SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS

2 SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE WEJŚCIE DO SŁOWNIKA STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA TWORZENIE NOWEGO ODDZIAŁU TWORZENIE NOWEGO ODDZIAŁU POPRZEZ KOPIĘ STRUKTURY ISTNIEJĄCEGO ODDZIAŁU TWORZENIE NOWEGO ODDZIAŁU BEZ KOPII STRUKTURY ISTNIEJĄCEGO ODDZIAŁU TWORZENIE NOWEGO ODDZIAŁU BEZ KOPII STRUKTURY ISTNIEJĄCEGO ODDZIAŁU TWORZENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH TWORZENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH TWORZENIE KASY SPIS EKRANÓW strona 2 z 29

3 SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE Ogólny opis funkcjonalności: Wszelkie informacje dotyczące organizacji przedsiębiorstwa w systemie DMS znajdują się w słowniku Struktury przedsiębiorstwa. Struktura przedsiębiorstwa podzielona jest na poszczególne oddziały (jeżeli firma jest wielooddziałowa), działy, jednostki organizacyjne, punkty sprzedaży i kasy. W słowniku struktury przedsiębiorstwa możliwe jest między innymi dodawanie/modyfikacja poszczególnych informacji, dodawanie/kopiowanie oddziału, działu, jednostki organizacyjnej, punktu sprzedaży, kasy, przypisywanie pracowników, definiowanie pieczątek, przypisywanie odpowiednich procedur obsługi. 1. Wejście do słownika struktury przedsiębiorstwa. Wejście do słownika Struktury przedsiębiorstwa, możliwe jest z pozycji menu głównego Słowniki -> Struktura przedsiębiorstwa (Ekran 1). Ekran 1 Okno główne systemu DMS Zostanie wyświetlone okno obsługi definiowania słownika struktury przedsiębiorstwa (Ekran 2). strona 3 z 29

4 Ekran 2 Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa W lewej części okna wyświetlona jest hierarchiczna struktura przedsiębiorstwa, podzielona na poszczególne oddziały (jeżeli firma jest wielooddziałowa), działy, jednostki organizacyjne, punkty sprzedaży, kasy (Ekran 3). Ekran 3 Fragment okna obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa Poniżej umieszczony został przykładowy schemat struktury przedsiębiorstwa w systemie DMS (Ekran 4). strona 4 z 29

5 Ekran 4 - Schemat struktury przedsiębiorstwa Po prawej stronie okna modułu definiowania struktury wyświetlane są szczegółowe informacje o danym elemencie struktury, na którym jesteśmy ustawieni (Ekran 2). W słowniku struktury przedsiębiorstwa możliwe jest między innymi dodawanie/modyfikacja poszczególnych informacji, dodawanie/kopiowanie oddziału, działu, jednostki organizacyjnej, punktu sprzedaży, kasy, przypisywanie pracowników, definiowanie pieczątek, przypisywanie odpowiednich procedur obsługi. 2. Tworzenie nowego oddziału. Dodanie nowego oddziału możliwe jest na dwa sposoby: 1. Poprzez kopię istniejącego oddziału (jeżeli struktura nowego oddziału ma być identyczna jak struktura oddziału kopiowanego) 2. Poprzez dodanie nowego oddziału 2.1. Tworzenie nowego oddziału poprzez kopię struktury istniejącego oddziału Utworzenie nowego oddziału poprzez skopiowanie oddziału istniejącego już w systemie możliwe jest poprzez przycisk, dostępny po podświetleniu danego oddziału (Ekran 5). strona 5 z 29

6 Ekran 5 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa 6). Wyświetlone zostanie okno z prośbą o potwierdzenie chęci skopiowania wybranego oddziału (Ekran Ekran 6 - Okno zapytania potwierdzającego kopiowanie zaznaczonej struktury Po zaakceptowaniu wyboru utworzenia kopii struktury, wyświetlone zostanie okno z możliwością wprowadzenia kodu dla nowego oddziału (Ekran 7). Tu należy wpisać dwucyfrowy kod, który nie został jeszcze przyporządkowany żadnemu z istniejących już oddziałów. strona 6 z 29

7 Ekran 7 - Okno dodawania kodu oddziału W kolejnym kroku zostaniemy poinformowani o pomyślnym zakończeniu klonowania struktury (Ekran 8). Ekran 8 - Okno informacyjne o poprawnym zakończeniu klonowania struktury Po ponownym wejściu do słowników struktury przedsiębiorstwa w hierarchicznym drzewie struktury widoczny będzie sklonowany oddział wraz z powiązanymi pracownikami (Ekran 9). Ekran 9 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa strona 7 z 29

8 Każdy nowo utworzony element struktury przedsiębiorstwa (jednostki organizacyjne, punkty sprzedaży, kasy, itp.) wymaga nadania uprawnień dla grup lub osób, które powinny mieć do niego dostęp. Jeśli po wprowadzeniu modyfikacji w słowniku struktury przedsiębiorstwa nie są widoczne efekty wprowadzonych zmian, należy wyłączyć i ponownie włączyć aplikację. Wynika to z faktu, iż część ustawień wczytywana jest jednorazowo podczas startu systemu, w celu przyspieszenia pracy systemu Tworzenie nowego oddziału bez kopii struktury istniejącego oddziału Aby zdefiniować nowy oddział należy w drzewie struktury przedsiębiorstwa zaznaczyć Przedsiębiorstwo, a następnie kliknąć (Ekran 10). Ekran 10 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa Zostanie wyświetlone okno dodawania nowego oddziału (Ekran 11). strona 8 z 29

9 Ekran 11 - Okno obsługi modułu dodawania oddziału Kod oddziału zostanie nadany automatycznie. Należy uzupełnić Symbol oddziału oraz wybrać z kartoteki klientów wprowadzony wcześniej oddział (jeżeli dane klienta = oddziału nie zostały wcześniej uzupełnione, klikając na ikonę wyświetlona zostanie lista wszystkich klientów, do której możemy dodać klienta). Można opcjonalnie określić oddział nadrzędny. Dodatkowo można zmienić aktywność danego oddziału poprzez odznaczenie. Oddział oznaczony, jako nieaktywny w systemie jest niewidoczny z punktu widzenia operatora systemu użytkownik nie ma możliwości zalogowania się na oddział nieaktywny. Po uzupełnieniu danych podstawowych należy określić procedury obsługi, które będą wykorzystywane w tworzonym oddziale (Ekran 12). Procedura obsługi określa, jakie specyfikacje będą wykorzystywane w tworzonym oddziale. Jeżeli nie ma dostępnej procedury obsługi dla danej marki, należy wybrać procedurę 999 Procedura obsługi ogólnej. strona 9 z 29

10 Ekran 12 - Okno obsługi modułu dodawania oddziału definiowanie procedury obsługi Dla każdego oddziału można zdefiniować kilka różnych procedur obsługi. W kolejnej zakładce możliwe jest dodanie pieczątki przedsiębiorstwa (dane te będą pobierane dla niektórych wydruków w systemie DMS) (Ekran 13). Po określeniu procedur obsługi należy kliknąć. Zostanie utworzony nowy oddział. strona 10 z 29

11 Ekran 13 - Okno obsługi modułu dodawania oddziału definiowanie pieczątki Tworzenie nowego oddziału bez kopii struktury istniejącego oddziału Dział określa rodzaj działalności jednostek organizacyjnych, które pod niego podlegają. Aby dodać nowy dział należy w drzewie struktury przedsiębiorstwa ustawić się na oddziale i kliknąć przycisk (Ekran 14). strona 11 z 29

12 Ekran 14 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa Zostanie wyświetlone okno definiowania nowego działu. W wyświetlonym oknie należy podłączyć wprowadzony wcześniej do kartoteki dział (Ekran 15) oraz wprowadzić dane do pieczątki dla działu (Ekran 16). W przypadku dodawania kolejnych działów istnieje możliwość kopiowania pieczątek z wcześniej wprowadzonych działów na danym oddziale. Wprowadzone zmiany należy zapisać poprzez przycisk aktywność danego działu poprzez odznaczenie niewidoczny z punktu widzenia operatora systemu.. Dodatkowo można zmienić. Dział oznaczony, jako nieaktywny w systemie jest strona 12 z 29

13 Ekran 15 - Okno obsługi modułu dodawania działu Ekran 16 - Okno obsługi modułu dodawania działu definiowanie pieczątki strona 13 z 29

14 Do tak utworzonego działu można definiować jednostki organizacyjne Tworzenie jednostek organizacyjnych Aby utworzyć nową jednostkę organizacyjną, należy zaznaczyć odpowiedni dział i kliknąć (Ekran 17). Ekran 17 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej W wyświetlonym oknie należy uzupełnić nazwę jednostki, oraz wybrać odpowiedni typ jednostki organizacyjnej. Dodatkowo można zmienić aktywność danej jednostki organizacyjnej poprzez odznaczenie. Jednostka oznaczona, jako nieaktywna w systemie jest niewidoczna z punktu widzenia operatora systemu. Każda jednostka organizacyjna musi mieć zdefiniowaną przynajmniej jedną procedurę obsługi w związku z tym aby dodać procedurę obsługi należy kliknąć przycisk w zakładce. Zostanie wyświetlone okno z listą dostępnych procedur obsługi (Ekran 18). Lista dostępnych procedur obsługi jest w tym przypadku zawężona do procedur obsługi zdefiniowanych dla oddziału, na którym tworzona jest jednostka organizacyjna (Ekran 12). strona 14 z 29

15 Ekran 18 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej definiowanie procedury obsługi Aby wybrać odpowiednią procedurę obsługi należy kliknąć. W zakładce (Ekran 19) dokonuje się powiązania jednostki organizacyjnej z określonymi punktami sprzedaży, na których będą wystawiane dokumenty sprzedaży. Jako że definiowanie punktów sprzedaży zostało zawarte w dalszej części niniejszej instrukcji, nie ma tutaj dostępnych punktów sprzedaży do podłączenia. strona 15 z 29

16 Ekran 19 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej powiązanie z punktem sprzedaży W kolejnej zakładce definiowani są pracownicy dla tworzonej jednostki organizacyjnej (Ekran 20). Pracownicy powiązani z daną jednostką organizacyjną mają możliwość tworzenia i edycji dokumentów tylko i wyłącznie w tej jednostce organizacyjnej (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień). Powiązanie pracownika z jednostką odbywa się za pomocą strzałek znajdujących się w środkowej części okna. Pracownicy znajdujący się w ramce po prawej stronie okna to pracownicy powiązani z jednostką organizacyjną. strona 16 z 29

17 Ekran 20 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej dodawanie pracowników Można również zmienić aktywność pracownika w kolumnie Aktywność, poprzez odznaczenie jego aktywności (Ekran 21). Pracownicy nieaktywni nie mają możliwości modyfikacji i tworzenia dokumentów powiązanych z jednostką organizacyjną. Ekran 21 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej dodawanie pracowników strona 17 z 29

18 Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstwa, oddziału i działu, w zakładce należy uzupełnić dane do pieczątki (Ekran 22). W przypadku dodawania kolejnych jednostek organizacyjnych istnieje możliwość kopiowania pieczątek z wcześniej wprowadzonych jednostek. Ekran 22 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej - definiowanie pieczątki Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć. Nowa jednostka organizacyjna zostanie utworzona. Kolejnym krokiem jest utworzenie punktu sprzedaży i powiązanie go z utworzoną jednostką organizacyjną Tworzenie jednostek organizacyjnych Aby zdefiniować nowy punkt sprzedaży należy wybrać odpowiedni oddział, kliknąć przycisk wybrać z listy pozycję Dodaj punkt sprzedaży (Ekran 23). i strona 18 z 29

19 Ekran 23 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa Zostanie wyświetlone okno dodawania nowego punktu sprzedaży (Ekran 24). W wyświetlonym oknie należy wpisać nazwę punktu sprzedaży. Jeśli na tworzonym punkcie sprzedaży ma być możliwość fiskalizacji dokumentów należy zaznaczyć. Podobnie jak w przypadku jednostek organizacyjnych można określić aktywność punktu sprzedaży. Nieaktywne punkty sprzedaży są niewidoczne dla użytkowników systemu. Jeżeli dla oddziału zostały zdefiniowane numery kont bankowych, można określić, który numer konta będzie domyślnie podpowiadał się dla płatności odroczonych na dokumentach tworzonych na dodawanym punkcie sprzedaży. Aby na liście rozwijalnej pojawiły się numery kont bankowych, muszą być uprzednio wprowadzone zakładce w kartotece klienta zarejestrowanego jako oddział (Ekran 25). strona 19 z 29

20 Ekran 24 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży Ekran 25 - Okno edycji kartoteki klientów strona 20 z 29

21 Po uzupełnieniu danych podstawowych należy uzupełnić pozostałe zakładki dla tworzonego punktu sprzedaży. W zakładce dokonywane jest powiązanie punktu sprzedaży z kasą (Ekran 26). Więcej informacji na temat definiowania i powiązania kas z punktami sprzedaży znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji. Ekran 26 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży powiązanie z kasą Następnym krokiem jest powiązanie punktu sprzedaży z jednostką organizacyjną (lub kilkoma jednostkami). Powiązania tego dokonuje się w zakładce po zapisaniu zmian wprowadzonych w danych podstwaowych (Ekran 27). Z rozwijanej listy należy wybrać jednostkę organizacyjną. Na liście wyboru znajdują się wszystkie jednostki organizacyjne zdefiniowane na danym oddziale, z wyłączeniem tych, które zostały już powiązane z dodawanym punktem sprzedaży. strona 21 z 29

22 Ekran 27 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży powiązanie z jednostką organizacyjną W następnej kolejności należy określić sprzedawców dla tworzonego punktu sprzedaży. Tylko pracownicy zdefiniowani, jako sprzedawcy mają możliwość tworzenia i edycji dokumentów sprzedaży w danym punkcie sprzedaży (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień). Powiązanie sprzedawcy z punktem sprzedaży odbywa się za pomocą strzałek znajdujących się w środkowej części okna (Ekran 28). Sprzedawcy znajdujący się w ramce po prawej stronie okna to sprzedawcy powiązani z punktem sprzedaży. Ekran 28 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży dodanie sprzedawców Można również zmienić aktywność sprzedawcy w kolumnie Aktywność, poprzez odznaczenie jego aktywności (Ekran 29). Pracownicy nieaktywni nie mają możliwości modyfikacji i tworzenia dokumentów powiązanych z jednostką organizacyjną. strona 22 z 29

23 Ekran 29 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży dodanie sprzedawców Ostatnią rzeczą, którą należy ustawić na punkcie sprzedaży jest zdefiniowanie pieczątki. Pieczątki są drukowane na dokumencie sprzedaży. Aby dodać pieczątkę dla punktu sprzedaży należy wejść w zakładkę (Ekran 30). Ekran 30 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży dodanie pieczątki Na dokumentach sprzedaży drukowana jest treść pieczątki określona w polach Treść W przypadku dodawania kolejnych punktów sprzedaży istnieje możliwość kopiowania pieczątek z wcześniej wprowadzonych punktów sprzedaży na danym oddziale. strona 23 z 29

24 Po wprowadzeniu wszystkich informacji, zmiany należy zapisać poprzez przycisk Tworzenie kasy Aby zdefiniować kasę należy wybrać odpowiedni oddział, kliknąć przycisk Dodaj punkt sprzedaży (Ekran 31). i wybrać z listy pozycję Ekran 31 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa Zostanie wyświetlone okno dodawania nowej kasy (Ekran 32). strona 24 z 29

25 Ekran 32 - Okno obsługi modułu dodawania kasy W wyświetlonym oknie należy uzupełnić brakujące dane. W zakładce należy wprowadzić nazwę kasy (Ekran 32). W zakładce można określić powiązanie kasy z innymi oddziałami (Ekran 33). Aby powiązać kasę z pozostałymi oddziałami należy w wyświetlonym oknie kliknąć przycisk. W tym momencie zostanie wyświetlone okno wyboru oddziału. strona 25 z 29

26 Ekran 33 - Okno obsługi modułu dodawania kasy definiowanie oddziałów Po kliknięciu przycisku, tworzona kasa zostanie powiązana z wybranym oddziałem. W zakładce, konieczne jest powiązanie kasy z odpowiednimi punktami sprzedaży, na których wystawione dokumenty sprzedaży będą rozliczane w tworzonej kasie (Ekran 34). Jeżeli np. dokumenty wystawiane przez serwis i magazyn mają być rozliczane w różnych kasach, konieczne jest dodanie dwóch odrębnych kas i odpowiednie ich powiązanie z punktami sprzedaży. W wyświetlonym oknie z dostępnej listy należy wybrać oddział. Lista oddziałów zawiera oddział, na którym tworzona jest kasa oraz oddziały określone w zakładce. Po wybraniu oddziału aktywowana zostanie lista punktów sprzedaży, na której należy wybrać konkretny punkt sprzedaży z wybranego oddziału. Opcjonalnie można ustawić godziny pracy kasy i margines czasowy, w jakim kasa jest dostępna po zakończeniu godzin pracy. Po uzupełnieniu wymaganych danych należy kliknąć zostanie powiązany z tworzoną kasą.. Wybrany punkt sprzedaży strona 26 z 29

27 Ekran 34 - Okno obsługi modułu dodawania kasy powiązanie z punktami sprzedaży W zakładce (Ekran 35). należy sprawdzić czy poprawnie została uzupełniona odpowiednia waluta Ekran 35 - Okno obsługi modułu dodawania kasy dodawanie waluty Kolejną zakładką konieczną do uzupełnienia jest zakładka (Ekran 36). Tylko kasjerzy mają możliwość pracy w module kasowym (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień). Aby dodać kasjera do kasy należy zaznaczyć odpowiedniego pracownika w oknie po lewej stronie i kliknąć. strona 27 z 29

28 Zaznaczona osoba zostanie przeniesiona do okna po prawej stronie, co oznacza, że jest ona kasjerem w dodawanej kasie. Ekran 36 - Okno obsługi modułu dodawania kasy dodawanie kasjerów Można również zmienić aktywność kasjera w kolumnie Aktywność, poprzez odznaczenie jego aktywności (Ekran 37). Pracownicy nieaktywni nie mają możliwości pracy w tej kasie. Ekran 37 - Okno obsługi modułu dodawania kasy dodawanie kasjerów Po wprowadzaniu zmian, należy kliknąć systemie DMS., aby tworzona kasa została zapisana w strona 28 z 29

29 Spis ekranów Ekran 1 Okno główne systemu DMS... 3 Ekran 2 Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa... 4 Ekran 3 Fragment okna obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa... 4 Ekran 4 - Schemat struktury przedsiębiorstwa... 5 Ekran 5 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa... 6 Ekran 6 - Okno zapytania potwierdzającego kopiowanie zaznaczonej struktury... 6 Ekran 7 - Okno dodawania kodu oddziału... 7 Ekran 8 - Okno informacyjne o poprawnym zakończeniu klonowania struktury... 7 Ekran 9 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa... 7 Ekran 10 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa... 8 Ekran 11 - Okno obsługi modułu dodawania oddziału... 9 Ekran 12 - Okno obsługi modułu dodawania oddziału definiowanie procedury obsługi Ekran 13 - Okno obsługi modułu dodawania oddziału definiowanie pieczątki Ekran 14 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa Ekran 15 - Okno obsługi modułu dodawania działu Ekran 16 - Okno obsługi modułu dodawania działu definiowanie pieczątki Ekran 17 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej Ekran 18 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej definiowanie procedury obsługi 15 Ekran 19 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej powiązanie z punktem sprzedaży 16 Ekran 20 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej dodawanie pracowników Ekran 21 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej dodawanie pracowników Ekran 22 - Okno obsługi modułu dodawania jednostki organizacyjnej - definiowanie pieczątki Ekran 23 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa Ekran 24 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży Ekran 25 - Okno edycji kartoteki klientów Ekran 26 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży powiązanie z kasą Ekran 27 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży powiązanie z jednostką organizacyjną. 22 Ekran 28 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży dodanie sprzedawców Ekran 29 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży dodanie sprzedawców Ekran 30 - Okno obsługi modułu dodawania punktu sprzedaży dodanie pieczątki Ekran 31 - Okno obsługi modułu definiowania struktury przedsiębiorstwa Ekran 32 - Okno obsługi modułu dodawania kasy Ekran 33 - Okno obsługi modułu dodawania kasy definiowanie oddziałów Ekran 34 - Okno obsługi modułu dodawania kasy powiązanie z punktami sprzedaży Ekran 35 - Okno obsługi modułu dodawania kasy dodawanie waluty Ekran 36 - Okno obsługi modułu dodawania kasy dodawanie kasjerów Ekran 37 - Okno obsługi modułu dodawania kasy dodawanie kasjerów strona 29 z 29

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP Opis warunków synchronizacji UONET > YDP aktualna na dzień 08.04.2013 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2013 Strona 2 z 24 Spis Treści Opis warunków synchronizacji UONET > YDP... 4 KROK 1 Historia (Lata

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Krotki opis Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Typy płatności Dane kontrahenta Zapisywanie płatności Autoryzacja płatności Tworzenie płatności Kiedy

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego Porada opisuje, jakie czynności w systemie UONET+ muszą wykonać administrator, wychowawca i nauczyciele, aby możliwe było dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak założyć dziennik oddziału i wprowadzić do niego podstawowe dane? Aby w systemie UONET+ możliwe było dokumentowanie lekcji, wychowawcy oddziałów muszą w module Dziennik założyć

Bardziej szczegółowo

System UONET+ przystosowany jest do dokumentowania zajęć w szkołach zawodowych, w których nauczanie odbywa się w oparciu o programy modułowe.

System UONET+ przystosowany jest do dokumentowania zajęć w szkołach zawodowych, w których nauczanie odbywa się w oparciu o programy modułowe. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego System UONET+ przystosowany jest do dokumentowania zajęć w szkołach zawodowych, w których nauczanie odbywa się w oparciu o programy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa wersja 6.1

Nowe opcje i zmiany w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa wersja 6.1 Nowe opcje i zmiany w INSIGNUM Sprzedaż Hurtowa wersja 6.1 Spis treści Wydruk faktur sprzedaży wersja bez symboli towarów z poszerzoną kolumną PKWiU...1 Klasyfikacje towarów wykorzystanie filtrów podczas

Bardziej szczegółowo

Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów?

Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów? UONET+ Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów? System UONET+ umożliwia dokumentowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych odbywanych przez uczniów. Zapisy związane z tymi zajęciami znajdują swoje

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym RedCart (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

1. Zaloguj się do witryny systemu UONET+ jako wychowawca oddziału i uruchom moduł Dziennik.

1. Zaloguj się do witryny systemu UONET+ jako wychowawca oddziału i uruchom moduł Dziennik. UONET+ Jak założyć dziennik oddziału i wprowadzić do niego podstawowe dane? Aby w systemie UONET+ możliwe było dokumentowanie lekcji, wychowawcy oddziałów muszą założyć dzienniki swoich oddziałów (w module

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w programie EasyUploader (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla użytkowników programu EasyUploader stworzonego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015)

Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) NCW opis zmian Niniejszy dokument przedstawia opis najważniejszych zmian funkcjonalnych w nowej wersji programu Carwert (dostępnej od wersji Marzec 2015) 1. INTERFEJS I NAWIGACJA Wraz z nową wersją programu

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

STEKOP S.A. www.stekopsa.pl Białystok 2003 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA KONTROLI DOSTĘPU SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO ULISSES

STEKOP S.A. www.stekopsa.pl Białystok 2003 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA KONTROLI DOSTĘPU SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO ULISSES STEKOP S.A. www.stekopsa.pl Białystok 2003 INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA KONTROLI DOSTĘPU SYSTEMU INTEGRUJĄCEGO ULISSES wersja 1.2 01.05.2003 Spis treści: 1. Terminal Kontroli Dostępu 1.1 Opis terminala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w wersji 469 ToyDMS

Opis zmian w wersji 469 ToyDMS Opis zmian w wersji 469 ToyDMS Zmiany ogólne... 3 1. Przebudowano system DMS pod kątem wielooddziałowości i wielodealerowości. 3 Zmiany w module dokumentów sprzedaży... 7 1. Modyfikacje w zakresie zmian

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz WebParts

Mercedes-Benz WebParts Mercedes-Benz WebParts Informator dla Klientów Mercedes-Benz WebParts, został gruntownie przebudowany, ten materiał zawiera krótki przegląd podstawowych funkcjonalności dla wersji 4.0 Ekran startowy Po

Bardziej szczegółowo

Moduł dzienniki... 1. ustalić listę uczniów oddziału, wprowadzić listę przedmiotów i nauczycieli, określić przynależność uczniów do grup zajęciowych.

Moduł dzienniki... 1. ustalić listę uczniów oddziału, wprowadzić listę przedmiotów i nauczycieli, określić przynależność uczniów do grup zajęciowych. 1 Moduł dzienniki Spis treści Moduł dzienniki... 1 Zakładanie dziennika... 2 Ustalenie listy uczniów oddziału... 6 Tworzenie listy przedmiotów i nauczycieli... 12 Określenie przynależności uczniów do grup

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System.

Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Instrukcja użytkowania BPH BankConnect w programie INFOR System. Dokument opisuje współpracę BPH BankConnect z programem INFOR System, która umożliwia wykonywanie części operacji bankowych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi statystyk pozycjonowania www.stats.agp.pl

Instrukcja obsługi statystyk pozycjonowania www.stats.agp.pl Instrukcja obsługi statystyk pozycjonowania www.stats.agp.pl Dostęp do systemu prezentacji statystyk pozycjonowania umieszczonego na stronie www.stats.agp.pl jest możliwy jedynie po zalogowaniu. Aby się

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo