług do wartości robocizny

36 2. Przyspieszono działanie zestawienia OTH-100. Wykonano optymalizację działania analizy danych dla potrzeb zestawienia OTH-100, w celu znacznego przyśpieszenia generowania tego zestawienia

37 Zmiany w module transmisji 1. Dodano rozszerzony typ harmonogramu transmisji TMPL dla transmisji LTSImport. Dodano rozszerzony typ harmonogramu transmisji TMPL dla transmisji LTSImport. Ustawiono harmonogram rozszerzony tj. uruchamianie transmisji LTSImport codziennie, pomiędzy godzinami 08:00-17:00 co godzinę. Oznacza to, że dane klientów LTS z systemu TMPL będą próbował codziennie pobierać się co godzinę w podanych godzinach

38 Zmiany w module CRM i zadań 1. Dodano aktualizację treści zdarzeń CRM powiązanych z zadaniami treścią tego zadania. Dodano aktualizację treści zdarzenia CRM jeśli zdarzenie CRM jest powiązane z zadaniem a zadanie zostanie zmodyfikowane. Przykład: Operator tworzy zadanie własne lub zlecone powiązane z klientem Ekran 33 - Okno tworzenia zadania

39 Automatycznie tworzony jest wpis CRM powiązany z klientem i zadaniem Ekran 34 Okno przeglądania danych CRM w kartotece klientów

40 Operator rozpoczyna prace z zadaniem i modyfikuje go Ekran 35 - Okno edycji zadania

41 Wprowadzone w zadaniu zmiany są również automatycznie wprowadzane we wpisie CRM z nim powiązanym Ekran 36 - Okno przeglądania danych CRM w kartotece klientów

42 Zmiany w module słowników 1. Dodano możliwość rejestrowania katy klienta typu Voucher. W słowniku kart klienta dodano możliwość rejestrowania nowego typu kart klienta Voucher. Karty takie nie będą posiadały wartości upustów jako procent a jedynie wartość liczbową. Słownik dostępny jest na odpowiednich uprawnieniach w menu Słowniki -> Ogólne firmy -> Karty klienta. Ekran 37 - Okno dodawania nowej karty klienta typu Voucher

43 Ekran 38 - Okno słownika kart klientów z widoczną kartą typu Voucher Nowo dodaną kartę można przypisać klientowi w jego kartotece. Wykonuje się to standardowo w zakładce Karty klienta w oknie edycji kartoteki klienta. Ekran 39 - Okno kart klienta

44 Przy dodawaniu karty klientowi można zmodyfikować domyślną kwotę Vouchera, wprowadzić numer vouchera, opis, oraz datę wydania i datę ważności

45 Spis ekranów: Ekran 1 - Sposób wywołania wydruku TAX FREE... 3 Ekran 2 - Okno wydruku formularza TAX FREE... 4 Ekran 3 - Wydruk duplikatu faktury UE... 5 Ekran 4 - Okno parametrów wydruku z widocznym nowym parametrem... 6 Ekran 5 - Okno wydruku noty korygującej... 7 Ekran 6 - Okno wydruku salda punktów Toyota MORE... 9 Ekran 7 - Wydruk formularza zgłoszeniowego do Toyota MORE Ekran 8 - Okno filtra w kartotece klientów Ekran 9 - Okno zarządzania godzinami pracy pracowników (dane z modułu RCP) Ekran 10 Okno dodawania danych o dniu pracy pracownika Ekran 11 - Okno dodawania czasu pracy pracownika przy usterce w zleceniu serwisowym.. 15 Ekran 12 - Okno specjalizacji dla stanowiska warsztatowego Ekran 13 - Okno specjalizacji dla pracownika Ekran 14 - Okno harmonogramu z widocznym oknem podglądu pracowników powiązanych z operacją w harmonogramie Ekran 15 - Okno dodawania pozycji do podzlecenia Ekran 16 - Okno podglądu wydruku protokołu przyjęcia/wydania pojazdu Ekran 17 - Okno podglądu wydruku protokołu uszkodzeń nie ujętych w ocenie technicznej 23 Ekran 18 - Okno podglądu wydruku formularza kontroli jakości Ekran 19 - Okno podglądu wydruku arkusza bieżącej kontroli jakości Ekran 20 - Okno podglądu wydruku formularza uszkodzeń dodakowych Ekran 21 - Okno wydruku czynności serwisowych w ramach pakietu POS Ekran 22 - Okno wydruku protokołu naprawy gwarancyjnej (PNG) Ekran 23 - Okno podglądu wydruku dokumentu przyjęcia opon do depozytu Ekran 24 - Okno podglądu wydruku dokumentu wydania opon z depozytu Ekran 25 - Schemat przekazania samochodu używanego na oddział zewnętrzny Ekran 26 - Okno tworzenia dokumentu M+ na podstawie pliku XML Ekran 27 - Komunikat o utworzeniu dokumentu M Ekran 28 - Okno wydruku konfiguracji samochodu nowego Ekran 29 - Parametry wydruku ONS-300 pozwalające doliczyć wartość usług do wartości robocizny Ekran 30 - Okno tworzenia zadania Ekran 31 Okno przeglądania danych CRM w kartotece klientów Ekran 32 - Okno edycji zadania Ekran 33 - Okno przeglądania danych CRM w kartotece klientów

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS Zmiany w module konfiguracji samochodu... 2 1. Zmiany w zakładce Ogólne modułu konfiguracji samochodu... 2 2. Zmiany w zakładce Konfiguracja modułu konfiguracji samochodu...

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji 469 ToyDMS

Opis zmian w wersji 469 ToyDMS Opis zmian w wersji 469 ToyDMS Zmiany ogólne... 3 1. Przebudowano system DMS pod kątem wielooddziałowości i wielodealerowości. 3 Zmiany w module dokumentów sprzedaży... 7 1. Modyfikacje w zakresie zmian

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 364 Spis treści 1. Faktury kosztowe... 3 2. Nowy wygląd list... 3 3. Kontrahenci... 8 4. Zlecenia FTL...10 5. Zlecenia morskie...11 6. Schematy Importu Danych...12 7.

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.30

Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.30 Co nowego w programie DEPOZYT OPON w wersji 1.30 1. PROGRAM...1 1.1. ZMIANA SYSTEMY POMOCY...1 2. SERWIS...1 2.1. OPCJE DRUKOWANIA...1 2.2. OPIS TRANSAKCJI...2 2.3. PRACOWNICY...2 2.4. USUNIĘCIE NIEUŻYWANYCH

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 324

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 324 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 324 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowych panelach meldunkowych Rejestr wykonania operacji (start-stop) - zasoby i Rejestr wykonania operacji

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012. Manual. Moduł Akcji Marketingowych

Listopad 2012. Manual. Moduł Akcji Marketingowych Listopad 2012 Manual Moduł Akcji Marketingowych 1. Cykliczne akcje marketingowe a. Szablony wyszukiwania klientów (kierownik seriwsu) str. 1 b. Zestawy Pytań (kierownik serwisu) str. 9 c. Filtrowanie klientów

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128.3

FlexDMS Aktualizacja 128.3 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128.3 zawiera: Nowe funkcjonalności: 1. Rozszerzenie prezentacji danych dotyczących importu cenników EPPP 2. Blokada zmiany kanału sprzedaży po wyeksportowaniu dokumentów

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 24 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19

I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 I. Zmiany w programie VinCent Office v.1.19 1) Zmiany dotyczące różnych modułów Wprowadzenie podziału na użytkowników i administratorów. Zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników na blokowanie pewnych operacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

UONET+ opis zmian. Sprawdzian szóstoklasisty. Moduł Administrowanie. Moduł Sekretariat. Wersja: 15.06.0000 Data aktualizacji: 2015-09-30

UONET+ opis zmian. Sprawdzian szóstoklasisty. Moduł Administrowanie. Moduł Sekretariat. Wersja: 15.06.0000 Data aktualizacji: 2015-09-30 UONET+ opis zmian Wersja: 15.06.0000 Data aktualizacji: 2015-09-30 Sprawdzian szóstoklasisty W systemie UONET+ zastosowano nowy sposób gromadzenia wyników sprawdzianów szóstoklasisty przeprowadzanych od

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 7.7 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji. Lista zmian programu SOGA Zmiany w wersji 1.25 - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez, - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe, -

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika

System JFox-Storekeeper. Instrukcja użytkownika System JFox-Storekeeper Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp...2 2. Aplikacja webowa JFox-Storekeeper...3 2.1. Funkcje administracyjne...3 2.2. Administracja - Grupy towarowe...3 2.2.1. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego

EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego EcoFlota jako aplikacja wspomagająca zbieranie danych dotyczących użytkowania środowiska naturalnego Każda firma wykorzystująca w swojej działalności środowisko naturalne, czy to poprzez korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 02.07.2013 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/aktualnosci.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012

ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 ZMIANY ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ KODU BLOZ12 ORAZ WDROŻENIEM NOWEGO FORMATU OSOZ-EDI OBOWIĄZUJĄCEGO OD 12 GRUDNIA 2012 I. ZMIANY W SYSTEMIE Od dnia 12 grudnia 2012 w programie KS - Apteka Ogólna Windows przestanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo