Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro"

Transkrypt

1 Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Warszawa / 5 kwietnia 2016 r.

2 2 Cel prezentacji 1) Porównanie w czasie, czyli: - gdzie byliśmy wczoraj, czyli głównie lat temu, - gdzie jesteśmy dziś, tj. według danych za lata , - gdzie będziemy jutro, tj. głównie w 2020 roku i kolejnych kilku latach. 2) Porównanie w przestrzeni, czyli wskazanie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. 3) Porównanie - na przykładzie wybranych wskaźników rozwoju - najważniejszych obszarów obrotu bezgotówkowego, tj.: - infrastruktury płatniczej (Co posiadamy?), - wykorzystania bezgotówkowych instrumentów płatniczych (Jak wykorzystujemy posiadaną infrastrukturę?), - pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego (Jaki to ma skutek na formy pieniądza?)

3 3 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

4 4 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

5 Miejscowość / 2 września 2013

6 6 Liczba rachunków bankowych na jednego mieszkańca w latach ,00 1,91 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 1,51 1,50 1,52 1,52 1,46 1,52 1,39 1,39 1,41 1,49 1,35 1,41 1,40 1,35 1,38 1,20 1,25 1,20 1,20 1,21 1,21 1,21 1,30 1,14 1,27 [WARTOŚĆ] 1,21 1,20 1,21 1,08 1,04 1,04 1,05 [WARTOŚĆ] 1,04 1,12 1,08 1,08 1,06 1,08 1,06 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,04 1,03 0,97 1,00 1,62 1,57 1,60 1,57 1,42 1,29 Polska Strefa Euro UE Strefa Euro* UE* UE*; Strefa Euro* - średnia skorygowana, wyliczona jako średnia spośród krajów, które udostępniły dane 0,60 0,45 0,48 0,52 0,58 0,62 0,67 0, Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

7 Finlandia Grecja Litwa Wielka Brytania Szwecja Łotwa Słowacja Holandia Irlandia belgia Słowenia EU 1,16 Francja Niemcy Strefa Euro 1,01 Austria Czechy Węgry Polska 0,63 Hiszpania Malta Cypr Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca w krajach Unii Europejskiej w 2006 r. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1 Źródło: ECB Statistical Data Warehouse

8 2,59 2,59 2,33 2,05 1,9 1,84 1,8 1,76 1,69 1,6 1,58 1,57 1,33 1,22 1,19 1,11 1,01 3,13 3,12 2,8 3 9,77 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro 8 Liczba rachunków bankowych na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach UE w 2014 r. 10 7,5 5 2,5 Średnia dla 22 krajów UE *: 1,9 Średnia UE: 1,29 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse Brak danych dla Bułgarii, Chorwacji, Austrii, Rumunii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

9 9 Udział rachunków z dostępem do przez Internet we wszystkich rachunkach w 2014 r. [1] Szwecja [2] Holandia [3] Łotwa [4] Estonia [5] Słowacja [6] Belgia [7] Finlandia [8] Węgry [9] Włochy [10] Malta [11] Litwa Średnia UE [12] Polska [13] Czechy [14] Dania [15] Austria [16] Hiszpania [17] Niemcy [18] Irlandia [19] Luksemburg [20] Portugalia [21] Słowenia [22] Grecja [23] Rumunia [24] Bułgaria [25] Cypr 35,01% 32,47% 29,26% 25,75% 24,31% 62,88% 60,59% 60,23% 59,14% 57,82% 57,23% 56,10% 55,26% 53,30% 48,31% 46,66% Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse Brak danych dla: Francji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji. 90,93% 87,50% 85,08% 80,61% 78,74% 78,54% 78,47% 77,58% 76,80% 76,73% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

10 Miejscowość / 2 września 2013

11 Miejscowość / 2 września 2013

12 12 Odsetek osób posiadających rachunki (ubankowienie) 100% 95% 90% 87% (2011 r.) 90% (2014 r.) 93%? 85% 84%- 90% (2020 r.) 80% 75% 78% (2014 r.) Polska UE (średnia) 70% 65% 60% 70% (2011 r.) Wczoraj Dziś Jutro Źródło: 1) A. Demirguc-Kunt, L. Klapper, Measuring Financial Inclusion, World Bank Group, Policy Research Working Paper 6025, April 2012, badanie dla osób od 15 roku życia; 2) A. Demirguc-Kunt, L. Klapper, D. Singer, P. Van Oudheusden, The Global Findex Database 2014, World Bank Group, Policy Research Working Paper 7255, April 2015, badanie dla osób od 15 roku życia; 3) Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata , grudzień 2015 r., prognoza dla osób powyżej 18 lat.

13 13 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

14 14 Liczba wydanych kart płatniczych na jednego mieszkańca w latach ,8 1,6 1,4 1,2 1,18 1,25 1,31 1,22 1,33 1,30 1,37 1,34 1,41 1,42 1,46 1,46 1,45 1,44 1,45 1,49 1,50 1,45 1,47 1,44 1,42 1,43 1,44 1,44 Polska Strefa Euro 1,0 0,8 1,06 1,11 1,14 1,16 0,63 0,70 0,79 0,87 0,83 0,83 0,86 0,90 0,94 UE 0,6 0,4 0,38 0,45 0,41 0,47 0,53 0, Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

15 Wielka Brytania Luksemburg Holandia Portugalia Finlandia Hiszpania Belgia Słowenia Szwecja EU 1,38 Strefa Euro 1,34 Niemcy Malta Francja Estonia Grecja Włochy Cypr Austria Litwa Dania Irlandia Łotwa Węgry Czechy Słowacja Polska 0,63 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Liczba wydanych kart płatniczych na 1 mieszkańca w krajach Unii Europejskiej w 2006 r. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1 Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

16 0,72 1,04 1,64 1,63 1,58 1,53 1,46 1,42 1,38 1,34 1,29 1,22 1,21 1,2 1,18 1, ,97 0,94 0,9 1,79 2 1,97 1,96 2,28 2,46 3,8 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro 16 Liczba wydanych kart płatniczych na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach UE w 2014 r. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Średnia UE: 1,5 1 0,5 0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

17 17 Liczba kart płatniczych na 1 mieszkańca 2 1,8 1,82? 1,6 1,4 1,5 (2014 r.) 1,2 1 0,8 1,18 (2001 r.) 0,94 (2014 r.) 1,04 (2020 r.) Polska UE (średnia) 0,6 0,4 0,2 0,38 (2001 r.) 0 Wczoraj Dziś Jutro Źródło: 1) Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za rok 2014 r., 2) Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata , grudzień 2015 r.

18 18 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

19 19 Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów) na 1 mln mieszkańców w latach Polska Strefa Euro UE Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

20 Łotwa Niemcy Litwa Czechy Malta Szwecja Finlandia Dania Włochy Grecja Luksemburg Francja Wielka Brytania Cypr Strefa Euro Słowenia Portugalia EU Holandia Irlandia Austria Belgia Estonia Polska Węgry Słowacja Hiszpania Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów) na milion mieszkańców w 2006 r Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

21 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro 21 Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS) na 1 mln mieszkańców w poszczególnych krajach UE w 2014 r Średnia UE : Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

22 22 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

23 23 Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi na jednego mieszkańca w latach , , ,7 44,7 37,3 38,5 35,9 28,8 2,3 3,2 4,1 46,0 41,9 5,3 50,1 46,2 6,9 54,2 49,5 9,3 55,4 52,6 12,1 59,5 56,1 15,1 63,3 58,2 18,5 68,2 62,5 21,9 74,0 66,8 26,6 79,1 70,8 31,6 76,1 37,6 80,1 48,7 Polska Strefa Euro UE Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

24 Wielka Brytania UE 54,17 Słowenia Finlandia Dania Szwecja Holandia Francja Luksemburg Estonia Belgia Portugalia Strefa Euro 49,17 Irlandia Hiszpania Austria Niemcy Cypr Łotwa Włochy Litwa Malta Węgry Polska 9,28 Czechy Słowacja Grecja Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Liczba transakcji kartami płatniczymi na 1 mieszkańca w krajach Unii Europejskiej w 2006 r Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

25 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro 25 Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami płatniczymi na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach UE w 2014 r Średnia UE: 93, Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

26 26 Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych pojedynczą kartą płatniczą w latach ,6 54, ,2 29,9 33,6 30,7 35,0 35,2 35,0 34,1 33,0 32,0 37,2 36,6 35,0 34,5 38,1 36,0 41,2 38,5 44,2 41,2 25,7 48,4 45,0 31,1 51,0 47,5 35,6 49,8 40,5 50,3 48,3 Polska Strefa Euro UE 20 24,4 25,6 11,1 12,7 14,5 17,0 18,5 20, Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

27 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro 27 Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych pojedynczą kartą płatniczą w poszczególnych krajach UE w 2014 r Średnia UE: 54, Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

28 28 Liczba transakcji bezgotówkowych zrealizowanych w pojedynczym terminalu POS w latach Polska Strefa Euro UE Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

29 29 Liczba transakcji bezgotówkowych zrealizowanych w pojedynczym terminalu POS w poszczególnych krajach UE w 2014 r. [1] Szwecja [2] Holandia [3] Dania [4] Finlandia [5] Estonia [6] Belgia [7] Wlk. Bryt. [8] Irlandia [9] Łotwa [10] Francja [11] Polska [12] Czechy [13] Słowacja UE średnia [14] Litwa [15] Słowenia [16] Austria [17] Portugalia [18] Niemcy [19] Węgry [20] Chorwacja [21] Hiszpania [22] Rumunia [23] Cypr [24] Włochy [25] Malta [26] Bułgaria [27] Grecja [28] Luksemburg Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

30 30 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

31 31 Liczba poleceń przelewu na jednego mieszkańca w latach ,3 39,9 39,8 40,3 43,9 43,0 45,6 42,0 47,3 44,3 49,9 47,2 45,9 42,7 46,6 43,5 29,3 47,9 45,0 34,5 49,4 47,8 38,1 50,7 49,6 42,2 51,5 50,8 45,1 54,0 53,1 47,9 53,0 51,4 52,9 Polska Strefa Euro 20 19,0 19,7 22,7 26,1 UE 16, ,4 13, Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

32 Finlandia Austria Luksemburg Szwecja Węgry Estonia Niemcy Słowenia Holandia Belgia Wielka Brytania Strefa Euro 50,06 Dania EU 47,03 Łotwa Francja Irlandia Słowacja Litwa Polska 24,06 Włochy Hiszpania Cypr Portugalia Malta Grecja Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Liczba poleceń przelewu na 1 mieszkańca w krajach Unii Europejskiej w 2006 r Żródło: ECB Statistical Data Warehouse 1

33 26,6 26,2 25,3 22,2 20,1 19,5 12,8 10,1 36,3 61,8 61,3 61,0 60,3 59,1 55,4 54,3 51,6 51,4 73,3 71,9 69,4 68,5 103,5 99,8 98,7 122,5 121,2 158,6 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro 33 Liczba poleceń przelewu na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach UE w 2014 r Średnia UE: Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

34 34 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

35 35 Liczba transakcji bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi na jednego mieszkańca w latach ,41 122,83 141,05 133,97 15,87 16,53 140,53 151,87 20,46 157,49 150,51 148,99 142,87 24,52 26,93 165,80 165,64 157,63 151,69 38,73 32,36 171,88 158,21 44,98 175,5 188,24 175,48 180,50 163,92 163,9 69,41 53,5 53,51 194,13 187,54 77,23 203,79 202,32 202,49 197,34 100,66 86,09 Polska Strefa Euro UE Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

36 Grecja Holandia Wielka Brytania Cypr Węgry Łotwa Włochy Malta Słowacja Litwa Polska 33,7 Francja Austria Dania Luksemburg Finlandia Belgia Szwecja Niemcy Strefa Euro 165,6 Słowenia EU 157,4 Estonia Irlandia Portugalia Hiszpania Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Liczba transakcji bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi na 1 mieszkańca w krajach UE w 2006 r Żródło: ECB Statistical Data Warehouse

37 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro 37 Liczba transakcji bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach UE w 2014 r Średnia UE : Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

38 38 Liczba transakcji bezgotówkowych na 1 mieszkańca ,5 (2014 r.) 167 (2020 r.) Polska UE (średnia) (2001 r. ) 101 (2014 r.) (2001 r.) Wczoraj Dziś Jutro Żródło: ECB Statistical Data Warehouse.

39 39 Udział płatności gotówkowych i bezgotówkowych w Polsce Płatności gotówkowe Płatności bezgotówkowe

40 40 Udział % płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie płatności detalicznych osób fizycznych 70% 60% 58% 50% 40% 40% (2012 r.) 36% - 44% (2020 r.) Polska 30% UE (średnia) 20% 10% 22% (2008 r.) 10% (2008 r.) 18% -20% (2012 r.) 0% Wczoraj Dziś Jutro Źródło: Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata , grudzień 2015 r., Retail Banking Research, T. Koźliński Zwyczaje płatnicze Polaków, 2012 r.,

41 41 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

42 42 Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze Dziś: 1) Karty płatnicze z funkcją zbliżeniową Polska jednym z liderów w Europie 2) Płatności mobilne, w szczególności system płatności mobilnych BLIK, w tym płatności P2P 3) Dwa systemy płatności natychmiastowych: - Express Elixir, - BlueCash 4) System płatności kartowych Inkart Jutro: 1) Nowy krajowy schemat kartowy?

43 43 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

44 44 Wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) w latach (w mld zł) ,7 140 mld zł 139, ,8 130, ,8 112,8 114, ,3 93,0 95,1 101,8 102, ,4 81,9 90,8 89,8 92, ,2 77,1 68,8 60

45 45 Wielkość depozytów na żądanie gospodarstw domowych w latach (w mld zł) mld zł 341, ,8 321, , , ,4 236,3 270, ,1 226,7 234,9 236, ,9 168,1 185, ,9 137,3 144, ,3 94,3 108, ,9

46 46 Udział gotówki w agregacie podaży pieniądza M1 w latach (w %) 35 32,3 30,9 30, , ,1 19,5 19,4 19,3 25,9 17,5 24,9 17,1 23,0 18,0 26,0 19,7 23,1 18,5 20,6 18,1 21,8 21,1 19,2 18,6 20,6 17,7 21,5 17,1 Polska Strefa Euro UE 15 14,6 15,9 15,3 15,8 16,4 17,9 16,9 17,0 17,6 17,0 16,9 16,5 12, , Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

47 Polska 24,9 Łotwa Słowacja czechy Szwecja Dania Słowenia Węgry Litwa Malta Cypr SE 14,4 Estonia UE 19,2 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Udział gotówki w M1 w krajach Unii Europejskiej w 2006 r * Średnia EU nie obejmuje Wielkiej Brytanii (brak dostępnych danych). Źródło: Obliczenia własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

48 4,52 3,93 6,01 11,21 16,46 15,42 19,29 21,45 33,64 33,04 32,68 Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro 48 Udział gotówki w agregacie podaży pieniądza M1 w krajach UE w 2014 r. (w %) Średnia UE: 17, Źródło: Opracowanie własne na podstawie ECB Statistical Data Warehouse

49 49 Udział % obiegu pieniądza gotówkowego w agregacie podaży pieniądza M1 35,00% 32,3% (2001 r.) 30,00% 25,00% 21,6% (2015 r.) 20,00% 15,00% 17,1% (2001 r.) 17,1% (2014 r.) 18,3% (2020 r.) 17,1% Polska UE (średnia) 10,00% 5,00% 0,00% Wczoraj Dziś Jutro Źródło: ECB Statistical Data Warehouse oraz Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata

50 50 Spis treści 1 2 Infrastruktura płatnicza Rachunki bankowe Karty płatnicze Sieć akceptacji elektronicznych instrumentów płatniczych Wykorzystanie bezgotówkowych instrumentów płatniczych Transakcje dokonane kartami płatniczymi Polecenia przelewu Transakcje dokonane bezgotówkowymi instrumentami płatniczymi Innowacyjne instrumenty i usługi płatnicze 3 Ilość pieniądza gotówkowego 4 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

51 51 Wnioski - Gdzie byliśmy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Gdzie byliśmy wczoraj? - Obrót bezgotówkowy w Polsce to doświadczenie jednego pokolenia (20-25 lat temu), startowaliśmy niemal od zera, bez żadnych tradycji płatności bezgotówkowych, traktując rachunek i kartę jako innowację. W rankingach krajów UE zwykle zajmowaliśmy ostatnie lub jedno z ostatnich miejsc. Obrót bezgotówkowy realizowała głównie stosunkowo mała grupa zapaleńców. Większość Polaków nie korzystała z obrotu bezgotówkowego. Bezgotówkowo realizowano głównie wysokie co do kwoty płatności. Brak było kompleksowej strategii rozwoju obrotu bezgotówkowego. Brak wsparcia ze strony państwa. Gdzie jesteśmy dziś? Infrastruktura płatnicza nadal jest poniżej średniej w Europie, ale już nie jesteśmy zawsze na niemal ostatnim miejscu w Europie. Jest za to wysokie wykorzystanie istniejącej infrastruktury (przeciętnie wyższe niż w Europie) przez osoby aktywne. Ograniczono szereg barier dla rozwoju obrotu bezgotówkowego. Zwiększył się odsetek osób posiadających rachunek i kartę oraz je wykorzystujących. Nadal jednak spora część Polaków nie korzysta z obrotu bezgotówkowego. Generalnie zmniejsza się nasz dystans do Europy. Polacy, nie będąc przyzwyczajonymi do tradycyjnych form obrotu bezgotówkowego (jak w krajach Europy Zachodniej od około 2 pokoleń), są otwarci na nowoczesne instrumenty i innowacyjne usługi. Polska jest liderem w Europie w kilku obszarach, w tym w szczególności w zakresie posiadania i korzystania z kart zbliżeniowych oraz płatności natychmiastowych. Płatności są realizowane na coraz niższe kwoty. Rzadko jednak płacimy bezgotówkowo mikropłatności. Istnieje kompleksowy program rozwoju obrotu bezgotówkowego. Rząd zaczyna szeroko promować obrót bezgotówkowy. Dokąd zmierzamy? Gdzie będziemy jutro? Naszym celem jest osiągnięcie co najmniej średniego poziomu w Unii Europejskiej tam, gdzie jesteśmy poniżej tego poziomu. W niektórych przypadkach, gdzie jesteśmy liderami, powinniśmy utrzymać takie przewodzenie w rankingach. Poza zwiększającą się grupą osób bardzo aktywnych w zakresie wykorzystywania obrotu bezgotówkowego, co najmniej podstawowy poziom zaawansowania obrotu bezgotówkowego powinien objąć niemal wszystkie osoby dorosłe i młodzież. Zwiększy się świadomość korzyści z posiadania konta i wykorzystywania bezgotówkowych instrumentów. Zostaną zlikwidowane pozostałe bariery dla rozwoju obrotu bezgotówkowego. Konsumenci, mając większą swobodę w wyborze formy płatności, w sposób świadomy będą powszechnie płacić bez gotówki. Bezgotówkowo będzie można zrealizować każdą płatność, w tym mikropłatności. Gotówka nadal będzie istniała, ale będzie jej znacząco mniej w relacji do pieniądza bezgotówkowego. Za 10 lat akcja Dzień bez płacenia gotówką może już nie być potrzebna.

52 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego

53

54

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r.

Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r. Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2013 r. Grudzień 2014 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?

Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce

Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Czy karta płatnicza odchodzi w zapomnienie? - kierunki rozwoju płatności mobilnych w Polsce Koło Naukowe Audytu i Bankowości "BANK" UNIWERSYTET WARSZAWKI 23.05.2013 FROB: SZEROKI ZAKRES DZIAŁAŃ FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH STOSUNEK POLAKÓW DO PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA OMNIBUSOWEGO FIRMY VERIFONE Polski rynek płatności elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce

Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Wojciech Krawczyk Raport NBP - Analiza skutków obniżenia opłaty interchange w Polsce Warszawa / 15 października 2015 2 Agenda 1. Przesłanki przeprowadzenia analizy obniżki opłat interchange przez NBP 2.

Bardziej szczegółowo

Włączenie finansowe w Polsce

Włączenie finansowe w Polsce Włączenie finansowe w Polsce Stan na dziś Justyna Pytkowska 31 marca 2015 Badanie stopnia włączenia w system finansowy Pierwsze badanie, w którym kompleksowo ocenione zostały warunki dostępu i wynikające

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014 2020 2

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Shadow banking Dobiesław Tymoczko Warszawa, 15 listopada 2012 r. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Przewodnik: Więcej kobiet w zarządzaniu to się opłaca DR EWA LISOWSKA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Kompleksowe kompendium wiedzy Fakty i argumenty regulacje prawne dane liczbowe kontekst kulturowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora?

Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Dyrektywa PAD szansa na zmniejszenie wykluczenia finansowego, czy nadmierna interwencja regulatora? Paweł Bułgaryn Ministerstwo Finansów IV Forum Usług Płatniczych Warszawa, 29 października 2015 Skąd pomysł

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

1 Progi i bariery rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik Central European Electronic Card Warsaw 2008 Agenda Stan i dynamika rynku kart płatniczych Statystyka oficjalna

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta Ekonomiczna strona biznesu kartowego Sesja XVIII w cyklu Polskie Karty i Systemy 20 czerwca 2012 roku Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce oczami akceptanta KRS: 397249, REGON: 145822971 NIP: 522-299-00-98

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

Monitor Konwergencji Nominalnej

Monitor Konwergencji Nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej Numer 5 / 015 Monitor Konwergencji Nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 9 3 00 9 3 0 fax (+8 ) 9 1 77 e-mail: dziennikarze @mf.gov.pl Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Łukasz Zalicki Partner EY V Forum Ochrony Zdrowia Krynica, 2 września 214 Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia Analizując

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA

Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA Fundusze Europejskie PROGRAM POLSKA CYFROWA Czym są kompetencje cyfrowe? Kompetencje cyfrowe to zespół umiejętności niezbędnych, aby efektywnie korzystać z mediów elektronicznych. Są to zarówno umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO cena MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskich emerytur, rent z tytułu niezdolności

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP

Uruchomienie systemu TARGET2-NBP 1 Narodowy Bank Polski 21 maja 2008 r. Uruchomienie systemu TARGET2-NBP Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego P NBP 2 Kamienie milowe rozwoju polskiego systemu płatniczego Lata Systemy

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Narodowy Bank Polski Warszawa, 2006-03-15 Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami płatniczymi innych krajów Unii Europejskiej Głównym celem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+

Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Mobilność doktorantów w programie Erasmus+ Warszawa, Raszyn 15 listopada 2014 Anna Bielecka, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Historia programu Erasmus 1987 Erasmus 1995 1999 - SOCRATES I 1998 Polska

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 11/2011

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

Czas pracy nauczycieli w Europie

Czas pracy nauczycieli w Europie FINLANDIA- CZAS PRACY SZKOŁY Przerwa jesienna: 10. 10. 2011 14. 10. 2011 (4 dni) Święta 19. 12. 2011 8. 1. 2012 Ferie zimowe 20. 2. 2012 11. 3. 2012 Święta wielkanocne 6. 4. 2012 9. 4. 2012 (3 dni) Wakacje

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Marzec

Bardziej szczegółowo

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku

Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury. Warszawa, 29 lutego 2008 roku Cudu nie będzie, czyli ile kosztują nas wczesne emerytury Andrzej Rzońca Wiktor Wojciechowski Warszawa, 29 lutego 2008 roku W Polsce jest prawie 3,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które pobierają świadczenia

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne Grudzień 2014 Wyjazdy Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa od 2-26 lutego 2015 r. Charakter praktyki Praktyka powinna być związana

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r.

CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. CENNIK ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ ASTA-NET Cennik obowiązuje od 16.09.2013 r. Usługa Pakiet Oszczędny Darmowe minuty: do 40 minut* PAKIETY TELEFONICZNE Cena brutto *Darmowe minuty na rozmowy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie

Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie Modele systemów organizacji i finansowania sportu powszechnego w Europie Dr Renata Włoch Projekt Społeczny 2012 Instytut Socjologii UW r.wloch@uw.edu.pl Europejski model sportu Uznanie roli sportu przez

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo