Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i"

Transkrypt

1 Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje

2 Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA pt. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków, który został przygotowany przez firmę doradczo-badawczą Sequence HC Partners. Spis treści 1. Wstęp Wydatki na ochronę zdrowia na świecie Ile wydajemy na zdrowie w Polsce jak robić to lepiej? Problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej jak lepiej wydawać pieniądze? Jak radzą sobie z problemami inne kraje? Prywatne ubezpieczenia zdrowotne Klasyfikacja i rola w systemach Przykładowe systemy zdrowotne w wybranych krajach Koszyki świadczeń a rola prywatnych ubezpieczeń Stan rozwoju polskiego rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Potencjał rozwoju ubezpieczeń dodatkowych w świetle ustawy refundacyjnej Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a dyrektywa UE Pacjenci bez granic Rynek leków w Polsce i wyzwania w świetle ustawy refundacyjnej Korzyści dla systemu publicznego wynikające z funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń Mity o ubezpieczeniach zdrowotnych Konkluzje i rekomendacje dla Polski

3 1 WSTĘP Od wielu lat toczy się w Polsce, z bardzo różną intensywnością, dyskusja o miejscu i roli prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. W tej dyskusji często używa się pojęcia dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, co przy braku precyzyjnego określenia znaczenia tej nazwy, nadaje im albo nadmiernie pozytywny, albo nadmiernie negatywny wydźwięk. Niestety, nie wiedzieć czemu, wciąż jesteśmy na etapie dyskusji. Mimo deklaracji wielu rządów od końca lat 90., że w naszym kraju zostaną wprowadzone przepisy definiujące rolę prywatnych ubezpieczeń, wciąż brak jest takich regulacji. Polska, w przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej czy szerzej krajów OECD, wciąż nie tylko nie wbudowała prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w system finansowania opieki zdrowotnej, ale nawet nie zdefiniowała prawnie pojęcia prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Wciąż otwarte jest pytanie: Czy podążymy śladem Francji, gdzie z prywatnych komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych korzysta ponad 90 proc. społeczeństwa? Czy pójdziemy śladem Wielkiej Brytanii lub Irlandii, gdzie rozwijają się ubezpieczenia równolegle, czyli suplementarne i korzysta z nich niespełna 12 proc. Brytyjczyków i 51 proc. Irlandczyków? A może pójść śladem Holandii, gdzie po 20 latach stopniowych reform prywatni, konkurujący ze sobą ubezpieczyciele zarządzają środkami publicznymi i prywatnymi, przeznaczanymi na leczenie całego społeczeństwa? Jako samorząd ubezpieczeniowy uważamy, że aby powstały w Polsce powszechnie dostępne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, konieczne są śmiałe regulacje prawne, zmieniające system. Otworzą nam one drogę do ubezpieczenia zdrowia zgodnego z rzeczywistymi potrzebami Polaków. 4

4 2 WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA NA ŚWIECIE Wykres 1 Całkowite wydatki na zdrowie jako udział w PKB w latach (proc.) Źródło: Opracowanie własne Sequence HC Partners na podstawie bazy danych WHO Globalne wydatki na ochronę zdrowia na świecie osiągnęły poziom 5 bilionów USD, co stanowi 10 proc. światowego dochodu brutto. Zjawiska demograficzne, rozwój technologii medycznych, oczekiwania społeczne, konsumpcyjne oraz globalizacja to główne czynniki sprzyjające dalszej presji na wzrost wydatków na zdrowie. Celem reform systemów w wielu krajach jest lepsza efektywność wydawanych środków. Efektywniejsze wydawanie pieniędzy publicznych w krajach OECD może dać oszczędności warte nawet 2 proc. PKB. 5

5 3 ILE WYDAJEMY NA ZDROWIE W POLSCE JAK ROBIĆ TO LEPIEJ? Wykres 2 Ile w Polsce wydajemy na zdrowie? (mld PLN) Źródło: Opracowanie własne Sequence HC Partners na podstawie informacji z różnych źródeł (PIU, NFZ, GUS, Diagnoza społeczna 2007) Polska wydaje obecnie na ochronę zdrowia ok. 100 mld PLN. W ciągu ostatnich 10 lat poziom nakładów podwoił się. Mimo to Polacy nie są zadowoleni ze swojego systemu ochrony zdrowia. Wydatki prywatne przekraczają 30 proc. wszystkich wydatków na zdrowie. To dowód, że system publiczny w Polsce nie jest ani efektywny, ani solidarny. Ponad 90 proc. wydatków prywatnych to opłaty fee for service ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjentów, co bardzo pogarsza efektywność całego systemu. Brak regulacji prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Szara i czarna strefa są zakorzenionym elementem rzeczywistości związanej z dostępem do leczenia ze środków publicznych. 6

6 Wykres 3 Przeznaczenie wydatków publicznych i prywatnych na zdrowie w Polsce w 2010 roku Źródło: NFZ, PIU, Sequence HC Partners 3.1 PROBLEMY POLSKIEGO SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ JAK LEPIEJ WYDAWAĆ PIENIĄDZE? Problemy Trudny dostęp do świadczeń. W porównaniu z innymi krajami, zbyt dużo środków przeznacza się na opiekę szpitalną, a zbyt mało na leczenie ambulatoryjne i długoterminowe. Przykłady nieefektywności Gorsza niż w innych krajach opieka nad pacjentami przewlekle chorymi: w Polsce w 2006 roku z powodu nadciśnienia tętniczego hospitalizowano 261 na 100 tys. osób, przy średniej 84 na 100 tys. w krajach OECD (dane za 2007 rok); choroby, które inni w większym stopniu leczą ambulatoryjnie, w Polsce częściej wymagają leczenia szpitalnego. Słaba koordynacja opieki nad pacjentem pomiędzy podstawową opieką zdrowotną, specjalistami i szpitalami. Niższy niż w innych krajach odsetek operacji wykonywanych w trybie dziennym: zaćma: w roku 2009, w trybie dziennym, wykonano w Polsce 13,7 proc. tych operacji, podczas gdy na Węgrzech ich udział wyniósł 23,9 proc., a w Czechach 78,9 proc. Możliwa skala poprawy efektywności w Polsce według niezależnych ekspertów OECD: można podnieść średnią długość życia Polaków o około 2 lata bez dopływu dodatkowych środków, zwiększając jedynie efektywność systemu ochrony zdrowia. Bez wprowadzenia zmian, a tylko przy podniesieniu nakładów o 10 proc. długość życia podniosłaby się zaledwie o 3-4 miesiące; można zaoszczędzić na wydatkach publicznych na ochronę zdrowia około 1,5 proc. PKB. 7

7 Efektywność systemu można podnieść przede wszystkim poprzez: poprawę funkcjonowania ambulatoryjnej opieki medycznej przyniesie oszczędności w kosztach leczenia szpitalnego; dostarczenie pacjentom informacji o jakości i cenach świadczeń medycznych, co wzmocni konkurencję w sektorze ochrony zdrowia. 3.2 JAK RADZĄ SOBIE Z PROBLEMAMI INNE KRAJE? Większość krajów boryka się z podobnymi problemami jak Polska. Różnice dotyczą tylko skali. Raport analizuje sposób wkomponowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w system finansowania świadczeń. Wśród wybranych krajów znalazły się Francja, Słowenia, Wielka Brytania, Dania, Szwajcaria i Holandia. Wybór krajów i przestawienie danych obrazujących znaczenie, jakie pełnią w nich prywatne ubezpieczenia zdrowotne, służą jako przykłady do udzielenia odpowiedzi na pytanie z tytułu raportu. 4 PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 4.1 KLASYFIKACJA I ROLA W SYSTEMACH Tabela nr 1: Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w relacji do systemu publicznego Rodzaj ubezpieczenia Relacja w stosunku do systemu bazowego Przeznaczenie Kraj Ubezpieczenia komplementarne/ uzupełniające ponad świadczenia zdrowotne wyłączone co do rodzaju z ubezpieczenia powszechnego świadczenia objęte współpłaceniem Dania Francja Słowenia Holandia Ubezpieczenia suplementarne/ równoległe obok szybszy dostęp do świadczeń i szerszy wybór świadczeniodawców w odniesieniu do świadczeń należnych w ramach ubezpieczenia powszechnego W. Brytania Polska Ubezpieczenia substytucyjne zamiast osoby wyłączone z zabezpieczenia publicznego możliwość wyjścia z systemu publicznego Niemcy Ubezpieczenia bazowe wyłączność podstawowa droga dostępu do świadczeń zdrowotnych obowiązkowe bazowe ub. prywatne Holandia Źródło: PIU na podstawie B. Więckowska, M. Osak, Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI w., red. W. Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 8

8 4.2 PRZYKŁADOWE SYSTEMY ZDROWOTNE W WYBRANYCH KRAJACH Francja Obowiązkowe społeczne ubezpieczenie zdrowotne z jednym płatnikiem zapewniającym łatwy dostęp do świadczeń dla wszystkich obywateli. Dopłaty pacjentów do świadczeń zdrowotnych na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej. 93 proc. populacji korzysta z prywatnych komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. Kraj o jednym z najwyższych poziomów satysfakcji z opieki zdrowotnej obywateli. System uznawany za bezkolejkowy. Bardzo wysoki udział (11,7 proc. PKB) wydatków na zdrowie. Słaby punkt: niedostateczna koordynacja opieki zdrowotnej, nadużywanie świadczeń, bardzo wysokie koszty płatnika publicznego. Słowenia Nowy system, budowany od 1992 r., ze społecznym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i jednym płatnikiem. Dopłaty pacjentów do świadczeń zdrowotnych na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej. 85 proc. populacji korzysta z prywatnych komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. Silna pozycja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej koordynator procesu leczenia pacjenta. Wysoki i wciąż rosnący poziom informatyzacji systemu. Słaby punkt: kolejki do stomatologii dla dorosłych (brak specjalistów), niektóre rzadkie świadczenia wymagają leczenia za granicą typowe dla małych krajów. Wielka Brytania Sztandarowy przykład państwowego systemu finansowanego z podatków. Duży udział środków publicznych w nakładach na zdrowie (84 proc.). Silna pozycja lekarza rodzinnego jako koordynatora procesu leczenia pacjenta. Szeroki koszyk świadczeń gwarantowanych. Prywatne suplementarne ubezpieczenia zdrowotne jako odpowiedź na kolejki do zabiegów planowych. Blisko 12 proc. społeczeństwa posiada prywatne ubezpieczenie. Słaby punkt: kolejki do niektórych planowych świadczeń. Holandia Obowiązkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne pełni rolę ubezpieczenia społecznego (reforma z roku 2006, pierwsza tego typu na świecie). Wolny wybór płatnika prywatnego (innych nie ma). Model oparty na konkurencji stawiającej pacjenta w centrum systemu. Zakaz dyskryminacji, system otwarty dla wszystkich, bez względu na wiek i stan zdrowia. System wyrównawczy i regulacji, chroniący przewlekle chorych przed wykluczeniem. Od kilku lat lider rankingu Euro Health Consumer Index, oceniającego jakość systemów ochrony zdrowia w Europie. 9

9 Ponad 90 proc. Holendrów korzysta z dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (świadczenia poza koszykiem). Słaby punkt: trudny do jednoznacznego wskazania. Irlandia Państwowy system finansowany z podatków. Płatna opieka ambulatoryjna (od pewnego progu dochodów), ale 31 proc. społeczeństwa ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. 51 proc. Irlandczyków posiada prywatne suplementarne ubezpieczenia, głównie obejmujące świadczenia szpitalne. W prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych nie różnicuje się stawek ze względu na płeć, wiek i stan zdrowia. Zapowiadane reformy podążają w kierunku systemu holenderskiego. Słaby punkt: słaba koordynacja opieki nad pacjentem i współpraca pomiędzy szczeblami systemu ochrony zdrowia. 5 KOSZYKI ŚWIADCZEŃ A ROLA PRYWATNYCH UBEZPIECZEŃ Rysunek 1 Koszyk dostępności do świadczeń: Źródło: Opracowanie własne Sequence HC Partners W krajach UE prywatne ubezpieczenia zdrowotne rozwijają się przede wszystkim jako uzupełnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Ich forma, kształt i zakres zależą od obowiązkowego publicznego systemu finansowania i organizowania dostępu do świadczeń zdrowotnych. Regulacje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz spełniania przez nie celów wyznaczonych przez regulatora. 10

10 Wykres 4 Odsetek populacji objętej różnymi rodzajami PHI* w 2008 roku (proc.) Źródło: S.Thomson, E.Mossialos Private health insurance in the European Union Final report prepared for the European Commission, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 2009, LSE Health and Social Care, London School of Economics and Political Science, str. 28 *PHI Private Health Insurance (prywatne ubezpieczenia zdrowotne). Niezależnie od przyjętych rozwiązań, ubezpieczenia zdrowotne znajdują swoje miejsce i rosnącą akceptację w wielu krajach w Europie. Wybierany przez obywateli typ ubezpieczenia prywatnego zależy od zakresu koszyka i kształtu systemu. W Polsce, mimo słabej dostępności do świadczeń i powszechnego niezadowolenia z systemu publicznego, ubezpieczenia zdrowotne wciąż pełnią marginalną rolę. Powód brak regulacji. 6 STAN ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU PRYWATNYCH UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w 2010 r. wart był ok. 160 mln PLN. Korzystało z nich ok. 450 tys. ubezpieczonych. Z polis grupowych korzysta szacunkowo ok. 400 tys. osób, a z indywidualnych nie więcej niż 50 tys. osób. 11

11 Wykres 5: Udział ubezpieczeń w prywatnych wydatkach na zdrowie (mld PLN) Źródlo: PIU Rysunek 3 Przyczyny słabego rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych Źródlo: PIU 12

12 W Polsce, co nie jest korzystne dla systemu opieki zdrowotnej, miejsce ubezpieczycieli zajęły firmy medyczne, oferujące dostęp do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zamian za przedpłatę (abonament). Blokuje to rozwój prywatnych ubezpieczeń na szeroką skalę, w tym ubezpieczeń szpitalnych. Raport opisuje rynek abonamentów medycznych, ponieważ z punktu widzenia definicji, a nawet porównawczych raportów dotyczących rynku ubezpieczeń zdrowotnych, należy je zakwalifikować do suplementarnych (równoległych) ubezpieczeń zdrowotnych. 6.1 POTENCJAŁ DO ROZWOJU UBEZPIECZEŃ DODATKOWYCH W ŚWIETLE USTAWY REFUNDACYJNEJ Od 1 stycznia 2012 r. ubezpieczenia od dopłat mogą być naturalną alternatywą dla dotychczasowych rabatów na leki. Dzięki temu pacjenci będą mogli kupić leki taniej. Raport wskazuje, że długoterminowo jest to właściwa droga zmniejszania dopłat pacjentów w drogich terapiach na rynku aptecznym. Ubezpieczenia od dopłat mogą być dostępne cenowo nawet dla mało zamożnych rodzin. Potwierdzają to przykłady Francji i Danii, gdzie są one sposobem do zmniejszenia poziomu dolegliwych dopłat do leków. 6.2 PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE A DYREKTYWA UE PACJENCI BEZ GRANIC Od 2013 r. dyrektywa Pacjenci bez granic otworzy drogę do pojawienia się w Polsce nowego typu ubezpieczeń zdrowotnych, oferujących świadczenia ambulatoryjne, w których część kosztów świadczenia zrefunduje NFZ. Mogą się także rozwinąć ubezpieczenia, pozwalające na finansowanie świadczeń zdrowotnych w innych niż Polska krajach UE. 7 RYNEK LEKÓW W POLSCE I WYZWANIA W ŚWIETLE USTAWY REFUNDACYJNEJ Raport zawiera również część poświęconą rynkowi leków w Polsce i pokazuje go na tle innych krajów UE. Przedstawia potencjalne zmiany, jakie przyniesie od 2012 r. ustawa refundacyjna. 13

13 8 KORZYŚCI DLA SYSTEMU PUBLICZNEGO WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA PRYWATNYCH UBEZPIECZEŃ Wykres 6 Korzyści dla systemu publicznego wynikające z funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń (mld PLN) Źródło: opracowanie własne Sequence HC Partners Autorzy raportu oszacowali, że dziś, gdy z abonamentów i ubezpieczeń korzysta 2,5 mln osób, to zyski dla systemu publicznego wynoszą około 750 mln PLN rocznie. Dzieje się tak przy założeniu, że osoby ubezpieczające się prywatnie nie korzystają w ogóle z przysługujących im publicznie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa ambulatoryjnego. Szacuje się, że prywatna wizyta u lekarza specjalisty kosztuje średnio 3 razy więcej, niż ta sama wizyta w systemie publicznym. Wydatki na zdrowie z kieszeni pacjenta (ambulatoryjna opieka podstawowa i specjalistyczna bez stomatologii) wynoszą w Polsce ok. 6,3 mld PLN. Skoro za wizyty prywatne płaci się średnio trzykrotnie więcej niż za te same wizyty w systemie publicznym, to korzyści dla systemu publicznego wynoszą 2,1 mld PLN. Beneficjentem tych oszczędności częściowo jest NFZ, częściowo świadczeniodawcy, a przede wszystkim inni pacjenci, którzy mogą skorzystać z niewykorzystanych pieniędzy pozostających w systemie publicznym. 14

14 9 MITY O UBEZPIECZENIACH ZDROWOTNYCH MIT: Ubezpieczenia prywatne kłócą się z ideą solidaryzmu i równości dostępu do świadczeń. Raport przytacza przykłady regulacji i funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych, które pokazują, że idea ta jest tym mniej zakłócona, im bardziej powszechne są prywatne ubezpieczenia zdrowotne. We Francji, za pomocą spersonalizowanej polityki społecznej (dopłata do składek ubezpieczeniowych) w ciągu kilku lat procent populacji korzystającej z ubezpieczeń komplementarnych wzrósł z 88 proc. do ok. 93 proc. Im powszechniejsze są te ubezpieczenia i im lepiej zarządzany jest hazard moralny w systemie, tym bardziej efekty wykorzystania ubezpieczeń przekładają się na zwiększenie dostępności do koniecznych świadczeń. Potwierdzają to przykłady Francji (93 proc. populacji) czy Słowenii (ok. 85 proc. populacji), gdzie dobrowolne ubezpieczenia komplementarne są niemal tak powszechne jak społeczne ubezpieczenie zdrowotne. MIT: Brak możliwości posiadania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych przez osoby ubogie. Ta argumentacja trafia na podatny grunt, gdyż powszechny jest pogląd, że dostęp do ochrony zdrowia powinien być równy i niezależny od statusu społecznego czy ekonomicznego. Ubezpieczenia dodatkowe o charakterze suplementarnym (równoległym) nie muszą być dostępne dla najuboższych, by przynieść im korzyść. Wystarczy, że dzięki nim odciążymy system ochrony zdrowia finansowany ze środków publicznych. W ten sposób poprawi się dostępność do świadczeń dla najuboższych. MIT: Rozwój prywatnych ubezpieczeń sprawi, że najlepsi lekarze pracować będą wyłącznie w sektorze prywatnym. Kolejnym zarzutem stawianym prywatnym ubezpieczeniom jest konkurowanie o ograniczone zasoby służby zdrowia i zabieranie z niej najlepszych specjalistów, którzy wykształcili się i zdobyli doświadczenie w systemie finansowanym ze środków publicznych. Możliwość realizacji zabiegów, finansowanych poprzez prywatne ubezpieczenia zdrowotne w szpitalach publicznych lub skomercjalizowanych, znacznie ograniczy to zjawisko. Powstaną bowiem bodźce finansowe, zachęcające lekarzy do trwałego związania się z jednym, oferującym atrakcyjne wynagrodzenie pracodawcą. Wymaga to zmiany podejścia regulacyjnego i praktyki funkcjonowania szpitali oraz kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. MIT: Ubezpieczenia są produktem wyłącznie dla osób zamożnych. Ubezpieczenie zdrowotne jest produktem skierowanym do klienta masowego. Skoro we Francji 93 proc. osób korzysta z prywatnych ubezpieczeń, w Słowenii 85 proc., w Holandii ponad 90 proc., a w Irlandii ponad 50 proc., to znaczy że nie są to produkty tylko dla osób bogatych. Dostępność do ubezpieczeń zależy wyłącznie od dobrych regulacji. 15

15 10 KONKLUZJE I REKOMENDACJE DLA POLSKI Polski system ochrony zdrowia wymaga głębokiej zmiany. Jej istotą powinno być wprowadzenie do zarządzania nim elementów ubezpieczeniowych. Wskazane jest, by były one oparte na doświadczeniach innych krajów. Wówczas w perspektywie 4-8 lat uzyskamy znaczną poprawę efektywności. Stanie się tak dzięki zwiększeniu podmiotowości pacjenta i wprowadzeniu regulowanej konkurencji. Będą to zmiany ewolucyjne. Miarami sukcesu zmiany będą: wzrost dostępności do świadczeń w poszczególnych grupach społecznych, poprawa parametrów epidemiologicznych zdrowia społeczeństwa, wzrost satysfakcji obywateli z systemu opieki zdrowotnej, wzrost udziału niepublicznych ubezpieczeń zdrowotnych w ogólnych wydatkach na zdrowie. Autorzy raportu podkreślają, że system ochrony zdrowia jest jeden. Napływają do niego zarówno środki publiczne, jak i prywatne. Jakiekolwiek podziały przychodni i szpitali według kryterium własności (publiczny vs. prywatny) nie mają żadnego uzasadnienia. Czynnikiem różnicującym sektory nie jest forma własności, ale źródło finansowania świadczeń. Połączenie pieniędzy publicznych i prywatnych w miejscu realizacji świadczeń aktualnie nie występuje na dużą skalę. Ze szkodą dla pacjenta i ochrony zdrowia w Polsce. Przyczyny potrzebnej zmiany: nierówność dostępu do świadczeń, nieefektywność systemu ochrony zdrowia, błędne koło zależności pomiędzy sektorami finansowanymi publicznie i prywatnie, zbyt mało środków prywatnych, zarządzanych przez instytucjonalnych płatników, zbyt szeroki koszyk świadczeń w stosunku do dostępnego budżetu środków publicznych, brak zarządzania hazardem moralnym w systemie. Cele proponowanej zmiany: zmniejszanie nierówności w dostępie do świadczeń, określenie wielkości koszyka świadczeń na poziomie adekwatnym do dostępnego budżetu, stopniowe i nadzorowane wprowadzenie konkurencji do systemu ochrony zdrowia, powszechny dostęp do dobrowolnych, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, koordynacja długoterminowej polityki inwestycyjnej obu sektorów w zakresie infrastruktury i sprzętu, znaczne ograniczenie płatności za świadczenia, ponoszonych przez pacjentów z własnej kieszeni, poprzez przesunięcie środków w kierunku prywatnych płatników instytucjonalnych, wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia narzędzi zarządzania hazardem moralnym, zwiększenie udziału w opłacaniu wynagrodzeń za świadczenia zdrowotne dwóch typów instytucjonalnych płatników publicznego i prywatnych. 16

16 Niektóre propozycje działań: zmiana prawa, umożliwiająca rozwój na szeroką skalę dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek czy stan zdrowia, stworzenie i/lub wzmocnienie instytucji nadzorujących rynek ubezpieczeń zdrowotnych, urealnianie zawartości koszyka adekwatnie do wieloletniego planu przychodów NFZ i prognoz socjodemograficznych oraz epidemiologicznych, zwiększenie roli instytucji mierzących efektywność systemu ochrony zdrowia, zapewnienie pacjentom dostępu do obiektywnej i zrozumiałej informacji o skuteczności i jakości leczenia przez poszczególnych świadczeniodawców. Tak projektowane zmiany wymagają rozległej, wieloletniej akcji edukacyjnej i dialogu społecznego. W działania te powinny być zaangażowane instytucje rządowe, samorządowe, świadczeniodawcy, media, organizacje pracodawców, związki zawodowe, stowarzyszenia pacjentów, organizacje konsumenckie, organizacje rynku farmaceutycznego i towarzystw ubezpieczeniowych. Bez stałej wymiany poglądów, konsultacji szczegółów planowanych regulacji, przejrzystości podejmowanych decyzji i szerokiej informacji publicznej, tego rodzaju zmiany są trudne do wprowadzenia. Szeroki konsensus polityczny i dialog społeczny to warunki konieczne dla wprowadzenia proponowanych zmian. Nieuchronne zmiany demograficzne i związane z tym rosnące potrzeby zdrowotne każą nam stwierdzić, że wdrożenie rekomendacji zawartych w raporcie jest konieczne dla zapewnienia w przyszłości bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią raportu. Będzie można to zrobić jesienią 2011 r. Informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej PIU 17

17 ul. Wspólna 47/ Warszawa tel fax

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Dorota M. Fal Doradca Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Konferencja Polskiej Izby Ubezpieczeń Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne -efektywny

Bardziej szczegółowo

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r.

Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o. Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Prywatne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne tak, ale... Uwagi Polskiej Izby Ubezpieczeń do projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Warszawa, 21 kwietnia 2011 r. Plan konferencji Dlaczego zabieramy

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków.

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków. Warszawa, 8 września 2011 r. Wydatki na zdrowie na świecie 17 16 15 14 13 12

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk. Dr Alicja Sobczak,

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk. Dr Alicja Sobczak, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne (PHI/VHI) w Europie analiza porównawcza wybranych charakterystyk Dr Alicja Sobczak, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce DOROTA M. FAL Korzyści z rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja Polskiej Izby Ubezpieczeń Luty 2008 Sytuacja obecna Nie wlewać pieniędzy do dziurawych naczyń - Donald Tusk, premier RP Pomimo rosnącego

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne Mission Impossible?

Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne Mission Impossible? Prywatne Ubezpieczenia Zdrowotne Mission Impossible? dr Adam H. Pustelnik Doktor nauk ekonomicznych (SGH) Prezes Zarządu, AhProfit Sp. z o.o Spółka Komandytowa 8 th International Symposium Evidence-Based

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji

www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji www.pwc.com Podsumowanie dwóch lat Ustawa o działalności leczniczej Próba oceny skutków regulacji Ocena ogólna : Ustawa była częścią istotnego pakietu zmian obok ustawy refundacyjnej i planowanej ustawy

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

I. Zasady systemu ochrony zdrowia

I. Zasady systemu ochrony zdrowia REKOMENDACJE KONFERENCJI BIAŁEGO SZCZYTU" z dnia 19 marca 2008 r. I. Zasady systemu ochrony zdrowia 1. Pacjent znajduje się w centrum systemu ochrony zdrowia; bezpieczeństwo pacjenta jest podstawowym priorytetem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym systemowe ramy dla funkcjonowania dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Plan Prezentacji 1) : czy konieczna jest ustawowa regulacja dodatkowych ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br.

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na pytania do 20 września br. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski

Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne. Grzegorz Byszewski Prawa pacjenta a świadczenia transgraniczne Grzegorz Byszewski Pracodawcy RP Największa i najstarsza organizacja pracodawców, Reprezentatywna organizacja pracodawców (reprezentuje 10 tys. przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie. Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Europie Doświadczenia i wyzwania dla placówek medycznych Założenia budżetu państwa Budżet oparty jest na założeniach makroekonomicznych zakładających w 2013 r. m.in.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA Doc. dr Alicja Sobczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, wycena, ubezpieczenia dodatkowe Lek. med.

Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, wycena, ubezpieczenia dodatkowe Lek. med. Systemowe narzędzia zarządzania opieką geriatryczną i długoterminową: koszyk, wycena, ubezpieczenia dodatkowe Lek. med. Krzysztof Łanda 2015-02-17 WWW.WATCHHEALTHCARE.EU 1 Chcemy! Ale czego? :o Chcemy,

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce?

Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Jak zagospodarować rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce? Szymon Goc Starszy Menedżer w Dziale Rozwiązań Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych Ilona Gierczyk Starszy Konsultant w Dziale Rozwiązań Aktuarialnych

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business

pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business pod redakcją Jadwigi Sucheckiej ABC a Wolters Kluwer business Warszawa 2011 Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Transformacja współczesnych systemów zdrowotnych w wybranych krajach 23 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

a dobór terapii do refundacji 9. Międzynarodowe Sympozjum EBHC HTA for Healthcare Quality Assurance

a dobór terapii do refundacji 9. Międzynarodowe Sympozjum EBHC HTA for Healthcare Quality Assurance Uzyskiwane efekty kliniczne a dobór terapii do refundacji Refundacja nowych terapii HCV jako wyzwanie dla płatników 9. Międzynarodowe Sympozjum EBHC HTA for Healthcare Quality Assurance 15 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia

Ankieta Polska klasa polityczna wobec kluczowych wyzwań ochrony zdrowia Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest też przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia

Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Potrzeba ustawy o ustroju ochrony zdrowia Rozmowa z Pawłem Kalbarczykiem, Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych w PZU Życie SA Jak ocenia Pan trwającą już kilka lat reformę polskiej służby zdrowia?

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia

Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Propozycja zmian w systemie ochrony zdrowia Piotr Szynkiewicz Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie Kongres Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2013 Złe wiadomości: 1. Pieniędzy jest

Bardziej szczegółowo

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia?

16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? 16 lat rynku wewnętrznego w Polsce produkcja usług czy zdrowia? Marek Balicki Inauguracyjne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków diagnoza sytuacji Warszawa, 16 października

Bardziej szczegółowo

Pierwszy krok do stworzenia nowego koszyka świadczeń gwarantowanych

Pierwszy krok do stworzenia nowego koszyka świadczeń gwarantowanych Informacja Prasowa Pierwszy krok do stworzenia nowego koszyka świadczeń gwarantowanych Większość Polaków nie wie, czym w ogóle jest koszyk świadczeń gwarantowanych. Wiemy natomiast, że nie chcemy dopłacać

Bardziej szczegółowo

w systemie oc hrony zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

w systemie oc hrony zdrowia Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Miejsce i rola prywatnych płatników w systemie oc hrony zdrowia warunki konkurencyjności oraz powszechności dr Barbara Więckowska dr Barbara Więckowska Katedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO?

Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Z UNII DO POLSKI, z POLSKI DO UNII, ILE, ZA CO i NA CO CZYLI CZY POLSKA BĘDZIE PŁATNIKIEM NETTO? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest kwestią wyboru pewnego modelu cywilizacyjnego. Skutki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA

NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA NAKŁADY, KOSZTY, PROCEDURY, EBM, A PRAWA PACJENTA Dr n. med. Krzysztof Kuszewski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 11. 04. 2008 RÓWNOWAGA EKONOMICZNA NIE MOśESZ WYDAĆ WIĘCEJ NIś MASZ Wpływy muszą pokryć

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska

Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Słów kilka o HTA HTA nie jest: nauką o ochronie zdrowia nauką / analizą dot.

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

EWOLUCJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE EWOLUCJA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Dr n. med. Krzysztof Kuszewski Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa NIZP-PZH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

PRZYKŁADOWE STRONY. Rynek. prywatnej. opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 PRZYKŁADOWE STRONY Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Wielkość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w latach 2012-2021 Struktura wydatków Na

Bardziej szczegółowo

MISJA HASCO-LEK. " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów "

MISJA HASCO-LEK.  Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów MISJA HASCO-LEK " Produkowanie leków najwyższej jakości, skutecznie zaspokajających potrzeby zdrowotne pacjentów " Rynek farmaceutyczny - dzień dzisiejszy i obserwowane kierunki zmian Michał Byliniak PPF

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Małgorzata Jeziorska* 1

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Małgorzata Jeziorska* 1 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1 (318), 2016 http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.318.03 * 1 DODATKOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE JAKO INSTRUMENT MOGĄCY USPRAWNIĆ FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Zasoby kadr dla zdrowia tendencje i perspektywy w starzejącym się społeczeństwie

Zasoby kadr dla zdrowia tendencje i perspektywy w starzejącym się społeczeństwie Zasoby kadr dla zdrowia tendencje i perspektywy w starzejącym się społeczeństwie Stanisława Golinowska Ewa Kocot Agnieszka Sowa długoterminowej: Finanse Kadry medyczne i socjalne Finansowanie Outline 1.

Bardziej szczegółowo

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia

finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Załącznik do testu regulacyjnego l. Metodologia oszacowania skutków finansowych projektowanej regulacji dla sektora finansów publicznych Skutki finansowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia Wejście w życie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED

Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce. Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED Ograniczenia dostępu do innowacyjnych wyrobów medycznych w Polsce Anna Janczewska - Radwan Prezes Zarządu OIGWM POLMED INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OPIEKI ZDROWOTNEJ skracają czas leczenia i rekonwalescencji,

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA. Różne definicje pojęcia - zdrowie

SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA. Różne definicje pojęcia - zdrowie SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA Różne definicje pojęcia - zdrowie Definicja wg Hipokratesa ojca medycyny europejskiej: Zdrowie dobre samopoczucie, choroba złe samopoczucie, zależą od równowagi między tym, co nas

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do szczepień ponadstandardowych w Polsce konieczne zmiany systemowe. lek. med., MBA Maciej Nowicki

Jak poprawić dostępność do szczepień ponadstandardowych w Polsce konieczne zmiany systemowe. lek. med., MBA Maciej Nowicki Jak poprawić dostępność do szczepień ponadstandardowych w Polsce konieczne zmiany systemowe lek. med., MBA Maciej Nowicki OCENA I MOŻLIWOŚCI POPRAWY SYSTEMU FINANSOWANIA IMMUNIZACJI CZYNNEJ I BIERNEJ ZE

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

dziś i jutro Strategia rozwoju POZ na lata 2014-2020

dziś i jutro Strategia rozwoju POZ na lata 2014-2020 Medycyna Rodzinna Warmii i Mazur dziś i jutro Strategia rozwoju POZ na lata 2014-2020 Lek. med. Zbigniew Gugnowski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej NZOZ Poradnia Lekarzy Medycyny Rodzinnej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA PRASOWA Bruksela, 22 października 2013 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE Chory na cukrzycę starszy pan z Niemiec zabiera ze sobą

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne skutki importu równoległego produktów leczniczych

Ekonomiczne skutki importu równoległego produktów leczniczych Czerwiec 2006 Ulrika Enemark, Associate Professor of Health Economics Kjeld Møller Pedersen, Professor of Health Economics Jan Sørensen, Health economist, Director, CAST Podsumowanie Handel równoległy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce

Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce Naczelna Izba Aptekarska Sytuacja ekonomiczna aptek w Polsce dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej NIA 2014 30 tysięcy polskich farmaceutów 14 100 aptek i punktów aptecznych Apteka

Bardziej szczegółowo

XV FORUM SZPITALI w Poznaniu października 2016

XV FORUM SZPITALI w Poznaniu października 2016 KOORDYNOWANA OPIEKA ZDROWOTNA - DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE XV FORUM SZPITALI w Poznaniu 10-11 października 2016 dr Katarzyna Kowalska kkowalska@wne.uw.edu.pl Jak zdefiniować KOORDYNOWANĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ?

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce

Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Analiza możliwości zaspokojenia rosnących potrzeb zdrowotnych. Prognozy rozwoju rynku dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Marek Rozkrut Główny Ekonomista Ernst & Young w Polsce Warszawa, 17 maja

Bardziej szczegółowo

3. Brak jest argumentów uzasadniających obligatoryjne przekazanie szpitali na szczebel samorządu województwa.

3. Brak jest argumentów uzasadniających obligatoryjne przekazanie szpitali na szczebel samorządu województwa. Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie Katalogu problemów do dyskusji, dokumentu przekazanego na posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniu 25 lutego 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska

Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska Co z dostępnością leków dla pacjenta? Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska 1 Dystrybucja w oczach pacjenta Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych APTEKA PACJENT HURTOWNIA

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne

PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ. wydanie specjalne ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ wydanie specjalne Numer specjalny 14 maj lipiec 2014 ISSN 2353-2580 OPIEKA TRANSGRANICZNA, ŚWIADCZENIA W RAMACH EKUZ, KONTRAKTY NFZ Turystyka medyczna Polscy świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej.

Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz

Bardziej szczegółowo

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i

Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i Oferta dla pacjentów z dodatkowym ubezpieczeniem Zarządzanie świadczeniami w warunkach dodatkowych środków finansowych z abonamentów, polis i ubezpieczeń Grupa Scanmed Multimedis GRUPA SCANMED MULTIMEDIS

Bardziej szczegółowo

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie

Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Bezstronna informacja o lekach Najlepsze praktyki europejskie Teresa Leonardo Alves Polska, listopad 2009 Health Action International (HAI) jest niezależną, globalną siecią starającą się zwiększyć dostęp

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa transgraniczna szansa dla pacjentów czy szansa dla szpitali?

Dyrektywa transgraniczna szansa dla pacjentów czy szansa dla szpitali? Fundacja MY Pacjenci Dyrektywa transgraniczna szansa dla pacjentów czy szansa dla szpitali? Ewa Borek, MD, MBA Fundacja MY Pacjenci Forum Szpitali, Poznań, 26.11.15 Geneza Dyrektywy potrzeby pacjentów

Bardziej szczegółowo

2011-05-30. Koszyk świadczeń gwarantowanych

2011-05-30. Koszyk świadczeń gwarantowanych www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Mapowanie ograniczeń dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz perspektywy rozwoju ubezpieczeń dodatkowych w Polsce Lek. med. Krzysztof Łanda Koszyk świadczeń

Bardziej szczegółowo

Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego. aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce. Warszawa 23 kwietnia 2014 r.

Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego. aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce. Warszawa 23 kwietnia 2014 r. Korzyści z budowy partnerstwa publicznoprywatnego w obszarze aktywizacji bezrobotnych. KPMG w Polsce Warszawa 23 kwietnia 2014 r. Doświadczenia międzynarodowe Współpraca w zakresie aktywizacji bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Kolejka kolejce nierówna

Kolejka kolejce nierówna Jak skracać listy oczekujących na świadczenia europejskie wzorce Kolejka kolejce nierówna Czy kolejki do specjalistów, szpitali, do zabiegów i operacji to wyłącznie polska specjalność? Oczywiście nie.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji.

Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Szczepienia zalecane w Polsce czyżby?... uwagi po roku od poprzedniej prezentacji. Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik 16 kwietnia 2014 r. Debata z cyklu Innowacje w systemie szczepień ochronnych - czy można

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa transgraniczna a potrzeby pacjentów - perspektywa pacjentów polskich i zagranicznych.

Dyrektywa transgraniczna a potrzeby pacjentów - perspektywa pacjentów polskich i zagranicznych. Fundacja MY Pacjenci Dyrektywa transgraniczna a potrzeby pacjentów - perspektywa pacjentów polskich i zagranicznych. Ewa Borek, MD, MBA Fundacja MY Pacjenci Geneza Dyrektywy potrzeby pacjentów Nie lubimy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty!

Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa. Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Ubezpieczenie grupowe Pierwsxa Klasa Ochrona i bezpieczeństwo dla Pracowników Oświaty! Allianz ubezpieczenia od A do Z. Większość z nas nawet nie dopuszcza do siebie myśli, że może nam stać się coś złego.

Bardziej szczegółowo

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński

Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych. Autor: Artur Brzeziński Kto pomoże dziadkom, czyli historia systemów emerytalnych Autor: Artur Brzeziński Skrócony opis lekcji Uczniowie poznają wybrane fakty z historii emerytur, przeanalizują dwa podstawowe systemy emerytalne

Bardziej szczegółowo

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić

QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne. Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić QALY, RSS i inne składowe wpływające na decyzje refundacyjne Doktor nauk o zdrowiu Radunka Cvejić Warszawa, 27.10.2015 Kryteria podejmowania decyzji Art. 12 Minister właściwy do spraw zdrowia, mając na

Bardziej szczegółowo

23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi!

23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi! 23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi! 1 Epidemia próchnicy w Polsce (1) Częstość występowania próchnicy u dzieci w wieku 3-18

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych

Społeczne aspekty chorób rzadkich. Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Społeczne aspekty chorób rzadkich Maria Libura Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Narodowe Plany w EU - zabezpieczenie społeczne Koordynacja pomiędzy sektorem ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce

Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Wyzwania stojące przed systemem finansowania ochrony zdrowia w Polsce Łukasz Zalicki Partner EY V Forum Ochrony Zdrowia Krynica, 2 września 214 Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia Analizując

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa refundacyjna.

Nowa ustawa refundacyjna. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie ochrony zdrowia

Finansowanie ochrony zdrowia Finansowanie ochrony zdrowia Polska na tle najmniej zamożnych krajów OECD dr Christoph Sowada - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów

Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Trafna diagnoza i właściwe leczenie Opinia lekarska wybitnych światowych specjalistów Oferta specjalna dla najlepszych klientów Avivy i ich rodzin Dziękujemy, że są Państwo z nami Upewnij się, kiedy chodzi

Bardziej szczegółowo

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE

Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE październik 2015 Absencje chorobowe z powodu RZS RZS istotnie upośledza zdolność chorych do pracy i dlatego stanowi duże obciążenie dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015

Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 2015 Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób

Bardziej szczegółowo

Continuum Care. Kompleksowa Opieka dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych. TABITA Projekt rozwoju ośrodka

Continuum Care. Kompleksowa Opieka dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych. TABITA Projekt rozwoju ośrodka + Continuum Care Kompleksowa Opieka dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych TABITA Projekt rozwoju ośrodka www.continuumcare.pl Warszawa, 20 września 2011r + Opieka nad osobą starszą w rodzinie doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki

Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie. Maciej Strzębicki Komercjalizacja nauki w Polsce i na świecie Maciej Strzębicki Własna firma Inkubator przedsiębiorczości Kryzys Praca na uczelni Garaż VC/PE Wdrożona idea Innowacje Wydatki na badania i rozwój Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego

Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego Ustawa refundacyjna zagrożenia dla środowiska lekarskiego W dn. 25.03.2011 Sejm uchwalił Ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych

MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych MACIEJ M. SOKOŁOWSKI WPIA UW P o z n a ń 1 7. 0 4. 2 0 1 3 r. Interesariusze polityki klimatycznej UE - przegląd wybranych polityk państwowych Dania Strategia Energetyczna 2050 w 2050 r. Dania nie wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki

Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych. Iwona Laskowska. Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Dostępność i finansowanie świadczeń medycznych ze środków prywatnych Jadwiga Suchecka Iwona Laskowska Katedra Ekonometrii Przestrzennej Uniwersytet Łódzki Źródła danych Podstawą przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 24 września 2007 r. USTAWA z dnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce

Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Anna Zachorowska-Mazurkiewicz Kobiety i instytucje Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce Katowice 2006 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I Rola i pozycja kobiet na rynku

Bardziej szczegółowo

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów

za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Odzyskaj pieniądze za leczenie Odzyskaj nieubezpieczonych pacjentów pieniądze za leczenie nieubezpieczonych pacjentów Praktyczne wskazówki Jak zakłady opieki zdrowotnej mogą uzyskać zwrot środków finansowych

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA A PRAWO ELEKTRONICZNA HISTORIA CHOROBY W POLSCE

PRAKTYKA A PRAWO ELEKTRONICZNA HISTORIA CHOROBY W POLSCE PRAKTYKA A PRAWO ELEKTRONICZNA HISTORIA CHOROBY W POLSCE L E K. M E D. M A R E K W E S O Ł O W S K I P R E Z E S S G A S P. Z O. O. W W W. S G A. W A W. P L DOBRE STANDARDY SĄ DŁUGOWIECZNE ELECTRONIC MEDICAL

Bardziej szczegółowo

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego

Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego Polityka przemysłowa jako element polityki lekowej. Krajowy przemysł farmaceutyczny w Planie Morawieckiego Krzysztof Kopeć, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego 3. Zadaniem Zespołu jest

Bardziej szczegółowo