Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków."

Transkrypt

1 Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Warszawa, 8 września 2011 r.

2 Wydatki na zdrowie na świecie ROU CYP Całkowite wydatki na zdrowie jako % PKB w latach LVA LTU TUR EST POL HUN BGR CZE LUX ISL JPN AUS SVK SVN GBR ITA ESP FIN IRL NOR SWE GRC NDL CAN AUT DNK CHE DEU PRT FRA BEL USA Wydatki na ochronę zdrowia przekroczyły 5 bilionów USD. Stanowi to 10% światowego PKB. Kraje rozwinięte, bez względu na swoją sytuację gospodarczą, przeznaczają na zdrowie coraz większą część swojego PKB. Zjawiska demograficzne i epidemiologiczne, rozwój technologii medycznych, rosnące oczekiwania społeczne i konsumpcyjne oraz globalizacja to główne czynniki sprzyjające presji ciągłego podnoszenia wydatków na zdrowie. Źródło: Opracowanie własne Sequence HC Partners na podstawie bazy danych WHO

3 średnioroczny realny wzrost wydatkó na zdrowie per capita Wzrost wydatków na zdrowie jest większy niż przyrost PKB Średnioroczny realny wzrost wydatków na ochronę zdrowia oraz PKB per capita w krajach OECD w latach SVK 10 Miarą wysiłku zaspokojenia rosnącej presji wzrostu wydatków na zdrowie może być współczynnik mierzony jako iloraz: KOR IRL POL GRC TUR LUX CZE ESP GBR NZL FIN NLD OECD HUN DNK MEX SWE CHL USA CAN PRT BEL AUS FRA AUT CHE JPN ITA NOR DEU ISL średnioroczny realny wzrost PKB per capita Źródło: OECD HEALTH DATA 2010, Czerwiec średniorocznego realnego przyrostu wydatków na zdrowie per capita średnioroczny realny przyrost PKB per capita Liderzy to Portugalia (5,8) i Włochy (4,8) przyrost wydatków na zdrowie był prawie 6-krotnie i prawie 5-krotnie szybszy niż przyrost PKB tych krajów. Dla Polski iloraz ten wynosi 1,8 co znaczy, że nakłady na zdrowie w Polsce rosły prawie dwukrotnie szybciej niż tempo wzrostu PKB. W tym okresie średnia dla krajów OECD wyniosła 1,9.

4 Wyzwania Całkowite wydatki na zdrowie per capita w EUR PPP w 2008 roku EUR PPPs NOR CHE LUX (200)1 AUT IRL DEU NLD 2 FRA BEL 2 DNK (2007) SWE ISL GBR FIN w ydatki publiczne ESP ITA GRC (2007) EU SVN PRT (2006) w ydatki pryw atne CZE SVK CYP HUN EST LTU POL LVA (2007) BGR (2007) ROU TUR (2007) Źródło: Health at glance 2010, str 105, tabela Polska z wydatkami per capita na poziomie 1041 EUR PPP przeznacza na zdrowie 2-krotnie mniej niż kraje UE. Wydajemy znacznie mniej niż kraje Europy Środkowej, takie jak Słowacja, Czechy czy Węgry. Różnica ta wynika przede wszystkim z niższego niż w innych krajach finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych.

5 Wydatki na leki na mieszkańca w EUR PPP oraz jako % PKB w 2008 roku Publiczne Pry watne Grecja (2007) 2, Irelandia 1, Francja 1, Belgia 1, Hiszpania 1, Niemcy 1, Austria 1, Włochy 1, Republika Słowacji 2, Portugalia (2006) 2, Szwajcaria (2007) 1, Szwecja 1, Węgry 2, UE 1, Słowenia 1, Finlandia 1, Norwwgia 0, Republika Czech 1, Litwa 2, Dania (2007) 0, Bułgaria (2007) 2, Łotwa (2007) 1, Polska 1, Estonia 1, Rumunia 1, Leki na głowę w (EUR PPPs) % GDP Źródło: Health at glance 2010, str. 111, rys OECD 2010

6 Kraj Razem Publiczne Prywatne % PKB % Publiczne % Prywatne Grecja (2007) , Niemcy , Irlandia , Hiszpania , Republika Słowacji , Szwajcaria (2007) , Austria , Francja , Republika Czech , Belgia , Słowenia , UE ,7% 59% 41% Szwecja , Węgry , Portugalia (2006) , Dania (2007) , Finlandia , Norwegia , Włochy , Rumunia , Estonia , Polska ,6% 38% 62% Litwa , Łotwa (2007) , Bułgaria (2007) ,

7 100% Źródła finansowania 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Udział mechanizmów finansowania ochrony zdrowia w podziale na kraje w 2006 roku 0% NLD BEL FRA SVN LVA HUN CZE DEU LTU SVK POL EST ROU BGR LUX GR C AUT USA CYP ISL FIN ESP PRT NOR ITA IRL MLT SWE DNK GBR Podatki SIC PHI OOP Inne SIC Social Insurance Coverage, PHI Private Health Insurance, OOP Out of Pocket Źródło: Dane WHO, S.Thomson, E.Mossialos Private health insurance in the European Union Final report prepared for the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2009, LSE Health and Social Care, London School of Economics and Political Science, str. 23 Efektywne systemy ochrony zdrowia to takie, w których w miejscu zakupu świadczeń racjonalnie łączy się pieniądze ze źródeł publicznych i prywatnych. Efektywność jest większa tam, gdzie więcej środków jest zarządzanych przez publicznych i prywatnych płatników instytucjonalnych.

8 Usługi nie objęte Koszyki świadczeń a prywatne ubezpieczenia zdrowotne Wymiary koszyka świadczeo Współudział w kosztach Głębokość: Jaka część kosztów jest pokrywana? Całkowite wydatki na zdrowie Nieubezpie -czeni Ochrona zdrowia finansowana publicznie Zakres: Które usługi są objęte? Szerokość: Kto jest ubezpieczony? Źródło: Implementing Heath Financing Reform, Lessons from countries in transition, WHO 2010

9 Rodzaje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Rodzaj ubezpieczenia Relacja w stosunku do systemu bazowego Przeznaczenie Kraj ubezpieczenia komplementarne/ uzupełniające ponad świadczenia zdrowotne wyłączone co do rodzaju z ubezpieczenia powszechnego świadczenia objęte współpłaceniem Francja Słowenia Dania ubezpieczenia suplementarne/ równoległe obok szybszy dostęp do świadczeń i szerszy wybór świadczeniodawców w odniesieniu do świadczeń należnych w ramach ubezpieczenia powszechnego Irlandia W. Brytania Polska ubezpieczenia substytucyjne zamiast osoby wyłączone z zabezpieczenia publicznego możliwość wyjścia z systemu publicznego Niemcy ubezpieczenia bazowe wyłączność podstawowa droga dostępu do świadczeń zdrowotnych obowiązkowe bazowe ub. prywatne Szwajcaria Holandia Źródło: PIU na podstawie B. Więckowska, M. Osak, Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w., red. W. Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

10 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne nie są dla bogatych 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Odsetek populacji objętej różnymi rodzajami PHI w 2008 roku 0% EST ROU LT AUT SVN SWE NOR POL BGR ITA HUN DEU GBR GRC FIN LVA PRT ESP CYP DEU MLT DNK AUT DNK IRL LIE BEL SVN LUX FRA NLD 10% substytucyjne komplementarne (w spółpłatność) suplementarne komplementarne (w ykluczone usługi) Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w największym stopniu zależy od sposobu organizacji i zasad rządzących publicznym systemem ochrony zdrowia Źródło: S.Thomson, E.Mossialos Private health insurance in the European Union Final report prepared for the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2009, LSE Health and Social Care, London School of Economics and Political Science, str. 28

11 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Wydatki na prywatne ubezpieczenia zdrowotne jako odsetek prywatnych wydatków na zdrowie w latach ISL NOR ROU SVK CZE BGR EST SWE LTU LVA ITA GRC POL GBR TUR HUN FIN CYP DNK JPN PRT BEL ESP AUT LUX CHE AUS NDL IRL DEU CAN SVN FRA USA Dane dla Polski w 2009 obejmują ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty medyczne. Źródło: Baza danych WHO, PIU dane dla Polski w 2009 r. Prywatne wydatki na zdrowie poprzez prywatne ubezpieczenia są tym wyższe im silnej realizują one politykę zdrowotną państwa.

12 mld zł Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce w latach W 2009 Polska wydała na ochronę zdrowia 7,1% PKB (wg. WHO), 7,4% PKB (wg. OECD) Stosunkowo niewielkie wydatki w przeliczeniu na osobę* Procentowy udział wydatków publicznych nie zwiększa się Bardzo duży udział wydatków prywatnych (33-34%). Bardzo duży udział finansowania na zasadzie FFS (ok.95% wydatków prywatnych) * w 2009 r. łączne wydatki na zdrowie wyniosły 2411 PLN na osobę Źródło: 2000 Opracowanie własne 2003 PIU na 2004 podstawie 2005 informacji z różnych 2008źródeł Wydatki publiczne Wydatki prywatne Źródło: Opracowanie własne PIU na podstawie informacji z różnych źródeł CAGR dla wydatków publicznych = 9,3% CAGR dla wydatków prywatnych = 8,1% Polski system ochrony zdrowia potrzebuje prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

13 wydatki na ochronę zdrowia (w mld PLN) wydatki na ochronę zdrowia % Wydatki na zdrowie w Polsce Przeznaczenie wydatków publicznych i prywatnych na zdrowie w Polsce w 2010 roku ,6 30,8 18,3 9,1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2% 98% 68% 44% 73% 100% leczenie szpitalne 8,5 leki* 11,5 11 4,5 podstawowa opieka zdrowotna + ambulatoryjna opieka specjalistyczna 1,7 opieka stomato -logiczna pozostałe 30% 20% 10% 0% leczenie szpitalne 32% leki* 56% podstawowa opieka zdrowotna + ambulatoryjna opieka specjalistyczna 27% opieka stomato -logiczna pozostałe * Rynek apteczny w cenach detalicznych * Rynek apteczny w cenach detalicznych FINANSOWANIE PUBLICZNE FINANSOWANIE NIEPUBLICZNE FINANSOWANIE PUBLICZNE FINANSOWANIE NIEPUBLICZNE Udział opłat pacjentów jest najwyższy w tych obszarach usług zdrowotnych, w których jest duża podaż świadczeń i koszt ich wytworzenia jest niski. Źródło: NFZ, PIU, GUS, Sequence HC Partners

14 w mld PLN Wydatki na leki w Polsce Struktura wydatków na leki na rynku aptecznym w latach w cenach detalicznych ,8 20,4 8,1 7,1 6,2 4,7 4,0 4,2 26,1 26,8 9,2 9,6 5,0 5,0 3,5 3,7 3,8 3,6 3,7 6,7 6,7 7,3 8,2 8, Refundacja NFZ Dopłata pacjentów do RX Leki RX pełnopłatne Leki OTC / CH CAGR = 8,5% CAGR = 7,1% Źródło: NFZ, analiza własna Sequence HC Partners Wydatki pacjentów na leki na receptę (suma dopłat do leków refundowanych i opłat za leki nierefundowane) były wyższe niż kwota refundacji współpłacenie pacjentów w segmencie leków na receptę przekracza 50%.

15 Wydatki na leki w 2007 roku - Polska na tle krajów OECD Wydatki całkowite na zdrowie Kraje OECD (27) 17,1% 82,9% Wydatki publiczne na zdrowie Kraje OECD (27) Wydatki prywatne na zdrowie Kraje OECD (27) 13,9% 25% 86,1% Polska 75% Polska 12,4% 75,5% 24,5% Polska 87,6% 50% 50% w ydatki publiczne na zdrow ie w ydatki na leki w ydatki pryw atne na zdrow ie w ydatki całkow ite na zdrow ie Źródło: Opracowanie Sequence HC Partners na podstawie danych OECD, MZ i NFZ

16 Skutki zamrożenia wydatków na leki na poziomie 17% NFZ NFZ ,5% 19,5% Wprowadzenie 17% limitu 83% 17% Polska 2015 Polska 2015 Całkowite Całkowite wydatki wydatki publiczne publiczne na zdrowie 10,8% 10,8% Obniżenie udziału wydatków na leki w publicznych wydatkach na zdrowie 89,2%?? Wzrost prywatnych wydatków na leki? Spadek dostępności nowoczesnych leków Obniżka cen leków w ydatki na leki w ydatki NFZ w ydatki publiczne na zdrow ie Źródło: Opracowanie Sequence HC Partners na podstawie danych OECD, MZ i NFZ

17 Obecna rola PUZ w Polsce jest marginalna Dlaczego? Udział ubezpieczeń w prywatnych wydatkach na zdrowie w 2009 r. (w mld zł) Kształt systemu: Szeroki koszyk świadczeń gwarantowanych, brak standardów świadczeń, szara strefa, brak odpowiednich regulacji prawnych ,2 0,16 Wydatki prywatne Abonamenty Ubezpieczenia Przewagi podatkowe abonamentów: PIT, ZUS jako świadczenia medycyny pracy finansowany jest dostęp do innych świadczeń, nie powiększający podstawy opodatkowania Przewagi prawne abonamentów: Nieprecyzyjna ustawa o służbie medycyny pracy, brak ustawowego określenia czym jest ubezpieczenie zdrowotne

18 Wyzwania dla Polski Na zdrowie wydajemy mniej niż inni i mniej efektywnie: w 2006 roku z powodu nadciśnienia tętniczego hospitalizowano 261 na 100 tys. osób, przy średniej 84 na 100 tys. w krajach OECD (dane za 2007 rok) słaba koordynacja opieki nad pacjentem pomiędzy podstawową opieką zdrowotną, specjalistami i szpitalami niższy niż w innych krajach odsetek operacji wykonywanych w trybie dziennym» zaćma: w roku 2009, w trybie dziennym wykonano w Polsce 13,7 proc. tych operacji, podczas gdy na Węgrzech ich udział wyniósł 23,9 proc., a w Czechach 78,9 proc. Na leki ze środków publicznych wydajemy mniej niż inne kraje, co bezpośrednio obciąża pacjentów: z badań przeprowadzonych przez Sequence HC Partners na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych wynika, że dla 53% z nich wydatki na leki przewyższają możliwości finansowe rodziny lub odczuwalnie obciążają budżet rodziny Koszyk świadczeń i gwarancje finansowe ze środków publicznych są w nierównowadze: wg badania GUS z 2009 przeprowadzonego na 42 tys. respondentów wynika, że:» spośród 850 tys. osób, które nie podjęły leczenia szpitalnego pomimo kwalifikacji do niego, prawie co trzecia osoba dorosła nie podjęła leczenia z powodu długiej listy oczekujących» Prawie co ósma osoba dorosła potrzebująca leczenia u specjalisty zrezygnowała z niego, czego przyczyną u co trzeciej rezygnującej osoby była długa lista oczekujących Brak jest regulacji prawnych dotyczących ubezpieczeń dodatkowych, a dostępność planowych świadczeń szpitalnych pogarsza się:» Wg danych NFZ z 15 kwietnia 2011 kolejka na operację zaćmy wydłużyła się w ciągu niespełna 14 miesięcy o 80 tys. osób (z 205 tys. do 285 tys. osób)

19 Pytania Jakiej zmiany potrzebuje polski system opieki zdrowotnej, aby sprostać wyzwaniom? Jakie miejsce w systemie ochrony zdrowia powinny pełnić prywatne ubezpieczenia zdrowotne? Jak efektywnie zarządzać polityką lekową państwa, by Polacy mieli dostęp do nowoczesnej i skutecznej farmakoterapii? Czy rynek w tym zakresie może zastąpić państwo? Czy jest w Polsce miejsce dla komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych ułatwiających pacjentom dostęp do farmakoterapii?

20 wydatki na ochronę zdrowia (w mld PLN) wydatki na ochronę zdrowia % Wydatki na zdrowie w Polsce Przeznaczenie wydatków publicznych i prywatnych na zdrowie w Polsce w 2010 roku ,6 30,8 18,3 9,1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2% 98% 68% 44% 73% 100% leczenie szpitalne 8,5 leki* 11,5 11 4,5 podstawowa opieka zdrowotna + ambulatoryjna opieka specjalistyczna 1,7 opieka stomato -logiczna pozostałe 30% 20% 10% 0% leczenie szpitalne 32% leki* 56% podstawowa opieka zdrowotna + ambulatoryjna opieka specjalistyczna 27% opieka stomato -logiczna pozostałe * Rynek apteczny w cenach detalicznych * Rynek apteczny w cenach detalicznych FINANSOWANIE PUBLICZNE FINANSOWANIE NIEPUBLICZNE FINANSOWANIE PUBLICZNE FINANSOWANIE NIEPUBLICZNE Brak regulacji dotyczących prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych powoduje, że w Polsce brak jest ubezpieczeń w tych obszarach, w których są potrzebne - głównie w obrębie świadczeń szpitalnych, ale także stomatologii czy leków. Źródło: NFZ, PIU, GUS, Sequence HC Partners

21 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne są korzystne dla systemu ochrony zdrowia Korzyści dla systemu publicznego wynikające z funkcjonowania prywatnego rynku ochrony zdrowia (mld PLN) 6, ,25 2,1 1 0,75 0 Wydatki na ubezpieczenia i abonamenty Korzyść dla systemu publicznego Wydatki FFS na opiekę ambulatoryjną Korzyść dla systemu publicznego Źródło: opracowanie własne Sequence HC Partners Dzisiaj, gdy z abonamentów i ubezpieczeń korzysta 2,5 mln osób, zyski dla systemu publicznego wynoszą około 750 mln PLN rocznie. Dzieje się tak przy założeniu, że osoby ubezpieczające się prywatnie nie korzystają w ogóle z przysługujących im świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa ambulatoryjnego w systemie finansowanym ze społecznego ubezpieczenia zdrowotnego.

22 Zabezpieczenie zdrowotne wymaga odwoływania się do solidaryzmu, zarówno w znaczeniu: solidaryzmu dochodowego solidaryzmu ryzyka. Czyste rozwiązania publiczne (poprzez finansowanie de facto podatkowe) nie dają i nie pozwolą na osiągnięcie pożądanego zabezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie jako forma wprowadzenia do systemu dodatkowych środków (jaki sposób powiązania z zabezpieczeniem bazowym): powiązanie substytucyjne ( zamiast brak akceptacji społecznej) powiązanie komplementarne ( ponad dookreślenie koszyka) powiązanie suplementarne ( obok zwolnienia podatkowe) ubezpieczeniowa konstrukcja społecznego systemu zabezpieczenia zdrowotnego ( w ). T. Szumlicz, Krynica 2011_Zdrowie

23 Ewolucyjne wkomponowanie rozwiązao ubezpieczeniowych do systemu. (1) rozwój ubezpieczeo suplementarnych (2) ubezpieczenia komplementarne (3) ubezpieczeniowa konstrukcja W polityce społecznej chodzi o sprawnośd (= skutecznośd + efektywnośd). Pojęcie adekwatności. Nieopodatkowywanie (zwolnienia podatkowe) Teza ideowa dotycząca problemu opodatkowania: jeżeli paostwo nie jest w stanie zapewnid odpowiedniego poziomu bezpieczeostwa socjalnego (zwłaszcza zdrowotnego), to nie powinno opodatkowywad wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe w celu podniesienia tego poziomu. T. Szumlicz, Krynica 2011_Zdrowie

24 Wydatki na leki w 2007 roku - Polska na tle krajów OECD Wydatki całkowite na zdrowie Kraje OECD (27) 17,1% 82,9% Wydatki publiczne na zdrowie Kraje OECD (27) Wydatki prywatne na zdrowie Kraje OECD (27) 13,9% 25% 86,1% Polska 75% Polska 12,4% 75,5% 24,5% Polska 87,6% 50% 50% w ydatki publiczne na zdrow ie w ydatki na leki w ydatki pryw atne na zdrow ie w ydatki całkow ite na zdrow ie Źródło: Opracowanie Sequence HC Partners na podstawie danych OECD, MZ i NFZ

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zmieniająca się rola Polski w międzynarodowych łańcuchach wartości

Zmieniająca się rola Polski w międzynarodowych łańcuchach wartości Zmieniająca się rola Polski w międzynarodowych łańcuchach wartości Marek Rozkrut, EY 7 czerwca 2017 Obieg wartości dodanej w międzynarodowych łańcuchach wartości Kraj 1 Kraj 2 Kraj 3 Materiały Produkty

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk. Dr Alicja Sobczak,

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk. Dr Alicja Sobczak, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk Dr Alicja Sobczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Deficyt finansowania ochrony zdrowia

Deficyt finansowania ochrony zdrowia Deficyt finansowania ochrony zdrowia Łukasz Zalicki Warszawa, 19 marca 2013 Wydatki na ochronę zdrowia porównanie międzynarodowe Polska ma obecnie jeden z niższych poziomów wydatków na ochronę zdrowia

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Marek Rozkrut Główny Ekonomista Ernst & Young w Polsce Warszawa, 17 maja

Bardziej szczegółowo

Miejsce osób w wieku 50+ na rynku pracy

Miejsce osób w wieku 50+ na rynku pracy Miejsce osób w wieku 50+ na rynku pracy Dr hab. Ryszard Szarfenberg Uniwersytet Warszawski Instytut Polityki Społecznej Pracownia Pomocy i Integracji Społecznej Konferencja pt. Innowacyjne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne Mission Impossible?

Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne Mission Impossible? Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne Mission Impossible? dr Adam H. Pustelnik Doktor nauk ekonomicznych (SGH) Prezes Zarządu, AhProfit Sp. z o.o Spółka Komandytowa 8 th International Symposium Evidence-Based

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Dorota M. Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne -efektywny

Bardziej szczegółowo

Miękkie kapitały a dobrobyt materialny wyzwania dla Polski

Miękkie kapitały a dobrobyt materialny wyzwania dla Polski Miękkie kapitały a dobrobyt materialny wyzwania dla Polski Janusz Czapiński Kraków 25.05.2011 gospodarka wiedzy Źródło danych: Citizenship and Education in Twenty-eight Countries; The International Association

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Łukasz Zalicki Partner EY V Forum Ochrony Zdrowia Krynica, 2 września 214 Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia Analizując

Bardziej szczegółowo

Informacja o formularzu skargi

Informacja o formularzu skargi POL - 2016/1 Formularz skargi Informacja o formularzu skargi Niniejszy formularz jest oficjalnym dokumentem prawnym i może mieć wpływ na Państwa prawa i obowiązki. Należy wypełnić go według instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ZA TRANSFERY ZAWODNIKÓW W OBRĘBIE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PIŁKI SIATKOWEJ:

NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ZA TRANSFERY ZAWODNIKÓW W OBRĘBIE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PIŁKI SIATKOWEJ: NOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ZA TRANSFERY ZAWODNIKÓW W OBRĘBIE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PIŁKI SIATKOWEJ: 1. ZASADY OGÓLNE i DEFINICJA: 1.1. OPŁATA ADMINISTRACYJNA ZA TRANSFERY: W sytuacji,

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD

System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD System opieki zdrowotnej w Polsce na tle krajo w OECD Prof. Andrzej M. Fal Prezydent: Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Warszawa Zakład Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE

Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE Ocena efektywności systemu zdrowia publicznego i opieki medycznej w krajach UE Dr Justyna Kujawska Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Określenie celu Wprowadzenie Plan prezentacji Model

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Jakie reformy są niezbędne do podniesienia efektywności funkcjonowania rynku pracy?

Jakie reformy są niezbędne do podniesienia efektywności funkcjonowania rynku pracy? Jakie reformy są niezbędne do podniesienia efektywności funkcjonowania rynku pracy? Dr Piotr Stolarczyk Forum Obywatelskiego Rozwoju Warszawa, 19 listopada 2011 r. Jesienna Szkoła Leszka Balcerowicza Forum

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

w systemie oc hrony zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

w systemie oc hrony zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Miejsce i rola prywatnych płatników w systemie oc hrony zdrowia warunki konkurencyjności oraz powszechności dr Barbara Więckowska dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych. Anna Janczewska - Radwan

Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych. Anna Janczewska - Radwan Dostęp pacjentów do nowoczesnych świadczeń, a innowacyjne technologie wyrobów medycznych Anna Janczewska - Radwan W ciągu ostatnich 25 lat dokonał się ogromny postęp w dostępie polskich pacjentów do innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena polskiego systemu ochrony zdrowia Alicja Sobczak Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Złożoność systemu

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej

Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej Aktywność zawodowa osób starszych w wybranych krajach Unii Europejskiej dr Ewa Wasilewska II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku. STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Polak na tle i w czasie. Janusz Czapiński Odpowiedzialna Energia 14 czerwca 2011

Polak na tle i w czasie. Janusz Czapiński Odpowiedzialna Energia 14 czerwca 2011 Polak na tle i w czasie Janusz Czapiński Odpowiedzialna Energia 14 czerwca 2011 Kapitał ludzki odpowiada za efekt rywalizacji indywidualnej: im wyższy tym wyższa względna pozycja ekonomiczna jednostki

Bardziej szczegółowo

Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM

Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM Przyszłość refundacji i modeli cenowych gdzie będzie rynek polski za kilka lat? VI POLAND PHARMA COMMERCE FORUM Czerwiec 2015 Total spending on health, % GDP Całkowite wydatki na ochronę zdrowia Polska

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia?

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? 16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? Marek Balicki Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków diagnoza sytuacji Warszawa, 16 października

Bardziej szczegółowo

Finansowanie mediów publicznych

Finansowanie mediów publicznych www.pwc.com Finansowanie mediów publicznych Mateusz Walewski, Konferencja PIKE, Poznań, 10 października 2017 Finansowanie mediów publicznych w Europie w dużej części oparte jest o świadczenia o charakterze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce?

Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Szymon Goc Starszy Menedżer w Dziale Rozwiązań Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych Ilona Gierczyk Starszy Konsultant w Dziale Rozwiązań Aktuarialnych

Bardziej szczegółowo

Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki)

Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) Doc. dr Zofia Skrzypczak Uniwersytet Warszawski zosia_s1@wp.pl Wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) Polska na tle krajów OECD Abstrakt Celem opracowania jest prezentacja dla Polski i pozostałych krajów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Maciej Żukowski Konferencja O ubezpieczeniu w polityce społecznej z okazji Jubileuszu Profesora Tadeusza Szumlicza SGH, Warszawa, 22.01.2015 r. Plan Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012

Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Jak zwiększyć zatrudnienie osób starszych? wnioski z doświadczeń międzynarodowych Wiktor Wojciechowski Wiosenna Szkoła Leszka Balcerowicza 20 kwietnia 2012 roku Zakres wolności

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia

Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011. STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011 STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca pochłania około 15% wydatków na ochronę zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska 1 Dystrybucja w oczach pacjenta Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych APTEKA PACJENT HURTOWNIA

Bardziej szczegółowo

Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, wycena, ubezpieczenia dodatkowe Lek. med.

Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, wycena, ubezpieczenia dodatkowe Lek. med. Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, wycena, ubezpieczenia dodatkowe Lek. med. Krzysztof Łanda 2015-02-17 WWW.WATCHHEALTHCARE.EU 1 Chcemy! Ale czego? :o Chcemy,

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA OCHRONĘ ZDROWIA A KONDYCJA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

NAKŁADY NA OCHRONĘ ZDROWIA A KONDYCJA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ NAKŁADY NA OCHRONĘ ZDROWIA A KONDYCJA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Joanna Hady, 1 Małgorzata Leśniowska 2 Streszczenie W niniejszym artykule poruszono problematykę ochrony

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Umowy podziału ryzyka zakres możliwości ustawowych, a praktyka w onkologii w Polsce. Cezary Pruszko MAHTA Sp. z o. o.

Umowy podziału ryzyka zakres możliwości ustawowych, a praktyka w onkologii w Polsce. Cezary Pruszko MAHTA Sp. z o. o. Umowy podziału ryzyka zakres możliwości ustawowych, a praktyka w onkologii w Polsce Cezary Pruszko MAHTA Sp. z o. o. Co to jest RSS? Proces, w ramach którego strony stają się wspólnie zainteresowane poniesieniem

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Ekonomiczna Współczesne tendencje na rynku pracy DrCecylia Sadowska Snarska Snarska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 1. Uwarunkowania demograficzne rynku pracy. 2. Kierunki zmian w popytowej stronie rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Lekomania globalna. Wydatki na leki: skala zjawiska i poziom obciążeń gospodarstw. farmakoekonomika

Lekomania globalna. Wydatki na leki: skala zjawiska i poziom obciążeń gospodarstw. farmakoekonomika Wydatki na leki: skala zjawiska i poziom obciążeń gospodarstw Lekomania globalna Zofia Skrzypczak fot. Thomas Roepke/Corbis Koszty artykułów farmaceutycznych (leków) są istotnym elementem składowym wydatków

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dlaczego aktywnośd obywatelska jest tak ważna dla rozwoju?

Dlaczego aktywnośd obywatelska jest tak ważna dla rozwoju? Dlaczego aktywnośd obywatelska jest tak ważna dla rozwoju? Janusz Czapioski Konferencja pt. ktywnośd obywatelska szanse i bariery Pałac Prezydencki 24.03.2011 Miękkie kapitały Kapitał ludzki odpowiada

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r. M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ I STRUKTURA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W KRAJACH ROZWINIĘTYCH GOSPODARCZO. WNIOSKI DLA POLSKI

WIELKOŚĆ I STRUKTURA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W KRAJACH ROZWINIĘTYCH GOSPODARCZO. WNIOSKI DLA POLSKI Tomasz Tylec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie WIELKOŚĆ I STRUKTURA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W KRAJACH ROZWINIĘTYCH GOSPODARCZO. WNIOSKI DLA POLSKI Wprowadzenie Wpływ prac badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Polski wzrost - szanse i zagrożenia. Maciej Reluga Gdynia, 31 maja 2017

Polski wzrost - szanse i zagrożenia. Maciej Reluga Gdynia, 31 maja 2017 Polski wzrost - szanse i zagrożenia Maciej Reluga Gdynia, 31 maja 217 Gwinea Równikowa Chiny Wietnam Surinam Laos Nikaragua Malediwy Sri Lanka Nigeria Turkmenistan Liban Gujana Polska Słowacja 897 791

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5

Makroekonomia 1 - ćwiczenia. mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5 Makroekonomia 1 - ćwiczenia mgr Małgorzata Kłobuszewska Zajęcia 5 Plan Kartkówka Praca pisemna wszystko, co chcielibyście wiedzieć Jak pisać? Jak pokazywać dane? Zadania do rozwiązania w grupach Praca

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo