Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk. Dr Alicja Sobczak,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk. Dr Alicja Sobczak,"

Transkrypt

1 Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk Dr Alicja Sobczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

2 Publiczne systemy finansowania ochrony zdrowia jako główne uwarunkowanie rynku ubezpieczeń zdrowotnych W krajach europejskich dominacja publicznych systemów finansowania ochrony zdrowia systemy budżetowe i społecznych ubezpieczeń zdrowotnych Kształt i przyjęte rozwiązania oraz poziom finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych wyznaczają rolę, zakres i rodzaj zdrowotnych ubezpieczeń prywatnych

3 Wskaźniki struktury finansowania ochrony zdrowia w roku 2010 Wydatki prywatne (PHE) jako % wydatków całkowitych na ochronę zdrowia (THE) Polska ~28% (w 2000 r. 30%); tendencja rosnąca Wyższe wskaźniki w UE: Portugalia, Irlandia, Węgry (31-32%), Słowacja (34%), Bułgaria 46%, Cypr (58%) Francja i Niemcy ok.23-24%

4 c.d. Wydatki bezpośrednie (OOPs) jako % całkowitych wydatków prywatnych (PHE) Polska 81% Najniższe we Francji (33%), Słowenii i Irlandii (48-49%), Niemcy (57%), Austria (65%) VHI/PHI problemy definicyjne W badaniach WHO, OECDszeroka definicja PHI/VHI rozumianych jako przedpłaty w zamian za ochronę przed ryzykiem zdrowotnym i korzystaniem z opieki zdrowotnej PHI jako % PHE Francja (60%), Niemcy, Irlandia i Słowenia (od 40 do 49%), Austria, Belgia, Hiszpania i Luksemburg (ok.20%), Portugalia (14%); pozostałe kraje poniżej 10% w tym Polska ok.2,4%

5 Typy prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Ubezpieczenia substytucyjne (zastępcze, alternatywne) w odniesieniu do uczestnictwa w systemie publicznym Ubezpieczenia komplementarne(uzupełniające) do świadczeń wykluczonych z systemu publicznego (w tym wymagających współpłacenia); niekiedy wyróżnia się 2 rodzaje PHI na świadczenia i na dopłaty Ubezpieczenia suplementarne(dodatkowe) na świadczenia przysługujące w systemie publicznym (z pewnymi ograniczeniami typu kolejki, brak wyboru usługodawcy, brak wpływu na jakość kliniczną i pozakliniczną, itp.)

6 Przykłady w wybranych krajach europejskich Niemcy ubezpieczenia substytucyjne dla osób, które skorzystały z opcji wyjścia (opting-out) z systemu publicznego (kas chorych) oraz dla pracowników państwowych; Francja ubezpieczenia uzupełniające (na dopłaty do świadczeń uzyskiwanych w systemie publicznym) w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych; Wielka Brytania cieszące się coraz większą popularnością ubezpieczenia dodatkowe na lepszy dostęp i wyższą jakość świadczeń gwarantowanych w NHS.

7 Typy oferowanych ubezpieczeń Tylko w nielicznych krajach ubezpieczenia substytucyjne (Niemcy, Austria, Słowenia, Słowacja) Wewszystkich krajach ubezpieczenia uzupełniające na świadczenia wykluczone z koszyka lub o wysokim poziomie współpłacenia(np. usługi stomatologiczne, okulistyczne, fizjoterapię, rehabilitację, spa, itp.). We wszystkich krajach oferty zdrowotnych ubezpieczeń dodatkowych, indywidualnych lub grupowych, o różnym zakresie ochrony ubezpieczeniowej Patrząc od strony firmy oferującej podział na ubezpieczenia uzupełniające i dodatkowe może się zacierać w przypadku obszerniejszych zakresowo pakietów/polis

8 Kto oferuje? Firmy ubezpieczeniowe o charakterze gospodarczym, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, fundusze/firmy powiernicze, stowarzyszenia spółdzielni (np. we Włoszech), instytucje ubezpieczenia publicznego Polska także firmy abonamentowe czyli podmioty lecznicze, głownie prywatne ale i publiczne Liczba i struktura podmiotów działających na rynku zróżnicowana w zależności od kraju (np. w Niemczech 28 firm komercyjnych i 20 towarzystw wzajemnych; we Francji 45 komercyjnych, 848 wzajemnych i 98 powierniczych; w Danii tylko 1 wzajemne a 11 komercyjnych, w Czechach tylko komercyjne lub SHI, w Finlandii 10 komercyjnych i 150 wzajemnych)

9 Kto kupuje? Pracodawcy Nabywcy indywidualni Władze samorządowe

10 Udział % osób posiadających PHI Francja -ok. 90% Słowenia ok.85% Irlandia ok. 50% Niemcy ok. 20% UK ok.12% Polska ok. 6,5% (ubezpieczenia łącznie z abonamentami )

11 Charakterystyka ubezpieczonych (objętych PHI) w krajach europejskich Pracownicy i ich rodziny (via pracownicze pakiety korzyści ; np. w Belgii aż 86% pracodawców zapewnia takie pakiety) Pracownicy dużych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych Zazwyczaj widoczna przewaga mężczyzn w strukturze ubezpieczonych (np. w Niemczech, Grecji; w UK 3-krotnie więcej mężczyzn niż kobiet i 2 razy więcej wśród korzystających z pakietów pracowniczych) Osoby lepiej zarabiające, w tym kadra menedżerska i pracownicy wysoko wykwalifikowani (np. we Włoszech tylko 2% osób z najniższego kwintyla dochodowego ma PHI w porównaniu do 22% z najwyższego kwintyla, w UK mniej niż 4% z najniższego decyla vs25% z najwyższego) Z reguły z większych miast i bardziej uprzemysłowionych regionów (np. rejon Rygi, północne Włochy) W wieku produkcyjnym, tj. do lat

12 Problemy ograniczeń PHI Praktycznie we wszystkich krajach możliwość wykluczenia schorzeń istniejących (pre-existing conditions) lub kosztownych schorzeń; z nielicznymi wyjątkami (np. w Luksemburgu w ubezpieczeniach wzajemnych; w Irlandii, ale z warunkiem moratorium i składką kalkulowaną od ryzyka zdrowotnego) We wszystkich ubezpieczeniach komercyjnych wymagane udokumentowanie stanu zdrowia (historia medyczna, badania, deklaracje); we wzajemnych nie (np. Francja, Belgia, Węgry) Nieliczne oferty dla osób w wieku emerytalnym (max. do 75 lat)

13 Czynniki określające składkę W komercyjnych ubezpieczeniach ryzyka zdrowotne W zależności od kraju i firmy: wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wielkość gospodarstwa domowego, elementy stylu życia + stan zdrowia We Francji dla ubezpieczeń wzajemnych -dochód Moratorium na świadczenia zwykle od 3 do kilku miesięcy; niekiedy do 2 lat (Irlandia, Słowenia)

14 Warunki polis/pakietów W większości krajów czas -umowa na rok; Słowenia umowy na 2-3 lata Umowy długookresowe (lifetime) w Niemczech, Grecji, Finlandii, Estonii, Austrii, Belgii (przy definiowaniu długości życia do 65 lat) Z reguły potrącenia, udział własny (deducibles co-insurance); zdecydowanie rzadziej współpłacenieoraz górny limit wydatków

15 Instrumenty podatkowe bodźce i antybodźce Finlandia zwolnienia z podatku CIT, jeśli ubezpieczenie objęło wszystkich pracowników; brak preferencji dla prywatnych nabywców Litwa zwolnienia z podatki CIT, PIT i obniżenie składek pracodawców na SocialHealth Insurance (SHI) Austria Indywidualne PHI -25% składek odliczane od podatku(do 2,920 rocznie; do 4,380 dla gospodarstwa domowego w którym zarabia 1 osoba; do 7,300 dla rodzin z co najmniej 3 dzieci); odnoszą się to tylko do gospodarstw z dochodem rocznym poniżej 36,400; powyżej odliczenia są redukowane liniowo do górnego limitu 50,900, po przekroczeniu którego nie ma już ulg w podatku Grupowe PHI: składki do 300 na pracownika na rok odliczane od CIT i wyłączone z opodatkowania jako benefit in kind pracowników, jeśli wszyscy pracownicy objęci

16 c.d. Niemcy -wszystkie składki ubezpieczeniowe (nie tylko PHI) odliczane od podatku (do 2400 rocznie na osobę mającą substytucyjne ubezpieczenie zdrowotne ido 1500 w odniesieniu do pracowników służby cywilnej bez substytucyjnego ubezpieczenia w roku 2008); wiele osób osiąga limit bez PHI. Grecja indywidualne składki odliczane w PIT(do 1200 rocznie); grupowe od CIT(do 1500 rocznie na pracownika) Rumunia wszystkie składki ubezpieczeniowe (nie tylko PHI) odliczane od podatku do 200 rocznie; grupowe bez zachęt podatkowych Francja polisy wymagające kwestionariuszy medycznych objęte 7% podatkiem od ubezpieczenia Wielka Brytania składki opodatkowane 5% podatkiem od ubezpieczeń; składki płacone przez pracodawcę opodatkowane jak benefit in kind

17 Źródła 1. Sarah Thomson and Elias Mossialos(eds), Private health insurance in theeuropeanunion, Final report prepared for the European Commission, DirectorateGeneral for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 24th June2009, LSE Health and Social Care, London School of Economics and Political Science 2. Uaktualniona i zmieniona wersja w przygotowaniu; przewidywana publikacja on-line XI-XII OECD Health Data, Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczen, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje, Raport PIU, 2011, 5. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r., GUS, Warszawa 2012

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków.

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Warszawa, 8 września 2011 r. Wydatki na zdrowie na świecie 17 16 15 14 13 12

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Marta Borda Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Wprowadzenie W większości krajów europejskich ochrona zdrowia jest finansowana zarówno ze źródeł publicznych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie świadczeń emerytalno-rentowych w krajach członkowskich UE oraz w Szwajcarii, Kanadzie i USA

Opodatkowanie świadczeń emerytalno-rentowych w krajach członkowskich UE oraz w Szwajcarii, Kanadzie i USA ISSN 1899-1114 nr 1 (1) 1 kwietnia 2008 Opodatkowanie świadczeń emerytalno-rentowych w krajach członkowskich UE oraz w Szwajcarii, Kanadzie i USA Kazimierz Polarczyk Abstract This article uses a broad

Bardziej szczegółowo

NAUKI O FINANSACH. Księga1.indb 1 2010-01-12 14:42:51

NAUKI O FINANSACH. Księga1.indb 1 2010-01-12 14:42:51 NAUKI O FINANSACH Księga1.indb 1 2010-01-12 14:42:51 PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 75 Księga1.indb 2 2010-01-12 14:42:51 NAUKI O FINANSACH Redaktor naukowy Wanda Ronka-Chmielowiec

Bardziej szczegółowo

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Polish Podsumowanie w języku polskim HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Streszczenie Państwa europejskie osiągnęły w ostatnich dziesięcioleciach

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski. dr Christoph Sowada. Seria WIEDZA EKSPERTÓW

DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski. dr Christoph Sowada. Seria WIEDZA EKSPERTÓW Seria WIEDZA EKSPERTÓW www.osoz.pl ebook DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski dr Christoph Sowada Autor: Dr Christoph Sowada Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Joanna Hady, Małgorzata Leśniowska Finansowanie polskiego systemu opieki zdrowotnej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wstęp Opieka zdrowotna, stanowi bardzo istotny, a zarazem trudny element polityki

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-595 GRUDZIEŃ 2010 Spis treści Wstęp... 3 1. Opieka w Polsce

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2007 2011 Anna Wasiak *, Paulina Szeląg **

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy

Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy : 125 147 www.ejournals.eu/zdrowie-publiczne-i-zarzadzanie, doi:10.4467/20842627oz.14.012.1622 Zasoby kadr dla sektora zdrowotnego. Dotychczasowe tendencje i prognozy Stanisława Golinowska 1, Ewa Kocot

Bardziej szczegółowo

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu

Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu Pierwszy narodowy system ubezpieczeń zdrowotnych stworzył w 1893 roku niemiecki kanclerz Otto von Bismarck. System ten nie miał jednak na celu ochrony robotników i ich rodzin, lecz miał zapobiegać niepokojom

Bardziej szczegółowo

Nr 776. Informacja. Dodatkowe systemy emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 776. Informacja. Dodatkowe systemy emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Dodatkowe systemy emerytalne w wybranych krajach Unii Europejskiej Marzec 2001 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce

W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce Zeszyty Naukowe nr 862 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Studia Doktoranckie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych W poszukiwaniu granicy urynkowienia usług medycznych w Polsce 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce społeczno-gospodarczej Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I KAPITAŁOWE W SYSTEMIE FINANSOWYM PAŃSTWA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I KAPITAŁOWE W SYSTEMIE FINANSOWYM PAŃSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 9, cz. 2 http://piz.san.edu.pl UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I KAPITAŁOWE W SYSTEMIE FINANSOWYM PAŃSTWA Redakcja Mirosław Wypych Łódź, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 184. Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej

Raport. Nr 184. Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wiek emerytalny i sposób obliczania emerytury w bazowych systemach emerytalnych krajów Unii Europejskiej Grudzień 2000

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo wśród dzieci w Polsce na tle innych państw UE w świetle raportu Grupy Wskaźnikowej Komitetu ds. Zabezpieczenia Społecznego (SPC)

Ubóstwo wśród dzieci w Polsce na tle innych państw UE w świetle raportu Grupy Wskaźnikowej Komitetu ds. Zabezpieczenia Społecznego (SPC) Opracowano w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz przy współudziale Departamentu Świadczeń Rodzinnych Ubóstwo wśród dzieci w Polsce na tle innych państw UE w świetle raportu Grupy Wskaźnikowej

Bardziej szczegółowo

LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA LIDERZY W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA Prywatna opieka zdrowotna w Polsce i na świecie + Definicja rynku prywatnego + Finansowanie opieki zdrowotnej na świecie + Finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce + Prywatny

Bardziej szczegółowo

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2009 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Spraw

Bardziej szczegółowo

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE Małgorzata Paszkowska 1 Streszczenie Udział prywatnych wydatkach pacjentów na opiekę zdrowotną stale wzrasta. Polscy pacjenci płacą

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJE WPROWADZENIE

DYSKUSJE WPROWADZENIE DYSKUSJE REFORMOWANIE SŁUŻBY ZDROWIA WYMIARY SPORU DYLEMATY WOKÓŁ REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Grażyna Sordyl Joanna Niżnik Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE W dyskusjach dotyczących

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo