Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS"

Transkrypt

1 Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu Zawężenie klienci Nieobecni Zawężenie Przebiegi Zawężenie Przeglądy, naprawy Zawężenie Wizyty obce Zawężenie Sprzedaż Eksport otrzymanych danych Zanotowanie informacji w CRM Przygotowanie korespondencji seryjnej Zmiany dotyczące analizy płatności Ustawienie parametrów systemowych Informacje wyświetlane w module serwisowym Informacja wyświetlana podczas tworzenia zamówienia na części zamienne Informacja wyświetlana podczas tworzenia WZ na części zamienne Informacja wyświetlana podczas tworzenia konfiguracji na samochód nowy Informacja wyświetlana podczas tworzenia zamówienia na samochód nowy Informacja wyświetlana podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży Wyróżnienie kontrahenta posiadającego zaległości płatnicze Wydruk dokumentu analizy płatności dla wybranego kontrahenta 20 Zmiany w Kartotece pojazdów Wprowadzenie kodyfikacji pojazdów wg podziału Producenta Zmiany w Dokumentach sprzedaży Wprowadzenie zapamiętywania parametrów każdej faktury z osobna

2 Zmiany dotyczące marketingu Zmiany w Kartotece klientów 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu Od wersji 326 system ToyDMS umożliwia wyszukiwanie klientów według zadanych kryteriów dostępnych w filtrze Kartoteki klientów i zakładce Marketing serwisu i sprzedaż. Ekran 1 - Okno filtru kartoteki klientów z nową zakładką Marketing serwisu i sprzedaż - 2 -

3 Filtr umożliwia wygenerowanie listy klientów dla następujących zapytań: - klienci nieobecni w serwisie od daty odbioru pojazdu nowego przez n miesięcy, - klienci nieobecni w serwisie od ostatniej wizyty przez n miesięcy, - klienci którzy nie byli w serwisie zgodnie z aproksymowanym przebiegiem samochodów, - klienci dla których wykonano interwencje serwisowe w okresie, - klienci którzy nie kupili pojazdu w ASD, a byli w serwisie w okresie, - klienci nieobecni w serwisie od daty sprzedaży pojazdu używanego przez n miesięcy, Wybór samochodów branych pod uwagę podczas tworzenia listy klientów możliwy jest według kodowania producenta z uwzględnieniem kodu modelu oraz według kodowania Eurotax. Ekran 2 - Zakładka Marketing serwisu z opcjami wyboru samochodów - 3 -

4 Samochody przenosimy z lewego pola (1) za pomocą myszki i upuszczamy w prawej części okna (2). Pozycje wybrane zaznaczane są czcionką pogrubioną w lewej części okna, przenosić możemy całe gałęzie drzewa (przedstawiające kody modeli w przypadku wyświetlania wg Producenta) lub fragmenty (przedstawiające kody katashiki w przypadku wyświetlania wg Producenta). Ekran 3 - Fragment okna filtra z opcjami usuwania, cofania i listą wyposażeń do wyboru. Pozycje wybrane i przeniesione na prawą stronę możemy usuwać (prawy przycisk myszy i opcja Usuń (3)) lub cofać (prawy przycisk myszy i opcja Cofnij (4)). Jeżeli wybrane modele posiadają wyszczególnione wyposażenia będą mogły być wybrane do zestawienia (pola z fragmentu okna 5). W przypadku tworzenia zestawienia dla Przeglądów i napraw (1) oraz dla Wizyt obcych (2) mamy możliwość wybrania prowadzącego zlecenie (3)

5 Ekran 4 - Fragment okna filtru z wyborem prowadzącego zlecenie 2. Zawężenie klienci Nieobecni Opcja Nieobecni (1) umożliwia wyświetlenie klientów według trzech dostępnych zawężeń (2): klienci nieobecni w serwisie od daty odbioru pojazdu, klienci nieobecni w serwisie od daty ostatniej wizyty oraz klienci nieobecni w serwisie od sprzedaży pojazdu używanego. Po wybraniu żądanego zawężenia określamy ilość miesięcy (5), mamy także możliwość wprowadzenia do algorytmu wyszukującego konkretnych interwencji serwisowych (3 i 4) branych pod uwagę podczas wyszukiwania klientów. Ekran 5 - Fragment filtra z zawężaniem na klientów Nieobecnych - 5 -

6 Po wybraniu przycisku Wyświetl na ekranie otrzymamy okno kartoteki klientów z listą odnalezionych kontrahentów. Eksport danych wykonujemy w standardowy sposób poprzez menu Funkcje i Eksport danych lub menu Funkcje i Eksport danych do formatu MS Excel wraz z danymi kontaktowymi. Czas wyświetlania wyników uzależniony jest od skomplikowania zapytania. 3. Zawężenie Przebiegi Opcja Przebiegi (1) umożliwia wyszukanie klientów którzy nie przybyli do serwisu zgodnie z aproksymowanym przebiegiem pojazdu. Do wyboru mamy częstotliwość przeglądów technicznych według przebiegu (2) lub według zadanego okresu czasu (3). Ekran 6 - Fragment filtra z zawężaniem na Przebiegi Po wybraniu przycisku Wyświetl na ekranie otrzymamy okno kartoteki klientów z listą odnalezionych kontrahentów. Eksport danych wykonujemy w standardowy sposób poprzez menu Funkcje i Eksport danych lub menu Funkcje i Eksport danych do formatu MS Excel wraz z danymi kontaktowymi. Czas wyświetlania wyników uzależniony jest od skomplikowania zapytania. 4. Zawężenie Przeglądy, naprawy Opcja Przeglądy, naprawy (1) pozwala na wyszukanie klientów dla których wykonano naprawę serwisową w wybranym okresie czasu (3) zgodną z zaznaczonym kanałem wydatków (4) i typem interwencji serwisowej (5) oraz dla wybranego prowadzącego zlecenie (2)

7 Ekran 7 - Fragment filtra z zawężaniem na Przeglądy, naprawy Po wybraniu przycisku Wyświetl na ekranie otrzymamy okno kartoteki klientów z listą odnalezionych kontrahentów. Eksport danych wykonujemy w standardowy sposób poprzez menu Funkcje i Eksport danych lub menu Funkcje i Eksport danych do formatu MS Excel wraz z danymi kontaktowymi. Czas wyświetlania wyników uzależniony jest od skomplikowania zapytania. 5. Zawężenie Wizyty obce Opcja Wizyty obce (1) pozwala na wyszukanie klientów którzy nie kupili pojazdu w ASD a byli w serwisie w wyznaczonym okresie czasu (3) i wykonywali naprawy płatne, gwarancyjne lub kosztowe (4) zgodne z wybranym typem interwencji serwisowej (5) oraz dla wybranego prowadzącego zlecenie (2)

8 Ekran 8 - Fragment filtra z zawężaniem na Wizyty obce Po wybraniu przycisku Wyświetl na ekranie otrzymamy okno kartoteki klientów z listą odnalezionych kontrahentów. Eksport danych wykonujemy w standardowy sposób poprzez menu Funkcje i Eksport danych lub menu Funkcje i Eksport danych do formatu MS Excel wraz z danymi kontaktowymi. Czas wyświetlania wyników uzależniony jest od skomplikowania zapytania. 6. Zawężenie Sprzedaż Opcja Sprzedaż (1) pozwala na wyświetlenie klientów którzy kupili w ASD samochód w zadanym okresie czasu (2) lub zarejestrowali pojazd w zadanym okresie czasu (3)

9 Ekran 9 - Fragment filtra z zawężaniem na Sprzedaż Po wybraniu przycisku Wyświetl na ekranie otrzymamy okno kartoteki klientów z listą odnalezionych kontrahentów. Eksport danych wykonujemy w standardowy sposób poprzez menu Funkcje i Eksport danych lub menu Funkcje i Eksport danych do formatu MS Excel wraz z danymi kontaktowymi. Czas wyświetlania wyników uzależniony jest od skomplikowania zapytania. 7. Eksport otrzymanych danych Po wyświetleniu wyników zgodnie z zadanymi kryteriami na ekranie otrzymamy standardowe okno kartoteki klientów. Eksport danych możemy wykonać za pomocą opcji dostępnych w menu Funkcje. Ekran 10 - Menu Funkcje kartoteki klientów - 9 -

10 UWAGA!!! W przypadku istnienia powiązań klienta z kilkoma różnymi samochodami informacje uzyskane za pomocą przycisku szybkiego przejścia do Zleceń będą zawierały zlecenia powiązane z wszystkimi samochodami, np.: za pomocą marketingu serwisu poszukujemy klientów wykonujących naprawy dla modelu Yaris, jednocześnie klienci Ci posiadają inne modele samochodów np.: Avensis, wynikiem wybrania przycisku Zlecenia będzie wyświetlenie wszystkich zleceń również tych dla modelu Avensis. Ekran 11- Fragment okna modułu zleceń serwisowych wraz z przyciskiem Zlecenia 8. Zanotowanie informacji w CRM Wykonanie wysyłki korespondencji seryjnej możemy zanotować w CRM każdego z klientów. Po wyświetleniu listy klientów wybieramy opcję Dodaj kontakt wszystkim dostępną z menu Funkcje

11 Ekran 12 - Menu Funkcje z opcją Dodaj kontakt wszystkim Po wybraniu opcji na ekranie otrzymamy standardowe okno wprowadzania informacji do CRM klienta. Ekran 13 - Okno wprowadzania informacji do CRM klienta Wprowadzanie szczegółowych informacji kończymy przyciskiem Akceptuj. 9. Przygotowanie korespondencji seryjnej Wyeksportowana lista adresowa klientów może mieć poniższą formę

12 Ekran 14 - Fragment oka MS Excel z listą wyeksportowanych klientów. Po przeprowadzeniu importu listy adresowej do MS Word możemy w łatwy sposób przygotować korespondencję seryjną listową bądź ową. Ekran 15 - Fragment okna MS Word z korespondencją seryjną

13 Zmiany dotyczące analizy płatności 1. Ustawienie parametrów systemowych Poprzez wybranie z menu Parametry opcji Systemowe ustalamy wyświetlanie informacji o zaległościach płatniczych po terminie i wszystkich zaległości płatniczych klienta. Ekran 16 - Okno parametrów systemowych z opcjami analizy płątności 2. Informacje wyświetlane w module serwisowym Pierwszym miejscem wyświetlenia informacji o zaległościach płatniczych jest okno edycji zgłoszenia serwisowego. W momencie wybrania klienta z zaległościami płatniczymi na ekranie pojawi się stosowna informacja

14 Ekran 17 - Wyświetlenie informacji o zaległościach płatniczych podczas tworzenia zgłoszenia serwisowego Dane kontrahenta posiadającego zaległości płatnicze wyróżniane są kolorem czerwonym podczas pracy ze zgłoszeniem i zleceniem serwisowym. Ekran 18 - Okno zgłoszenia z wyróżnionymi danymi klienta z zaległościami płatniczymi Informacje o zaległościach płatniczych są wyświetlane w podobny sposób podczas tworzenia nowego zlecenia serwisowego i jego edycji

15 3. Informacja wyświetlana podczas tworzenia zamówienia na części zamienne Kolejnym miejscem w którym pojawiają się informacje o zaległościach płatniczych jest moduł zamówień na części zamienne. Wprowadzenie, do zamówienia, kontrahenta który ma zaległości płatnicze skutkuje pojawieniem się okna z komunikatem o zaległościach płatniczych. Ekran 19 - Okno edycji zamówienia na części wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych Ekran 20 - Fragment okna zamówień na części z wyróżnionym klientem posiadającym zaległości płatnicze

16 4. Informacja wyświetlana podczas tworzenia WZ na części zamienne Informacje o zaległościach płatniczych są wyświetlane, podczas tworzenia dokumentu WZ na części zamienne. Wybór kontrahenta z zaległościami skutkuje pojawieniem się stosownego komunikatu. Ekran 21 - Okno tworzenia WZ na części wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych Ekran 22 - Fragment okna nowego dokumentu WZ wraz z wyróżnionym klientem posiadającym zaległości płatnicze

17 5. Informacja wyświetlana podczas tworzenia konfiguracji na samochód nowy Informacja o zaległościach płatniczych pojawia się podczas tworzenia nowej konfiguracji na samochód nowy w przypadku wybrania klienta z zaległościami płatniczymi. Ekran 23 - Okno tworzenia nowej konfiguracji na samochód nowy wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych Ekran 24 - Fragment okna nowej konfiguracji z wyróżnionym klientem posiadającym zaległości płatnicze

18 6. Informacja wyświetlana podczas tworzenia zamówienia na samochód nowy Informacja o zaległościach płatniczych pojawia się podczas tworzenia zamówienia na samochód nowy w przypadku wybrania kontrahenta posiadającego zaległości płatnicze. Ekran 25 - Okno tworzenia nowego zamówienia na samochód nowy wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych Ekran 26 - Fragment okna nowego zmówienia na samochód wraz z wyróżnionym klientem posiadającym zaległości płatnicze

19 7. Informacja wyświetlana podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży Podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży sprzedawca jest informowany o zaległościach płatniczych kontrahenta, okno pozwala na zrezygnowanie z dalszego zatwierdzania lub umożliwia przejście do wydruku zatwierdzonej faktury. Ekran 27 - Okno przygotowania dokumentu sprzedaży wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych 8. Wyróżnienie kontrahenta posiadającego zaległości płatnicze Każdy z kontrahentów posiadający zaległości płatnicze zostaje zaznaczony kolorem czerwonym podczas tworzenia WZ na części, zamówienia na części, zamówienia na samochód nowy oraz konfiguracji samochodu nowego. Dostęp do Analizy płatności możliwy jest bezpośrednio z menu ikony klienta (Ekran 29-1). Ekran 28 - Fragment okna z wybranym kontrahentem z zaległościami płatniczymi

20 Ekran 29 - Menu kontekstowe wraz z opcją Analiza płatności 9. Wydruk dokumentu analizy płatności dla wybranego kontrahenta Dla każdego z kontrahentów system umożliwia podgląd zaległości płatniczych wraz wydrukowaniem dokumentu analizy płatności. Ekran 30 - Kartoteka klientów z przyciskiem Analiza płatności Po odszukaniu żądanego kontrahenta wybieramy przycisk Analiza płatności, na ekranie otrzymamy okno modułu analizy płatności z wyszczególnionymi zapłatami i ich terminami

21 Ekran 31 - Okno modułu Analiza płatności Wybranie przycisku Wydruk otwiera podgląd dokumentu Analizy zaległości płatniczych. Ekran 32 - Podgląd wydruku dokumentu analizy zaległości płatniczych

22 Zmiany w Kartotece pojazdów 1. Wprowadzenie kodyfikacji pojazdów wg podziału Producenta Od wersji 326 system ToyDMS posiada wprowadzoną kodyfikację pojazdu wg Producenta (1), mamy możliwość powiązania Marki i Modelu z dostępnymi kodami modelu (promocje serwisowe) oraz z kodami katashiki. W dalszym ciągu pojazd można opisać według kodyfikacji Eurotax (2), jednak jest ona niezależna od wybranej kodyfikacji wg Producenta. Różne sposoby kodyfikacji mają istotny wpływ na informacje otrzymywane z pod modułu Marketing serwisu. Ekran 33 - Okno edycjo pojazdu wraz z nowymi kodyfikacjami

23 Zmiany w Dokumentach sprzedaży 1. Wprowadzenie zapamiętywania parametrów każdej faktury z osobna W celu ujednolicenia wyglądu wydruku faktury podstawowej i duplikatu do niej wprowadzono zapamiętywanie parametrów wydruku (wszystkie oprócz ilości kopii) dla każdej faktury z osobna. Parametry są zapamiętywane w momencie wysłania wydruku na drukarkę. W przypadku gdy wydruk faktury nie posiada zapamiętanych parametrów jego wygląd jest powielany z ostatnio oglądanej faktury. Dla duplikatów faktur została zablokowana zmiana parametrów wydruku wpływających na wygląd końcowej faktury, zmiana spowoduje powstanie duplikatu identycznego do faktury podstawowej

24 SPIS EKRANÓW Ekran 1 - Okno filtru kartoteki klientów z nową zakładką Marketing serwisu i sprzedaż... 2 Ekran 2 - Zakładka Marketing serwisu z opcjami wyboru samochodów... 3 Ekran 3 - Fragment okna filtra z opcjami usuwania, cofania i listą wyposażeń do wyboru Ekran 4 - Fragment okna filtru z wyborem prowadzącego zlecenie... 5 Ekran 5 - Fragment filtra z zawężaniem na klientów Nieobecnych... 5 Ekran 6 - Fragment filtra z zawężaniem na Przebiegi... 6 Ekran 7 - Fragment filtra z zawężaniem na Przeglądy, naprawy... 7 Ekran 8 - Fragment filtra z zawężaniem na Wizyty obce... 8 Ekran 9 - Fragment filtra z zawężaniem na Sprzedaż... 9 Ekran 10 - Menu Funkcje kartoteki klientów... 9 Ekran 11- Fragment okna modułu zleceń serwisowych wraz z przyciskiem Zlecenia Ekran 12 - Menu Funkcje z opcją Dodaj kontakt wszystkim Ekran 13 - Okno wprowadzania informacji do CRM klienta Ekran 14 - Fragment oka MS Excel z listą wyeksportowanych klientów Ekran 15 - Fragment okna MS Word z korespondencją seryjną Ekran 16 - Okno parametrów systemowych z opcjami analizy płątności Ekran 17 - Wyświetlenie informacji o zaległościach płatniczych podczas tworzenia zgłoszenia serwisowego Ekran 18 - Okno zgłoszenia z wyróżnionymi danymi klienta z zaległościami płatniczymi Ekran 19 - Okno edycji zamówienia na części wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych Ekran 20 - Fragment okna zamówień na części z wyróżnionym klientem posiadającym zaległości płatnicze Ekran 21 - Okno tworzenia WZ na części wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych Ekran 22 - Fragment okna nowego dokumentu WZ wraz z wyróżnionym klientem posiadającym zaległości płatnicze Ekran 23 - Okno tworzenia nowej konfiguracji na samochód nowy wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych Ekran 24 - Fragment okna nowej konfiguracji z wyróżnionym klientem posiadającym zaległości płatnicze Ekran 25 - Okno tworzenia nowego zamówienia na samochód nowy wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych Ekran 26 - Fragment okna nowego zmówienia na samochód wraz z wyróżnionym klientem posiadającym zaległości płatnicze Ekran 27 - Okno przygotowania dokumentu sprzedaży wraz z komunikatem o zaległościach płatniczych Ekran 28 - Fragment okna z wybranym kontrahentem z zaległościami płatniczymi Ekran 29 - Menu kontekstowe wraz z opcją Analiza płatności Ekran 30 - Kartoteka klientów z przyciskiem Analiza płatności Ekran 31 - Okno modułu Analiza płatności Ekran 32 - Podgląd wydruku dokumentu analizy zaległości płatniczych Ekran 33 - Okno edycjo pojazdu wraz z nowymi kodyfikacjami

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AUTO MANAGER, WERSJA: 3.0 1. Logowanie. 1.1. Pierwsze logowanie. 1.2. Kolejne logowanie. 2. Rozpoczęcie pracy z programem konfiguracja ustawień. 2.1. Konfiguracja własnego konta

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL

Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL Speedkol Instrukcja użytkownika Str. 1/19 SPEEDKOL - SPEDYCJA KOLEJOWA Instrukcja obsługi programu SPEEDKOL Autor: Zakład Informatyki Maciej Ignatowski Kasztanowa 38 37-710 Żurawica www.pei.pl/spedkol

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu)

Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Instrukcja obsługi wybranych funkcji panelu administracyjnego Integra WebShop (dot. m.in. przygotowania szablonu graficznego portalu) Integra Software Koszalin 07-2015 Logowanie do panelu administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Ewidencja odpadów 2008

Ewidencja odpadów 2008 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem. 21-07-2008 S t

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2015.0 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo