Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i"

Transkrypt

1 Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje

2 Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pt. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków, który został przygotowany przez firmę doradczo-badawczą Sequence HC Partners. Spis treści 1. Wstęp Wydatki na ochronę zdrowia na świecie Ile wydajemy na zdrowie w Polsce jak robić to lepiej? Problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej jak lepiej wydawać pieniądze? Jak radzą sobie z problemami inne kraje? Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Klasyfikacja i rola w systemach Przykładowe systemy zdrowotne w wybranych krajach Koszyki świadczeń a rola prywatnych ubezpieczeń Stan rozwoju polskiego rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Potencjał rozwoju ubezpieczeń dodatkowych w świetle ustawy refundacyjnej Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a dyrektywa UE Pacjenci bez granic Rynek leków w Polsce i wyzwania w świetle ustawy refundacyjnej Korzyści dla systemu publicznego wynikające z funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń Mity o ubezpieczeniach zdrowotnych Konkluzje i rekomendacje dla Polski

3 1 WSTĘP Od wielu lat toczy się w Polsce, z bardzo różną intensywnością, dyskusja o miejscu i roli prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. W tej dyskusji często używa się pojęcia dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, co przy braku precyzyjnego określenia znaczenia tej nazwy, nadaje im albo nadmiernie pozytywny, albo nadmiernie negatywny wydźwięk. Niestety, nie wiedzieć czemu, wciąż jesteśmy na etapie dyskusji. Mimo deklaracji wielu rządów od końca lat 90., że w naszym kraju zostaną wprowadzone przepisy definiujące rolę prywatnych ubezpieczeń, wciąż brak jest takich regulacji. Polska, w przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej czy szerzej krajów OECD, wciąż nie tylko nie wbudowała prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w system finansowania opieki zdrowotnej, ale nawet nie zdefiniowała prawnie pojęcia prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Wciąż otwarte jest pytanie: Czy podążymy śladem Francji, gdzie z prywatnych komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych korzysta ponad 90 proc. społeczeństwa? Czy pójdziemy śladem Wielkiej Brytanii lub Irlandii, gdzie rozwijają się ubezpieczenia równolegle, czyli suplementarne i korzysta z nich niespełna 12 proc. Brytyjczyków i 51 proc. Irlandczyków? A może pójść śladem Holandii, gdzie po 20 latach stopniowych reform prywatni, konkurujący ze sobą ubezpieczyciele zarządzają środkami publicznymi i prywatnymi, przeznaczanymi na leczenie całego społeczeństwa? Jako samorząd ubezpieczeniowy uważamy, że aby powstały w Polsce powszechnie dostępne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, konieczne są śmiałe regulacje prawne, zmieniające system. Otworzą nam one drogę do ubezpieczenia zdrowia zgodnego z rzeczywistymi potrzebami Polaków. 4

4 2 WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA NA ŚWIECIE Wykres 1 Całkowite wydatki na zdrowie jako udział w PKB w latach (proc.) Źródło: Opracowanie własne Sequence HC Partners na podstawie bazy danych WHO Globalne wydatki na ochronę zdrowia na świecie osiągnęły poziom 5 bilionów USD, co stanowi 10 proc. światowego dochodu brutto. Zjawiska demograficzne, rozwój technologii medycznych, oczekiwania społeczne, konsumpcyjne oraz globalizacja to główne czynniki sprzyjające dalszej presji na wzrost wydatków na zdrowie. Celem reform systemów w wielu krajach jest lepsza efektywność wydawanych środków. Efektywniejsze wydawanie pieniędzy publicznych w krajach OECD może dać oszczędności warte nawet 2 proc. PKB. 5

5 3 ILE WYDAJEMY NA ZDROWIE W POLSCE JAK ROBIĆ TO LEPIEJ? Wykres 2 Ile w Polsce wydajemy na zdrowie? (mld PLN) Źródło: Opracowanie własne Sequence HC Partners na podstawie informacji z różnych źródeł (PIU, NFZ, GUS, Diagnoza społeczna 2007) Polska wydaje obecnie na ochronę zdrowia ok. 100 mld PLN. W ciągu ostatnich 10 lat poziom nakładów podwoił się. Mimo to Polacy nie są zadowoleni ze swojego systemu ochrony zdrowia. Wydatki prywatne przekraczają 30 proc. wszystkich wydatków na zdrowie. To dowód, że system publiczny w Polsce nie jest ani efektywny, ani solidarny. Ponad 90 proc. wydatków prywatnych to opłaty fee for service ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjentów, co bardzo pogarsza efektywność całego systemu. Brak regulacji prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Szara i czarna strefa są zakorzenionym elementem rzeczywistości związanej z dostępem do leczenia ze środków publicznych. 6

6 Wykres 3 Przeznaczenie wydatków publicznych i prywatnych na zdrowie w Polsce w 2010 roku Źródło: NFZ, PIU, Sequence HC Partners 3.1 PROBLEMY POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ JAK LEPIEJ WYDAWAĆ PIENIĄDZE? Problemy Trudny dostęp do świadczeń. W porównaniu z innymi krajami, zbyt dużo środków przeznacza się na opiekę szpitalną, a zbyt mało na leczenie ambulatoryjne i długoterminowe. Przykłady nieefektywności Gorsza niż w innych krajach opieka nad pacjentami przewlekle chorymi: w Polsce w 2006 roku z powodu nadciśnienia tętniczego hospitalizowano 261 na 100 tys. osób, przy średniej 84 na 100 tys. w krajach OECD (dane za 2007 rok); choroby, które inni w większym stopniu leczą ambulatoryjnie, w Polsce częściej wymagają leczenia szpitalnego. Słaba koordynacja opieki nad pacjentem pomiędzy podstawową opieką zdrowotną, specjalistami i szpitalami. Niższy niż w innych krajach odsetek operacji wykonywanych w trybie dziennym: zaćma: w roku 2009, w trybie dziennym, wykonano w Polsce 13,7 proc. tych operacji, podczas gdy na Węgrzech ich udział wyniósł 23,9 proc., a w Czechach 78,9 proc. Możliwa skala poprawy efektywności w Polsce według niezależnych ekspertów OECD: można podnieść średnią długość życia Polaków o około 2 lata bez dopływu dodatkowych środków, zwiększając jedynie efektywność systemu ochrony zdrowia. Bez wprowadzenia zmian, a tylko przy podniesieniu nakładów o 10 proc. długość życia podniosłaby się zaledwie o 3-4 miesiące; można zaoszczędzić na wydatkach publicznych na ochronę zdrowia około 1,5 proc. PKB. 7

7 Efektywność systemu można podnieść przede wszystkim poprzez: poprawę funkcjonowania ambulatoryjnej opieki medycznej przyniesie oszczędności w kosztach leczenia szpitalnego; dostarczenie pacjentom informacji o jakości i cenach świadczeń medycznych, co wzmocni konkurencję w sektorze ochrony zdrowia. 3.2 JAK RADZĄ SOBIE Z PROBLEMAMI INNE KRAJE? Większość krajów boryka się z podobnymi problemami jak Polska. Różnice dotyczą tylko skali. Raport analizuje sposób wkomponowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w system finansowania świadczeń. Wśród wybranych krajów znalazły się Francja, Słowenia, Wielka Brytania, Dania, Szwajcaria i Holandia. Wybór krajów i przestawienie danych obrazujących znaczenie, jakie pełnią w nich prywatne ubezpieczenia zdrowotne, służą jako przykłady do udzielenia odpowiedzi na pytanie z tytułu raportu. 4 PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 4.1 KLASYFIKACJA I ROLA W SYSTEMACH Tabela nr 1: Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w relacji do systemu publicznego Rodzaj ubezpieczenia Relacja w stosunku do systemu bazowego Przeznaczenie Kraj Ubezpieczenia komplementarne/ uzupełniające ponad świadczenia zdrowotne wyłączone co do rodzaju z ubezpieczenia powszechnego świadczenia objęte współpłaceniem Dania Francja Słowenia Holandia Ubezpieczenia suplementarne/ równoległe obok szybszy dostęp do świadczeń i szerszy wybór świadczeniodawców w odniesieniu do świadczeń należnych w ramach ubezpieczenia powszechnego W. Brytania Polska Ubezpieczenia substytucyjne zamiast osoby wyłączone z zabezpieczenia publicznego możliwość wyjścia z systemu publicznego Niemcy Ubezpieczenia bazowe wyłączność podstawowa droga dostępu do świadczeń zdrowotnych obowiązkowe bazowe ub. prywatne Holandia Źródło: PIU na podstawie B. Więckowska, M. Osak, Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w., red. W. Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 8

8 4.2 PRZYKŁADOWE SYSTEMY ZDROWOTNE W WYBRANYCH KRAJACH Francja Obowiązkowe społeczne ubezpieczenie zdrowotne z jednym płatnikiem zapewniającym łatwy dostęp do świadczeń dla wszystkich obywateli. Dopłaty pacjentów do świadczeń zdrowotnych na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej. 93 proc. populacji korzysta z prywatnych komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. Kraj o jednym z najwyższych poziomów satysfakcji z opieki zdrowotnej obywateli. System uznawany za bezkolejkowy. Bardzo wysoki udział (11,7 proc. PKB) wydatków na zdrowie. Słaby punkt: niedostateczna koordynacja opieki zdrowotnej, nadużywanie świadczeń, bardzo wysokie koszty płatnika publicznego. Słowenia Nowy system, budowany od 1992 r., ze społecznym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i jednym płatnikiem. Dopłaty pacjentów do świadczeń zdrowotnych na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej. 85 proc. populacji korzysta z prywatnych komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. Silna pozycja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej koordynator procesu leczenia pacjenta. Wysoki i wciąż rosnący poziom informatyzacji systemu. Słaby punkt: kolejki do stomatologii dla dorosłych (brak specjalistów), niektóre rzadkie świadczenia wymagają leczenia za granicą typowe dla małych krajów. Wielka Brytania Sztandarowy przykład państwowego systemu finansowanego z podatków. Duży udział środków publicznych w nakładach na zdrowie (84 proc.). Silna pozycja lekarza rodzinnego jako koordynatora procesu leczenia pacjenta. Szeroki koszyk świadczeń gwarantowanych. Prywatne suplementarne ubezpieczenia zdrowotne jako odpowiedź na kolejki do zabiegów planowych. Blisko 12 proc. społeczeństwa posiada prywatne ubezpieczenie. Słaby punkt: kolejki do niektórych planowych świadczeń. Holandia Obowiązkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne pełni rolę ubezpieczenia społecznego (reforma z roku 2006, pierwsza tego typu na świecie). Wolny wybór płatnika prywatnego (innych nie ma). Model oparty na konkurencji stawiającej pacjenta w centrum systemu. Zakaz dyskryminacji, system otwarty dla wszystkich, bez względu na wiek i stan zdrowia. System wyrównawczy i regulacji, chroniący przewlekle chorych przed wykluczeniem. Od kilku lat lider rankingu Euro Health Consumer Index, oceniającego jakość systemów ochrony zdrowia w Europie. 9

9 Ponad 90 proc. Holendrów korzysta z dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (świadczenia poza koszykiem). Słaby punkt: trudny do jednoznacznego wskazania. Irlandia Państwowy system finansowany z podatków. Płatna opieka ambulatoryjna (od pewnego progu dochodów), ale 31 proc. społeczeństwa ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. 51 proc. Irlandczyków posiada prywatne suplementarne ubezpieczenia, głównie obejmujące świadczenia szpitalne. W prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych nie różnicuje się stawek ze względu na płeć, wiek i stan zdrowia. Zapowiadane reformy podążają w kierunku systemu holenderskiego. Słaby punkt: słaba koordynacja opieki nad pacjentem i współpraca pomiędzy szczeblami systemu ochrony zdrowia. 5 KOSZYKI ŚWIADCZEŃ A ROLA PRYWATNYCH UBEZPIECZEŃ Rysunek 1 Koszyk dostępności do świadczeń: Źródło: Opracowanie własne Sequence HC Partners W krajach UE prywatne ubezpieczenia zdrowotne rozwijają się przede wszystkim jako uzupełnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ich forma, kształt i zakres zależą od obowiązkowego publicznego systemu finansowania i organizowania dostępu do świadczeń zdrowotnych. Regulacje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz spełniania przez nie celów wyznaczonych przez regulatora. 10

10 Wykres 4 Odsetek populacji objętej różnymi rodzajami PHI* w 2008 roku (proc.) Źródło: S.Thomson, E.Mossialos Private health insurance in the European Union Final report prepared for the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2009, LSE Health and Social Care, London School of Economics and Political Science, str. 28 *PHI Private Health Insurance (prywatne ubezpieczenia zdrowotne). Niezależnie od przyjętych rozwiązań, ubezpieczenia zdrowotne znajdują swoje miejsce i rosnącą akceptację w wielu krajach w Europie. Wybierany przez obywateli typ ubezpieczenia prywatnego zależy od zakresu koszyka i kształtu systemu. W Polsce, mimo słabej dostępności do świadczeń i powszechnego niezadowolenia z systemu publicznego, ubezpieczenia zdrowotne wciąż pełnią marginalną rolę. Powód brak regulacji. 6 STAN ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PRYWATNYCH UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w 2010 r. wart był ok. 160 mln PLN. Korzystało z nich ok. 450 tys. ubezpieczonych. Z polis grupowych korzysta szacunkowo ok. 400 tys. osób, a z indywidualnych nie więcej niż 50 tys. osób. 11

11 Wykres 5: Udział ubezpieczeń w prywatnych wydatkach na zdrowie (mld PLN) Źródlo: PIU Rysunek 3 Przyczyny słabego rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych Źródlo: PIU 12

12 W Polsce, co nie jest korzystne dla systemu opieki zdrowotnej, miejsce ubezpieczycieli zajęły firmy medyczne, oferujące dostęp do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zamian za przedpłatę (abonament). Blokuje to rozwój prywatnych ubezpieczeń na szeroką skalę, w tym ubezpieczeń szpitalnych. Raport opisuje rynek abonamentów medycznych, ponieważ z punktu widzenia definicji, a nawet porównawczych raportów dotyczących rynku ubezpieczeń zdrowotnych, należy je zakwalifikować do suplementarnych (równoległych) ubezpieczeń zdrowotnych. 6.1 POTENCJAŁ DO ROZWOJU UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH W ŚWIETLE USTAWY REFUNDACYJNEJ Od 1 stycznia 2012 r. ubezpieczenia od dopłat mogą być naturalną alternatywą dla dotychczasowych rabatów na leki. Dzięki temu pacjenci będą mogli kupić leki taniej. Raport wskazuje, że długoterminowo jest to właściwa droga zmniejszania dopłat pacjentów w drogich terapiach na rynku aptecznym. Ubezpieczenia od dopłat mogą być dostępne cenowo nawet dla mało zamożnych rodzin. Potwierdzają to przykłady Francji i Danii, gdzie są one sposobem do zmniejszenia poziomu dolegliwych dopłat do leków. 6.2 PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE A DYREKTYWA UE PACJENCI BEZ GRANIC Od 2013 r. dyrektywa Pacjenci bez granic otworzy drogę do pojawienia się w Polsce nowego typu ubezpieczeń zdrowotnych, oferujących świadczenia ambulatoryjne, w których część kosztów świadczenia zrefunduje NFZ. Mogą się także rozwinąć ubezpieczenia, pozwalające na finansowanie świadczeń zdrowotnych w innych niż Polska krajach UE. 7 RYNEK LEKÓW W POLSCE I WYZWANIA W ŚWIETLE USTAWY REFUNDACYJNEJ Raport zawiera również część poświęconą rynkowi leków w Polsce i pokazuje go na tle innych krajów UE. Przedstawia potencjalne zmiany, jakie przyniesie od 2012 r. ustawa refundacyjna. 13

13 8 KORZYŚCI DLA SYSTEMU PUBLICZNEGO WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PRYWATNYCH UBEZPIECZEŃ Wykres 6 Korzyści dla systemu publicznego wynikające z funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń (mld PLN) Źródło: opracowanie własne Sequence HC Partners Autorzy raportu oszacowali, że dziś, gdy z abonamentów i ubezpieczeń korzysta 2,5 mln osób, to zyski dla systemu publicznego wynoszą około 750 mln PLN rocznie. Dzieje się tak przy założeniu, że osoby ubezpieczające się prywatnie nie korzystają w ogóle z przysługujących im publicznie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa ambulatoryjnego. Szacuje się, że prywatna wizyta u lekarza specjalisty kosztuje średnio 3 razy więcej, niż ta sama wizyta w systemie publicznym. Wydatki na zdrowie z kieszeni pacjenta (ambulatoryjna opieka podstawowa i specjalistyczna bez stomatologii) wynoszą w Polsce ok. 6,3 mld PLN. Skoro za wizyty prywatne płaci się średnio trzykrotnie więcej niż za te same wizyty w systemie publicznym, to korzyści dla systemu publicznego wynoszą 2,1 mld PLN. Beneficjentem tych oszczędności częściowo jest NFZ, częściowo świadczeniodawcy, a przede wszystkim inni pacjenci, którzy mogą skorzystać z niewykorzystanych pieniędzy pozostających w systemie publicznym. 14

14 9 MITY O UBEZPIECZENIACH ZDROWOTNYCH MIT: Ubezpieczenia prywatne kłócą się z ideą solidaryzmu i równości dostępu do świadczeń. Raport przytacza przykłady regulacji i funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych, które pokazują, że idea ta jest tym mniej zakłócona, im bardziej powszechne są prywatne ubezpieczenia zdrowotne. We Francji, za pomocą spersonalizowanej polityki społecznej (dopłata do składek ubezpieczeniowych) w ciągu kilku lat procent populacji korzystającej z ubezpieczeń komplementarnych wzrósł z 88 proc. do ok. 93 proc. Im powszechniejsze są te ubezpieczenia i im lepiej zarządzany jest hazard moralny w systemie, tym bardziej efekty wykorzystania ubezpieczeń przekładają się na zwiększenie dostępności do koniecznych świadczeń. Potwierdzają to przykłady Francji (93 proc. populacji) czy Słowenii (ok. 85 proc. populacji), gdzie dobrowolne ubezpieczenia komplementarne są niemal tak powszechne jak społeczne ubezpieczenie zdrowotne. MIT: Brak możliwości posiadania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych przez osoby ubogie. Ta argumentacja trafia na podatny grunt, gdyż powszechny jest pogląd, że dostęp do ochrony zdrowia powinien być równy i niezależny od statusu społecznego czy ekonomicznego. Ubezpieczenia dodatkowe o charakterze suplementarnym (równoległym) nie muszą być dostępne dla najuboższych, by przynieść im korzyść. Wystarczy, że dzięki nim odciążymy system ochrony zdrowia finansowany ze środków publicznych. W ten sposób poprawi się dostępność do świadczeń dla najuboższych. MIT: Rozwój prywatnych ubezpieczeń sprawi, że najlepsi lekarze pracować będą wyłącznie w sektorze prywatnym. Kolejnym zarzutem stawianym prywatnym ubezpieczeniom jest konkurowanie o ograniczone zasoby służby zdrowia i zabieranie z niej najlepszych specjalistów, którzy wykształcili się i zdobyli doświadczenie w systemie finansowanym ze środków publicznych. Możliwość realizacji zabiegów, finansowanych poprzez prywatne ubezpieczenia zdrowotne w szpitalach publicznych lub skomercjalizowanych, znacznie ograniczy to zjawisko. Powstaną bowiem bodźce finansowe, zachęcające lekarzy do trwałego związania się z jednym, oferującym atrakcyjne wynagrodzenie pracodawcą. Wymaga to zmiany podejścia regulacyjnego i praktyki funkcjonowania szpitali oraz kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. MIT: Ubezpieczenia są produktem wyłącznie dla osób zamożnych. Ubezpieczenie zdrowotne jest produktem skierowanym do klienta masowego. Skoro we Francji 93 proc. osób korzysta z prywatnych ubezpieczeń, w Słowenii 85 proc., w Holandii ponad 90 proc., a w Irlandii ponad 50 proc., to znaczy że nie są to produkty tylko dla osób bogatych. Dostępność do ubezpieczeń zależy wyłącznie od dobrych regulacji. 15

15 10 KONKLUZJE I REKOMENDACJE DLA POLSKI Polski system ochrony zdrowia wymaga głębokiej zmiany. Jej istotą powinno być wprowadzenie do zarządzania nim elementów ubezpieczeniowych. Wskazane jest, by były one oparte na doświadczeniach innych krajów. Wówczas w perspektywie 4-8 lat uzyskamy znaczną poprawę efektywności. Stanie się tak dzięki zwiększeniu podmiotowości pacjenta i wprowadzeniu regulowanej konkurencji. Będą to zmiany ewolucyjne. Miarami sukcesu zmiany będą: wzrost dostępności do świadczeń w poszczególnych grupach społecznych, poprawa parametrów epidemiologicznych zdrowia społeczeństwa, wzrost satysfakcji obywateli z systemu opieki zdrowotnej, wzrost udziału niepublicznych ubezpieczeń zdrowotnych w ogólnych wydatkach na zdrowie. Autorzy raportu podkreślają, że system ochrony zdrowia jest jeden. Napływają do niego zarówno środki publiczne, jak i prywatne. Jakiekolwiek podziały przychodni i szpitali według kryterium własności (publiczny vs. prywatny) nie mają żadnego uzasadnienia. Czynnikiem różnicującym sektory nie jest forma własności, ale źródło finansowania świadczeń. Połączenie pieniędzy publicznych i prywatnych w miejscu realizacji świadczeń aktualnie nie występuje na dużą skalę. Ze szkodą dla pacjenta i ochrony zdrowia w Polsce. Przyczyny potrzebnej zmiany: nierówność dostępu do świadczeń, nieefektywność systemu ochrony zdrowia, błędne koło zależności pomiędzy sektorami finansowanymi publicznie i prywatnie, zbyt mało środków prywatnych, zarządzanych przez instytucjonalnych płatników, zbyt szeroki koszyk świadczeń w stosunku do dostępnego budżetu środków publicznych, brak zarządzania hazardem moralnym w systemie. Cele proponowanej zmiany: zmniejszanie nierówności w dostępie do świadczeń, określenie wielkości koszyka świadczeń na poziomie adekwatnym do dostępnego budżetu, stopniowe i nadzorowane wprowadzenie konkurencji do systemu ochrony zdrowia, powszechny dostęp do dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, koordynacja długoterminowej polityki inwestycyjnej obu sektorów w zakresie infrastruktury i sprzętu, znaczne ograniczenie płatności za świadczenia, ponoszonych przez pacjentów z własnej kieszeni, poprzez przesunięcie środków w kierunku prywatnych płatników instytucjonalnych, wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia narzędzi zarządzania hazardem moralnym, zwiększenie udziału w opłacaniu wynagrodzeń za świadczenia zdrowotne dwóch typów instytucjonalnych płatników publicznego i prywatnych. 16

16 Niektóre propozycje działań: zmiana prawa, umożliwiająca rozwój na szeroką skalę dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek czy stan zdrowia, stworzenie i/lub wzmocnienie instytucji nadzorujących rynek ubezpieczeń zdrowotnych, urealnianie zawartości koszyka adekwatnie do wieloletniego planu przychodów NFZ i prognoz socjodemograficznych oraz epidemiologicznych, zwiększenie roli instytucji mierzących efektywność systemu ochrony zdrowia, zapewnienie pacjentom dostępu do obiektywnej i zrozumiałej informacji o skuteczności i jakości leczenia przez poszczególnych świadczeniodawców. Tak projektowane zmiany wymagają rozległej, wieloletniej akcji edukacyjnej i dialogu społecznego. W działania te powinny być zaangażowane instytucje rządowe, samorządowe, świadczeniodawcy, media, organizacje pracodawców, związki zawodowe, stowarzyszenia pacjentów, organizacje konsumenckie, organizacje rynku farmaceutycznego i towarzystw ubezpieczeniowych. Bez stałej wymiany poglądów, konsultacji szczegółów planowanych regulacji, przejrzystości podejmowanych decyzji i szerokiej informacji publicznej, tego rodzaju zmiany są trudne do wprowadzenia. Szeroki konsensus polityczny i dialog społeczny to warunki konieczne dla wprowadzenia proponowanych zmian. Nieuchronne zmiany demograficzne i związane z tym rosnące potrzeby zdrowotne każą nam stwierdzić, że wdrożenie rekomendacji zawartych w raporcie jest konieczne dla zapewnienia w przyszłości bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu. Będzie można to zrobić jesienią 2011 r. Informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej PIU 17

17 ul. Wspólna 47/ Warszawa tel fax

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków.

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Warszawa, 8 września 2011 r. Wydatki na zdrowie na świecie 17 16 15 14 13 12

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI

raport 2013 dodatkowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI raport 2013 PROJEKT NAUKOWO-EKSPERCKI ROZBROIĆ BOMBĘ DEMOGRAFICZNĄ Jak zaspokoić rosnący popyt na świadczenia przy coraz niższych wpływach ze składek? BEZ KOLEJEK Czy możliwy jest łatwiejszy dostęp do

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski. dr Christoph Sowada. Seria WIEDZA EKSPERTÓW

DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE. Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski. dr Christoph Sowada. Seria WIEDZA EKSPERTÓW Seria WIEDZA EKSPERTÓW www.osoz.pl ebook DODATKOWE, PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE Rozwiązania w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski dr Christoph Sowada Autor: Dr Christoph Sowada Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Warszawa, marzec 2015 Partner Strategiczny: Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? rekomendacje biznesu 1 Wstęp W tym roku po

Bardziej szczegółowo

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją

Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia Między racjonowaniem i racjonalizacją 3 etap Ochrona zdrowia.qxd 04-11-15 13:52 Page 1 Trzeci etap reform Pożądane kierunki zmiany systemu ochrony zdrowia w Polsce. P Między racjonowaniem i racjonalizacją Stanisława Golinowska z udziałem:

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Marta Borda Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Wprowadzenie W większości krajów europejskich ochrona zdrowia jest finansowana zarówno ze źródeł publicznych

Bardziej szczegółowo

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach

Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów: Koordynacja społecznych i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Niemczech i innych państwach Prof. Hans-Georg Petersen Uniwersytet Poczdamski Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych (DIW Berlin), Członek Niemiecko-Francuskiej Rady Doradców Ekonomicznych Systematyczne zmiany zamiast leczenia objawów:

Bardziej szczegółowo

DYSKUSJE WPROWADZENIE

DYSKUSJE WPROWADZENIE DYSKUSJE REFORMOWANIE SŁUŻBY ZDROWIA WYMIARY SPORU DYLEMATY WOKÓŁ REFORMY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Grażyna Sordyl Joanna Niżnik Akademia Ekonomiczna w Krakowie WPROWADZENIE W dyskusjach dotyczących

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Mikołaj Herbst Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II

RAPORT. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II Zespół do przygotowania raportu: Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga RAPORT Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga II Wersja trzecia Warszawa, 29 sierpnia 2008 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI

SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ. Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI SKUTECZNA ONKOLOGIA TU I TERAZ Ewolucja systemu opieki onkologicznej w Polsce 2015-16 TEZY DO DYSKUSJI 1 Szanowni Państwo, W Polsce co roku na choroby nowotworowe zapada około 160 tysięcy osób. Zdiagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie

Analiza trendów i najlepszych praktyk wynikających z dokumentów definiujących strategie szkolnictwa wyższego na świecie Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza trendów

Bardziej szczegółowo

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

2 Warunki prowadzenia firm w Polsce Raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 2 Warunki prowadzenia firm w Polsce 4 Warunki prowadzenia firm w Polsce Streszczenie Sytuacja makroekonomiczna Polski w 2012 roku była postrzegana jako dobra. W 2012 roku Polska osiągnęła najwyższy wzrost

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6)

Słowo wstępne. Niepełnosprawność zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2013(6) Słowo wstępne Niepełnosprawność nie musi stanowić przeszkody na drodze do sukcesu. Praktycznie przez całe dorosłe życie cierpiałem na stwardnienie zanikowe boczne. Jednakże choroba ta nie przeszkodziła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo